Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о системе учета публичной информации Министерства здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 06.05.2014 № 299
действует с 24.06.2014

ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації Міністерства охорони здоров'я України

1. Це Положення встановлює вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації Міністерства охорони здоров'я України.

2. Система обліку публічної інформації МОЗ України (далі - система обліку) - електронна база даних, де фіксується інформація про документи, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є МОЗ України (далі - документи).

3. Підрозділом з питань організації доступу до публічної інформації здійснюється адміністрування системи обліку та забезпечуються:

створення системи обліку;

стабільна робота системи обліку;

оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті;

надання доступу до системи обліку за запитами;

оновлення програмного забезпечення системи обліку;

можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій документів шляхом копіювання інформації із системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку.

4. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в облікову картку (додаток 1) таких відомостей про документи в електронному вигляді:

номер облікової картки;

назва документа;

номер документа;

дата створення документа;

дата надходження документа;

джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

передбачена законодавством підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

строк обмеження доступу до інформації (у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом);

галузь;

ключові слова;

тип, носій (текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи тощо);

вид (нормативно-правові акти, договори, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

форма зберігання документа;

місце зберігання документа.

У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.

5. Система обліку ведеться державною мовою.

6. Внесення змін до системи обліку в разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.

7. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації":

1) при створенні у структурному підрозділі інформації, що підлягає реєстрації у системі обліку (відповідно до видів публічної інформації, розпорядником якої є МОЗ України, зазначених у додатку 2 до цього Положення), відповідальна особа за подання інформації до системи обліку (далі - координатор) структурного підрозділу не пізніше 5 робочих днів з дня отримання публічної інформації заповнює облікову картку системи обліку публічної інформації та разом із електронною версією і заявкою про розміщення інформації на веб-сайті МОЗ України в установленому порядку подає до підрозділу з питань організації доступу до публічної інформації для реєстрації у системі обліку;

2) відповідно до поданої заявки вносяться відомості до журналу обліку публічної інформації (додаток 3).

8. Керівники структурних підрозділів МОЗ України подають до підрозділу з питань організації доступу до публічної інформації:

1) дані про координаторів, відповідальних за подання інформації до системи обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місцезнаходження, номера службового телефону, адреси електронної пошти щодо кожного з них;

2) у разі зміни функціональних обов'язків структурного підрозділу та призначення нових координаторів у триденний строк відповідні дані про них;

3) інформацію за профілем діяльності структурного підрозділу для занесення до системи обліку.

9. Підрозділ з питань організації доступу до публічної інформації:

1) за поданням керівників структурних підрозділів подає на затвердження першому заступнику Міністра охорони здоров'я України перелік координаторів структурних підрозділів МОЗ України згідно з додатком 4 до цього Положення;

2) забезпечує організацію роботи координаторів;

3) контролює своєчасне оновлення інформації у системі обліку;

4) визначає з урахуванням пропозицій координаторів зміни форми та структури окремих частин системи обліку;

5) вирішує поточні питання, пов'язані з оновленням інформації у системі обліку;

6) готує пропозиції щодо внесення змін до цього Положення.

 

В. о. директора Департаменту
інформаційно-організаційного та
документального забезпечення

Р. Лихотоп

 

Облікова картка системи обліку публічної інформації

Номер облікової картки

 

Дата створення облікової картки

 

Номер документа

 

Дата надходження документа

 

Назва документа

 

Джерело інформації

 

Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом

 

Строк обмеження доступу до інформації

 

Галузь, ключові слова

 

Тип, носій інформації, форма зберігання

 

Вид документа

 

Місце зберігання

 

Примітки

 

 

Види публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство охорони здоров'я України

1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) МОЗ України.

2. Інформація про нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові засади діяльності.

3. Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються МОЗ України, форми і зразки документів, правила їх заповнення.

4. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень МОЗ України, дій чи бездіяльності.

5. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає МОЗ України.

6. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень МОЗ України:

інформація про роботу громадської ради при МОЗ України, вченої медичної ради та інших консультативно-дорадчих органів МОЗ України;

інформація про проведення консультацій з громадськістю (орієнтовний план, інформаційні повідомлення про проведення публічного громадського обговорення, звіти про результати);

звіти про результати вивчення громадської думки;

інформація про запити громадської експертизи.

7. Плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань:

плани роботи;

звіти про виконання планів роботи;

інформація про наради, конференції, семінари, "круглі столи", що проводяться МОЗ України, та інші комунікаційні заходи.

8. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки МОЗ України.

9. Загальні правила роботи МОЗ України, правила внутрішнього трудового розпорядку.

10. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

11. Інформація про діяльність МОЗ України:

інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса офіційного веб-сайту та електронної пошти, розклад роботи та телефон "гарячої лінії";

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Міністра охорони здоров'я України та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень МОЗ України, його дій чи бездіяльності;

система обліку, види інформації, якою володіє МОЗ України.

12. Інформація про роботу Колегії МОЗ України:

склад Колегії МОЗ України;

рішення Колегії МОЗ України.

13. Інформація про діяльність МОЗ України щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я:

інформація про документи щодо взаємодії МОЗ України зі структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

інформація про документи з питань взаємодії МОЗ України з іншими центральними органами виконавчої влади у сфері державної політики з питань охорони здоров'я.

14. Інформація щодо взаємодії МОЗ України з інститутами громадянського суспільства.

15. Міжвідомча база даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів.

16. Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

17. Статистичні дані щодо лікарських засобів:

дані щодо прийнятих МОЗ України заяв на проведення відповідної реєстраційної процедури на лікарські засоби з переліками лікарських засобів за найменуваннями;

дані щодо лікарських засобів, які рекомендовані експертною установою до відповідної реєстраційної процедури, з переліками лікарських засобів за найменуваннями;

дані щодо лікарських засобів, які за результатами опрацювання експертних висновків з ефективності, безпечності та якості включено до проекту наказу МОЗ України, з переліками лікарських засобів за найменуваннями;

дані щодо зареєстрованих оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення;

дані щодо кількості опрацьованих висновків стосовно ефективності, якості та безпечності лікарських засобів та медичних імунобіологічних препаратів.

18. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у МОЗ України.

19. Інформація з антикорупційної діяльності:

план заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання та виявлення корупції у сфері охорони здоров'я;

звіт про виконання плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання та виявлення корупції у сфері охорони здоров'я.

20. Інформація щодо забезпечення санаторно-курортного лікування:

перелік санаторно-курортних закладів, підпорядкованих МОЗ України;

інформація щодо нормативно-правових актів стосовно клінічних протоколів та організації санаторно-курортного лікування хворих;

інформація щодо кадастру природних лікувальних ресурсів;

інформація щодо клінічних протоколів та інших нормативних документів, затверджених МОЗ України, стосовно організації медичної допомоги дітям і матерям.

21. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення МОЗ України.

22. Інформація, пов'язана з проведенням закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

 

Журнал обліку публічної інформації
Міністерства охорони здоров'я України

Обліковий номер

Назва документа

Номер документа

Дата створення документа

Джерело інформації (відповідальний підрозділ)

Галузь, ключові слова

Вид документа

Форма зберігання документа

Місце зберігання документа

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України
_____________/_____________
"___" ____________ 20__ року

Перелік відповідальних за виконання робіт зі збору та подання інформації до системи обліку - координаторів структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України

N
з/п

Структурний підрозділ МОЗ України

Керівник структурного підрозділу МОЗ України

Координатори структурних підрозділів МОЗ України

 

 

 

 

Відповідальний за ведення
системи обліку
  

_______________ / _____________
(П. І. Б.)                         (підпис)

____________

Опрос