Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о системе управления безопасностью судоходства на морском и речном транспорте

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 26.03.2014 № 151
действует с 29.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2014

м. Київ

N 151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2014 р. за N 406/25183

Про затвердження Змін до Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

Відповідно до статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України, статей 3 та 4 Закону України "Про транспорт", з метою удосконалення системи управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року N 904, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за N 1193/8514, що додаються.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

 

Міністр

М. Ю. Бурбак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський

 

ЗМІНИ
до Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

1. В абзаці восьмому пункту 1.5 глави 1 слова та цифри "Положення про Укрморрічінспекцію України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.98 N 2098, із змінами" замінити словами та цифрами "Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 447, із змінами".

2. В абзаці третьому пункту 10.6 глави 10 слова "інспекції державного портового нагляду" замінити словами "служби капітана морського порту".

3. У додатку 1 до Положення:

1) назву додатка викласти в такій редакції:

"Функціональні вимоги до СУБ СК (для СК із самохідними суднами валовою місткістю 500 одиниць і більше та пасажирськими суднами незалежно від місткості)";

2) главу 11 доповнити новими пунктами такого змісту:

"11.4. Документація з СУБ СК має бути перевірена та схвалена класифікаційним товариством, визначеним Кабінетом Міністрів України.

11.5. СК повинна мати документ про відповідність. Документ про відповідність видається класифікаційним товариством, визначеним Кабінетом Міністрів України, за умови, що СК відповідає вимогам цього Положення, на строк не більше ніж п'ять років.

З метою підтвердження ефективності роботи СУБ СК та її відповідності вимогам цього Положення документ про відповідність підлягає щорічному підтвердженню з боку класифікаційного товариства, яке його видало. Документ про відповідність є дійсним лише для типів суден, що в ньому зазначені, та за умови проведення періодичних перевірок.

11.6. З метою полегшення введення в дію системи управління безпекою СК може бути виданий тимчасовий документ про відповідність на строк, що не перевищує 6 місяців.

Тимчасовий документ про відповідність видається у випадках, якщо:

СК тільки утворено;

до чинного документа про відповідність необхідно внести нові типи суден, за експлуатацію яких СК взяла на себе відповідальність.

11.7. Копія документа про відповідність/тимчасового документа про відповідність повинна бути на кожному судні СК.

11.8. Свідоцтво про управління безпекою видається судну класифікаційним товариством, визначеним Кабінетом Міністрів України, за умови, що СК діє, а її методи управління на борту судна здійснюються згідно зі схваленою СУБ на строк не більше ніж п'ять років.

Дійсність свідоцтва про управління безпекою має перевірятися класифікаційним товариством, яке його видало, не рідше одного разу протягом строку дії свідоцтва про управління безпекою. Якщо здійснюється лише одна перевірка, а строк дії свідоцтва складає 5 років, вона повинна бути проведена між другою та третьою щорічними датами. Свідоцтво про управління безпекою є дійсним за умови проведення проміжної перевірки та наявності чинного документа про відповідність.

11.9. З метою полегшення введення в дію системи управління безпекою може бути видане тимчасове свідоцтво про управління безпекою на строк, що не перевищує 6 місяців.

Тимчасове Свідоцтво про управління безпекою може бути видано:

новим суднам СК;

у випадку, коли СК бере відповідальність за експлуатацію судна, що є для неї новим.";

3) пункт 12.1 глави 12 викласти в такій редакції:

"12.1. СК зобов'язана проводити внутрішні ревізії з безпеки з метою перевірки відповідності заходів у галузі безпеки та запобігання забрудненню довкілля. Такі перевірки мають проводитись не рідше одного разу на рік".

4. В абзаці шостому пункту 2.5 глави 2 додатка 14 слова "інспекції державного портового нагляду" замінити словами "служби капітана морського порту".

 

Директор Департаменту державної
політики в галузі морського
та річкового транспорту

Д. В. Демидович

Опрос