Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса для назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 14.05.2014 № 770/5
действует с 27.05.2014

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2014

м. Київ

N 770/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2014 р. за N 495/25272

Про затвердження Порядку проведення конкурсу для призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 61, 08 серпня 2014 р.)

Відповідно до статей 92, 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", з метою забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу для призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що додається.

2. Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя (Сіверс Р. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

 

Міністр

П. Петренко

 

Порядок
проведення конкурсу для призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу для призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Міністром юстиції України (далі - конкурс).

2. Для проведення конкурсу Міністерство юстиції оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Міністерства не пізніше ніж за 15 днів до дня його проведення.

В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

дата і місце проведення конкурсу;

перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

вимоги до кандидата для участі у конкурсі;

прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі і відповідає вимогам, визначеним статтею 92 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", подає в установленому порядку до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

згоду на проведення спеціальної перевірки за формою, визначеною Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим Указом Президента України від 25 січня 2012 року N 33;

копію документа про вищу освіту;

особову картку (форма N П-2ДС) встановленого зразка та 2 фотографії розміром 3 х 4 см;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;

копію документа, що посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

конкурсну пропозицію у формі реферату, який містить пропозиції претендента, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи (характеристики, рекомендації, свідоцтва, сертифікати про підвищення кваліфікації тощо).

4. Конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам, передбаченим для кандидатів, та приймає рішення про допуск до участі кандидата у конкурсі.

Особи, які не відповідають вимогам, встановленим статтею 92 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", а також особи, документи яких не відповідають вимогам, встановленим пунктом 3 цього Порядку, за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які згідно з частиною шостою статті 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" не можуть бути призначені до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

5. Роботу конкурсної комісії організовує Міністерство юстиції. Секретар конкурсної комісії здійснює підготовку засідань конкурсної комісії та відповідає за організацію діловодства.

6. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі у ньому не менш як двох третин її складу.

7. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

8. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

9. Конкурсна комісія проводить свою роботу у формі відкритих засідань для інститутів громадянського суспільства, представників міжнародних організацій та засобів масової інформації.

10. Конкурсний відбір здійснюється конкурсною комісією у два етапи:

розгляд та оцінювання конкурсних пропозицій;

співбесіда з учасниками конкурсу, під час якої враховуються рівень теоретичних знань та практичного досвіду, ефективність поданої конкурсної пропозиції.

11. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсної комісії. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Міністерства юстиції.

12. Учасника конкурсу, який визнаний переможцем, конкурсна комісія рекомендує Міністру юстиції для призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

13. На підставі рекомендації конкурсної комісії та за результатами проведення спеціальної перевірки Міністр юстиції видає наказ про призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

В. о. директора Департаменту
антикорупційного законодавства
та законодавства про правосуддя

Р. В. Сіверс

Опрос