Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Методике формирования и списания небанковскими финансовыми учреждениями резерва для возмещения возможных потерь по всем видам кредитных операций (за исключением внебалансовых, кроме гарантий), приобретенным ценным бумагам (в том числе ипотечным сертификатам с фиксированной доходностью), другим активным операциям в соответствии с законодательством, включая начисленные по всем этим операциям проценты и комиссии

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 18.03.2014 № 757
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.03.2014

м. Київ

N 757

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 квітня 2014 р. за N 380/25157

Про затвердження Змін до Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії

Розпорядження втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 1 березня 2011 року N 111
згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 23 червня 2015 року N 1368)

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та підпункту 19 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01 березня 2011 року N 111, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 березня 2011 року за N 381/19119, що додаються.

2. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С. О.

 

Голова Комісії

Б. Візіров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Зміни
до Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ця Методика розроблена відповідно до підпункту 159.2.1 пункту 159.2 статті 159 розділу III Податкового кодексу України, Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про заставу", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".";

2) доповнити розділ новим пунктом 1.12 такого змісту:

"1.12. У разі придбання відступленого права грошової вимоги фінансова установа може сформувати страховий резерв у розмірі різниці між номінальною вартістю придбаного відступленого права грошової вимоги та вартістю його придбання.".

2. В абзаці другому пункту 4.1 розділу IV слова "положень (стандартів) бухгалтерського обліку України" замінити словами "міжнародних стандартів фінансової звітності".

 

Директор департаменту
методології, стандартів
регулювання та нагляду за
фінансовими установами

В. Логвіновський

Опрос