Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об отчуждении Национальным банком Украины имущества, приобретенного в собственность в счет погашения долга по кредитам

Национальный банк
Положение, Постановление от 16.04.2014 № 218
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.04.2014

м. Київ

N 218

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 травня 2014 р. за N 543/25320

Про затвердження Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2016 р. N 359)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 24 липня 2015 року N 487
,
 від 8 квітня 2016 року N 252
,
 від 28 липня 2016 року N 359
,
 від 9 березня 2017 року N 19

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 23 січня 2018 року N 4)

Відповідно до статей 7, 15, 56, 71 Закону України "Про Національний банк України", інших актів законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, з метою забезпечення відчуження майна, набутого у власність Національним банком України в рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2016 р. N 359)

2. Майно, набуте Національним банком України у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, та за кредитами, за якими право вимоги та забезпечення перейшло до Національного банку України, підлягає відчуженню в найкоротший строк.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2016 р. N 359)

3. Юридичному департаменту (Новіков В. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В. І.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. І. Кубів

 

Положення
про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про оцінку земель", "Про публічні закупівлі", Земельного кодексу України, інших нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

2. Це Положення визначає порядок відчуження майна, набутого у власність Національним банком у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, та за кредитами, за якими право вимоги та забезпечення перейшло до Національного банку.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктами, зазначеними в підпунктах 3, 4 пункту 29 розділу IV цього Положення (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта;

2) веб-сайт організатора електронних торгів - електронний ресурс, на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів, проводяться електронні торги та відображаються результати їх проведення;

3) договір про взаємодію щодо організації реалізації майна - договір, що укладається між Національним банком і організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією за домовленістю сторін (якщо оплата послуг організатора електронних торгів та/або спеціалізованої організації здійснюється самостійно покупцем майна) і передбачає надання послуг з організації і проведення електронних торгів/аукціону, а в разі потреби зберігання та/або охорони майна, його оцінки, рецензування звіту про оцінку майна, надання ріелторських та сюрвеєрських послуг;

4) договір про закупівлю - договір, що укладається між Національним банком і організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг з організації і проведення електронних торгів/аукціону, а в разі потреби зберігання та/або охорони майна, його оцінки, рецензування звіту про оцінку майна, надання ріелторських та сюрвеєрських послуг;

5) крок електронних торгів/аукціону - фіксована організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією надбавка, на яку під час електронних торгів/аукціону здійснюється мінімальне підвищення початкової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів/аукціону визначається документом, що регламентує порядок проведення електронних торгів/аукціону;

6) лот - індивідуально визначена одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах/аукціоні;

7) майно - нерухоме та рухоме майно, набуте у власність Національним банком у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, та за кредитами, за якими право вимоги та забезпечення перейшло до Національного банку;

8) мультилот - лот, що містить різні типи майна;

9) організатор електронних торгів - юридична особа, яка надає послуги з організації і проведення електронних торгів, а також за потреби забезпечує проведення оцінки майна та рецензування звіту про оцінку майна, зберігання та/або охорону майна, що виставляється на реалізацію, надання ріелторських та сюрвеєрських послуг тощо;

10) спеціалізована організація - юридична особа, яка надає послуги з організації і проведення аукціону, а також за потреби забезпечує проведення оцінки майна та рецензування звіту про оцінку майна, зберігання та/або охорону майна, що виставляється на реалізацію, надання ріелторських та сюрвеєрських послуг тощо;

11) сюрвеєрська послуга - послуга з перевірки майна щодо виявлення його пошкоджень/недоліків, яка надається юридичною особою.

4. Майно класифікується як запаси матеріальних цінностей.

II. Способи відчуження

5. Національний банк здійснює відчуження майна шляхом проведення електронних торгів. У випадках, передбачених пунктом 22 розділу IV цього Положення, майно відчужується на аукціоні.

6. Вибір способу відчуження здійснюється Національним банком з метою забезпечення відчуження майна за найвищою ціною в найкоротші строки.

7. Національний банк здійснює відчуження як окремих одиниць майна, так і різних видів майна, об'єднаних в один лот.

8. На електронних торгах/аукціоні відчужуються:

1) автотранспорт;

2) нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва;

3) повітряні та морські судна і судна внутрішнього плавання;

4) право вимоги за кредитними договорами та забезпечення за ними;

5) корпоративні права;

6) цілісні майнові комплекси;

7) сільськогосподарська продукція та товари в обороті;

8) виробниче обладнання;

9) офісна техніка;

10) мультилот;

11) інше рухоме майно.

9. На електронні торги/аукціон майно виставляється за ринковою ціною, визначеною на підставі звіту про оцінку майна, складеного суб'єктом оціночної діяльності. Звіт про оцінку майна підлягає обов'язковому рецензуванню.

