Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на публичную информацию, распорядителем которой является Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 06.05.2014 № 299
действует с 24.06.2014

Порядок відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров'я України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації коштів на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є МОЗ України, та передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

2. При отриманні для виконання запиту на публічну інформацію (далі - Запит) посадові особи МОЗ України, відповідальні за виконання Запиту в структурних підрозділах МОЗ України (далі - Виконавець), аналізують публічну інформацію, яку необхідно надати запитувачу. Якщо виконання Запиту передбачає надання копій відповідних документів, Виконавець проводить підрахунок кількості аркушів документа, які необхідно копіювати або друкувати.

3. Документи за Запитом надаються безкоштовно в таких випадках:

при наданні особі інформації про неї;

при наданні інформації, що становить суспільний інтерес;

якщо задоволення Запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

4. Сканування (переведення в електронну форму) документів не є способом виготовлення копій документів, тому розпорядник інформації не може стягувати із запитувачів інформації плату за сканування документів.

5. Якщо задоволення Запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач інформації зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк. Розмір фактичних витрат визначається МОЗ України у розмірі норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за Запитом, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за Запитом:

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

1) в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за Запитом обсягом більш як 10 сторінок Виконавець подає заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за Запитом, до підрозділу МОЗ України з питань бухгалтерського обліку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) на підставі отриманої заявки підрозділ МОЗ України з питань бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за Запитом (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу МОЗ України, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення запитувачу інформації;

3) розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів;

4) оплата Рахунку здійснюється у будь-якій банківській установі, зручній для запитувача інформації;

5) не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок МОЗ України підрозділ МОЗ України з питань бухгалтерського обліку передає копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завірену відповідальною особою МОЗ України з питань бухгалтерського обліку (з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати), Виконавцю.

7. Документи щодо запитуваної інформації надаються запитувачу протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати.

 

В. о. директора Департаменту
інформаційно-організаційного та
документального забезпечення

Р. Лихотоп

 

 

Найменування структурного підрозділу МОЗ України з питань бухгалтерського обліку

ЗАЯВКА N _____
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 арк., грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів (в тому числі двосторонній друк)

 

 

Виконавець

________________________
(посада)

_______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якому знаходиться
запитувана інформація

________________________
(посада)

_______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

 

Код за ЄДРПОУ ________________
МФО банку ____________________
Реєстраційний рахунок ___________________
Отримувач - МОЗ України
м. Київ, вул. Грушевського, 7
Платник _______________________________

РАХУНОК N _____
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк., грн

Кількість аркушів

Ціна, грн

Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є МОЗ України

 

 

 

Усього до сплати ______________________________________________________________________
                                                                                                          (сума словами)
_______________________________________________________ грн _______________________ коп.

Виконавець

 

 

________________________
(посада)

_______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос