Идет загрузка документа (197 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция об установлении соединений и обработки сообщений в объединенной сети АТ/Телекс

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 22.04.2014 № 195
действует с 01.07.2014

ІНСТРУКЦІЯ
про встановлення з'єднань і оброблення повідомлень в об'єднаній мережі АТ/Телекс

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру встановлення з'єднань та оброблення повідомлень в об'єднаній мережі АТ/Телекс операторами, провайдерами телекомунікацій (далі - оператор), які згідно із законодавством надають послуги телеграфного зв'язку.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

абонентське телеграфування - вид телеграфного зв'язку між абонентами шляхом безпосереднього двостороннього обміну телеграфними повідомленнями;

стіл довідок - інформаційно-довідкова служба об'єднаної мережі абонентського телеграфування і телекса.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації" та Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 295.

1.3. Скорочення та їх значення:

АТ

- абонентське телеграфування;

АТ/Телекс

- об'єднана мережа абонентського телеграфування і телекса;

ДОУТМЯ

- Департамент оперативного управління телекомунікаційними мережами та якості;

МТК-2

- міжнародний телеграфний код N 2;

АТ-ПЗ-ПД

- станції абонентського телеграфування, прямих з'єднань і передавання даних;

ІСК

- інтегральна станція комутації;

<

- комбінація "Повернення каретки" (ПК);

є

- комбінація "Переведення рядка" (ПР);

«

- комбінація "Російський регістр";

­

- комбінація "Цифровий регістр";

Ї

- комбінація "Латинський регістр";

D

- комбінація "Пропуск";

МСЕ

- Міжнародний союз електрозв'язку;

ЦКП

- центр комутації повідомлень;

ЗЦЗЦ

- ознака початку повідомлення;

НННН D D

- ознака кінця повідомлення;

КДД

- контрольно-довідкова дільниця.

1.4. Абонентами мережі АТ/Телекс можуть бути фізичні особи, підприємства, установи та організації, яким надається можливість:

ведення телеграфних переговорів і передавання інформації між абонентами, підключеними до мережі АТ/Телекс, цілодобово;

ведення телеграфних переговорів з пунктів колективного користування, де надаються послуги мережі АТ/Телекс;

обміну телеграмами з місцевим телеграфом.

1.5. Підключення до мереж АТ і АТ/Телекс здійснюється згідно з договором між оператором і абонентом.

1.6. Виходячи з обсягу інформації, що передається через мережу, в абонентів мережі АТ/Телекс можуть встановлюватися одна, дві і більше абонентських установок (за наявності більше однієї установки вони за бажанням абонента включаються серійно за одним номером). Допускається розподіл абонентських установок, що працюють окремо, тільки на приймання або на передавання інформації.

1.7. У разі розміщення в різних підрозділах абонента кількох абонентських установок кожна з них повинна мати свій індивідуальний номер.

У цьому разі на кожну абонентську установку реєструється окрема умовна телеграфна адреса.

1.8. Оперативне управління мережами АТ, АТ/Телекс і Телекс здійснюється ДОУТМЯ, головною станцією у м. Києві та за списком вузлових регіональних станцій згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

Головна станція м. Києва та вузлові регіональні станції контролюють роботу мережі та оперативно вживають заходів щодо вдосконалення її роботи, вимагають точного і чіткого виконання вимог цієї Інструкції, проводять перевірку якості роботи.

1.9. У разі розвитку мережі АТ/Телекс не менше ніж за 3 місяці до введення в експлуатацію нової станції до ДОУТМЯ подаються для перевірки два списки абонентів цієї станції: один список абонентів, складений за повними найменуваннями, другий список абонентів, складений з умовними найменуваннями із зазначенням старих і нових номерів абонентських установок і нових текстів автовідповідей, форма яких наведена у додатку 2 до цієї Інструкції.

Філії оператора повідомляють ДОУТМЯ про готовність станції до введення в експлуатацію не пізніше ніж за 3 тижні до запланованої дати. ДОУТМЯ надсилає повідомлення до мережі про термін введення в експлуатацію нової станції та її службову нумерацію.

1.10. Як абонентські установки використовуються термінальні пристрої, що мають шрифти з літерами кирилиці або латинського алфавіту, обладнані автовідповідачами. Термінальні пристрої включені до мережі АТ/Телекс цілодобово. Якщо цілодобове включення неможливе, термінальний пристрій має бути обладнаний адаптером з накопичувачем.

1.11. У мережах АТ і АТ/Телекс установлюється єдина нумерація експлуатаційних робочих місць станцій, що наведена у додатку 3 до цієї Інструкції.

1.12. Автовідповідь кінцевих установок має такий формат:

1) у разі індивідуального включення:

­ < є ABCabc Ї D xxxxx D UX Ї,

де ABC - маршрутний номер станції;

abc - індивідуальний номер абонента;

xxxxx - умовне найменування абонента, що має містити не більше ніж п'ять латинських літер;

UX - розпізнавальний код мережі Телекс України.

Наприклад:

­ < є 132219 Ї D SALON D UX Ї;

2) у разі серійного включення кількох установок:

­ < є ABCabc Ї x D xxxx D UX Ї,

де ABC - маршрутний номер станції;

abc - індивідуальний номер абонента;

x - літерний індекс позначення апарата в серії;

xxxx - умовне найменування абонента, що має містити не більше ніж чотири латинські літери;

UX - розпізнавальний код мережі Телекс України.

Наприклад:

­ < є 119275 Ї A D MARS D UX Ї.

Якщо умовне найменування абонента містить менше ніж п'ять (чотири) знаків, невикористані позиції заповнюються комбінацією N 29 (переведення на регістр "ЛАТ").

Наприклад:

­ < є 231148 Ї A D DOK D Ї UX Ї.

1.13. Абонент зобов'язаний вести облік вихідних і вхідних розмов (повідомлень) і телеграм. Форма обліку (журнали, відомості тощо) визначається абонентом.

1.14. Працівники оператора, що працюють на абонентських установках, зобов'язані знати вимоги цієї Інструкції.

II. Порядок встановлення з'єднань та оброблення повідомлень у мережі АТ

2.1. З'єднання абонентів, підключених до автоматичної станції мережі АТ:

1) для з'єднання з потрібним абонентом із термінального пристрою передається сигнал "Виклик" на місцеву станцію мережі АТ, а після отримання сигналу "Запрошення до набору номера" набирається потрібний номер;

2) якщо з'єднання встановлено, оператор абонентської установки проводить обмін автовідповідями і починає ведення переговорів або передавання інформації. Після закінчення передавання він передає поточний час, проводить обмін автовідповідями, передає сигнал "Відбій";

3) в окремих випадках з'єднання можуть відбуватися з деякою затримкою (до 40 секунд).

Станції типу "Нікола Тесла", ELTEX, АТ-ПЗ-ПД, ІСК-2,4, КТН видають такі службові сигнали:

NC - відсутність каналу або приладів і з'єднувальних ліній станції;

NP - неіснуючий номер;

DER - пошкодження місцевої лінії або абонентської установки;

OCC - абонентська установка зайнята.

З урахуванням типу станції чи підстанції, до якої підключено абонента, і типу термінального обладнання комутаційна станція забезпечує абонентів пам'яткою про порядок встановлення з'єднань (порядок обміну автовідповідями, реакція на сигнали взаємодії тощо).

На станціях типу АТ-ПЗ-ПД сигнал "Зайнято" супроводжується короткочасним вмиканням термінального пристрою;

4) у разі отримання сигналів NC і OCC оператор абонентської установки повторює виклик через 5 - 7 хвилин;

5) у разі отримання сигналу NP перевіряється номер набору. Якщо номер набору відповідає зазначеному в списку, виклик повторюється. Якщо при цьому замість з'єднання станція мережі АТ знову надсилає сигнал NP, оператор абонентської установки уточнює правильність номера абонента у столі довідок комутаційної станції.

Під час надходження сигналу NP у наступних спробах встановлення з'єднання оператор абонентської установки надсилає заявку на робоче місце приймання заявок від абонентів своєї станції;

6) у разі отримання сигналу DER оператор абонентської установки повторює виклик і в разі повторного отримання цього сигналу надсилає заявку на робоче місце приймання заявок від абонентів своєї станції;

7) випадкові виклики, пов'язані з неправильним набором номера, перевірками ліній зв'язку тощо, мають обов'язково супроводжуватися поясненням, наприклад: "Помилка", "Перевірка" тощо.

2.2. Подання заявок на робоче місце приймання заявок від абонентів своєї станції:

1) у разі потреби виклику техніка з ремонту абонентських установок оператор абонентської установки передає заявку на робоче місце приймання заявок від абонентів місцевої станції мережі АТ:

по термінальному пристрою набором номера XXX963, якщо:

після серії спроб (більше ніж 5) з'єднання встановити не вдалося;

після другої спроби з'єднатися з абонентом отримано сигнал DER;

після набору номера втретє отримано сигнал NP;

не набирається номер абонента;

отримано спотворення телеграми від будь-якої абонентської установки;

по телефону, якщо:

пошкоджено лінію;

немає сигналу "Запрошення до набору номера";

пошкоджено абонентську установку;

абонентом отримано спотворену телеграму;

2) з термінального пристрою (після обміну автовідповідями) заявка передається у такій послідовності: місто, область, автовідповідь абонентської установки, яку викликають, причина відмови (службовий сигнал), час передавання заявки.

Наприклад:

ЄНАКІЄВЕ ДОНЕЦЬКОЇ 115128 ROBOT DER 1615;

3) після перевірки технік станції мережі АТ повідомляє абонентові причину та надає пояснення щодо подальших дій.

2.3. Облік з'єднань:

1) час використання телеграфного зв'язку, за який сплачує абонент, обчислюється з моменту встановлення з'єднання між абонентськими установками до моменту роз'єднання;

2) вартість наданого телеграфного зв'язку для передавання інформації або ведення розмов мережею АТ визначається тривалістю використання зв'язку й тарифною зоною відповідно до чинних тарифів.

Тарифікація телеграм, які передаються на місцевий телеграф, здійснюється послівно;

3) на станціях мережі АТ/Телекс встановлюються лічильники з'єднань, показання яких реєструються ручним способом або автоматично виводяться на робочі місця диспетчера на електронній станції.

Показання реєструються один раз на тиждень та вносяться до журналів обліку. На вузлових регіональних станціях дозволяється змінювати періодичність зняття показань лічильників.

III. Порядок встановлення з'єднань та оброблення повідомлень у мережі АТ/Телекс

3.1. Загальні положення щодо встановлення з'єднань та оброблення повідомлень в мережі АТ/Телекс:

1) для користування послугами в мережі АТ/Телекс абонент повинен:

уміти користуватися кодами країн, з якими Україна має зв'язок Телекс, що наведені у додатку 4 до цієї Інструкції;

знати кодові вирази, що вживаються у міжнародній службі Телекс, що наведені у додатку 5 до цієї Інструкції;

знати номери абонентів, яких викликають, у країні призначення та зміст їх автовідповідей;

знати номери службових робочих місць київської, вузлової регіональної та місцевої комутаційних станцій;

дотримуватися порядку установлення з'єднань і правил роботи, викладених у цій Інструкції;

2) абонент повинен дотримуватися такого порядку роботи в мережі АТ/Телекс:

підготувати повідомлення, що підлягає передаванню, на перфострічці або у пам'яті термінального пристрою;

перевірити правильність встановлення з'єднання за прийнятою автовідповіддю;

починати передавання повідомлення (розмови) після відображення на стрічці або дисплеї установки Телекс дати, часу встановлення з'єднання та автовідповіді установки, яку викликають або яка викликає;

зробити запит автовідповіді викликаного абонента після закінчення передавання повідомлення (розмови) і шляхом її перевірки переконатися, що потрібний йому абонент на лінії, потім надіслати свою автовідповідь;

якщо повідомлень кілька, обмінюватись автовідповідями після передавання кожного повідомлення. Кожне наступне повідомлення має бути відокремлене від попереднього вісьмома комбінаціями "ПР";

передавати телексне міжнародне повідомлення латинськими літерами;

передавати повідомлення у межах національної мережі латинськими літерами або кирилицею;

постійно стежити за наявністю рулонної, перфорованої і фарбувальної стрічок;

інформувати службу інформації мережі АТ/Телекс про всі зміни (найменування, телефон, автовідповідь, місцезнаходження);

звертатися до інформаційної служби Міжнародної станції Телекс, користуючись списком службових номерів станції Телекс м. Києва, у випадку невдалого виклику та в разі отримання службових сигналів NA, NP, NCH, ABS;

звертатися до техніка місцевої станції або Міжнародної станції Телекс м. Києва у разі отримання двох сигналів NC, DER;

виконувати повторні спроби встановлення з'єднання не частіше ніж через 180 секунд у разі приймання службового сигналу OCC і через 60 секунд - у разі приймання службового сигналу NC.

3.2. Вихідне з'єднання абонентів, підключених до Міжнародної станції Телекс м. Києва:

1) порядок встановлення вихідного з'єднання визначається за типом:

станції, до якої підключено абонента (повідомляється станцією, до якої підключено абонента);

з'єднання (міжнародне або національне);

2) для встановлення вихідного міжнародного або національного з'єднання абонентам, безпосередньо підключеним до станції Телекс м. Києва, необхідно:

надіслати сигнал "Виклик" на станцію Телекс;

отримати відповідь станції в такому вигляді: INTELEX, час, запит автовідповіді. Станція Телекс проаналізує автовідповідь сторони, яка викликає, і передасть сигнал GA ("Запрошення до набору номера");

набрати на клавіатурі номер абонента, якого викликають;

набрати "+" (знак кінця набору номера).

Ознакою того, що з'єднання встановлено, є автоматичне друкування автовідповідей абонентів (який викликає та якого викликають), поточної дати та часу встановлення з'єднання;

3) національне з'єднання - з'єднання абонентів у межах України. З'єднання з абонентами мережі АТ країн СНД здійснюється як національне з'єднання.

Телеграфний абонентський номер складається із шести цифр. Виняток становлять службові скорочені номери станції мережі Телекс.

Приклад:

Вихідне національне з'єднання від абонента станції Телекс м. Києва:

INTELEX 14:57 § - відповідь станції, час і запит автовідповіді;

654321 KLAS UX - автовідповідь абонента, який викликає;

GA - запрошення до набору номера;

­ 131941 - переведення на цифровий регістр і номер абонента, якого викликають;

+ - знак кінця набору номера;

131941 KYIV UX - автовідповідь абонента, якого викликають;

OCT 03 2007 14:57 § - дата, час і запит автовідповіді;

654321 KLAS UX - автовідповідь абонента, який викликає;

4) міжнародне з'єднання - з'єднання абонента з будь-яким абонентом за межами України (крім країн СНД).

При міжнародному з'єднанні номер абонента, якого викликають, має такий формат:

­ ODN...N +,

де ­ - комбінація "Цифровий регістр";

O - код доступу до міжнародної мережі;

D - код країни призначення за рекомендацією P.69 MCE;

N... N - номер абонента в країні призначення;

+ - знак кінця набору номера.

Приклад:

вихідне міжнародне з'єднання від абонента станції мережі Телекс м. Києва:

INTELEX 14:57 § - відповідь станції, час і запит автовідповіді;

654321 KLAS UX - автовідповідь абонента, який викликає;

GA - запрошення до набору номера;

­ 04710941+ - переведення на цифровий регістр, номер абонента, якого викликають (047 - код країни призначення, 10941 - номер абонента в країні призначення);

+ - знак кінця набору номера;

10941S INF A - автовідповідь абонента, якого викликають;

OCT 03 2007 14:57 § - дата, час і запит автовідповіді;

654321 KLAS UX - автовідповідь абонента, який викликає.

Послідовність надходження сигналів дати, часу встановлення з'єднання й автовідповіді абонента, якого викликають, може відрізнятися від наведеного прикладу залежно від країни призначення.

3.3. Вихідне з'єднання абонентів, підключених до мережі АТ/Телекс України:

1) для встановлення вихідного міжнародного або національного з'єднання абонентів, підключених до мережі, з абонентами мережі Телекс необхідно:

надіслати сигнал "Виклик" на станцію мережі АТ/Телекс;

отримати відповідь станції і сигнал "Запрошення до набору номера";

набрати номер станції Телекс м. Києва. Залежно від типу національної станції, до якої підключено абонента, використовуються такі формати номера: 411111, 411111+, 411+ або натискання клавіші "ЛАТ";

отримати відповідь міжнародної станції мережі Телекс у форматі INTELEX 09:42§;

2) подальша процедура взаємодії з міжнародною станцією є такою самою, як і для абонентів, безпосередньо підключених до міжнародної станції Телекс м. Києва, і здійснюється згідно з порядком, викладеним у підпунктах 3 та 4 пункту 3.2 цього розділу;

3) у разі неможливості встановити з'єднання на термінальному пристрої відображається один із текстових службових сигналів, який може супроводжуватися додатковою інформацією і кодом вузла.

3.4. Вхідне з'єднання з абонентом мережі АТ/Телекс України через станцію мережі Телекс м. Києва.

У разі виклику абонента мережі АТ/Телекс м. Києва на термінальному пристрої відображаються:

автовідповідь абонента, якого викликають;

дата й час встановлення з'єднання;

автовідповідь абонента, який викликає.

3.5. Одиниці тарифікації з'єднань:

одиницею тарифікації з'єднання через інтегровану мережу АТ/Телекс з місцевими або міжміськими абонентами у межах України є інтервал, що дорівнює 5 секундам;

одиницею тарифікації з'єднання абонентським телеграфом або Телексом з абонентами країн СНД та іноземних держав є інтервал часу, що дорівнює 1 секунді.

Плата за 1 секунду з'єднання у мережі Телекс визначається залежно від країни призначення згідно з чинними тарифами.

Сигнал "з'єднання встановлено" видається і реєструється комутаційними станціями. Облік оплачуваного часу з'єднання починається після отримання абонентом від станції сигналу "з'єднання встановлено" і закінчується після реєстрації станцією сигналу "відбій" від одного з абонентів.

У разі відмови від виклику після з'єднання з абонента, який викликає, стягується плата у розмірі вартості однієї хвилини з'єднання.

3.6. Стіл довідок:

1) для своєчасного та якісного обслуговування абонентів створюється Центральний стіл довідок мережі АТ/Телекс на станції в м. Києві та столи довідок на кожній іншій станції мережі АТ/Телекс;

2) Центральний стіл довідок працює цілодобово. Столи довідок інших станцій працюють за встановленими графіками.

Центральний стіл довідок і столи довідок станцій мережі АТ/Телекс не видають довідок про наявність абонентської установки, її номер;

3) для отримання довідки абонент звертається до столу довідок місцевого телеграфу (за номером XXX981). Оператор столу довідок виконує запит щодо номера абонента, якого викликають, через стіл довідок станції мережі АТ/Телекс, до якої підключено абонента.

Наприклад:

Абонент із м. Львова звертається за довідкою щодо абонента м. Горлівки. Оператор столу довідок м. Львова з'єднується зі столом довідок м. Горлівки і надсилає відповідний запит.

Якщо з'єднатися з потрібним столом довідок неможливо, за інформацією необхідно звернутися до оператора столу довідок вузлової регіональної станції м. Харкова і тільки в разі неотримання довідки від цих служб необхідно звернутися до Центрального столу довідок м. Києва;

4) інформація від усіх станцій мережі АТ/Телекс про включення або виключення станцій (підстанцій) мережі АТ/Телекс, абонентських установок повідомляється Центральному столу довідок і вузловим регіональним станціям;

5) на Міжнародній станції мережі Телекс м. Києва розміщується служба інформації, що має автовідповідь 131951 INF UX, за потреби із серійно включеними термінальними пристроями.

Послугами служби інформації можуть користуватися всі абоненти мережі АТ/Телекс України, а також інформаційні служби мережі Телекс інших країн;

6) службою інформації станції Телекс користуються в тих випадках, коли абоненту необхідно з'ясувати:

номер абонента та його автовідповідь за повною назвою абонентської установки, найменуванням країни та місцезнаходженням;

назву абонентської установки, найменування країни та місцезнаходження за номером абонента та його автовідповіддю.

Служба інформації використовується також у тих випадках, коли абонент під час набору номера отримує службові сигнали NA, NP, NCH, ABS.

Повідомлення (розмови) від регіональних абонентів на номер Служби інформації м. Києва 131951 каналами мережі АТ/Телекс (з номером набору 411111+131951) для абонентів є безкоштовними;

7) службові номери станції мережі Телекс м. Києва наведено в додатку 6 до цієї Інструкції.

3.7. Додаткові послуги мережі АТ/Телекс, що надаються абонентам:

1) абонентам мережі АТ/Телекс надаються такі додаткові послуги:

конференц-зв'язок з групою абонентів - станція забезпечує можливість одночасного встановлення з'єднання абонента, який замовив цю послугу, з групою абонентів. Під час надання послуги конференц-зв'язку можливе передавання інформації лише по черзі будь-яким абонентом групи до всіх інших абонентів;

циркулярний зв'язок - одночасне передавання повідомлень від абонента (замовника послуги) до групи визначених замовником абонентів;

організація зв'язку для закритої групи абонентів - можливість визначеній групі абонентів встановлювати з'єднання лише в межах цієї групи. З'єднання з іншими абонентами мережі неможливі;

прямий виклик - виклик визначеного абонента без набору його номера;

переадресування виклику - надання можливості автоматично перенаправити виклик, що надходить на номер абонента, на інший номер, вказаний абонентом;

повідомлення про тривалість з'єднання - надання інформації про тривалість встановленого абонентом з'єднання;

детальний звіт про повідомлення (розмови) за місяць - надання інформації про встановлені з'єднання з абонентської установки протягом місяця, а саме інформації про номери абонентів, яких викликали, та тривалість повідомлень (розмов);

2) абонентам, підключеним до Міжнародної станції м. Києва, можуть надаватися усі послуги, передбачені технічними можливостями обладнання станції. Абонентам, підключеним до підстанцій національної мережі, надається тільки послуга "Повідомлення про тривалість з'єднання". Додаткові послуги надаються абонентові станції мережі Телекс за заявкою та відповідно до договору з оператором телекомунікацій.

IV. Порядок оброблення телеграм, які передаються з мережі АТ/Телекс у телеграфну мережу загального користування

4.1. Складання телеграм:

1) мережею АТ/Телекс передаються і приймаються телеграми усіх категорій і видів, крім телеграм із позначкою "засвідчена" та з доставкою на художніх бланках.

По абонентському зв'язку обробляються телеграми таких категорій: "аварія", "шторм", "авіа", "Президент України", "вища урядова", "урядова", "термінова" та "звичайна";

2) по абонентському зв'язку обробляються телеграми таких видів:

з повідомленням про вручення;

з доставкою "поштою рекомендована";

із замовленим відправником терміном доставки;

схемні;

криптограми та криптограми на перфострічці;

3) телеграма складається зі службового заголовка, адреси, тексту, підпису.

Службовий заголовок складається з:

найменування пункту подання у називному відмінку;

номера абонентської установки і через дріб порядкового номера телеграми з початку доби;

кількості слів;

числа і через дріб місяця та часу подання телеграми.

Позначки про категорію і вид телеграми передаються після знака розділу перед адресою.

Адреса телеграми містить:

найменування пункту призначення із зазначенням номера відділення поштового зв'язку або найменування пункту призначення та номера абонентської установки;

повне найменування підприємства, установи, організації або умовну зареєстровану адресу;

посаду або прізвище адресата.

Наприклад:

КИЇВ 131123/5 15 23/3 1640=

ТЕРМІНОВА ХАРКІВ АТ 311103 BUTON

ГОЛОВНОМУ ІНЖЕНЕРУ ПЕТРЕНКУ=;

МИКОЛАЇВ 272345/2 23 17/6 1021=

КИЇВ 10 ЗАВОД МАЯК ВІДДІЛ ЗБУТУ СИДОРЕНКУ=.

4.2. Підготовка телеграм для передавання:

1) телеграми для передавання заготовлюють на перфострічці або на іншому носії без помилок і спотворень.

Підготовка телеграми для передавання в межах України та до країн СНД здійснюється за таким форматом:

знак початку телеграми - три комбінації "Російський регістр", одна комбінація "ПК" і три комбінації "ПР";

службовий заголовок, знак розділу (=), одна комбінація "ПК" і дві комбінації "ПР";

позначки про категорію і вид телеграми, адреса, знак розділу, кодові комбінації: одна комбінація "ПК" і дві комбінації "ПР";

текст телеграми, знак розділу (кожний рядок тексту закінчується однією комбінацією "ПК" і однією комбінацією "ПР");

реєстраційний номер і підпис;

знак закінчення телеграми "тире" (-), одна комбінація "ПК";

знак кінця телеграми (ЗКТ) - шість кодових комбінацій "ПР" і шість кодових комбінацій "Цифровий регістр".

Наприклад:

«««< є є є ХАРКІВ 311103/6 14 15/1 1120 = < є є

ТЕРМІНОВА ОДЕСА АТ 232248 SOKIL СОБКО = < є є

текст = < є

підпис - < є є є є є є ;

2) якщо під час підготовки були допущені помилки, їх необхідно виправити до початку передавання телеграми.

Передавання телеграм без попередньої підготовки не допускається;

3) кількість слів у телеграмі не може перевищувати трьохсот. У разі перевищення цієї кількості слів текст поділяється на довільні (умовні) частини і складається кілька телеграм, кожна з яких має окремий номер.

У кожній телеграмі перед адресою зазначається номер відповідної частини тексту (частина 1, частина 2 тощо). В останній телеграмі зазначається "Частина остання... (номер останньої частини)". Слова "Частина... (N)" враховуються в загальну кількість слів і тарифікуються.

Наприклад:

ЧАСТИНА 1 - ЛЬВІВ...

ЧАСТИНА 2 - ЛЬВІВ...

ЧАСТИНА ОСТАННЯ 3 - ЛЬВІВ...;

4) підготовка міжнародної телеграми проводиться в такій послідовності: заголовок, адреса, текст, підпис.

Заголовок складається з таких рядків:

касовий номер, одна комбінація "ПК" і одна комбінація "ПР";

службовий заголовок - місце подання телеграми, кількість тарифних і через дріб фактичних слів, дата і час подання, одна комбінація "ПК" і три комбінації "ПР".

