Идет загрузка документа (310 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок учета плательщиков налогов и сборов

Минфин
Приказ от 22.04.2014 № 462
действует с 06.06.2014

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2014

м. Київ

N 462

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2014 р. за N 503/25280

Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів

Відповідно до статті 62 глави 5, статей 63 - 68 глави 6 розділу II, пункту 133.3 статті 133, пунктів 153.13, 153.14 статті 153 розділу III, пункту 335.2 статті 335 розділу XVIII Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року N 67 "Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів", з метою приведення у відповідність із Законом України від 24 жовтня 2013 року N 657-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень" та іншими змінами у законодавстві, забезпечення сплати та адміністрування податків, прав та обов'язків платників податків

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (із змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Установити, що у разі зміни місцезнаходження / місця проживання платників податків з території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на місцезнаходження / місце проживання в областях та місті Києві і отримання контролюючими органами відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків або заяви за ф. N 1-ОПП або за ф. N 5-ОПП із позначкою "Зміни", поданих платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням, облік таких платників податків і зборів здійснюється з урахуванням такого:

1) контролюючі органи в областях та місті Києві за новим місцезнаходженням / місцем проживання платників податків здійснюють обробку відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) або приймання заяв і документів від платників податків, а також взяття на облік платників податків за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру чи заяв від платників податків;

2) стосовно платників податків, які до набрання чинності цим наказом змінили місцезнаходження / місце проживання та не були взяті на облік як платники податків за новим місцезнаходженням / місцем проживання, відповідні контролюючі органи здійснюють взяття на облік платників податків протягом двох днів після набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І.

 

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Міністра закордонних
справ України

Н. М. Галібаренко

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. Максюта

Перший заступник Голови
Національного банку України

В. Л. Кротюк

Виконуючий обов'язки Міністра
оборони України

І. Й. Тенюх

Перший заступник Міністра
доходів і зборів України

І. О. Білоус

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок обліку платників податків і зборів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів у контролюючих органах.

1.2. Ведення обліку платників податків є одним із способів податкового контролю. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

1.3. Взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають усі платники податків.

Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того чи іншого податку та збору.

1.4. З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання осіб (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцями обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку.

1.5. Дія цього Порядку поширюється на платників податків - юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх відокремлені підрозділи та постійні представництва нерезидентів, а також самозайнятих осіб. Інформація про таких платників податків, отримана для їх обліку згідно з цим Порядком, вноситься до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) та складових частин такого банку даних (реєстру платників податків - нерезидентів, реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції), а також до Реєстру самозайнятих осіб, який є складовою частиною Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО).

1.6. Стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа.

Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із статтями 66 - 68 Податкового кодексу України.

Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності.

Ведення облікових справ платників податків здійснюється з дотриманням правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.

1.7. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина - військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

уповноважена особа - учасник договору (контракту) про спільну діяльність (юридична особа, зареєстрована в Україні відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон), або її відокремлений підрозділ), який є платником податку на прибуток і уповноважений вести облік результатів спільної діяльності іншими сторонами згідно з умовами договору (контракту) про спільну діяльність (далі - договір про спільну діяльність);

управитель майна - юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності та платником податку на прибуток та веде окремо від власного облік доходів та витрат від управління майном, що отримано ним в управління за договорами управління майном;

централізовані бухгалтерії - централізовані бухгалтерії, створені при міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, в інших бюджетних установах.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

1.8. Цим Порядком визначаються такі питання:

1) порядок визначення податкового номера платника податків; порядок перевірки документів, що подаються платниками податків для взяття на облік у контролюючих органах;

2) порядок взяття на облік платників податків у відповідних контролюючих органах за основним та неосновними місцями обліку та повідомлення платником податків про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючим органам за основним місцем обліку платника податків;

3) установлення переліку документів, які подаються для взяття на облік платників податків, порядку подання таких документів, а також порядку ведення документації при взятті платників податків на облік у контролюючих органах, занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів;

4) установлення форм заяв, свідоцтв та документів з питань обліку платників податків;

5) порядок внесення змін до облікових даних платників податків;

6) порядок подачі платником податків заяв до контролюючих органів у разі реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання), відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів, виникнення змін в облікових даних платників податків або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком;

7) порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах.

II. Порядок визначення податкового номера платника податків

2.1. Облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами.

2.2. Податковим номером платника податків є:

1) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у пункті 2.3 цього розділу, платникам податків, визначеним у пункті 2.4 цього розділу.

2.3. Структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом:

00000000К, де:

0...0 - значення податкового номера платника податків (8 розрядів) з діапазону номерів, який визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі - Центральний контролюючий орган);

К - контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним Центральним контролюючим органом.

2.4. Реєстраційний (обліковий) номер платника податків надається контролюючими органами:

1) уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору згідно з цим Порядком;

2) управителям майна при взятті на облік договорів управління майном згідно з цим Порядком;

3) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції;

4) виконавцям (юридичним особам - нерезидентам) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

5) іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні (далі - дипломатична місія) у разі взяття їх на облік згідно з пунктами 4.4, 4.9 розділу IV цього Порядку;

6) нерезидентам у разі взяття їх на облік згідно з пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку (крім дипломатичних місій);

7) постійним представництвам нерезидентів на території України у разі взяття їх на облік згідно з пунктом 5.4 розділу V цього Порядку.

2.5. Податковий номер платника податків зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, у всіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

2.6. Податковий номер платника податків не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах такого платника податків, за винятком випадків зміни коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків.

2.7. Уповноваженій особі за декількома договорами про спільну діяльність, управителю майна за декількома договорами управління майном чи інвестору (оператору) за декількома угодами про розподіл продукції податковий номер видається на кожний із зазначених договорів (угод) при взятті їх на облік згідно з цим Порядком.

Податковий номер, наданий уповноваженій особі, управителю майна чи інвестору (оператору), не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах відповідного договору чи угоди, у тому числі в разі:

призначення іншої особи - учасника договору чи угоди уповноваженою особою чи інвестором (оператором), якщо наслідками таких змін не є припинення договору або угоди;

зміни місцезнаходження уповноваженої особи, управителя майна чи інвестора (оператора);

зміни контролюючого органу, у якому уповноважена особа, управитель майна чи інвестор (оператор) перебуває на обліку.

2.8. Після зняття з обліку платника податків податковий номер, який надавався контролюючим органом, закривається та надалі не використовується.

III. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

3.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється після:

проведення державної реєстрації юридичної особи згідно із Законом;

включення відомостей про відокремлений підрозділ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) згідно із Законом;

присвоєння кодів за ЄДРПОУ - для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру.

Взяття на облік платників податків контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами. Обмін відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Центрального контролюючого органу.

3.2. Підставою для взяття на облік за основним місцем обліку у контролюючому органі є надходження до цього органу:

відомостей з Єдиного державного реєстру або з відповідної реєстраційної картки про проведення державної реєстрації юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру або відповідного повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

документів, визначених розділами IV та V цього Порядку та поданих юридичною особою або відокремленим підрозділом юридичної особи згідно з цим Порядком.

3.3. Контролюючі органи здійснюють контроль за відомостями, які надійшли з Єдиного державного реєстру, щодо коректності використання реєстраційних номерів облікових карток платників податків та в разі визнання помилковими (неповними) відомостей, що надійшли з Єдиного державного реєстру:

направляють до Єдиного державного реєстру повідомлення про неприйняття відповідних відомостей для вжиття державними реєстраторами заходів щодо усунення недоліків;

повідомляють платників податків про виявлені помилки в реєстраційних номерах облікових карток платників податків та необхідність подання уточнених відомостей до відповідних органів.

Після уточнення даних контролюючий орган здійснює коригування відомостей щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків у Єдиному банку даних юридичних осіб.

3.4. Взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, у контролюючому органі здійснюється після належної акредитації (реєстрації, легалізації) такого підрозділу на території України згідно із законом:

1) відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, до початку своєї господарської діяльності стають на облік (реєструються платниками податку на прибуток) у контролюючих органах за своїм місцезнаходженням у порядку, визначеному розділом V цього Порядку;

2) узяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва відповідно до підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, але відповідно до Податкового кодексу України зобов'язаний сплачувати податки і збори, здійснюється на підставі наданих відокремленим підрозділом іноземної компанії, організації документів, визначених пунктами 4.2 та 4.4 розділу IV цього Порядку.

Взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з цим підпунктом не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток у порядку, визначеному розділом V цього Порядку, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва;

3) документом про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України є:

свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (далі - Мінекономрозвитку), - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації, - для відокремленого підрозділу неурядової організації інших держав, міжнародної неурядової організації;

банківська ліцензія - для філій іноземних банків;

погоджене, прошите, засвідчене на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку України положення про представництво іноземного банку, титульна сторінка якого засвідчена підписом уповноваженої особи Національного банку України і відбитком печатки Національного банку України, - для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія титульної сторінки положення з пред'явленням оригіналу);

документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення, отримання згоди тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;

4) дані про взяті на облік відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій, визначені цим пунктом, включаються до Реєстру платників податків - нерезидентів.

3.5. На обліку в контролюючих органах перебувають угоди про розподіл продукції, договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у підпункті 153.13.10 пункту 153.13 статті 153 розділу III або у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені Податковим кодексом України.

Взяття на облік такої угоди або договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного інвестора (оператора), управителя майна або уповноваженої особи.

Документи, що стосуються угоди або договору, зберігаються в обліковій справі інвестора (оператора), управителя майна або уповноваженої особи.

Підставою для взяття на облік договору (угоди) є отримання від:

1) інвестора (оператора) документів, визначених пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку (для угоди про розподіл продукції);

2) уповноваженої особи документів, визначених пунктом 4.6 розділу IV цього Порядку (для договору про спільну діяльність).

У контролюючих органах не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені пунктом 153.14 статті 153 розділу III Податкового кодексу України. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в контролюючих органах та виконує обов'язки платника податків самостійно.

Для цілей оподаткування дві чи більше осіб, які провадять спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності;

3) управителя майна документів, визначених пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку (для договору управління майном).

Після взяття на облік договору про спільну діяльність, договору управління майном та угоди про розподіл продукції відомості про них включаються до Реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції.

3.6. Про отримання відомостей від державного реєстратора або документів від платника податків для взяття на облік у контролюючому органі згідно із цим пунктом щодо кожного платника податків робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (реорганізацію, унесення змін, перереєстрацію) платників податків за формою N 2-ОПП (додаток 1). Отримані відомості або документи обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб.

3.7. Взяття на облік платника податків за основним місцем обліку контролюючим органом проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом, чи заяви від платника податків та здійснюється за датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідних відомостей державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі за формою N 2-ОПП.

3.8. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників податків і зборів у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття їх на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників податків і зборів у контролюючих органах підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом.

3.9. З моменту взяття на облік згідно з цим Порядком:

платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства;

юридичні особи - резиденти, їх відокремлені підрозділи, угоди про розподіл продукції, договори про спільну діяльність, договори управління майном належать до категорії платників податку на прибуток. Постійні представництва нерезидентів реєструються як платники податку на прибуток згідно з розділом V цього Порядку.

3.10. У разі взяття на облік як платників податків і зборів у контролюючих органах юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, контролюючий орган за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП (додаток 2). Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі.

Інвестору (оператору) після взяття на облік угоди про розподіл продукції контролюючим органом видається (надсилається) Свідоцтво про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків за формою N 4-УРП (додаток 3).

Другий примірник чи копія довідки (свідоцтва) зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків з поміткою "Копія до облікової справи".

3.11. Про видачу довідки за формою N 4-ОПП (свідоцтва за формою N 4-УРП) робиться запис у журналі реєстрації документів про взяття на облік платників податків за формою N 14-ОПП (додаток 4). Довідка про взяття на облік не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії контролюючого органу.

Довідка (свідоцтво) видається безоплатно та є дійсною(им) лише на території України.

3.12. Повернення до контролюючого органу листа з довідкою про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП є підставою для проведення заходів щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків згідно з розділом XII цього Порядку.

3.13. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків, зборів і не мають власних поточних рахунків у фінансових установах, включаються до Єдиного банку даних юридичних осіб з ознакою "не є платником податків", без визначення дати взяття на облік як платника податків:

1) установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, подає до контролюючого органу підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.

Централізовані бухгалтерії подають до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням повний перелік усіх установ та організацій, що обслуговуються такими бухгалтеріями, який вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб. Новий перелік надається у разі виникнення змін у ньому;

2) узяття на облік установи або організації, що прийняла рішення про самостійну сплату податків, зборів, здійснюється після прийняття такого рішення на підставі поданих до контролюючого органу документів, визначених пунктом 4.1 розділу IV цього Порядку;

3) якщо установою або організацією, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, унесено зміни до Єдиного державного реєстру, централізована бухгалтерія подає до контролюючого органу за місцем обліку установи або організації лист-підтвердження факту перебування на обслуговуванні такої установи або організації протягом десяти робочих днів від дня здійснення реєстрації таких змін.

У разі ненадходження такого підтвердження від централізованої бухгалтерії на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про здійснення реєстраційних дій щодо установи або організації, яка включена до Єдиного банку даних юридичних осіб з ознакою "не є платником податків", контролюючий орган надсилає за місцезнаходженням такої установи або організації повідомлення про необхідність підтвердження факту обслуговування централізованою бухгалтерією.

Якщо установа або організація протягом місяця від дня надсилання такого повідомлення не підтвердить факту обслуговування централізованою бухгалтерією, вона згідно з цим Порядком має бути взята на облік як платник податків за датою надходження відомостей від державного реєстратора;

4) неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків і зборів і не мають власних поточних рахунків в установах банків, можуть бути зняті з обліку у контролюючих органах у порядку, визначеному розділом XI цього Порядку. У такому разі після зняття з обліку в Єдиному банку даних юридичних осіб щодо установи встановлюється ознака "не є платником податків". Після зняття з обліку такої організації до контролюючого органу, де на обліку перебуває централізована бухгалтерія чи орган, в якому вона створена, надсилається довідка про зняття з обліку платника податків за формою N 12-ОПП (додаток 5), у якій вказується причина зняття з обліку та зазначаються код за ЄДРПОУ та найменування централізованої бухгалтерії. До довідки додається актуальна копія заяви за формою N 1-ОПП (додаток 6) або інформаційний листок, що містить повні дані платника податків, та повідомляється дата останньої документальної перевірки;

5) якщо державна нотаріальна контора обслуговується централізованою бухгалтерією, то така нотаріальна контора відповідно до розділу IV Податкового кодексу України у строки, встановлені для податкового кварталу, подає контролюючому органу податковий розрахунок та інформацію щодо здійснення державними нотаріусами цієї контори операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, операцій з відчуження об'єктів рухомого майна та щодо видачі свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування;

6) дані про те, що організація або установа не обліковується у контролюючих органах з причини обслуговування централізованою бухгалтерією, передаються до Єдиного державного реєстру не пізніше наступного робочого дня після дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації такої установи або внесення змін до Єдиного державного реєстру із зазначенням: найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, що відповідає місцезнаходженню такої установи або організації, причини невзяття на облік. Дата та номер взяття на облік у таких відомостях не вказуються.

У день взяття на облік за основним місцем обліку установи або організації, що не перебувала на обліку у контролюючих органах з причини обслуговування централізованою бухгалтерією, дані про це передаються до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

Після зняття з обліку у контролюючих органах установи або організації з причини обслуговування централізованою бухгалтерією дані про це передаються контролюючим органом до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку, причини зняття з обліку.

IV. Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок їх подання

4.1. Для взяття на облік платник податків, який обслуговувався централізованою бухгалтерією та прийняв рішення про самостійну сплату податків, зборів або який не перебував на обліку з інших підстав, подає до контролюючого органу заяву за формою N 1-ОПП та пред'являє документ, що підтверджує державну реєстрацію.

4.2. Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у значенні, наведеному у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України та пункті 5.1 розділу V цього Порядку, зобов'язаний у 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням такі документи:

заяву за формою N 1-ОПП;

копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;

копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом.

4.3. Для взяття на облік як платника податків військова частина зобов'язана протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарювання подати до контролюючого органу за місцем своєї дислокації такі документи:

заяву за формою N 1-ОПП;

завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах України;

копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

У разі якщо військова частина не провадить господарської діяльності, однак при цьому є платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах України має бути наданий підтвердний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить (містять) відомості про те, що військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не здійснює господарської діяльності у розумінні Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та зобов'язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори до бюджету із зазначенням видів податків.

Стосовно місцезнаходження військових частин, які не включені до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб вносяться лише ті частини адресних даних, які вказують на Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та Севастополь.

4.4. У разі отримання іноземною компанією або організацією чи дипломатичною місією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент за місцезнаходженням відповідного об'єкта подає до контролюючого органу для взяття на облік:

заяву за формою N 1-ОПП;

копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (крім дипломатичних місій);

копію правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім'я нерезидента уповноваженими органами України;

документальне підтвердження або обґрунтування того, що спосіб та цілі отримання майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні та володіння таким майном іноземною компанією є тимчасовим з подальшим відчуженням.

4.5. Для взяття на облік (реєстрації) інвестора (оператора) і угоди про розподіл продукції як платника податків інвестор (оператор) зобов'язаний протягом 10 календарних днів після реєстрації угоди або після набрання нею чинності подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (основним місцем обліку) такі документи:

заяву за формою N 1-ОПП;

копію зареєстрованої угоди про розподіл продукції;

копію свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.

4.6. Для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа зобов'язана протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або після набрання ним чинності подати до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

заяву за формою N 1-ОПП;

копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:

1) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;

2) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;

3) копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачене використання надр.

Взяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора здійснюється після державної реєстрації договору (контракту) Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням зовнішніх економічних зв'язків згідно з Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року N 112.

4.7. Для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

заяву за формою N 1-ОПП;

копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідченим).

4.8. Облік іноземних юридичних осіб - виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (далі у цьому пункті - виконавці), зареєстрованих Мінекономрозвитку, здійснюється шляхом внесення відповідних записів та відміток до Єдиного банку даних юридичних осіб та реєстру платників податків - нерезидентів.

Взяття на облік виконавця здійснюється контролюючим органом за адресою виконавця в Україні із присвоєнням податкового номера.

Підставою для взяття на облік є лист-звернення та копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, подані виконавцем, або відомості про державну реєстрацію проекту (програми) міжнародної технічної допомоги та/або копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, отримані від Мінекономрозвитку відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 (зі змінами).

У разі отримання від Мінекономрозвитку інформації про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм), до реєстру платників податків - нерезидентів вноситься ознака "має право на податкові пільги".

Не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік виконавця контролюючий орган надсилає виконавцю лист-повідомлення про взяття на облік із зазначенням податкового номера.

4.9. З метою забезпечення автоматизованого обліку сум та адміністрування податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість до Єдиного банку даних юридичних осіб уносяться відомості про дипломатичні місії, у разі якщо:

дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб;

за заявою дипломатичної місії контролюючим органом приймається рішення про відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Дипломатична місія за її зверненням включається до Єдиного банку даних юридичних осіб за податковим номером, наданим контролюючим органом, без подання додаткових документів, про що контролюючий орган інформує дипломатичну місію не пізніше наступного робочого дня після такого включення.

У разі необхідності за письмовим зверненням дипломатичної місії, яка виконує обов'язки податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, їй видається довідка про взяття на облік за формою N 4-ОПП.

4.10. Одночасно з поданням заяви та копій документів, визначених цим розділом, пред'являються оригінали відповідних документів.

4.11. Якщо в заяві за формою N 1-ОПП не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою платника податків (для новостворених за наявності), не підписано відповідальною особою платника податку чи особою, яка має документально підтверджене повноваження від платника податку щодо підпису заяви за формою N 1-ОПП, документи подані не у повному обсязі або не пред'явлені оригінали відповідних документів, то не пізніше наступного робочого дня від дня отримання заяви контролюючий орган повертає документи платнику податків для виправлення (із зазначенням підстав неприйняття документів).

Платник податків зобов'язаний протягом 5 календарних днів, що настають за днем отримання повернутих документів, подати виправлені документи для взяття на облік у контролюючому органі.

V. Порядок взяття на облік та реєстрації постійного представництва нерезидента платником податку на прибуток у контролюючих органах

5.1. Постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів:

1) з метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу);

2) постійним представництвом не є використання споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.

5.2. Нерезидент до початку своєї господарської діяльності на території України через своє постійне представництво забезпечує постановку на облік (реєстрацію платником податку на прибуток) постійного представництва у контролюючому органі за місцезнаходженням постійного представництва згідно з цим Порядком.

5.3. Якщо постійним представництвом нерезидента є відокремлений підрозділ нерезидента, то підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) такого постійного представництва є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.

Для взяття на облік таке постійне представництво протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації (акредитації, легалізації) зобов'язане подати до контролюючого органу заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за формою N 1-РПП (додаток 7) та інші документи згідно з пунктом 4.2 розділу IV цього Порядку, крім заяви за формою N 1-ОПП.

5.4. Якщо постійне представництво нерезидента утворюється відповідно до підпункту 1 пункту 5.1 цього розділу, то до початку провадження господарської діяльності за місцезнаходженням об'єкта або провадження діяльності нерезидент зобов'язаний подати до контролюючого органу для взяття на облік постійного представництва:

заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за формою N 1-РПП;

копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

нотаріально засвідчені в Україні копії відповідних документів щодо об'єкта або відповідного проекту українською мовою, які містять інформацію щодо функцій та участі нерезидента у будівництві об'єкта чи виконанні проекту.

5.5. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.

5.6. Взяття на облік постійного представництва нерезидента здійснюється відповідно до розділу III цього Порядку.

З моменту взяття на облік постійне представництво нерезидента вважається зареєстрованим платником податку на прибуток.

Після взяття на облік постійне представництво нерезидента включається до реєстру платників податків - нерезидентів з установленням ознаки платника податку на прибуток.

5.7. У разі прийняття рішення нерезидентом про припинення господарської діяльності через постійне представництво такий нерезидент (постійне представництво нерезидента) подає до відповідного контролюючого органу повідомлення про припинення господарської діяльності у довільній формі, здійснює розрахунки з бюджетом з податку на прибуток та інших податків і зборів, подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, за останній податковий період розрахунок податкових зобов'язань нерезидентів та звіт про утримання та внесення до відповідного бюджету податків, установлених Податковим кодексом України.

5.8. У разі отримання повідомлення про припинення господарської діяльності нерезидентом через своє постійне представництво, подання ним всіх податкових розрахунків з податку на прибуток та сплати податкових зобов'язань з податку на прибуток контролюючий орган за місцем обліку постійного представництва у 10-денний строк приймає рішення про зняття ознаки платника податку на прибуток у реєстрі платників податків - нерезидентів.

5.9. У разі неподання нерезидентом або його постійним представництвом повідомлення про припинення господарської діяльності, неподання ним протягом року до контролюючого органу податкових розрахунків з податку на прибуток, завершення об'єкта чи проекту або припинення такої діяльності, спливу строку дії довіреності або договору щодо представництва нерезидента на території України та/або наявності у контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва нерезидента іншої інформації щодо фактичного припинення такої діяльності контролюючий орган звертається до відповідних органів для отримання документів щодо підтвердження факту припинення господарської діяльності нерезидентом через своє постійне представництво та у разі отримання таких документів приймає рішення про зняття ознаки платника податку на прибуток у реєстрі платників податків - нерезидентів.

5.10. Якщо постійне представництво закривається (ліквідується), то після зняття ознаки платника податку на прибуток, проведення розрахунків з бюджетом зі сплати всіх податків, зборів та у разі відсутності у нерезидента будь-яких об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого постійного представництва за загальними процедурами, встановленими цим Порядком.

VI. Взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб

6.1. Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця здійснюється після її державної реєстрації згідно із Законом контролюючим органом за місцем її державної реєстрації на підставі:

відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

6.2. Контролюючі органи здійснюють контроль відомостей, які надійшли стосовно фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру, у порядку, визначеному пунктом 3.3 розділу III цього Порядку.

6.3. Про отримання повідомлення від державного реєстратора у контролюючому органі стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (унесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб) за формою N 7-ОПП (додаток 8). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до Реєстру самозайнятих осіб.

6.4. Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця контролюючим органом проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця та відомостей з реєстраційної картки про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора в журналі за формою N 7-ОПП.

6.5. Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому фізичну особу - підприємця взято на облік.

Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю у порядку, встановленому Законом.

6.6. Облік самозайнятих осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, ведеться у контролюючих органах за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером такого паспорта.

6.7. Взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, умовою ведення якої згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності (далі - фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність), здійснюється за місцем постійного проживання у порядку, встановленому цим Порядком для фізичних осіб - підприємців:

1) для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання:

заяву за формою N 5-ОПП (додаток 9);

копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, якщо заявник є приватним нотаріусом;

копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який провадить адвокатську діяльність індивідуально;

копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України за формою, що відповідає додатку 9 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 серпня 2005 року N 86/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2005 року за N 882/11162 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07 листопада 2007 року N 1054/5), із змінами, якщо заявником є судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав право самостійно провадити судово-експертну діяльність;

копію свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), якщо заявником є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

При подачі документів пред'являються оригінали зазначених документів;

2) контролюючий орган відмовляє в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі:

наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;

коли документи подані за неналежним місцем обліку;

коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними;

коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;

неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік такої самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік;

3) узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою N 5-ОПП.

Довідка про взяття на облік за формою N 4-ОПП надсилається (видається) фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, згідно з пунктами 3.10 - 3.12 розділу III цього Порядку;

4) якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

У такому разі фізична особа зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою N 5-ОПП з позначкою "Зміни" та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у підпункті 1 цього пункту.

6.8. Облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у контролюючих органах здійснюється з урахуванням такого:

1) якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця відповідно до розділу IV Податкового кодексу України;

2) про видане реєстраційне посвідчення, а також про зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса управління юстиції кожного разу повідомляє контролюючий орган за місцезнаходженням робочого місця (контори) приватного нотаріуса згідно з Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2011 року N 871/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 березня 2011 року за N 388/19126.

Якщо контролюючий орган за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса та контролюючий орган за місцем постійного проживання нотаріуса є різними, то перший орган у 10-денний строк після отримання зазначених відомостей від органу юстиції повинен надіслати їх до контролюючого органу за місцем постійного проживання нотаріуса для внесення відповідних змін до Реєстру самозайнятих осіб, забезпечення процедур взяття/зняття з обліку або вжиття інших заходів;

3) якщо контролюючим органом за інформацією від іншого державного органу чи при виконанні власних функцій виявляється фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку у контролюючому органі, контролюючий орган повідомляє таку особу про необхідність подання заяви для взяття її на облік.

У разі неподання заяви для взяття на облік у 20-денний строк від дня надсилання повідомлення такою самозайнятою особою контролюючим органом здійснюються відповідні заходи щодо встановлення місця проживання такої особи.

VII. Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків

7.1. Якщо відповідно до законодавства в платника податків, крім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

7.2. Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов'язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з оподаткуванням, подати до відповідного контролюючого органу реєстраційну заяву за формою N 1-ОПП або формою N 5-ОПП з позначкою "облік за неосновним місцем обліку". Дані заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

7.3. У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов'язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів.

7.4. Контролюючим органом за неосновним місцем обліку платнику податків може бути видане повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою N 16-ОПП (додаток 10), строк дії якого обмежується бюджетним періодом.

Видачу такого повідомлення відповідний контролюючий орган здійснює на письмовий запит платника податків протягом двох робочих днів після надходження звернення від платника податків. Про його видачу робиться запис у журналі за формою N 14-ОПП, а відповідний запит зберігається в обліковій справі платника податків. Повідомлення не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії контролюючого органу.

7.5. Платники податків, у яких відсутні об'єкти, закриті відокремлені підрозділи, у зв'язку з чим такий платник податків був взятий на облік за неосновним місцем обліку, знімаються з обліку за неосновним місцем обліку у разі надходження (наявності) відповідних підтвердних документів або у зв'язку із закінченням бюджетного періоду за умови сплати податків, зборів до бюджету на підставі службових документів контролюючого органу. Інформація про зняття з обліку за неосновним місцем обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

7.6. У разі зняття з обліку за основним місцем обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого контролюючого органу у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного із зміною адміністративно-територіальної одиниці чи включенням / не включенням платника податків до Реєстру великих платників податків тощо, за наявності за попереднім місцем обліку об'єктів, відокремлених підрозділів чи обов'язків податкового агента такий платник податків одночасно із зняттям з обліку за основним місцем обліку згідно з цим Порядком береться на облік за неосновним місцем обліку контролюючим органом за попереднім місцем обліку.

VIII. Порядок обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням

8.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому цим розділом.

8.2. Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі - об'єкти оподаткування), є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу України.

8.3. Якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об'єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі за місцезнаходженням такого об'єкта у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку.

8.4. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою N 20-ОПП (додаток 11) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою N 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи.

8.5. У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою N 20-ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. У повідомленні поряд із реквізитом, який змінився, зазначається у дужках його попереднє значення.

При цьому в разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому - оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

8.6. При надходженні до контролюючого органу від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації про об'єкти оподаткування, що надається та/або реєструється такими органами, така інформація не пізніше наступного дня після її отримання вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

8.7. Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах.

IX. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків

9.1. Контролюючі органи проводять внесення змін і доповнень до Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб на підставі:

інформації органів державної реєстрації;

інформації банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків;

документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків;

інформації суб'єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків;

рішення суду, що набрало законної сили;

даних перевірок платників податків.

9.2. У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами N 1-ОПП, N 5-ОПП подається з позначкою "Зміни" або за формою N 1-РПП - з позначкою "Перереєстрація, зміни".

9.3. Платники податків - юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов'язані подати реєстраційну заяву за формою N 1-ОПП з позначкою "Зміни" з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків. У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за формами N 1-ОПП, N 5-ОПП з позначкою "Зміни" або за формою N 1-РПП з позначкою "Перереєстрація, зміни" контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в журналах за формами N 2-ОПП, N 7-ОПП.

9.4. У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці за формою N 4-ОПП (найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника, контролюючого органу, в якому платник податків перебуває на обліку, тощо), довідка за формою N 4-ОПП підлягає заміні у контролюючому органі.

Для отримання нової довідки платник податків подає до контролюючого органу за основним місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Контролюючий орган протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку.

У такому самому порядку видається дублікат довідки замість зіпсованої чи втраченої або копія довідки. У разі втрати довідки нова довідка видається за заявою платника податків, у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки.

Про видачу кожної довідки за формою N 4-ОПП робиться запис у журналі за формою N 14-ОПП, а відповідний запит зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків.

9.5. Відомості Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб можуть бути оновлені (доповнені, актуалізовані) контролюючими органами на підставі електронних даних інформаційного фонду ДРФО, ЄДРПОУ, Єдиного державного реєстру, інших державних реєстрів, ведення яких здійснюється органами державної влади. При цьому інформація про внесені зміни роздруковується окремо для кожного платника податків та підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

9.6. Після оновлення відомостей Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб на підставі відомостей Єдиного державного реєстру про внесення змін до відомостей щодо юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів Центрального контролюючого органу із зазначенням: дати внесення даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку.

X. Переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку)

10.1. У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків (далі - адміністративний район), а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

10.2. Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

10.3. Платник податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов'язаний у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання), пов'язаної із зміною адміністративного району, подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням заяву за формою N 1-ОПП або за формою N 5-ОПП.

10.4. Процедури переведення платника податків шляхом взяття на облік/зняття з обліку (зміни основного місця обліку) розпочинаються та проводяться контролюючими органами у разі надходження хоча б одного з таких документів:

відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

заяви за формою N 1-ОПП або за формою N 5-ОПП із позначкою "Зміни", поданої платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням.

10.5. У разі отримання з Єдиного державного реєстру даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, пов'язану зі зміною адміністративного району, контролюючий орган, в якому платник податків перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до Єдиного державного реєстру відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів Центрального контролюючого органу із зазначенням: дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну, до якого платник податків перебуває на обліку у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), що відповідає даті спливу одного місяця після отримання зазначеним контролюючим органом даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків.

10.6. У разі отримання контролюючим органом за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків заяви про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків такий орган вносить до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб дані із заяви та засобами інформаційної системи таких баз в електронному вигляді формує та надсилає контролюючому органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) повідомлення про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за формою N 11-ОПП (додаток 12) із заповненим I розділом.

10.7. Протягом двадцяти днів після отримання відомостей або заяви про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків засобами інформаційної системи в електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків повідомлення за формою N 11-ОПП (із заповненими I та II розділами).

Дані про надсилання повідомлення за формою N 11-ОПП заносяться до журналу реєстрації заяв, повідомлень, інших документів про припинення чи зняття з обліку платників податків за формою N 6-ОПП (додаток 13), а також до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.

10.8. Протягом двох робочих днів після надходження повідомлення за формою N 11-ОПП контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку), про що вносить відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб. Відмітки про взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) проводяться в журналі за формою N 2-ОПП (за формою N 7-ОПП).

Якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку.

10.9. Дані про взяття на облік вносяться до двох примірників повідомлень за формою N 11-ОПП (заповнюється III розділ) та надсилаються до контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання).

10.10. Після надходження повідомлення за формою N 11-ОПП із зазначенням дати взяття на облік платника податків за новим місцезнаходженням (місцем проживання) контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) протягом двох робочих днів знімає з обліку платника податків (основне місце обліку). Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.

10.11. Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

10.12. Після взяття на облік платника податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, та повернення ним довідки за формою N 4-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, контролюючий орган видає такому платнику податків нову довідку за формою N 4-ОПП у порядку, встановленому пунктом 9.4 розділу IX цього Порядку.

10.13. У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:

1) у такому випадку контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням одночасно із зняттям з обліку юридичної особи - платника податків за основним місцем обліку здійснює взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку згідно із розділом VII цього Порядку без подання заяви платником податків та з урахуванням особливостей, визначених пунктами 10.14 - 10.21 цього розділу;

2) до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що він є платником податків з наступного року;

3) якщо стосовно платника податків (у тому числі великого платника податків), який до закінчення року сплачує податки за попереднім місцем реєстрації, прийняте рішення про його припинення (ліквідацію), визнання банкрутом, то передбачені розділом XI цього Порядку процедури проводяться та завершуються тим контролюючим органом, у якому платник податків сплачував або мав сплачувати податки на момент внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру або прийняття рішення про ліквідацію платника податків, відомості про якого не включаються до Єдиного державного реєстру.

10.14. Після зняття платника податків з основного місця обліку в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням платник податків продовжує перебувати на обліку в такому органі з ознакою обліку за неосновним місцем обліку, а контролюючий орган стосовно платника податків продовжує адмініструвати податки, збори у частині завершення процедур такого адміністрування до:

закінчення документальної перевірки та узгодження сум грошових зобов'язань за її результатами, якщо перевірка була розпочата або призначена та контролюючий орган вже повідомив платника податків про її проведення;

повернення надміру сплачених платежів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи податкових декларацій (звітів, розрахунків) претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, у разі якщо до кінця бюджетного періоду спливає строк повернення або відшкодування і відповідно висновки щодо відшкодування виконані в повному обсязі;

закінчення процедур судового оскарження сум грошових зобов'язань та інших справ адміністративного судочинства, крім випадків заміни такого контролюючого органу (як сторони або третьої особи в адміністративній справі) іншим контролюючим органом.

10.15. Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) передає облікову справу платника податків та інші документи щодо адміністрування податків, зборів контролюючому органу за основним місцем обліку разом з одним примірником повідомлення за формою N 11-ОПП (із заповненим IV розділом) у такі строки:

після закінчення бюджетного періоду стосовно платників податків, визначених у підпункті 10.13 цього пункту;

протягом двох робочих днів після зняття з обліку в інших випадках.

10.16. Пакет документів включає:

реєстраційну частину облікової справи платника податків (з описом) за весь період існування платника податків;

звітну частину облікової справи платника податків (з описом), укомплектовану податковими деклараціями (звітами, розрахунками), копіями актів або довідок за результатами камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок та іншими документами справи, строк зберігання яких не сплив;

довідку про стан розрахунків платника податків з бюджетом;

дані про контрольно-перевірочну роботу;

документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу, якщо платник податків має податковий борг;

інформацію щодо адміністративного або судового оскарження сум грошових зобов'язань та судових справ між контролюючими органами і платником податків за останні три роки.

10.17. Перелік документів, що надсилаються, зазначається у супровідному листі. Документи надсилаються поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з рекомендованим повідомленням про їх вручення або доставляються нарочно працівником контролюючого органу та передаються під підпис до підрозділу, відповідального за організацію документообігу контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. Документи не можуть бути передані безпосередньо через платника податків чи інших третіх осіб.

10.18. У разі неможливості складання або надання документа, передбаченого нормативно-правовими актами, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника податків формується довідка у довільній формі про неможливість складання або надання такого документа. Довідка долучається до облікової справи платника податків, яка передається до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків.

10.19. Якщо за попереднім місцем обліку не проводилась документальна планова перевірка платника податків, то від контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків надсилається повідомлення, у якому зазначається, що така перевірка не проводилась (і з яких причин), та надається інформація про документальні позапланові перевірки такого платника податків.

10.20. Якщо в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) продовжується адміністрування податків, зборів у випадках, визначених у пункті 10.14 цього розділу, то такий контролюючий орган може залишити у себе оригінали документів, необхідних для відповідних процедур адміністрування, а до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передати їх засвідчені копії.

Після завершення відповідних процедур адміністрування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передаються оригінали документів, що залишались у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), інформація та документи за результатами таких процедур.

10.21. У контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) зберігаються протягом трьох років з моменту зняття з обліку такі документи:

примірник повідомлення за формою N 11-ОПП;

копії супровідних листів та описи облікових справ;

документ (повідомлення) про вручення (доставку) облікової справи та документів платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання);

примірники актів звірок з платником податків, що проводились у зв'язку із переведенням платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).

10.22. Якщо відповідно до критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I, та згідно з пунктом 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України в установленому порядку платника податків включено/не включено до Реєстру великих платників податків на наступний рік, внаслідок чого змінюється основне місце обліку платника податків, контролюючі органи здійснюють переведення такого платника податків до/з контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з урахуванням таких особливостей:

1) у разі отримання платником податків повідомлення про включення платника податків до Реєстру великих платників податків такий платник податків зобов'язаний не пізніше 15 листопада поточного року подати до вказаного у такому повідомленні контролюючого органу за новим місцем обліку заяву за формою N 1-ОПП про взяття на облік з початку календарного року, на який сформовано реєстр.

Платник податків, якого включено до Реєстру великих платників податків на наступний рік, подає заяву за формою N 1-ОПП до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, за самостійно обраним новим основним місцем обліку;

2) якщо платник податків не подав заяви за формою N 1-ОПП про взяття на облік з початку календарного року, на який сформовано реєстр, до контролюючого органу за новим місцем обліку, стосовно такого платника податків Центральний контролюючий орган має право приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган. Рішення надсилається платнику податків, а інформація про направлення рішення надсилається до відповідних контролюючих органів (за місцем обліку платника податків та новим основним місцем обліку, яке визначено у рішенні).

Після отримання інформації про надсилання рішення про зміну основного місця обліку платника податків контролюючий орган за попереднім місцем обліку здійснює передачу облікової справи платника податків у 10-денний строк після прийняття такого рішення, а контролюючий орган за новим місцем обліку - взяття на облік протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення незалежно від того, отримана чи ні облікова справа такого платника податків від контролюючого органу за його попереднім місцем обліку;

3) після взяття на облік платника податків, включеного/не включеного до Реєстру великих платників податків, контролюючий орган за новим місцем обліку протягом 5 робочих днів надсилає повідомлення за формою N 15-ОПП (додаток 14) до фінансових установ, у яких відкриті рахунки такого платника податків.

Дані про взяття на облік платника податків, включеного/не включеного до Реєстру великих платників податків та відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік;

4) у разі зміни місцезнаходження, пов'язаної із зміною адміністративно-територіальної одиниці, платника податків, який зарахований до категорії великих платників податків, процедура зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків:

не проводиться, якщо при зміні місцезнаходження платника податків не змінились місто (область) чи адміністративно-територіальна одиниця, які обслуговуються контролюючим органом, де такий платник податків перебував на обліку на дату державної реєстрації зміни місцезнаходження, або такі зміни відбулися, але платник податків не виявив бажання змінити контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, де він перебуває на обліку;

проводиться, якщо змінились місто (область) чи адміністративно-територіальна одиниця, які обслуговуються контролюючим органом, де такий платник податків перебував на обліку на дату державної реєстрації зміни місцезнаходження, та платник податків виявив бажання перейти на обслуговування до нового контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків.

У другому випадку зняття з обліку/взяття на облік великого платника податків здійснюється за загальними процедурами, визначеними цим Порядком. При цьому взяття на облік такого платника податків здійснюється в самостійно обраному ним контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків.

10.23. У разі ліквідації чи реорганізації контролюючого органу, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому обліковується платник податків, здійснюються зняття з обліку платника податку в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому відповідному контролюючому органі з урахуванням таких особливостей:

1) переведення платників податків здійснюється на підставі переліку платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затвердженого відповідним контролюючим органом вищого рівня;

2) у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому, контролюючий орган, з якого переводяться платники податків, передає до контролюючого органу за новим місцем обліку такі документи та інформацію:

реєстраційні частини облікових справ платників податків;

звітні частини облікових справ платників податків;

частини Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб, електронних баз даних: податкової звітності, карток особових рахунків, результатів контрольно-перевірочної роботи та інших баз даних і податкових реєстрів.

Передача здійснюється за окремими актами прийому-передачі, які складаються у трьох примірниках - по одному для контролюючих органів та один для відповідного контролюючого органу вищого рівня;

3) інформація про зміну місця обліку платників податків доводиться до відома платників податків та фінансових установ у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому.

Документи, видані платнику податків згідно з цим Порядком ліквідованим чи реорганізованим контролюючим органом, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах.

Дані про зміну місця обліку платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

10.24. У разі переведення на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) платника податків - інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції, уповноваженої особи за договором про спільну діяльність, управителя майна одночасно здійснюється і зміна місця обліку відповідної угоди про розподіл продукції, договору про спільну діяльність, договору управління майном.

Якщо згідно із законодавством та умовами договору про спільну діяльність сторонами договору новою уповноваженою особою призначається учасник договору, який перебуває на обліку у контролюючому органі іншому, ніж попередня уповноважена особа, то проводиться зміна місця обліку такого договору протягом місяця після отримання документів про зміну уповноваженої особи.

XI. Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах

11.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку про його ліквідацію або реорганізацію протягом 3-х робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі).

Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Центрального контролюючого органу.

Банки повідомляють контролюючі органи щодо прийняття рішення про їх ліквідацію або реорганізацію з урахуванням порядку ліквідації (реорганізації) банків, встановленого Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та відповідно до пункту 11.4 цього розділу.

11.2. Юридичні особи, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі (у тому числі військові частини), зобов'язані подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такі документи:

заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою N 8-ОПП (додаток 15), дата якої фіксується в журналі за формою N 6-ОПП;

оригінал довідки за формою N 4-ОПП;

копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;

копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

11.3. У разі прийняття рішення про закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, до контролюючого органу за основним місцем обліку такого відокремленого підрозділу подаються такі документи:

заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою N 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою N 6-ОПП;

оригінал довідки за формою N 4-ОПП;

копія розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.

11.4. У разі ліквідації банку голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії зобов'язаний подати до кожного з контролюючих органів, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, такі документи:

заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою N 8-ОПП;

інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів;

копію рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або копію рішення загальних зборів банку про обрання ліквідаційної комісії у разі ліквідації банку за рішенням власників банку.

У разі надходження таких документів контролюючим органом проводяться передбачені цим Порядком процедури, пов'язані з ліквідацією або реорганізацією платника податків, а також згідно із законодавством інші заходи в межах процедур ліквідації банків.

11.5. У зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

заяви за формою N 8-ОПП від платника податків, поданої згідно з пунктами 11.2 - 11.4 цього розділу;

відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу;

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.

При отриманні першого з документів про ліквідацію або реорганізацію платників податків робиться запис у журналі за формою N 6-ОПП.

11.6. При проведенні заходів, пов'язаних з ліквідацією або реорганізацією платника податків, контролюючі органи організовують та планують їх таким чином, щоб вимоги щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, були сформовані і отримані особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог.

11.7. Інформація про отримання контролюючим органом документів (відомостей), визначених цим пунктом, а також інформація про дату публікації повідомлення, яке містить інформацію про строк заявлення вимог кредиторів, доводиться до відома структурних підрозділів такого контролюючого органу та контролюючих органів, у яких платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку або в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. За результатами проведення відповідних заходів у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків або після проведення документальної позапланової перевірки та спливання законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань такого платника податків, але не пізніше дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог, відповідальні працівники таких підрозділів (органів) підписують обхідний лист або готують відповідний висновок про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

11.8. Контролюючі органи, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку та в яких перебувають на обліку відокремлені підрозділи платника податків, за результатами відповідних заходів у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків надсилають відповідний висновок до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами контролюючого органу обхідний лист зберігаються у реєстраційній частині облікової справи платника податків. Обхідний лист не підлягає видачі платникам податків.

11.9. У разі отримання документів згідно з пунктами 11.1 - 11.4 цього розділу та/або якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків, контролюючим органом приймається рішення про проведення (не проведення за підставами, встановленими пунктами 11.11 та 11.12 цього розділу) документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

Призначається та розпочинається перевірка у такі строки:

не пізніше десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, у разі ліквідації юридичної особи за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу (повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням);

протягом місяця після одержання того документа, що надійшов до контролюючого органу першим, в інших випадках.

11.10. У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи призначається та одночасно проводиться документальна позапланова перевірка юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається і проводиться документальна позапланова перевірка відокремленого підрозділу, який закривається, та може бути призначена документальна позапланова перевірка юридичної особи в установленому законом порядку. Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені підрозділи) перебувають на обліку в різних контролюючих органах, організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку юридичної особи.

До участі у документальній позаплановій перевірці платника податків, що ліквідується або реорганізується, залучаються також контролюючі органи, у яких платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку. У цьому випадку організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків.

11.11. За рішенням керівника контролюючого органу документальна позапланова перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують даті одержання контролюючим органом документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього використана інформація від фінансових установ, інших органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання останньої податкової звітності, та платник податків не знаходиться за зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання) і контролюючий орган не може встановити фактичне місцезнаходження платника податків. Таке рішення приймається керівником контролюючого органу на підставі відповідної доповідної записки. Доповідна записка з резолюцією керівника зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків.

