Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм и Порядка заполнения торговых патентов, формы Заявки на приобретение торговых патентов

Министерство доходов и сборов Украины
Порядок, Форма, Приказ от 30.12.2013 № 867
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2013

м. Київ

N 867

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2014 р. за N 330/25107

Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгових патентів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 27 травня 2015 року N 520)

Відповідно до підпунктів 267.4.1 та 267.4.9 пункту 267.4 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України та підпункту 30 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми, що додаються:

1) Торгового патенту (короткотермінового) на провадження торговельної діяльності;

2) Торгового патенту (пільгового) на провадження торговельної діяльності;

3) Торгового патенту на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг;

4) Заявки на придбання торгового патенту.

2. Затвердити Порядок заповнення торгового патенту, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28 лютого 2011 року N 109 "Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгового патенту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 березня 2011 року за N 357/19095.

4. Департаменту оподаткування та контролю об'єктів і операцій (Павелко Л. Г.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

С. І. Харченко

В. о. Міністра фінансів України

А. Мярковський

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Торговий патент видано _________________
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження органу доходів і зборів,
який видав торговий патент,
номер телефону для довідок _____)

Серія ________

N ______

Торговий патент
(короткотерміновий)
на провадження торговельної діяльності

Дійсний           з "___" ____________ 20__ року                 по "___" ____________ 20__ року

Виданий суб'єкту господарювання _______________________________________________________
                                                        (найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження відокремленого підрозділу, пункту продажу товарів: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Внесено збір за виданий короткотерміновий торговий патент _______________ грн.

Керівник
органу доходів і зборів

 
________________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту оподаткування
та контролю об'єктів і операцій
Міністерства доходів і зборів України

Л. Г. Павелко

 

Торговий патент видано _________________
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження органу доходів і зборів,
який видав торговий патент,
номер телефону для довідок ____________________)

Серія ________

N ________

Торговий патент
(пільговий)
на провадження торговельної діяльності*

Дійсний          з "___" ____________ 20__ року                   по "___" ____________ 20__ року

Виданий суб'єкту господарювання _______________________________________________________
                                                        (найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження відокремленого підрозділу, пункту продажу товарів: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                       (місцезнаходження згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди))

____________
* Власником торгового патенту може провадитися торговельна діяльність виключно з використанням товарів, визначених пунктом 267.2 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України.

Внесено збір за виданий пільговий торговий патент ______ грн.

Керівник
органу доходів і зборів

 
________________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту оподаткування
та контролю об'єктів і операцій
Міністерства доходів і зборів України

Л. Г. Павелко

 

Торговий патент видано _________________
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження органу доходів і зборів,
який видав торговий патент, номер телефону для довідок ____________________)

Серія ________

N ________

Торговий патент
на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг

Дійсний         з "___" ____________ 20__ року                        по "___" ____________ 20__ року

Виданий суб'єкту господарювання _______________________________________________________
                                                    (найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (місцезнаходження згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди))

Власником торгового патенту може провадитися діяльність у сферах: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство), торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом, пересувна торговельна мережа), діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг) (необхідне зазначити)

Внесено збір за виданий торговий патент ______ грн.

Керівник
органу доходів і зборів

 
________________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту оподаткування
та контролю об'єктів і операцій
Міністерства доходів і зборів України

Л. Г. Павелко

 

ЗАЯВКА
на придбання торгового патенту

1. ___________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера, облікової картки платника податків та повідомили про це орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

2. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання або відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди))

3. Вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавається торговий патент _________
_____________________________________________________________________________________
(здійснення торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство), торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом, пересувна торговельна мережа), діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг)

4. Вид торгового патенту _______________________________________________________________
                                                            (торговий патент на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних
побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг / короткотерміновий / пільговий)

5. Найменування документа про повну або часткову сплату збору _____________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування документа, дата, за який період)

6. ___________________________________________________________________________________
                                                        (назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди))

_____________________________________________________________________________________

7. ___________________________________________________________________________________
                                                (період, на який придбавається торговий патент)

8. Для провадження видів підприємницької діяльності, які передбачають отримання торгових патентів, потреба у патентах становить ________ шт., у тому числі:

         для суб'єкта господарювання __________ шт.,

         для відокремлених підрозділів _________ шт.

9. Відокремлені підрозділи (пункти здійснення діяльності), для яких придбавається торговий патент*:

N
з/п

Найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, "виїзна торгівля" із зазначенням місця реєстрації платника

Вид торгового патенту:
на здійснення торговельної діяльності**, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг

Найменування, дата документа, що засвідчує право власності (оренди)

Період, на який придбавається торговий патент

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

____________
* Кількість рядків може бути збільшена.

** Оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство), торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом, виїзна торгівля.

З положеннями статті 267 розділу XII Податкового кодексу України ознайомлений, порядок та строки сплати збору узгоджено:

 

____________________
(підпис відповідальної особи
суб'єкта господарювання)

______________________
(підпис відповідальної особи
органу доходів і зборів)

Терміни сплати збору:
у разі щомісячної сплати останній день сплати 15.12, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11;
у разі щоквартальної сплати останній день сплати 15.12, 15.03, 15.06, 15.09.

Внесено збір у сумі __________ грн.
_____________________________________________________________________________________

Платник збору (відповідальна посадова особа) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, підпис)

М. П.

Записи звірені з відомостями оригіналів первинних документів _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (посада, прізвище, підпис посадової особи органу доходів і зборів)

Додатково:

особовий рахунок платника податку на прибуток N ___________

зареєстровано у Книзі реєстрації заявок N ___________________

видано торговий патент***:

серія

_________________

_________________

_________________

N

___________________________

___________________________

___________________________

____________
*** Кількість рядків може бути збільшена.

 

Директор Департаменту оподаткування
та контролю об'єктів і операцій
Міністерства доходів і зборів України

Л. Г. Павелко

 

ПОРЯДОК
заповнення торгового патенту

1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпунктів 267.4.1 та 267.4.9 пункту 267.4 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України. Відповідно до цього Порядку органи доходів і зборів здійснюють заповнення торгового патенту.

2. Заповнення реквізитів торгового патенту на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг проводиться на підставі оформленої відповідно до підпункту 267.4.1 пункту 267.4 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України заявки на придбання торгового патенту.

3. Торговий патент заповнюється уповноваженою на те посадовою особою органу доходів і зборів. Торгові патенти підписуються керівником органу доходів і зборів, а у разі його відсутності - заступником керівника органу доходів і зборів та завіряються печаткою органу доходів і зборів. Оформлені для видачі, а також зіпсовані бланки торгових патентів реєструються у журналі обліку виданих торгових патентів.

4. У тексті торгового патенту підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

5. Виправлення помилок повинно бути обумовлено написом "Виправлено" та підтверджено підписом керівника органу доходів і зборів, а у разі його відсутності - заступником керівника органу доходів і зборів і печаткою органу доходів і зборів.

6. На підставі письмової заяви суб'єкта господарювання щодо зміни місцезнаходження до торгового патенту вносяться відповідні записи, завірені підписом керівника органу доходів і зборів, а у разі його відсутності - заступником керівника органу доходів і зборів та печаткою органу доходів і зборів.

7. У торговому патенті відображається сума внесеного збору за виданий торговий патент на день його придбання, а щомісячне (щоквартальне) нарахування та внесення збору відображаються в автоматизованій інформаційній системі органу доходів і зборів за місцем придбання торгового патенту.

 

Директор Департаменту оподаткування
та контролю об'єктів і операцій
Міністерства доходів і зборів України

Л. Г. Павелко

Опрос