Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по обработке телеграмм в конечных пунктах телеграфной сети общего пользования с коммутацией сообщений

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 22.04.2014 № 195
действует с 01.07.2014

ІНСТРУКЦІЯ
з оброблення телеграм у кінцевих пунктах телеграфної мережі загального користування з комутацією повідомлень

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру оброблення телеграм у кінцевих пунктах телеграфної мережі загального користування з комутацією повідомлень операторами, провайдерами телекомунікацій (далі - оператор), які згідно із законодавством надають послуги телеграфного зв'язку в телекомунікаційних мережах загального користування.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації" та Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 295 (далі - Правила).

1.3. Обмін телеграмами між структурними підрозділами оператора на мережі з комутацією повідомлень здійснюється некомутованими телеграфними каналами через вузли комутації повідомлень. Головні вузли комутації повідомлень (мм. Київ, Дніпропетровськ) у схемі організації телеграфної мережі загального користування мають статус центрів комутації повідомлень.

1.4. Вузол (центр) комутації повідомлень (далі - ЦКП) приймає від кінцевих пунктів телеграми, кодограми, службові повідомлення та передає до кінцевих пунктів телеграми, службові повідомлення і службові сповіщення.

Формалізовані тексти службових сповіщень наведено у додатку 1 до цієї Інструкції.

1.5. Некомутованими каналами зв'язку передаються телеграми всіх категорій.

1.6. Позначення індексів категорій телеграм зазначаються на телеграмах під час приймання їх від відправника згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

1.7. Для організації телеграфного зв'язку з ЦКП некомутованими каналами у кінцевому пункті застосовується кінцеве телеграфне обладнання. У разі використання телеграфних апаратів електронно-механічного типу підключення здійснюється через узгоджувальні пристрої типу контрольно-визивного приладу (далі - КВП) кінцевої установки для системи комутації повідомлень (далі - КУКП-Т) автоматичної системи повідомлень телеграм (далі - АСПТ). Автовідповідачі телеграфних апаратів повинні бути заблоковані. У разі використання електронного кінцевого телеграфного обладнання воно підключається безпосередньо до телеграфних каналів без використання узгоджувального обладнання. Автовідповідач на електронному кінцевому телеграфному обладнанні не застосовується.

1.8. Зв'язок кінцевого пункту з ЦКП некомутованими каналами може бути організовано у режимі почергового двостороннього передавання (далі - ПДП) або одночасного двостороннього передавання (далі - ОДП).

У режимі ОДП до телеграфного каналу підключаються два телеграфних апарати для окремого оброблення вхідних і вихідних телеграм.

У режимі ПДП до телеграфного каналу підключається один телеграфний апарат, на якому чергуються приймання та передавання телеграм.

II. Управління роботою некомутованих каналів зв'язку

2.1. Призначення і функції кодограм

Управління роботою зв'язку з ЦКП забезпечується передаванням кодограм КГ-0, КГ-1, КГ-2, КГ-4, КГ-5. При цьому працівник телеграфного зв'язку, який приймає, обробляє і передає телеграму (далі - працівник оператора), керується вимогами ЦКП у вигляді службових сповіщень, що надсилаються від ЦКП до кінцевого пункту в автоматичному режимі за ініціативою ЦКП або у відповідь на дії працівника оператора кінцевого пункту.

Умовні позначення:

D - пропуск;

є - переведення рядка;

< - повернення каретки;

­ - переведення на цифровий регістр;

« - переведення на російський регістр;

Ї - переведення на латинський регістр;

ЗЦЗЦ - знаки початку повідомлення;

СС - службові сповіщення;

НННН DD - знаки кінця повідомлення;

ХХХ - цифрове позначення.

2.2. Формати кодограми:

1) загальний перелік і формати кодограм від кінцевих пунктів, вхідні до ЦКП наведено у додатку 3 до цієї Інструкції;

2) кодограма запиту квитанції КГ-0 передається працівником оператора кінцевого пункту до ЦКП з метою звіряння підсумку роботи у будь-який час, а також для виявлення стану зв'язку.

У відповідь на запит квитанції залежно від стану зв'язку ЦКП надсилає одне зі службових сповіщень:

ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ СВЯЗЬ ОТКРЫТА НННН 1250;

ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ НННН 1250;

ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ СВЯЗЬ ЗАКРЫТА НННН 1250;

ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ ПОДТВЕРДИТЕ ПРИЕМ Р НННН 1250;

ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ СВЯЗЬ ЗАКРЫТА ПО РАСПИСАНИЮ НННН.

Повторний запит квитанції КГ-0 повинен починатися зі знаків < є не раніше ніж через 3 - 5 секунд.

Зазначені вище сповіщення свідчать про таке:

зв'язок перебуває в робочому стані;

зв'язок закрито автоматично або не відкрито працівником оператора кінцевого пункту після того, як його було закрито через 6 хвилин. Працівник оператора кінцевого пункту за необхідності відкриває зв'язок за допомогою кодограми КГ-1;

зв'язок заблоковано диспетчером ЦКП. Відкрити зв'язок можна тільки після зняття блокування у ЦКП і передавання СС-7;

зв'язок закрито автоматично при обробленні позакатегорійної телеграми. Відкрити зв'язок можна тільки після передавання з кінцевого пункту кодограми КГ-4;

зв'язок обмеженого часу дії закрито автоматично за встановленим розкладом. Відкрити зв'язок можна тільки за розкладом у відповідь на службове сповіщення СС-7;

3) кодограма відкриття роботи зв'язку КГ-1 передається до ЦКП для відкриття зв'язку після тимчасового закриття його працівником оператора кінцевого пункту (наприклад, у разі заміни стрічки або для заміни телеграфного апарата в кінцевому пункті, а також у відповідь на такі вимоги ЦКП):

ЗЦЗЦ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ НННН 1250;

ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ НННН 1250;

ЗЦЗЦ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРИЕМ Р НННН 1250;

ЗЦЗЦ СМЕНА НУМЕРАЦИИ ПРИН ХХХХ ПЕР ХХХХ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ НННН 2400.

При налагодженому зв'язку у відповідь на прийом КГ-1 ЦКП надсилає сповіщення:

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА НННН 1250

або

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА ПОВТОРЯЮ ХХХ = ХХХ НННН 1250 (повторення телеграм, які не отримані у кінцевому пункті);

4) кодограма закриття зв'язку КГ-2 передається до ЦКП для закриття зв'язку (наприклад, у разі заміни стрічки, пошкодження каналу, апарата, для запиту телеграм, які не отримані від ЦКП).

При налагодженому зв'язку у відповідь на КГ-2 ЦКП надсилає сповіщення:

ЗЦЗЦ ЖДУ ОТКРЫТИЯ СВЯЗИ НННН 1250;

5) кодограма про підтвердження приймання позакатегорійної телеграми КГ-4 передається до ЦКП у разі приймання телеграм категорій "РВ", "РВЦ".

Після отримання КГ-4 ЦКП надсилає сповіщення:

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА НННН 1250;

6) кодограма запиту пробного тексту КГ-5 передається при закритому зв'язку. Для цього спочатку передається КГ-2, а потім КГ-5.

У відповідь на КГ-5 ЦКП надсилає стандартний текст:

ЗЦЗЦ В ЧАЩАХ ЮГА та інше НННН 1250.

2.3. Під час приймання кодограм з порушенням формату ЦКП надсилає до кінцевого пункту повідомлення СС-6 про спотворення або вимогу відкрити зв'язок:

ЗЦЗЦ ИСКАЖЕНИЕ 08 ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ НННН.

2.4. Службові сповіщення та службові повідомлення:

1) службові сповіщення надсилаються ЦКП у відповідь на кодограми, передані від кінцевих пунктів, а також як виконання обов'язкової вимоги ЦКП до працівника оператора кінцевого пункту;

2) службові сповіщення передаються до кінцевих пунктів у такому форматі:

ЗЦЗЦ текст сповіщення НННН 1210;

3) службові повідомлення (ССС) передаються без порядкової нумерації. Користуватися ними дозволяється тільки для підтвердження приймання у кінцевому пункті вищих урядових телеграм або криптограм (відповідні індекси оброблення телеграм "В" і "К").

Передавати службові повідомлення необхідно на низовий маршрутний номер ХХХ900;

4) службові повідомлення складаються з передзаголовка, тексту та знаків кінця повідомлення:

< є « ЗЦЗЦ D ССС 243 D 900 < є текст службового повідомлення НННН DD,

де ССС - ознака службового повідомлення;

243 D 900 - магістральний і низовий маршрутні номери.

Службове повідомлення вважається прийнятим у ЦКП після отримання у кінцевому пункті сповіщення:

ЗЦЗЦ ССС ПРИНЯТО НННН 1240.

2.5. Відкриття та закриття дії зв'язку:

1) у разі закінчення робочої зміни працівника оператора ним передається запит квитанції кодограмою КГ-0 для отримання підсумків роботи;

2) для відкриття зв'язку необхідно запитати квитанцію передаванням кодограми КГ-0. Отримавши повідомлення:

при відкритті зв'язку вперше за поточну добу

ЗЦЗЦ ВАШ 000 НАШ 000 ПОСЛЕДНИЕ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ НННН 0000 DD,

передати кодограму КГ-1:

< є « ЗЦЗЦ D КС D ВА­Ш D 000 = 000 D « НННН DD.

У відповідь на КГ-1 ЦКП передає сповіщення:

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА НННН 0001;

при відкритті роботи тимчасово закритого зв'язку у відповідь на запит квитанції КГ-0 від ЦКП надходить сповіщення, в якому вказані порядкові номери останніх прийнятих і переданих телеграм.

Наприклад:

ЗЦЗЦ ВАШ 008 НАШ 011 ПОСЛЕДНИЕ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ НННН 1000.

Якщо у кінцевому пункті прийнято усі телеграми, необхідно передати кодограму КГ-1:

< є « ЗЦЗЦ D КС D ВА­Ш D 011 = 011 D «НННН DD.

У відповідь на КГ-1 передається сповіщення:

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА НННН 1000.

У цьому разі необхідно починати передавання телеграми з кінцевого пункту з порядкового номера 009. Телеграми від ЦКП будуть надходити, починаючи з порядкового номера 012.

Якщо в кінцевому пункті від ЦКП не отримано всіх телеграм, які вказані в квитанції, тоді необхідно відкрити зв'язок кодограмою КГ-1, зазначивши номер останньої правильно прийнятої телеграми.

Наприклад:

< є « ЗЦЗЦ D КС D ВА­Ш D 007 = 007 D «НННН DD.

Від ЦКП надходить сповіщення:

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА ПОВТОРЯЮ 008-011 НННН 1015.

ЦКП повторює не отримані в кінцевому пункті телеграми з порядковими номерами 008-011. Неотримані телеграми повторюються ЦКП тільки один раз.

У разі повторного запиту телеграм за цими номерами ЦКП надсилає сповіщення:

ЗЦЗЦ ОБРАЩАЙТЕСЬ В КСС ЗА ХХХ - ХХХ НННН;

3) якщо серед телеграм, не отриманих у кінцевому пункті, були криптограми, вони не повторюються ЦКП, а до кінцевого пункту з ЦКП надсилається сповіщення:

ЗЦЗЦ ОБРАЩАЙТЕСЬ В КСС ЗА ХХХ - ХХХ НННН 1018;

4) для тимчасового закриття зв'язку необхідно передати до ЦКП кодограму КГ-2:

< є « ЗЦЗЦ D КС D СТОП D НННН DD.

ЦКП надсилає до кінцевого пункту сповіщення:

ЗЦЗЦ ЖДУ ОТКРЫТИЯ СВЯЗИ НННН 1800;

5) працівник оператора протягом 6 хвилин повинен відкрити зв'язок, надіславши КГ-1. Через 6 хвилин до кінцевого пункту кожні 2 хвилини буде надсилатися вимога ЦКП:

ЗЦЗЦ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ НННН 1802.

2.6. Порядок закриття зв'язку з обмеженим часом дії:

1) закриття зв'язків, які працюють згідно з розкладом, проводиться автоматично.

За 10 хвилин до вказаного у розкладі часу працівник оператора кінцевого пункту, отримавши сповіщення:

ЗЦЗЦ ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ СВЯЗЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ ПО РАСПИСАНИЮ НННН,

повинен передати КГ-0 та упевнитися у правильності підсумків;

2) якщо кількість переданих або прийнятих телеграм, вказаних у квитанції (при звірянні підсумків), не збіглася, повторно передаються до ЦКП телеграми, які ним не отримані, або запитується повторення телеграм, не отриманих від ЦКП у кінцевому пункті;

3) якщо до моменту закриття зв'язку залишилися непередані телеграми, необхідно звернутися до ЦКП для продовження сеансу зв'язку до отримання сповіщення:

ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ СВЯЗЬ ЗАКРЫТА ПО РАСПИСАНИЮ НННН;

4) якщо робота зв'язку згідно з розкладом закінчується під час зупинки ЦКП, підбиття підсумків повинно проводитися після відновлення роботи ЦКП і відкриття зв'язку;

5) роботу зв'язку необхідно контролювати за допомогою сигнальних ламп, які є в узгоджувальних пристроях КВП, КУКП-Т, АСПТ, з урахуванням стану роботи електронного телеграфного кінцевого обладнання та пристроїв виносної акустичної й оптичної сигналізації.

Лампа "Контроль" або виносна сигналізація (на електронному кінцевому телеграфному обладнанні - вбудована оптична та акустична сигналізація) спрацьовує, якщо канал або комутаційне обладнання ЦКП несправні. У цьому разі працівник оператора запитує квитанцію передаванням КГ-0. Якщо зв'язок налагоджено, ЦКП надсилає до кінцевого пункту сповіщення, а сигнал "Контроль" відключається. В інших випадках слід передати КГ-2 та повідомити техніка про пошкодження.

Сигнал "Виклик" на узгоджувальних пристроях або виносні оптична та акустична сигналізації (на електронному кінцевому телеграфному обладнанні - вбудовані оптична та акустична сигналізації) можуть включатися при пошкодженнях телеграфного каналу, перед отриманням телеграми з індексом терміновості "А", "вищої урядової" телеграми або криптограми. При цьому необхідно натиснути кнопку "Гасіння виклику" та звернути увагу на текст телеграми, що приймається.

Якщо сигнал "Виклик" не відключається при натисканні на кнопку, слід повідомити техніка про пошкодження.

III. Передавання телеграм з кінцевого пункту

3.1. Передавання телеграм по некомутованому зв'язку:

1) телеграми до ЦКП передаються з попередньою перфорацією або з попередньою підготовкою в пам'яті електронного кінцевого телеграфного обладнання у відповідному режимі згідно з інструкціями з надання послуг телеграфного зв'язку;

2) телеграмам присвоюють тризначні номери з 001 по 999. Тисячній телеграмі присвоюють номер 000.

Якщо передається більше ніж 1000 телеграм за добу, після телеграми з номером 000 знову передається телеграма з номером 001. При цьому зв'язок автоматично блокується. Необхідно запитати квитанцію, надіславши КГ-0, відкрити зв'язок, надіславши КГ-1, і зафіксувати в апаратному журналі час передавання тисячної телеграми;

3) якщо послідовність у нумерації телеграм порушено, ЦКП надсилає сповіщення.

Наприклад:

ЗЦЗЦ ИСКАЖЕНИЕ 01 ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ НННН 1210,

де 01 - ознака допущеної помилки;

4) передавання кожної телеграми починається з передзаголовка, у якому маршрутний номер повинен бути шестизначним.

Приклади текстів передзаголовків:

ЗЦЗЦ 021 П131 015 - звичайна телеграма;

ЗЦЗЦ 035 С243 011 - термінова та урядова телеграми;

ЗЦЗЦ 011 СК131 985 - термінова криптограма;

ЗЦЗЦ 012 ПК124 985 - звичайна криптограма;

ЗЦЗЦ 043 СВ215 931 - вища урядова телеграма;

5) після передавання передзаголовка перфоровану стрічку, на якій заготовлено телеграму, пропускають через трансмітер або виводять з пам'яті електронного телеграфного кінцевого обладнання;

6) передавання телеграми закінчується чотирма літерами Н і двома пропусками (НННН DD);

7) якщо НННН передається без двох пропусків, телеграма не приймається й анулюється ЦКП. На початку передавання наступної телеграми після ЗЦЗЦ ЦКП надсилає сповіщення.

Наприклад:

ЗЦЗЦ ПОСЛЕ 025 ПРОВЕРЬТЕ АННУЛИРОВАНИЕ НННН 1840,

де 025 - номер останньої прийнятої ЦКП телеграми.

Анульовану телеграму (у прикладі - 026) необхідно передати повторно під тим самим порядковим номером;

8) якщо у передзаголовку телеграми виявлено помилку до передавання знаків кінця передзаголовка (< є), необхідно без передавання знаків кінця передзаголовка передати передзаголовок знову, починаючи зі знаків ЗЦЗЦ. При цьому частина передзаголовка, яку було передано спочатку, буде анульована у ЦКП без надсилання сповіщення до кінцевого пункту;

9) якщо помилку під час передавання телеграми виявлено до знаків НННН DD, необхідно передати телеграму повторно (починаючи зі знаків ЗЦЗЦ) за тим самим порядковим номером. При цьому незакінчена частина повідомлення буде анульована у ЦКП з надсиланням відповідного сповіщення.

Анулювання частини переданої телеграми підтверджується ЦКП.

Наприклад:

ЗЦЗЦ ПОСЛЕ 126 ПРОВЕРЬТЕ АННУЛИРОВАНИЕ НННН 1840

або

ЗЦЗЦ ВАШ 127 АННУЛИРОВАН НННН 1840,

де 126 - порядковий номер телеграми, яку було передано до анульованої;

127 - порядковий номер анульованої телеграми.

Якщо від ЦКП отримано сповіщення:

ЗЦЗЦ ПОСЛЕ 139 ПРОВЕРЬТЕ АННУЛИРОВАНИЕ НННН 1850,

це означає, що ЦКП не прийняв телеграму з порядковим номером 140. Необхідно перевірити правильність передавання телеграми і повторити передавання під тим самим номером (140);

10) якщо помилку у телеграмі виявлено після передавання знаків НННН DD, передану телеграму необхідно негайно анулювати, передавши телеграму в пункт призначення за наступним порядковим номером:

ЗЦЗЦ ХХХ С125 013

НАШ ПОР 113 ХАРЬКОВУ КАССОВЫЙ...АННУЛИРУЙТЕ НННН DD;

11) телеграми, передані з кінцевого пункту з порушенням нумерації (перестановка, пропуск або передавання подвійних порядкових номерів тощо), ЦКП не приймаються;

12) якщо послідовність нумерації порушено, до кінцевого пункту надходить сповіщення:

ЗЦЗЦ ИСКАЖЕНИЕ 01 ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ НННН 1210,

де 01 - ознака допущеної помилки у порядковій нумерації.

Після цього необхідно припинити передавання телеграми, передати КГ-0 та дочекатися відповіді ЦКП із зазначенням порядкового номера останньої прийнятої від кінцевого пункту телеграми.

Наприклад:

ЗЦЗЦ ВАШ 127 НАШ 413 ПОСЛЕДНИЕ СВЯЗЬ ОТКРЫТА НННН 1810.

Працівник оператора кінцевого пункту повинен звірити послідовність порядкових номерів переданих телеграм, починаючи з порядкового номера, вказаного ЦКП (у цьому прикладі зі 126).

При подвійній порядковій нумерації переданим вважається перший порядковий номер з двох. Залежно від типу комутаційного обладнання ЦКП надсилається відповідне сповіщення:

ЗЦЗЦ ИСКАЖЕНИЕ ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ НННН 1810;

ЗЦЗЦ ИСКАЖЕНИЕ 01 ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ НННН 1810;

ЗЦЗЦ ВАШ 127 ДВА ВТОРОЙ НЕ ПРИНЯТ НННН 1810.

Наприклад:

Передавання проводилося за порядковими номерами 125, 126, 127, 127...

У цьому прикладі другий порядковий номер 127 слід передати знову, надаючи йому черговий порядковий номер (128). Усі телеграми, які не отримані ЦКП, необхідно повторити, дотримуючись послідовності порядкових номерів;

13) усі повідомлення повинні передаватися без перерви. Якщо перерва у передаванні телеграми становить 30 секунд, ЦКП анулює незакінчене повідомлення та надсилає до кінцевого пункту сповіщення.

Наприклад:

ЗЦЗЦ ИСКАЖЕНИЕ 06 ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ НННН 1015;

14) якщо телеграми з кінцевого пункту до ЦКП не передаються протягом 40 хвилин, ЦКП надсилає сповіщення для перевірки зв'язку, яке супроводжується акустичною сигналізацією:

ЗЦЗЦ ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ НННН 1055.

Отримавши таке сповіщення, необхідно запитати квитанцію, передавши КГ-0, та впевнитися у правильності підсумків роботи.

3.2. Передавання вищих урядових телеграм і криптограм по некомутованому зв'язку:

1) особливості передавання вищих урядових телеграм і криптограм полягають у тому, що з моменту отримання від кінцевого пункту передзаголовка з відповідними індексами оброблення текст цих телеграм не контролюється ЦКП (не відбувається автоматичного повернення каретки, переведення рядка тощо). ЦКП реагує на дії працівника оператора кінцевого пункту тільки після надходження знака кінця телеграми (ЗКТ) НННН DD;

2) якщо при передаванні телеграми виникає необхідність взаємодії працівника оператора кінцевого пункту з ЦКП (виявлення дефекту, обривання стрічки, невірний маршрутний номер тощо), необхідно припинити передавання та передати анулювання:

... НАШ ПОР ХХХ АННУЛИРУЙТЕ ИВАНОВА, після чого передати ЗКТ (НННН DD);

3) після з'ясування та усунення дефекту необхідно телеграму передати знову за наступним порядковим номером. Після закінчення передавання працівник оператора кінцевого пункту підтверджує дані щодо передавання до ЗКТ (НННН DD).

Наприклад:

НАШ КХХХ ПЕРЕДАЛА СТЕПАНОВА 1019 НННН,

де ХХХ - порядковий номер криптограми або вищої урядової телеграми;

1019 - час подання телеграми;

4) після передавання до ЦКП вищої урядової телеграми або криптограми ЦКП надсилає до кінцевого пункту сповіщення з підтвердженням приймання такої телеграми:

ЗЦЗЦ ВХХХ ПРИНЯТА 1249 НННН 1250,

де ХХХ - порядковий номер телеграми;

1249 - час приймання телеграми у ЦКП;

5) у разі неотримання підтвердження негайно або після закінчення приймання чергової телеграми необхідно знову передати знаки кінця повідомлення (НННН DD).

Якщо після цього підтвердження також не надійде, необхідно запитати квитанцію передаванням КГ-0 для з'ясування стану зв'язку. Подальше передавання телеграми до отримання підтвердження від ЦКП забороняється. Наступне оброблення цих категорій телеграм виконується відповідно до Інструкції з оброблення телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова" та Інструкції про приймання, передавання, доставку та зберігання криптограм.

