Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по составлению и выполнению служебных телеграмм

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 22.04.2014 № 195
действует с 01.07.2014

ІНСТРУКЦІЯ
зі складання та виконання службових телеграм

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру складання та виконання службових телеграм операторами, провайдерами телекомунікацій (далі - оператор), які згідно із законодавством надають послуги телеграфного зв'язку в телекомунікаційних мережах загального користування.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації" та Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 295 (далі - Правила).

1.3. Скорочення, які використовуються під час оброблення службових телеграм:

АВТОКДД

- автоматична контрольно-довідкова дільниця;

ЦКП

- центр комутації повідомлень;

КП-КК

- комутація повідомлень і комутація каналів;

КДД

- контрольно-довідкова дільниця;

ВН

- начальник відділення зв'язку;

ВНЗ

- заступник начальника відділення зв'язку;

ЕТК КП

- електронний телеграфний концентратор комутації повідомлень;

ЦЕЗН

- начальник центру електрозв'язку;

ЦЕХН

- начальник цеху електрозв'язку;

ПРИЙН

- прийнята;

ПЕР

- передана;

СНД

- Співдружність Незалежних Держав;

ВХ

- вхідні дані;

ИСХ

- вихідні дані (скорочення подано російською мовою);

ф. ТГ

- форма телеграфна;

<

- комбінація "Повернення каретки";

=

- комбінація "Переведення рядка";

­

- комбінація "Цифровий регістр";

«

- комбінація "Переведення на російський регістр";

D

- комбінація "Пропуск";

Ї

- комбінація "Латинський регістр".

II. Службові телеграми

2.1. Службові телеграми поділяються на експлуатаційно-технічні (з питань оброблення телеграфних відправлень і забезпечення безперервної роботи засобів зв'язку) та адміністративно-господарські (з питань забезпечення господарської діяльності).

Право подавати експлуатаційно-технічні та адміністративно-господарські телеграми має оператор, центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та орган державного регулювання у сфері телекомунікацій.

Службовим телеграфним листуванням користуються працівники телеграфного зв'язку, які приймають, оброблюють і передають телеграму (далі - працівник оператора), у разі потреби:

отримання чи надання довідок щодо спотворених і недоставлених телеграм;

складання повідомлень про вручення телеграм.

2.2. Службові телеграми можуть бути безоплатними і платними.

Службові телеграми оператора, центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку та органу державного регулювання у сфері телекомунікацій приймаються безоплатно. Інші службові телеграми є платними.

Платні службові телеграми можуть бути звичайними і терміновими та оплачуються заявниками (відправниками або адресатами) за встановленим тарифом.

У платних службових телеграмах зазначається позначка "платна", яка проставляється перед адресою.

2.3. Усе службове телеграфне листування в межах України ведеться українською мовою, в межах країн СНД - російською мовою.

2.4. Для скорочення телеграфного листування службові телеграми надсилаються після попереднього запиту довідок в автоматичній контрольно-довідковій дільниці (далі - АВТОКДД) центру комутації повідомлень (далі - ЦКП).

2.5. Усі службові запити подаються у вигляді службових телеграм.

Перед адресою службової телеграми ставиться позначка "службова".

2.6. Службові телеграми можуть надсилатися до пункту подання, пункту передавання та шляхом проходження телеграми.

2.7. У разі наявності в прийнятій телеграмі незрозумілих, сумнівних або спотворених слів, окремих знаків або цифр не пізніше ніж через 15 хвилин передається службова телеграма щодо уточнення змісту до пункту передавання. Відповідь надсилається пунктом передавання не пізніше ніж через годину з моменту отримання службової телеграми від пункту приймання.

2.8. Службові телеграми щодо затриманих телеграм, які містять помилки, та відповіді на них передаються в тій категорії, в якій були подані телеграми.

У разі можливості усунення порушень під час оброблення звичайних телеграм службові телеграми передаються у категорії "термінова".

Службові телеграми підлягають негайному виконанню в пунктах їх отримання.

2.9. Службові телеграми підписуються посадовою особою, якій надано право підпису таких телеграм. Підпис і посада в скороченому вигляді передаються каналами зв'язку.

2.10. Вихідні службові телеграми реєструються у журналі реєстрації вихідних службових телеграм за формою ТГ-55 (далі - ф. ТГ-55) згідно з додатком 1 до цієї Інструкції щодоби або щомісяця залежно від наявного телеграфного обміну. Вихідні службові телеграми з позначкою "платна" реєструються в контрольному журналі обліку вихідних телеграм з повідомленням про вручення за формою ТГ-71 (далі - ф. ТГ-71) згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

2.11. Журналам реєстрації вихідних службових телеграм присвоюються такі номери:

починаючи з 601 - на обласних телеграфах і на телеграфах мм. Києва, Сімферополя та Севастополя;

починаючи з 651 - у районних центрах, містах обласного підпорядкування та у підрозділах оператора в сільській місцевості;

05, 06 - у міських підрозділах оператора.