Адреса складається з таких рядків:

платна службова позначка, одна комбінація "ПК" і одна комбінація "ПР";

ім'я адресата;

місце проживання адресата (вулиця, номер будинку, номер квартири). Кожен рядок адреси повинен вміщувати не більше ніж 43 знаки і відокремлюватись один від одного однією комбінацією "ПК" та однією комбінацією "ПР";

найменування пункту і країни призначення, що виділяється в окремий рядок і відокремлюється від тексту однією комбінацією "ПК" і трьома комбінаціями "ПР".

Текст телеграми повинен вміщувати не більше ніж 69 знаків у кожному рядку і друкуватись через одну комбінацію "ПК" і одну комбінацію "ПР".

Підпис виділяється в окремий рядок, від початку рядка відокремлюється п'ятьма комбінаціями "Пропуск". Від знака кінця телеграми підпис відокремлюється однією комбінацією "ПК" і десятьма комбінаціями "ПР".

Знак кінця телеграми складається з чотирьох літер "N", двох комбінацій "Пропуск", десяти натискань на клавішу "ЛАТ".

Наприклад:

131715/10 < є

KYIV 12/11 13 1605 < є є є

LX < є

HARRIS < є

BROADSTREET 67 < =

SYDNEY AUSTRALIE <є є є

tekst < =

DDDDD DRUKKER < є є є є є є є є є є

NNNN DD ЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇ.

4.3. Підрахунок слів у телеграмах:

1) у телеграмах у межах України підраховується кількість слів, за якою визначається їх вартість і здійснюється контроль за точністю передавання тексту. Усі фактичні слова підлягають оплаті;

2) розмір плати за послуги телеграфного зв'язку залежить від кількості слів у телеграмі з урахуванням розділових знаків і підпису, в тому числі службових позначок про категорію і вид телеграми, адреси, номера відділення поштового зв'язку;

3) окремим словом вважаються:

слово у телеграмі, написане відповідно до правил граматики;

слово в адресі, в тому числі й у назвах пунктів призначення;

група символів, що складається із цифр, літер, або змішана група, що складається зі знаків (крім дефісу, тире), цифр і літер, незалежно від їх кількості.

Наприклад:

ЦКП - одне слово;

156/452 - одне слово;

знак, літера або цифра, які написані окремо;

складова частина слова, а також частина у складних назвах міст, прізвищах, іменах та інших назвах, які пишуться через дефіс або без нього, частки.

Наприклад:

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ - два слова;

РОСТОВ-НА-ДОНУ - три слова;

З-ПОНАД - два слова;

розділовий знак, написаний окремо (через пропуск) знаком, повним або скороченим словом.

Наприклад:

А ПЛЮС 4 - три слова;

ЩАСТЯ , ЗДОРОВ'Я - три слова.

Розділові знаки у вигляді відповідних символів, крім знака "тире", написані після попереднього слова (групи цифр) без пропуску, до кількості слів не враховуються.

Наприклад:

ЩАСТЯ, ЗДОРОВ'Я - два слова;

група цифр або літер у кодованих телеграмах і криптограмах;

скорочене слово, скорочене найменування підприємства, установи та організації, а також скорочена назва посади.

Наприклад:

КГ, ММ, ЗАРПЛАТА, СІЛЬРАДА, ДЕРЖКОМГІДРОМЕТ;

група символів, яка складається із цифр, літер, або частина змішаної групи, яка складається із цифр, літер, з'єднана дефісом, у тому числі якщо літери написані для пояснення цифрового позначення; дефіс окремим словом не вважається.

Наприклад:

22-ГО - два слова;

50-РІЧЧЯМ - два слова;

038-15-49 - три слова;

4) у міжнародних телеграмах підраховується кількість фактичних і тарифних слів.

Одним фактичним словом вважається будь-яке слово або група знаків, написаних окремо.

Одним тарифним словом вважається кожне слово, група позначок, що складається із цифр і літер, а також змішана група, що складається зі знаків, цифр і літер, яка має не більше ніж 10 знаків, літер або цифр.

Якщо в групах позначок налічується більше ніж 10 знаків, літер або цифр, оплачується одне слово на кожні 10 знаків і додатково одне слово за кожне перевищення 10 знаків.

Наприклад:

ANTANANARIVO - 1 фактичне слово або 2 тарифних слова (слово складається з 12 літер);

ABC/174/HD/14832608:3-575 - 1 фактичне слово або 3 тарифних слова (група складається з 25 літер, цифр і знаків);

5) якщо кількість тарифних слів збігається з кількістю фактичних, їх кількість зазначається в заголовку як ціле число.

У разі розбіжності у кількості тарифних і фактичних слів застосовується дріб: у чисельнику - кількість тарифних слів, а в знаменнику - кількість фактичних слів.

4.4. Порядок адресування телеграм:

1) в адресі телеграми зазначаються усі дані, що дають змогу доставити її адресатові. Оператор не відповідає за невручення телеграми у випадку, якщо адресу складено з помилками.

У телеграмах, адресованих у міста, на номери військової частини, абонентської скриньки, "до запитання", обов'язково зазначаються пункт призначення та номер відділення поштового зв'язку.

Не дозволяється зазначати в адресі телеграми п'ятизначний поштовий індекс;

2) у разі включення віддалених абонентів умовні або скорочені адреси реєструються у пункті, де територіально розташовується абонент, для того, щоб уникнути збігу зареєстрованих адрес віддалених і міських абонентів. У разі адресування телеграм до віддалених абонентів в адресі телеграми зазначається той пункт, де територіально розташовується абонент (а не пункт розміщення станції, до якої підключений цей абонент). Правильність складання адреси можна уточнити у столі довідок станції;

3) умовна адреса складається з одного легкого для читання слова не більше ніж із 6 літер, скорочена адреса - з одного слова не більше ніж з 15 літер з обов'язковим зазначенням номера відділення поштового зв'язку, з яким укладено договір про доставку телеграм.

Наприклад:

ЛЬВІВ 5 ГЛОБУС

КИЇВ 1 ДЕРЖКОМГІДРОМЕТ

ХАРКІВ АТ 311412 MOTOR

TLX200475 DUBOIX PARIS.

Не допускається зазначення умовних і скорочених адрес, які складаються з власних імен, найменувань міст, річок тощо.

Філії оператора сповіщають своїх абонентів про реєстрацію умовних або скорочених адрес підприємств, установ та організацій;

4) телеграми з однаковим текстом на адреси кількох підприємств, установ та організацій за різними адресами складаються в такій послідовності:

службовий заголовок;

адреса першого підприємства (установи, організації), до якого надсилається телеграма;

текст телеграми;

реєстраційний номер і підпис;

службовий заголовок;

адреса останнього підприємства (установи, організації), до якого надсилається телеграма;

текст телеграми;

реєстраційний номер і підпис.

Телеграми передаються на кожну адресу окремо.

Наприклад:

Телеграма з однаковим текстом і підписом у кілька пунктів і адрес:

перша:

ЛУГАНСЬК 118237/3 24 3/2 0915=

КИЇВ 9 МОРЕ ГОЛУБУ=

ЛЬВІВ 8 ПРИЛАД СЕМЕНЧЕНКУ ЛЬВІВ АТ 234418 BUR

СОКОЛЕНКУ

ДОГОВІР ТЕХПРОЕКТУ НАДІСЛАНО..... = АНДРЕЙЧЕНКО-;

друга:

ЛУГАНСЬК 118237/3 24 3/2 0915=

ЛЬВІВ 8 ПРИЛАД СЕМЕНЧЕНКУ=

ЛЬВІВ АТ 234418 BUR СОКОЛЕНКУ КИЇВ 9 МОРЕ ГОЛУБУ

ДОГОВІР ТЕХПРОЕКТУ НАДІСЛАНО..... =АНДРЕЙЧЕНКО-;

третя:

ЛУГАНСЬК 118237/3 24 3 0915=

ЛЬВІВ АТ 234418 BUR СОКОЛЕНКУ=

ЛЬВІВ 8 ПРИЛАД СЕМЕНЧЕНКУ КИЇВ 9 МОРЕ ГОЛУБУ

ДОГОВІР ТЕХПРОЕКТУ НАДІСЛАНО..... = АНДРЕЙЧЕНКО-.

Телеграма на одну адресу, але кільком особам:

ДОНЕЦЬК 115641/2 23 6/12 0810=

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 53 КАРАТ ДИРЕКТОРУ ПЕТРЕНКУ

ГОЛОВНОМУ БУХГАЛТЕРУ САНЬКО=

ПРОШУ ПЕРЕРАХУВАТИ...... =

ПОЛЮС ІВАНОВ-.

За наявності в абонента абонентської установки зазначається лише номер абонентської установки.

Наприклад:

ЛЬВІВ АТ 234418 BUR.

4.5. Передавання телеграм та їх тарифікація:

1) телеграми на адреси підприємств, установ, організацій і громадян, не підключених до мережі АТ/Телекс, надсилаються по абонентському зв'язку до підрозділу оператора телеграфної мережі загального користування;

2) у підрозділі оператора тарифікація телеграм проводиться послівно.

Звичайні телеграми без додаткових платних послуг передаються набором номера "XXX911", де XXX - тризначний номер станції, до якої включено абонента, 911 - номер робочого місця приймання телеграм.

Телеграми інших категорій і з позначками про вид, а також міжнародні телеграми підлягають тарифікації і передаються на робочі місця приймання набором номера, який визначається комутаційною станцією, до якої підключено абонента.

З урахуванням місцевих умов, зумовлених типом комутаційної станції, до якої підключено абонентів, вони забезпечуються пам'яткою про порядок набору номера для передавання телеграм різних категорій і видів до підрозділу оператора телеграфної мережі та інформацією про звернення до столу довідок або на робоче місце з приймання заявок від абонентів своєї станції у різних ситуаціях, що можуть виникнути під час оброблення телеграм;

3) службові повідомлення (розмови) про телеграми, що передані з експлуатаційним персоналом підрозділу оператора, передаються тільки за допомогою столу довідок;

4) з'єднання і передавання телеграм установлюються у такому порядку:

надсилання сигналу "Виклик" і передавання номера;

обмін автовідповідями;

передавання заготовленого повідомлення (з трансмітера або пам'яті термінала);

візуальний контроль передавання;

передавання поточного часу або видача часу станцією автоматично;

обмін автовідповідями;

передавання сигналу "Відбій";

5) у разі потреби передавання протягом одного з'єднання кількох (не більше ніж 5) телеграм з абонентської установки наступна телеграма передається тільки після обміну автовідповідями в кінці попередньої телеграми;

6) на початку передавання телеграм категорій "Президент України", "вища урядова" та криптограм оператор абонентської установки зобов'язаний отримати згоду оператора абонентського телеграфу на приймання, а після передавання отримати підтвердження про приймання телеграми.

4.6. Приймання телеграм абонентами від оператора:

1) якщо під час приймання виявлено спотворення, незрозумілі слова або знаки, оператор абонентської установки, не чекаючи автовідповіді в кінці телеграми, повинен передати знаки перебою і негайно зробити запит. Якщо знову будуть надходити спотворення, оператор абонентської установки заявляє по апарату "Спотворення", надсилає сигнал "Відбій" і одночасно повідомляє про це до КДД оператора;

2) якщо необхідно отримати довідку після роз'єднання зв'язку, оператор абонентської установки з'єднується з КДД оператора з проханням повторити телеграму;

3) якщо на абонентську установку помилково надійшла телеграма, адресована іншому абонентові, телеграма анулюється з обов'язковим повідомленням про це КДД оператора одразу після приймання телеграми.

4.7. Передавання телеграм абонентами мережі АТ/Телекс під час роботи з ЦКП:

1) передавання телеграм від абонентів мережі АТ/Телекс до ЦКП здійснюється набором спеціально виділеного номера XXX911, де XXX - тризначний номер вузла, на якому встановлено ЦКП.

Після встановлення з'єднання оператор абонентської установки повинен запитати автовідповідь ЦКП (не більше ніж два рази). Автовідповідь ЦКП має такий формат:

01 131131/15 ЦКС,

де 01 - індекс мережі загального користування;

131 - індекс комутаційної станції АТ (м. Київ);

131 - індекс ЦКП;

15 - номер каналу зв'язку, який може бути від 01 до 49.

Після отримання автовідповіді ЦКП оператор абонентської установки передає автовідповідь абонентської установки.

Якщо ЦКП отримає від абонента спотворену автовідповідь, то автоматично надішле йому службове повідомлення: ЗЦЗЦ ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ АВТООТВЕТ НННН.

Необхідно перевірити текст автовідповіді на своєму терміналі і в разі правильної автовідповіді знову встановити з'єднання. Якщо знову буде отримано це саме службове повідомлення, канал зв'язку необхідно здати на технічне обслуговування для перевірки і налагодження.

Виклики абонента, пов'язані з неправильним набором номера, перевіркою стану зв'язку тощо, супроводжуються із зазначенням причини ("Помилка", "Перевірка" тощо), після чого передається сигнал "Відбій";

2) після обміну автовідповідями необхідно протягом 30 секунд почати передавання передзаголовка телеграми, інакше ЦКП видасть службове повідомлення "ЗЦЗЦ НЕТ ТЕЛЕГРАММЬІ НННН" і з'єднання розірветься. Формалізовані тексти службових повідомлень, які передаються від ЦКП абонентові, наведені у додатку 7 до цієї Інструкції.

Якщо під час передавання передзаголовка телеграми виявлено помилку до передавання комбінацій "ПК" і "ПР", передзаголовок передається повторно в ручному режимі, починаючи зі знаків "ЗЦЗЦ". У цьому випадку ЦКП анулює розпочату частину передзаголовка.

Якщо з'єднання розірвалось під час передавання телеграми, необхідно встановити з'єднання і повторно передати телеграму;

3) передзаголовок повинен передаватися точно за форматом (без зайвих знаків, у тому числі переведення регістрів).

Передзаголовок має такий формат:

комбінація "ПК";

комбінація "ПР";

комбінація "Російський регістр";

ЗЦЗЦ;

комбінація "Пропуск";

індекс категорії терміновості та оброблення;

комбінація "Цифровий регістр";

індекс мережі АТ/Телекс;

комбінація "Пропуск";

номер робочого місця приймання телеграм від абонентів;

комбінація "Повернення каретки";

комбінація "Переведення рядка".

Наприклад:

< є « ЗЦЗЦ D П ­ 02 D 131911 < є,

де П - індекс категорії терміновості та оброблення телеграми. Індекси категорії терміновості та оброблення телеграм наведені у додатку 8 до цієї Інструкції;

02 - індекс мережі АТ/Телекс;

131911 - номер робочого місця приймання телеграм від абонентів;

4) після передзаголовка передається телеграма, потім ознака кінця повідомлення (НННН і дві комбінації "Пропуск") і запитується автовідповідь. Якщо після передавання телеграми автовідповідь від ЦКП не отримана або спотворена, передається "Відбій", повторюється виклик і передається телеграма з позначкою "ПОВТОРНО" у службовому заголовку.

Автовідповідь ЦКП після передавання телеграми має такий формат:

  

де 1 - номер каналу зв'язку;

2 - порядковий номер телеграми, за яким вона прийнята у ЦКП на цьому каналі зв'язку;

3 - час приймання телеграми в ЦКП;

4 - дата приймання;

5 - автовідповідь абонента, який передав телеграму до ЦКП.

Якщо автовідповідь не спотворена, необхідно передати свою автовідповідь. Якщо обидві автовідповіді не спотворені, протягом 30 секунд необхідно почати передавання наступної телеграми або передати сигнал "Відбій".

Наприклад:

порядок передавання телеграми абонентом до ЦКП:

запит автовідповіді;

автовідповідь ЦКП 02 132131/15 ЦКС;

автовідповідь абонента 02 132183 URAN;

передзаголовок ЗЦЗЦ П02 131911;

телеграма;

ознака кінця повідомлення HHHH D D;

запит автовідповіді;

автовідповідь ЦКП: 132131/15 ЦКС/02 135 1400 01.05.12 132183 URAN;

автовідповідь абонента, який передав телеграму: 02 132183 URAN.

Тексти службових позначок, що формуються ЦКП, наведені у додатку 9 до цієї Інструкції;

5) у разі надходження від абонента телеграми з повідомленням про вручення ЦКП передає телеграму за адресою та автоматично формує і передає повідомлення пункту передавання телеграми в такому вигляді:

передзаголовок;

довідкові дані;

текст повідомлення;

ознака кінця повідомлення.

Наприклад:

  

  

де 1 - індекс мережі АТ/Телекс;

2 - номер абонента, який передав телеграму;

3 - номер ЦКП;

4 - внутрішньоцентровий номер для видачі автоматичного повідомлення;

5 - номер повідомлення на каналі в ЦКП;

6 - час видачі повідомлення;

7 - дата.

Текст повідомлення на телеграму, прийняту від абонента N 132168:

  

  

  

де 1 - автовідповідь ЦКП, видана під час приймання телеграми;

2 - індекс мережі, куди телеграму надіслано;

3 - порядковий номер телеграми під час приймання;

4 - час приймання телеграми в ЦКП;

5 - дата приймання в ЦКП;

6 - автовідповідь абонента, якому передано телеграму;

7 - час передавання телеграми абонентові;

8 - дата передавання телеграми абонентові;

9 - індекс ЦКП, що передав телеграму;

10 - експлуатаційний номер каналу передавання;

11 - порядковий номер телеграми під час передавання від ЦКП.

Ознака кінця повідомлення: НННН D D.

4.8. Приймання телеграм абонентом від ЦКП:

1) формат телеграми, переданої з ЦКП абонентові:

автовідповідь абонента;

автовідповідь ЦКП:

  

де 1 - номер каналу зв'язку;

2 - ознака мережі АТ/Телекс;

3 - порядковий номер телеграми на каналі зв'язку;

4 - час передавання телеграми з ЦКП;

5 - дата передавання;

передзаголовок;

рядок довідкових даних (у дужках);

телеграма;

ознака кінця повідомлення і час передавання з ЦКП;

автовідповідь абонента;

автовідповідь ЦКП;

2) передзаголовок телеграми, яка приймається абонентом, має такий вигляд:

  

де 1 - індекс категорії терміновості та оброблення;

2 - індекс мережі АТ/Телекс;

3 - номер абонентської установки.

Наприклад:

ЗЦЗЦ П02 131147;

3) рядок довідкових даних містить інформацію про шляхи проходження телеграми і використовується для надання довідок щодо спотворених телеграм. Зміст довідкових даних ЦКП наведено в додатку 10 до цієї Інструкції;

4) зупинити передавання телеграми від ЦКП у випадку обривання (відсутності) рулонної стрічки або пошкодження апарата можна передаванням з клавіатури абонентської установки не менше ніж 8 знаків перебою ПППППППП. У відповідь ЦКП передає абонентові позначку про анулювання "АННУЛ АННУЛ НННН" і розриває з'єднання;

5) телеграми, які ЦКП повторює абонентові (у разі неотримання або розбіжності автовідповідей; після отримання сигналу перебою від абонента), супроводжуються службовою позначкою "ВТОРИЧНО", яка автоматично формується ЦКП і проставляється після довідкових даних. У цьому разі телеграма приймається тільки один раз;

6) у разі спотворення знаків у телеграмі ЦКП формує службову позначку "ПРОВЕРЬТЕ ИСКАЖЕНИЯ", яка видається після довідкових даних. У цьому випадку перевіряється текст прийнятої телеграми і за потреби робиться запит до КДД ЦКП;

7) у всіх випадках, коли ЦКП не закінчує передавання телеграми, абонентові передається позначка "АННУЛ АННУЛ НННН" і сигнал "Відбій".

 

Заступник директора департаменту -
начальник 3 управління
Департаменту стратегії розвитку зв'язку
Адміністрації Держспецзв'язку

О. О. Майорніков

 

СПИСОК
вузлових регіональних станцій

КИЇВ

131; 132; 331; 631

КомТекс

831

Житомир

138

Вінниця

119

Чернігів

192

Хмельницький

291

Івано-Франківськ

292; 792

Черкаси

147

Тернопіль

202

Луцьк

266

Дніпропетровськ

143; 643; 349; 106

Сімферополь

222

Одеса

232

Харків

125; 311

Севастополь

197

ЛЬВІВ

234; 734

Рівне

167; 667

Ужгород

274; 774

Чернівці

149; 649

ДОНЕЦЬК

115; 615

Горлівка

329

Маріуполь

107

Краматорськ

330

ЛУГАНСЬК

118

Полтава

164; 664

Суми

174; 674

Запоріжжя

127; 627; 337

МИКОЛАЇВ

272; 772

Кіровоград

282; 782

Херсон

273; 773

ОДЕСА УКРПАК

732

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

320

 

СПИСОК
абонентів, складений за умовними найменуваннями

N з/п

Автовідповідь абонента та умовне найменування

Повне найменування абонента та його місцезнаходження

1

131407 BUK UX

Завод цементних виробів м. Києва

2

222138 RYBA UX

Консервний завод м. Керчі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК
абонентів, складений за повними найменуваннями

N з/п

Повне найменування абонента та його місцезнаходження

Автовідповідь абонента та умовне найменування

1

Завод цементних виробів м. Києва

131407 BUK UX

2

Консервний завод м. Керчі

222138 RYBA UX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. У довіднику абонентів мережі АТ місцезнаходження зазначається за письмовою згодою абонента.

 

НУМЕРАЦІЯ
експлуатаційних робочих місць станцій

Назва робочого місця

Номер

Робоче місце приймання телеграм від абонентів

911

Робоче місце столу довідок

981

Начальник зміни

988

Робоче місце приймання заявок від абонентів своєї станції

963

Робоче місце техніка

961

Датчик тестового тексту (20 % або 30 %)

941

Датчик тестового тексту (30 % або 40 %), крім м. Києва

951

 

КОДИ
країн, з якими Україна має зв'язок Телекс

N з/п

Назва країни українською мовою

Назва країни англійською мовою

Скорочення

Код країни

1

2

3

4

5

1

Австралія

Australia

AA

071

2

Австрія

Austria

A

047

3

Азербайджан

Azerbaijan

AI

0784

4

Алайн

 

EM

08933

5

Албанія

Albania

AB

0604

6

Алжир

Algeria

DZ

0408

7

Аляска

Alaska

UA

0200

8

Американське Самоа

American Samoa

SB

0770

9

Ангілья острів

Anguilla island

LA

0391

10

Ангола

Angola

AN

0991

11

Андорра

Andorra

AD

0590

12

Антігуа і Барбуда

Antigua & Barbuda

AK

0393

13

Антильські острови

Antilles Netherland

NA

0390

14

Бонайре острови

 

 

 

15

Кюрасао острови

 

 

 

16

Саба острів

 

 

 

17

Сан-Мартен острів

 

 

 

18

Сент-Естатус острів

 

 

 

19

Аргентина

Argentina

AR

033

20

Аруба

Aruba

AW

0303

21

Афганістан

Afghanistan

AF

079

22

Багамські острови

Bahamas

BS

0297

23

Балеарські острови

 

 

 

24

Бангладеш

Bangladesh

BJ

0780

25

Барбадос

Barbados

WB

0392

26

Бахрейн

Bahreian

BN

0490

27

Білорусь

Belarus

BY

0681

28

Беліз

Belize

BZ

0371

29

Бельгія

Belgium

B

046

30

Бенін

Benin

BC

0972

31

Бермудські острови

Bermuda

BA

0290

32

Болгарія

Bulgaria

BG

067

33

Болівія

Bolivia

BV

0307

34

Болівія

Bolivia

BV

0309

35

Боснія - Герцеговина

Bosnia - Herzegovina

BH

0600

36

Ботсвана

Botswana

BD

0962

37

Бразилія

Brazil

BR

038

38

Бруней

Brunei

BU

0809

39

Буркіна-Фасо

Burkina Faso

UV

0978

40

Бурунді

Burundi

BDI

0903

41

Бутан

Bhutan

BT

0890

42

Ватикан

Vatican City

VA

0504

43

Великобританія

United Kingdom of GB

G

051

44

Північна Ірландія

Northern Ireland

 

 

45

Ольстер

 

 

 

46

Мен острів

 

 

 

47

Венесуела

Venezuela

VE

031

48

Віргінські Британські острови

Virgin British isl

VB

0292

49

Анегада

 

 

 

50

Тортола острів

 

 

 

51

Віргінські острови

Virgin islands

VN

0208

52

Санта-Крус острів

 

 

 

53

Сент-Джон острів

 

 

 

54

Сент-Томас острів

 

 

 

55

Вірменія

Armenia

AM

0684

56

В'єтнам

Vietnam

VT

0805

57

Габон

Gabon

GO

0973

58

Гавайські острови

Hawaii

HM

0705

59

Гавайські острови

Hawaii

HR

0704

60

Гавайські острови

Hawaii

HW

0708

61

Гавайські острови

Hawaii

 

0709

62

Гавайські острови

Hawaii

 

0773

63

Гаїті

Haiti

HN

0203

64

Гайана

Guyana

GY

0295

65

Гамбія

Gambia

GV

0996

66

Гана

Ghana

GH

094

67

Гваделупа

Guadeloupe

GL

0299

68

Гватемала

Guatemala

GU

0372

69

Гвіана Французька

Guiana French

FG

0300

70

Гвінея

Guinea

GE

0995

71

Гвінея-Бісау

Guinea-Bissau

BI

0969

72

Гібралтар

Gibraltar

GK

0405

73

Голландія

Netherland

NL

044

74

Гондурас

Honduras

HO

0374

75

Гонконг

Hong Kong

HX

0802

76

Гренада

Grenada

GA

0395

77

Гренландія

Greenland

GD

0503

78

Греція

Greece

GR

0601

79

Грузія

Georgia

GI

0683

80

Гуам острови

Guam

GM

0700

81

Гуантанамо

 

 

 

82

Данія

Denmark

DK

055

83

Джібуті

Djibouti

DJ

0979

84

Дієго-Гарсіа

Diego Garcia

DG

0938

85

Домініка

Dominica

DO

0394

86

Домініканська Республіка

Dominican Rep

DR

0201

87

Домініканська Республіка

Dominican Rep

DI

0202

88

Еквадор

Ecuador

ED

0308

89

Галапагос острови

 

 

 

90

Екваторіальна Гвінея

Equatorial Guinea

EG

0999

91

Ель-Сальвадор

El Salvador

SAL

0373

92

Ерітрея

Eritrea

ER

0980

93

Естонія

Estonia

EE

0537

94

Ефіопія

Ethiopia

ET

0980

95

Єгипет

Egypt

UN

091

96

Єгипет

Egypt

 

091,2

97

Заїр

Zaire

ZR

0982

98

Замбія

Zambia

ZA

0902

99

Західна Сахара

 

 

 

100

Західне Самоа

Western Samoa

SX

0779

101

Зімбабве

Zimbabwe

ZW

0907

102

Ізраїль

Israel

IL

0606

103

Індія

India

IN

081

104

Індонезія

Indonesia

IA

073

105

Інморсат

 

 

0581

106

Інморсат

 

 

0582

107

Інморсат

 

 

0583

108

Інморсат

 

 

0584

109

Ірак

Iraq

IK

0491

110

Іран

Iran

IR

088

111

Ірландія

Ireland

EI

0500

112

Джонстон острови

 

 

 

113

Ісландія

Iceland

IS

0501

114

Вейк острів

 

 

 

115

Іспанія

Spain

E

052

116

Пітіуські острови

 

 

 

117

Італія

Italy

I

043

118

Йємен

Yemen

YE

0895

119

Йємен

 

 

0806

120

Йорданія

Jordan

JO

0493

121

Кавіда

Cavida

 

0920

122

Кабо-Верде

Cape-Verde

CV

0993

123

Казахстан

Kazakhstan

KZ

0785

124

Кайкос острів

 

 

 

125

Камбоджа

Cambodia

KA

0807

126

Камерун

Cameroon

KN

0970

127

Канада

Canada

CA

021

128

Канада

Canada

CA

026

129

Канарські острови

Canary island

 

0400

130

Каролінські острови

Caroline island

 

0530

131

Катар

Qatar

DH

0497

132

Кенія

Kenia

KE

0987

133

Киргизстан

Kyrgyzstan

KH

0788

134

Китай

China

CH

085

135

Кіпр

Cyprus

CY

0605

136

Кірібаті

Kiribati

KI

0761

137

Гілберта острови

 

 

 

138

Кокосові острови

Cocos

AA

0532

139

Колумбія

Colombia

CO

035

140

Коморські острови

Comoros

KO

0994

141

Конго

Congo

KG

0981

142

Корейська НДР

Korea DPR

KP

0899

143

Корея Південна

Korea

K

0801

144

Коста-Ріка

Costa-Rica

CR

0376

145

Кот-д'Івуар

Cote d'Ivoire

CI

0983

146

Куба

Cuba

CU

028

147

Кувейт

Kuwait

KT

0496

148

Кука острови

Cook islands

RG

0772

149

Лаос

LAO PDR

LS

0804

150

Латвія

Latvia

LV

0538

151

Лесото

Lesotho

LO

0963

152

Ліберія

Liberia

LBR

0997

153

Ліван

Lebanon

LE

0494

154

Лівія

Libya

LY

0901

155

Литва

Lithuania

LT

0539

156

Ліхтенштейн

Liechtenstein

FL

045

157

Люксембург

Luxembourg

LU

0402

158

Маврикій острови

Mauritius

IW

0966

159

Агалета

 

 

 

160

Карахос острови

 

 

 

161

Каргадос острови

 

 

 

162

Родрігес острів

 

 

 

163

Мавританія

Mauritania

MTN

0974

164

Мадагаскар

Madagascar

MG

0986

165

Майотте

Mayotte

MY

0935

166

Макао

Macao

OM

0808

167

Македонія

Macedonia

MB

0597

168

Малаві

Malawi

MI

0904

169

Малайзія

Malaysia

MA

084

170

Сабах острів

 

 

 

171

Саравак острів

 

 

 

172

Малі

Mali

MJ

0985

173

Мальдіви

Maldives

MF

0896

174

Мальта

Malta

MTN

0403

175

Мальта

Malta

MW

0406

176

Маріанські острови

Mariana isl

MN

0760

177

Мариця

Maritza

 

0540

178

Марокко

Morocco

M

0407

179

Мартініка

Martinique

MR

0298

180

Маршалові острови

Marshall isl

MS

0765

181

Мексика

Mexico

ME

022

182

Мікелон острів

 

 

 

183

Мідуей острови

 

 

 

184

Мікронезія

Micronesia

FM

0764

185

Мозамбік

Mozambique

MO

0992

186

Молдова

Moldova

MD

0682

187

Монако

Monaco

MC

042

188

Монголія

Mongolia

MH

0800

189

Монсеррат

Montserrat

MK

0396

190

М'янма

Myanmar

BM

083

191

Навітряні острови

 

 

 

192

Кіріаку острів

 

 

 

193

Намібія

Namibia

WK

0908

194

Науру

Nauru

ZV

0775

195

Непал

Nepal

NP

0891

196

Нігер

Niger

NI

0975

197

Нігерія

Nigeria

NG

0905

198

Нідерланди

Netherlands

NL

044

199

Нікарагуа

Nicaragua

NK

0375

200

Ніуе острів

Niue

NF

0776

201

Нова Зеландія

New Zealand

NZ

074

202

Чатем острів

 

 

 

203

Окленд

 

 

 

204

Нова Каледонія

New Caledonia

NM

0706

205

Норвегія

Norway

N

056

206

Шпіцберген острів

 

 

 

207

Ян-Майєн острів

 

 

 

208

Норманські острови

 

 

 

209

Норфолк острів

Norfolk island

NV

0766

210

ОАЕ

United Arab Emirates

EM

0893

211

Абу-Дабі

 

 

 

212

Дубай

 

 

 

213

Рас-ель-Хайма

 

 

 

214

Умм-ель-Кайвайн

 

 

 

215

Шарджа

 

 

 

216

Оман

Oman

ON

0498

217

Пакистан

Pakistan

PK

082

218

Палау

Palau

PW

0763

219

Панама

Panama

PG

0379

220

Панама

Panama

 

0378

221

Панама

Panama

 

0377

222

Нова Гвінея

 

 

 

223

Парагвай

Paraguay

PY

0305

224

Перу

Peru

PE

036

225

ПАР

South Africa

SA

095

226

Північний Кіпр

North Cyprus

TK

0607

227

Підвітряні острови

 

 

 

228

Редонда острів

 

 

 

229

Піткерн

Pitcairn

 

0921

230

Полінезія

Polynesia

FP

0702

231

Польща

Poland

PL

063

232

Португалія

Portugal

P

0404

233

Азорські острови

Azores

 

 

234

Мадейра острів

Madeira

 

 

235

Прінсіпі острів

 

 

 

236

Пуерто-Ріко

Puerto Rico

PT

0205

237

Пуерто-Ріко

Puerto Rico

PD

0206

238

Пуерто-Ріко

Puerto Rico

 

0209

239

Пуерто-Ріко

Puerto Rico

 

0240

240

Реюньйон острів

Reunion

RE

0961

241

Різдва острів

Chrismas island

 

0766

242

Росія

Russian Federation

RU

064

243

Росія

 

064

121900

244

Росія

 

064

121981

245

Росія

 

 

064,121

246

Росія

 

 

064,122

247

Росія

 

 

064,126

248

Росія

 

 

064,146

249

Росія

 

 

064,165

250

Росія

 

 

064,217

251

Росія

 

 

064,237

252

Росія

 

 

064,242

253

Росія

 

 

064,246

254

Росія

 

 

064,270

255

Росія

 

 

064,276

256

Росія

 

 

064,289

257

Росія

 

 

064,309

258

Росія

 

 

064,321

259

Росія

 

 

064,322

260

Росія

 

 

064,333

261

Росія

 

 

064,621

262

Росія

 

 

064,622

263

Росія

 

 

064,626

264

Росія

 

 

064,646

265

Росія

 

 

064,665

266

Росія

 

 

064,717

267

Росія

 

 

064,737

268

Росія

 

 

064,742

269

Росія

 

 

064,746

270

Росія

 

 

064,770

271

Росія

 

 

064,776

272

Росія

 

 

064,789

273

Росія

 

 

064,809

274

Росія

 

 

064,821

275

Росія

 

 

064,822

276

Росія

 

 

064,833

277

Руанда

Rwanda

RW

0909

278

Румунія

Romania

R

065

279

Самоа Американське

Samoa American

SB

0770

280

Самоа Західне

Western Samoa

SX

0779

281

Сан-Марино

San-Marino

SO

0505

282

Сан-Томе і Прінсіпі

Sao-Tome & Principe

ST

0967

283

Саудівська Аравія

Saudi Arabia

SJ

0495

284

Сахара Іспанська

 

 

 

285

Свазіленд

Swaziland

WD

0964

286

Святої Єлени острів

Saint Helena

HL

0960

287

Трістан-да-Кунья острів

 

 

 

288

Сейшельські острови

Seychelles

SZ

0965

289

Сенегал

Senegal

SG

0906

290

Сан-П'єр і Мікелон

Saint- Pierre & Mique

QN

0204

291

Сент-Вінсент і Гренадіни

Saint-Vincent & Gren

VQ

0399

292

Сент-Кітс і Невіс

Saint-Kitts & Nevis

KC

0397

293

Сент-Люсія

Saint Lucia

LC

0398

294

Сеута

Seuta

 

0922

295

Сьєрра-Леоне

Sierra Leone

SL

0998

296

Сіккім

Sikkim

 

0534

297

Сінгапур

Singapore

RS

087

298

Сирія

Syria

SY

0492

299

Словакія

Slovak Republic

SK

0666

300

Словенія

Slovenia

SI

0598

301

США

United States of America

 

0230

302

США

 

UC

0237

303

США

 

 

0235

304

США

 

 

0238

305

США

 

 

0233

306

США

 

UI

0234

307

США

 

UI

0234,4

308

США

 

UR

0232

309

США

 

 

0232,1

310

США

 

 

0232,4

311

США

 

UT

0231

312

США

 

 

0231,4

313

США

 

UA

025

314

США

 

UW

0236

315

США

 

UW

0236,1

316

Соломонові острови

Solomon islands

HQ

0778

317

Сомалі

Somali

SM

0900

318

Судан

Sudan

SD

0984

319

Сурінам

Suriname

SN

0304

320

Таджикистан

Tajikistan

TJ

0787

321

Таїланд

Thailand

TH

086

322

Таїті острів

 

 

 

323

Тайвань

Taiwan

TW

0769

324

Танзанія

Tanzania

TZ

0989

325

Тьоркс і Кайкос острови

Turks &Caicos islands

TQ

0296

326

Тімор

Timor

 

0533

327

Того

Togo

TG

0977

328

Токелау острів

Tokelau island

 

0762

329

Тонга

Tonga

TS

0777

330

Трінідад і Тобаго

Trinidad & Tobago

WG

0294

331

Тувалу

Tuvalu

TV

0774

332

Туніс

Tunesia

TN

0409

333

Туркменистан

Turkmenistan

TM

0789

334

Туреччина

Turkey

TR

0607

335

Уганда

Uganda

UG

0988

336

Угорщина

Hungary

H

061

337

Узбекистан

Uzbekistan

UZ

0786

338

Україна

Ukraine

UX

0680

339

Уолліс і Футуна острови

Wallis &Futuna island

WF

0707

340

Алофі

 

 

 

341

Уругвай

Uruguay

UY

032

342

Уейк острів

Wake island

 

0536

343

Форерські острови

Faroe island

FA

0502

344

ФРН

Fed. Rep. of Germany

D

041

345

Фенікс острів

 

 

 

346

Філіппіни

Philippines

 

075

347

Фінляндія

Finland

FI

057

348

Фолклендські острови

Falkland islands

FK

0306

349

Франція

Franse

F

042

350

Футуна острів

 

 

 

351

Хорватія

Croatie

RH

0599

352

ЦАР

Centr. African Rep

RC

0971

353

Чад

Chad

KD

0976

354

Чафарінас острів

Chafarinas island

 

0923

355

Чехія

Czech Republic

C

0663

356

Чилі

Chile

CL

034

357

Швейцарія

Switzerland

CH

045

358

Швеція

Sweden

S

054

359

Шрі-Ланка

Sri Lanka

CE

0803

360

Югославія

Yugoslavia

YU

062

361

Ямайка

Jamaica

JA

0291

362

Японія

Japan

J

072

363

Рюкю острови

 

 

 

 

КОДОВІ ВИРАЗИ,
що вживаються у міжнародній службі Телекс

ABS

- абонент відсутній, установа закрита;

ADD

- будь ласка, введіть Ваш міжнародний номер Телекса;

ANUL

- зітріть (анулюйте);

BK

- я відключаюсь;

BMC

- не одержано кінця повідомлення або передавання, тому повідомлення анульовано;

CFM

- підтвердіть, будь ласка/підтверджую;

CI*

- діалог неможливий;

COL

- звірення;

CRV

- як Ви приймаєте? я приймаю добре;

DER

- пошкодження;

DF

- Ви з'єднані з абонентом, якого викликали;

FMT

- помилка формату;

GA

- чи Ви можете передавати/чи можу я передавати?;

IAB

- автовідповідь пункту призначення неправильна;

IMA

- підтвердження прийнятого повідомлення;

INF

- абонент тимчасово недоступний, викличте довідкову службу;

ITD

- введене повідомлення прийнято на доставку;

ITL

- я передам пізніше;

JFE

- установу закрито з нагоди свята;

LDE

- перевищення довжини повідомлення або тривалості з'єднання;

MOM

- чекайте/очікування;

MNS

- хвилини;

MUT

- спотворено;

NA

- зв'язок з цим абонентом не дозволяється;

NC

- немає ліній;

NCH

- номер абонента змінено;

NDN

- повідомлення про недоставку;

NI

- ідентифікація лінії неможлива;

NP

- неіснуючий номер абонента;

NR

- зазначте Ваш номер/мій номер...;

OCC

- абонент зайнятий;

OK

- чи згоден/згодні Ви?;

PPR

- папір;

R

- отримано;

RAR

- я викличу Вас ще раз;

RDI

- виклик перенаправлено;

RPT

- повторіть/я повторюю;

RSBA

- здійснюються спроби переприймання;

SSSS

- зміна алфавіту;

SSVP

- будь ласка;

T**

(або цифра "5") - зупиніть Ваше передавання;

TAX

- яка оплата?/оплата становить...;

TEST MS

- будь ласка, надішліть повідомлення;

THRU

- Ви з'єднані з робочим місцем станції Телекс;

TMA

- максимальна кількість адрес перевищена;

TPR

- телетайп;

VAL

- відповідь підтвердження;

W

- слова;

WPU

- хто Ви?;

XXXXX

- помилка.

____________
* Цей кодовий вираз генерується тільки автоматичними засобами і, як правило, у службовій кореспонденції між операторами не використовується.

** Цей кодовий вираз має повторюватись, поки передавання не припиниться.

 

СЛУЖБОВІ НОМЕРИ
станції Телекс м. Києва

Найменування службового робочого місця

Код виклику

Автовідповідь

Служба інформації

131951+

131951A INF UX
131951B INF UX

Технік станції Телекс

131945+
13961+

131945A TEHN UX
131945B
131961 TEHN UX

Датчик тестового тексту

105+, 106+

 

Телефони станції Телекс м. Києва:

(044) 278-10-74 - технік з питань експлуатації;

(044) 278-64-48 - інженер станції.

 

ФОРМАЛІЗОВАНІ ТЕКСТИ
службових повідомлень, які передаються від ЦКП абонентові

1. "ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ АВТООТВЕТ" - надсилається абонентові у разі приймання спотвореної автовідповіді абонента у процесі встановлення з'єднання.

2. "НЕТ ТЕЛЕГРАММЬІ" - надсилається абонентові в разі ненадходження телеграми протягом 30 секунд після встановлення з'єднання.

3. "ТЕЛЕГРАММА НЕ ПРИНЯТА XX",

де XX - ознака, яка визначає характер порушення:

00 - порушення формату;

01 - немає автовідповіді абонента або вона спотворена після приймання НННН;

02 - заборонений або неіснуючий індекс категорії;

03 - неіснуючий або спотворений номер набору;

05 - текст телеграми перевищує 300 слів;

06 - перерва більше ніж 30 секунд під час приймання телеграми від абонента;

07 - приймання спотворених знаків;

09 - немає запиту автовідповіді ЦКП від абонента.

 

ІНДЕКСИ
категорії терміновості та оброблення телеграм

А - позачергова телеграма;

С - термінова та урядова телеграма;

СВ - телеграми категорій "Президент України" або "вища урядова";

СК - термінова криптограма;

СКУ - термінова криптограма з повідомленням;

СМ - термінова міжнародна телеграма;

СУ - термінова телеграма з повідомленням;

П - звичайна телеграма;

ПМ - звичайна міжнародна телеграма;

ПУ - звичайна телеграма з повідомленням;

ПК - звичайна криптограма;

ПКУ - звичайна криптограма з повідомленням.

Примітка. Наведені позначки категорій терміновості та оброблення є абревіатурами, утвореними з перших літер російських слів, які використовуються програмним забезпеченням ЦКП.

 

СЛУЖБОВІ ПОЗНАЧКИ,
що формуються ЦКП

1. За наявності спотворених знаків у повідомленні з причини несправного каналу: "ПРОВЕРЬТЕ ИСКАЖЕНИЯ".

2. У всіх випадках, коли ЦКП не закінчує передавання повідомлення абонентові: "АННУЛ АННУЛ НННН" або "НАШ ПОР XXX АННУЛИРУЙТЕ НННН", де XXX - порядковий номер телеграми, яка передається з ЦКП.

3. У всіх випадках, коли ЦКП повторює телеграму абонентові: "ВТОРИЧНО".

 

ЗМІСТ
довідкових даних ЦКП

  

де 1 - магістральний індекс першого ЦКП, що одержав телеграму;

2 - номер абонента, що передав телеграму;

3 - ознака територіальної належності абонента;

4 - тип напрямку зв'язку між ЦКП та абонентом (2 - напрямок ЦКП-СКК АТ/Телекс);

5 - порядковий номер каналу в напрямку;

6 - порядковий номер телеграми на каналі;

7 - час прийняття телеграми в ЦКП;

8 - дата прийняття телеграми в ЦКП;

9 - автовідповідь абонента, що передав телеграму.

____________

Опрос