3.3. Особливості передавання телеграм по некомутованому зв'язку, що працює в режимі почергового двостороннього передавання (ПДП):

1) зв'язок ПДП обладнано одним телеграфним апаратом для почергового передавання та приймання повідомлень;

2) якщо ЦКП розпочав передавання телеграми, переривати його забороняється. Необхідно прийняти телеграму і тільки після цього передати з кінцевого пункту службове повідомлення, телеграму або криптограму;

3) розпочате передавання телеграми з кінцевого пункту може бути перервано ЦКП у випадках, якщо:

передавання повідомлення від ЦКП почалося одночасно з кінцевим пунктом;

виявлено спотворення телеграфних сигналів у прийнятому від кінцевого пункту повідомленні;

необхідно передати позакатегорійну телеграму;

4) для запиту повторення неотриманих телеграм необхідно закрити зв'язок передаванням КГ-2 і, запитавши квитанцію, відкрити зв'язок передаванням КГ-1, зазначивши порядковий номер останньої правильно прийнятої телеграми;

5) після повторення телеграми ЦКП надсилає сповіщення:

ЗЦЗЦ ПОВТОР ОКОНЧЕН ПРОШУ ДАВАТЬ НННН 1200.

Потім протягом 30 секунд ЦКП очікує надходження від кінцевого пункту телеграми. Якщо від кінцевого пункту протягом цього часу повідомлення не надійшло, ЦКП продовжує передавання;

6) якщо у телеграмі, прийнятій від кінцевого пункту, виявлено спотворення (помилка у передзаголовку, порушення формату, неправильний порядковий номер тощо), ЦКП анулює цю телеграму, перериває передавання і надсилає сповіщення:

ЗЦЗЦ ИСКАЖЕНИЕ ХХ ВАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЙ НННН 1200,

де ХХ - ознака помилки;

ХХХ - порядковий номер телеграми.

Працівнику оператора кінцевого пункту необхідно виявити помилку та виправити її.

Чергову телеграму необхідно передавати за наступним порядковим номером відносно вказаного у службовому сповіщенні номера.

3.4. Особливості роботи по некомутованому зв'язку у режимі перевантаження ЦКП:

1) для уникнення втрат телеграм необхідно звірити поточні підсумки прийнятих і переданих телеграм і діяти відповідно до вимог ЦКП;

2) після зняття обмеження на приймання телеграм до кінцевого пункту надійде сповіщення:

ЗЦЗЦ ПРИНИМАЮ ВСЕ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ НННН 1020.

Передавання телеграм від кінцевого пункту з індексами терміновості "П" і "Б" повинно бути відновлено.

IV. Приймання телеграм у кінцевому пункті

Приймання телеграм по некомутованому зв'язку:

у кінцевих пунктах телеграми приймають, оформляють і записують в апаратний журнал у порядку, передбаченому Інструкцією з оброблення телеграм операторами, провайдерами телекомунікацій;

телеграми від ЦКП приймаються обов'язково згідно з порядковими номерами. Наявність на ЦКП всіх телеграм визначається відсутністю пропусків у порядковій нумерації;

якщо під час приймання телеграм виявлено пропуск у порядковій нумерації, необхідно зупинити роботу зв'язку передаванням до ЦКП кодограми КГ-2 і, отримавши сповіщення:

ЗЦЗЦ ЖДУ ОТКРЫТИЯ СВЯЗИ НННН 1200,

відкрити зв'язок, запитавши квитанцію КГ-0, і передати КГ-1, в якій зазначити порядковий номер останньої отриманої телеграми.

Отримавши сповіщення від ЦКП:

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА ПОВТОРЯЮ ХХХ - ХХХ НННН 1210,

прийняти телеграму, яку було пропущено;

у всіх випадках при отриманні двох телеграм за одним порядковим номером працівник оператора кінцевого пункту здійснює запит до контрольно-довідкової служби (КДС) ЦКП, від якого він отримав телеграми:

ЗЦЗЦ ХХХ С209 987

ВАШ ПОР 108 ДВА ВТОРОМУ ПРИСВОЙТЕ НОМЕР - 0803 НННН DD.

До кінцевого пункту надсилається відповідь:

ЗЦЗЦ 110 СХХХ ХХХ (209 1-987-01 0015 0910 24.04)

ВТОРОМУ ПОР 108 ПРИСВОЙТЕ ПОР НОМЕР НАШЕГО ОТВЕТА - НННН 0845,

де 110 - черговий порядковий номер на прийманні в кінцевому пункті, який повинен бути присвоєний другій телеграмі;

якщо у процесі приймання виявлено спотворення однієї або кількох телеграм, необхідно зупинити роботу передаванням кодограми КГ-2 і за довідковими даними проаналізувати, з одного чи різних напрямків отримано спотворені телеграми. Якщо спотворення надходять з різних напрямків, необхідно запитати пробний текст передаванням КГ-5.

Якщо пробний текст отримано зі спотворенням, напрямок зв'язку передається на технічну перевірку. Якщо пробний текст отримано без спотворення, необхідно передати КГ-0, а потім передаванням кодограми КГ-1 із зазначенням номера останньої правильно прийнятої телеграми запитати повторення спотворених телеграм;

якщо від ЦКП отримано одну спотворену телеграму, після якої серію телеграм (не більше ніж 9) отримано вірно, необхідно зупинити зв'язок передаванням кодограми КГ-2 і, отримавши сповіщення:

ЗЦЗЦ ЖДУ ОТКРЫТИЯ СВЯЗИ НННН 1210,

передати кодограми КГ-0 і КГ-1 для відкриття зв'язку із зазначенням порядкового номера останньої правильно прийнятої (перед спотворенням) телеграми.

ЦКП надішле сповіщення:

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА ПОВТОРЯЮ ХХХ - ХХХ 1220.

Щойно ЦКП розпочне повторювати спотворену телеграму, працівник оператора, не чекаючи її закінчення, повинен передати КГ-2, що унеможливить повторення наступних правильно отриманих телеграм.

Передавши телеграму до кінця, ЦКП надсилає сповіщення:

ЗЦЗЦ ЖДУ ОТКРЫТИЯ СВЯЗИ НННН 1212.

