Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об установлении поощрительных знаков отличия Службы внешней разведки Украины "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие"

Служба внешней разведки
Положение, Приказ от 26.04.2014 № 123
действует с 08.05.2014

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2014

м. Київ

N 123

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2014 р. за N 453/25230

Про установлення заохочувальних відзнак Служби зовнішньої розвідки України "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя"

Відповідно до статті 7 Закону України "Про розвідувальні органи України", Положення про Службу зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 26 червня 2008 року N 593-20цт,

НАКАЗУЮ:

1. Установити заохочувальні відзнаки Служби зовнішньої розвідки України "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя".

2. Затвердити Положення про заохочувальні відзнаки Служби зовнішньої розвідки України "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя", що додається.

3. Управлінню матеріальних ресурсів та логістики спільно із Фінансово-економічним управлінням організувати та забезпечити придбання вогнепальної та холодної зброї, виготовлення футлярів та посвідчень до них на підставі заявки Управління кадрів на наступний рік, яка подається до Управління матеріальних ресурсів та логістики не пізніше 15 жовтня поточного року, організувати їх збереження і видачу згідно з наказами про нагородження.

4. Управлінню кадрів спільно з Юридичним управлінням подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби

В. Гвоздь

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуючий повноваження
Заступника Глави Адміністрації
Президента України

А. Сенченко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про заохочувальні відзнаки Служби зовнішньої розвідки України "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя"

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок нагородження заохочувальними відзнаками Служби зовнішньої розвідки України "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя" (далі - відзнака).

1.2. Відзнакою нагороджуються військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки України за визначні заслуги у зміцненні національної безпеки держави, бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового (службового) обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

Відзнакою можуть нагороджуватися військовослужбовці інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також громадяни України, які звільнені з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу (далі - особи), за визначні досягнення у зміцненні національної безпеки держави, забезпеченні обороноздатності України, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за вагомі заслуги перед Службою зовнішньої розвідки України, сприяння у виконанні завдань розвідки.

1.3. Відзнакою "Вогнепальна зброя" є пістолет заводського виробництва, а відзнакою "Холодна зброя" - кортик стандартного зразка. Зброя, яка використовується як відзнака, має заводське маркування і товарний знак.

1.4. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються згідно з чинним законодавством.

II. Порядок представлення до нагородження

2.1. Висунення кандидатур до нагородження відзнакою здійснюється за рапортом (клопотанням) керівником структурного підрозділу. У рапорті (клопотанні) про нагородження відзнакою вказуються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання.

2.2. Рапорт (клопотання) погоджується із заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України відповідно до розподілу функціональних обов'язків, узгоджується з Управлінням кадрів та подається Голові Служби зовнішньої розвідки України або особі, яка виконує його обов'язки, для прийняття рішення.

2.3. Після прийняття Головою Служби зовнішньої розвідки України або особою, яка виконує його обов'язки, позитивного рішення складається подання до нагородження заохочувальною відзнакою Служби зовнішньої розвідки України за формою згідно з додатком 1 до цього Положення і разом з рапортом (клопотанням) про нагородження відзнакою передається в установленому порядку до Управління кадрів.

Рапорти (клопотання) та подання до нагородження відзнакою погоджуються з членами колегії СЗРУ.

2.4. Рапорти (клопотання) або подання до нагородження відзнакою, що не відповідають встановленим вимогам, повертаються для доопрацювання.

2.5. Про нагородження відзнакою видається наказ Голови Служби зовнішньої розвідки України.

III. Порядок вручення та позбавлення відзнак

3.1. Вручення відзнаки здійснюється в урочистій обстановці Головою Служби зовнішньої розвідки України або уповноваженою ним особою.

3.2. Разом з відзнакою нагородженому вручаються посвідчення до заохочувальної відзнаки Служби зовнішньої розвідки України, опис та зразок якого наведено в додатку 2 до цього Положення, та завірена копія наказу, яка є підставою для реєстрації зброї в установленому законодавством порядку.

3.3. Про вручення відзнаки та посвідчення до неї складається протокол вручення заохочувальної відзнаки Служби зовнішньої розвідки України за формою згідно з додатком 3 до цього Положення, що підписується особою, яка її вручила. Протокол вручення відзнаки не пізніше як через 10 днів після її вручення надсилається до Управління кадрів, а його завірена копія - до Управління матеріальних ресурсів та логістики.

