Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам дорожной перевозки опасных грузов

МВД
Приказ от 22.04.2014 № 374
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2014

м. Київ

N 374

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2014 р. за N 510/25287

Про затвердження Змін до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 26 липня 2004 року N 822
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 4 серпня 2018 року N 656)

Відповідно до статті 16 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів", пунктів 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, а також з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року N 822, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за N 1040/9639, що додаються.

2. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками підпорядкованих підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС України.

3. Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України (Сіренко А. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта Ярового С. А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра інфраструктури України

В. В. Корнієнко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів

1. У підпункті "ґ" пункту 1.7 розділу 1 цифри "15" замінити цифрами "20".

2. Абзац перший підпункту 7.1.3 пункту 7.1 розділу 7 викласти в такій редакції:

"7.1.3. Водії транспортних засобів, що здійснюють перевезення речовин та виробів 1-го класу (крім речовин та виробів підкласу 1.4 групи сумісності S), водії змішувально-зарядних машин, що перевозять змішані партії вантажів 1-го класу та речовин класу 5.1, проходять, крім базового курсу, зазначеного в підпункті 7.1.1 цього пункту, спеціалізований курс підготовки з перевезення речовин та виробів 1-го класу, який має в обов'язковому порядку охоплювати щонайменше такі теми:".

3. У розділі 10:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"10. Порядок погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів";

2) у пункті 10.3:

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) чинний договір обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"За оформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів справляється плата, розмір якої визначається законодавством у сфері надання адміністративних послуг.

Переоформлення, видача дубліката та анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів здійснюються на безоплатній основі.

Рішення про видачу або відмову у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів приймається підрозділами Державтоінспекції МВС України в десятиденний строк.

Підставою для відмови у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є:

а) подання перевізником або уповноваженою ним особою не в повному обсязі документів, необхідних для одержання погодження;

б) виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей.

У разі відмови у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів плата за його оформлення повертається.

Підставою для переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є:

а) зміна найменування перевізника, а в разі якщо перевізником є фізична особа - підприємець - прізвища, імені, по батькові;

б) зміна місцезнаходження перевізника;

в) зміни в маршруті руху транспортного засобу, що перевозить небезпечний вантаж;

г) заміна транспортного засобу або водія, що здійснює перевезення вантажу.

Підставою для видачі дубліката погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є його втрата або пошкодження.

Підставою для анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є:

а) звернення перевізника із заявою про анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

б) припинення юридичної особи перевізника;

в) припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

г) установлення факту зазначення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

ґ) настання надзвичайної ситуації (несприятливі погодні умови, землетруси, дорожньо-транспортні пригоди, техногенні аварії, страйки, провадження виробничої діяльності на вулично-дорожній мережі тощо), що створюють загрозу безпеці дорожнього руху за маршрутом руху, визначеним у погодженні.";

3) у пункті 10.4 цифри "10.1" замінити цифрами "10.3";

4) пункти 10.5, 10.6 викласти в такій редакції:

"10.5. У разі відповідності документів, наданих перевізником або його уповноваженою особою для отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, вимогам цих Правил та внесення перевізником плати за оформлення такого погодження підрозділ Державтоінспекції МВС України видає погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви.

10.6. Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів видається на три місяці. Строк дії погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів обмежується, якщо строк дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, чинного договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів чи свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія (ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі) закінчується раніше ніж за три місяці з моменту видачі погодження. У цьому разі строк дії погодження не повинен перевищувати терміни дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, чинного договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів у разі настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія (ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі).";

5) пункт 10.8 викласти в такій редакції:

"10.8. Підрозділи Державтоінспекції МВС України ведуть електронний облік (базу) виданих погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, свідоцтв ДОПНВ про підготовку водія (ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі), свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів та базових, укомплектованих та доукомплектованих транспортних засобів (EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU).";

6) у пункті 10.9:

у підпункті 10.9.4 слово "Чинність" замінити словами "Строк дії";

підпункт 10.9.6 викласти в такій редакції:

"10.9.6. У графі 2 указуються відомості про вантаж, на перевезення якого видається погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів: транспортна назва, визначена відповідно до розділу 3.1.2 додатка А до ДОПНВ; номер ООН; клас (у випадку вантажів 1-го класу небезпеки - підклас); група пакування, якщо така визначена; загальна кількість небезпечного вантажу, що перевозиться (об'єм, маса брутто чи маса нетто залежно від конкретного випадку).".

4. У розділі 12:

1) у пункті 12.6 цифри та слово "12.2 та 12.3" замінити цифрами "12.2 - 12.5";

2) у пункті 12.21 слова та цифри "Знаки повинні мати розмір не менше ніж 250 х 250 мм." виключити.

5. У тексті цих Правил слова "погодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу" у всіх відмінках і числах замінити словами "погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів" у відповідних відмінках.

6. Додаток 10 до цих Правил викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Департаменту
Державтоінспекції МВС України
полковник міліції

А. П. Сіренко

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

______________________________________________
(найменування підрозділу Державтоінспекції МВС України)

Строк дії:

 

ПОГОДЖЕННЯ N ____
МАРШРУТУ РУХУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПІД ЧАС ДОРОЖНЬОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

1. ЗА МАРШРУТОМ:

2. Вантаж:

Транспортна назва:

 

Номер ООН:

 

Клас (підклас):

 

Група пакування:

 

Кількість вантажу:

 

3. Транспортна одиниця:

4. Особливі умови:

5. Перевізник (місцезнаходження, телефон):

6. Вантажовідправник (місцезнаходження, телефон):

7. Вантажоодержувач(і) (місцезнаходження, телефон):

8. ЗМІНИ МАРШРУТУ РУХУ

Дата внесення зміни

Дільниця, рух якою дозволено

Строк дії зміни

Посада та прізвище працівника ДАІ, який вніс зміни

Підпис та печатка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ознайомлення та інструктаж водіїв зазначених транспортних засобів з головними положеннями та вимогами щодо перевезення небезпечних вантажів на автомобільному транспорті та пунктами цього погодження відповідає:

_____________________________________________________________________________________.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

З вищевикладеним текстом погодження, головними положеннями та вимогами нормативних документів щодо перевезення небезпечних вантажів на автомобільному транспорті ознайомлений:

________________________
                         (підпис)

 

Начальник Департаменту
Державтоінспекції МВС України
полковник міліції

А. П. Сіренко

Опрос