Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об установлении реквизитов финансовых казначейских векселей

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 04.03.2014 № 277
действует с 08.04.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.03.2014

м. Київ

N 277

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 березня 2014 р. за N 365/25142

Про встановлення реквізитів фінансових казначейських векселів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні", статті 75 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Встановити такий склад обов'язкових реквізитів фінансового казначейського векселя, виданого як електронний документ:

1) слова "Простий вексель";

2) безумовне зобов'язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, сплатити визначену суму грошей після настання строку платежу;

3) відсоткова ставка за векселем;

4) зазначення строку платежу;

5) зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;

6) найменування особи, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж;

7) зазначення дати й місця видачі векселя;

8) поле для вчинення індосаменту (передавального напису):

прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи або найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи, якій передається фінансовий казначейський вексель;

у разі наявності простого доручення за векселем або застави векселя - відповідне застереження;

дата передачі фінансового казначейського векселя.

Передавальний напис підписується:

від імені юридичних осіб - шляхом накладення електронного цифрового підпису керівника або уповноваженої ним особи та електронного цифрового підпису головного бухгалтера (за наявності посади головного бухгалтера у штатному розписі юридичної особи) або уповноваженої ним особи, а також електронного цифрового підпису юридичної особи, спеціально призначеного для засвідчення дійсності підпису на документах;

від імені фізичних осіб або фізичних осіб - підприємців - шляхом накладення одного електронного цифрового підпису зазначеної особи або уповноваженої нею особи.

Кількість індосаментів на одному фінансовому казначейському векселі не обмежена;

9) електронний цифровий підпис керівника або уповноваженої ним особи та електронний цифровий підпис головного бухгалтера або уповноваженої ним особи органу Державної казначейської служби, який видає документ (векселедавця) (за наявності посади головного бухгалтера у штатному розписі органу Державної казначейської служби);

10) електронний цифровий підпис органу Державної казначейської служби, який видає документ (векселедавця), спеціально призначений для засвідчення дійсності підпису на документах.

2. Реквізити фінансового казначейського векселя повинні бути викладені державною мовою.

3. Реквізити фінансового казначейського векселя розміщуються в послідовності, що зазначена в пункті 1 цього рішення.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
казначейської служби України

О. С. Даневич

 

Опрос