11.12. Керівник контролюючого органу може також прийняти рішення про непроведення або відміну рішення про призначення документальної позапланової перевірки платника податків, стосовно якого прийнято судове рішення про припинення, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) більше 12 місяців та контролюючий орган не має можливості провести документальну позапланову перевірку внаслідок відсутності існування платника податків або не встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків, та для призначення і проведення будь-яких видів перевірок такого платника податків відсутні інші підстави, визначені Податковим кодексом України, ніж підстави, встановлені підпунктами 78.1.2, 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 глави 7 розділу II Податкового кодексу України.

11.13. У разі припинення юридичної особи у разі її ліквідації за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу контролюючий орган зобов'язаний надіслати в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи одне з таких повідомлень:

повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням) за формою N 24-ОПП (додаток 16);

повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням) за формою N 25-ОПП (додаток 17).

Повідомлення за формою N 25-ОПП повинно містити причини неможливості проведення позапланової документальної перевірки, якими можуть бути:

відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків (голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи);

невстановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків (голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи);

недопуск контролюючого органу до проведення документальної позапланової перевірки платника податків (головою комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційною комісією, ліквідатором, іншими особами, залученими до припинення юридичної особи);

несвоєчасне надання або надання не у повному обсязі документів та (або) відомостей, а також відсутність ведення податкового та бухгалтерського обліку або відсутність первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов'язані з обчисленням і сплатою платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи;

інші причини, за яких відповідно до законодавства не може бути проведена позапланова документальна перевірка.

11.14. У разі надсилання державному реєстратору повідомлення за формою N 25-ОПП таке повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи має бути замінено контролюючим органом повідомленням про проведення позапланової перевірки за формою N 26-ОПП (додаток 18) або повідомленням про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за формою N 27-ОПП (додаток 19) із зазначенням причин заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи згідно з пунктом 11.27 цього розділу.

11.15. Дані про видачу повідомлень за формою N 24-ОПП, формою N 25-ОПП, формою N 26-ОПП та формою N 27-ОПП фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису в журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Копії зазначених повідомлень зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

11.16. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). З метою забезпечення закриття інших рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, контролюючий орган на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

З метою забезпечення виконання ліквідатором частини сьомої статті 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за наявності у контролюючому органі достатніх для поштового відправлення даних стосовно ліквідатора інформація про рахунки банкрута надсилається ліквідатору без його звернення у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання платника банкрутом.

11.17. Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів, у разі відсутності заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи, визначених пунктом 11.27 цього розділу, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, контролюючий орган складає довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою N 22-ОПП (додаток 20).

Така довідка надсилається відповідальній особі платника податків. За зверненням комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатора, платника податків (фізичної особи), іншої особи, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення юридичної особи, довідка за формою N 22-ОПП може бути видана такій особі безпосередньо у контролюючому органі, але не пізніше третього робочого дня, що настає за днем реєстрації довідки у контролюючому органі. Після закінчення триденного строку довідка надсилається поштою.

11.18. Якщо припиняється юридична особа, яка перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку її відокремлені підрозділи, довідка про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою N 22-ОПП видається такому платнику податків контролюючим органом за основним місцем обліку лише після отримання від усіх інших зазначених органів висновків про відсутність заборгованості щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, у самого платника податків та його відокремлених підрозділів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються такими контролюючими органами, та відсутності заперечень щодо припинення юридичної особи.

11.19. Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації ліквідації, реорганізації, закриття або припинення діяльності платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість довідки за формою N 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою N 12-ОПП. З моменту видачі довідки за формою N 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку у контролюючому органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

11.20. Після закінчення процедур ліквідації або реорганізації, визначених цим Порядком, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу контролюючий орган видає:

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою N 22-ОПП, якщо після проведення документальної позапланової перевірки та спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань встановлено відсутність грошових зобов'язань та/або податкового боргу;

документ (рішення) про узгодження плану реорганізації з контролюючим органом (за наявності податкового боргу).

11.21. Видача контролюючим органом документа про узгодження плану реорганізації платника податків, який має податковий борг, здійснюється у такому порядку:

1) платник податків, який реорганізовується та має грошові зобов'язання та/або податковий борг, після розміщення у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про реорганізацію подає до контролюючого органу за місцем свого обліку:

заяву за формою N 8-ОПП;

копію рішення про реорганізацію;

у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу грошових зобов'язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків - правонаступниками із зазначенням видів податків, зборів, сум і часток податків, зборів, а також часток активів, що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків, зборів. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків - правонаступників. Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків у взаємодії з іншими контролюючими органами за основним місцем обліку правонаступників розглядає отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за формою N 8-ОПП. За результатами такого розгляду контролюючим органом приймається відповідне рішення, яке доводиться до відома платника податків;

2) при врегулюванні податкового боргу платника податків, майно якого передане у податкову заставу, або того, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, контролюючий орган за місцем обліку платника податків розглядає надані платником податків документи та приймає рішення відповідно до пункту 98.4 статті 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

Після завершення всіх процедур, пов'язаних з розподілом, передачею та забезпеченням грошових зобов'язань і податкового боргу, контролюючий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації платника податків;

3) при врегулюванні податкового боргу платника податків, майно якого не перебуває у податковій заставі та який не скористався правом реструктуризації податкового боргу, контролюючий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації або про відмову в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації приймається у разі, коли за висновками контролюючого органу така реорганізація може призвести до неналежного виконання грошових зобов'язань платником податків, який реорганізовується, або якщо розподіл грошових зобов'язань та/або податкового боргу між правонаступниками не відповідає вимогам статті 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

У цьому разі платник податків може погасити грошові зобов'язання та/або податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до контролюючого органу для його узгодження.

11.22. Довідку за формою N 22-ОПП та документи про узгодження плану реорганізації, видані контролюючим органом, платник податків подає державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення у порядку, встановленому Законом.

Довідка за формою N 22-ОПП:

є єдиним документом, що підтверджує відсутність заборгованості з податків, зборів у випадках припинення юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, визначених Законом;

не може використовуватись у випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, крім визначених у Законі та нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.

У випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються контролюючими органами, підтверджується довідкою, що видається відповідно до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року N 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1842/24374.

11.23. Дані про видачу довідки за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП, документів про погодження плану реорганізації фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.

Копії довідок за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

11.24. Довідки за формою N 22-ОПП та за формою N 12-ОПП є дійсними протягом двох місяців від дня їх реєстрації у контролюючому органі.

Довідка за формою N 12-ОПП видається (надсилається) у випадках, визначених цим розділом, протягом 5 робочих днів після зняття платника податків з обліку.

Після завершення строку дії довідки за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП повторна довідка видається контролюючим органом протягом місяця від дня отримання звернення платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередня довідка.

У разі звернення платника податків щодо видачі повторної довідки за рішенням керівника контролюючого органу може бути призначена документальна позапланова перевірка за період, що пройшов від дати закінчення попередньої перевірки.

Якщо після завершення строку дії довідки за формою N 22-ОПП, платник податків не звернувся до контролюючого органу за отриманням нової довідки за формою N 22-ОПП, то контролюючий орган надсилає державному реєстратору повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за формою N 27-ОПП.

11.25. Якщо після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та на наступний день після спливання законодавчо визначених строків сплати узгоджених грошових зобов'язань платника податків встановлено факт наявності податкового боргу (за даними обліку податків і зборів платника податків), адміністративного або судового оскарження грошових зобов'язань (за даними реєстру виданих податкових повідомлень-рішень), несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам (за даними акта перевірки), контролюючий орган складає повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг за формою N 10-ОПП (додаток 21) та надсилає (видає) його комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з пунктом 97.4 статті 97 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

Повідомлення за формою N 10-ОПП формуються та надсилаються платнику податків окремо кожним контролюючим органом, у якому платник податків перебуває на обліку як за основним, так і за неосновним місцем обліку, чи в якому перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Засвідчені копії таких повідомлень як додаток до відповідного висновку надсилаються контролюючими органами, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

11.26. Якщо до закінчення строку заявлення вимог кредиторами контролюючий орган не може видати довідку за формою N 22-ОПП, то не пізніше завершення такого строку контролюючий орган зобов'язаний направити (видати) повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за формою N 27-ОПП із зазначенням причин заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) згідно з пунктом 11.27 цього розділу:

державному реєстратору в електронній формі та на паперовому носії;

платнику податків на паперовому носії з доданням рішення про відмову видачі довідки за формою N 22-ОПП.

11.27. Обставинами заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) можуть бути:

1) неможливість проведення документальної перевірки із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують неможливість її проведення. Це положення не застосовується, якщо керівником контролюючого органу прийнято рішення про непроведення документальної позапланової перевірки платника податків згідно з пунктами 11.11 або 11.12 цього розділу;

2) наявність податкового боргу, грошових зобов'язань, щодо яких проводиться адміністративне або судове оскарження, грошових зобов'язань та податкового боргу та несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам;

3) наявність об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, зокрема земельних ділянок, які надані у власність або користування юридичній особі чи для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю;

4) наявність судових спорів між платником податків та контролюючим органом чи кримінальних проваджень за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів, вчинених службовими особами юридичної особи чи фізичною особою - підприємцем;

5) наявність непогашених позик, залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію або неповернення в Україну в передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) платником податків або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки;

6) наявність у контролюючому органі даних про непогашені платником податків іноземні кредити, залучені державою або під державні гарантії;

7) неподання юридичною особою копії ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором), або фізичною особою - підприємцем виписки про рух коштів на рахунках, які на дату завершення документальної перевірки фізичної особи - підприємця не були закриті;

8) відсутність повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи. Це положення не застосовується, якщо у разі ліквідації або реорганізації платника податків, поточний рахунок якого відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник податків надав довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх задоволення. Також це положення не застосовується до рахунків фізичних осіб - підприємців, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб;

9) неповернення до контролюючого органу оригіналів документів, що видані платнику податків та його відокремленим підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчених копій цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до контролюючого органу. Це положення не застосовується, якщо у разі втрати таких документів платник податків надав пояснення, у яких викладені обставини втрати документів або до яких додані документи, що підтверджують факт втрати документів.

Причини заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) формуються за результатами аналізу даних про платника податків відповідних підрозділів контролюючого органу за основним місцем обліку та контролюючими органами за неосновним місцем обліку платника податків і за місцями обліку відокремлених підрозділів платника податків - юридичної особи.

11.28. Не пізніше десяти робочих днів з дати, коли контролюючий орган дізнався про усунення причин та обставин, які були підставою заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), контролюючий орган зобов'язаний надіслати державному реєстратору повідомлення про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за формою N 28-ОПП (додаток 22).

Якщо на момент надсилання повідомлення за формою N 28-ОПП виникають нові причини та обставини, що є підставами для заперечень контролюючого органу щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), то одночасно з надсиланням повідомлення за формою N 28-ОПП контролюючий орган надсилає державному реєстратору нове повідомлення за формою N 27-ОПП.

11.29. Дані про видачу повідомлень за формою N 27-ОПП та формою N 28-ОПП фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису в журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Копії повідомлень за формою N 27-ОПП та формою N 28-ОПП зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

11.30. Якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом та у разі:

неподання протягом одного року до контролюючих органів податкових декларацій, документів податкової звітності;

якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;

провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству;

наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;

наявності у контролюючого органу передбачених законами України інших підстав для постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання,

то керівник контролюючого органу приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про винесення судового рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, відміни державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

11.31. Зняття з обліку платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:

1) щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно із Законом, підставою для зняття їх з обліку у контролюючих органах є надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця). Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої картки особових рахунків платника податків або даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) у разі, якщо на момент отримання такого повідомлення були закриті всі картки особових рахунків такого платника податків. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою N 6-ОПП.