10. Складання звіту про оцінку майна та його рецензування проводиться відповідно до вимог, передбачених законодавством України, що регулює правовідносини в сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

11. Закупівля послуг суб'єкта оціночної діяльності, що визначатиме ринкову ціну майна, а також особи, яка проводитиме рецензування звіту про оцінку майна (якщо наявність рецензії не включена до вартості звіту про оцінку майна), проводиться Національним банком у порядку, передбаченому законодавством України, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.

12. Умови проведення електронних торгів/аукціону визначаються в договорі про закупівлю послуг або в договорі про взаємодію щодо організації реалізації майна.

13. Національний банк здійснює продаж цінних паперів, набутих у власність у рахунок погашення боргу, у порядку, передбаченому законодавством України.

14. Договори, що укладаються Національним банком відповідно до вимог цього Положення, мають відповідати законодавству України.

III. Визначення організатора електронних торгів та/або спеціалізованої організації

15. Закупівля послуг організатора електронних торгів та/або спеціалізованої організації проводиться Національним банком у порядку, передбаченому законодавством України, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку.

16. Якщо згідно з умовами проведення електронних торгів/аукціону оплата послуг організатора електронних торгів та/або спеціалізованої організації здійснюється самостійно покупцем майна, то закупівля послуг організатора електронних торгів та/або спеціалізованої організації Національним банком не проводиться.

17. Національний банк сплачує винагороду за надання таких послуг:

1) організацію та проведення електронних торгів/аукціону з реалізації майна, визначеного пунктом 8 розділу II цього Положення;

2) проведення оцінки майна, рецензування звіту про оцінку майна;

3) зберігання та/або охорону майна, що виставляється на реалізацію, надання ріелторських та сюрвеєрських послуг.

18. Загальний розмір винагороди, що сплачується Національним банком організатору електронних торгів / спеціалізованій організації, становить до 5 % від ціни реалізованого лота.

19. Винагорода організатора електронних торгів / спеціалізованої організації розраховується на підставі ціни реалізації лота.

20. Національний банк укладає з організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією договір про надання послуг або договір про взаємодію щодо організації реалізації майна.

21. З організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією обов'язково укладається договір про нерозголошення конфіденційної інформації.

IV. Загальні умови проведення електронних торгів/аукціону

22. Електронні торги є пріоритетним способом реалізації майна. Відчуження майна шляхом проведення аукціону здійснюється Національним банком за умови, якщо це передбачено законодавством України або організатор електронних торгів не має права відчужувати певний вид майна.

Особливості проведення земельних торгів з відчуження земельних ділянок, набутих у державну власність, регулюються нормами Земельного кодексу України.

23. Електронні торги/аукціон проводяться за правилами або регламентом, що є невід'ємними частинами договору про закупівлю послуг або договору про взаємодію щодо організації реалізації майна та згідно з нормами, визначеними розділом II цього Положення.

24. Інформаційне повідомлення про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні розміщується на веб-сайті організатора електронних торгів / спеціалізованої організації не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня проведення електронних торгів/аукціону з реалізації майна, визначеного пунктом 8 розділу II цього Положення.

25. Інформаційне повідомлення про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні має містити:

1) реєстраційний номер лота;

2) відомості про організатора електронних торгів / спеціалізовану організацію (місцезнаходження, найменування, графік роботи, контактні телефони, електронну адресу);

3) відомості про зберігача лота - прізвище, ім'я та по батькові (найменування), контактний телефон, електронну адресу;

4) інформацію про власника лота;

5) порядок оформлення участі в електронних торгах/аукціоні, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

6) кінцевий термін прийняття заявок про участь в електронних торгах/аукціоні;

7) місце і дату проведення електронних торгів/аукціону;

8) час початку та закінчення електронних торгів/аукціону;

9) відомості про лот, його склад, характеристики, опис за родовими чи індивідуальними ознаками;

10) місцезнаходження лота, його фотографічні зображення;

11) початкову ціну реалізації лота;

12) порядок ознайомлення з лотом;

13) крок електронних торгів/аукціону;

14) строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься/перераховується гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу), та порядок його повернення;

15) порядок і критерії визначення переможця електронних торгів/аукціону;

16) строк для підписання протоколу проведення електронних торгів/аукціону;

17) реквізити рахунку Національного банку для перерахування коштів за придбане майно.

26. Після публікації/розміщення на веб-сайті організатора електронних торгів / спеціалізованої організації інформаційного повідомлення про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні Національний банк не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня проведення електронних торгів/аукціону розміщує на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку інформацію про проведення електронних торгів/аукціону.

27. Інформаційне повідомлення про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні може містити інші додаткові відомості.

28. Для участі в електронних торгах/аукціоні учасник проходить процедуру реєстрації, подає до організатора електронних торгів / спеціалізованої організації заявку про участь в електронних торгах/аукціоні, сплачує гарантійний внесок у розмірі та на рахунок, зазначені в інформаційному повідомленні про умови реалізації майна на електронних торгах/аукціоні, та подає такі відомості:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім'я та по батькові учасника, номер (та за наявності серію) документа, що посвідчує його особу, та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків)1;

____________
1 Фізична особа не подає зазначену довідку, якщо така особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган Державної фіскальної служби, вона повинна мати відповідну відмітку в паспорті.

реквізити рахунку учасника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реєстраційний номер лота, стосовно якого подається заявка;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи, номер (та за наявності серію) документа, що посвідчує його особу;

реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;

реквізити рахунку учасника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реєстраційний номер лота, стосовно якого подається заявка.

Форма заявки про участь в електронних торгах/аукціоні затверджується договором про закупівлю / договором про взаємодію щодо організації реалізації майна.

29. Крім відомостей, зазначених у пункті 28 розділу IV цього Положення, учасник подає відомості, що він не є пов'язаною особою з Національним банком / організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією, а також з їх службовими особами. Відомості подаються в порядку, передбаченому договором про закупівлю / договором про взаємодію щодо організації реалізації майна.

Пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:

1) юридична особа, яка здійснює контроль / контролюється організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією або перебуває під спільним контролем з таким / такою організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією;

2) юридична особа, учасником якої є службова особа організатора електронних торгів / спеціалізованої організації;

3) фізична особа / її близькі особи, які здійснюють контроль над організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією або працюють у Національному банку або в організатора електронних торгів / спеціалізованій організації;

4) фізична особа, яка є близькою особою службової особи Національного банку / організатора електронних торгів / спеціалізованої організації.

Пов'язані особи не можуть допускатися до участі в електронних торгах/аукціоні.

30. Заявка на участь в електронних торгах/аукціоні подається за обраним лотом. Для участі в електронних торгах/аукціоні за іншими лотами учасник має подати заявки на участь в електронних торгах/аукціоні за кожним обраним лотом.

31. Електронні торги/аукціон визнаються/визнається такими/таким, що не відбулися/відбувся у випадках, передбачених правилами або регламентом проведення електронних торгів/аукціону, що є невід'ємними частинами договору про закупівлю послуг або договору про взаємодію щодо організації реалізації майна.

32. Якщо на перших електронних торгах/аукціоні лот не був реалізований або електронні торги/аукціон визнані такими, що не відбулися/відбувся, то нереалізований лот виставляється на повторні/повторний електронні торги / аукціон за рішенням Національного банку до його реалізації.

33. Перед кожними/кожним повторними/повторним електронними торгами/аукціоном лот згідно з рішенням Національного банку може бути уцінений. У будь-якому разі лот не може бути уцінений більше ніж на 50 % від його початкової ціни.

34. Національний банк має право прийняти рішення про підвищення ціни реалізації на повторних/повторному електронних торгах/аукціоні або про зняття лота з електронних торгів/аукціону. Зазначені вимоги є істотними умовами договору про закупівлю або договору про взаємодію щодо організації реалізації майна.

35. Повторні/повторний електронні торги/аукціон проводяться/проводиться не раніше, ніж через місяць із дня проведення попередніх/попереднього електронних торгів/аукціону і в такому самому порядку, що і перші/перший електронні торги/аукціон. Повторні/повторний електронні торги/аукціон проводяться в межах дії звіту про оцінку майна (лота).

36. Якщо електронні торги/аукціон є такими/таким, що відбулися/відбувся, копії всіх підписаних протоколів електронних торгів/аукціону, засвідчені підписом керівника та відбитком печатки організатора електронних торгів / спеціалізованої організації, надсилаються організатором електронних торгів / спеціалізованою організацією поштою та засобами електронного зв'язку до Національного банку в день їх надходження до організатора електронних торгів / спеціалізованої організації.

37. Якщо електронні торги/аукціон є такими/таким, що не відбулися/відбувся, то організатор електронних торгів / спеціалізована організація не пізніше наступного робочого дня засобами електронного зв'язку повідомляє про це Національний банк.

38. Національний банк укладає з переможцем електронних торгів/аукціону договір купівлі-продажу відчуженого на електронних торгах/аукціоні майна, а також підписує акт про приймання-передавання майна після надходження на рахунок Національного банку коштів від реалізації такого майна.

39. Витрати, пов'язані із оформленням договорів купівлі-продажу майна та/або реєстрації права власності на нього, у повному обсязі несе покупець такого майна.

V. Прикінцеві положення

40. Якщо в результаті вжитих заходів майно не було відчужено жодним із зазначених вище способів, то Національний банк має право з дотриманням вимог законодавства України прийняти рішення про:

1) використання майна у власній діяльності;

2) безоплатне передавання майна, у тому числі шляхом обміну, у комунальну власність та до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном;

3) списання з балансу, ліквідацію майна.

41. Оподаткування операцій з майном, що відчужується, здійснюється згідно із законодавством України.

42. Спори, що виникають під час відчуження майна, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України.

 

Директор Департаменту
управління ризиками

І. М. Будник

(Положення у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 487
,
 із змінами, внесеними згідно з постановами Правління
 Національного банку України від 08.04.2016 р. N 252
,
від 28.07.2016 р. N 359
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.03.2017 р. N 19)

Опрос