Идет загрузка документа (355 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры

Национальный банк
Положение, Постановление от 04.02.2014 № 43

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.02.2014

м. Київ

N 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 березня 2014 р. за N 348/25125

Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
 від 24 липня 2015 року N 480
,
від 17 серпня 2017 року N 80
,
від 21 грудня 2017 року N 139
(зміни, внесені
підпунктом 3 пункту 7 Змін, затверджених постановою Правління Національного
 банку України від 21 грудня 2017 року N 139, набирають чинності з
28 лютого 2018 року)

Відповідно до пунктів 6, 28 статті 7, статті 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 10 і 12 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та з метою визначення порядку реєстрації Національним банком України платіжних систем, систем розрахунків, учасників/членів платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Положення), що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 17.08.2017 р. N 80)

3. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) разом з Департаментом фінансового моніторингу (Береза І. В.) та Департаментом інформаційної безпеки (Лук'янов Д. О.) опрацьовувати документи, які подаються до Національного банку України для реєстрації платіжних систем, систем розрахунків, учасників/членів платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

(пункт 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

4. Платіжним організаціям платіжних систем, створених резидентами, які узгодили з Національним банком України правила платіжної системи, та платіжним організаціям платіжних систем, створених нерезидентами, учасники/члени яких зареєстрували в Національному банку України договори про участь або про членство в міжнародних платіжних системах, подати на запит Національного банку України, надісланий протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою, документи для внесення відомостей щодо них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр) до 01 січня 2015 року.

5. Операторам послуг платіжної інфраструктури, які здійснюють діяльність в Україні, подати до Національного банку України документи згідно з Положенням для внесення відомостей щодо них до Реєстру до 01 січня 2015 року.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 25 вересня 2007 року N 348 "Про затвердження Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2007 року за N 1173/14440;

пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 05 червня 2008 року N 165 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань узгодження Національним банком України правил внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 липня 2008 року за N 600/15291;

постанову Правління Національного банку України від 05 січня 2010 року N 6 "Про затвердження Змін до Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 січня 2010 року за N 111/17406.

7. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

8. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

 

Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

(У тексті Положення та додатках до нього слова та цифри "клопотання", "семи календарних", "15 календарних", "60 календарних", "або фінансуванню тероризму" та "Офіційне інтернет-представництво" у всіх відмінках замінено відповідно словами та цифрами "заява", "п'ять робочих", "10 робочих", "60 робочих", "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та "офіційне Інтернет-представництво" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року N 139)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 9, 10 та 12 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших законів України і нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) і визначає порядок реєстрації Національним банком внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем та систем розрахунків (далі - платіжні системи), учасників/членів платіжних систем (далі - учасники платіжних систем) та операторів послуг платіжної інфраструктури.

2. Вимоги цього Положення не поширюються на платіжні системи, платіжною організацією яких є Національний банк, а також у частині реєстрації операторів послуг платіжної інфраструктури - на платіжні організації платіжних систем / учасників платіжних систем, які виконують функції операторів послуг платіжної інфраструктури виключно для цієї платіжної системи / цього учасника платіжної системи.

(пункт 2 розділу І у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

3. Національний банк здійснює реєстрацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури шляхом унесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр).

Національний банк здійснює реєстрацію платіжної організації платіжної системи шляхом унесення відомостей щодо відповідної платіжної системи до Реєстру.

Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації Національним банком.

4. Національний банк здійснює внесення до Реєстру відомостей щодо:

платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після узгодження правил цієї платіжної системи;

міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, у тому числі міжнародної системи інтернет-розрахунків, що відповідає вимогам цього Положення, після узгодження умов і порядку діяльності цієї платіжної системи в Україні;

(абзац третій пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

внутрішньобанківської платіжної системи після отримання повідомлення банку про початок діяльності цієї системи;

учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після отримання повідомлення платіжної організації про укладений із цим учасником договір;

учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі;

оператора послуг платіжної інфраструктури після узгодження умов та порядку його діяльності.

5. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов'язково подаються копії цих документів в електронному вигляді, створені з дотриманням вимог пункту 6 цього розділу.

6. Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат готового файла - pdf;

сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

(пункт 6 розділу І доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;

(пункт 6 розділу І доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 уважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації [компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах] або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи, оператора послуг платіжної інфраструктури до системи електронної пошти Національного банку).

(абзац восьмий пункту 6 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

7. Національний банк має право вимагати від платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури надання додаткових документів, інформації або пояснень з метою уточнення відомостей, наведених у поданих до Національного банку документах, та необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення.

(пункт 7 розділу І у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

8. Національний банк має право призупинити розгляд документів, що подаються відповідно до вимог цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 робочих днів. Національний банк повідомляє платіжну організацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури про призупинення розгляду документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

(розділ І доповнено новим пунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

9. Національний банк має право продовжити строк розгляду документів, визначений цим Положенням, за обґрунтованим зверненням платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури та встановити строк, на який продовжено строк розгляду. Національний банк повідомляє платіжну організацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури про продовження строку розгляду документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

(розділ І доповнено новим пунктом 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

10. Національний банк має право надати зауваження та пропозиції до документів, поданих відповідно до вимог цього Положення, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі цього Положення, та встановити строк для їх опрацювання.

Національний банк зупиняє строк розгляду документів, визначений цим Положенням, до отримання доопрацьованих відповідно до абзацу першого пункту 10 розділу I цього Положення документів та/або додаткових документів / інформації, передбачених пунктом 7 розділу I цього Положення, та поновлює його після отримання всіх доопрацьованих документів та інформації.

(розділ І доповнено новим пунктом 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

11. Національний банк має право повернути на доопрацювання документи, подані відповідно до вимог цього Положення, у разі подання неповного пакета документів та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку, про що в письмовій формі повідомляє платіжну організацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури із зазначенням підстав такого повернення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Платіжна організація платіжної системи, учасник платіжної системи та оператор послуг платіжної інфраструктури має право повторно подати до Національного банку пакет документів, передбачений цим Положенням, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.

(розділ І доповнено новим пунктом 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 12, 13)

12. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури, які під час надання послуг з переказу коштів мають намір використовувати веб-сайт, комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку / знак для товарів та послуг, що відрізняються від їх офіційного найменування, зобов'язані не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання такого/такої веб-сайта / торговельної марки письмово повідомити Національному банку їх назву/позначення.

(розділ І доповнено новим пунктом 12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
 у зв'язку з цим пункт
12 уважати пунктом 13,
пункт 12 розділу І у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

13. Платіжні організації платіжних систем зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня початку/припинення використання в платіжній системі (у тому числі учасниками платіжної системи) послуг оператора послуг платіжної інфраструктури-резидента в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

Повідомлення має містити інформацію про:

1) оператора послуг платіжної інфраструктури, який надає послуги в платіжній системі:

повне та скорочене найменування;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - код за ЄДРПОУ);

місцезнаходження;

комерційне (фірмове) найменування;

торговельну марку / знак для товарів та послуг (за наявності);

назву веб-сайта (за наявності);

дату початку/припинення надання послуг оператором послуг платіжної інфраструктури;

2) оператора послуг платіжної інфраструктури, який надає послуги учаснику платіжної системи;

повне та скорочене найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

комерційне (фірмове) найменування;

торговельну марку / знак для товарів та послуг (за наявності);

назву веб-сайта (за наявності);

дату початку/припинення надання послуг оператором послуг платіжної інфраструктури, а також найменування учасника, який користується його послугами.

(розділ І доповнено новим пунктом 13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим пункт 13 уважати пунктом 14)

14. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

карткова платіжна система - платіжна система, у якій ініціювання переказу коштів та інші операції, передбачені відповідним договором, здійснюються із застосуванням платіжної картки;

(абзац другий пункту 14 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

міжнародна система інтернет-розрахунків - міжнародна платіжна система, що забезпечує проведення платежів та розрахунків у мережі Інтернет з використанням платіжних інструментів міжнародних платіжних систем, відомості щодо яких внесено до Реєстру, та з використанням електронних грошей цієї міжнародної системи інтернет-розрахунків за умови, що введення/виведення коштів до/з такої системи здійснюється виключно з/на рахунків/рахунки в банках;

(пункт 14 розділу І доповнено новим абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим
)

небанківська фінансова установа - юридична особа, яка внесена до відповідного державного реєстру фінансових установ та отримала згідно із законодавством України ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та в разі здійснення нею валютних операцій генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій;

система переказу коштів - платіжна система, призначена для здійснення переказів коштів, які ініціюються фізичними особами для зарахування коштів на рахунки фізичних/юридичних осіб або видачі фізичним особам у готівковій формі;

уповноважена установа - юридична особа, яка відповідно до повноважень, наданих платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом, має право укладати від імені платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента договори про участь у цій системі.

Інші терміни в цьому Положенні застосовуються в значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та інших законах України.

II. Порядок узгодження Національним банком правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент

1. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана для узгодження правил цієї системи подати до Національного банку:

(абзац перший пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

1) заява про узгодження правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення;

2) прошиті та підписані керівником правила платіжної системи, які мають містити положення, зазначені в пункті 2 розділу II цього Положення;

(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

3) анкету, підписану керівником платіжної організації платіжної системи, за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення (анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx). Банк, а також небанківська фінансова установа, яка подавала анкету до Національного банку відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, який визначає порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, анкету не подають.

(підпункт 3 пункту 1 розділу ІІ у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480,
від 21.12.2017 р. N 139)

4) підпункт 4 пункту 1 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

2. Пункт 2 розділу ІІ виключено

(пункт 2 розділу ІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

3. Пункт 3 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим пункти 4 - 15
 уважати відповідно пунктами 2 - 13)

2. Правила платіжної системи мають містити положення про:

1) організаційну структуру платіжної системи;

2) умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу із цієї системи;

3) систему управління в платіжній системі ризиками, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем (окремо за кожним ризиком, властивим платіжній системі), порядок забезпечення безперервності діяльності платіжної системи і порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов'язань, у тому числі порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності);

(підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

4) види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;

5) порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі, уключаючи:

опис платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у платіжній системі [для систем переказу коштів - з наведенням зразків документів на переказ та видачу готівки (за наявності)];

опис руху інформаційних повідомлень і руху коштів із часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі (уключаючи схематичне зображення) та визначення моменту, після якого переказ коштів не може бути скасований ні учасником платіжної системи, ні третьою стороною (момент невідкличності);

(абзац третій підпункту 5 пункту 2 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

абзац четвертий підпункту 5 пункту 2 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

опис регламенту проведення взаєморозрахунків;

(підпункт 5 пункту 2 розділу ІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

6) порядок застосування дати валютування (у разі її використання);

7) строки проведення переказу коштів;

8) порядок відкликання розрахункових документів (у разі надання послуг із застосуванням розрахункових документів);

9) порядок проведення моніторингу з метою ідентифікації помилкових/неналежних переказів, суб'єктів цих переказів (для карткових платіжних систем);

(підпункт 9 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

10) вимогу до учасників платіжної системи повідомляти один одного про помилкові/неналежні перекази, суб'єктів цих переказів;

11) порядок виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасника платіжної системи;

12) підпункт 12 пункту 2 розділу ІІ виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
 у зв'язку з цим підпункти 13 - 17
 уважати відповідно підпунктами 12 - 16
)

12) порядок забезпечення в платіжній системі супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів;

(пункт 2 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 12 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим підпункти 12 - 16
 уважати відповідно підпунктами 13 - 17)

13) систему захисту інформації, що висвітлює:

схему обміну інформацією, яка використовується в платіжній системі;

технологію обміну інформацією в платіжній системі, уключаючи порядок обміну інформацією з віддаленими робочими місцями приймання/виплати переказів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо);

технологію обміну інформацією між платіжною системою і системою автоматизації банку для обліку переказів коштів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо);

систему захисту інформації на всіх етапах функціонування платіжної системи, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника цих засобів, систему керування ключами.

Якщо правила платіжної системи включають відомості щодо захисту інформації, які містять банківську таємницю, то такі відомості мають бути викладені в окремому документі, оформленому відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці;

14) порядок проведення реконсиляції;

15) порядок здійснення платіжною організацією контролю за дотриманням учасниками платіжної системи вимог правил платіжної системи;

16) порядок вирішення спорів учасників між собою і між учасниками та користувачами, пов'язаних із функціонуванням платіжної системи;

17) порядок зберігання паперових та електронних документів на переказ коштів, а також порядок створення архівів електронних документів відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

(підпункт 17 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

3. Національний банк зобов'язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження правил цієї системи, розглянути ці документи.

(пункт 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

4. Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 3 розділу II цього Положення, видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення, та внести відомості щодо платіжної системи до Реєстру.

(абзац перший пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Свідоцтво про узгодження правил платіжної системи видається платіжній організації платіжної системи після внесення нею плати за видачу такого свідоцтва, що встановлена нормативно-правовими актами Національного банку, які визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.

Національний банк зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 3 розділу II цього Положення, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи про внесення відомостей щодо платіжної системи до Реєстру.

(абзац третій пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

5. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, розмістити інформацію про реєстрацію цієї платіжної системи на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

6. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня початку надання користувачам послуг платіжної системи у письмовій формі повідомити Національний банк про дату початку діяльності та найменування розрахункового банку платіжної системи.

(пункт 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

7. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до правил платіжної системи подати до Національного банку заяву про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення, зміни до правил платіжної системи та порівняльну таблицю до цих змін (за винятком викладення правил платіжної системи в новій редакції), прошиті та підписані керівником платіжної організації.

Платіжна організація платіжної системи зобов'язана подати правила платіжної системи в новій редакції в разі внесення до цих правил змін, що за обсягом становлять більше 30 відсотків тексту або суттєво впливають на їх зміст.

Національний банк зобов'язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження змін до правил цієї системи, розглянути ці документи, та в разі прийняття рішення про узгодження змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.

Свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи видається платіжній організації платіжної системи після внесення нею плати за видачу такого свідоцтва в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

Платіжна організація платіжної системи не має права надавати послуги платіжної системи згідно з унесеними до правил платіжної системи змінами, що не узгоджені з Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної платіжної системи.

(пункт 7 розділу ІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

8. Національний банк має право відмовити в узгодженні правил / змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, на таких підставах:

1) невідповідності документів вимогам цього Положення;

2) надання недостовірної інформації;

3) невідповідності правил / змін до правил платіжної системи вимогам валютного законодавства України (у разі узгодження правил / змін до правил міжнародної платіжної системи), законодавства України з питань платіжних систем та переказу коштів, захисту інформації, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) використання в найменуванні платіжної системи найменування наявної платіжної системи або використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки / знака для товарів та послуг, що може ввести користувачів в оману щодо послуги чи особи, яка її надає;

5) застосування до платіжної організації платіжної системи (протягом року, що передує даті отримання Національним банком пакета документів) заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до платіжної організації цих заходів впливу (крім випадків унесення змін до правил платіжної системи, спрямованих виключно на усунення таких причин);

6) застосування до платіжної організації, власників істотної участі, керівників платіжної організації санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

7) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники платіжної організації є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

8) здійснення на території України платіжною системою-резидентом переказу коштів за участю іншої платіжної системи, до якої або до платіжної організації (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою), власників істотної участі та/або керівників якої застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені законодавством України (вимога застосовується під час узгодження змін до правил платіжної системи протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

9) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що узгодження правил / змін до правил платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про відмову в узгодженні правил / змін до правил платіжної системи в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію із зазначенням підстав.

(пункт 8 розділу ІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

9. Платіжна організація платіжної системи в разі зміни розрахункового банку в платіжній системі зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня укладення договору з розрахунковим банком письмово повідомити Національному банку його найменування.

(пункт 9 розділу ІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

10. Платіжна організація платіжної системи в разі зміни свого найменування зобов'язана протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал свідоцтва про узгодження правил цієї платіжної системи для отримання нового.

11. Платіжна організація платіжної системи - небанківська установа в разі зміни свого місцезнаходження зобов'язана протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

Платіжна організація платіжної системи - небанківська установа в разі зміни відомостей, зазначених в анкеті відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу II цього Положення, зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.

(пункт 11 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

12. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією міжнародної платіжної системи-резидентом/нерезидентом для здійснення переказу коштів за участю двох міжнародних платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру.

Платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією міжнародної платіжної системи-резидентом, якщо ці системи внесені до Реєстру та за умови, що переказ коштів за участю двох платіжних систем здійснюється виключно на території України.

Платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи-резидентом для здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру.

(пункт 12 розділу ІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

13. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент, платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент зобов'язані протягом 15 робочих днів із дня укладення договору щодо здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем подати до Національного банку:

1) повідомлення, яке має містити інформацію про:

найменування платіжної системи та платіжної організації платіжної системи, з якою укладається договір;

дату та номер укладеного договору;

дати початку та закінчення дії договору;

види послуг з переказу коштів, які за договором мають право надаватися за участю двох платіжних систем;

2) зміни до правил платіжних систем, які мають містити положення про:

умови, за яких здійснюється спільна діяльність щодо переказу коштів;

загальну схему здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із моменту ініціювання переказу в одній платіжній системі та його завершення в іншій платіжній системі (уключаючи момент невідкличності переказу в кожній із платіжних систем);

опис системи захисту інформації під час обміну інформаційними повідомленнями від однієї платіжної системи до іншої, уключаючи технологію обміну, порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо;

порядок проведення розрахунків між платіжними організаціями платіжних систем;

забезпечення супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів.

(розділ ІІ доповнено пунктом 13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
пункт 13 розділу ІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

14. Зміни до правил платіжних систем подаються платіжною організацією платіжної системи-резидентом та розглядаються Національним банком у порядку, визначеному пунктом 7 розділу II цього Положення.

(розділ ІІ доповнено пунктом 14 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

15. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент, платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня внесення змін (у частині інформації, зазначеної в підпункті 1 пункту 13 розділу II цього Положення) або розірвання договору надати інформацію про це Національному банку.

(розділ ІІ доповнено пунктом 15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

III. Порядок надання платіжною організацією платіжної системи-резидентом повідомлення Національному банку про укладений з учасником цієї платіжної системи договір

1. Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня укладання договору з учасником цієї платіжної системи в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

Повідомлення має містити інформацію про:

дату та номер укладеного договору;

дати початку та закінчення дії договору;

повне та скорочене найменування учасника платіжної системи (для резидентів згідно зі статутом), код за ЄДРПОУ (для учасника-резидента), місцезнаходження та комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку / знак для товарів та послуг (за наявності);

(абзац п'ятий пункту 1 розділу ІІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

дату та номер документа (ліцензії, дозволу тощо), виданого відповідно до законодавства країни, в якій зареєстрований учасник, на підставі якого учасник має право здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів (для учасника-нерезидента);

(пункт 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
 у зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим
)

види послуг з переказу коштів, які за договором має право надавати відповідний учасник користувачам.

Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов'язана додатково до повідомлення подати щодо:

(пункт 1 розділу ІІІ доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

учасника платіжної системи-резидента - анкету за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення. Анкета щодо учасника - небанківської фінансової установи, яка подавалася нею відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, який визначає порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а також анкета щодо учасника-банку не подаються;

(пункт 1 розділу ІІІ доповнено абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

учасника платіжної системи-нерезидента - анкету за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення. Анкета надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.

(пункт 1 розділу ІІІ доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

2. Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання повідомлення, передбаченого в пункті 1 цього розділу, зареєструвати учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, шляхом унесення відомостей щодо нього до Реєстру та в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію платіжної системи-резидента.

(абзац перший пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов'язана повідомити учасника платіжної системи про внесення Національним банком відомостей про нього до Реєстру.

3. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, розмістити інформацію про реєстрацію цього учасника на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

4. Національний банк має право відмовити в реєстрації учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, у разі:

1) використання учасником платіжної системи комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки / знака для товарів та послуг, що може ввести користувачів в оману щодо послуги чи особи, яка її надає;

2) застосування до учасника платіжної системи (протягом року, що передує дню отримання Національним банком повідомлення про укладений з цим учасником договір) заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до учасника платіжної системи цих заходів впливу;

3) визнання держави, у якій зареєстрований учасник-нерезидент, державою, що здійснює збройну агресію проти України;

4) застосування до учасника, власників істотної участі, керівників учасника платіжної системи санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

5) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники учасника платіжної системи є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

6) здійснення переказів з використанням платіжних систем, до яких або до платіжних організацій чи власників істотної участі яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

7) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що реєстрація учасника платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Національний банк зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 2 розділу III цього Положення, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи-резидента про відмову в реєстрації учасника цієї платіжної системи із зазначенням підстав.

(пункт 4 розділу ІІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

5. Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня внесення змін (у частині інформації, зазначеної в пункті 1 розділу III цього Положення), продовження дії, розірвання договору з учасником цієї платіжної системи в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

(пункт 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

IV. Порядок узгодження Національним банком умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент

1. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов'язані для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи подати до Національного банку:

1) заява про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення;

2) копію одного з таких документів органу влади іноземної держави:

витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію платіжної організації міжнародної платіжної системи;

дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній організації міжнародної платіжної системи здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів;

3) копії документів (витягів із документів) платіжної організації міжнародної платіжної системи, що визначають:

організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади іноземної держави, у якому зареєстровано головний офіс платіжної організації міжнародної платіжної системи;

порядок вступу та виходу з міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до міжнародної платіжної системи;

систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним;

види послуг, які надаватимуться міжнародною платіжною системою її учасникам-резидентам, та порядок їх надання;

перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у міжнародній платіжній системі [для міжнародних систем переказу коштів - з наведенням зразків документів на переказ та видачу готівки (за наявності)];

технологію здійснення переказу коштів учасниками платіжної системи, уключаючи технологію обміну інформацією в міжнародній платіжній системі та опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься міжнародною платіжною системою на території України.

Якщо в платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента зазначених у цьому підпункті документів немає, то до Національного банку подається інформаційна довідка з викладенням зазначених у ньому питань;

4) копії документів (витягів із документів) міжнародної платіжної системи, що регламентують:

вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які поширюватимуться на учасників міжнародної платіжної системи, та порядок виконання ними цих вимог;

порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів;

5) анкету за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення, щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи. Анкета щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, яка є публічною компанією або юридичною особою, контроль над якою здійснюється публічною компанією, не подається.

Для цілей підпункту 5 пункту 1 розділу IV цього Положення публічною компанією є іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі.

Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.

(підпункт 5 пункту 1 розділу IV у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

2. Платіжна організація міжнародної системи інтернет-розрахунків або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної системи інтернет-розрахунків в Україні, або уповноважена установа зобов'язані для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної системи інтернет-розрахунків подати до Національного банку:

1) заява про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної системи інтернет-розрахунків за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення;

2) копію одного з таких документів органу влади іноземної держави:

витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію міжнародної системи інтернет-розрахунків;

дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право міжнародній системі інтернет-розрахунків здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів;

3) інформаційну довідку, яка має містити опис:

видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться у міжнародній системі інтернет-розрахунків, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;

загальної схеми здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із часу ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній системі інтернет-розрахунків (уключаючи схематичне зображення), із зазначенням повних найменувань і місцезнаходження задіяних юридичних осіб (розрахункових банків, процесингових центрів, сервісних організацій тощо).

(розділ IV доповнено новим пунктом 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
 у зв'язку з цим пункти 2 - 9 уважати відповідно пунктами 3 - 10
)

3. Представництво або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов'язані додатково до документів, визначених пунктом 1 цього розділу, подати до Національного банку документ, який підтверджує їх повноваження.

4. Національний банк зобов'язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розглянути ці документи.

(пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

5. Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття цього рішення, унести відомості щодо міжнародної платіжної системи до Реєстру та в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію міжнародної платіжної системи-нерезидента або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважену установу-нерезидента.

(пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

6. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розмістити інформацію про реєстрацію цієї міжнародної платіжної системи на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

7. Національний банк має право відмовити в узгодженні умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

1) невідповідності документів вимогам цього Положення;

2) надання недостовірної інформації;

3) невідповідності умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи вимогам законодавства України з питань платіжних систем та переказу коштів, міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютному законодавству України;

4) визнання держави, у якій зареєстрована платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидента та/або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи, та/або процесинговий центр міжнародної платіжної системи, державою, що здійснює збройну агресію проти України;

5) застосування до платіжної організації, власників істотної участі, керівників платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

6) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники платіжної організації міжнародної платіжної системи - нерезидента є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

7) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про відмову в узгодженні умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію міжнародної платіжної системи-нерезидента або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважену установу-нерезидента із зазначенням підстав.

(пункт 7 розділу IV у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

8. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов'язані протягом 60 робочих днів із дня повторного отримання платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом документа, зазначеного в абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 цього розділу, подати до Національного банку копію цього документа або повідомити Національний банк про відмову органу влади іноземної держави у видачі цього документа платіжній організації міжнародної платіжної системи-нерезиденту, якщо такий документ має обмежений строк дії.

9. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидент або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважена установа-нерезидент зобов'язані протягом 60 робочих днів із дня внесення змін до документів, передбачених підпунктом 3 пункту 1 цього розділу, подати до Національного банку нові документи, передбачені підпунктом 3 пункту 1 цього розділу.

10. У разі надання платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом своїх прав платіжної організації іншій юридичній особі-нерезиденту юридична особа-правонаступник зобов'язана протягом 60 робочих днів із дня вчинення відповідного правочину подати до Національного банку документи, передбачені підпунктами 2 - 5 пункту 1 розділу IV цього Положення.

(пункт 10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

V. Порядок реєстрації Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент

1. Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний для реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, подати до Національного банку:

(абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

1) заява про реєстрацію договору про участь у міжнародній платіжній системі за зразком, наведеним у додатку 4 до цього Положення;

2) копію договору про участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та примірник його перекладу на українську мову. До договору подаються документи, які є невід'ємною частиною договору;

3) підпункт 3 пункту 1 розділу V виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
 у зв'язку з цим підпункт 4 уважати підпунктом 3
)

3) підписану керівником учасника міжнародної платіжної системи інформаційну довідку, яка має містити опис:

видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться учасником міжнародної платіжної системи, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;

загальної схеми здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із часу ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній платіжній системі (уключаючи схематичне зображення), із зазначенням повних найменувань і місцезнаходження задіяних юридичних осіб (розрахункових банків, процесингових центрів, сервісних організацій тощо).

(абзац третій підпункту 3 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 24.07.2015 р. N 480)

абзац четвертий підпункту 3 пункту 1 розділу V виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 480)

2. Пункт 2 розділу V виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

3. Пункт 3 розділу V виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим пункти 4 - 18 уважати відповідно пунктами 2 - 16)

2. Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до зареєстрованого Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, подати до Національного банку:

(абзац перший пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

заява про реєстрацію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі за зразком, наведеним у додатку 4 до цього Положення;

копію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та примірник його перекладу на українську мову.

Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний додатково до документів, зазначених у цьому пункті, подати до Національного банку новий документ, передбачений підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо згідно з унесеними змінами до зареєстрованого Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі змінюються види послуг з переказу коштів та/або загальна схема здійснення переказу коштів.

(абзаци четвертий - шостий пункту 2 розділу V замінено абзацом
 четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 24.07.2015 р. N 480)

3. Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих для реєстрації договору / змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, розглянути ці документи.

(пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

4. Національний банк у разі прийняття рішення про реєстрацію договору / змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 3 розділу V цього Положення, видати учаснику міжнародної платіжної системи реєстраційне свідоцтво за зразком, наведеним у додатку 5 до цього Положення, та внести відомості щодо цього учасника до Реєстру.

(абзац перший пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Національний банк зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 3 розділу V цього Положення, у письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи про внесення відомостей щодо нього до Реєстру.

(абзац другий пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

5. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розмістити інформацію про реєстрацію цього учасника на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

6. Національний банк має право відмовити в реєстрації договору / змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

1) невідповідності документів вимогам цього Положення;

2) немає відомостей про міжнародну платіжну систему в Реєстрі;

3) невідповідності порядку здійснення операцій, право на здійснення яких учасник міжнародної платіжної системи набуватиме після реєстрації договору / змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, вимогам законодавства України з питань переказу коштів та вимогам валютного законодавства України;

4) наявності в договорі / змінах до договору про участь у міжнародній платіжній системі обмеження права учасника міжнародної платіжної системи укладати договори про участь в інших міжнародних платіжних системах та заснованих за їх участю організаціях;

5) надання недостовірної інформації;

6) застосування до учасника міжнародної платіжної системи (протягом року, що передує даті отримання Національним банком пакета документів) заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до учасника міжнародної платіжної системи цих заходів впливу;

7) застосування до учасника, власників істотної участі, керівників учасника міжнародної платіжної системи санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

8) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники учасника міжнародної платіжної системи є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

9) здійснення переказів з використанням платіжних систем, до яких або до платіжних організацій чи власників істотної участі яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

10) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що реєстрація договору / змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Національний банк зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 4 розділу V цього Положення, у письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи про відмову в реєстрації договору / змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, із зазначенням підстав.

Відмова в реєстрації Національним банком змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, не тягне за собою скасування реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі.

(пункт 6 розділу V у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

7. Учасник міжнародної платіжної системи не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно зі змінами до договору, що не зареєстровані Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної міжнародної платіжної системи.

(пункт 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

8. Учасник міжнародної платіжної системи в разі зміни свого найменування зобов'язаний протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал реєстраційного свідоцтва для отримання нового.

9. Учасник міжнародної платіжної системи, який зареєстрував у Національному банку договір про участь у міжнародній платіжній системі, укладений на заміну раніше зареєстрованого договору, зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня реєстрації нового договору повідомити Національний банк про розірвання раніше зареєстрованого договору та повернути реєстраційне свідоцтво, отримане до цього договору.

(пункт 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

10. Учасник міжнародної платіжної системи, який має намір унести зміни до переліку видів послуг з переказу коштів та/або загальної схеми здійснення переказу коштів, опис яких був наведений в інформаційній довідці, передбаченій підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, зобов'язаний подати до Національного банку новий документ, передбачений підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення.

Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання від учасника міжнародної платіжної системи нового документа, передбаченого підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, розглянути цей документ та про результати в письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи.

(абзац другий пункту 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Учасник міжнародної платіжної системи не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно зі змінами, унесеними до переліку видів послуг з переказу коштів та/або загальної схеми здійснення переказу коштів, опис яких був наведений в інформаційній довідці, передбаченій підпунктом 3 пункту 1 розділу V цього Положення, якщо ці зміни не узгоджені Національним банком.

(пункт 10 розділу V у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

11. Учасник міжнародної платіжної системи, який зареєстрував у Національному банку договір про участь у міжнародній платіжній системі (далі в цьому пункті - прямий учасник міжнародної платіжної системи) зобов'язаний у письмовій формі повідомити Національний банк про укладання, унесення змін, продовження дії, розірвання договору з юридичною особою (яка має право відповідно до законодавства України бути учасником платіжної системи), згідно з яким ця юридична особа отримала право надавати користувачам послуги щодо здійснення переказу коштів у відповідній міжнародній платіжній системі (далі в цьому пункті - непрямий учасник міжнародної платіжної системи).

(абзац перший пункту 11 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Повідомлення має містити інформацію про номер та дату укладення/розірвання договору, повне найменування непрямого учасника міжнародної платіжної системи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, перелік послуг щодо здійснення переказу коштів, які за договором надаються непрямому учаснику міжнародної платіжної системи та які непрямий учасник міжнародної платіжної системи може надавати користувачам, а також порядок розрахунків за здійсненими переказами у відповідній міжнародній платіжній системі.

(абзац другий пункту 11 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

Прямий учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний здійснювати контроль за наданням непрямим учасником міжнародної платіжної системи послуг щодо здійснення переказу коштів у відповідній міжнародній платіжній системі.

12. Банк, який відповідно до договору з платіжною організацією міжнародної карткової платіжної системи має право здійснювати емісію та/або еквайринг платіжних карток, а також проводити розрахунки за операціями з їх застосуванням з платіжною організацією цієї системи та її учасниками (принциповий учасник міжнародної карткової платіжної системи), зобов'язаний у письмовій формі повідомити Національний банк про надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку і припинення надання таких гарантій.

(пункт 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

13. Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний виконати вимоги, передбачені пунктами 11, 12 розділу V цього Положення протягом 10 робочих днів із дня укладання, унесення змін, продовження дії, розірвання договору або надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку.

(пункт 13 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

14. Національний банк зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня отримання від учасника міжнародної платіжної системи повідомлення, зазначеного в пунктах 11, 12 розділу V цього Положення, унести відомості до Реєстру, крім відомостей щодо змін до договору.

(пункт 14 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480,
від 21.12.2017 р. N 139)

15. Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення від платіжної організації міжнародної платіжної системи про вчинення нею правочину про набуття/передавання прав за договором про участь у міжнародній платіжній системі подати до Національного банку копію цього повідомлення, а також інформаційну довідку, передбачену підпунктом 3 пункту 1 цього розділу.

(пункт 15 розділу V із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480,
від 21.12.2017 р. N 139)

16. Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний протягом 10 робочих днів із дня розірвання договору про участь у міжнародній платіжній системі в письмовій формі повідомити про це Національний банк та повернути реєстраційне свідоцтво.

VI. Порядок надання банком повідомлення Національному банку про початок діяльності внутрішньобанківської платіжної системи

1. Банк зобов'язаний у письмовій формі повідомити Національний банк про намір розпочати діяльність внутрішньобанківської платіжної системи.

Повідомлення має містити інформацію про:

найменування та код банку;

найменування внутрішньобанківської платіжної системи;

перелік видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться у внутрішньобанківській платіжній системі із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу.

2. Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів з дня отримання повідомлення, зазначеного в пункті 1 цього розділу, зареєструвати внутрішньобанківську платіжну систему шляхом унесення відомостей щодо неї до Реєстру та у письмовій формі повідомити про це банк.

(пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

3. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо внутрішньобанківської платіжної системи розмістити інформацію про реєстрацію цієї внутрішньобанківської платіжної системи на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

4. Банк зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня початку надання користувачам послуг внутрішньобанківської платіжної системи в письмовій формі повідомити Національний банк про дату початку діяльності внутрішньобанківської платіжної системи.

5. Банк у разі зміни свого найменування зобов'язаний протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

6. Банк у разі внесення змін до переліку видів послуг, що надаються ним у внутрішньобанківській платіжній системі, зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення відповідних змін до внутрішніх документів банку в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

(пункт 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

7. Банк зобов'язаний протягом 10 робочих днів із дня припинення надання послуг внутрішньобанківської платіжної системи в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

8. Національний банк зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня отримання від банку повідомлення, зазначеного в пунктах 4 - 7 цього розділу, унести відомості до Реєстру.

VII. Порядок узгодження Національним банком умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури

1. Функції оператора послуг платіжної інфраструктури має право виконувати виключно юридична особа.

2. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний для узгодження умов та порядку його діяльності подати до Національного банку:

1) заява про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури за зразком, наведеним у додатку 6 до цього Положення;

2) анкету, підписану керівником оператора послуг платіжної інфраструктури, за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення. Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx;

(підпункт 2 пункту 2 розділу VII у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

3) копії внутрішніх документів, які мають містити:

опис видів послуг, які надаватимуться оператором послуг платіжної інфраструктури;

опис руху інформаційних повідомлень під час надання послуг платіжної інфраструктури;

(абзац третій підпункту 3 пункту 2 розділу VIІ із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21.12.2017 р. N 139)

інформацію про інформаційно-комунікаційні технології, операційні та технологічні засоби, електронні носії інформації, а також технічні пристрої, які будуть застосовуватися під час надання послуг платіжної інфраструктури;

абзац п'ятий підпункту 3 пункту 2 розділу VII виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

абзац шостий підпункту 3 пункту 2 розділу VII виключено

(підпункт 3 пункту 2 розділу VII доповнено абзацом шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
абзац шостий підпункту 3 пункту 2 розділу VII виключено згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

4) копії чинних документів, що підтверджують відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток Payment Card Industry Data Security Standard (далі - PCI DSS).

Якщо немає сертифіката PCI DSS або в разі надання оператором послуг платіжної інфраструктури інших видів послуг, ніж оброблення інформації за операціями в міжнародних карткових платіжних системах, внутрішні документи мають містити:

опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься під час надання послуг платіжної інфраструктури, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника засобів, систему керування ключами;

строки і порядок зберігання інформації щодо переказу коштів, який має передбачати зберігання даних про кожну операцію з переказу коштів з можливістю відновити дані про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місце ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів.

(підпункт 4 пункту 2 розділу VII у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

3. Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих для узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури, розглянути ці документи.

(пункт 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

4. Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 3 цього розділу, унести відомості щодо оператора послуг платіжної інфраструктури до Реєстру та в письмовій формі повідомити про це оператора послуг платіжної інфраструктури.

Внесення відомостей щодо оператора послуг платіжної інфраструктури до Реєстру здійснюється після внесення ним плати за узгодження умов та порядку його діяльності в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

(пункт 4 розділу VII доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

5. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо оператора послуг платіжної інфраструктури розмістити інформацію про реєстрацію цього оператора послуг платіжної інфраструктури на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

6. Національний банк має право відмовити в узгодженні умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури на таких підставах:

1) підпункт 1 пункту 6 розділу VII виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим підпункти 2 - 4
 уважати відповідно підпунктами 1 - 3)

1) невідповідності документів вимогам цього Положення;

2) надання недостовірної інформації;

3) невідповідності умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури вимогам законодавства України з питань переказу коштів, захисту інформації;

4) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

(пункт 6 розділу VII доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Національний банк зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 3 цього розділу, у письмовій формі повідомити оператора послуг платіжної інфраструктури про відмову в узгодженні умов та порядку його діяльності із зазначенням підстав.

7. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до документів, передбачених підпунктами 2 - 4 пункту 2 розділу VII цього Положення, подати до Національного банку нові документи, передбачені підпунктами 2 - 4 пункту 2 розділу VII цього Положення.

Оператор послуг платіжної інфраструктури не має права надавати послуги згідно зі змінами до документів, передбачених підпунктами З, 4 пункту 2 розділу VII цього Положення, що не узгоджені з Національним банком.

(пункт 7 розділу VII у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

8. Пункт 8 розділу VII виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 8)

8. Оператор послуг платіжної інфраструктури в разі зміни свого найменування, місцезнаходження зобов'язаний протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

VIII. Скасування реєстрації платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури

1. Національний банк скасовує реєстрацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури шляхом їх виключення з Реєстру.

2. Національний банк має право скасувати реєстрацію платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, на таких підставах:

1) відкликання Національним банком у банку, який є платіжною організацією платіжної системи, банківської ліцензії;

2) відкликання Національним банком у небанківської фінансової установи, яка є платіжною організацією платіжної системи, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (у разі надання платіжною організацією платіжної системи послуг з переказу коштів відповідно до правил платіжної системи) або застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії;

(підпункт 2 пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

3) відкликання Національним банком у юридичної особи, яка отримала право надавати послугу з переказу коштів і є платіжною організацією платіжної системи, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (у разі надання платіжною організацією платіжної системи послуг з переказу коштів відповідно до правил платіжної системи);

(підпункт 3 пункту 2 розділу VIII у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

4) запровадження процедури припинення юридичної особи, яка є платіжною організацією платіжної системи;

5) установлення факту узгодження правил або змін до правил платіжної системи на підставі недостовірних даних;

6) застосування Національним банком до платіжної організації платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення платіжної системи з Реєстру;

7) ненадання платіжною системою послуг з переказу коштів протягом 180 календарних днів;

(підпункт 7 пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

8) повідомлення платіжної організації платіжної системи про припинення надання послуг цієї системи;

(пункт 2 розділу VIII доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

9) здійснення на території України платіжною системою переказу коштів за участю міжнародної платіжної системи-нерезидента, до якої або до платіжної організації (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою), власників істотної участі та/або керівників якої застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені законодавством України;

(пункт 2 розділу VIII доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

10) застосування до платіжної організації, власників істотної участі, керівників платіжної організації санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

(пункт 2 розділу VIII доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

11) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники платіжної організації є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

(пункт 2 розділу VIII доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

12) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

(пункт 2 розділу VIII доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий уважати
 відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим)

Національний банк у разі скасування реєстрації платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення виключити цю платіжну систему з Реєстру, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи про скасування реєстрації платіжної системи із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації платіжної системи на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

(абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Платіжна організація платіжної системи, у якій операції з переказу коштів не здійснювалися, зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку про скасування реєстрації платіжної системи повернути до Національного банку свідоцтво про узгодження правил платіжної системи.

(абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Платіжна організація платіжної системи, у якій здійснювалися операції з переказу коштів, зобов'язана після отримання повідомлення Національного банку про скасування реєстрації платіжної системи з підстав, передбачених підпунктами 1 - 6, 9 - 12 пункту 2 розділу VIII цього Положення:

(абзац шістнадцятий пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480,
від 21.12.2017 р. N 139)

припинити надання послуг платіжної системи та повернути до Національного банку свідоцтво про узгодження правил платіжної системи в установлений у повідомленні строк;

повідомити учасників цієї платіжної системи про необхідність припинення надання послуг відповідної платіжної системи в установлений у повідомленні строк.

Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в платіжній системі, а також припинення участі в платіжній системі здійснюються згідно з правилами цієї системи та відповідними договорами.

3. Національний банк має право скасувати реєстрацію учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, на таких підставах:

1) отримання повідомлення платіжної організації платіжної системи про розірвання з цим учасником договору;

2) відкликання Національним банком у банку банківської ліцензії;

3) відкликання Національним банком у небанківської фінансової установи ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків або застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії;

(підпункт 3 пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

4) відкликання Національним банком у юридичної особи, яка отримала право надавати послугу з переказу коштів, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;

(підпункт 4 пункту 3 розділу VIII у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

5) застосування Національним банком до учасника платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення учасника платіжної системи з Реєстру;

6) ненадання учасником платіжної системи послуг платіжної системи протягом 180 календарних днів;

(підпункт 6 пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

7) скасування реєстрації платіжної системи;

8) застосування до учасника, власників істотної участі, керівників учасника платіжної системи санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

(пункт 3 розділу VIII доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

9) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники учасника платіжної системи є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

(пункт 3 розділу VIII доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

10) здійснення учасником платіжної системи переказу коштів за участю платіжної системи, до якої або до платіжної організації (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою), власників істотної участі та/або керівників якої застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

(пункт 3 розділу VIII доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

11) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність учасника платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

(пункт 3 розділу VIII доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим)

Національний банк у разі скасування реєстрації учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення виключити цього учасника з Реєстру, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи про скасування реєстрації учасника цієї платіжної системи із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації учасника платіжної системи на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

(абзац тринадцятий пункту 3 розділу VIII у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Платіжна організація платіжної системи зобов'язана після отримання повідомлення Національного банку про скасування реєстрації учасника платіжної системи з підстав, передбачених підпунктами 2 - 11 пункту 3 розділу VIII цього Положення, припинити надання послуг платіжної системи цьому учаснику.

(абзац чотирнадцятий пункту 3 розділу VIII у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в платіжній системі, а також припинення участі в платіжній системі здійснюються згідно з правилами платіжної системи та відповідними договорами.