3.4. В облікових документах нагородженого робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відзнакою.

3.5. Відзнака замість втраченої (в тому числі в результаті викрадення) чи зіпсованої не видається.

3.6. За рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України нагородженого може бути позбавлено відзнаки у разі притягнення нагородженого до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення згідно з обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

Клопотання про позбавлення нагородженого відзнаки здійснюється за мотивованим рапортом (клопотанням) особами, визначеними у пункті 2.1 розділу II цього Положення.

У таких випадках відзнака підлягає передачі до органів внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку.

3.7. У разі смерті нагородженого відзнака здається до органів внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку для вирішення питання про її подальше використання.

 

Начальник Управління кадрів

Г. Гарбар

 

ПОДАННЯ
до нагородження заохочувальною відзнакою Служби зовнішньої розвідки України
________________________________________
("Вогнепальна зброя", "Холодна зброя")

1. Прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Військове звання ____________________________________________________________________

3. Посада _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Дата народження ____________________________________________________________________

5. Освіта _____________________________________________________________________________

6. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг та показників у службовій діяльності
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, військове звання, підпис, прізвище)

____ ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, військове звання, підпис, прізвище)

____ ____________ 20__ року

Кандидатура ________________________________________________________________ погоджена
_______________________з членами колегії Служби зовнішньої розвідки України._______________
____________________________Протокол розгляду матеріалів членами колегії__________________

від ___ ____________ 20__ року N _____

Секретар колегії
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (військове звання, підпис, прізвище)

____ ____________ 20__ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

Наказом Голови Служби зовнішньої розвідки України від ___ ____________ 20__ року N _________
______________________________________________________________________________________
                                                                           (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)
нагороджений заохочувальною відзнакою _______________________________________________

 

Опис посвідчення до заохочувальної відзнаки Служби зовнішньої розвідки України

1. Посвідчення до відзнаки є книжечкою у твердій обкладинці розміром 190 х 65 мм.

2. На лицьовому боці обкладинки - напис "СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ", виконаний у золотистому кольорі.

3. На лівому внутрішньому боці посвідчення до відзнаки розміщується текст такого змісту: "НАКАЗОМ Голови Служби зовнішньої розвідки України від ___. ____________ 20__ року N ___ заохочувальною відзнакою" та розміщено лінію для зазначення виду заохочувальної відзнаки. Під цим написом розміщено текст такого змісту: "НАГОРОДЖЕНО" та розміщено три лінії для зазначення військового звання, прізвища, ім'я та по батькові особи, яка нагороджується, з підрядковими написами під ними "(звання)", "(прізвище)", "(ім'я та по батькові)".

Нижче розміщено написи "Голова Служби зовнішньої розвідки України" та "М.П." для розміщення відбитка гербової печатки Служби зовнішньої розвідки України.

4. З правого внутрішнього боку посвідчення розміщено три лінії для зазначення найменування зброї, серії і номера зброї та особистого підпису особи, яка нагороджується, з підрядковими написами під ними "(найменування зброї)", "(серія та номер)" та "(особистий підпис нагородженого)". Під цим написом розміщено текст такого змісту: "М.П." - для розміщення відбитка гербової печатки Служби зовнішньої розвідки України та "Для відміток дозвільної системи" - для розміщення записів дозвільної системи органів внутрішніх справ.

З правого боку розміщено рамку для вклеювання фотографії нагородженого.

Зразок посвідчення
до заохочувальних відзнак Служби зовнішньої розвідки України "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя"

  

 

ПРОТОКОЛ
вручення заохочувальної відзнаки Служби зовнішньої розвідки України
_________________________________________
("Вогнепальна зброя", "Холодна зброя")

Мною, ______________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові особи, що проводила вручення)
____________________________________________________________________________________

відповідно до наказу Голови Служби зовнішньої розвідки України

від "___" ____________ 20__ N _________

вручено заохочувальну відзнаку ________________________________________________________
                                                                                                         (марка зброї, модель, номер, комплектність)
_____________________________________________________________________________________
та посвідчення до неї: _________________________________________________________________
                                                                          (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові відзначеної особи)
____________________________________________________________________________________.

________________________
(посада, військове звання)

________________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

         М. П.

 

 

____________

Опрос