Дані про зняття з обліку платника податків, державна реєстрація припинення якого здійснюється згідно із Законом, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;

2) щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості стосовно яких не вносяться до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі повідомлення чи документального підтвердження органу державної реєстрації про ліквідацію або реорганізацію платника податків, закриття відокремленого підрозділу платника податків чи з ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій);

3) зняття з обліку в контролюючому органі відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій) записів про припинення відповідної юридичної особи або закриття такого відокремленого підрозділу.

Дані про зняття з обліку відокремленого підрозділу, відомості щодо якого містяться у Єдиному державному реєстрі, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;

4) у разі коли внаслідок припинення платника податків - юридичної особи шляхом реорганізації частина його податкових зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі податкові зобов'язання чи борг переходять (розподіляються) до юридичних осіб - правонаступників реорганізованої юридичної особи у порядку, визначеному Податковим кодексом України;

5) у разі коли внаслідок припинення платника податків - юридичної особи шляхом ліквідації частина його податкових зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі податкові зобов'язання чи борг погашаються за рахунок активів засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків відповідно до закону у межах повної або додаткової відповідальності, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - за рахунок юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку та збору, стосовно якого виникло податкове зобов'язання або податковий борг таких філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;

6) облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної особи долучається до облікової справи такої юридичної особи. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників долучаються облікові справи реорганізованих платників податків. Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому контролюючому органі, ніж реорганізований платник податків, після завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа реорганізованого платника податків передається до контролюючого органу за основним місцем обліку правонаступника;

7) якщо після ліквідації або реорганізації платника податків залишились незакритими його рахунки у фінансових установах, контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв таке рішення, дату та за наявності номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі;

8) відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків вводяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву контролюючого органу після закінчення звітного року.

11.32. Зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника податків здійснюється в порядку, визначеному пунктами 11.1 - 11.31 (крім пункту 11.21) цього розділу, з урахуванням таких особливостей:

1) підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою або повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом чи за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця, а також відомості відповідної реєстраційної картки;

2) фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності у порядку, встановленому для фізичних осіб - підприємців, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку:

заяви за формою N 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою N 6-ОПП;

довідки за формою N 4-ОПП та інших документів, що видаються контролюючими органами платнику податків і підлягають поверненню до контролюючого органу;

3) внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи здійснюється у разі:

визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду;

смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу державної реєстрації актів цивільного стану), а також визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що підтверджується судовим рішенням;

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі - з дати реєстрації;

закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ (дозвіл, сертифікат тощо), - з дати закінчення такого строку;

заборони судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше не визначене у рішенні суду;

наявності обмежень права на провадження підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності, які встановлені законодавством, - з дати надходження відповідних документів до контролюючого органу за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не встановлено законом чи рішенням суду;

анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності, - з дати такого анулювання чи скасування;

4) державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за їх невиконання;

5) у разі коли після внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи;

6) якщо згідно з підпунктом 70.16.4 пункту 70.16 статті 70 розділу II Податкового кодексу України від органів державної реєстрації актів цивільного стану контролюючим органом отримано повідомлення про смерть фізичної особи, яка зареєстрована підприємцем, і стосовно такого підприємця до Єдиного державного реєстру не внесено запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, то контролюючий орган надсилає державному реєстратору інформацію про смерть такої фізичної особи - підприємця для вжиття заходів, визначених абзацом другим частини першої статті 48 Закону. У такому самому порядку надсилається державному реєстратору інформація і в разі отримання від спадкоємця документального підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця (копії свідоцтва або довідки органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи).

11.33. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з обліку в порядку, визначеному пунктами 11.1 - 11.31 цього розділу, за відсутності рахунків у фінансових установах, відкритих через такі підрозділи, та в разі позбавлення відокремленого підрозділу обов'язків чи повноважень щодо:

нараховування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету податків, зборів від свого імені чи від імені іншого платника податків;

складання та подання податкової звітності контролюючим органам;

укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нараховування та/або сплати їм заробітної плати;

ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку;

відкриття рахунків у фінансових установах.

До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена копія рішення юридичної особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу об'єднуються.

Дані про зняття з обліку таких відокремлених підрозділів передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку, причини зняття з обліку.

11.34. Договори про спільну діяльність, договори управління майном та угоди про розподіл продукції знімаються з обліку у контролюючих органах після їх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку.

11.35. У разі надходження до контролюючого органу відомостей із Єдиного державного реєстру або повідомлення від державного реєстратора про те, що ним з відповідної дати розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації або спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (далі - спрощена процедура припинення платника податків), контролюючий орган здійснює такі заходи:

1) відомості про початок спрощеної процедури припинення платника податків вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб, фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП шляхом внесення нового запису або відміток до раніше внесеного запису, а також надаються до відповідних структурних підрозділів контролюючого органу за основним та до контролюючих органів за неосновним місцем обліку такого платника податків і за місцями обліку відокремлених підрозділів платника податків - юридичної особи;

2) у 5-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок спрощеної процедури припинення платника податків контролюючим органом приймається рішення про непроведення документальної позапланової перевірки платника податків або проведення такої перевірки та відповідні підрозділи розпочинають таку перевірку. Такі рішення приймаються та перевірки призначаються з урахуванням пунктів 11.10 - 11.12 цього розділу;

3) з метою закриття рахунків у фінансових установах за наявності у контролюючому органі достатніх для поштового відправлення даних про голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) платника податків - юридичної особи або про платника податків - фізичну особу - підприємця, стосовно якого розпочата спрощена процедура припинення, інформація про рахунки такого платника податків надсилається зазначеним особам для їх закриття без звернення цих осіб у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок спрощеної процедури припинення платника податків;

4) у 20-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок спрощеної процедури припинення платника податків контролюючими органами за основним та неосновними місцями обліку такого платника податків та за місцями обліку відокремлених підрозділів платника податків - юридичної особи проводяться інші заходи, передбачені пунктом 11.7 цього розділу;

5) у місячний строк з дати надходження повідомлення від державного реєстратора про початок спрощеної процедури державної реєстрації припинення платника податків контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків повинен надіслати державному реєстратору один із таких документів:

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою N 22-ОПП;

рішення про списання безнадійного податкового боргу, форму якого встановлено додатком 1 до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 жовтня 2013 року N 577, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1844/24376 (якщо в результаті такого списання сума заборгованості із сплати податків, зборів погашена в повному обсязі);

повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за формою N 23-ОПП (додаток 23) із зазначенням причин заперечення контролюючих органів щодо здійснення такої процедури згідно з пунктом 11.27 цього розділу (крім підпунктів 7 - 9, які не можуть бути причинами заперечень контролюючих органів при спрощеній процедурі державної реєстрації припинення платника податків);

6) у разі усунення причин та обставин, які були підставою для заперечень контролюючого органу щодо здійснення спрощеної процедури державної реєстрації припинення платника податків, контролюючий орган надсилає державному реєстратору повідомлення про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця з пропозицією повторно розпочати спрощену процедуру державної реєстрації припинення такої особи в установленому порядку;

7) у разі внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого платника податків відповідно до пункту 11.32 цього розділу.

XII. Встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків

12.1. З метою більш повного обліку платників податків - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, унеможливлення отримання юридичними особами або фізичними особами - підприємцями неконтрольованих доходів підрозділи контролюючих органів, до функцій яких належить ведення обліку платників податків, повинні забезпечувати систематичний контроль за повнотою та своєчасністю взяття на облік юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців контролюючими органами після здійснення їх державної реєстрації, реорганізації та внесення змін до Єдиного державного реєстру чи установчих документів.

12.2. Підрозділи контролюючого органу:

стосовно платників податків, якими не подано у встановлені законом терміни податкових декларацій (звітів, розрахунків), у порядку, передбаченому законодавством, самостійно визначають суму грошового зобов'язання, проводять роботу з узгодження грошового зобов'язання та інші заходи;

стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи з погашення податкового боргу.

У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи проведенні будь-якого виду перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов'язків працівниками контролюючих органів здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця проживання) платника податків, відповідальних та пов'язаних осіб.

12.3. У разі неможливості вручення платнику податків довідки, свідоцтва, листа чи будь-якого іншого документа, надісланого контролюючим органом, у зв'язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання) замість акта перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків оформляється довідка про неможливість вручення документа платнику податків із зазначенням причин та додаванням відповідних документів (за наявності). Заміна акта довідкою не проводиться, якщо іншими нормативно-правовими актами передбачено складання акта.

Акт перевірки місцезнаходження платника податків або довідка про неможливість вручення документа платнику податків не складається працівниками контролюючих органів, якщо до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність платника податків за місцезнаходженням.

12.4. Щодо кожного платника податків, стосовно якого виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його фактичне місцезнаходження (місце проживання), підрозділ контролюючого органу, який з'ясував зазначений факт, готує та передає підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за встановленою формою.

12.5. Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) контролюючого органу приймає рішення про надсилання до відповідного державного реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою N 18-ОПП (додаток 24) для вжиття заходів, передбачених частиною дванадцятою статті 19 Закону.

Копія повідомлення підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків. Про надсилання такого повідомлення вноситься запис до журналу обліку повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою N 19-ОПП (додаток 25).

XIII. Оприлюднення даних про взяття на облік платників податків

13.1. Відповідно до пункту 63.13 статті 63 розділу II Податкового кодексу України з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб інформацією Центральний контролюючий орган оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.

13.2. Зазначені дані містять такі відомості про платника податків:

податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);

найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи);

місцезнаходження;

дату та номер запису про взяття на облік;

найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;

відомості про надіслання відповідним контролюючим органом державному реєстратору повідомлень у зв'язку з припиненням юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що передбачені Законом та надсилаються відповідно до розділу XI цього Порядку.

13.3. Доступ до єдиного державного реєстраційного веб-порталу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та офіційного веб-сайту Центрального контролюючого органу є безоплатним та вільним.

13.4. До створення Єдиного державного реєстраційного веб-порталу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформація про взяття суб'єктів господарювання на облік як платників податків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу.

XIV. Організація обліку платників податків у контролюючих органах

14.1. Функції обліку платників податків у контролюючому органі здійснюють відповідні підрозділи згідно із затвердженою структурою такого органу (далі - підрозділ реєстрації та обліку платників податків). Такі підрозділи утворюються в Центральному контролюючому органі, його територіальних органах в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, міжрегіональних територіальних органах, державних податкових інспекціях у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекціях.

14.2. Якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами звірок або на підставі інформації від третіх осіб встановлено, що юридична особа (відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа - підприємець) за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному контролюючому органі, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такого платника податків згідно з цим Порядком.

14.3. Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних юридичних осіб, ДРФО та інших реєстрах, що формуються та ведуться контролюючими органами згідно з цим Порядком, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.

14.4. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності реєстраційних частин облікових справ платників податків та відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів документів із облікових справ платників податків може проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ платників податків.

З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація Єдиного банку даних юридичних осіб чи інших реєстрів платників податків, їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування реєстраційних частин облікових справ платників податків відповідними документами може проводитись із залученням платників податків шляхом звірки.

14.5. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

14.6. Контролюючі органи координують свою діяльність з питань обліку платників податків з:

органами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

органами, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської, іншої незалежної професійної діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої діяльності;

органами, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктами оподаткування;

фінансовими установами;

іншими органами відповідно до Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

14.7. Застосування форм документів, які не передбачені цим Порядком, не допускається.

14.8. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному вигляді.

Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою контролюючого органу. Сторінки в журналі повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.

Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Центральним контролюючим органом.

14.9. Підрозділи реєстрації та обліку платників податків після закінчення поточного бюджетного року виключають із загальної кількості знятих з обліку платників податків.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (реорганізацію, унесення змін, перереєстрацію) платників податків

N з/п

Дата отримання, вхідний номер та назва документа

Причини подання заяви чи надходження повідомлення

Податковий номер

Найменування платника податків

Дата взяття на облік та внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

Лицьовий бік

від "___" ____________ 20__ року N _____________

ДОВІДКА
про взяття на облік платника податків*

Повідомляємо, що платник податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      (податковий номер або серія та номер паспорта**)

____________________________________________________________________________________
                                            (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи))
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                             (місцезнаходження, місце проживання)
____________________________________________________________________________________
керівник ____________________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)
узятий на облік у контролюючих органах
"___" ____________ ____ року за N _____________________

На дату видачі цієї довідки перебуває на обліку у
____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування та код контролюючого органу)
_____________________________________________________________________________________

Довідка дійсна до внесення змін у дані, що вказуються у цій довідці, з урахуванням обмеження строку її дії ___________________________________
                               (зазначити дату або вказати "необмежено")

Начальник підрозділу реєстрації
та обліку платників податків
контролюючого органу

 
 
_____________
(підпис)

 
 
__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, ця довідка є свідоцтвом про реєстрацію у контролюючому органі.

** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Зворотний бік

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ПОЛІВ ДОВІДКИ

1. Рядок "Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи" заповнюється із урахуванням такого:

1) для договору про спільну діяльність зазначається "Договір про спільну діяльність від ____________ 
N _____ - уповноважена особа __________________________________________________________";
                                                                                                 (найменування та код за ЄДРПОУ уповноваженої особи)

2) для договору управління майном зазначається "Договір управління майном від ____________
N ____ - управитель майна ______________________________________________________";
                                                                                      (найменування та код за ЄДРПОУ управителя майна)

3) для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові обов'язково вказується вид професійної діяльності, наприклад, "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо;

4) для фізичної особи, яка зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові обов'язково вказується: "Фізична особа - підприємець" та зазначається вид професійної діяльності, наприклад, "Фізична особа - підприємець, адвокат".

2. Якщо юридична особа перебуває у процесі припинення, то у рядку "Керівник" перед прізвищем, ім'ям, по батькові та реєстраційним номером облікової картки платника податків (серією та номером паспорта) голови комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора юридичної особи обов'язково вказується відповідно "Голова комісії з припинення" або "Ліквідатор".

3. Після рядка "(найменування та код контролюючого органу)" зазначається:

1) для дипломатичної місії, яка виконує обов'язки податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, - "як податковий агент щодо сплати податку з доходів фізичних осіб";

2) для постійного представництва нерезидента, що включено до реєстру платників податків - нерезидентів із ознакою платника податку на прибуток, - "як постійне представництво нерезидента".

4. Рядки щодо строку дії довідки за ф. N 4-ОПП заповнюються із урахуванням такого:

1) для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, зазначається строк, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності;

2) для договору про спільну діяльність зазначається строк дії договору про спільну діяльність, якщо такий строк указаний у договорі;

3) для договору управління майном зазначається строк дії договору управління майном, указаний у договорі, або п'ять років, якщо сторони не визначили строку дії договору управління майном;

4) якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в контролюючому органі до визначеного терміну, зазначається відповідна дата.

 

Свідоцтво
про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків

Найменування інвестора (оператора) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження інвестора (оператора) ________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Угода про розподіл продукції укладена "___" ____________ ____ року N _________

Дата державної реєстрації угоди "___" ____________ ____ року реєстр. N __________

Податковий номер інвестора (оператора)
за угодою про розподіл продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дата реєстрації як платника податків "___" ____________ ____ року

Найменування контролюючого органу, що видав свідоцтво _____________________________________________________________________________________

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
___________
(підпис)

 
_____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = лінія відрізу = = = == = = = = = = = = = = = = = =

Корінець ф. N 4-УРП

Свідоцтво про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків

Найменування інвестора (оператора) ____________________________________________________

Угода про розподіл продукції укладена "___" ____________ ____ року N ________

Податковий номер інвестора (оператора)
за угодою про розподіл продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дата реєстрації як платника податків "___" ____________ ____ року

Спосіб вручення свідоцтва __________________________________ "___" ____________ ____ року
                                                                (надіслано поштою / видано платнику податків)

Свідоцтво одержав(ла) ___________________________________________ _____________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)                                                       (підпис)

 

Журнал
реєстрації документів про взяття на облік платників податків

N з/п

Дата видачі, вихідний реєстраційний номер довідки (свідоцтва, повідомлення), їх дублікатів чи копій

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи

Місцезнаходження (місце проживання)

Форма довідки (свідоцтва, повідомлення), оригінал/дублікат та/або копії цих документів із зазначенням кількості копій

Дата та підпис уповноваженої особи платника податків про одержання довідки (свідоцтва, повідомлення) або дата їх вручення поштою

1

2

3

4

5

6

7

До цього журналу вносяться відомості про видачу платникам податків:

оригіналів, дублікатів та копій довідок про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП, свідоцтв про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків за ф. N 4-УРП;

повідомлень про включення платника податків до категорії платників окремих податків за ф. N 16-ОПП.

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

"___" ____________ 20__ року N _______

______________________________________________
(орган, до якого подається довідка)
_______________________________________________

ДОВІДКА
про зняття з обліку платника податків

____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування контролюючого органу)

повідомляє, що платник податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      (податковий номер або серія та номер паспорта*)

_____________________________________________________________________________________
                                               (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб))
_____________________________________________________________________________________
                                                        (місцезнаходження або місце проживання (для фізичних осіб))
не має заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи.

У зв'язку з ____________________________________________________________________________
                              (ліквідація, злиття, приєднання, поділ, перетворення (для юридичних осіб), закриття (для відокремлених
                                            підрозділів), припинення підприємницької діяльності (для фізичних осіб - підприємців))
за рішенням __________________________________________________________________________
                            (засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, суду (господарського суду),
                                                               органу державної влади, фізичної особи, у разі смерті фізичної особи)
від "___" ____________ 20__ року N __________
знятий з податкового обліку "___" ____________ 20__ року.

Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника податків та дійсна протягом двох місяців з дати її реєстрації.

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
___________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

ЗАЯВА
(для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

  

  

  

  

 

  

  

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (внесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб)

N з/п

Дата отримання, вхідний номер та назва документа

Причини подання заяви чи надходження повідомлення

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

П. І. Б. та категорія платника

Дата взяття на облік та внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

  

 

"___" ____________ 20__ року N _______________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік за неосновним місцем обліку

Платник податків

Податковий номер або серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)

 

 

взятий на облік за неосновним місцем обліку у

 

 

(найменування контролюючого органу)

у зв'язку з наявністю підрозділу (об'єкта)

Назва підрозділу, об'єкта

Місцезнаходження підрозділу, об'єкта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це повідомлення дійсне до:

"___" ____________ 20__ року
(указати термін дії повідомлення, який обмежується бюджетним роком)

Начальник підрозділу реєстрації
та обліку платників податків
контролюючого органу

 
 
______________
(підпис)

 
 
_________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

"___" ____________ 20__ року N ______________

ПОВІДОМЛЕННЯ*
про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

  

Ознака надання інформації

Код ознаки надання інформації

Первинне надання інформації про об'єкти оподаткування

1

Надання інформації про новий об'єкт оподаткування

2

Надання інформації щодо зміни відомостей про об'єкт оподаткування (зміна типу, найменування, місцезнаходження тощо)

3

Надання інформації про зміну стану об'єкта оподаткування

4

Надання інформації про зміну права

5

N з/п

Код ознаки надання інформації

Тип об'єкта оподат-
кування**

Наймену-
вання об'єкта оподат-
кування
(зазначити у разі наявності)

Місцезна-
ходження об'єкта оподаткування*** (зазначити область, район, населений пункт, вулицю, номер будинку/
офіса/
квартири)

Стан об'єкта оподаткування:
будується
/ готується до введення в експлуатацію;
експлуатується;
тимчасово не експлуатується;
здається в оренду; орендується;
зміна місцезна-
ходження;
не придатний до експлуатації;
об'єкт відчужений/
повернутий власнику;
зміна призначення/
перепро-
філювання
(необхідне зазначити)

Вид права на об'єкт: право власності; право володіння; право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування; право довгострокового користування або оренди; право коротко-
строкового користування, оренди або найму; іпотека; довірче управління майном (необхідне зазначити)

РРО
(у разі наявності зазначити кількість)

Наявність патентів, ліцензій, дозволів
(у разі наявності зазначити вид діяльності та строк дії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

___________________
(підпис)

____________
(дата)

______________
* Цей аркуш повідомлення подається у кількості, яка є достатньою для надання відомостей про всі об'єкти оподаткування.

При першому наданні повідомлення зазначаються всі об'єкти оподаткування.

При наступному поданні повідомлення зазначається новий об'єкт оподаткування або об'єкт оподаткування, щодо якого відбувається хоча б одна із зазначених змін.

** Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах.

*** У разі зміни місцезнаходження об'єкта оподаткування зазначається нове місцезнаходження такого об'єкта.

 

"___" ____________ 20__ року N ________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік / зняття з обліку платника податків у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)

I. Дані про зміну місцезнаходження (місця проживання)

Найменування контролюючого органу, у якому платник податків береться на облік
_____________________________________________________________________________________

Найменування контролюючого органу, з якого платник податків знімається з обліку
_____________________________________________________________________________________

Інформація про платника податків:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           (податковий номер або серія та номер паспорта*)

_____________________________________________________________________________________
                                            (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи))
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (місцезнаходження (місце проживання))

II. Дані контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання)

Заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи _______
_____________________________________________________________________________________

Остання документальна перевірка була проведена станом на "___" ____________ 20__ року.
                                                                                                                                  (зазначити дату або вказати "не проводилась")

Адміністрування податків, зборів продовжується до:

 

закінчення поточного бюджетного періоду

 

закінчення документальної перевірки та узгодження сум грошових зобов'язань за її результатами, якщо перевірка була розпочата або призначена та контролюючий орган вже повідомив платника податків про її проведення

 

повернення надміру сплачених платежів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи податкових декларацій (звітів, розрахунків) претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, у разі якщо до кінця бюджетного року спливає строк повернення або відшкодування і відповідно висновки щодо відшкодування виконані в повному обсязі

 

закінчення процедур судового оскарження сум грошових зобов'язань та інших справ адміністративного судочинства, крім випадків заміни такого контролюючого органу (як сторони або третьої особи в адміністративній справі) іншим контролюючим органом


Необхідне позначити знаком "Ц" або "+".

III. Дані контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання)

Взятий на облік за основним місцем обліку "___" ____________ 20__ року.

Платник податків обліковується з ознакою того, що він є платником податків з наступного року ___
                                                                                                                                                                                                 (так/ні)

Керівник (заступник керівника) контролюючого органу

___________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 


IV. Дані контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання)

Заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи _______
_____________________________________________________________________________________

Остання документальна перевірка була проведена станом на "___" ____________ 20__ року.
                                                                                                                                  (зазначити дату або вказати "не проводилась")

Знятий з обліку за основним місцем обліку "___" ____________ 20__ року.

Взятий на облік за неосновним місцем обліку "___" ____________ 20__ року.
                                                                                            (зазначити дату або вказати "не брався на облік")

Керівник (заступник керівника) контролюючого органу

___________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 


____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв, повідомлень, інших документів про припинення чи зняття з обліку платників податків*

N з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта** платника податків

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові платника податків

Вид, форма документа щодо припинення (зняття з обліку) та дата його отримання (заява, повідомлення, рішення тощо)

Орган, що видав документ, дата та номер рішення

Дата та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі

Форма, дата та вихідний номер довідки, повідомлення, рішення за ф. N 12-ОПП, за ф. N 22-ОПП - ф. N 28-ОПП, за ф. N 11-ОПП, за ф. N 15-ОПП, за ф. N 1-ВПП, за ф. N 2-ВПП

Особа, якій видано довідку (повідомлення), спосіб та дата видачі документа, підпис такої особи (у разі отримання документа особисто), найменування контролюючого органу при зміні місцезнаходження (місця проживання) або місця обліку

Дата зняття з обліку, підстава та дата припинення (у разі ліквідації або реорганізації)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

____________
* Стосовно одного платника податків у цьому журналі робиться тільки один запис при отриманні першого з документів, які є підставою для припинення платника податків або зняття з обліку платника податків.

** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

"___" ____________ 20__ року N _______

____________________________________________
(орган (фінансова установа, платник податків),
якому надсилається повідомлення)
_____________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну місця обліку платника податків

Найменування контролюючого органу, до якого переводиться платник податків:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Найменування контролюючого органу, з якого переводиться платник податків:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Інформація про платника податків:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(податковий номер)

Найменування
____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Підстава для переведення платника податків _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
___________
(підпис)

 
__________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 


 

"___" ____________ 20__ року N _________

Форма N 8-ОПП

ЗАЯВА
про ліквідацію або реорганізацію платника податків*

  

_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи))
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (місцезнаходження або місце проживання)
розпочаті / проведені процедури припинення (ліквідації / реорганізації)
   (непотрібне закреслити)                                                           (непотрібне закреслити)

Причина (підстава) для припинення діяльності

 

 

 

Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)

 

Назва документа (постанова, ухвала, рішення, наказ тощо), його номер та дата

від "___" ____________ 20__ року N _____________________

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців унесено запис

про

"___" ____________ 20__ року за N _____________________

У зв'язку з цим прошу провести заходи, визначені цим Порядком, та видати (необхідне відмітити):

  
  

 
  
  


 

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за формою N 22-ОПП;

довідку про зняття з обліку платника податків за формою N 12-ОПП згідно з
______________________________________________________________________________.
                                                          (вказати пункт, статтю нормативно-правового акта)

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатор, платник податків (фізична особа), інша особа, яку за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків:

__________________________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________
(поштова адреса, телефон)

                                              М. П. (для фізичних осіб - за наявності)

____________
* Заява подається, якщо розпочато процедуру ліквідації або реорганізації платника податків, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або для зняття з обліку платника податків.

** Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

"___" ____________ 20__ року N ________

____________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення)
____________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням)

  

_____________________________________________________________________________________
                               (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (місцезнаходження, місце проживання)
щодо якого "___" ____________ 20__ року до Єдиного державного реєстру внесено запис про прийняття засновниками (учасниками) юридичної особи (фізичною особою - підприємцем) рішення про припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), повідомлення про що опубліковано "___" ____________ 20__ року,

 

"___" ____________ 20__ року розпочато проведення документальної позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення

 

"___" ____________ 20__ року керівником контролюючого органу прийнято рішення про непроведення документальної позапланової перевірки платника податків

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+".

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
________________
(підпис)

 
________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

"___" ____________ 20__ року N _________

___________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення)
___________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням)

  

_____________________________________________________________________________________
                                    (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (місцезнаходження, місце проживання)
щодо якого "___" ____________ 20__ року до Єдиного державного реєстру внесено запис про прийняття засновниками (учасниками) юридичної особи (фізичною особою - підприємцем) рішення про припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), повідомлення про що опубліковано "___" ____________ 20__ року, вжито заходів щодо проведення документальної позапланової перевірки, проте станом на "___" ____________ 20__ року провести таку перевірку неможливо у зв'язку із:

 

відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків (голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи)

 

невстановленням фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків (голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи)

 

недопуском контролюючого органу до проведення документальної позапланової перевірки платника податків (головою комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційною комісією, ліквідатором, іншими особами, залученими до припинення юридичної особи)

 

несвоєчасним наданням або наданням не у повному обсязі документів та (або) відомостей, а також неведенням податкового та бухгалтерського обліку або відсутністю первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов'язані з обчисленням і сплатою платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи

 

іншими причинами, за яких відповідно до законодавства не може бути проведена позапланова документальна перевірка______________________________________________

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+".

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
__________________
(підпис)

 
__________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

"___" ____________ 20__ року N _______

____________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення)
____________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позапланової перевірки

  

_____________________________________________________________________________________
                                 (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (місцезнаходження, місце проживання)
щодо якого "___" ____________ 20__ року до Єдиного державного реєстру внесено запис про прийняття засновниками (учасниками) юридичної особи (фізичною особою - підприємцем) рішення про припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), повідомлення про що опубліковано "___" ____________ 20__ року,

 

"___" ____________ 20__ року проведено позапланову документальну перевірку (акт від "___" ____________ 20__ року N _________)

 

"___" ____________ 20__ року керівником контролюючого органу прийнято рішення про непроведення документальної позапланової перевірки платника податків

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+".

та відкликане повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням) за ф. N 25-ОПП від "___" ____________ 20__ року
N ____________.

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
__________________
(підпис)

 
__________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

"___" ____________ 20__ року N ________

___________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення)
__________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

  

_____________________________________________________________________________________
                                 (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (місцезнаходження, місце проживання)
щодо якого "___" ____________ 20__ року до Єдиного державного реєстру внесено запис про прийняття рішення про припинення, повідомлення про що опубліковано "___" ____________ 20__ року,

 

"___" ____________ 20__ року проведено позапланову документальну перевірку (акт від "___" ____________ 20__ року N _________)

 

наявні заперечення проти проведення державної реєстрації припинення

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+".

Заперечення проти проведення державної реєстрації припинення ____________________________:
                                                                                                                    (зазначається вичерпний перелік номерів рядків заперечень)

 

1) неможливо провести документальну позапланову перевірку у зв'язку із: ___________________
__________________________________________________________________________________,
що підтверджується _________________________________________________________________

 

2) наявність податкового боргу, грошових зобов'язань, щодо яких проводиться адміністративне або судове оскарження, грошових зобов'язань та податкового боргу та несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам

 

3) наявність об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, зокрема земельних ділянок, які надані у власність або користування юридичній особі чи для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю

 

4) наявність судових спорів між платником податків та контролюючим органом чи кримінальних проваджень за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів, вчинених службовими особами юридичної особи чи фізичною особою - підприємцем

 

5) наявність непогашених позик, залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою місця) або під державну (місцеву) гарантію або неповернення в Україну в передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) платником податків або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки

 

6) наявність у контролюючому органі даних про непогашені платником податків іноземні кредити, залучені державою або під державні гарантії

 

7)** неподання юридичною особою копії ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором), або фізичною особою - підприємцем виписки про рух коштів на рахунках, які на дату завершення документальної перевірки фізичної особи - підприємця не були закриті

 

8)** відсутність повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи

 

9)** неповернення до контролюючого органу оригіналів документів, що видані платнику податків та його відокремленим підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчених копій цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до контролюючого органу

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+".

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
________________
(підпис)

 
__________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

** Заперечення не зазначається, якщо рішення про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця прийняте судом та відсутні заперечення за номерами рядків 1 - 6.

 

"___" ____________ 20__ року N ____________

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів

 

(найменування контролюючого органу, в якому платник податків перебуває на обліку)

повідомляє, що у зв'язку з
прийняттям рішення про

 
.,

(ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою
(потрібне вказати))

про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис "___" ____________ 20__ року за N _____________________,

платником податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(податковий номер або серія та номер паспорта*)

_____________________________________________________________________________________
                                 (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (місцезнаходження, місце проживання)
проведені остаточні розрахунки щодо платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи.

Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника податків відсутні грошові зобов'язання та податковий борг.

Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника податків та дійсна протягом двох місяців від дати її реєстрації.

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
_________________
(підпис)

 
_________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Лицьовий бік

"___" ____________ 20__ року N _________

_________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення)
_________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про грошові зобов'язання та податковий борг

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                                                                           (причина)

платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(податковий номер або серія та номер паспорта*)

____________________________________________________________________________________
                                         (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи))
____________________________________________________________________________________
                                                                            (місцезнаходження (місце проживання))
____________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування контролюючого органу)
повідомляє, що платник податків має такі суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу (грн).

1. Податковий борг - вимога контролюючого органу щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи

N з/п

Вид податку

Усього

У тому числі:

податковий борг за платежами, що контролюються контролюючими органами

у тому числі:

залишок несплаченої пені та проценти за користування розстроченням (відстроченням) грошових зобов'язань (податкового боргу)

штрафні (фінансові) санкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

____________
*
Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Зворотний бік

2. Грошові зобов'язання, щодо яких проводиться адміністративне або судове оскарження

N з/п

Вид податку

Усього

У тому числі:

за основним платежем

за штрафними (фінансовими) санкціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

3. Не сплачено до бюджету податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам
____________________________________________________________________________________

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
_________________
(підпис)

 
_________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Візи керівників структурних підрозділів контролюючого органу
(проставляються тільки на примірнику, що залишається у контролюючому органі)

Керівник підрозділу, який здійснює заходи
щодо погашення податкового боргу

 
______________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ініціали)

Керівник підрозділу, який здійснював
документальну перевірку

 
______________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ініціали)

Керівник підрозділу, який здійснює облік
податків і зборів

 
_________________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року N ________

__________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення)
____________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

  

_____________________________________________________________________________________
                                (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        (місцезнаходження, місце проживання)
щодо якого "___" ____________ 20__ року до Єдиного державного реєстру внесено запис про прийняття рішення про припинення, повідомлення про що опубліковано "___" ____________ 20__ року,
повідомляє про відкликання повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за ф. N 27-ОПП від "___" ____________ 20__ року N ____________

 

платнику податків видана (надіслана) довідка про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за ф. N 22-ОПП від "___" ____________ 20__ року N ______

 

наявні нові причини та обставини, що є підставами для заперечень контролюючого органу щодо проведення державної реєстрації припинення платника податків (нове повідомлення за ф. N 27-ОПП від "___" ____________ 20__ року N _______)

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+".

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
_________________
(підпис)

 
_________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

"___" ____________ 20__ року N _________

_________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення)
_________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

  

_____________________________________________________________________________________
                              (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (місцезнаходження, місце проживання)
стосовно якого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис про те, що державним реєстратором розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, "___" ____________ 20__ року за N _____________, з таких причин:

 

1) неможливо провести документальну позапланову перевірку у зв'язку із ___________________
_________________________________________________________________________________,
що підтверджується ________________________________________________________________

 

2) наявність податкового боргу, грошових зобов'язань, щодо яких проводиться адміністративне або судове оскарження, грошових зобов'язань та податкового боргу та несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам

 

3) наявність об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, зокрема земельних ділянок, які надані у власність або користування юридичній особі чи для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю

 

4) наявність судових спорів між платником податків та контролюючим органом чи кримінальних проваджень за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів, вчинених службовими особами юридичної особи чи фізичною особою - підприємцем

 

5) наявність непогашених позик, залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою місця) або під державну (місцеву) гарантію або неповернення в Україну в передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) платником податків або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки

 

6) наявність у контролюючому органі даних про непогашені платником податків іноземні кредити, залучені державою або під державні гарантії

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+".

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
_________________
(підпис)

 
_________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

"___" ____________ 20__ року N ________

___________________________________________
(орган, до якого подається повідомлення)
___________________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням

 

(найменування контролюючого органу, у якому юридична особа перебуває на обліку як платник податків)

повідомляє, що стосовно юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 


(код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (зареєстроване місцезнаходження)
проведено заходи щодо встановлення фактичного місцезнаходження. За результатами проведених заходів встановлено:

1) відсутність юридичної особи за місцезнаходженням;

2) фактичне місцезнаходження юридичної особи або адреса, за якою здійснюється зв'язок
_____________________________________________________________________________________
                                           (вказати слова "не встановлено" або конкретну адресу)

Повідомлення надсилається для проведення заходів згідно з частиною дванадцятою статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

 
_________________
(підпис)

 
_________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням

N з/п

Дата надсилання та вихідний номер повідомлення

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

Фактичне місцезнаходження юридичної особи

Документ, яким підтверджується відсутність юридичної особи за місцезнаходженням

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про відсутність за місцезнаходженням або причини невнесення такого запису

1

2

3

4

5

6

7

8

____________

Опрос