Наприклад:

Першій телеграмі за поточну добу (за поточний місяць), що реєструється в журналі за номером 601 (651), присвоюється вихідний номер 601/1 (651/1), другій - 601/2 (651/2) і так далі, де в чисельнику зазначено номер журналу, а в знаменнику - порядковий номер телеграми. Якщо службова телеграма надсилається з міського підрозділу оператора, її номер повинен складатися з номера підрозділу в чисельнику та порядкового номера телеграми і номера журналу в знаменнику (наприклад, за журналом 05 міського підрозділу оператора N 4 - 4/105, 4/205, 4/305 тощо).

2.12. Не допускається передавання багатослівних службових телеграм і довільне застосування службових позначок, не передбачених цією Інструкцію.

2.13. Не дозволяється до однієї службової телеграми вносити запити та відповіді на кілька телеграм.

2.14. Для скорочення кількості слів службові телеграми повинні складатися з обов'язковим застосуванням телеграфного коду "Зв'язок", за винятком випадків, коли в коді немає необхідних позначень, а також якщо телеграма надсилається відправникові або адресатові.

2.15. Усі службові телеграми виконуються протягом години, а поштове службове листування щодо телеграм - протягом доби з моменту отримання. У разі неможливості вчасно надати остаточну відповідь пункту подання службової телеграми надсилається попередня відповідь. Остаточна відповідь надсилається за фактом виконання.

2.16. Усі службові телеграми, які потребують відповіді, беруться на облік для контролю за своєчасним надходженням відповідей.

Якщо відповідь на службову телеграму не отримано протягом 12 годин, працівник оператора повторно звертається до пункту, що затримав відповідь. При цьому враховується режим роботи підрозділу оператора. У разі неотримання відповіді на повторний запит надсилається службова телеграма керівництву відповідного підрозділу оператора за підпорядкованістю.

Посадові особи, на яких покладено обов'язки контролю за якістю роботи, здійснюють контроль за своєчасним виконанням службових телеграм, аналізують причини, що призвели до телеграфного або поштового листування, і вживають заходів щодо його скорочення.

III. Складання запитів в АВТОКДД ЦКП

3.1. У разі отримання телеграми, що містить помилки, необхідно звернутися по довідку до АВТОКДД ЦКП, а в разі отримання відповіді від ЦКП з такими самими помилками надсилається службова телеграма згідно з даними заголовка спотвореної телеграми.

3.2. Запит журнальних даних або копії тексту телеграми для автоматичного виконання ЦКП виконується тільки за поточну добу.

Відповідь ЦКП складається відповідно до формату документа "Единый внешний технологический алгоритм функционирования ЦКС в сети КС-КК".

Наприклад:

1) запит журнальних даних:

< є « ЗЦЗЦ D ­ 032 D С ­ 131997 D < є

« ЖРН D ВХ D ­ 147 - 10/01 D 0128 D 14.09 < є

ИСХ

НННН DD,

де ЗЦЗЦ - ознака початку повідомлення;

032 - порядковий номер службового повідомлення, що передається з кінцевого пункту;

С - індекс категорії терміновості повідомлення (С - термінове);

131997 - маршрутний індекс архіву ЦКП;

D < є - ознака кінця передзаголовка;

ЖРН - ознака запиту журнальних даних;

ВХ (ИСХ) - оцінка запиту вхідних (ВХ) або вихідних (ИСХ) журнальних даних;

147-10/01 - експлуатаційний номер каналу, яким прийнято або передано телеграму, що розшукується;

0128 - порядковий номер розшукуваної телеграми на цьому каналі;

14.09 - дата передавання/приймання з/до ЦКП розшукуваної телеграми;

НННН DD - знаки кінця повідомлення;

« - комбінація "Переведення на російський регістр";

2) видача журнальних даних:

ЗЦЗЦ 072 С131012 1
1

 

(131 131997/01 0146 1232 14.09)
2

 

ОТВЕТ НА ЗАПРОС ЖРН ВХ 147-10/01 0128 14.09
3

 

ВХ 131012/01 0128 СВ 272003/01 1 1232 14.09
4

 

ИСХ 131272/01 0145 1234 14.09
5

 

НННН D D
6

 

 

1240,
7

 

де

1

- рядок передзаголовка, а саме:

 

ЗЦЗЦ

- ознака початку повідомлення;

 

072

- порядковий номер службового повідомлення, що передається з кінцевого пункту;

 

С

- індекс категорії терміновості повідомлення (С - термінове);

 

131012

- маршрутний індекс кінцевого пункту;

 

1

- кількість переприймальних пунктів;

 

2

- рядок довідкових даних, а саме:

 

131

- номер ЦКП, який одержав службовий запит;

 

131997

- експлуатаційний номер каналу, яким надійшов запит;

 

01

- номер сектору;

 

0146

- порядковий номер, за яким надійшов запит;

 

1232 14.09

- час і дата отримання запиту;

 

3

- формалізований текст службової телеграми-запиту;

 

4

- рядок вхідних даних телеграми, що розшукується, а саме:

 

ВХ

- вхідні дані;

 

131012/01

- експлуатаційний номер каналу;

 

0128

- порядковий номер телеграми;

 

СВ 272003/01 1

- передзаголовок телеграми;

 

1232

- час приймання;

 

14.09

- дата приймання;

 

5

- рядок вихідних даних телеграми, що розшукується, а саме:

 

ИСХ

- вихідні дані;

 

131272

- експлуатаційний номер каналу;

 

0145

- порядковий номер телеграми;

 

1234

- час передавання;

 

14.09

- дата передавання;

 

6

- ознака кінця повідомлення;

 

7

- час видачі телеграми-відповіді від ЦКП;

3) запит копії телеграми:

< є « ЗЦЗЦ D ­ 032 D С ­ 131997 D < є

« КОП D ВХ D ­ 147 - 10/01 D 0128 D 14.09 < є

ИСХ

НННН DD,

де КОП - ознака запиту копії вхідної або вихідної телеграми;

4) видача копії телеграми:

ЗЦЗЦ 068 С131512 1
1

 

(131 131997/01 0161 1235 14.09)
2

 

ОТВЕТ НА ЗАПРОС КОП ВХ 131512/01 0128 14.09.
3

 

Передзаголовок телеграми, що розшукується (без ЗЦЗЦ)

Рядок довідкових даних телеграми, що розшукується

Текст телеграми:

НННН DD
4

1300,
5

 

де 1 - рядок передзаголовка телеграми-відповіді;

2 - рядок довідкових даних телеграми-відповіді;

3 - формалізований текст запиту;

4 - ознака кінця повідомлення;

5 - час передавання телеграми-відповіді.

Визначення "вхідні дані" та "вихідні дані" для розшуку телеграм зазначаються відносно ЦКП, а не кінцевого пункту.

IV. Складання службових телеграм, що надсилаються до пунктів подання

4.1. Службові телеграми повинні надсилатися до пунктів подання, за винятком телеграм із спотвореним службовим заголовком.

4.2. Адреса службової телеграми містить категорію, місце призначення телеграми, скорочене найменування КДД або умовне скорочення посадової особи. У разі адресування телеграми до міського підрозділу оператора зазначають його номер, а в разі адресування до сільського підрозділу оператора, який не зазначено у списку маршрутних індексів, - район та область.

Наприклад:

1) КИЇВ 5 ВН;

2) СКАДОВСЬК ХЕРСОНСЬКОЇ ЛАЗУРНЕ ВН.

4.3. Службові запити щодо телеграм, прийнятих від суден, адресуються у міста, де розташоване пароплавство або управління флоту, якому належить судно, скорочені найменування яких зазначаються в заголовку після назви судна або плавбази.

Наприклад:

Спотворена телеграма надійшла з таким заголовком:

Т/Х УКРАЇНА ОДС/ДІРТ 15 23 30/2 1050=,

де Т/Х УКРАЇНА - теплохід "Україна";

ОДС - скорочена назва одеського порту, до якого приписане судно;

ДІРТ - належність зазначеного судна до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція).

У цьому випадку адреса службової телеграми складається в такому порядку:

СЛУЖБОВА ОДЕСА ПОРТ Т/Х УКРАЇНА=.

4.4. Текст службової телеграми, що надсилається до пункту подання, складається в такій послідовності:

категорія телеграми, щодо якої подається службовий запит;

вихідний касовий номер телеграми, стосовно якої надсилається службовий запит;

дата подання телеграми;

адреса телеграми, щодо якої надсилається службовий запит;

зміст службового запиту із застосуванням телеграфного коду.

Приклад 1.

Якщо телеграму спотворено:

ВАСИЛЬКІВ 651/3 16 10/7 1205=

ТЕРМІНОВА СЛУЖБОВА ЛЬВІВ 10 ВН=

3/21 10/7 САДОВА 28 МАТВІЄНКО ЗАПАЛ

ТЕКСТ=ТЕЛЕГРАФІСТ САХНО-

Приклад 2.

Якщо телеграму не доставлено (адресат вибув, адреса його невідома):

ХАРКІВ 2/105 17 10/6 1512=

ТЕРМІНОВА СЛУЖБОВА ОДЕСА 12 ВН=

12/104 10/6 НАРОДНА 25 КВ 2 ІВАНЕНКО КЛЕН=ВН

ВІВЧАРЕНКО-

Приклад 3.

Якщо телеграму не доставлено через відсутність пункту призначення:

СУМИ 601/5 14 13/5 1135=

ТЕРМІНОВА СЛУЖБОВА БЕРДЯНСЬК 5 ВН=

5/12 13/5 ПОГРЕБИ СУМСЬКОЇ ЗАРОК=КДД ГАПОН-

Приклад 4.

У разі неправильного підрахунку слів у телеграмі:

КИЇВ 30/1205 17 17/6 1450=

ТЕРМІНОВА СЛУЖБОВА ХАРКІВ КДД=

1101 17/6 ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ЗАПАС МКД15 КІПЖП

АЛПІВ

533ОП ЗКВ=ВНЗ ПОТАПЕНКО-

Приклад 5.

На запит, коли й кому вручено телеграму:

ОХТИРКА 651/3 13 21/7 1020=

ПЛАТНА РІВНЕ 1 ВН=

1/901 19/7 ПОЛЬОВА 10 КВ 5 КОРЖУ КАМИН=

ЦЕЗН ДАЛЬ-

Приклад 6.

Якщо телеграму не доставлено через відсутність назви вулиці, зазначеної в телеграмі:

УЖГОРОД 15/805 12 5/6 2000=

СЛУЖБОВА СІМФЕРОПОЛЬ 6 ВН=

6/802 5/6 СЕМЕНІВСЬКИЙ ПРОВУЛОК КЛИЧ=

ЕКСПЕДИТОР МАРЧЕНКО-

V. Складання та виконання службових телеграм, що надсилаються до пункту передавання

5.1. Службові телеграми до пункту передавання надсилаються у разі отримання від нього телеграми зі спотвореним найменуванням пункту подання.

5.2. Службова телеграма до пункту передавання складається згідно з рядком довідкових даних спотвореної телеграми.

Приклад 1.

Кінцевий пункт, включений до Київського ЦКП, одержав телеграму зі спотвореною назвою пункту подання і такими передзаголовком і рядком довідкових даних:

ЗЦЗЦ 025 П131521 2

(119 119529/01 0025 0826 16.05),

де 025 - порядковий номер телеграми, одержаної в кінцевому пункті;

П - індекс категорії терміновості телеграми (П - звичайна);

131521 - маршрутний індекс пункту призначення;

2 - кількість переприймальних пунктів;

119 - індекс першого переприймального пункту, якому була передана телеграма (ЕТК КП м. Вінниця);

119529/01 - експлуатаційний номер каналу ЕТК КП (119529 - маршрутний індекс пункту подання дефектної телеграми, 01 - номер сектору);

0025 - порядковий номер телеграми на цьому каналі зв'язку;

0826 - час приймання в ЕТК КП;

16.05 - дата приймання в ЕТК КП.

За рядком довідкових даних працівник оператора визначає, що телеграму було передано з ЕТК КП м. Вінниці. Службовий запит передається до пункту подання у такому форматі:

< є «ЗЦЗЦ 012 D С ­ 119529 D < є

«БРОВАРИ 651/5 12 16/5 0900 = < є

«ТЕРМІНОВА СЛУЖБОВА НЕМИРІВ ЦЕЗН=

«ВАШ ­ (119 119529/01 0025 0826 16.05) =>ЗИМА=ВН

БОДРУК-

НННН DD 0907,

де ЗЦЗЦ - ознака початку повідомлення;

012 - порядковий номер повідомлення, яке буде передано з кінцевого пункту;

С - індекс категорії терміновості повідомлення (С - термінове);

119529 - маршрутний індекс пункту подання спотвореної телеграми;

D < є - ознака кінця передзаголовка;

0907 - час передавання повідомлення;

НННН DD - ознака кінця повідомлення.

Приклад 2.

Кінцевий пункт, включений до Київського ЦКП, одержав телеграму зі спотвореним пунктом подання і такими передзаголовком, рядком довідкових даних та автовідповіддю:

ЗЦЗЦ 023 П131511 1

(131 261-21/01 0011 1540 11.12)

А/О 01 261017/01,

де 023 - порядковий номер телеграми, одержаної в кінцевому пункті;

П - індекс категорії терміновості телеграми (П - звичайна);

131511 - маршрутний індекс пункту призначення;

1 - кількість переприймальних пунктів;

131 - номер Київського ЦКП, до якого внесено пункт призначення телеграми;

261-21/01 - експлуатаційний номер каналу між станцією м. Таллінна та Київським ЦКП;

0011 - порядковий номер телеграми на цьому каналі;

1540 - час приймання в ЦКП;

11.12 - дата приймання в ЦКП;

А/О 01 261017/01 - автовідповідь пункту передавання телеграми в ЦКП.

Це означає, що з 17 відділення зв'язку м. Таллінна телеграму було передано через свою станцію комутації каналів, яка внесена до Київського ЦКП. Службова телеграма передається до пункту подання згідно з автовідповіддю:

ЗЦЗЦ 018 П 173050

КИЇВ 601/103 11 21/1 1300=

СЛУЖЕБНАЯ ЭСТОНИЯ ТАЛЛИНН 17 ОН=

ВАШ (131261-21/01 0011 1540 11.12) ЗИМА=

ОН САВИЦКАЯ НННН DD,

де 018 - порядковий номер повідомлення, яке передається з кінцевого пункту;

П - індекс категорії терміновості повідомлення (П - звичайне);

261017 - маршрутний індекс пункту подання спотвореної телеграми;

ОН - абревіатура від російського словосполучення "начальник отделения связи".

VI. Складання службових телеграм, що надсилаються шляхом проходження

6.1. Службові телеграми надсилаються шляхом проходження у разі неможливості визначення пункту подання та пункту передавання (за довідковими даними) або проведення розслідування щодо неодержаних телеграм.

6.2. Службові телеграми з позначкою "по шляху" адресуються у пункт, від якого безпосередньо були прийняті запитувані телеграми або якому вони безпосередньо були передані.

6.3. Текст службової телеграми, що надсилається по шляху проходження, містить:

слова "по шляху";

категорію телеграми, щодо якої надсилається службова телеграма;

вихідний касовий номер;

дату подання;

маршрутний індекс призначення;

умовні скорочення слів "прийнята" ("ПРИЙН") або "передана" ("ПЕР");

рядок довідкових даних розшукуваної телеграми;

адресу телеграми (у разі потреби);

зміст службового запиту із застосуванням телеграфного коду.

Наприклад:

На запит пункту подання про вручення телеграми з пункту призначення надійшло повідомлення, що такої телеграми в пункті приймання немає. У такому випадку пункт подання негайно повторює телеграму з позначкою у службовому заголовку "ПОВТОРНО НЕОТРИМАННЯ", а по шляху проходження надсилає службову телеграму такого змісту:

ПО ШЛЯХУ С 121115 124/1201 13/5 ПЕР (131 131124/01 0015

1315 13.05) МІСЦІ ЗЕМЛЯ.

6.4. Якщо службова телеграма надсилається далі по шляху проходження, у ній змінюються:

в адресі - місце призначення, найменування адресата;

у тексті - дані про приймання або передавання телеграми;

у заголовку - кількість слів.

У разі розслідування скарг щодо неодержаних телеграм кожний пункт, який отримав телеграму з позначкою "по шляху", повинен надіслати до пункту подання скарг результати розслідування.

VII. Виконання службових телеграм

7.1. Документи вхідного службового листування реєструються у відповідних журналах, де зазначаються:

порядковий номер;

дата;

пункт подання;

номер і дата службової телеграми;

номер і дата телеграми, щодо якої надсилається службова телеграма;

характер запиту;

результати розслідування.

7.2. У разі отримання службової телеграми в кінцевому пункті на підставі оригіналу телеграми негайно надається відповідь. На зворотному боці оригіналу телеграми робиться запис про надходження службової телеграми із зазначенням номера, дати надходження, характеру запиту. Після цього встановлюють осіб, дії яких спричинили службове листування. Якщо телеграму в цьому пункті було оброблено правильно, подальше розслідування проводиться по шляху проходження телеграми.

7.3. У разі отримання службової телеграми про недоставку зазначені в ній дані ретельно звіряються з оригіналом вихідної телеграми. За відсутності розбіжностей в адресах оригіналу та одержаної службової телеграми відправникові надсилається службове повідомлення про недоставку із зазначенням причини.

Службові телеграми вважаються виконаними після одержання з експедиції розписки про вручення повідомлення відправникові, яка підклеюється до службової телеграми.

Відповіді на такі службові телеграми не надсилаються. Недоставлена телеграма в пункті призначення підшивається до пачки недоставлених телеграм, листування вважається закінченим.

Якщо відправник проживає в районі обслуговування одного підрозділу оператора, а телеграму подав у іншому підрозділі оператора, в отриманій телеграмі замість службової адреси зазначається фактична адреса відправника. На початку тексту такої телеграми зазначаються: "Телеграма подана вами за квитанцією", номер телеграми, дата подання й адреса. У кінці тексту зазначається зміст розкодованого слова, повна інформація про посадову особу, яка підписала телеграму, виправляється кількість слів і телеграма надсилається за місцем проживання відправника.

Наприклад:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 135/105 16 26/7 1320=

СЛУЖБОВА КИЇВ 194 ВН=

194/3501 26/7 ЛЬВІВСЬКА 54 КВ 6 ТИТАРЕНКО КЛЕН=

ВН ЗАХАРЧУК-

У зв'язку з тим, що відправник телеграми 194/3501 проживає в районі доставки 22-го міського підрозділу оператора м. Києва, до службової телеграми вносяться відповідні виправлення:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 135/105 33 26/7 1320=

КИЇВ 22 ЯРОСЛАВІВ ВАЛ 4 КВ 10 МІЩЕНКО=

ТЕЛЕГРАМА ПОДАНА ВАМИ ЗА КВИТАНЦІЄЮ 194/3501 26/7 ЛЬВІВСЬКА 54 КВ 6 ТИТАРЕНКО НЕ ДОСТАВЛЕНА АДРЕСАТ ВИБУВ НЕВІДОМО КУДИ=

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛЕННЯ ОПЕРАТОРА ЗАХАРЧУК-

Якщо за результатами порівняння отриманої службової телеграми з оригіналом встановлено розбіжності в адресах, телеграма негайно передається до адресного пункту.

7.4. На бланках вхідних службових телеграм ставиться позначка про їх виконання із зазначенням дати, часу, номера службової телеграми та підпису працівника, який виконав запит.

7.5. На всі службові телеграми, що мають у розшифрованому тексті слова "телеграфуйте", "передайте по шляху проходження", "уточніть", "повідомте", "прискорте", "повторіть", "передайте виправлення", надається відповідь пункту, від якого одержано службову телеграму.

7.6. У разі складання службових телеграм у відповідь на початку тексту зазначають: слово "На", номер, число і місяць подання (дробом) одержаного службового запиту, на який надсилається відповідь, номер, число і місяць подання телеграми, щодо якої зроблено запит, зміст відповіді та підпис.

Наприклад:

ЗАПОРІЖЖЯ 12/605 17 23/6 1250=

СЛУЖБОВА ДОНЕЦЬК 10 ВН=

НА 10/305 23/6 НР 10/2601 20/6 ПЕТРЕНКУ ВРУЧЕНА

ОСОБИСТО 20/6 1340=ВН МАТВІЄНКО-

7.7. За службовим запитом здійснюється повторне передавання всієї телеграми службовою телеграмою.

Службова телеграма адресується у пункт, який зробив запит на повторення телеграми.

Наприклад:

Заголовок: ЛУГАНСЬК 604/3 27 14/11 1505=

Адреса: СЛУЖБОВА ВІННИЦЯ КДД=

Текст: НА 601/7 14/11 ИВНЯК

ЛУГАНСЬК 1003 10 12/11 1020=

ГАЙСИН 1 ОРЛИКА 8 МАЙБОРОДІ=

ВСЕ ДОБРЕ ПОДРОБИЦІ ЛИСТОМ ТАНЯ=

Підпис: КДД ІВАНЕНКО-

У разі отримання телеграми, щодо якої зроблено запит, ставиться позначка про виконання запиту і за контрольними стрічками передавання або за розписками перевіряється факт передавання чи доставки первинної телеграми (якщо запит було зроблено для контролю). Якщо первинну телеграму передано або доставлено за призначенням, у графі "Передавання" повтореної телеграми зазначається "Передана....", вказуються номер робочого місця, дата і час або зазначаються слово "Доставлена", дата і час. Усі написи засвідчуються підписом особи, яка уповноважена їх перевіряти. Якщо первинна телеграма за призначенням не передавалася, повторена телеграма доставляється у такому вигляді:

ЛУГАНСЬК 1003 10 12/11 1020=

ГАЙСИН 1 ОРЛИКА 8 МАЙБОРОДІ=

ВСЕ ДОБРЕ ПОДРОБИЦІ ЛИСТОМ ТАНЯ-

Решту тексту зі службової телеграми виключають.

7.8. Надіслана по шляху проходження службова телеграма виконується транзитним телеграфним пунктом після перевірки приймання і передавання телеграми, щодо якої надійшов запит.

Якщо транзитний телеграфний пункт одержав телеграму без спотворень, негайно передається відповідь до пункту, від якого одержано запит.

Якщо транзитний телеграфний пункт не може надати виправлення, службова телеграма надсилається далі по шляху проходження, а особам, які прийняли спотворену телеграму, зараховується як недолік у роботі. У цьому разі транзитний телеграфний пункт не дає відповіді пункту, від якого отримано запит.

Наприклад:

У м. Фастові подано телеграму N 165 3/4 за адресою:

НІЖИН 5 САДОВА 19 КВ 15 ГОЛУБЕНКО=

На прохання відправника і за його рахунок у м. Фастові складається службовий запит, кому й коли вручено його телеграму:

ФАСТІВ 651/115 14 4/4 1030=

ПЛАТНА НІЖИН 5 ВН=165

3/4 НІЖИН 5 САДОВА 19 КВ 15 ГОЛУБЕНКО

КАМИН= ЦЕЗН КОЛЧЕНКО-

У м. Ніжині перевіряється за розпискою доставка адресатові телеграми N 165 від 3/4. Якщо виявиться, що телеграма не надходила, складається службова телеграма в м. Фастів:

НІЖИН 651/16 13 4/4 1230=ПЛАТНА ФАСТІВ ЦЕЗН =

НА 651/115 4/4 НР 165 3/4 ГОЛУБЕНКО ЗЕМЛЯ=ВН ШЕСТАК-

У цьому випадку підрозділ оператора м. Фастова негайно повторює підрозділу оператора м. Ніжина телеграму N 165 від 3/4. Одночасно надсилається службова телеграма до того пункту, куди безпосередньо було передано телеграму, у цьому випадку - до м. Києва.

У підрозділі оператора м. Києва перевіряють надходження зазначеної телеграми. У разі з'ясування, що її передано до м. Чернігова об 11 годині 3/4, надсилається відповідне повідомлення до м. Чернігова. У підрозділі оператора м. Чернігова проводиться розслідування, а до м. Києва надсилається службова телеграма такого змісту:

ЧЕРНІГІВ 601/10 21 4/4 1705=

КИЇВ КДД=НА 601/25 4/4 ТЕЛЕГРАМА 165 3/4

ФАСТОВА ГОЛУБЕНКО НЕ ПЕРЕДАНА З ВИНИ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ТЕЛЕГРАФУ ВИННИХ ПОКАРАНО=

ТН КУЗЬМУК-

Підрозділ оператора м. Києва, одержавши службову телеграму, повідомляє про результати розслідування у м. Фастові для надання відповіді заявникові.

VIII. Складання повідомлень про вручення телеграм

8.1. Перед доставкою телеграми "з повідомленням про вручення" складається службова телеграма, яка остаточно оформлюється після її доставки.

Наприклад:

ЛЬВІВ...

МИКОЛАЇВ 25 ВН=

25/1125 19/9 ДОНЧЕНКО...

Після повернення листоноші з доставки службова телеграма оформлюється повністю і надсилається не пізніше ніж через 30 хвилин до пункту подання.

ЛЬВІВ 51/105 13 19/9 2000=

МИКОЛАЇВ 25 ВН=

25/1125 19/9 ДОНЧЕНКО ВРУЧЕНА ОСОБИСТО 19/9 1830=

ВН ПЕТРОВСЬКА-

Якщо телеграму не вручено, в телеграфному повідомленні зазначають повну адресу та причину невручення.

8.2. Якщо повідомлення про вручення не надійшло протягом 24 годин з моменту прийняття телеграми від відправника, а для телеграм, адресованих у сільську місцевість, - протягом 48 годин (з урахуванням режиму роботи підрозділу оператора), до місця призначення телеграми надсилається службова телеграма на ім'я керівника відповідного підрозділу оператора.

Наприклад:

ЖИТОМИР 10/605 14 21/6 1200=

СЛУЖБОВА ОДЕСА 25 ВН=

10/26 20/6 ТОЛСТОГО 10 КВ 25 МИХАЛЬЧУК КАНВА=

ВН ЦВІГУН-

Це означає: "До цього часу немає повідомлення про вручення адресату телеграми N 10/26 від 20/6.... Негайно повідомте".

8.3. Службові запити щодо телеграм "з повідомленням про вручення", адресованих у пункти, де немає засобів телеграфного зв'язку, надсилаються з урахуванням часу, необхідного для доставки телеграми рекомендованим порядком. У такому випадку складається службова телеграма-відповідь згідно з прикладом, вказаним у пункті 8.1 цього розділу, яка приклеюється до конверта і передається в поштове відділення. Після повернення листоноші з доставки телеграма-відповідь оформлюється остаточно і за підписом начальника поштового відділення передається до підрозділу оператора.

Службові запити щодо телеграм "з повідомленням про вручення" на адреси підприємств, установ і організацій надсилаються з урахуванням святкових, неробочих і вихідних днів.

У разі надходження повторного запиту з кодовим словом "КАНВА" враховується скарга.

8.4. Якщо повідомлення було складено й передано, його повторюють знову, посилаючись на номер одержаної службової телеграми, з позначкою "Повторно".

Наприклад:

ЧЕРНІВЦІ 25/108 18 21/6 1450=

СЛУЖБОВА КИЇВ 10 ВН=

НА 10/605 21/6 ПОВТОРНО 25/1001 20/6 ПЕТРЕНКО

ВРУЧЕНА ОСОБИСТО 20/6 1715=ВНЗ ПАВЛЕНКО-

8.5. Службові запити щодо телеграм "з повідомленням про вручення", адресовані "до запитання", надсилаються на вимогу відправника і за його рахунок.

Службовий запит з кодовим словом "КАНВА" надсилається у разі, якщо повідомлення не надійшло протягом одного місяця.

8.6. Після одержання повідомлення про вручення телеграми в контрольному журналі обліку вихідних телеграм з повідомленням про вручення ф. ТГ-71 ставиться позначка про час надходження повідомлення, а заповнене повідомлення про вручення телеграми (додаток 3) за формою ТГ-41 вручається відправникові телеграми з розпискою.

Розписку про вручення телеграми (додаток 4) за формою ТГ-32 з підписом відправника про одержання повідомлення підклеюють до службової телеграми, що надійшла з місця призначення.

Якщо відправник проживає за межами району доставки цього підрозділу оператора, в одержану службову телеграму вносяться відповідні зміни.

Наприклад:

З м. Рівного одержано таке телеграфне повідомлення:

РІВНЕ 10/1501 14 19/9 1800=

СЛУЖБОВА ДНІПРОПЕТРОВСЬК 19 ВН=

19/1125 19/9 ГЕРАСИМЧУКУ ВРУЧЕНА ОСОБИСТО 19/9

1720=ВН КРИВЕНКО-

Відправник телеграми N 19/1125 проживає в районі доставки міського підрозділу оператора N 8 м. Дніпропетровська. У цьому випадку в підрозділі оператора N 19 вносяться зміни до телеграфного повідомлення з м. Рівного згідно з пунктом 6.4 розділу VI цієї Інструкції, яке надсилається відправникові:

РІВНЕ 10/1501 25 19/9 1800=

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 8 БІЛЕЦЬКОГО 5 КВ 22

ГЕРАСИМЧУКУ=

ТЕЛЕГРАМА ПОДАНА ВАМИ ЗА КВИТАНЦІЄЮ 19/1125 19/9

ГЕРАСИМЧУКУ ВРУЧЕНА ОСОБИСТО 19/9 1720=

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛЕННЯ ОПЕРАТОРА КРИВЕНКО-

 

Заступник директора департаменту -
начальник 3 управління
Департаменту стратегії розвитку зв'язку
Адміністрації Держспецзв'язку

О. О. Майорніков

 

ф. ТГ-55

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідних службових телеграм

N з/п

Дата

Касовий номер телеграми

Куди

Кодоване слово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Виготовляється розміром 210 х 297 мм на білому папері, друкується з обох боків.

 

ф. ТГ-71

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
обліку вихідних телеграм з повідомленням про вручення

Число і місяць

Номер телеграми

Час подання

Категорія повідомлення

Куди і кому адресовано телеграму

Місцезнаходження та прізвище відправника телеграми

Коли надійшло повідомлення

Підпис особи, яка надіслала повідомлення відправникові

Примітка

год.

хв.

дата

год.

хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Виготовляється розміром 297 х 210 мм на білому папері, друкується з обох боків.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВРУЧЕННЯ ТЕЛЕГРАМИ

(Лицьовий бік)

ф. ТГ-41

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВРУЧЕННЯ ТЕЛЕГРАМИ

Адреса _________________________________________________________

 
Місце для
календарного
штемпеля
 


_______________________________________________________________

Кому __________________________________________________________

_______________________________________________________________


(Зворотний бік)

Повідомляємо, що телеграма, подана за квитанцією N ________
"___" ____________ 20__ року за адресою _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
з повідомленням про вручення телеграфом ________________________________________________,
вручена ______________________________________________________________________________
                                                                        (зазначаються, кому вручено телеграму, дата й час)
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року __________________________________________________________
                                                                                               (посада та підпис особи, яка заповнила повідомлення)

Примітка. Виготовляється розміром 148 х 105 мм на білому папері для письма.

 

РОЗПИСКА ПРО ВРУЧЕННЯ ТЕЛЕГРАМИ

(Лицьовий бік)

ф. ТГ-32

РОЗПИСКА

Категорія _________________________________ Вид телеграми ______________________________

Прийнята _____ го ___ год. ___хв. N бланка ___________ Робоче місце _______________________

З _________________________________ касовий номер _____________________________________

Адреса _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Одержав ___ го _____ год. _____ хв.                       ________________
                                                                                                                                  (підпис)

(Зворотний бік)

ф. ТГ-32

Телефон ________________________

Передавання ______ го ____ год. ____ хв.

Передав ___________________________________ Прийняв __________________________________

Вручити _____________________________________________________________________________

Не передана __________________________________________________________________________

Підпис __________________

Примітка. Виготовляється розміром 132 х 62 мм на білому папері.

____________

Опрос