Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Временного порядка перевода на учебу студентов, аспирантов и докторантов из высших учебных заведений и научных учреждений, расположенных на временно оккупированной территории Украины

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 07.05.2014 № 556
редакция действует с 19.02.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2014

м. Київ

N 556

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 червня 2014 р. за N 574/25351

Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 13 листопада 2014 року N 1311
,
 від 4 березня 2015 року N 233
,
 від 12 січня 2016 року N 7

Відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", частини четвертої статті 45 Закону України "Про вищу освіту"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України, що додається.

2. Взяти до відома, що переведення студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України, здійснюється відповідно до цього Тимчасового порядку.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 13.11.2014 р. N 1311,
 від 04.03.2015 р. N 233
,
 у редакції наказу Міністерства освіти і
 науки України від 12.01.2016 р. N 7)

3. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

Тимчасовий порядок
переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України

1. Цей Тимчасовий порядок визначає механізм переведення студентів, аспірантів і докторантів (далі - студенти) з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України, на навчання до вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на території інших регіонів України, та поширюється на вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації та наукові установи незалежно від підпорядкування та форм власності (далі - навчальний заклад).

2. Переведення студентів незалежно від курсу (року навчання), освітньо-кваліфікаційних рівнів і форм навчання здійснюється керівником навчального закладу, до якого переводиться студент, без погодження з МОН України або центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває такий навчальний заклад.

3. У разі відсутності у навчальному закладі вільних місць на напрямах підготовки (спеціальностях), на які здійснюється переведення студента, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, переведення здійснюється за рахунок вакантних місць з інших напрямів підготовки (спеціальностей) відповідних курсів (років навчання), що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

За відсутності вакантних місць на інших напрямах підготовки (спеціальностях) відповідних курсів (років навчання) керівник навчального закладу звертається до МОН України або центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває навчальний заклад, із запитом щодо вирішення питання фінансування додаткового обсягу державного замовлення.

У разі якщо навчальний заклад, розташований на тимчасово окупованій території України, та навчальний заклад, до якого переводиться студент на навчання за рахунок коштів державного бюджету, отримували державне замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів від різних державних замовників, керівник навчального закладу звертається до державного замовника, у підпорядкуванні якого перебуває цей навчальний заклад, з пропозицією щодо перерозподілу місць державного замовлення між державними замовниками у встановленому законодавством порядку.

4. Для переведення на навчання студент звертається до керівника навчального закладу, до якого він переводиться, з письмовою заявою, до якої додається залікова книжка (академічна довідка). Згода керівника навчального закладу, з якого переводиться студент, не обов'язкова.

У разі відсутності у студента залікової книжки, академічної довідки до заяви додаються копія документа, що посвідчує особу, та інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність), успішність), що перевіряються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдина база).

5. Після ліквідації студентом академічної різниці керівник навчального закладу видає наказ про зарахування, що верифікується в Єдиній базі. До навчального закладу, в якому студент навчався раніше, направляється запит щодо направлення поштою його особової справи.

6. Студент, переведений з навчального закладу, розташованого на тимчасово окупованій території України, до навчального закладу, розташованого в іншому регіоні України, користується тими самими правами і пільгами, якими він користувався до переведення.

7. У разі звернення студента, який навчається у відокремленому структурному підрозділі навчального закладу, розташованого на тимчасово окупованій території України, керівник базового вищого навчального закладу, розташованого в іншому регіоні України, невідкладно забезпечує переведення студента до базового вищого навчального закладу чи його відокремленого структурного підрозділу, який розташований в іншому регіоні України.

У цьому випадку питання, пов'язані з корегуванням ліцензійного обсягу чи державного замовлення, вирішуються МОН України за зверненням керівника відповідного навчального закладу.

8. У випадку переведення студента, у якого навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра завершується в 2013/2014 навчальному році, керівник навчального закладу протягом одного дня направляє наказ про зарахування такого студента на верифікацію в Єдиній базі, а також заявку до державного підприємства "Інфоресурс" з метою уточнення попереднього замовлення навчального закладу на виготовлення дипломів про вищу освіту.

9. Поновлення на навчання осіб, які були відраховані з навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, до навчальних закладів, розташованих на території інших регіонів України, здійснюється відповідно до цього Порядку.

 

Директор департаменту
вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

Опрос