Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированной формы акта, составляемого по результатам проведения плановой (внеплановой) проверки субъектов хозяйственной деятельности на занятие народной медициной (целительством)

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ от 12.05.2014 № 318
действует с 05.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2014

м. Київ

N 318

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 травня 2014 р. за N 551/25328

Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарської діяльності на зайняття народною медициною (цілительством)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, який складається за результатами планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарської діяльності на зайняття народною медициною (цілительством), що додається.

2. Департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги (Т. Донченко) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

 

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. В. Мірошниченко

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Я. Бараш

Перший заступник
Голови СПО

Г. В. Осовий

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

Вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, e-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код за ЄДРПОУ 00012925

Акт
за результатами проведення планової (позапланової) перевірки суб'єктів господарської діяльності на зайняття народною медициною (цілительством)

"___" ______________ 20__ року
(дата складання Акта)

 

N __________

_____________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) N
_____________________________________________________________________________________
                                 (місце проживання фізичної особи - підприємця, телефакс та адреса електронної пошти)
_____________________________________________________________________________________
                                            (місце провадження господарської діяльності фізичної особи - підприємця)

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від N ________
Посвідчення на перевірку
від N __________

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________;
члени комісії: __________________________________________________________________________
                                                                                        (посади, прізвища, імена, по батькові)
_____________________________________________________________________________________;
фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
інші особи: ___________________________________________________________________________
                                                                                        (посади, прізвища, імена, по батькові)
_____________________________________________________________________________________

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з по  
Акт перевірки від N ______
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

  був з по  
Акт перевірки від N ______
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Наявність спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), а за його відсутності - довідки щодо прийняття заяви про переоформлення дозволу або про видачу дубліката

 

 

 

 

Частина друга статті 741 розділу X Основ законодавства України про охорону здоров'я;
статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2012 року N 1145

2

Достовірність відомостей у документах, поданих для отримання дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), а саме:

 

  

  

 

Частина одинадцята статті 741 розділу X Основ законодавства України про охорону здоров'я;
пункт 22 Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2012 року N 1145;
пункт 1 Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 вересня 2013 року N 823, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 року за N 1944/24476

2.1

дотримання вимог застосування фізичною особою - підприємцем наявних здібностей з народної медицини (цілительства), які заявлені в атестаційно-експертному висновку

 

 

 

 

2.2

відповідність місця провадження господарської діяльності з народної медицини (цілительства)

 

 

 

 

2.3

відповідність відомостей про облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством)

 

 

 

 

3

Своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень (якщо такі розпорядження видавались)

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

4

Наявність чинного атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей

 

 

 

 

Порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 вересня 2013 року N 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2013 року за N 1943/24475

5

Суб'єкт господарювання не здійснює цілительство через засоби масової інформації

 

 

 

 

Частнина тринадцята статті 741 розділу X Основ законодавства України про охорону здоров'я

Позначення, що застосовуються у цьому Переліку:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим;

"НП" - не потребує розгляду.

ОПИС
виявлених порушень

Порядковий номер

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1. Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) фізична особа - підприємець письмово попереджена не менше ніж за 10 днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2. Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10

3. Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10

4. Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5. Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

6. Перед початком здійснення позапланової перевірки перевіряючими надано копію підстави для її проведення

 

 

 

Частина третя статті 6

____________
* Ця частина акта заповнюється фізичною особою - підприємцем або уповноваженою нею особою.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

Посадові особи МОЗ України, що брали участь у перевірці:

Голова комісії

____________________________
(посада)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

____________________________
(посади)

________________
(підписи)

___________________________
(прізвища, ініціали)

Фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа:

____________________________
(посада)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

____________________________
(посади)

________________
(підписи)

___________________________
(прізвища, ініціали)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано

____________________________
(посада)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий
номер

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Міністерстві юстиції України

найменування

дата і номер

1

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

від 05 квітня 2007 року N 877-V

 

2

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

від 06 вересня 2005 року N 2806-IV

 

3

Основи законодавства України про охорону здоров'я

від 19 листопада 1992 року N 2801-XII

 

4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)"

від 03 грудня 2012 року N 1145

 

5

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)"

від 23 вересня 2013 року N 823

13 листопада 2013 року за N 1944/24476

6

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей"

від 23 вересня 2013 року N 822

13 листопада 2013 року за N 1943/24475

 

Директор Департаменту з питань
якості медичної та фармацевтичної
допомоги

Т. Донченко

Опрос