Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по обработке телеграмм категорий "Президент Украины" и "высшая правительственная"

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 22.04.2014 № 195
действует с 01.07.2014

ІНСТРУКЦІЯ
з оброблення телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру приймання та оброблення телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова" операторами, провайдерами телекомунікацій (далі - оператор), які згідно із законодавством надають послуги телеграфного зв'язку в телекомунікаційних мережах загального користування.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації" та Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 295 (далі - Правила).

1.3. Скорочення, які використовуються при обробленні телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова":

ПУ

- телеграма категорії "Президент України";

ВУР

- телеграма категорії "вища урядова";

ф. ТГ

- форма телеграфна;

D

- комбінація "пропуск";

СКП

- станція комутації повідомлень;

ЦКП

- центр комутації повідомлень;

ЕТК КП

- електронний телеграфний концентратор комутації повідомлень;

АТВС

- система експлуатації автоматизованого транзиту з відривом і транспортуванням стрічки.

II. Приймання телеграм

2.1. Телеграми категорій "Президент України" та "вища урядова" приймаються і тарифікуються згідно з Правилами.

2.2. Телеграми категорій "Президент України" та "вища урядова" приймаються за списком телеграм, що приймаються у рахунок авансу за формою ТГ-33 згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які складаються відправниками у двох примірниках.

2.3. Прийняті телеграми категорій "Президент України" та "вища урядова" працівник телеграфного зв'язку, який приймає, оброблює і передає телеграму (далі - працівник оператора), здає керівнику підрозділу, на якого покладено функції оброблення телеграм і який повинен забезпечити негайне передавання зазначених телеграм за призначенням, що він засвідчує підписом:

в обласних підрозділах оператора і підрозділах оператора мм. Києва, Сімферополя, Севастополя телеграми категорій "Президент України" та "вища урядова" здають працівникові з контролю за обробленням криптограм або начальнику дільниці (зміни, відділення), бригадиру;

в інших містах і районних центрах такі телеграми здають бригадиру, а за його відсутності - черговому працівнику оператора;

у міських і сільських поштових відділеннях своєчасне передавання за призначенням телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова" забезпечує працівник оператора, який прийняв їх від відправника.

III. Передавання та приймання телеграм каналами зв'язку

3.1. Телеграми категорій "Президент України" та "вища урядова" передаються негайно, якщо немає телеграм "поза категорією" і "позачергова".

3.2. Під час передавання телеграм каналами зв'язку, підключеними до ЦКП і ЕТК КП, працівник оператора зобов'язаний після передавання тексту телеграми до знаків кінця повідомлення (НННН DD) додати дані про її передавання.

Наприклад:

НАШ СВ 025 ПЕРЕДАЛА................................. НННН DD,
                                                     (прізвище і час передавання)

де С - індекс терміновості;

В - індекс категорії оброблення телеграм категорії "Президент України" або "вища урядова";

025 - порядковий номер вихідної телеграми на робочому місці передавання;

НННН DD - знаки кінця повідомлення.

3.3. Контрольні або рулонні стрічки телеграм, виведені копії переданих телеграм (у разі передавання телеграм з телеграфного концентратора) після передавання їх каналами зв'язку наклеюються на зворотному боці бланка оригіналу телеграми і засвідчуються підписом працівника оператора, який передав телеграму. Якщо носієм інформації є перфострічка, після передавання телеграми її необхідно підклеїти до бланка телеграми і здати для контролю за обробленням таких телеграм (технологія залежить від місцевих умов).

3.4. Приймання телеграми ЦКП підтверджується службовим повідомленням, що надсилається ЦКП, ЕТК КП автоматично до кінцевого пункту, який передав телеграму.

Наприклад:

ЗЦЗЦ СВ 128 ПРИЙНЯТА 1142 НННН.

Стрічку з підтвердженнями приймання і передавання необхідно наклеїти на зворотному боці бланка оригіналу телеграми.

3.5. Надходження від ЦКП телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова" супроводжується акустичним сигналом "виклик" і службовим повідомленням, яке видається автоматично:

ЗЦЗЦ ПЕРЕДАЄТЬСЯ КАТЕГОРІЙНА ЗАБЕЗПЕЧТЕ ПРИЙОМ НННН.

3.6. Працівник оператора, переконавшись у належній якості прийнятої телеграми, підтверджує її приймання службовою телеграмою, адресованою до експлуатаційної служби ЦКП, ЕТК КП свого вузла.

Наприклад:

ЗЦЗЦ056С131900

ВАШ СВ 128 131025/01 ПРИЙНЯЛА КОТКО 1305 НННН,

де 056 - порядковий номер вихідної службової телеграми з кінцевого пункту, який отримав категорійну телеграму;

С - категорія терміновості службової телеграми;

131900 - номер робочого місця контролю оброблення категорійних телеграм у ЦКП;

СВ 128 - індекс категорії оброблення та порядковий номер телеграми, за яким вона отримана в кінцевому пункті;

131025/01 - касовий номер отриманої телеграми;

1305 - час отримання телеграми в кінцевому пункті.

