Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсе "Лучшие практики местного самоуправления"

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Положение, Приказ от 28.03.2014 № 96
редакция действует с 31.05.2016

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2014

м. Київ

N 96

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2014 р. за N 419/25196

Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики місцевого самоврядування"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 12 квітня 2016 року N 92

Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633, та з метою проведення відбору, відзначення і поширення кращих проектів і програм органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку територій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурс "Кращі практики місцевого самоврядування", що додається.

2. Департаменту регіонального розвитку та проектного управління (Бондарчук Н. Л.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С. Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Секретаріату Української
асоціації районних та обласних рад

Ю. М. Андрійчук

Заступник Голови - керівник
виконавчої дирекції Всеукраїнської
асоціації сільських та селищних рад

В. Є. Івченко

В. о. виконавчого директора
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

В. В. Сидоренко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс "Кращі практики місцевого самоврядування"

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування" (далі - Конкурс) та визначення його переможців.

1.2. Конкурс проводиться з метою відбору, відзначення і поширення кращих практик (діяльність органу місцевого самоврядування щодо реалізації проекту, програми, комплексу заходів у визначений період, під час здійснення якої отримано позитивні практичні результати) органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку територій.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

1.3. Організатором Конкурсу є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Організатор).

1.4. Учасниками Конкурсу є органи місцевого самоврядування, які в порядку, визначеному цим Положенням, подали заявки на участь у Конкурсі (далі - учасники).

1.5. Основні завдання Конкурсу:

1) сприяння в набутті нових знань, обміну досвідом органів місцевого самоврядування;

2) публічне визнання досягнень органів місцевого самоврядування як інструмент заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення стандартів якості життя громади;

3) поширення кращих практик органів місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток територіальних громад.

(підпункт 3 пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

1.6. Номінації Конкурсу (далі - номінації):

I - обласні ради;

II - районні ради;

III - міські ради;

IV - сільські ради;

V - селищні ради;

VI - сільські, селищні, міські ради об'єднаних територіальних громад.

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

II. Проведення Конкурсу

2.1. Організатор:

1) забезпечує організацію і проведення Конкурсу відповідно до цього Положення;

2) для проведення Конкурсу утворює конкурсну комісію, строк повноважень якої завершується після підбиття підсумків Конкурсу та проведення нагородження переможців.

До складу конкурсної комісії входять: голова, заступник голови, секретар та члени комісії (представники Мінрегіону, центральних та місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, міжнародних організацій, їх проектів та програм, громадських організацій, а також незалежні експерти, науковці);

(абзац другий підпункту 2 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

3) здійснює координацію діяльності конкурсної комісії та сприяє її роботі;

4) визначає тематику Конкурсу (одну чи декілька тем) та період впровадження практик, які можуть бути подані для участі в ньому;

(підпункт 4 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

5) приймає рішення про оголошення Конкурсу;

6) розробляє примірну форму заявки учасника Конкурсу та розміщує її на своєму офіційному веб-сайті;

(підпункт 6 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

7) забезпечує організацію проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів з метою популяризації Конкурсу;

8) проводить реєстрацію заявок учасників Конкурсу, здійснює їх перевірку на відповідність встановленій примірній формі та обраній темі і передає конкурсній комісії для здійснення оцінювання.

(абзац перший підпункту 8 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

Учасником подається на Конкурс не більше однієї заявки за кожною із тем, визначених Організатором. Практики, теми або період впровадження яких не відповідають тим, що визначені Організатором, не розглядаються;

(підпункт 8 пункту 2.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

9) ознайомлюється у разі потреби з результатами реалізації практик учасників Конкурсу з виїздом своїх представників або членів конкурсної комісії на місце їх запровадження;

(підпункт 9 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

10) визначає переможців Конкурсу на підставі пропозицій конкурсної комісії та проводить їх нагородження.

2.2. Конкурсна комісія:

1) дотримується принципів справедливості, неупередженості та професіоналізму;

2) проводить оцінювання практик, поданих учасниками Конкурсу, відповідно до критеріїв, визначених розділом III цього Положення;

(підпункт 2 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

3) вносить пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу відповідно до цього Положення;

4) вносить пропозиції щодо відзначення учасників Конкурсу спеціальними відзнаками.

2.3. Переможці Конкурсу визначаються за рішенням конкурсної комісії, яке приймається більшістю її голосів.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як 2/3 її складу.

Рішення конкурсної комісії фіксується у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протокол не пізніше ніж на третій день після його складання надається Організатору.

2.4. Рішення про визначення переможців Конкурсу приймається Організатором на підставі пропозицій конкурсної комісії та оформлюється відповідним наказом Організатора.

2.5. Нагородження переможців Конкурсу проводиться відповідно до розділу IV цього Положення.

III. Критерії визначення переможців Конкурсу

3.1. Переможці Конкурсу визначаються відповідно до критеріїв:

1) перший критерій - ініціативність (роль учасника в ініціюванні практики, реалізація рішень громадських слухань, залучення до її реалізації громадських організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, зовнішніх інвестицій (за їх згодою));

(підпункт 1 пункту 3.1 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

2) другий критерій - інноваційність (новизна методів і засобів вирішення існуючої проблеми, обґрунтування такого вибору, досягнення економії витрат);

(підпункт 2 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

3) третій критерій - ефективність (ступінь досягнення поставлених цілей; продуктивність методів і засобів вирішення проблеми; досягнення кращих результатів з меншими витратами; окупність витрат; міра задоволеності потреб громадян);

(підпункт 3 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

4) четвертий критерій - впливовість/наслідки (вплив вирішення проблеми на учасників практики, місцеві організації, громаду, район, регіон);

5) п'ятий критерій - сталість результатів (економічна обґрунтованість у довготерміновій перспективі, можливість удосконалення і доцільність використання застосованих методів та засобів в іншому контексті або місці; корисність для розвитку громади / соціального капіталу).

(підпункт 5 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

3.2. За кожним критерієм виставляються бали від 1 до 5. Максимально можлива кількість балів - 25.

3.3. Визначення переможців Конкурсу відбувається за кожною тематикою окремо у кожній номінації. Переможцями стають учасники, практики яких набрали найбільшу кількість балів.

Переможцям Конкурсу присуджуються перші, другі та треті місця.

Учасники Конкурсу відповідно до рекомендацій конкурсної комісії та рішення Організатора можуть бути відзначені спеціальними відзнаками.

(пункт 3.3 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 12.04.2016 р. N 92)

IV. Нагородження переможців Конкурсу

4.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами:

за I місце у Конкурсі - диплом I ступеня;

за II місце у Конкурсі - диплом II ступеня;

за III місце у Конкурсі - диплом III ступеня.

4.2. Учасники Конкурсу, відзначені спеціальними відзнаками, нагороджуються дипломом "Спеціальна відзнака".

(розділ IV доповнено пунктом 4.2 згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.04.2016 р. N 92
,
 у зв'язку з цим пункти 4.2, 4.3 вважати відповідно пунктами 4.3, 4.4
)

4.3. Нагородження учасників здійснюється Організатором.

4.4. Інформація про результати Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Організатора.

 

Директор Департаменту регіонального
розвитку та проектного управління

Н. Л. Бондарчук

Опрос