Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке представления, определения и утверждения экономических коэффициентов нормативных технологических расходов электроэнергии

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление от 13.02.2014 № 117
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

13.02.2014

м. Київ

N 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 березня 2014 р. за N 351/25128

Про затвердження Змін до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері енергетики, від 15 серпня 2013 року N 1110
згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27 липня 2017 року N 981)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою НКРЕ від 15 серпня 2013 року N 1110, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2013 року за N 1532/24064, що додаються.

2. Управлінню інвестиційної політики та технічного розвитку в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Е. А. Ставицький

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії

1. У розділі I:

1) пункт 1.3 після абзацу двадцять першого доповнити новими абзацами двадцять другим, двадцять третім такого змісту:

"показник ефективності технологічних витрат електроенергії - показник стимулюючого регулювання, який затверджується постановою НКРЕ;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами параметрів регулювання, що мають довготерміновий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - двадцять восьмим;

2) пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. ЕКНТВЕ затверджується НКРЕ з урахуванням НЗТВЕ власної місцевої електромережі та показників ефективності технологічних витрат, а також часток НЗТВЕ електромереж споживачів, суміжних енергопостачальників та електропередавальних організацій, які використовуються енергопостачальником під час передачі електроенергії до споживачів.

На перший квартал першого року регуляторного періоду НЗТВЕ розраховується на підставі НХТВЕ та схем нормального режиму роботи електричних мереж року, що передує базовому.

У випадку, коли значення ЕКНТВЕ, розраховані на перший рік другого регуляторного періоду відповідно до вимог розділу II цього Положення, будуть перевищувати значення ЕКНТВЕ, затверджені НКРЕ для останнього року першого регуляторного періоду з урахуванням застосування показника ефективності технологічних витрат електричної енергії, НХТВЕ енергопостачальника та схема нормального режиму електричних мереж, за якими здійснюється розрахунок ЕКНТВЕ для другого регуляторного періоду, приймаються такими, як для першого регуляторного періоду, з урахуванням показників ефективності технологічних витрат електричної енергії за перший регуляторний період.".

2. Пункт 2.1 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:

"Енергопостачальники, якими прийнято рішення щодо впровадження стимулюючого регулювання, не пізніше 01 листопада року, що передує року, в якому буде впроваджуватись стимулююче регулювання, надають НКРЕ економічний баланс на перший квартал першого року регуляторного періоду.".

3. У пункті 5.1 розділу V:

1) в абзаці другому підпункту 1 слова "зафіксованих для енергопостачальника на весь регуляторний період" виключити;

2) підпункти 3 - 6 викласти в такій редакції:

"3) до НЗТВЕ 1 класу напруги за розрахунковий період DE1 відносяться НЗТВЕ на ступенях напруги 150, 110, 35 і 27 кВ:

  

,

(6)

де DEВЛ1 - НЗТВЕ на 1 класі напруги власних електричних мереж енергопостачальника, тис. кВт·год;

DEТМС1 - сума значень часток технічних розрахункових втрат електроенергії на 1 класі напруги технологічних мереж споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам, які згідно з двосторонніми договорами відносяться на баланс енергопостачальника, тис. кВт·год;

DEП1n - НЗТВЕ на 1 класі напруги електричних мереж n-ї електропередавальної організації, тис. кВт·год;

4) у разі застосування стимулюючого регулювання для енергопостачальників DE1 розраховується таким чином:

  

,

(7)

де ПЕ1mве - показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлюється НКРЕ на регуляторний період на 1 класі напруги, %;

m - порядковий номер року в регуляторному періоді.

При застосуванні з другого регуляторного періоду НХТВЕ та схем нормального режиму роботи електричних мереж, які використовувалися для визначення ЕКНТВЕ у першому регуляторному періоді, відповідно до абзацу третього пункту 1.6 розділу I цього Порядку DE1 розраховується таким чином:

  

,

(8)

де ПЕ1mве1 - показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлювався НКРЕ на перший регуляторний період на 1 класі напруги, %;

5) до НЗТВЕ 2 класу напруги за розрахунковий період DE2 відносяться НЗТВЕ на ступенях напруги 10, 6(3) і 0,38 кВ:

  

,

(9)

де DEВЛ2 - НЗТВЕ на 2 класі напруги власних електричних мереж енергопостачальника, тис. кВт·год;

DEТМС2 - сума значень часток технічних розрахункових втрат електроенергії на 2 класі напруги технологічних мереж споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам, які згідно з двосторонніми договорами відносяться на баланс енергопостачальника, тис. кВт·год;

DEП2n - НЗТВЕ на 2 класі напруги електричних мереж n-ї електропередавальної організації, тис. кВт·год;

6) у разі застосування стимулюючого регулювання для енергопостачальників DE2 розраховується таким чином:

  

,

(10)

де ПЕ2mве - показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлюється НКРЕ на регуляторний період на 2 класі напруги, %.

При застосуванні з другого регуляторного періоду НХТВЕ та схеми нормального режиму, які використовувалися для визначення ЕКНТВЕ у першому регуляторному періоді, відповідно до третього абзацу пункту 1.6 розділу I цього Порядку DE2 розраховується таким чином:

  

,

(11)

де ПЕ2mве1 - показник ефективності технологічних витрат електричної енергії, параметр регулювання, що має довготерміновий строк дії, який встановлювався НКРЕ на перший регуляторний період на 2 класі напруги, %;";

3) підпункт 7 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 8, 9 вважати відповідно підпунктами 7, 8.

4. Пункт 8.1 розділу VIII доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вихідні дані для розрахунку НЗТВЕ з урахуванням стимулюючого регулювання (додаток 8)".

5. Доповнити Положення новим додатком (додається).

 

Начальник управління
інвестиційної політики
та технічного розвитку

Д. Коваленко

 

Вихідні дані для розрахунку НЗТВЕ з урахуванням стимулюючого регулювання1

Код рядка

Назва

Позначення

Одиниця виміру

Значення

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

рік

1

Структура НЗТВЕ2 в електричних мережах енергопостачальника:

 

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

1.1

НЗТВЕ у власних електричних мережах енергопостачальника з урахуванням стимулюючого регулювання

 

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

1.1.1

на 1 класі напруги

DEВЛ1

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

1.1.2

на 2 класі напруги

DEВЛ2

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

1.2

Частки НЗТВЕ в електромережах споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам:

 

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

1.2.1

на 1 класі напруги

DEТМС1

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

1.2.2

на 2 класі напруги

DEТМС2

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

1.3

НЗТВЕ в електричних мережах електропередавальних організацій:

 

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

1.3.1

на 1 класі напруги

SDEП1n

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

1.3.2

на 2 класі напруги

SDEП2n

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

2

Показник ефективності ТВЕ на 1 класі напруги

 

%

 

 

 

 

 

3

Показник ефективності ТВЕ на 2 класі напруги

 

%

 

 

 

 

 

4

Регуляторний період

 

 

 

5

Рік регуляторного періоду

 

 

 

6

НЗТВЕ у власних електричних мережах енергопостачальника

 

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

6.1

на 1 класі напруги

 

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

6.2

на 2 класі напруги

 

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

7

НЗТВЕ розрахований по НХТВЕ базового року

 

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата

______________
(підпис)
М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року
Виконавець:

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(контактний телефон)

____________
1 Заповнюється енергопостачальниками, які перейшли на стимулююче регулювання.

2 НЗТВЕ - нормативні значення технологічних витрат електроенергії.

____________

Опрос