3.7. У разі передавання телеграм каналами зв'язку за допомогою АТВС суміжний вузол необхідно попередити про наявність телеграм категорій "Президент України" або "вища урядова" для забезпечення їх приймання.

Попередження про наявність телеграми для передавання передається словами:

УВАГА УВАГА УВАГА

ЗАБЕЗПЕЧТЕ ПРИЙМАННЯ ПУ (АБО ВУР).

Працівник оператора суміжного підрозділу повинен негайно підтвердити готовність прийняти телеграму:

ПРИЙМАННЯ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ___________.
                                                                           (прізвище)

3.8. Працівник оператора в пункті передавання телеграми після закінчення передавання телеграми категорій "Президент України" або "вища урядова" повідомляє: "ПУ (або ВУР).........(зазначає номер телеграми) ПЕРЕДАЛА............(зазначає своє прізвище, годину та хвилини закінчення передавання)".

Наприклад:

ВУР 346 ПЕРЕДАЛА ІВАНЕНКО 1255.

Часом приймання телеграми каналами зв'язку за допомогою АТВС вважається час одержання від передавального пункту підтвердження правильності її передавання. Цей час вважається також часом передавання телеграми.

3.9. Приймання кожної телеграми повинно бути обов'язково підтверджене приймальним пунктом із зазначенням номера телеграми, прізвища працівника оператора, який прийняв телеграму, та часу приймання.

Працівник оператора, прийнявши телеграму, підтверджує її приймання тільки після ретельної перевірки тексту, правильності зазначення кількості слів.

Наприклад:

ВУР 3201 ПРИЙНЯЛА ПЕТРЕНКО 1730.

3.10. Працівник оператора в пункті передавання телеграми наклеює стрічку з підтвердженням на зворотному боці бланка переданої телеграми.

3.11. Усі прийняті та передані каналами зв'язку телеграми з усіма стрічками (контрольними, перфораторними, рулонними), що їх стосуються, після оброблення здають працівникові, призначеному для проведення контролю за проходженням таких телеграм, про що він засвідчує підписом в апаратному журналі.

3.12. На СКП на робочих місцях контролю оброблення телеграм необхідно відстежувати вхідні та вихідні журнальні записи проходження телеграм через СКП (звідки і коли телеграма надійшла до СКП і куди і коли передана).

На робочі місця контролю оброблення телеграм надходять підтвердження від кінцевого пункту про приймання категорійних телеграм.

3.13. У разі відсутності в пункті призначення телеграфного зв'язку допускається передавання телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова" по телефону. Для забезпечення правильності передавання кожну прийняту по телефону телеграму обов'язково передають з повною зворотною перевіркою.

Прізвища працівників, які передали і прийняли телеграму, записують на бланку телеграми.

Після передавання по телефону оригінал телеграми в запечатаному конверті із записом у реєстрі з першою поштою рекомендованим порядком досилається у відповідне поштове відділення, видається в першу доставку та вручається адресату під розписку.

IV. Доставка телеграм

4.1. Телеграми категорій "Президент України" та "вища урядова" надсилаються на доставку негайно. Кожну телеграму наклеюють на бланк вхідної урядової телеграми (додаток 2) до цієї Інструкції за формою ТГ-17а. На кожну телеграму виписують розписку. Телеграму вкладають у конверт, на якому зазначають "Президент України" або "вища урядова" та номер телеграми, вкладеної у конверт.

4.2. Телеграми записують в експедиторську картку окремо від інших телеграм, по одній у кожному рядку з позначкою "ПУ" або "ВУР" у графі "Примітки".

У разі надходження телеграм категорій "Президент України" або "вища урядова" з повідомленням про вручення телеграми передаються в категорію "термінова".

4.3. Листоноша, вручаючи телеграму, зобов'язаний отримати розписку від особи, яка прийняла телеграму, із зазначенням дати і часу прийняття.

4.4. Після повернення з доставки листоноша одразу повинен здати розписки про вручені телеграми працівникові з контролю за проходженням таких телеграм.

Після перевірки правильності оформлення розписок їх підшивають до відомості приймання та передавання криптограм і "вищих урядових" телеграм (додаток 3) за формою ТГ-59, а якщо розписок багато, то вони зшиваються окремо.

4.5. Телеграми категорій "Президент України" та "вища урядова" доставляються цілодобово в мм. Києві, Сімферополі, Севастополі, в обласних і районних центрах та в інших населених пунктах, де телеграфний зв'язок діє цілодобово, незалежно від режиму роботи пунктів, які надають послуги телеграфного зв'язку.

