Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к лицу, которое может быть назначено временным администратором профессионального участника депозитарной системы Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 15.04.2014 № 476
действует с 06.06.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.04.2014

м. Київ

N 476

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 травня 2014 р. за N 486/25263

Про затвердження Вимог до особи, яка може бути призначена тимчасовим адміністратором професійного учасника депозитарної системи України

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 та статті 112 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до особи, яка може бути призначена тимчасовим адміністратором професійного учасника депозитарної системи України, що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Вимоги
до особи, яка може бути призначена тимчасовим адміністратором професійного учасника депозитарної системи України

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги встановлюють вимоги до особи, яка може бути призначена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) тимчасовим адміністратором професійного учасника депозитарної системи України (далі - тимчасовий адміністратор).

2. Тимчасовим адміністратором Центрального депозитарію цінних паперів може бути призначена лише особа, яка відповідає таким вимогам:

має громадянство України;

має повну вищу економічну чи юридичну освіту не нижче кваліфікаційного рівня "магістр";

має сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, та у разі провадження Центральним депозитарієм цінних паперів клірингової діяльності - сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності;

має досвід роботи на вищих керівних посадах у професійних учасниках депозитарної системи України не менше ніж 10 років;

не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом останніх 10 років;

попередня діяльність особи на керівних посадах у професійних учасниках депозитарної системи України не призвела до призначення тимчасового адміністратора;

попередня діяльність особи на керівних посадах у професійних учасниках депозитарної системи України не призвела до анулювання відповідних ліцензій на фондовому ринку або анулювання сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності;

не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів;

не була звільнена на вимогу державного органу та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

3. Тимчасовим адміністратором депозитарної установи може бути призначена лише особа, яка відповідає таким вимогам:

має громадянство України або є іноземцем, який перебуває в Україні на законних підставах на період роботи;

має повну вищу економічну чи юридичну освіту не нижче кваліфікаційного рівня "спеціаліст";

має сертифікат на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та діяльності з торгівлі цінними паперами (у випадку провадження депозитарною установою діяльності з торгівлі цінними паперами);

має досвід роботи на керівних посадах у професійних учасниках депозитарної системи України не менше ніж 5 років;

не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом останніх 5 років;

попередня діяльність особи на керівних посадах у професійних учасниках депозитарної системи України не призвела до призначення тимчасового адміністратора;

попередня діяльність особи на керівних посадах у професійних учасниках депозитарної системи України не призвела до анулювання відповідних ліцензій на фондовому ринку або анулювання сертифікатів на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності;

не була притягнута до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів;

не була звільнена на вимогу державного органу та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;

відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

4. Тимчасовим адміністратором не може бути особа, яка:

є кредитором, пов'язаною особою або акціонером (учасником) професійного учасника депозитарної системи України. Вимоги цього абзацу в частині пов'язаної особи акціонера (учасника) професійного учасника депозитарної системи України не поширюються на працівника Комісії;

має судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку, або є обвинуваченою особою по кримінальній справі.

5. Контроль за дотриманням цих Вимог здійснює Комісія.

 

Директор департаменту регулювання
депозитарної та клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос