Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Перечень сведений, содержащих служебную информацию, распорядителем которой является Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения
Перечень, Приказ от 06.05.2014 № 299
действует с 24.06.2014

Перелік відомостей, що містять службову інформацію, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров'я України

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 92, 25 листопада 2014 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 22 грудня 2014 року

1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності МОЗ України або здійсненням контрольних, наглядових функцій МОЗ України та органами державної влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра охорони здоров'я України, Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим (далі - МОЗ Автономної Республіки Крим), структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Відомості за сукупністю всіх показників про роботу оперативного штабу МОЗ України з виконання оперативних завдань, направлених на стабілізацію епідситуації (документи, доручення, протоколи, доповідні та інші матеріали).

3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень):

1) відомості щодо мобілізаційних завдань (замовлень) на виробництво та поставку лікарських засобів і виробів медичного призначення в особливий період;

2) відомості щодо забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними ресурсами в особливий період;

3) відомості щодо виробництва ветеринарного майна в особливий період;

4) відомості щодо показників із праці і кадрів, джерел забезпечення кадрами в особливий період МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

5) відомості про надання медичних послуг у галузі охорони здоров'я в особливий період;

6) відомості щодо номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

7) відомості щодо створення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного призначення МОЗ Автономної Республіки Крим, окремого структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

8) відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки галузі охорони здоров'я;

9) відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

10) відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування в умовах особливого періоду МОЗ Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

11) відомості про стан мобілізаційної готовності МОЗ Автономної Республіки Крим, окремого структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

12) відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану МОЗ Автономної Республіки Крим, окремого структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) щодо життєзабезпечення населення в особливий період;

13) відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення в умовах особливого періоду МОЗ Автономної Республіки Крим, окремого структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

14) відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту МОЗ Автономної Республіки Крим, окремого структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

15) відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки МОЗ Автономної Республіки Крим, окремого структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

16) відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку МОЗ Автономної Республіки Крим, окремого структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

17) відомості про основні показники стану цивільного захисту МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України або залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та їх інженерного захисту;

18) відомості про оповіщення та збір керівного і особового складу органу (підрозділу), що містять інформацію про домашні, мобільні телефони, місце проживання працівників;

19) відомості про віднесення об'єктів національної економіки до категорії цивільної оборони (цивільного захисту).

4. Відомості з питань охорони державної таємниці:

1) номенклатура посад працівників МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

2) положення (інструкції) про організацію роботи режимно-секретних органів і підрозділів технічного захисту інформації, посадові інструкції (функціональні обов'язки) працівників режимно-секретних органів, спеціалістів технічного захисту інформації;

3) відомості, що зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах, книгах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, облікових картках громадянина про надання допуску до державної таємниці, а також інформація в актах про їх знищення;

4) відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці, якщо вони не становлять державної таємниці;

5) документи (акти, протоколи, описи та інші матеріали), які містять відомості щодо перевірки наявності, знищення, перегляду, передачі секретних документів, якщо вони не становлять державної таємниці;

6) відомості про наявність режимних приміщень, атестованих приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, їх обладнання, стан і системи охорони, порядок передавання-приймання під охорону та евакуації;

7) документи (листи, накази, акти та інші матеріали), що містять відомості з питань технічного захисту інформації, категоріювання приміщень, де циркулює інформація з обмеженим доступом, якщо вони не містять інформацію, що становить державну таємницю;

8) відомості, що містяться в експертних висновках про наявність відомостей, які становлять державну таємницю, актах за результатами експертної оцінки, актах перегляду грифів секретності, протоколах засідань експертної комісії з питань таємниць під час здійснення експертизи, засекречування (перегляду) матеріальних носіїв секретної інформації;

9) відомості про проведення та результати службових розслідувань за фактами втрат матеріальних носіїв секретної (службової) інформації, розголошення державної таємниці (службової інформації), інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці (службової інформації, технічного захисту інформації);

10) відомості про організацію та забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану (особливого періоду), якщо вони не містять інформації, що становить державну таємницю;

11) відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

5. Інформація, що міститься в листах, довідках, висновках та інших документах, створених працівниками МОЗ України, працівниками органів державної влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра охорони здоров'я України, працівниками МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, з використанням службової інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

6. Інформація, яка містить відомості про стан, порядок здійснення пропускного, внутрішньооб'єктового режиму та охорону службових приміщень об'єктів з особливим режимом роботи.

