Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к техническому и технологическому обеспечению исполнителей топографо-геодезических и картографических работ

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 11.02.2014 № 65
действует с 06.05.2014

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2014

м. Київ

N 65

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 квітня 2014 р. за N 395/25172

Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт

Відповідно до частини четвертої статті 171 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", абзацу п'ятого пункту 3 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В. М.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

 

Вимоги
до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги поширюються на суб'єктів господарювання, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи з метою створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної і картографічної продукції.

1.2. У цих Вимогах терміни вживаються у таких значеннях:

виконавці топографо-геодезичних і картографічних робіт (далі - виконавці робіт) - юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи є сертифікований інженер-геодезист, що є відповідальним за якість результатів топографо-геодезичних і картографічних робіт;

технічне забезпечення виконавців робіт - засоби обчислювальної та інформаційної техніки, технічні засоби для виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

технологічне забезпечення виконавців робіт - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний процес для створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних.

Інші терміни, що використовуються у цих Вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про географічні назви" та інших нормативно-правових актах.

II. Вимоги до технічного забезпечення виконавців робіт

2.1. Виконавець робіт повинен мати на праві власності чи інших законних підставах такі засоби обчислювальної та інформаційної техніки, технічні засоби, необхідні для виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт:

супутникові геодезичні ГНСС-приймачі, високоточні і точні електронні тахеометри, теодоліти та нівеліри, гравіметри, комп'ютери та відповідне ліцензоване програмне забезпечення для виконання робіт зі створення Державної геодезичної мережі, геодезичних мереж згущення, геодезичних мереж спеціального призначення, інженерно-геодезичних вишукувань;

цифрові аерокамери, аерофотоапарати, прилади для обробки аерофільмів та друку фотографій, сканери високої роздільної здатності, аналітичні та цифрові фотограмметричні прилади, точні та технічної точності тахеометри (електронні), теодоліти та нівеліри, комп'ютери та відповідне ліцензоване програмне забезпечення для виконання аерофототопографічних робіт, топографічних зйомок, кадастрових зйомок, топографічних робіт для забезпечення основи різних кадастрів;

сканери високої роздільної здатності, обладнання для підготовки карт до видання, комп'ютери та спеціалізоване ліцензоване програмне забезпечення (геоінформаційні системи, система управління банком даних тощо) для виконання робіт зі створення (укладання, поновлення, підготовка до видання) карт (планів) у графічному, цифровому та електронному видах, робіт зі створення та ведення геоінформаційних систем, баз та банків даних.

2.2. Геодезичні інструменти та обладнання, комп'ютерна, обчислювальна, інформаційна техніка і програмне забезпечення, які застосовуються для виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, повинні забезпечувати необхідну точність вимірювань, автоматизацію процесів обробки даних, отримання геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів та даних у паперовому та електронному вигляді.

III. Вимоги до технологічного забезпечення виконавців робіт

3.1. Виконавець робіт повинен:

виконувати роботи відповідно до затвердженої у встановленому законодавством порядку нормативно-технічної документації щодо додержання технології виконання робіт, оформлення технічних проектів, звітів, пояснювальних записок, повноти, точності й відповідності відображення місцевості на топографічних планах та картах умовним знакам;

дотримуватися встановленого порядку обліку, зберігання, використання та розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними матеріалами;

забезпечувати регулярність повірок засобів вимірювальної техніки відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та виконання обов'язкових технологічних повірок засобів вимірювання з відображенням їх у польових журналах згідно з інструкціями за видами робіт;

безоплатно передавати згідно із законодавством до Державного картографо-геодезичного фонду України один примірник копій створених матеріалів робіт;

надавати до Держземагентства України відомості про стан пунктів Державної геодезичної мережі України та мереж згущення, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж, як вихідні дані;

дотримуватися вимог щодо вживання в створених геодезичних, топографічних і картографічних матеріалах (даних) назв географічних об'єктів згідно із Законом України "Про географічні назви".

3.2. Створені виконавцями робіт топографо-геодезичні і картографічні матеріали підписуються керівником суб'єкта господарювання та сертифікованим інженером-геодезистом.

 

Заступник директора
Департаменту землеробства

Ю. Л. Жарун

Опрос