Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинском конкурсе "Эрудит" среди учащихся 12-х классов специальных общеобразовательных школ (школ-интернатов) для детей глухих и со сниженным слухом

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 18.03.2014 № 238

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2014

м. Київ

N 238

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2014 р. за N 383/25160

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Ерудит" серед учнів 12-х класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей глухих та зі зниженим слухом

З метою реалізації статті 24 Конвенції про права інвалідів, відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Указу Президента України від 04 липня 2005 року N 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" та з метою гуманізації навчання, виховання, соціалізації, інтеграції у соціальне середовище учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей глухих та зі зниженим слухом

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс "Ерудит" серед учнів 12-х класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей глухих та зі зниженим слухом, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Панасюк Т. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О. С.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс "Ерудит" серед учнів 12-х класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей глухих та зі зниженим слухом

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу "Ерудит" серед учнів 12-х класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей глухих та зі зниженим слухом (далі - Конкурс).

2. Засновниками Конкурсу є Міністерство освіти і науки, Центральне правління Українського товариства глухих (далі - ЦП УТОГ).

3. Організатором та координатором Конкурсу є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут) та ЦП УТОГ.

4. Конкурс проводиться щороку серед учнів 12-х класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей глухих та зі зниженим слухом (далі - спеціальні загальноосвітні школи).

5. Конкурс проводиться з метою:

гуманізації навчання, виховання, соціалізації, інтеграції у соціальне середовище учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл;

виявлення обдарованих учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл;

стимулювання до здобуття вищої освіти та заохочення учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл до успішного оволодіння загальною середньою освітою.

6. Основними завданнями Конкурсу є:

визначення стану якості освіти, виховання, соціалізації та інтеграції у соціальне середовище осіб з особливими освітніми потребами шляхом впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного освітнього процесу в системі спеціальної освіти;

підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

7. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайтах МОН України, Інституту, ЦП УТОГ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за 10 днів до початку I етапу Конкурсу.

II. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсі можуть брати участь учні 12-х класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (далі - учасники).

2. Кількісний склад учасників кожного етапу визначає відповідний організаційний комітет.

3. Кожний учасник обов'язково повинен мати при собі паспорт або свідоцтво про народження та прибувати на Конкурс з однією супроводжуючою особою.

4. Після прибуття до місця проведення відповідного етапу Конкурсу учасник подає до організаційного комітету копію заявки на участь та копію звіту попереднього етапу.

5. У разі заміни учасника Конкурсу (з поважних причин) до організаційного комітету відповідного етапу Конкурсу подається оригінал нової заявки із зазначенням причини заміни.

6. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись вимог його проведення, норм охорони праці, бережливо використовувати обладнання, прилади, інструменти.

7. Під час проведення Конкурсу обробка та захист персональних даних учасників здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

III. Проведення Конкурсу

1. Дата початку Конкурсу визначається відповідним наказом МОН України, у якому зазначаються строки проведення всіх етапів.

2. Конкурс проводиться в два етапи:

I етап - шкільний - проводиться серед учнів 12-х класів спеціальних загальноосвітніх шкіл;

II етап - Всеукраїнський - проводиться щороку в м. Києві на базі Культурного центру Українського товариства глухих (м. Київ, вул. Курська, 6).

3. До участі у II етапі Конкурсу допускаються тільки переможці, які посіли I місце у I етапі Конкурсу (по одному учаснику від кожної школи).

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій направляють звіти про проведення I етапу та заявки на участь переможців у II етапі Конкурсу до Інституту та ЦП УТОГ не пізніше ніж за 15 днів до початку II етапу Конкурсу.

5. Під час виконання завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (мережею Інтернет, мобільними телефонами тощо), крім засобів, що офіційно дозволені відповідними організаційним комітетом і журі.

6. До участі в роботі Конкурсу обов'язково залучаються перекладачі жестової мови.

IV. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення I етапу Конкурсу створюються Республіканський (в Автономній Республіці Крим), обласні (міські) організаційні комітети, які затверджуються наказами відповідно Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а II етапу - Всеукраїнський організаційний комітет, що затверджується наказом МОН України за поданням Інституту.

2. Організаційний комітет I етапу Конкурсу створюється із числа працівників наукових установ, Українського товариства глухих, на базі яких проводиться Конкурс, працівників методичних установ, представників місцевих органів виконавчої влади, викладачів та інших педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл, представників громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за їх згодою).

3. Під час проведення II етапу Конкурсу до складу організаційного комітету Конкурсу входять представники МОН України, ЦП УТОГ та Інституту, працівники наукових та методичних установ, органів виконавчої влади, викладачі, представники громадських організацій, товариств, благодійних фондів (за їх згодою).

4. Очолює організаційний комітет Конкурсу (далі - організаційний комітет) голова, який має заступника і секретаря.

Кількість членів організаційного комітету може становити від 9 до 15 осіб.

5. Голова організаційного комітету:

очолює організаційний комітет;

розподіляє повноваження між членами організаційного комітету;

керує роботою з організації проведення Конкурсу.

6. Члени організаційного комітету:

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

забезпечують порядок проведення Конкурсу;

утворюють апеляційні комісії;

складають спільно з журі рішення за підсумками проведення Конкурсу, що підписується головами відповідного організаційного комітету, журі та секретарем відповідного організаційного комітету.

7. Секретар організаційного комітету:

забезпечує ведення необхідної документації Конкурсу;

формує банк учасників Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

V. Журі Конкурсу

1. Журі Конкурсу (далі - журі) формується з фахівців відповідного профілю (дефектологів, сурдопедагогів), наукових працівників, викладачів, методистів тощо.

2. Персональний склад журі I етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а II етапу - наказом МОН України за поданням Інституту.

Кількість членів журі може становити від 9 до 15 осіб.

3. До складу журі Конкурсу входять голова, заступник голови, члени, секретар.

4. Голова журі:

організовує роботу членів журі Конкурсу;

проводить засідання журі;

забезпечує об'єктивність розгляду, оцінювання поданих матеріалів;

затверджує список переможців Конкурсу.

5. Члени журі:

перевіряють та оцінюють роботи учасників Конкурсу;

після завершення Конкурсу проводять консультації для учасників щодо виконання запропонованих завдань;

аналізують рівень підготовки учасників Конкурсу, готують подання про нагородження переможців, складають відповідний аналітичний звіт;

надають до організаційного комітету Конкурсу аналітичні звіти про результати його проведення;

складають спільно з організаційним комітетом рішення за підсумками проведення Конкурсу, що підписується головами відповідного журі, організаційного комітету та секретарем відповідного журі.

6. Секретар:

оформляє документацію Конкурсу, що зберігається протягом року в Інституті;

забезпечує своєчасне заповнення оціночних відомостей.

7. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова та члени журі.

VI. Апеляційна комісія Конкурсу

1. Для розгляду апеляцій відповідним організаційним комітетом з числа працівників методичних установ, викладачів та інших педагогічних працівників утворюється апеляційна комісія Конкурсу у складі 5 осіб (далі - апеляційна комісія).

Одна й та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету та апеляційної комісії.

Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання і надається для ознайомлення заявнику.

2. У разі виникнення спірних питань учасники мають право після завершення відповідного етапу Конкурсу подавати апеляційній комісії заяву в письмовій формі з приводу правильності та об'єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержувати письмову відповідь (за вимогою учасника) до остаточного підбиття підсумків.

У заяві учасник повинен зазначити підставу апеляції.

3. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв може прийняти такі рішення: відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав для зміни результату або задовольнити апеляційну заяву.

VII. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

1. Переможцями кожного етапу Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів, що визначаються на спільному засіданні відповідних організаційних комітетів та журі Конкурсу, та посіли I, II та III місця.

2. Переможці II етапу Конкурсу нагороджуються дипломами I - III ступенів відповідно до зайнятих місць. Інші учасники II етапу Конкурсу нагороджуються дипломами учасників Конкурсу.

3. У разі коли двоє або більше учасників II етапу Конкурсу набрали однакову кількість балів, перевага надається тому, хто набрав більшу кількість балів за виконання творчого завдання.

4. Учасники Конкурсу можуть бути відзначені спеціальними призами відповідних організаційних комітетів, журі, благодійних фондів, спонсорів.

5. Дипломи переможців та учасників II етапу Конкурсу підписують голова Всеукраїнського організаційного комітету Конкурсу та голова журі II етапу Конкурсу.

У разі втрати диплом не поновлюється, дублікат не видається.

6. Результати проведення II етапу Конкурсу затверджуються відповідним наказом МОН України та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН України, Інституту, ЦП УТОГ.

VIII. Фінансування Конкурсу

Фінансування заходів, пов'язаних з проведенням Конкурсу, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених МОН України згідно з затвердженим кошторисом, та за рахунок коштів ЦП УТОГ в межах законодавства.

 

Заступник директора департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти

Т. В. Панасюк

Опрос