V. Контроль за проходженням категорійних телеграм

5.1. У підрозділах оператора, де передбачені посади з контролю за обробленням, правильністю та своєчасністю передавання і доставки категорійних телеграм, телеграми категорій "Президент України" та "вища урядова" перевіряються цими посадовими особами (контролерами). В інших підрозділах оператора ці функції виконують призначені для цього працівники.

5.2. Працівники, які контролюють проходження телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова", повинні:

кожну телеграму, що надійшла з робочого місця приймання телеграм або каналами зв'язку, уважно прочитати, перевірити якість шрифту чи почерку, кількість слів і упевнитися у безумовній правильності її оброблення;

записати телеграму у відомості приймання та передавання криптограм і "вищих урядових" телеграм і здати її із зазначенням дати і часу на робоче місце передавання чи на доставку під розписку працівнику оператора для вручення адресатові, що засвідчується підписом працівника оператора, який отримав телеграму;

своєчасно і точно вести всі записи у відомостях приймання та передавання криптограм і "вищих урядових" телеграм, контролюючи своєчасність передавання і доставки. Наявність телеграм і розписок має відповідати записам у відомості приймання та передавання криптограм і "вищих урядових" телеграм.

5.3. Службові запити про повторення або виправлення телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова" адресують керівникам виробничих підрозділів оператора, які повинні давати вичерпні відповіді на запити.

VI. Порядок зберігання телеграм

6.1. Оброблені за минулу добу телеграми після їх перевірки, брошурування здаються загальною кількістю для подальшого зберігання працівнику оператора, що засвідчується підписом.

6.2. На вимогу відправника передані на зберігання телеграми категорій "Президент України" та "вища урядова" можуть бути запитані та повернуті відправникові за списком протягом 7 місяців з моменту подання на зберігання.

6.3. Після закінчення строку загальної позовної давності, визначеної законодавством, телеграми категорій "Президент України" та "вища урядова" і вся належна звітна документація знищуються за актом, який підписують відповідальні особи оператора.

VII. Здійснення контролю за якістю оброблення телеграм

7.1. Керівники підрозділів оператора проводять контроль за своєчасним проходженням і правильністю оброблення категорійних телеграм на кожному робочому місці.

7.2. У разі пошкодження основних каналів зв'язку для швидкого проходження телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова" необхідно негайно організовувати обхідні канали.

7.3. У підрозділах оператора для оброблення телеграм категорій "Президент України" та "вища урядова" встановлено такі строки:

для передавання - 30 хв.;

для доставки - 1 год.

 

Заступник директора департаменту -
начальник 3 управління
Департаменту стратегії розвитку зв'язку
Адміністрації Держспецзв'язку

О. О. Майорніков

 

ф. ТГ-33

СПИСОК
телеграм, що приймаються у рахунок авансу

____________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування підприємства зв'язку)

"___" ____________ 20__ року

Відправник ____________________________________________________________________________________
                                                    (повне найменування підприємства, установи, організації)

Заповнює підприємство, установа, організація

Заповнює телеграф

N з/п

куди

категорія телеграми

вид телеграми

підписний номер

кількість слів (тарифних)

вартість телеграми

касовий номер телеграми

грн.

коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце печатки
підприємства,
установи,
організації


Усього ________ телеграм _________________________________________
                    (посада, підпис уповноваженої особи підприємства, установи, організації)

Відмітки телеграфу

 

 

Місце
календарного
штемпеля


"_____" телеграм на суму ________________________ грн. __________ коп.
________________________________________________________________
                                                                   (сума словами)

____________________ год. ___________ хв.

                                                                                                                   Прийняв касир _____________
                                                                                                                                                                                                        (підпис)

Примітка. Складається у двох примірниках

 

ф. ТГ-17а

БЛАНК
вхідної урядової телеграми

УРЯДОВА ТЕЛЕГРАМА

Приймання ____ го ____ год. _____ хв.

Бланк N ________________________

Прийняв: ______________________

 
 

 

Передавання ____ го ____ год. ____хв.

N роб. місця ___________________

Передав: ___________________________

 

 

Примітка. Виготовляються розміром 210 х 148 мм на білому папері, друкування блакитне.

 

ф. ТГ-59

ВІДОМІСТЬ
приймання та передавання криптограм і вищих урядових телеграм

N з/п

Номер телеграми

Номер бланка

Номер зв'язку приймання

Куди

Пункт передавання

Час подання в касі або приймання каналом зв'язку

Час передавання апаратом або доставки адресатові

Час проходження телеграми

N зв'язку на каналі передачі

Прізвище працівника, що передав телеграму

Прізвище працівника, що прийняв телеграму

Розписка про приймання на апарат або доставку і час приймання

год.

хв.

год.

хв.

год.

хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос