Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ведомственных поощрительных знаках отличия Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей

Министерство экономического развития и торговли Украины
Положение, Приказ от 07.02.2014 № 109
действует с 18.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2014

м. Київ

N 109

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2014 р. за N 326/25103

Про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів

На виконання статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній діяльності та за особливі заслуги під час виконання службових обов'язків

НАКАЗУЮ:

1. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів:

Подяка Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів;

Грамота Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів;

нагрудний знак Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів "За сумлінну працю".

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів;

опис та ескіз Подяки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів;

опис та ескіз Грамоти Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів;

опис та ескіз нагрудного знака Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів "За сумлінну працю";

опис та ескіз посвідчення до нагрудного знака Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів "За сумлінну працю".

3. Департаменту розвитку торгівлі подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів ужити заходів щодо:

забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виготовленням відомчих заохочувальних відзнак та посвідчень до нагрудного знака, у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів;

організації виготовлення відомчих заохочувальних відзнак та посвідчень до нагрудного знака, їх обліку та зберігання.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 02 липня 2007 року N 135 "Про затвердження Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Держспоживстандарту - нагрудний знак "За заслуги", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 року за N 801/14068.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Соколову О. П.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

І. М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник голови Комісії
державних нагород та геральдики

Ю. Ладний

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

Голова Центральної ради
профспілки машинобудівників
та приладобудівників України

А. В. Кубраченко

Голова Державної інспекції України
з питань захисту прав споживачів

С. М. Орєхов

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року N 365, і встановлює порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (далі - Держспоживінспекція України).

1.2. Установлюються такі відомчі заохочувальні відзнаки Держспоживінспекції України (далі - відомчі відзнаки):

Подяка Держспоживінспекції України (далі - Подяка);

Грамота Держспоживінспекції України (далі - Грамота);

нагрудний знак Держспоживінспекції України "За сумлінну працю" (далі - нагрудний знак "За сумлінну працю").

1.3. Відзначення відомчими відзнаками здійснюється в такій послідовності: Подяка, Грамота, нагрудний знак "За сумлінну працю".

1.4. Подякою відзначаються працівники Держспоживінспекції України, її територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери управління Держспоживінспекції України, за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов'язків.

1.5. Грамотою відзначаються працівники Держспоживінспекції України, її територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери управління Держспоживінспекції України, за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та високі досягнення у професійній діяльності, які раніше відзначалися Подякою.

До відзначення Грамотою можуть представлятися працівники, які пропрацювали в Держспоживінспекції України або інших органах, функції яких покладені на Держспоживінспекцію України, її територіальних органах та на державних підприємствах, що належать до сфери управління Держспоживінспекції України, не менше ніж один рік.

Особи, відзначені Грамотою, можуть бути представлені до відзначення нею повторно не раніше ніж через три роки.

1.6. Нагрудним знаком "За сумлінну працю" відзначаються працівники Держспоживінспекції України та її територіальних органів за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у професійній діяльності, особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері та державного ринкового нагляду.

До нагородження нагрудним знаком "За сумлінну працю" можуть представлятися працівники, які раніше заохочувалися відомчими відзнаками і пропрацювали в Держспоживінспекції України або інших центральних органах виконавчої влади, функції яких покладені на Держспоживінспекцію України, не менше ніж п'ять років.

1.7. Відзначення нагрудним знаком "За сумлінну працю" вдруге не проводиться.

1.8. Особи, зазначені в пунктах 1.4 - 1.6 цього розділу, можуть відзначатися відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

1.9. Кількість осіб, які можуть бути відзначені відомчими відзнаками протягом календарного року, не може перевищувати:

Подякою - 60;

Грамотою - 48;

нагрудним знаком - 33.

II. Порядок представлення до відзначення відомчими відзнаками

2.1. Висунення кандидатур для відзначення відомчими відзнаками здійснюється гласно у трудовому колективі за основним місцем роботи осіб.

2.2. Подання про відзначення на ім'я Голови Держспоживінспекції України вносять заступники Голови, керівники структурних підрозділів апарату Держспоживінспекції України, керівники територіальних органів Держспоживінспекції та керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держспоживінспекції України.

2.3. У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення. До подання додається біографічна довідка встановленого зразка.

2.4. Рішення про відзначення відомчою відзнакою приймає Голова Держспоживінспекції України.

2.5. Про відзначення відомчою відзнакою видається наказ Держспоживінспекції України.

III. Порядок вручення відомчих відзнак

3.1. Вручення відомчих відзнак проводиться Головою Держспоживінспекції України або за його дорученням заступниками Голови Держспоживінспекції України чи членами колегії Держспоживінспекції України. Перед врученням оголошується наказ Держспоживінспекції України.

Вручення відомчих відзнак, як правило, приурочується до державних, професійних свят, ювілейних дат тощо.

3.2. Особі, відзначеній нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови Держспоживінспекції України.

3.3. Облік і реєстрацію осіб, відзначених відомчими відзнаками, забезпечує кадрова служба Держспоживінспекції України.

3.4. В особовій справі та трудовій книжці особи, відзначеної відомчою відзнакою, кадрова служба державного органу або установи, де працює особа, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

IV. Порядок носіння і зберігання відомчих відзнак

4.1. Нагрудний знак "За сумлінну працю" носиться на правому боці грудей і за наявності державних нагород України, іноземних державних нагород розміщується нижче них.

4.2. Відомчі відзнаки зберігаються у нагородженої особи.

4.3. У разі втрати відомчої відзнаки, а також посвідчення до нагрудного знака дублікати не видаються.

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

М. П. Куницький

 

ОПИС
Подяки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів

Бланк Подяки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів виготовляється з паперу формату А4.

Фон бланка блакитного кольору.

У верхній частині Подяки розміщено зображення малого Державного Герба України.

Подяка обрамлена хвилястою рамкою жовтого кольору.

Під зображенням малого Державного Герба України розміщено напис темно-синього кольору "ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ", нижче - напис жовтого кольору "ПОДЯКА".

У центральній частині передбачено місце для зазначення прізвища, імені, по батькові та заслуг особи, яка відзначається.

Знизу посередині - місце для підпису керівника та печатки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, праворуч зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника.

У нижній лівій частині вказуються дата та номер наказу про нагородження.

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

М. П. Куницький

 

ЕСКІЗ
Подяки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів

  

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

М. П. Куницький

 

ОПИС
Грамоти Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів

Бланк Грамоти Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів виготовляється з паперу формату А4.

Фон бланка блакитного кольору.

У верхній частині Грамоти розміщено зображення малого Державного Герба України.

Грамота обрамлена хвилястою рамкою жовтого кольору.

Під зображенням малого Державного Герба України розміщено напис темно-синього кольору "ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ", нижче - напис жовтого кольору "ГРАМОТА" та напис темно-синього кольору "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

У центральній частині передбачено місце для зазначення прізвища, імені, по батькові та заслуг особи, яка відзначається.

Знизу посередині - місце для підпису керівника та печатки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, праворуч зазначаються прізвище, ім'я, по батькові керівника.

У нижній лівій частині вказуються дата та номер наказу про нагородження.

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

М. П. Куницький

 

ЕСКІЗ
Грамоти Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів

  

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

М. П. Куницький

 

ОПИС
нагрудного знака Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів "За сумлінну працю"

Нагрудний знак "За сумлінну працю" виготовляється з металу білого кольору та має форму восьмикутної променистої зірки розміром 45 х 45 міліметрів. На зірку накладено зображення синього щита із жовтим обрамленням. Посередині щита розміщено зображення жезла Меркурія - кадуцея, накладеного на ваги жовтого кольору. Жезл Меркурія - кадуцей є символом торгівлі. Терези символізують забезпечення чіткості в торговельних відносинах.

У верхній частині щита розміщено малий Державний Герб України.

У нижній частині щита розміщена стрічка білого кольору з написом "ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ".

На зворотному боці нагрудного знака передбачено кріплення до одягу та виконано напис "ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ".

Усі зображення і написи рельєфні.

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

М. П. Куницький

 

ЕСКІЗ
нагрудного знака Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів "За сумлінну працю"

  

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

М. П. Куницький

 

ОПИС
посвідчення до нагрудного знака Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів "За сумлінну працю"

Посвідчення до нагрудного знака Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів виготовлено у формі книжечки розміром 75 х 110 міліметрів із твердого картону в обкладинці синього кольору.

На обкладинці посвідчення розміщено зображення малого Державного Герба України, під яким виконано напис великими друкованими літерами жовтого кольору "ПОСВІДЧЕННЯ".

Внутрішній бік посвідчення в розгорнутому вигляді виконується з паперу блакитного кольору.

У лівій верхній частині внутрішнього боку посвідчення посередині розміщується напис двома рядками великими літерами чорного кольору "ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ".

У центрі лівої частини внутрішнього боку посвідчення розміщено зображення відомчої заохочувальної відзнаки Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів - нагрудного знака "За сумлінну працю".

Нижче під цим зображенням, посередині лівої частини внутрішнього боку посвідчення, розміщується напис "N _____".

У правій частині внутрішнього боку посвідчення вгорі вносяться відомості щодо прізвища, ім'я, по батькові працівника, нижче розміщується напис чорного кольору "Наказом Держспоживінспекції України від "___" _______ 20__ р. N _____".

Під цим написом посередині літерами чорного кольору трьома рядками виконується напис "НАГОРОДЖЕНО відомчою заохочувальною відзнакою - нагрудним знаком" та двома рядками літерами червоного кольору - "За сумлінну працю".

Нижче розміщено напис "Голова _____________" для підпису, під цим написом - місце для печатки.

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

М. П. Куницький

 

ЕСКІЗ
посвідчення до нагрудного знака Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів "За сумлінну працю"

  

 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

М. П. Куницький

Опрос