Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о селекционном отстреле охотничьих животных

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Инструкция от 07.02.2014 № 57
редакция действует с 26.07.2019

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2014

м. Київ

N 57

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2014 р. за N 413/25190

Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 3 квітня 2019 року N 171

Відповідно до статті 32 Закону України "Про мисливське господарство та полювання", підпункту 7.168 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про селекційний відстріл мисливських тварин, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства від 30 травня 2001 року N 47 "Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 червня 2001 року за N 509/5700.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В. М.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

О. А. Проскуряков

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

В. М. Сівець

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ІНСТРУКЦІЯ
про селекційний відстріл мисливських тварин

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 32 Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

1.2. Ця Інструкція встановлює єдиний для усіх користувачів мисливських угідь порядок проведення селекційного відстрілу мисливських тварин, оформлення та видачі дозволів на проведення селекційного відстрілу, критерії для відбору мисливських тварин, які підлягають відстрілу.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

акт селекційного відстрілу - документ, який засвідчує факт відстрілу мисливської тварини конкретного виду, віку, статі та причину її відстрілу (додаток 2);

дозвіл на селекційний відстріл - документ, який засвідчує право працівника, уповноваженого здійснювати охорону мисливських угідь, на селекційний відстріл мисливських тварин (додаток 1);

селекційний відстріл - вилучення із природних популяцій тварин, які мають певні відхилення у своєму розвитку від здорових тварин, з метою формування здорового, високопродуктивного маточного поголів'я, регулювання вікової та статевої структури популяцій.

II. Основні критерії для визначення тварин, які підлягають селекційному відстрілу

2.1. Селекційний відстріл здійснюється щодо хворих, поранених тварин, старих особин з явними ознаками деградації, дворічного нерозвинутого молодняку, тварин з нехарактерним для виду забарвленням, а при відстрілі самців оленів, ланей, козуль - особин з недорозвинутими рогами.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 03.04.2019 р. N 171)

2.2. Відстріл вибракуваних самців необхідно закінчити до початку гону.

2.3. Категорично забороняється відстрілювати здорових тварин, які не мають чітко виражених аномалій у своєму розвитку.

III. Видача дозволів та бланків актів селекційного відстрілу

3.1. Дозволи на селекційний відстріл на території мисливських угідь України (крім територій та об'єктів природно-заповідного фонду) видаються Держлісагентством України.

3.2. Дозволи на селекційний відстріл у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду видаються обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Забороняється селекційний відстріл тварин у природних заповідниках.

(пункт 3.2 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 03.04.2019 р. N 171)

3.3. Для отримання дозволу на селекційний відстріл користувачі мисливських угідь подають до органів, зазначених у пунктах 3.1, 3.2 цього розділу, заяву із зазначенням працівників, уповноважених здійснювати охорону мисливських угідь, яким необхідно видати дозволи, але не більше двох для кожного користувача угідь.

3.4. Для отримання дозволу на селекційний відстріл у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, крім заяви, подаються висновок компетентної наукової організації (установи) про необхідність проведення селекційного відстрілу в межах ліміту та рішення науково-технічної ради природно-заповідної установи.

3.5. Заяви про видачу дозволів подаються щороку до 01 травня.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 03.04.2019 р. N 171)

3.6. Дозволи на селекційний відстріл видаються протягом місяця з дня отримання заяви відповідним органом. У разі відсутності затвердженого в установленому законодавством порядку ліміту добування мисливських тварин дозвіл на селекційний відстріл не видається, про що користувач мисливських угідь письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви.

3.7. Користувачам мисливських угідь разом із дозволами на селекційний відстріл видаються бланки актів селекційного відстрілу.

3.8. Облік виданих дозволів на селекційний відстріл та бланків актів селекційного відстрілу ведеться у спеціальних журналах, які мають бути прошнуровані, з пронумерованими сторінками, скріплені печаткою та підписом керівника органу, що видає такі дозволи та бланки актів.

3.9. Дозволи на селекційний відстріл та бланки актів селекційного відстрілу видаються строком на 1 рік. Після закінчення строку дії дозволи на селекційний відстріл разом зі звітом про проведену роботу, першими примірниками оформлених актів селекційного відстрілу та невикористаними бланками таких актів повертаються органу, який їх видав, не пізніше 20 травня.

(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 03.04.2019 р. N 171)

IV. Порядок здійснення селекційного відстрілу

4.1. Селекційний відстріл здійснюється протягом року незалежно від строків сезону полювання працівниками, уповноваженими здійснювати охорону мисливських угідь, на підставі дозволів для його проведення відповідно до лімітів добування мисливських тварин.

Забороняється проведення селекційного відстрілу тварин іншим мисливцям у присутності особи, яка має дозвіл на селекційний відстріл.

(пункт 4.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 03.04.2019 р. N 171)

4.2. Облік добутих під час селекційного відстрілу тварин здійснюється у спеціальному журналі, який ведеться користувачем мисливських угідь. Журнал повинен бути прошнурований, з пронумерованими сторінками, скріплений печаткою та підписом керівника користувача мисливського угіддя. У журналі вказуються дата виїзду для проведення селекційного відстрілу, прізвище особи, яка здійснила селекційний відстріл, номер дозволу на селекційний відстріл, місце проведення відстрілу (лісництво, обхід, урочище тощо), результати проведення відстрілу (вид тварини, вік, стать, причина відстрілу тощо). Копії актів селекційного відстрілу зберігаються разом із журналом у користувача мисливських угідь.

4.3. Селекційний відстріл може проводитись з підходу, із засідок чи веж, з під'їзду на гужовому транспорті.

4.4. До початку транспортування (перевезення, перенесення) добутих тварин на місці відстрілу заповнюється акт селекційного відстрілу на кожну відстріляну тварину у двох примірниках: перший примірник акта разом зі звітом про виконану роботу подається до органу, який видав дозвіл на селекційний відстріл, другий залишається в мисливському господарстві.

4.5. Селекційний відстріл хворої тварини здійснюється за висновком спеціаліста ветеринарної медицини, який зазначає в акті селекційного відстрілу хворобу тварини і підписує його.

4.6. Тварини, добуті в порядку селекційного відстрілу протягом мисливського сезону, вважаються добутими в межах ліміту цього сезону, а тварини, добуті в міжсезоння, - у межах ліміту наступного мисливського сезону.

4.7. На всіх добутих у порядку селекційного відстрілу тварин користувачі мисливських угідь закривають ліцензії на їх добування.

4.8. Добуті в результаті проведення селекційного відстрілу тварини залишаються у розпорядженні користувача мисливських угідь.

4.9. Користувач мисливських угідь залежно від результатів проведеної ветеринарно-санітарної експертизи добутих під час селекційного відстрілу тварин може самостійно реалізовувати цих тварин (у тому числі мисливські трофеї) або здійснювати їх переробку.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, який видав дозвіл)

ДОЗВІЛ
на селекційний відстріл

"___" ____________ 20 __ року N __________

______________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
______________________________________________________________________________________
дозволяється протягом усього року, незалежно від строків мисливського сезону, проводити в мисливських угіддях
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                              (користувач мисливських угідь)

селекційний відстріл мисливських тварин відповідно до затвердженого в установленому законодавством порядку ліміту добування мисливських тварин.

На кожну відстріляну тварину складається акт селекційного відстрілу мисливських тварин у двох примірниках.

Після закінчення строку дії цей дозвіл підлягає поверненню органу, який його видав, разом із звітом про проведену роботу, першими примірниками використаних актів селекційного відстрілу та невикористаними бланками цих актів.

Дозвіл дійсний до "___" ____________ 20__ року за наявності посвідчення мисливця.

 

 

 

Місце для
фотокартки
працівника,
якому
дозволено
здійснювати
селекційний
відстріл тварин


 

______________________________________
(посада та прізвище посадової особи,
__________
_____________________________
яка видала дозвіл)

______________________________________
(підпис)

 

Акт
селекційного відстрілу мисливських тварин

"___" ____________ 20 __ року

N _______

______________________________________________________________________________________
                                                                                                          (місце складання акта)

Ми, __________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвища, ініціали, посади осіб)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
склали цей акт про те, що за дозволом на селекційний відстріл від "___" ____________ 20__ року N _______________, який видано
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
строк дії дозволу до ________________________, проведено відстріл ___________________________
                                                                                                                                                                                   (вид тварини,
______________________________________________________________________________________
                                                                        стать, вік, наявність рогів, кількість відростків, ікла)
на території ___________________________________________________________________________
                                                                                 (господарство, лісництво, обхід, урочище, квартал)
у зв'язку з _____________________________________________________________________________
                                                                                                     (причина відстрілу)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

___________________
(посада)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

___________________
(посада)

____________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Висновок спеціаліста ветеринарної медицини ______________________________________________
(при підозрі на захворювання тварини)
______________________________________________________________________________________

Примітка. Акт складається у двох примірниках. Перший примірник надсилається органу, який видав дозвіл на селекційний відстріл, другий залишається у користувача мисливських угідь.

____________

Опрос