7. Відомості у сфері зв'язку, інформаційно-телекомунікаційних, комп'ютерних, інженерних мереж та охорони інформації з обмеженим доступом:

1) інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, обліку та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються в комп'ютерних мережах, де обробляється службова та конфіденційна інформація;

2) відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ України, що не становлять державної таємниці;

3) модель загроз об'єкта інформаційної діяльності, якщо вона не містить відомостей, що становлять державну таємницю;

4) відомості щодо стану безпеки зв'язку в системі МОЗ України, якщо вони не становлять державної таємниці;

5) інформація, яка містить відомості про структуру, складові частини, технічні характеристики, ключові дані криптографічних засобів захисту інформації, що не становлять державної таємниці;

6) інформація, яка містить відомості щодо результатів перевірок автоматизованої інформаційної системи (далі - АІС) або її елементів стосовно наявності уразливих місць та результатів усунення виявлених недоліків, що не становлять державної таємниці;

7) відомості щодо архітектури корпоративної мережі МОЗ України;

8) інформація, яка містить відомості щодо аналізу стану інформаційної безпеки в АІС, якщо вона не становить державної таємниці;

9) відомості про алгоритмічне та програмне забезпечення, що використовується при формуванні реєстраційних номерів осіб Державного реєстру України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших реєстрів працівників та осіб, хворих на різні захворювання, власником яких є МОЗ України;

10) алгоритми отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в АІС МОЗ України;

11) відомості про взаємодію з органами Служби безпеки України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в інформаційній сфері;

12) відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової (конфіденційної) інформації щодо об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної чи інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює службова (конфіденційна) інформація.

8. План-графік проведення документальних перевірок об'єктів з особливим режимом роботи.

9. Відомості, отримані в процесі службового розслідування (перевірки) щодо порушень антикорупційного законодавства до моменту прийняття рішення за результатами такого службового розслідування (перевірки).

10. Відомості щодо оформлення та надання допуску до особливих робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року N 1471 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання".

11. Опис процедур фізичного захисту місць, де є радіоактивний матеріал, починаючи з визначення і проектування системи фізичного захисту.

12. План забезпечення фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ).

13. Порядок взаємодії персоналу об'єкта та охорони при здійсненні доступу персоналу до виконання робіт у місцях, що охороняються.

14. Опис конфігурації системи фізичного захисту ДІВ.

15. Відомості щодо оцінки стану фізичного захисту ДІВ, об'єктової проектної загрози.

16. Технічні креслення та інструкції щодо управління доступом на об'єкт, в окремо розташоване сховище радіоактивних матеріалів тощо.

17. Інформація про фізичну особу, яка вноситься в особову картку при оформленні допуску до виконання особливих робіт у сфері використання ядерної енергії.

18. Відомості щодо організації системи індикації біологічних патогенних агентів та здійснення оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з використанням біологічних патогенних агентів.

19. Відомості щодо технічної документації на будівлі, у яких розміщені лабораторії, що працюють з біологічними патогенними агентами, плани-схеми лабораторних приміщень з визначенням місць сховищ біологічних патогенних агентів, руху персоналу та матеріалу.

20. Відомості щодо роботи з колекціями мікроорганізмів - дані з планування та звітності, кількості об'єктів зберігання, передавання культур.

21. Відомості щодо технологій подвійного призначення, що можуть бути застосовані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї, якщо вони не становлять державної таємниці.

22. Відомості щодо термінів, маршрутів, обсягів перевезень біологічних патогенних агентів, якщо вони не становлять державної таємниці.

23. Відомості щодо організації діяльності (плани, звіти, доповідні записки), структури, матеріально-технічного забезпечення спеціалізованої протиепідемічної бригади, оперативних заходів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

24. Відомості щодо штамів біологічних патогенних агентів, які зберігаються в лабораторіях закладів охорони здоров'я та науково-дослідних інститутів, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

25. Відомості щодо знезараження, утилізації та знищення продуктів біотехнологій та лабораторних відходів в лабораторіях закладів охорони здоров'я та науково-дослідних інститутів, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

26. Відомості про наявність ДІВ у закладі охорони здоров'я, крім генеруючих пристроїв.

 

В. о. директора Департаменту
інформаційно-організаційного та
документального забезпечення

Р. Лихотоп

Опрос