Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке медицинского обеспечения в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 01.04.2014 № 156
редакция действует с 15.04.2016

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2014

м. Київ

N 156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2014 р. за N 416/25193

Про затвердження Інструкції про порядок медичного забезпечення в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 29 лютого 2016 року N 160

Відповідно до Конституції України, Законів України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" та з метою організації медичного забезпечення в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок медичного забезпечення в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Начальнику Медичного центру Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
охорони здоров'я України

 Р. Богатирьова

 Заступник Міністра
соціальної політики України

Л. Дроздова

Заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

В. Биковець

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань 

Г. В. Осовий

Голова Всеукраїнської професійної
спілки працівників спеціального зв'язку

Н. І. Волк

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок медичного забезпечення в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

(У тексті Інструкції слова "особи рядового чи начальницького складу" у всіх відмінках замінено словом "військовослужбовці" у відповідному відмінку згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 29 лютого 2016 року N 160)

I. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".

Ця Інструкція визначає основні правові, організаційні та соціальні засади медичного забезпечення в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку).

1.2. У цій Інструкції терміни та абревіатури вживаються в таких значеннях:

заклади охорони здоров'я Держспецзв'язку - Медичний центр Держспецзв'язку, амбулаторії ВНЗ та територіальних підрозділів Держспецзв'язку;

інші заклади охорони здоров'я - заклади охорони здоров'я Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України, з якими укладено відповідні договори на медичне обслуговування за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Держспецзв'язку;

медикаменти - лікарські засоби, сироватки і вакцини, лікарська рослинна сировина, лікарські мінеральні води, дезінфекційні засоби тощо;

медичний облік - облік осіб, які мають право отримувати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку та інших закладах охорони здоров'я;

медичний огляд - огляд пацієнта лікарем з метою визначення стану його здоров'я в закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку та інших закладах охорони здоров'я;

невідкладна медична допомога - медична допомога, яка полягає у проведенні професійно підготовленими медичними працівниками відповідно до законодавства невідкладних організаційних, діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини при її невідкладному стані, а також мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я;

ВНЗ - вищий навчальний заклад Держспецзв'язку, який утримується повністю або частково за рахунок Адміністрації Держспецзв'язку;

ВЛК - військово-лікарська комісія;

ЛКК - лікарсько-консультаційна комісія;

МСЕК - медико-соціальна експертна комісія.

Інші поняття та терміни, що вживаються в цій Інструкції, визначені в Законах України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та "Про екстрену медичну допомогу".

1.3. Медичне забезпечення в системі Держспецзв'язку - комплекс заходів, що проводяться закладами охорони здоров'я Держспецзв'язку та іншими закладами охорони здоров'я з метою відбору кандидатів на військову службу за контрактом в Держспецзв'язку за станом здоров'я, збереження та зміцнення здоров'я осіб, які перебувають на медичному обліку в закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку, надання їм необхідної медичної допомоги для якнайшвидшого відновлення працездатності після захворювань і травм. До таких заходів належать: лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, протиепідемічні, а також підтримання мобілізаційної готовності закладів охорони здоров'я Держспецзв'язку.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 29.02.2016 р. N 160)

1.4. Основними завданнями діяльності закладів охорони здоров'я Держспецзв'язку є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я щодо військовослужбовців Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій Держспецзв'язку (далі - підрозділи Держспецзв'язку) в закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку та інших закладах охорони здоров'я;

(абзац другий пункту 1.4 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 29.02.2016 р. N 160)

провадження медичної практики;

оформлення та ведення медичної обліково-звітної документації;

впровадження та використання в роботі нових та удосконалених методів діагностики і лікування;

підтримання мобілізаційної готовності сил і засобів закладів охорони здоров'я Держспецзв'язку;

організація навчання та підвищення кваліфікації медичного та фармацевтичного персоналу закладів охорони здоров'я Держспецзв'язку;

профілактика захворювань;

надання невідкладної медичної допомоги в разі перебування особи в невідкладному стані;

надання консультативної медичної допомоги хворим;

проведення передрейсових і післярейсових оглядів водіїв;

проведення огляду осіб, які призначаються до складу варти, з метою визначення їх придатності до несення служби;

проведення обов'язкового медичного огляду кандидатів на військову службу (навчання) за контрактом у Держспецзв'язку;

(абзац тринадцятий пункту 1.4 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 29.02.2016 р. N 160)

проведення медичного огляду ВЛК для встановлення придатності до військової служби за контрактом у Держспецзв'язку;

(пункт 1.4 доповнено новим абзацом чотирнадцятим
 згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 29.02.2016 р. N 160
,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцятим
)

відбір, підготовка та направлення пацієнтів на стаціонарне лікування;

відбір, підготовка та направлення пацієнтів на медичну реабілітацію;

експертиза тимчасової непрацездатності;

направлення на санаторно-курортне лікування;

проведення санітарно-просвітницької роботи, пропаганда здорового способу життя, гігієнічних знань безпосередньо в підрозділах Держспецзв'язку;

контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог і протиепідемічних норм і правил з метою запобігання шкідливому впливу на стан здоров'я факторів виробничого середовища під час навчання, проходження служби та недопущення виникнення (поширення) інфекційних хвороб, а також масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед особового складу Держспецзв'язку.

1.5. На медичному забезпеченні в закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку перебувають такі категорії осіб:

військовослужбовці Держспецзв'язку;

ветерани Держспецзв'язку і члени сімей військовослужбовців Держспецзв'язку у разі відсутності за місцем їх проживання державних або комунальних закладів охорони здоров'я в порядку, визначеному статтею 20 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України";

державні службовці та інші працівники Держспецзв'язку, а також члени їхніх сімей на загальних підставах відповідно до законодавства;

особи рядового чи начальницького складу та військовослужбовці Держспецзв'язку, звільнені зі служби, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", статей 61 - 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" та які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, із числа осіб рядового чи начальницького складу та військовослужбовців Держспецзв'язку.

До членів сім'ї військовослужбовця Держспецзв'язку належать: особи, внесені в особову справу військовослужбовця Держспецзв'язку (дружина (чоловік), діти, що не досягли 18-річного віку, і старші діти, якщо вони є інвалідами I чи II групи, його (її) батьки чи батьки дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні), а також особи, які перебувають під опікою та піклуванням військовослужбовця Держспецзв'язку.

(пункт 1.5 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 29.02.2016 р. N 160)

II. Заклади охорони здоров'я Держспецзв'язку

2.1. Структура і штатні розписи закладів охорони здоров'я Держспецзв'язку затверджуються наказами Адміністрації Держспецзв'язку.

2.2. Медичний центр Держспецзв'язку здійснює свою діяльність на підставі положення, яке затверджується наказом Адміністрації Держспецзв'язку.

2.3. Заклади охорони здоров'я Держспецзв'язку утримуються за рахунок державного бюджету в межах затверджених кошторисних призначень Адміністрації Держспецзв'язку.

III. Порядок надання медичної допомоги в Держспецзв'язку

3.1. Медична допомога особам, визначеним у пункті 1.5 розділу I цієї Інструкції, надається медичними працівниками в закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку відповідно до державних стандартів у сфері охорони здоров'я в порядку, передбаченому законодавством України.

3.2. У закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку та інших закладах охорони здоров'я надаються:

медична допомога;

невідкладна медична допомога;

медична реабілітація;

санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи;

звільнення від виконання службових обов'язків на період хвороби з тимчасовою втратою працездатності військовослужбовцем Держспецзв'язку;

(абзац шостий пункту 3.2 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 29.02.2016 р. N 160)

забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення.

(абзац сьомий пункту 3.2 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 29.02.2016 р. N 160)

3.3. За відсутності в закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку фахівців необхідного профілю, кваліфікації, при лікуванні складних для діагностики і лікування захворювань, у разі лікування хвороб, що потребують спеціальних методів діагностики та лікування, пацієнти можуть отримати медичну допомогу (консультацію лікаря, групи лікарів, діагностичні та лабораторні дослідження) в інших закладах охорони здоров'я.

Рішення про направлення пацієнта до іншого закладу охорони здоров'я приймає лікуючий лікар чи фельдшер Держспецзв'язку. Належним чином оформлене направлення підписується лікуючим лікарем чи фельдшером Держспецзв'язку, завіряється підписом начальника закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку або начальника територіального підрозділу Держспецзв'язку та засвідчується печаткою лікаря, печаткою "Для довідок" закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку або печаткою "Для довідок" територіального підрозділу Держспецзв'язку і реєструється в журналі реєстрації направлень.

3.4. Медичну допомогу в державних або комунальних закладах охорони здоров'я отримують військовослужбовці Держспецзв'язку в разі:

відсутності за місцем проходження служби або за місцем проживання (перебування) військовослужбовців Держспецзв'язку закладів охорони здоров'я Держспецзв'язку та інших закладів охорони здоров'я;

перебування в невідкладному стані (при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо).

IV. Лікувально-профілактична робота

4.1. Лікувально-профілактична робота - сукупність заходів, що проводяться закладами охорони здоров'я Держспецзв'язку з метою збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців Держспецзв'язку та інших осіб, що визначені в пункті 1.5 розділу I цієї Інструкції, забезпечення їх працездатності, запобігання і зниження рівня захворюваності, працевтрат, своєчасного виявлення і лікування тих, хто захворів, якнайшвидшого відновлення їх здоров'я.

4.2. Лікувально-профілактичні заходи містять у собі:

вивчення в Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділах Держспецзв'язку умов службової діяльності військовослужбовців Держспецзв'язку з метою виявлення факторів, що негативно впливають на їх стан здоров'я і є причиною виникнення захворювань і травм, а також розробку на цій основі комплексних профілактичних заходів;

пропаганду здорового способу життя та гігієнічних знань;

щорічну диспансеризацію військовослужбовців Держспецзв'язку;

організацію роботи ЛКК у Медичному центрі Держспецзв'язку;

участь лікаря закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку у проведенні МСЕК;

своєчасне виявлення військовослужбовців Держспецзв'язку, що захворіли, надання їм необхідної медичної допомоги;

санаторно-курортне лікування;

проведення медичного огляду ВЛК.

(абзац дев'ятий пункту 4.2 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 29.02.2016 р. N 160)

4.3. Основою лікувально-профілактичних заходів у Держспецзв'язку є диспансеризація.

Керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку є відповідальними за своєчасність проходження своїми підлеглими диспансерних оглядів, а також медичних оглядів працівників, робота яких пов'язана з впливом шкідливих факторів, і за шкідливі наслідки для їх здоров'я, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов'язкового медичного огляду.

4.4. Робота лікарів у закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку організовується за дільничним принципом.

4.5. Особи з інфекційними захворюваннями госпіталізуються в інфекційні лікарні (відділення) інших закладів охорони здоров'я.

4.6. З метою визначення стану здоров'я військовослужбовця Держспецзв'язку під час переміщення по службі в іншу місцевість, направлення в довготермінове відрядження, призначення на іншу посаду за станом здоров'я або надання відпустки у зв'язку з хворобою, досягненням граничного віку перебування на військовій службі за контрактом, звільненням з військової служби, одержанням ним при виконанні службових обов'язків поранень, контузій або каліцтв, а також для визначення ступеня придатності кандидата на військову службу (навчання) за контрактом в Держспецзв'язку проводиться ВЛК.

(пункт 4.6 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 29.02.2016 р. N 160)

V. Організація роботи ЛКК. Експертиза тимчасової непрацездатності

5.1. ЛКК створюється в Медичному центрі Держспецзв'язку.

Для військовослужбовців Держспецзв'язку територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів Держспецзв'язку, що не розташовані у місті Києві, ЛКК проводиться в інших закладах охорони здоров'я.

(абзац другий пункту 5.1 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 29.02.2016 р. N 160)

5.2. ЛКК виконує такі функції:

вирішує клініко-експертні питання після огляду військовослужбовців Держспецзв'язку, вивчення даних медичного обстеження;

вирішує питання експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності, перевіряє правильність установленого діагнозу, проведеного обстеження, призначеного лікування, обґрунтованості видачі та продовження довідок про тимчасову непрацездатність військовослужбовців Держспецзв'язку;

ухвалює рішення щодо направлення за необхідності хворих на консультацію, обстеження та лікування, встановлення зв'язку захворювання з умовами праці до спеціалізованих і високоспеціалізованих закладів охорони здоров'я;

направляє пацієнтів в інші заклади охорони здоров'я, залучає у разі потреби до роботи ЛКК суміжних фахівців;

проводить контрольні обстеження, огляд хворих, перевірку виконання режиму, призначеного лікарем;

направляє хворого для огляду до МСЕК;

видає довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою (ф. 070/о), затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (далі - наказ N 110);

уносить пропозиції керівництву закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку щодо поліпшення організації експертизи тимчасової непрацездатності в закладі охорони здоров'я Держспецзв'язку та підвищення якості надання медичної допомоги.

5.3. Звільнення від виконання службових обов'язків до 10 діб у зв'язку з хворобою військовослужбовців Держспецзв'язку надається лікуючим лікарем закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку або інших закладів охорони здоров'я.

Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, довідка про тимчасову непрацездатність продовжується лікуючим лікарем спільно із начальником (керівником) закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку терміном до 30 днів, а надалі - ЛКК закладу охорони здоров'я Держспецзв'язку, до якого прикріплена для медичного обслуговування особа рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, або іншим закладом охорони здоров'я після комісійного огляду хворого з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів, але не більше строку, встановленого для направлення з метою проведення МСЕК.

VI. Порядок перебування на медичному обліку. Організація медичного обліку

6.1. Особи, зазначені у пункті 1.5 розділу I цієї Інструкції, перебувають на медичному обліку в закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку за місцем проходження служби або за місцем проживання (перебування).

6.2. Рішення про зарахування на медичний облік особи приймається начальником Медичного центру Держспецзв'язку або керівником територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділу урядового фельд'єгерського зв'язку, територіального підрозділу Держспецзв'язку, що не розташовані у місті Києві.

(абзац перший пункту 6.2 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 29.02.2016 р. N 160)

Документом, що підтверджує право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку або інших закладах охорони здоров'я, є:

службове посвідчення військовослужбовців Держспецзв'язку;

посвідчення ветерана Держспецзв'язку;

документи, що підтверджують родинні зв'язки або пільги, передбачені законодавством для конкретної категорії осіб.

6.3. У закладах охорони здоров'я Держспецзв'язку використовується первинна облікова документація за формою, затвердженою наказом N 110.

6.4. Основним обліковим медичним документом військовослужбовців є форма первинної облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого", затверджена наказом N 110.

6.5. Військовослужбовець Держспецзв'язку, який після звільнення з військової служби за контрактом у Держспецзв'язку не є ветераном Держспецзв'язку та не належить до категорій осіб, зазначених у пункті 1.5 розділу I цієї Інструкції, втрачає право перебувати на медичному обліку в закладі охорони здоров'я Держспецзв'язку і знімається з нього.

(пункт 6.5 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 29.02.2016 р. N 160)

 

Начальник Медичного
центру Держспецзв'язку

А. М. Сипливий

Опрос