4. Національний банк має право скасувати реєстрацію міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

1) відкликання органом влади іноземної держави в платіжної організації міжнародної платіжної системи дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній організації міжнародної платіжної системи здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів;

2) установлення факту узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, на підставі недостовірних даних;

3) застосування Національним банком до платіжної організації міжнародної платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення міжнародної платіжної системи з Реєстру;

4) ненадання міжнародною платіжною системою в Україні послуг з переказу коштів протягом 180 календарних днів;

(підпункт 4 пункту 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

5) повідомлення платіжної організації міжнародної платіжної системи - нерезидента про припинення надання послуг цієї системи в Україні;

(пункт 4 розділу VIII доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

6) визнання держави, у якій зареєстрована платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидента та/або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи, та/або процесинговий центр міжнародної платіжної системи, державою, що здійснює збройну агресію проти України;

(пункт 4 розділу VIII доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

7) здійснення на території України міжнародною платіжною системою-нерезидентом переказу коштів за участю іншої міжнародної платіжної системи-нерезидента, до якої або до платіжної організації (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою), власників істотної участі та/або керівників якої застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені законодавством України;

(пункт 4 розділу VIII доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

8) застосування до платіжної організації, власників істотної участі, керівників платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

(пункт 4 розділу VIII доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

9) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

(пункт 4 розділу VIII доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

10) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність міжнародної платіжної системи-нерезидента містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

(пункт 4 розділу VIII доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий уважати
 відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим)

Національний банк у разі скасування реєстрації міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення виключити цю міжнародну платіжну систему з Реєстру, у письмовій формі повідомити платіжну організацію міжнародної платіжної системи або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважену установу-нерезидента про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

(абзац дванадцятий пункту 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Платіжна організація міжнародної платіжної системи зобов'язана після отримання повідомлення Національного банку про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи:

припинити надання послуг міжнародної платіжної системи в Україні в установлений у повідомленні строк;

повідомити учасників цієї міжнародної платіжної системи-резидентів про необхідність припинення надання послуг відповідної міжнародної платіжної системи в установлений у повідомленні строк.

Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в міжнародній платіжній системі, а також припинення участі в міжнародній платіжній системі здійснюються згідно з правилами міжнародної платіжної системи та відповідними договорами.

5. Національний банк має право скасовувати реєстрацію учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

1) отримання повідомлення учасника міжнародної платіжної системи про розірвання договору про участь у міжнародній платіжній системі;

2) невиконання учасником міжнародної платіжної системи вимог, визначених у пунктах 10, 15 розділу V цього Положення;

(підпункт 2 пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

3) відкликання Національним банком у банку банківської ліцензії або прийняття рішення про припинення здійснення банком операцій з валютними цінностями;

4) відкликання Національним банком у небанківської фінансової установи ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків або застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії;

(підпункт 4 пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

5) відкликання Національним банком у небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій або застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії;

(підпункт 5 пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

6) відкликання Національним банком у юридичної особи, яка отримала право надавати послугу з переказу коштів, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;

(підпункт 6 пункту 5 розділу VIII у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

7) запровадження процедури припинення юридичної особи;

8) установлення факту реєстрації договору / змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі на підставі недостовірних даних;

9) застосування Національним банком до учасника міжнародної платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення учасника міжнародної платіжної системи з Реєстру;

10) ненадання учасником міжнародної платіжної системи послуг міжнародної платіжної системи протягом 180 календарних днів;

(підпункт 10 пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

11) скасування реєстрації міжнародної платіжної системи;

12) застосування до учасника, власників істотної участі, керівників учасника міжнародної платіжної системи санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

(пункт 5 розділу VIII доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

13) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники учасника міжнародної платіжної системи є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

(пункт 5 розділу VIII доповнено підпунктом 13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

14) здійснення учасником платіжної системи переказів за участю платіжних систем, до яких або до платіжних організацій чи власників істотної участі яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

(пункт 5 розділу VIII доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

15) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

(пункт 5 розділу VIII доповнено підпунктом 15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий
 уважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять першим)

Національний банк у разі скасування реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення виключити цього учасника з Реєстру, у письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи про скасування його реєстрації із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації учасника міжнародної платіжної системи на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

(абзац сімнадцятий пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний після отримання повідомлення Національного банку про скасування його реєстрації з підстав, передбачених підпунктами 2 - 15 пункту 5 розділу VIII цього Положення:

(абзац вісімнадцятий пункту 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

припинити надання послуг міжнародної платіжної системи та повернути до Національного банку реєстраційне свідоцтво в установлений у повідомленні строк;

повідомити інших юридичних осіб-резидентів (крім торговців), з якими укладено договори про надання цими особами послуг відповідної міжнародної платіжної системи, про необхідність припинення надання таких послуг в установлений у повідомленні строк.

Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в міжнародній платіжній системі, а також припинення участі в міжнародній платіжній системі здійснюються згідно з правилами міжнародної платіжної системи та відповідними договорами.

6. Національний банк має право скасувати реєстрацію внутрішньобанківської платіжної системи на таких підставах:

1) повідомлення банку про припинення надання послуг внутрішньобанківської платіжної системи;

2) відкликання Національним банком у банку банківської ліцензії;

3) застосування Національним банком до банку заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення внутрішньобанківської платіжної системи з Реєстру;

4) ненадання внутрішньобанківською платіжною системою послуг з переказу коштів протягом 180 календарних днів.

(абзац перший підпункту 4 пункту 6 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 480)

Національний банк у разі скасування реєстрації внутрішньобанківської платіжної системи зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення виключити цю внутрішньобанківську платіжну систему з Реєстру, у письмовій формі повідомити банк про скасування реєстрації внутрішньобанківської платіжної системи із зазначенням підстав та розмістити інформацію про скасування реєстрації внутрішньобанківської платіжної системи на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

(абзац шостий пункту 6 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

7. Національний банк має право скасувати реєстрацію оператора послуг платіжної інфраструктури на таких підставах:

1) запровадження процедури припинення юридичної особи;

2) установлення факту узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури на підставі недостовірних даних;

3) застосування Національним банком до оператора послуг платіжної інфраструктури заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем у вигляді виключення оператора послуг платіжної інфраструктури з Реєстру;

4) повідомлення оператора послуг платіжної інфраструктури про припинення надання ним своїх послуг;

(пункт 7 розділу VIII доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

5) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність оператора послуг платіжної інфраструктури містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

(пункт 7 розділу VIII доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139,
у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом сьомим)

Національний банк у разі скасування реєстрації оператора послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення виключити цього оператора послуг платіжної інфраструктури з Реєстру, у письмовій формі повідомити оператора послуг платіжної інфраструктури про скасування його реєстрації із зазначенням підстав і розмістити інформацію про скасування реєстрації оператора послуг платіжної інфраструктури на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

(абзац сьомий пункту 7 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

 

Директор Генерального департаменту
інформаційних технологій
та платіжних систем

Н. Б. Синявська

 

____________ N __________
            (дата)

Національний банк України

Заява
про узгодження правил / змін до правил платіжної системи
 (зразок)

Юридична особа ______________________________________________________________________.
                                                                                                              (повне найменування)

Код банку / код за ЄДРПОУ небанківської установи _________________________________________.

Місцезнаходження ____________________________________________________________________.

Поштова адреса ______________________________________________________________________.

Прошу узгодити правила / зміни до правил платіжної системи ________________________________
                                                                                                                                                                        (найменування
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                            платіжної системи)

Достовірність усіх поданих документів, у тому числі електронних копій цих документів, підтверджую.

Контактна особа ______________________________________________________________________.
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)

Додатки:

1. ________________________________________________________________________.

2. ________________________________________________________________________.

3. ________________________________________________________________________.
                                                        (перелік документів, що додаються до заяви)

Керівник

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

 

Свідоцтво
про узгодження правил / змін до правил платіжної системи
(зразок)

____________
          (дата)

N _________

Цим Національний банк України свідчить про узгодження правил / змін до правил платіжної системи ____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування платіжної системи)
платіжною організацією якої є __________________________________________________________.
                                                                                                                   (повне найменування юридичної особи)

Без права передавання третім особам.

Заступник Голови

___________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

____________ N __________
            (дата)

 

 

Національний банк України

Заява
про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи
(зразок)

Повне найменування заявника1 _________________________________________________________.

____________
1 Зазначається повне найменування особи, яка подає до Національного банку України документи для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи.

Прошу узгодити умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи _____________________________________________________________________________________.
                                                                          (найменування міжнародної платіжної системи)

Платіжна організація ___________________________________________________________________
                                                                                     (повне найменування платіжної організації міжнародної
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                платіжної системи)

Місцезнаходження платіжної організації _________________________________________________.

Поштова адреса платіжної організації ____________________________________________________.

Достовірність усіх поданих документів, у тому числі електронних копій цих документів, підтверджую.

Контактна особа ______________________________________________________________________.
                                                                                  (поштова адреса, e-mail, ім'я, прізвище, номер телефону)

Додатки:

1. ________________________________________________________________________.

2. ________________________________________________________________________.

3. ________________________________________________________________________.
                                                         (перелік документів, що додаються до заяви)

_______________
(підпис)

______________________
  (ініціали, прізвище)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

 

____________ N __________
            (дата)

 

 

Національний банк України

Заява
про реєстрацію договору / змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі
(зразок)

Юридична особа ______________________________________________________________________.
                                                                                                                  (повне найменування)

Код банку / код за ЄДРПОУ небанківської установи _________________________________________.

Місцезнаходження ____________________________________________________________________.

Поштова адреса ______________________________________________________________________.

Прошу зареєструвати договір від ____________ N __________ / зміни до договору від ____________
                                                                                   (дата)                                                                                                              (дата)

N ____________, зареєстрованого Національним банком України за N ________________________,
                                                                                                                                                                  (номер реєстраційного свідоцтва)
що укладений з _______________________________________________________________________
                                                 (повне найменування платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента
______________________________________________________ про участь у міжнародній платіжній
                                    або уповноваженої установи-нерезидента)
системі ______________________________________________________________________________.
                                                                                  (найменування міжнародної платіжної системи)

Достовірність усіх поданих документів, у тому числі електронних копій цих документів, підтверджую.

Контактна особа ______________________________________________________________________.
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)

Додатки:

1. ________________________________________________________________________.

2. ________________________________________________________________________.

3. ________________________________________________________________________.
                                                       (перелік документів, що додаються до заяви)

Керівник

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

 

Реєстраційне свідоцтво
(зразок)

____________
            (дата)

N _________

Цим Національний банк України свідчить про реєстрацію договору від ____________ N _________
                                                                                                                                                                              (дата)
/ змін до договору від ____________ N __________, зареєстрованого Національним банком України
                                                           (дата)
за N _______________________, укладеного юридичною особою _____________________________
            (номер реєстраційного свідоцтва)                                                                                                   (найменування)

з ____________________________________________________________________________________
                                                     (повне найменування платіжної організації міжнародної платіжної
_____________________________________________________________________________________,
                                                          системи-нерезидента або уповноваженої установи-нерезидента)
який передбачає участь у міжнародній платіжній системі
_____________________________________________________________________________________.
                                                                         (найменування міжнародної платіжної системи)

Без права передавання третім особам.

Заступник Голови

___________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

____________ N __________
            (дата)

 

 

Національний банк України

Заява
про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури
(зразок)

____________ N __________
            (дата)

 

 

Національний банк України

Юридична особа ______________________________________________________________________.
                                                                                                          (повне найменування)

Код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________.

Місцезнаходження ____________________________________________________________________.

Поштова адреса ______________________________________________________________________.

Прошу узгодити умови та порядок діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури.

Достовірність усіх поданих документів, у тому числі електронних копій цих документів, підтверджую.

Контактна особа ______________________________________________________________________.
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)

Додатки:

1. ________________________________________________________________________.

2. ________________________________________________________________________.

3. ________________________________________________________________________.
                                                    (перелік документів, що додаються до заяви)

Керівник

_______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

 

Анкета

_____________________________________________________________
(повне офіційне найменування юридичної особи)

Розділ I. Інформація про юридичну особу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

2. Інформація про фінансовий стан

(станом на ____________________________)
                    (зазначити останню звітну дату)

Таблиця 2

3. Інформація про фінансові зобов'язання

Таблиця 3

4. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 4

N
з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Чи застосовувалися до юридичної особи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?

так/ні

2

Чи було включено юридичну особу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?

так/ні

3

Чи були факти подання юридичною особою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку?

так/ні

4

Чи є у власників істотної участі юридичної особи та/або в її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

так/ні

5

Чи має/мала юридична особа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банку України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь)

так/ні

6

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду)

так/ні

7

Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в юридичній особі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)

так/ні

8

Чи має/мала юридична особа, її власники істотної участі істотну участь у небанківських фінансових установах України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі має/мав істотну участь)

так/ні

9

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у небанківських фінансових установах України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі обіймає/обіймав посаду)

так/ні

Розділ II. Інформація про керівників юридичної особи
(заповнюється окремо щодо кожного керівника)

Таблиця 5

Розділ III. Відносини юридичної особи з іншими особами

5. Перелік осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі

Таблиця 6

Опис параметрів заповнення таблиці 6

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

4) "ФО" - для фізичної особи;

5) "ЮО" - для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний номер із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

5. У колонці 9 зазначаються взаємозв'язки власника істотної участі з юридичною особою, а також:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи, та наводиться її частка в статутному капіталі юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі, то зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, то зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, то зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

У разі опосередкованої участі в колонці зазначається опис опосередкованої участі в юридичній особі.

6. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 8

8. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є керівниками

Таблиця 9

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та у спосіб, що визначені законодавством України.

______________________
(дата підписання анкети)

______________________
(підпис керівника)

______________________
(ініціали, прізвище)

Телефон, адреса електронної пошти керівника ____________________________________________________________________________________

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.

(Положення доповнено додатком 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

 

Анкета

_____________________________________________
(повне офіційне найменування юридичної особи)

Розділ I. Інформація про юридичну особу

1. Загальна інформація

Таблиця 1

2. Інформація про фінансовий стан

(станом на _____________________________)
                     (зазначити останню звітну дату)

Таблиця 2

3. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 3

N
з/п

Назва

Інформація

1

2

3

1

Чи застосовувалися до юридичної особи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?

так/ні

2

Чи було включено юридичну особу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)?

так/ні

3

Чи є у власників істотної участі юридичної особи та/або в її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку?

так/ні

4

Чи має/мала юридична особа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банках України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь)

так/ні

5

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду)

так/ні

6

Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в юридичній особі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії)

так/ні

7

Чи має/мала юридична особа, її власники істотної участі істотну участь в небанківських фінансових установах України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі має/мав істотну участь)

так/ні

8

Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у небанківських фінансових установах України?
(Зазначити хто, протягом якого часу та в якій небанківській фінансовій установі обіймає/обіймав посаду)

так/ні

Розділ II. Інформація про керівників юридичної особи
(Заповнюється окремо щодо кожного керівника)

Таблиця 4

Розділ III. Відносини юридичної особи з іншими особами

4. Перелік осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі

Таблиця 5

Опис параметрів заповнення таблиці 5

1. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

4) "ФО" - для фізичної особи;

5) "ЮО" - для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

5) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний номер із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

5. У колонці 9 зазначаються взаємозв'язки власника істотної участі з юридичною особою, а також:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи, та наводиться її частка в статутному капіталі юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі, то зазначаються всі особи, які входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, то зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, то зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

У разі опосередкованої участі в колонці зазначається опис опосередкованої участі в юридичній особі.

6. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 7

8. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є керівниками

 

Таблиця 8

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та у спосіб, що визначені законодавством України.

________________________
(дата підписання анкети)

________________________
(підпис керівника)

________________________
(ініціали, прізвище)

Телефон, адреса електронної пошти керівника ____________________________________________________________________________________.

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________.

(Положення доповнено додатком 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2017 р. N 139)

____________

Опрос