Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку предоставления государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам

Минфин, Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики Украины
Приказ от 08.05.2014 № 276/548/308
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.05.2014

м. Київ

N 276/548/308

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 травня 2014 р. за N 552/25329

Про затвердження Змін до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства праці та соціальної
 політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України
 від 30 квітня 2002 року N 226/293/169
згідно з наказом Міністерства соціальної політики України,
Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України
 від 17 травня 2021 року N 251/267/948)

Відповідно до Закону України від 04 липня 2013 року N 410-VII "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 30 квітня 2002 року N 226/293/169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2002 року за N 466/6754 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України (Музиченко В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до функціонального розподілу обов'язків.

 

Міністр
соціальної політики України

Л. Денісова

Міністр фінансів України

О. Шлапак

Міністр
охорони здоров'я України

О. Мусій

 

Зміни
до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1. У тексті Порядку слова "органи праці та соціального захисту населення" в усіх відмінках та числах замінити словами "місцеві органи з питань соціального захисту населення" у відповідних відмінках та числах.

2. Абзац четвертий пункту 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

"Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад (далі - місцеві органи з питань соціального захисту населення).".

3. У главі 2:

1) в абзаці першому пункту 2.3 слова "витяг з акта огляду" замінити словами "виписку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (далі - виписка з акта огляду МСЕК)"; слова "визнання дитини інвалідом" замінити словами та цифрами "дитину-інваліда віком до 18 років (далі - медичний висновок про дитину-інваліда)";

2) в абзаці чотирнадцятому пункту 2.4 слова "витяг з акта огляду медико-соціальної експертизи" замінити словами "виписка з акта огляду МСЕК"; після слів "медичний висновок" доповнити словами "про дитину-інваліда";

3) у пункті 2.6:

абзац другий після слів "у медичному висновку" доповнити словами "про дитину-інваліда";

в абзаці третьому слова "про визнання дитини інвалідом" замінити словами "про дитину-інваліда";

4) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. У разі зміни групи (підгрупи) інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується інваліду з дитинства з дня зміни групи (підгрупи) інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, а при зменшенні розміру допомоги - з місяця, що настає за тим, у якому встановлена нова група (підгрупа) інвалідності.

У разі зміни категорії у дитини-інваліда державна соціальна допомога виплачується законному представнику дитини-інваліда з дня зміни категорії у дитини-інваліда, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, а при зменшенні розміру допомоги - з місяця, що настає за тим, у якому встановлена нова категорія дитині-інваліду.

Перерахунок розміру державної соціальної допомоги у зв'язку зі зміною групи (підгрупи) інвалідності інваліда з дитинства місцеві органи з питань соціального захисту населення здійснюють без подання заяви одержувачем на підставі виписки з акта огляду МСЕК інваліда з дитинства.

Перерахунок розміру державної соціальної допомоги у зв'язку зі зміною категорії у дитини-інваліда місцеві органи з питань соціального захисту населення здійснюють без подання заяви законним представником дитини-інваліда на підставі медичного висновку про дитину-інваліда.

Цей перерахунок оформлюється рішенням місцевого органу з питань соціального захисту населення, відповідно до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року N 345, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 року за N 1098/12972, яке зберігається в особовій справі інваліда з дитинства чи дитини-інваліда.

Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, після досягнення 18-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за його заявою (недієздатною особою - за заявою опікуна). У разі збільшення розміру допомога в новому розмірі виплачується з дня зміни групи (підгрупи) інвалідності, а при зменшенні розміру - з місяця, що настає за тим, у якому дитині-інваліду встановлена група (підгрупа) інвалідності.";

5) друге речення абзацу першого пункту 2.8 викласти в такій редакції: "При цьому, якщо при переогляді інваліда з дитинства переведено до іншої групи (підгрупи) (вищої або нижчої), а дитину-інваліда - до іншої категорії, державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою (підгрупою) інваліду з дитинства, дитині-інваліду - за попередньою категорією в розмірах, що були встановлені у відповідних періодах.".

4. У главі 3:

1) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Розмір надбавки на догляд:

за інвалідом з дитинства I групи, віднесеним до підгрупи А, - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за інвалідом з дитинства I групи, віднесеним до підгрупи Б, - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за одиноким інвалідом з дитинства II або III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за дитиною-інвалідом віком до 6 років, віднесеною до підгрупи А, - 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

за дитиною-інвалідом віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, віднесеною до підгрупи А, - 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;

за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.";

2) абзац другий пункту 3.6 після слів "про батька дитини" доповнити словами "(на яку призначається надбавка на догляд)"; після слів "на обліку як одинока мати" доповнити словами "дитини-інваліда, на яку призначається надбавка на догляд";

3) у абзаці четвертому пункту 3.7 слова "довідка державного реєстратора про проведення (відсутність) державної реєстрації особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації особи" та "органу державної податкової служби" виключити;

4) у пункті 3.8 слова "витязі з акта огляду органами медико-соціальної експертизи" замінити словами "виписці з акта огляду МСЕК";

5) у пункті 3.9:

в абзаці п'ятому слова "довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, в якій зазначено, що дитина-інвалід потребує домашнього догляду" замінити словами та цифрами "первинний обліковий документ N 080-1/0 "Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді" за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 червня 2012 року N 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за N 1173/21485, та копію або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки";

в абзаці восьмому слова "органу, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів, органів охорони здоров'я, органів освіти";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Місцевими органами з питань соціального захисту населення стосовно особи, яка подала документи для призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги, перевіряється та додається до справи інформація, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, про те, чи перебуває зазначена особа на обліку як фізична особа - підприємець.".

5. У пункті 6.7 глави 6 слова "головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації" замінити словами "структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".

 

Директор Департаменту
державної соціальної допомоги
Міністерства соціальної політики
України

В. В. Музиченко

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери
Міністерства фінансів України

О. С. Шнипко

Директор департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги
Міністерства охорони здоров'я
України

М. К. Хобзей

Опрос