Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 05 февраля 2013 года N 131

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 23.04.2014 № 532
действует с 06.06.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.04.2014

м. Київ

N 532

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2014 р. за N 509/25286

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року N 131

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини десятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 лютого 2013 року N 131 "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за N 320/22852 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 слово "двох" замінити словом "трьох";

2) доповнити рішення після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Торговець цінними паперами у разі виявлення невідповідності інформації, яка розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, має усунути ці невідповідності, повторно подати для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів інформацію, передбачену пунктом 1 цього рішення, не пізніше строків, встановлених пунктом 1 цього рішення.

Фондова біржа у разі виявлення невідповідності інформації, яка розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, має усунути ці невідповідності, повторно подати для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів інформацію, передбачену пунктом 2 цього рішення, не пізніше строків, встановлених пунктом 2 цього рішення.

Виправлена інформація обов'язково повинна подаватися разом із супровідною довідкою щодо виправлення інформації (додаток 4 до цього рішення), в якій зазначається причина виникнення невідповідності (невідповідностей).

Супровідна довідка щодо виправлення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів не відображається.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 11 вважати відповідно пунктами 4 - 12;

3) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Інформація подається до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в обсязі, що встановлений цим рішенням, та у строки, зазначені в пунктах 1 - 3 цього рішення.";

4) додатки 2, 3 до рішення викласти в новій редакції, що додаються;

5) доповнити рішення новим додатком 4, що додається.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Інформація про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі

Код за ЄДРПОУ фондової біржі

Найменування фондової біржі

Дата, на яку складено інформацію

Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту)

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО1

Найменування емітента цінних паперів за правочином

Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за правочином2

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Кількість цінних паперів за правочином

Ціна цінних паперів за правочином

____________
1 Заповнюється, якщо розкривається інформація про договір РЕПО.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

 

Заступник директора департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

І. Барамія

 

Інформація щодо біржового курсу емісійних цінних паперів

Код за ЄДРПОУ фондової біржі

Найменування фондової біржі

Дата, на яку складено інформацію

Найменування емітента цінних паперів

Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів

Вид фінансового інструменту1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Біржовий курс цінного папера

Остання поточна ціна цінного папера

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

 

Заступник директора департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

І. Барамія

 

Супровідна довідка щодо виправлення інформації

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами / організатора торгівлі

Найменування торговця цінними паперами / організатора торгівлі

Дата заповнення довідки

Перелік виправлень та обґрунтування виправлення інформації

Примітки

 

Заступник директора департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

І. Барамія

Опрос