Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выплаты единовременной денежной помощи членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, произошедших в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 06.05.2014 № 275
редакция действует с 17.02.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2014

м. Київ

N 275

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2014 р. за N 505/25282

Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства соціальної політики України
 від 14 липня 2014 року N 466
,
 від 25 вересня 2014 року N 688
,
 від 3 лютого 2015 року N 100

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 року N 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, що додається.

2. Департаменту державної соціальної допомоги (Музиченко В. В.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мущиніна В. В.

 

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. Шеремета

Міністр фінансів України

О. Шлапак

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови СПО

Г. В. Осовий

 

ПОРЯДОК
виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року

1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (далі - допомога).

2. Допомога виплачується членам сімей загиблих (померлих) учасників масових акцій громадського протесту, яких включено до списку, передбаченого абзацом другим пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2014 року N 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року" (далі - список загиблих (померлих) осіб), за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

3. Мінсоцполітики України на підставі списку загиблих (померлих) осіб визначає загальну потребу у коштах для виплати допомоги та звертається до Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету.

4. До членів сім'ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту належать дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти, батьки, а також особи, які на час загибелі (смерті) зазначених осіб перебували на їх утриманні.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 14.07.2014 р. N 466)

До осіб, які перебували на утриманні, належать члени сім'ї, які не мали власних доходів або доходи яких не перевищували величину прожиткового мінімуму для осіб відповідно до їх належності до основних соціальних і демографічних груп населення.

Мінсоцполітики України має право приймати рішення щодо виплати одноразової грошової допомоги іншим особам, які не належать до зазначених у пункті 4 цього Порядку членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, в межах бюджетних коштів, передбачених на таку виплату.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 14.07.2014 р. N 466)

5. Допомога виплачується одному із членів сім'ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату допомоги цій особі від інших членів сім'ї загиблої (померлої) особи (далі - уповноважений представник сім'ї).

У разі відсутності згоди членів сім'ї загиблої (померлої) особи стосовно визначення уповноваженого представника сім'ї, на банківський рахунок якого буде здійснено виплату допомоги, Мінсоцполітики України розподіляє допомогу пропорційно між членами сім'ї, які звернулися за допомогою.

(абзац другий пункту 5 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 25.09.2014 р. N 688
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України від 03.02.2015 р. N 100)

6. Допомога виплачується одноразово у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час виплати цієї суми.

У випадку, коли після виплати допомоги уповноваженому представнику сім'ї за її одержанням звертаються інші члени сім'ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту, питання розподілу розміру допомоги вирішується за взаємною згодою таких осіб або у судовому порядку.

7. Для отримання допомоги уповноважений представник сім'ї звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, структурного підрозділу з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради (далі - органи соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання або перебування з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред'явленням оригіналу);

копія свідоцтва про смерть особи (з пред'явленням оригіналу);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження);

письмова згода довільної форми про виплату допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї;

довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року N 204, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за N 709/8030;

довідка про доходи за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2004 року N 192, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за N 1409/10008 (для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту).

У разі відсутності реєстрації місця проживання або перебування уповноваженого представника сім'ї така особа звертається з відповідною заявою до Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у місті Києві державної адміністрації.

8. Орган соціального захисту населення протягом десяти днів після подання заяви та документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, призначає допомогу уповноваженому представнику сім'ї.

9. Органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа надають Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій списки осіб, яким призначено допомогу, із зазначенням її розміру за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

10. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій узагальнюють отримані від органів соціального захисту населення списки осіб, яким призначено допомогу, із зазначенням її розміру, звіряють ці списки із списком загиблих (померлих) осіб і надають їх щомісяця до 15 числа Мінсоцполітики України за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

11. Мінсоцполітики України після отримання зазначених списків та прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету перераховує відповідні кошти для виплати допомоги органами соціального захисту населення.

12. Допомога перераховується на банківський рахунок уповноваженого представника сім'ї у п'ятиденний строк після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.

13. Органи соціального захисту населення формують та зберігають протягом п'яти років особові справи кожного отримувача допомоги, у яких зберігаються копії наданих особами заяв та документів.

 

Директор Департаменту
державної соціальної допомоги

В. Музиченко

 

Список осіб ____________ району (міста) ________________ області (міста), яким призначено одноразову грошову допомогу як членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника сім'ї, якому призначено допомогу

Прізвище, ім'я та по батькові загиблої (померлої) особи

Місце проживання або перебування уповноваженого представника сім'ї, якому призначено допомогу

Реквізити документа, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї, якому призначено допомогу

Реквізити свідоцтва про смерть (серія, номер, ким і коли видано)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків уповноваженого представника сім'ї, якому призначено допомогу (за наявності)

Реквізити рахунку в банку, на який перераховується допомога

Розмір допомоги (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

Керівник органу соціального захисту населення

____________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

 

Список осіб ________________ області (міста), яким призначено одноразову грошову допомогу як членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника сім'ї, якому призначено допомогу

Прізвище, ім'я та по батькові загиблої (померлої) особи

Місце проживання або перебування уповноваженого представника сім'ї, якому призначено допомогу

Реквізити документа, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї, якому призначено допомогу

Реквізити свідоцтва про смерть (серія, номер, ким і коли видано)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків уповноваженого представника сім'ї, якому призначено допомогу (за наявності)

Реквізити рахунку в банку, на який перераховується допомога

Розмір допомоги (грн)

____________ район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

Керівник Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу соціального захисту населення обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій

____________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос