Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку ведения реестра аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки профессиональных участников рынка ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 25.03.2014 № 340
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.03.2014

м. Київ

N 340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 квітня 2014 р. за N 400/25177

Про затвердження Змін до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25 жовтня 2012 року N 1519
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 4 грудня 2018 року N 845)

Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою приведення нормативно-правових актів НКЦПФР у відповідність до законодавства України, що регулює діяльність учасників фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2213/22525 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Зміни до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

1. У розділі III:

1) пункти 7, 8 викласти в такій редакції:

"7. У разі прийняття НКЦПФР рішення про відмову у внесенні до Реєстру, відмову у внесенні змін до Реєстру, виключення з Реєстру заявнику протягом тридцяти днів надсилається лист із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.

Зазначені рішення можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

8. Рішення щодо внесення аудиторської фірми до Реєстру або про виключення з Реєстру, відмову у внесенні до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва, внесення змін до Реєстру (у разі змін, передбачених у підпунктах "а" та "в" пункту 1 розділу V цього Порядку) та відмову у внесенні змін до Реєстру підлягають опублікуванню в одному з офіційних друкованих видань НКЦПФР. Реєстр регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР.";

2) пункт 9 доповнити реченням такого змісту: "У такому випадку рішення уповноваженої посадової особи НКЦПФР оформлюються розпорядженнями за формами, встановленими цим Порядком (додатки 10 - 15).".

2. У розділі V:

1) у пункті 3:

доповнити підпункт 3.3 після слів "у підпунктах "г", "ґ" літерою ", "е";

доповнити пункт після підпункту 3.7 новим підпунктом 3.8 такого змісту:

"3.8 засвідчені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копії документів, що підтверджують проходження навчання шляхом підготовки за відповідною програмою, згідно з підпунктом "ґ" пункту 2 розділу IV цього Порядку (подаються у випадку внесення змін з підстав, передбачених у підпунктах "г", "ґ" пункту 1 цього розділу);".

У зв'язку з цим підпункт 3.8 вважати підпунктом 3.9;

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"6. Підставами для прийняття НКЦПФР рішення про відмову у внесенні змін до Реєстру є:

1) невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;

2) недостовірність інформації в документах, поданих заявником для внесення змін до Реєстру;

3) неповнота інформації в документах, поданих заявником для внесення змін до Реєстру.".

3. Підпункт 1.10 пункту 1 розділу VII викласти в такій редакції:

"1.10 закінчення строку дії Свідоцтва та ненадходження документів, що підтверджують продовження терміну дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі - свідоцтво АПУ), на дату закінчення терміну дії свідоцтва АПУ;".

4. Додаток 2 до Порядку доповнити після пункту 7 новими пунктами 8, 9 такого змісту:

"8. Анкета щодо ділової репутації аудиторської фірми.

9. Інформація про пов'язаних осіб керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів.".

У зв'язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 10, 11.

5. Доповнити Порядок новими додатками 10 - 15, що додаються.

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ___________________________________________________________________________,
                                                                               (дата, номер, заголовок відповідного рішення НКЦПФР)
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2213/22525 (із змінами), та відповідно до заяви та документів, поданих для внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                           (номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
                                                                          виданого Аудиторською палатою України)
_____________________________________________________________________________________
   (дата та номер рішення Аудиторської палати України про видачу свідоцтва про відповідність системи контролю якості)
____________________________________________________________________________________
                      (інформація про керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь
                                        у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

внести _______________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування аудиторської фірми та код за ЄДРПОУ)
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ___________________________________________________________________________,
                                                                                  (дата, номер, заголовок відповідного рішення НКЦПФР)
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2213/22525 (із змінами), а саме ________________________________________________________________________________, щодо
                             (вказується(ються) відповідна(і) структурна(і) одиниця(і) зазначеного Порядку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                             (номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
                                                                              виданого Аудиторською палатою України)
_____________________________________________________________________________________
   (дата та номер рішення Аудиторської палати України про видачу свідоцтва про відповідність системи контролю якості)
_____________________________________________________________________________________
                        (інформація про керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь
                                            у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________.
(перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

Враховуючи викладене та на підставі _____________________________________________________
                                                                                                                              (зазначення підстав для відмови у внесенні)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити ____________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування аудиторської фірми та код за ЄДРПОУ)
у внесенні до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ___________________________________________________________________________,
                                                                         (дата, номер, заголовок відповідного рішення НКЦПФР)
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2213/22525 (із змінами), а саме ________________________________________________________________________________, щодо
                                 (вказується(ються) відповідна(і) структурна(і) одиниця(і) зазначеного Порядку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                (номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
                                                                              виданого Аудиторською палатою України)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________.
(перелік виявлених порушень тощо)

Враховуючи викладене та на підставі _____________________________________________________
                                                                                                                                (зазначення підстав для виключення)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

виключити ___________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування аудиторської фірми та код за ЄДРПОУ)
з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ___________________________________________________________________________,
                                                                              (дата, номер, заголовок відповідного рішення НКЦПФР)
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2213/22525 (із змінами), на підставі заяви, поданої
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                     (код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (місцезнаходження)
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, та документів згідно з _____________________________________________
                                 (вказується підстава для внесення змін)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

внести зміни стосовно __________________________________________________________________
                                                                                            (найменування аудиторської фірми та код за ЄДРПОУ)
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ___________________________________________________________________________,
                                                                        (дата, номер, заголовок відповідного рішення НКЦПФР)
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2213/22525 (із змінами), а саме ________________________________________________________________________________, щодо
                                 (вказується(ються) відповідна(і) структурна(і) одиниця(і) зазначеного Порядку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                          (код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (місцезнаходження)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________.
(перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

Враховуючи викладене та на підставі _____________________________________________________
                                                                                                                 (зазначення підстав для відмови у внесенні змін)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити ____________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування аудиторської фірми та код за ЄДРПОУ)
у внесенні змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N ____

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ___________________________________________________________________________,
                                                                               (дата, номер, заголовок відповідного рішення НКЦПФР)
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2213/22525 (із змінами), та відповідно до заяви та документів, поданих для видачі дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування аудиторської фірми)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                           (зазначення підстав для видачі дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм,
                               які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

видати _______________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування аудиторської фірми та код за ЄДРПОУ)
дублікат свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

___________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос