Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выявлении лиц, больных туберкулезом и инфицированных микобактериями туберкулеза

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 15.05.2014 № 327
действует с 08.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2014

м. Київ

N 327

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 червня 2014 р. за N 576/25353

Про виявлення осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу

Відповідно до статті 9 Закону України "Про протидію захворюванню на туберкульоз"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз;

2) Перелік осіб, віднесених до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз;

3) Критерії віднесення певної категорії осіб до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз.

2. Унести до Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 640/6928, такі зміни:

у графі 7 позиції 1 - 29 після слів "При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік" та позиції 9, 10 після слів "При проведенні попереднього медогляду" доповнити словами "за наявності симптомів, захворювань та ризиків, при яких особі проводять специфічні внутрішньошкірні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння".

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник голови Державної
служби України з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та інших соціально
небезпечних захворювань

О. Єщенко

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший Заступник Голови
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий

 

ПОРЯДОК
проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз

1. Обов'язкові профілактичні медичні огляди на туберкульоз (далі - медичні огляди) проводяться з метою своєчасного виявлення хворих на туберкульоз і осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, для запобігання поширенню цього захворювання.

Медичні огляди проводяться в закладах охорони здоров'я незалежно від підпорядкованості та рівнів надання медичної допомоги при зверненні особи за медичною допомогою.

Медичні огляди у державних та комунальних закладах проводяться безоплатно.

2. Медичні огляди включають:

1) опитування особи або її законних представників, які звертаються за медичною допомогою;

2) фізикальне обстеження особи: огляд, перкусія, пальпація, аускультація, вимірювання маси тіла;

3) рентгенівське обстеження за результатами опитування та фізикального обстеження;

4) бактеріологічне дослідження мокротиння на наявність збудника туберкульозу за результатами опитування та фізикального обстеження;

5) обстеження дітей з використанням специфічних внутрішньошкірних тестів за результатами опитування та фізикального обстеження.

3. Медичним оглядам підлягають:

1) малолітні та неповнолітні особи - щороку;

2) працівники окремих професій, виробництв та організацій, професійна діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення та/або виконанням робіт, під час здійснення яких є високий ризик зараження збудником захворювання на туберкульоз інших осіб, - до прийняття на роботу та надалі - щороку;

3) студенти вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації - перед початком проходження виробничої практики, що передбачає виконання робіт, зазначених у підпункті 2 цього пункту;

4) особи, стосовно яких суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту, - протягом першої доби з моменту взяття під варту;

5) особи, які тримаються в установах виконання покарань, - під час прибуття до цих установ, а надалі - не рідше одного разу на рік та за місяць до звільнення, про що робиться відповідний запис у довідці про відбуття покарання;

6) особи, звільнені з установ виконання покарань, - протягом місяця після прибуття до місця проживання чи перебування;

7) особи, віднесені до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, - щороку.

4. Результати проведення медичного догляду заносяться до таких форм первинної облікової документації:

1) форма N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522;

2) форма N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;

3) картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду, за формою, зазначеною у додатку 7 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113;

4) форма N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

5) форма N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

 

Заступник директора
Департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос