Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации саморегулируемых организаций в сфере архитектурной деятельности

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 13.05.2014 № 137
редакция действует с 07.04.2017

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2014

м. Київ

N 137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2014 р. за N 573/25350

Про затвердження Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 18 листопада 2014 року N 316
,
від 30 січня 2017 року N 12

Відповідно до статті 161 Закону України "Про архітектурну діяльність" та підпункту 4 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, що додається.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва разом з Департаментом нормативно-правового регулювання у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Я. Бараш

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови СПО
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова профспілки працівників
будівництва і промисловості
будівельних матеріалів України

В. М. Андреєв

 

ПОРЯДОК
реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

(У тексті Порядку слово "регіони" в усіх відмінках замінено словами "адміністративно-територіальні одиниці" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 січня 2017 року N 12)

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності (далі - саморегулівні організації) і внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності (далі - реєстр).

2. Реєстрація саморегулівних організацій здійснюється Мінрегіоном України на безоплатній основі шляхом прийняття наказу Мінрегіону України про реєстрацію саморегулівної організації та внесення відповідних відомостей про неї до реєстру.

3. Неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності (далі - об'єднання) набувають статусу саморегулівних організацій з дня їх реєстрації і внесення відомостей про них у реєстр.

Мінрегіон України здійснює реєстрацію однієї саморегулівної організації за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності.

Об'єднання можуть бути зареєстровані Мінрегіоном України як саморегулівні організації, якщо вони відповідають таким критеріям:

утворені і діють на засадах самоврядування;

установчі документи містять фіксоване членство;

об'єднують у своєму складі не менше 25 відсотків від загальної кількості фахівців, які отримали кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом професійної атестації, проведеної у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (для об'єднань фізичних осіб), або не менше 25 відсотків від загальної кількості експертних організацій, які здійснюють в усіх адміністративно-територіальних одиницях України експертизу проектів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, і в яких працює не менше 25 відсотків від загальної кількості сертифікованих експертів, які відповідно до отриманих сертифікатів мають право здійснювати експертизу проектної документації, чи не менше 700 юридичних осіб, з яких понад 55 відсотків - будівельні підприємства, що мають відповідну ліцензію, чи виробників будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, сукупна частка яких на ринку не менш як за п'ятьма основними видами продукції перевищує 20 відсотків (для об'єднань юридичних осіб);

(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 18.11.2014 р. N 316
,
 від 30.01.2017 р. N 12)

мають відокремлені підрозділи в усіх адміністративно-територіальних одиницях України;

визначили правила і стандарти підприємницької чи професійної діяльності, а також механізми контролю за їх дотриманням;

мають досвід роботи за напрямом підприємницької чи професійної діяльності, за яким передбачається здійснювати саморегулювання, не менше двох років.

Визначення саморегулівними організаціями правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, делегування таким організаціям повноважень здійснюються з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

(пункт 3 доповнено абзацом десятим згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 18.11.2014 р. N 316)

4. Для реєстрації саморегулівної організації об'єднання подає Мінрегіону України заяву із зазначенням напряму підприємницької чи професійної діяльності, за яким передбачається здійснювати саморегулювання, до якої додаються:

1) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

2) рішення органу управління об'єднання про намір набуття статусу саморегулівної організації (крім випадків, коли набуття такого статусу передбачено установчими документами);

3) інформація про:

відокремлені підрозділи об'єднання в усіх адміністративно-територіальних одиницях України;

наявність офіційного сайта об'єднання, на якому, зокрема, оприлюднені установчі документи, правила та стандарти підприємницької чи професійної діяльності, інформація про діяльність об'єднання: перелік членів об'єднання, органи управління та їх рішення, відокремлені підрозділи, їх контактні дані (місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта);

4) перелік членів об'єднання із зазначенням прізвища, імені, по батькові та номера кваліфікаційного сертифіката (за наявності) - для фізичних осіб або найменування, коду за ЄДРПОУ, дати та номера ліцензії (за наявності) - для юридичних осіб;

5) прийняті правила та стандарти підприємницької чи професійної діяльності, обов'язкові для виконання всіма членами саморегулівної організації, які, зокрема, визначають:

вимоги до членів саморегулівної організації, якості їх товарів, робіт та послуг на рівні, не нижчому, ніж визначено вимогами нормативно-правових актів, будівельними нормами, державними стандартами та правилами;

механізми контролю за дотриманням правил та стандартів підприємницької чи професійної діяльності;

механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості.

Правила та стандарти підприємницької чи професійної діяльності і зміни до них підлягають погодженню з Мінрегіоном України.

5. За результатами розгляду та перевірки документів, поданих об'єднанням, Мінрегіоном України протягом двадцяти робочих днів з дня надходження приймається рішення про реєстрацію саморегулівної організації або про відмову у реєстрації.

Про прийняте рішення об'єднання письмово повідомляється протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення:

у разі реєстрації саморегулівної організації - з надсиланням копії наказу Мінрегіону;

у разі відмови у реєстрації - листом із зазначенням підстав.

У реєстрації саморегулівної організації може бути відмовлено за наявності хоча б однієї з таких підстав:

невідповідність об'єднання вимогам цього Порядку;

подання документів не в повному обсязі або невідповідність поданих документів вимогам законодавства чи виявлення в них недостовірних відомостей, що було встановлено під час їх розгляду та перевірки.

Після усунення недоліків, що стали причиною відмови у реєстрації саморегулівної організації, об'єднання може повторно подати документи, які розглядаються відповідно до цього Порядку.

6. У разі прийняття рішення про реєстрацію саморегулівної організації відомості про неї протягом п'яти робочих днів вносяться до реєстру, який розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону України.

Дата внесення відомостей до реєстру є датою реєстрації саморегулівної організації.

Реєстр ведеться на паперових та електронних носіях.

До реєстру вноситься така інформація:

дата та номер наказу Мінрегіону України про реєстрацію саморегулівної організації;

дата внесення відомостей до реєстру;

напрям підприємницької чи професійної діяльності, за яким здійснюється саморегулювання;

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження відокремлених підрозділів та їх контактні дані (телефон, факс, електронна пошта), органи управління, назва посади, прізвище, ім'я, по батькові керівника, кількість членів саморегулівної організації, веб-сайт;

інформація про дату та підстави внесення змін та виключення відомостей про саморегулівну організацію з реєстру.

7. Виключення відомостей про саморегулівну організацію з реєстру здійснюється протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення Мінрегіону України за наявності хоча б однієї з таких підстав:

добровільної відмови об'єднання від статусу саморегулівної організації;

припинення або заборони діяльності саморегулівної організації;

судового рішення, прийнятого у встановленому законом порядку, яке набрало законної сили;

виявлення Мінрегіоном України за результатами здійснення контролю за діяльністю саморегулівної організації фактів невідповідності об'єднання вимогам цього Порядку та/або їх невиконання.

Про прийняте рішення об'єднання письмово повідомляється протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття з надсиланням копії наказу Мінрегіону України.

З дати виключення відомостей про саморегулівну організацію з реєстру об'єднання втрачає статус саморегулівної організації, що не тягне за собою припинення його діяльності як юридичної особи.

8. Повідомлення про внесення до реєстру відомостей про саморегулівну організацію із зазначенням інформації, визначеної пунктом 6 цього Порядку, розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону України.

9. Саморегулівна організація для внесення у реєстр інформує Мінрегіон України про зміни у відомостях, зазначених у пункті 6 цього Порядку, протягом семи робочих днів з дати їх настання, а про кількість членів саморегулівної організації та про відповідність критеріям, визначеним у пункті 3 цього Порядку, - щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

10. Контроль Мінрегіону України за діяльністю саморегулівних організацій полягає у зборі, перевірці та аналізі інформації щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом України "Про архітектурну діяльність" та цим Порядком.

 

Заступник директора Департаменту
державних програм та розвитку
житлового будівництва

В. М. Височин

Опрос