Отримавши таке сповіщення, необхідно відкрити зв'язок, передавши КГ-0 і КГ-1 із зазначенням порядкового номера останньої правильно прийнятої телеграми;

у разі неотримання серії телеграм (більше ніж 10) необхідно передати КГ-1 із зазначенням останньої правильно прийнятої телеграми:

< є « ЗЦЗЦ D КС D ВА­Ш D 282 = 282 D «НННН DD.

ЦКП надсилає сповіщення.

Наприклад:

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА ПОВТОРЯЮ 283 - 295 НННН 1215,

за яким надсилається сповіщення із зазначенням порядкових номерів телеграм, для повторення яких слід звернутися до КДС:

ЗЦЗЦ ОБРАЩАЙТЕСЬ В КСС ЗА 283 - 285 НННН 1216.

ЦКП починає повторювати телеграми з порядкового номера 286;

перед телеграмами, які надходять до кінцевого пункту за обхідною схемою, надсилається сповіщення:

ЗЦЗЦ ОБХОД ДЛЯ ХХХХХХ 1300,

де ХХХХХХ - маршрутний індекс пункту призначення;

за наявності у прийнятій телеграмі після довідкових даних службової позначки "ПРОВЕРЬТЕ ИСКАЖЕНИЯ" необхідно уважно перевірити текст прийнятої телеграми і за наявності спотворення надіслати службову телеграму до пункту подання згідно з отриманим рядком довідкових даних. Зміст довідкових даних вузла (центру) комутації повідомлень наведено в додатку 4 до цієї Інструкції.

У разі неотримання відповіді протягом однієї години необхідно надіслати службову телеграму до пункту подання;

якщо ЦКП перериває передавання телеграми, кінцевий пункт формує і передає позначки:

АННУЛ АННУЛ НННН 1320

або

НАШ ПОР 018 АННУЛИРУЙТЕ НННН 1320,

де 018 - порядковий номер анульованої телеграми.

У цьому разі телеграму, яку наклеїли на бланк, оформили і записали дані щодо неї в апаратний журнал, слід закреслити та у графі "Примітка" зазначити факт анулювання телеграми;

у всіх випадках, коли ЦКП повторює телеграму, до кінцевого пункту передається позначка "ПЕРЕДАЕТСЯ ВТОРИЧНО";

наступна прийнята телеграма може мати такий самий порядковий номер, який мала анульована телеграма;

після приймання у кінцевому пункті тисячної телеграми з порядковим номером 000 робота зв'язку автоматично припиняється. Кінцевий пункт отримає сповіщення:

ЗЦЗЦ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ НННН 1800.

Передавши КГ-0 та визначивши, що усі телеграми прийнято правильно, кінцевий пункт передає КГ-1 (з номером 000):

< є « ЗЦЗЦ D КС D ВА­Ш D 000 = 000 D «НННН DD.

Отримавши сповіщення:

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА НННН 1810,

можна приймати чергову телеграму з порядковим номером 001, зазначивши в апаратному журналі час приймання тисячної телеграми;

якщо в кінцевому пункті прийнято не всі телеграми (до тисячної), необхідно передати до ЦКП КГ-1 з номером останньої прийнятої телеграми.

ЦКП у відповідь на зазначене звернення повторює останні 10 телеграм та у випадку неприйняття більшої кількості телеграм надсилає сповіщення із зазначенням порядкових номерів телеграм, за якими слід звернутися до КДС ЦКП.

Якщо автоматичне повторення раніше не отриманих телеграм закінчено, чергова телеграма передається з порядковим номером 001;

надходження до кінцевого пункту телеграм категорій обробки "А", "В", "К", а також службових сповіщень супроводжується акустичним та оптичним сигналами "Виклик" на узгоджувальних пристроях КВП, КУКП-Т, АСПТ або електронних кінцевих установках, пристроях виносної сигналізації;

прийнявши службове сповіщення, працівник оператора повинен діяти відповідно до вказівок, які є в тексті сповіщення;

отримання у кінцевому пункті телеграм категорій обробки "В" та "К" супроводжується отриманням службового сповіщення:

ЗЦЗЦ ПЕРЕДАЕТСЯ КАТЕГОРИЙНАЯ ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРИЕМ НННН 1000;

приймання телеграм категорій обробки "В" та "К" підтверджується службовим повідомленням негайно (протягом 1 - 2 хв.) після закінчення приймання і перевірки телеграм;

у передзаголовку службового повідомлення проставляється магістральний індекс ЦКП, що передав телеграму, і низовий індекс 900 (номер робочого місця обробки криптограм або телеграм категорії оброблення "В" у ЦКП).

Наприклад:

< є « ЗЦЗЦ D ССС 131 D 900 DD.

ВАШ В042 ПРИНЯЛА ПЕТРОВА 1104 НННН DD,

де 900 - номер робочого місця ОВТ у ЦКП;

1104 - час приймання телеграми;

В042 - категорія телеграми і порядковий номер при прийманні.

На зазначене службове повідомлення кінцевий пункт повинен отримати від ЦКП таке службове повідомлення:

ЗЦЗЦ ССС ПРИНЯТА НННН 1105.

V. Зміна нумерації і підбиття підсумків роботи

5.1. О 23 год. 50 хв. ЦКП передає до всіх кінцевих пунктів мережі комутації повідомлень сповіщення:

ЗЦЗЦ ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ СМЕНА НУМЕРАЦИИ В 2400 НННН 2350.

Отримавши сповіщення, працівник оператора кінцевого пункту повинен запитати квитанцію передаванням КГ-0 і отримати сповіщення:

ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНЯЯ СВЯЗЬ ОТКРЫТА НННН 2355.

Необхідно звірити кількість переданих і прийнятих телеграм і продовжити роботу до 2400 год.

5.2. О 2400 год. зв'язок закривається автоматично, кінцевий пункт отримує від ЦКП сповіщення:

ЗЦЗЦ СМЕНА НУМЕРАЦИИ ПРИН ХХХХ ПЕР ХХХХ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ НННН.

