Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации аукционов в производстве по делам о банкротстве и требований к их организаторам относительно имущества государственных предприятий, относящихся к сфере управления Министерства доходов и сборов Украины

Министерство доходов и сборов Украины
Порядок, Приказ от 18.12.2013 № 821
действует с 07.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2013

м. Київ

N 821

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2014 р. за N 307/25084

Про затвердження Порядку організації аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів щодо майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства доходів і зборів України

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів щодо майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства доходів і зборів України (додається).

2. Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку (Видиборець А. П.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію.

3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О. В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Левицького В. С.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
організації аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів щодо майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства доходів і зборів України

1. Цей Порядок встановлює процедуру організації аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів щодо майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства доходів і зборів України (далі - боржник).

2. Визначені цим Порядком повноваження Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів) здійснює структурний підрозділ, відповідальний за забезпечення виконання Міндоходів повноважень органу управління об'єктами державної власності.

3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

4. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Міндоходів.

5. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;

мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

мати технічні можливості для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу);

запропонувати найменшу суму винагороди.

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

6. Замовник не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає до Міндоходів для розміщення на його офіційному веб-порталі та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення, що має містити такі відомості:

вимоги до кандидатури організатора аукціону відповідно до пункту 5 цього Порядку;

кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам;

інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні;

текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням основних істотних умов договору (крім умови про суму винагороди та інформації про організатора аукціону);

поштову адресу, за якою подаються заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам;

контактні телефони для довідок.

Розміщення на офіційному веб-сайті Міндоходів оголошення для визначення кандидатур організатора аукціону здійснюється протягом п'яти днів з дня його надходження за умови надання замовником у повному обсязі інформації, зазначеної у цьому пункті.

7. Претенденти подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, вказаними в оголошенні, розміщеному на офіційному веб-сайті Міндоходів та веб-сайті боржника (за наявності), такі документи:

заяву, у якій зазначаються повне найменування/прізвище, ім'я та по батькові; код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

засвідчені підписом керівника юридичної особи та печаткою (у разі її наявності) копії установчих документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів для підтвердження його досвіду з організації аукціонів;

довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону.

8. У разі подання неповного комплекту документів або подання документів з порушенням вимог, зазначених у пункті 7 цього Порядку, або подання документів після встановленого в оголошенні кінцевого терміну, або подання недостовірних відомостей заява про виконання функцій організатора аукціону залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляє заявника.

9. У разі надходження двох і більше заяв про виконання функцій організатора аукціону, які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, замовник у п'ятиденний строк з останнього дня подачі таких заяв проводить конкурсний відбір та визначає переможця з урахуванням таких показників:

досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.

10. Якщо в строк та за поштовою адресою, вказаними в оголошенні, розміщеному на офіційному веб-сайті Міндоходів та офіційному веб-сайті боржника (за наявності), не надійшло жодної заяви про виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно у порядку та строк, встановлені пунктом 6 цього Порядку, надсилає до Міндоходів для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (за наявності) оголошення для визначення кандидатур організатора аукціону.

11. Замовник після визначення кандидатури організатора, яка відповідає вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку, звертається до Міндоходів для погодження такої кандидатури.

До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору про проведення аукціону.

12. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону у частині відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Міндоходів у п'ятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про:

погодження кандидатури організатора аукціону;

відхилення кандидатури організатора аукціону.

З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Міндоходів може продовжити строк для прийняття рішення, але не більше ніж на десять днів, про що повідомляє замовника аукціону.

13. Про прийняте рішення Міндоходів листом повідомляє замовника аукціону.

14. У разі прийняття Міндоходів рішення про відхилення кандидатури організатора аукціону, яка визначалась шляхом проведення конкурсного відбору, замовник повторно проводить відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, та звертається до Міндоходів для погодження кандидатури.

15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Міндоходів кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених Законом.

 

Директор Департаменту
фінансово-економічної роботи
та бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

А. П. Видиборець

Опрос