Идет загрузка документа (92 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм представления и обобщения сведений о направлениях использования средств, полученных в результате трансфера технологий, созданных за счет средств государственного бюджета, и выплате вознаграждения авторам таких технологий

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ, Инструкция от 13.03.2014 № 221
действует с 22.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2014

м. Київ

N 221

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2014 р. за N 376/25153

Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій

Відповідно до пункту 3 Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року N 300, пункту 6 Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року N 351, та з метою здійснення контролю за напрямами використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплатою винагороди авторам таких технологій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму N 1 "Відомості організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій";

2) форму N 2 "Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій";

3) Інструкцію щодо заповнення форми N 1 "Відомості організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій" та форми N 2 "Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій".

2. Державному агентству України з питань науки, інновацій та інформатизації (Семиноженко В. П.) забезпечувати щороку до 15 квітня подання Кабінетові Міністрів України та Міністерству освіти і науки звітної інформації про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і інформації про виплату винагороди авторам таких технологій органами державної влади, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук за формою N 2 та інформаційно-аналітичної записки із зазначеного питання.

3. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

ВІДОМОСТІ
організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій

у ____ році

Організація - розробник технологій, яка у звітному періоді здійснювала трансфер технологій: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                               (повне найменування)

Код економічної діяльності за КВЕД-20101 (за структурою коду КВЕД): _______________________________________________________________

Вид економічної діяльності за КВЕД-2010: _______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження організації-розробника: адреса, тел., факс, e-mail, www _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Назва показника

Код рядка

Кількість

Обсяг коштів
(тис. гривень)

A

B

C

D

I. Загальна інформація

Укладені протягом звітного року договори про трансфер технологій

110

 

 

Передані у звітному році технології, які раніше не передавались, усього,
у тому числі за областю призначення згідно з:

120

 

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_________________

121

 

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_________________

122

 

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_________________

123

 

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_________________

124

 

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_________________

125

 

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_________________

126

 

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_________________

127

 

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_________________

128

 

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)__________________

129

 

х

Кошти, що надійшли за договорами про трансфер технологій

200

х

 

II. Напрями використання коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій

Використання коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій, усього,
з них за напрямами:

210

х

 

1) розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій:

220

х

 

проведення досліджень із створення і трансферу технологій та/або їх складових:
      патентно-кон'юнктурних

230

 

 

      наукових

231

 

 

      маркетингових

232

 

 

проведення конструкторських, проектних та випробувальних робіт із створення і трансферу технологій та/або їх складових

233

 

 

здійснення заходів щодо закордонного патентування і забезпечення правової охорони технологій та/або їх складових:
      в Україні

240

 

 

      у державах, до яких передбачається їх передача

241

 

 

отримання інформації про технології та/або їх складові від установ державної системи науково-технічної і патентної інформації

250

 

 

підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій

260

 

 

створення, розвиток, модернізація та реконструкція науково-технологічних, експериментальних та дослідно-промислових дільниць

270

 

 

закупівля інструментів, обладнання та устаткування, що використовуються для технологічного оновлення виробництва

280

 

 

придбання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що використовуються для реалізації інноваційних проектів:

290

 

 

      патенти

291

 

 

      ліцензії на використання винаходів

292

 

 

      корисні моделі

293

 

 

      промислові зразки

294

 

 

      ноу-хау

295

 

 

створення та забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури:
      інноваційні бізнес-інкубатори

300

 

 

      центри трансферу технологій

301

 

 

      інше

302

 

 

2) виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій,
середня ставка якої становить _____ %

310

 

 

____________
1 КВЕД-2010 - Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року N 457 (із змінами). Національні (державні) статистичні класифікації (класифікатори). - Електронний ресурс / Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

Керівник _________________________________________
_________________________________________________
                           (найменування організації-розробника)
_________________________________________________

М. П.

 
 
 
________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер _______________________________
_________________________________________________
                             (найменування організації-розробника)
_________________________________________________

 
 
 
________________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

 

Директор департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 

ВІДОМОСТІ
органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій

у ____ році

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, Національної академії наук України, національної галузевої академії наук (далі - Замовник(и))

Назва показника

Код рядка

Кількість

Обсяг коштів (тис. гривень)

Найменування організації-розробника - власника майнових прав на технології/технологію

A

B

C

D

F

Укладені протягом звітного року договори про трансфер технологій, усього

110

 

 

х

з них:
організаціями-розробниками - власниками технологій

111

 

 

х

Передані технології, які раніше не передавались, усього,
з них:

120

 

х

х

Замовником(ами) - власником(ами) технологій за областю призначення згідно з:
      КВЕД1 (за структурою коду ХХ.Х)_____________

121

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

122

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

123

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

124

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

125

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

126

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

127

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

128

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

129

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

130

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

131

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

132

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

133

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

134

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

135

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

136

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

137

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

138

 

х

х

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

139

 

х

х

організаціями-розробниками - власниками технологій за областю призначення згідно з:
      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

140

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

141

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

142

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

143

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

144

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

145

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

146

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

147

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

148

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

149

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

150

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

151

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

152

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

153

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

154

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

155

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

156

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

157

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

158

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

159

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

160

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

161

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

162

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

163

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

164

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

165

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

166

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

167

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

168

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

169

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

170

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

171

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

172

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

173

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

174

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

175

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

176

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

177

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

178

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

179

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

180

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

181

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

182

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

183

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

184

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

185

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

186

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

187

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

188

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

189

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

190

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

191

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

192

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

193

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

194

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

195

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

196

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

197

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

198

 

х

 

      КВЕД (за структурою коду ХХ.Х)_____________

199

 

х

 

Кошти, що надійшли за договорами про трансфер технологій

200

х

 

х

Використання коштів, що надійшли за договорами про трансфер технологій, усього, з них за напрямами:

210

х

 

х

1) розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій:

220

х

 

х

проведення досліджень із створення і трансферу технологій та/або їх складових:
      патентно-кон'юнктурних

230

 

 

 

      наукових

231

 

 

 

      маркетингових

232

 

 

 

проведення конструкторських, проектних та випробувальних робіт із створення і трансферу технологій та/або їх складових

233

 

 

 

здійснення заходів щодо закордонного патентування і забезпечення правової охорони технологій та/або їх складових:
      в Україні

240

 

 

 

      у державах, до яких передбачається їх передача

241

 

 

 

отримання інформації про технології та/або їх складові від установ державної системи науково-технічної і патентної інформації

250

 

 

 

підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій

260

 

 

 

створення, розвиток, модернізація та реконструкція науково-технологічних, експериментальних та дослідно-промислових дільниць

270

 

 

 

закупівля інструментів, обладнання та устаткування, що використовуються для технологічного оновлення виробництва

280

 

 

 

придбання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що використовуються для реалізації інноваційних проектів:

290

 

 

 

      патенти

291

 

 

 

      ліцензії на використання винаходів

292

 

 

 

      корисні моделі

293

 

 

 

      промислові зразки

294

 

 

 

      ноу-хау

295

 

 

 

створення та забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури:
      інноваційні бізнес-інкубатори

300

 

 

 

      центри трансферу технологій

301

 

 

 

      інше

302

 

 

 

2) виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій, середня ставка якої становить ______ %

310

 

 

 

311

 

 

 

____________
1 КВЕД-2010 - Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року N 457 (із змінами). Національні (державні) статистичні класифікації (класифікатори). - Електронний ресурс / Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

Керівник __________________________________________________
___________________________________________________________
    (найменування органу державної влади, Національної академії наук України або
                                       національної галузевої академії наук)
___________________________________________________________

М. П.

 
_______________
(підпис)

 
___________________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер _________________________________________
___________________________________________________________
    (найменування органу державної влади, Національної академії наук України або
                                     національної галузевої академії наук)
___________________________________________________________

_______________
(підпис)

___________________________
(П. І. Б.)

 

Директор департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми N 1 "Відомості організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій" та форми N 2 "Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми N 1 "Відомості організації - розробника технологій про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій" (далі - форма N 1) та форми N 2 "Відомості органу державної влади, Національної академії наук України та національної галузевої академії наук про напрями використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій" (далі - форма N 2).

2. Форма N 1 заповнюється організацією - розробником технологій, розроблення яких здійснювалось за кошти державного бюджету, у разі коли майнові права на такі технології належать організації-розробнику.

Форма N 2 заповнюється органом державної влади, Національною академією наук України та національною галузевою академією наук, що здійснював (здійснювала) фінансування розроблення технологій, на основі наданої йому (їй) організаціями - розробниками технологій інформації за формою N 1, а також Держінформнауки на основі наданої йому органами державної влади, Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук інформації за формою N 2.

3. У формі N 1 зазначаються такі дані:

у рядку 110 "Укладені протягом звітного року договори про трансфер технологій" проставляється кількість укладених організацією-розробником договорів про трансфер технологій в одиницях та вказується загальна сума коштів, яку отримає організація-розробник після завершення дії договорів, у тисячах гривень;

у рядку 120 "Передані у звітному році технології, які раніше не передавались, усього" вказується загальна кількість уперше переданих технологій в одиницях та зазначається розподіл їх кількості за областю призначення згідно з КВЕД-2010 - Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року N 457, із змінами (далі - КВЕД) (рядки 121 - 129). При визначенні коду необхідно виходити з галузевого призначення створених технологій (для розвитку яких галузей, видів діяльності і послуг створена технологія). Додатковими орієнтирами може бути віднесення організації, у якій передбачено впровадження технології чи сфера її застосування, до того чи іншого виду економічної діяльності за КВЕД;

у рядку 200 "Кошти, що надійшли за договорами про трансфер технологій" зазначається загальна сума коштів, яку отримала організація-розробник у звітному році за договорами про трансфер технологій, укладеними як у звітному році, так і в попередні роки, у тисячах гривень;

у рядках 210 - 310 розділу II "Напрями використання коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій" у графі D зазначається сума коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій, яку організація-розробник витратила за кожним напрямом та розділом у звітному році;

у рядках 230 - 302 напряму 1 "розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій" у графі C наводяться дані у кількісному вимірі про здійснені у поточному році відповідні заходи;

у рядку 310 за напрямом 2 "виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій": у графі A проставляється середня ставка винагороди авторам технологій, яка розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, отриманих організацією-розробником, що була виплачена авторам технологій протягом звітного року; у графі C проставляється кількість договорів про трансфер технологій, за якими була здійснена виплата.

4. У формі N 2 зазначаються такі дані:

у рядку 110 "Укладені протягом звітного року договори про трансфер технологій, усього" у графі C проставляється кількість укладених договорів про трансфер технологій, фінансування розроблення яких здійснювалось власником технологій, в одиницях та у графі D вказується загальна сума, яку отримає власник технологій - орган державної влади, Національна академія наук України та національна галузева академія наук або організація-розробник після завершення дії договорів, у тисячах гривень;

у рядку 120 "Передані технології, які раніше не передавались, усього" вказується загальна кількість уперше переданих технологій, фінансування розроблення яких здійснювалось органом державної влади, Національною академією наук України та національною галузевою академією наук, в одиницях;

у рядках 121 - 139 зазначається розподіл за областю призначення згідно з КВЕД уперше переданих технологій, власником яких є орган державної влади, Національна академія наук України та національна галузева академія наук. При визначенні коду необхідно виходити з галузевого призначення створених технологій (для розвитку яких галузей, видів діяльності і послуг створена технологія). Додатковими орієнтирами може бути віднесення організації, у якій передбачено впровадження технології чи сфера її застосування, до того чи іншого виду економічної діяльності за КВЕД;

у рядках 140 - 199 у графі C зазначається розподіл за областю призначення згідно з КВЕД кількості уперше переданих технологій, власниками яких є організації-розробники, а у графі F вказується найменування організації-розробника - власника майнових прав на технології/технологію;

у рядку 200 "Кошти, що надійшли за договорами про трансфер технологій" зазначається загальна сума коштів, яку отримали власники технологій у звітному році за договорами про трансфер технологій, укладеними як у звітному році, так і в попередні роки, у тисячах гривень;

у рядку 210 "Використання коштів, що надійшли за договорами про трансфер технологій" вказується загальна сума витрачених у звітному році коштів, що надійшли за договорами про трансфер технологій;

у рядках 220 - 302 у графі D зазначається сума коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій, яку власники технологій витратили за кожним напрямом та розділом напряму у звітному році;

у рядках 230 - 302 напряму 1 "розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій": у графі C наводяться дані у кількісному вимірі про здійснені у поточному році заходи, зазначені у графі A, у графі F - найменування власників технологій, які їх здійснювали;

у рядку 310 за напрямом 2 "виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій": у графі A проставляється середня ставка винагороди авторам технологій, яка розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, отриманих власниками технології, що була виплачена авторам технологій протягом звітного року; у графі C - кількість договорів про трансфер технологій, за якими була здійснена виплата винагороди; у графі D - загальний обсяг виплаченої винагороди; у графі F - найменування власників технологій, які здійснювали такі виплати у звітному році;

у рядку 311 проставляється відсоток, який становлять значення у графах C - F у звітному році стосовно попереднього. У випадку, коли в попередньому році значення показника було нульовим, у відповідній графі проставляється прочерк.

 

Директор департаменту
наукової діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

Опрос