Працівник оператора повинен відкрити зв'язок протягом 5 хвилин з початку доби.

Для відкриття зв'язку працівник оператора передає кодограму КГ-1 із зазначенням порядкового номера останньої прийнятої від ЦКП телеграми.

При отриманні сповіщення:

ЗЦЗЦ СВЯЗЬ ОТКРЫТА НННН 0003

продовжується приймання телеграм від ЦКП та передавання телеграм з кінцевого пункту, починаючи з порядкового номера 001.

5.3. Якщо в кінцевому пункті прийнято не всі телеграми, вказані у підсумковій квитанції, необхідно до 2400 год. запитати їх повторення кодограмою КГ-1, вказавши у ній порядковий номер останньої правильно прийнятої телеграми в кінцевому пункті.

ЦКП повторює телеграми за тими самими порядковими номерами.

5.4. Телеграми, не прийняті у ЦКП від кінцевого пункту, повинні бути передані повторно, але з порядковими номерами нової доби, починаючи з номера 001.

5.5. Уся телеграфна документація на робочих місцях передавання і приймання телеграм ведеться за добу.

5.6. Відпрацьовані телеграфні стрічки архівуються із зазначенням "Передавання" або "Приймання", часу, місяця (словом) і року, номера робочого місця передавання або приймання. У разі використання електронних телеграфних концентраторів вся вхідна та вихідна інформація зберігається в архівному файлі концентратора.

VI. Порядок роботи працівника оператора кінцевих пунктів після зупинки ЦКП

6.1. Під час роботи на некомутованих каналах зв'язку відмова у роботі ЦКП характеризується включенням акустичної та оптичної сигналізацій на узгоджувальних пристроях або електронних телеграфних установках, пристроях виносної сигналізації.

6.2. З появою відповідного сигналу працівник оператора кінцевого пункту повинен зупинити передавання телеграм до ЦКП і підготуватися до відновлення дії зв'язку (перевірити кількість переданих і прийнятих телеграм).

6.3. Отриману неповністю телеграму необхідно наклеїти на бланк, оформити, записати дані щодо неї в апаратний журнал і відкласти до початку роботи ЦКП.

6.4. При отриманні від ЦКП службового сповіщення СС-7 ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ зв'язок відкривається в установленому порядку.

6.5. При розбіжностях у порядковій нумерації на прийманні від ЦКП необхідно передати службовий запит до КДС ЦКП, на який кінцевий пункт повинен отримати відповідь про анулювання пропущеного порядкового номера або про його відновлення з даними, вказаними ЦКП.

6.6. Якщо до відновлення ЦКП було отримано більшу кількість телеграм, ніж ЦКП зазначив у сповіщенні, після відновлення роботи працівник оператора кінцевого пункту повинен надіслати до КДС ЦКП службовий запит щодо подвійних порядкових номерів.

6.7. Якщо після відкриття зв'язку за порядковим номером 001 від ЦКП буде отримано повідомлення з підсумками прийнятих і переданих телеграм до зупинки ЦКП, необхідно перевірити підсумки і, якщо є розбіжності у кількості телеграм при прийманні, запитати неотримані телеграми у КДС ЦКП.

6.8. Не отримані у ЦКП телеграми необхідно повторити за новими порядковими номерами із захисними позначками.

6.9. Час усіх зупинок ЦКП необхідно фіксувати в апаратному журналі.

 

Заступник директора департаменту -
начальник 3 управління
Департаменту стратегії розвитку зв'язку
Адміністрації Держспецзв'язку

О. О. Майорніков

 

ФОРМАЛІЗОВАНІ ТЕКСТИ
службових сповіщень

СС-1а

Відповідь на КГ-0 "Запит квитанції" при зв'язку, який працює:
ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ СВЯЗЬ ОТКРЫТА.

СС-1б

Відповідь на КГ-0 "Запит квитанції" при закритому зв'язку:
ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ.

СС-1в

Вимога підтвердити приймання телеграми категорії терміновості "РВ" та "РВЦ":
ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ ПОДТВЕРДИТЕ ПРИЕМ "РВ" та "РВЦ".

СС-2

Відповідь на КГ-2 "Закриття зв'язку":
ЗЦЗЦ ЖДУ ОТКРЫТИЯ СВЯЗИ.

СС-3

Відповідь на КГ-0 "Запит квитанції" при закритому зв'язку за розкладом або диспетчером вузла (центру) комутації повідомлень:
ЗЦЗЦ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ ПОСЛЕДНИЕ СВЯЗЬ ЗАКРЫТА ПО РАСПИСАНИЮ.

СС-4

Відповідь на КГ-1 "Відкриття зв'язку" за запитом неотриманих телеграм:
СВЯЗЬ ОТКРЫТА ПОВТОРЯЮ ХХХ-ХХХ.

СС-5

Відповідь на КГ-5 "Запит перевірочного тексту":
(0): В ЧАЩАХ ЮГА ЖИЛ БЫЛ ЦИТРУС? ДА НО ФАЛЬШИВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР +
+ 1234567890 =/=. = (1):
Текст передається 4 рази.

СС-6

Реакція на перекручену інформацію від кінцевого пункту:
ИСКАЖЕНИЕ ХХ ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ,
де ХХ - ознака, яка визначає характер порушення;
01 - порушення порядкової нумерації;
00 - порушення формату телеграми, яка приймається, у передзаголовку;
02 - наявність у передзаголовку забороненого або неіснуючого індексу категорії;
03 - наявність у передзаголовку неіснуючого маршрутного номера;
04 - відсутність початку телеграми (ЗЦЗЦ);
05 - текст телеграми перевищує 3000 знаків;
06 - у процесі приймання телеграми перерва більше ніж 30 секунд;
07 - приймання перекручених знаків (за ознакою граничного числа кодових комбінацій з інверсією стопової посилки);
08 - порушення формату кодограми, яка приймається;
09 - приймання інформації, яка не дозволена;
10 - комбінація ЖЖ у тексті.

СС-7

Вимога до кінцевого пункту на відкриття зв'язку кодограмою КГ-1:
ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ.

СС-8

Реакція вузла (центру) комутації повідомлень на відсутність передавання від кінцевого пункту більше ніж 40 хв.:
ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ.

СС-9

Підтвердження приймання службового повідомлення:
ССС ПРИНЯТО.

СС-10

Відповідь на КГ-1 і КГ-4:
СВЯЗЬ ОТКРЫТА.

СС-11

Відповідь вузла (центру) комутації повідомлень на запит недоступних для автоматичного повторення телеграм:
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КСС ЗА ХХХ-ХХХ.

СС-12

Вимога вузла (центру) комутації повідомлень при надходженні недозволеної інформації замість очікуваної КГ-4:
ПОДТВЕРДИТЕ ПРИЕМ Р ХХХ.

СС-13

Вимога відкрити зв'язок для приймання телеграми категорії "Р":
ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРИЕМ Р.

СС-14

Вимога щодо забезпечення приймання телеграм категорії оброблення "В" та "К":
ПЕРЕДАЕТСЯ КАТЕГОРИЙНАЯ ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРИЕМ.

СС-15

Надсилається перед передаванням телеграми, що направляється вузлом (центром) комутації повідомлень обхідним напрямком:
В ОБХОД ДЛЯ ХХХ.

СС-17

Надсилається о 23 год. 50 хв. перед зміною нумерації:
ЗАПРОСИТЕ КВИТАНЦИЮ СМЕНА НУМЕРАЦИИ В 24.00.

СС-18

Надсилається о 24.00 при зміні нумерації:
СМЕНА НУМЕРАЦИИ ПРИН ХХХХ ПЕР ХХХХ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ.

СС-19

Надсилається при отриманні від кінцевого пункту недозволеної кодограми:
СВЯЗЬ ОТКРЫТА НАРУШАЕТЕ ИНСТРУКЦИЮ
(якщо зв'язок відкрито, а працівник оператора кінцевого пункту передає КГ-1).

СС-20

Реакція вузла (центру) комутації повідомлень на перебій з боку кінцевого пункту на ПДП-зв'язку:
ПЕРЕБОЙ ОТКРОЙТЕ СВЯЗЬ.

СС-23

Надсилається на ПДП-зв'язку після передавання останньої телеграми, що повторюється:
ПОВТОР ОКОНЧЕН ПРОШУ ДАВАТЬ.

СС-25

Підтвердження після приймання телеграм категорії "Р" і категорій оброблення "В" та "К":
РХХХ ПРИНЯТА ХХХ
ВХХХ ПРИНЯТА ХХХ
КХХХ ПРИНЯТА ХХХ.

СС-27

При прийманні від кінцевого пункту телеграми без ЗКТ:
ПОСЛЕ ХХХ ПРОВЕРЬТЕ АННУЛИРОВАНИЕ.

СС-28

Надсилається при перевантаженні вузла (центру) комутації повідомлень (обмеження передавання окремих категорій телеграм з кінцевих пунктів):
П и Б НЕ ДАВАТЬ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ.

СС-29

Зняття обмежень:
ПРИНИМАЮ ВСЕ ВАШ ХХХ НАШ ХХХ.

 

ПОЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ
категорій телеграм

РВ

- позакатегорійні телеграми;

РВЦ

- позакатегорійні схемні телеграми;

А

- телеграми з позначкою "шторм", "авіа", "аварія";

СВ

- вищі урядові телеграми;

СК

- вищі урядові криптограми, урядові криптограми, термінові криптограми;

СВЦ

- вищі урядові схемні телеграми;

СЦ

- урядові схемні телеграми, термінові схемні телеграми;

СКЦ

- вищі урядові схемні криптограми, урядові схемні криптограми, термінові схемні криптограми;

С

- урядові, термінові телеграми, телеграми з позначкою "метео";

П

- звичайні телеграми;

ПК

- звичайні криптограми;

ПКЦ

- звичайні схемні криптограми;

ПЦ

- звичайні схемні телеграми;

СМ

- термінові міжнародні телеграми;

ПМ

- звичайні міжнародні телеграми;

Б

- святкові.

 

ФОРМАТИ КОДОГРАМ
від кінцевих пунктів, вхідні до ЦКП

КГ-0 - запит квитанції:

< є « 33 D.

КГ-1 - відкриття роботи зв'язку:

< є « ЗЦЗЦ D КС D ВА­Ш D ХХХ = ХХХ D « НННН DD,

де: ХХХ = ХХХ - двічі повторений порядковий номер останньої правильно прийнятої у кінцевому пункті телеграми.

КГ-2 - закриття роботи зв'язку:

< є « ЗЦЗЦ D КС D СТОП D НННН DD.

КГ-4 - підтвердження приймання позакатегорійної телеграми:

< є « ЗЦЗЦ D КС D Р­ХХХ ПРИНЯЛА D прізвище D ­1250 D « НННН DD,

де ХХХ - порядковий номер прийнятої телеграми;

прізвище - прізвище працівника оператора, що прийняв телеграму;

1250 - час приймання (години, хвилини).

КГ-5 - запит пробного тексту:

< є « ЗЦЗЦ D КС D ТЕКСТ D НННН DD.

 

ЗМІСТ
довідкових даних вузла (центру) комутації повідомлень

(328 243912/01 0004 1210 18.05),

де

328

- магістральний маршрутний індекс першого вузла (центру) комутації повідомлень, до якого надійшла телеграма;

 

243912/01

- маршрутний номер некомутованого зв'язку кінцевого пункту, який складається із шестизначного номера кінцевого пункту та порядкового номера каналу;

 

0004

- порядковий номер телеграми по каналу;

 

1210

- час приймання телеграми у вузлі (центрі) комутації повідомлень;

 

18.05

- дата приймання телеграми у вузлі (центрі) комутації повідомлень.

____________

Опрос