Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении Изменений в Инструкцию о составлении и применении графиков ограничения и аварийного отключения потребителей, а также противоаварийных систем снижения электропотребления

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ от 12.02.2014 № 142
действует с 06.05.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2014

м. Київ

N 142

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2014 р. за N 425/25202

Про внесення Змін до Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 листопада 2006 року N 456, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2007 року за N 151/13418, що додаються.

2. Департаменту електроенергетики (Сердюков Р. П.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

 

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики

С. Тітенко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни
до Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання

1. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слова та цифри "Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2006 року N 1540" замінити словами та цифрами "Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382";

2) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Інструкція визначає взаємодію державного підприємства, яке виконує функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України (далі - Державне підприємство), та його регіональних структурних підрозділів, які здійснюють функції диспетчерського управління (далі - електроенергетична система), Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд), суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють виробництво, передачу, постачання електричної енергії (далі - підприємства електроенергетики), споживачів електричної енергії (далі - споживачі) у процесі розроблення та застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів і протиаварійних систем зниження електроспоживання.";

3) пункт 1.4 після слів "електроенергетичних систем" доповнити словом ", Держенергонагляду";

4) пункт 1.6 після слів "електроенергетичних системах" доповнити словом ", Держенергонагляду".

2. У главі 2:

пункти 2.6, 2.7 викласти в такій редакції:

"2.6. АЧР розробляється, застосовується та переглядається згідно з Правилами застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 01 грудня 2003 року N 714, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2003 року за N 1177/8498 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31 липня 2012 року N 553), для запобігання небезпечному зниженню частоти у разі виникнення дефіциту активної потужності в ОЕС України або в окремій частині шляхом вимкнення частини навантаження споживачів.

2.7. САВН розробляється та застосовується згідно з Правилами підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 29 липня 2002 року N 449, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2002 року за N 667/6955 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31 липня 2012 року N 554), для:

запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України чи її окремих енергорайонів, забезпечення надійної та безпечної роботи об'єктів електроенергетики під час виробництва, передавання та постачання електричної енергії;

збереження стійкості в контрольованих внутрішніх і міждержавних перетинах у разі їх роботи з недостатнім (нижче нормативного) запасом стійкості в доаварійних та/або післяаварійних режимах вимкнення найбільш завантажених повітряних ліній електропередавання перетину або генерації в дефіцитній частині, яка пов'язана з основною частиною ОЕС України, повітряних ліній електропередавання контрольованого перетину;

ліквідації (попередження) технологічних порушень у електроенергетичній системі в разі неприпустимого зниження частоти або напруги;

ліквідації неприпустимого струмового перевантаження устаткування електричних мереж напругою 110 кВ і вище;

запобігання виникненню "лавини напруги" в окремих вузлах навантаження для забезпечення надійного електропостачання найбільш відповідальних споживачів вузла в післяаварійних режимах у разі вимкнення живильної повітряної лінії електропередавання;

запобігання значним збиткам через тривалі обмеження електропостачання споживачів або перевитрати палива і гідроресурсів, які неминуче мали б місце під час роботи з нормативними запасами зі стійкості без впровадження САВН;

запобігання значним збиткам через тривалі обмеження електропостачання споживачів у вузлі розподільчої мережі, які неминуче мали б місце без застосування САВН, з огляду на післяаварійний режим із вимкненням зв'язку окремого вузла з енергосистемою.".

3. У главі 3:

1) у пункті 3.2:

у підпункті 3.2.1 слова "Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд)" замінити словом "Держенергонагляду";

у підпункті 3.2.2 слова та цифри "код 18 відомчої статистичної звітності форма 36-енерго, відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 14.10.99 N 289 "Про затвердження переліку форм відомчої статистичної звітності" замінити словами та цифрами "рядок 18 додатка 13 до Порядку організацій проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року N 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за N 84/14775";

у підпункті 3.2.3 слова та цифри "(код 18 відомчої статистичної звітності форма 36-енерго)" виключити;

2) у підпункті 3.3.5 пункту 3.3 слова та цифри "не відповідають вимогам "Правил устройства электроустановок", шестое издание, переработанное и дополненное", затверджених Головтехуправлінням та Держенергонаглядом Міненерго СРСР 5 жовтня 1979 року" замінити словами та цифрами "не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, видання третє, перероблене і доповнене, Мінпаливенерго України, 2010";

3) підпункт 3.4.8 пункту 3.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.4.9 - 3.4.11 вважати відповідно підпунктами 3.4.8 - 3.4.10.

4. У підпункті 4.3.3 пункту 4.3 глави 4:

в абзаці другому цифри та літери "220 кВ" замінити цифрами та літерами "110 кВ";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Відключення відповідальних споживачів допускається на строк, необхідний для відключення компенсаційного обсягу навантаження інших споживачів, згідно з Правилами улаштування електроустановок, видання третє, перероблене і доповнене, Мінпаливенерго України, 2010.".

5. Пункт 5.8 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.8. Санкції застосовуються Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж та Держенергонаглядом згідно з Положенням про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 року N 1312.".

6. У тексті Інструкції слова "Мінпаливенерго" та "Мінпаливенерго України" у всіх відмінках замінити словами "Міненерговугілля України" у відповідних відмінках; слова "НЕК "Укренерго" замінити словами "Державне підприємство" у відповідних відмінках.

 

Директор
Департаменту електроенергетики

Р. П. Сердюков

Опрос