Идет загрузка документа (238 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на прибыль банка

Министерство доходов и сборов Украины
Приказ от 06.02.2014 № 121
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2014

м. Київ

N 121

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2014 р. за N 296/25073

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 20 жовтня 2015 року N 897)

Відповідно до положень пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток банку (далі - Податкова декларація), що додається.

2. Директору Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н. Є.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

надання Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників Податкової декларації в електронному вигляді за затвердженою формою та алгоритму контролю для приймання та автоматизованої обробки такої декларації у триденний строк від дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України;

оприлюднення наказу.

3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України та у засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Відмітка про одержання
(штамп територіального органу Міністерства доходів і зборів
України)


 

 

  

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)

01

 

Дохід від операційної діяльності банківських установ

02 ОД

 

Інші доходи

03 ІД

 

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06 + рядок 07 + рядок 08)

04

 

Витрати операційної діяльності банківських установ

05 ОВ

 

Адміністративні витрати

06

 

Інші витрати

07 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року8

08

 

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+,-)

09

 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)

10 ТП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

11

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 09 - рядок 10 (при позитивному значенні) х ___9/100)

12

 

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

13 ТП

 

Зменшення нарахованої суми податку

14 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 + рядок 13 - рядок 14)

15

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 15 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)2

16

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 15 - рядок 16) (+, -)2

17

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку з виплатою дивідендів та прирівняних до них платежів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи

18 АВ

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку з виплатою дивідендів та прирівняних до них платежів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 18 Податкової декларації з податку на прибуток банку за попередній звітний (податковий) період поточного року)2

19

 

Сума авансового внеску у зв'язку з виплатою дивідендів та прирівняних до них платежів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 18 - рядок 19)2

20

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за звітний (податковий) період

21 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 21 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)2

22

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 22)2

23

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток10

Авансовий внесок ((рядок 11 + рядок 12 + рядок 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку - рядок 14.1 - рядок 14.2 додатка ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку)/12), що підлягає сплаті щомісяця

24

 

Самостійне виправлення помилок11

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 151 (172) - рядок 151 (172) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 181 (202) - рядок 181 (202) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється) або рядок 01 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

25

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 02 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

26

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку 03 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

27

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 151 (172) - рядок 151 (172) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 181 (202) - рядок 181 (202) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється) або рядок 04 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

28

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток банку (рядок 25 х 3 %)

29

 

Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів11

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 211 (232) - рядок 211 (232) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється) або рядок 05 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

30

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 06 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

31

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку 07 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

32

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 211 (232) - рядок 211 (232) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється) або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

33

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 30 х 3 %)

34

 

Самостійне виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток11

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення ((рядок 24 х ___12) - (рядок 24 х ___12) Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

35

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 10 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

36

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку 11 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

37

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення ((рядок 24 х ___12) - (рядок 24 х ___12) Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок 12 таблиці 2 додатка ВП до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

38

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток банку (рядок 35 х 3 %)

39

 

N
з/п

Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків13

20_____ року

20_____ року

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток банку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 

Наявність
додатків14

ОД

ЦП

ТЦ

ІД

СБ

ОВ

ІВ

АМ

ТП

ЗП

АВ

ПН

ВП15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки на ___ арк.

Інформація, наведена в Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта16)

______________________
(ініціали та прізвище)

______________
(підпис)
М. П.

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта16)

______________________
(ініціали та прізвище)

______________
(підпис)

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Податкові (звітні) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 Для звітної (звітної нової) та консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток банку за звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП. Для уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток банку звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

5 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

6 Під податковою адресою розуміється місцезнаходження юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

7 Номери телефонів, факсу та E-mail заповнюються за бажанням.

8 Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року відображається без урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, попереднього звітного (податкового) року.

9 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 151.1 статті 151 розділу III Податкового кодексу України.

10 Заповнюється платниками податку у Податковій декларації за рік (крім новостворених та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень).

11 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток банку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

12 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації щомісяця нарахована сума авансових внесків з податку на прибуток.

13 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток. У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляються:

у рядку 1 - позначка "+" напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);

у рядку 2 - сума до/після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.

14 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинки під літерами "ПН", у якій проставляється кількість поданих додатків ПН до Податкової декларації.

15 Цей додаток подається у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток банку.

16 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Міністерства доходів і зборів України і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами
територіального органу Міністерства доходів і зборів України

  

 

Директор Департаменту
координації нормотворчої
та методологічної роботи
з питань оподаткування

Н. Є. Привалова

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ОД
до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Звітний (податковий) період _____ року

 

 

Рік1

 

I квартал2

 

Півріччя2

 

Три квартали2

 

Рік2

 

 

 

II квартал3

 

II - III квартали3

 

II - IV квартали3


Доходи від операційної діяльності банківських установ

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від операційної діяльності банківських установ (сума рядків 02.1 - 02.11)

02

 

Процентні доходи за кредитно-депозитними операціями (в тому числі за кореспондентськими рахунками), цінними паперами, придбаними банком

02.1

 

Комісійні доходи, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, наданими гарантіями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління

02.2

 

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

02.3 ЦП

 

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

02.4 ЦП

 

Прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів

02.5

 

Позитивне значення курсових різниць відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

02.6

 

Надлишкові суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктами 159.2, 159.4 статті 159 розділу III Податкового кодексу України, та суми заборгованості, що підлягають включенню до складу доходів згідно з пунктом 159.5 статті 159 розділу III Податкового кодексу України:

02.7

 

суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктом 159.2 статті 159 розділу III Податкового кодексу України

02.7.1

 

суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктом 159.4 статті 159 розділу III Податкового кодексу України

02.7.2

 

суми заборгованості, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктом 159.5 статті 159 розділу III Податкового кодексу України

02.7.3

 

Доходи від відступлення права вимоги боргу третьої особи або виконання вимоги боржником (факторингу) згідно з пунктом 153.5 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

02.8

 

Дохід, пов'язаний з реалізацією заставленого майна

02.9

 

Інші доходи, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг

02.10

 

Інші доходи, передбачені розділом III Податкового кодексу України

02.11

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ЦП
до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Звітний (податковий) період _____ року

 

 

Рік1

 

I квартал2

 

Півріччя2

 

Три квартали2

 

Рік2

 

 

 

II квартал3

 

II - III квартали3

 

II - IV квартали3


Таблиця 1. Операції з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 - 01.11) - рядок 01.12 + рядок 01.13 + рядок 01.14)

01

 

акції, з них:

01.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1

 

облігації підприємств, з них:

01.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

01.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

01.3

 

облігації зовнішніх державних позик

01.4

 

облігації місцевих позик

01.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

01.6

 

іпотечні облігації

01.7

 

інвестиційні сертифікати

01.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

01.10

 

інші види цінних паперів

01.11

 

Сума нарахованих, але не отриманих процентів за операціями з торгівлі борговими цінними паперами

01.12

 

Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.13 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

01.14 ТЦ

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 - 02.11) - рядок 02.12 + рядок 02.13 + рядок 02.14)

02

 

акції, з них:

02.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1

 

облігації підприємств, з них:

02.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

02.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

02.3

 

облігації зовнішніх державних позик

02.4

 

облігації місцевих позик

02.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

02.6

 

іпотечні облігації

02.7

 

інвестиційні сертифікати

02.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

02.10

 

інші види цінних паперів

02.11

 

Сума сплачених продавцю процентів за операціями з борговими цінними паперами

02.12

 

Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

02.13 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

02.14 ТЦ

 

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного (податкового) року

03

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+, -)

04

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104/100)

05

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року2

06

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+, -)2

07

 

Таблиця 2. Операції з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 - 01.14) - рядок 01.15 + рядок 01.16 + рядок 01.17)

01

 

акції, з них:

01.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1

 

облігації підприємств, з них:

01.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

01.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

01.3

 

облігації зовнішніх державних позик

01.4

 

облігації місцевих позик

01.5

 

іпотечні облігації

01.6

 

облігації міжнародних фінансових організацій

01.7

 

інвестиційні сертифікати

01.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

01.10

 

казначейські зобов'язання України

01.11

 

векселі, з них:

01.12

 

фінансові векселі

01.12.1

 

заставні

01.13

 

інші види цінних паперів

01.14

 

Сума нарахованих, але не отриманих процентів за операціями з торгівлі борговими цінними паперами

01.15

 

Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.16 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

01.17 ТЦ

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 - 02.14) - рядок 02.15 + рядок 02.16 + рядок 02.17)

02

 

акції, з них:

02.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1

 

облігації підприємств, з них:

02.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

02.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

02.3

 

облігації зовнішніх державних позик

02.4

 

облігації місцевих позик

02.5

 

іпотечні облігації

02.6

 

облігації міжнародних фінансових організацій

02.7

 

інвестиційні сертифікати

02.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

02.10

 

казначейські зобов'язання України

02.11

 

векселі, з них:

02.12

 

фінансові векселі

02.12.1

 

заставні

02.13

 

інші види цінних паперів

02.14

 

Сума сплачених продавцю процентів за операціями з борговими цінними паперами

02.15

 

Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

02.16 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

02.17 ТЦ

 

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього року

03

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+, -)

04

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104/100)

05

 

Податок на прибуток за результати попереднього звітного (податкового) періоду поточного року2

06

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+, -)2

07

 

Таблиця 3. Операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі

01

 

Витрати, пов'язані з придбанням корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі

02

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі (рядок 01 - рядок 02) (+, -)

03

 

Дохід від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств

04

 

Витрати, пов'язані з придбанням акцій приватних акціонерних товариств

05

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств (рядок 04 - рядок 05) (+, -)

06

 

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами

07

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів, емітованих нерезидентами

08

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами (рядок 07 - рядок 08) (+, -)

09

 

Загальний фінансовий результат (рядок 03 + рядок 06 + рядок 09) (+, -)5

10

 

Таблиця 4. Операції РЕПО та операції з деривативами

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від операцій РЕПО (сума рядків 01.1 - 01.3):

01

 

за біржовими операціями РЕПО

01.1

 

за позабіржовими операціями РЕПО

01.2

 

відсотки, отримані за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО

01.3

 

Витрати, пов'язані з операціями РЕПО (сума рядків 02.1 - 02.3):

02

 

за біржовими операціями РЕПО

02.1

 

за позабіржовими операціями РЕПО

02.2

 

відсотки, сплачені за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО

02.3

 

Фінансовий результат від операцій РЕПО (рядок 01 - рядок 02) (+, -)

03

 

Дохід від операцій з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 04.1 - 04.4):

04

 

зі свопами

04.1

 

з опціонами

04.2

 

з форвардними контрактами

04.3

 

з ф'ючерсними контрактами

04.4

 

Дохід від операцій з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 05.1 - 05.4):

05

 

зі свопами

05.1

 

з опціонами

05.2

 

з форвардними контрактами

05.3

 

з ф'ючерсними контрактами

05.4

 

Витрати, пов'язані з операціями з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 06.1 - 06.4):

06

 

зі свопами

06.1

 

з опціонами

06.2

 

з форвардними контрактами

06.3

 

з ф'ючерсними контрактами

06.4

 

Витрати, пов'язані з операціями з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 07.1 - 07.4):

07

 

зі свопами

07.1

 

з опціонами

07.2

 

з форвардними контрактами

07.3

 

з ф'ючерсними контрактами

07.4

 

Фінансовий результат від операцій з деривативами ((рядок 04 + рядок 05) - (рядок 06 + рядок 07)) (+, -)

08

 

Загальний фінансовий результат (рядок 03 + рядок 08) (+, -)6

09

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Ставка податку відповідно до пункту 151.4 статті 151 розділу III Податкового кодексу України.

5 Позитивне значення рядка 10 таблиці 3 заноситься до рядка 02.3 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку, негативне значення - до рядка 07.32 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

6 Позитивне значення рядка 09 таблиці 4 заноситься до рядка 02.4 додатка ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку, негативне значення - до рядка 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ТЦ
до рядків 03.19, 03.20 додатка ІД до рядка 03; 07.34, 07.35 додатка ІВ до рядка 07; 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Звітний (податковий) період _____ року

 

 

Рік1

 

I квартал2

 

Півріччя2

 

Три квартали2

 

Рік2


Таблиця 1. Самостійне коригування податкових зобов'язань платника податку для цілей трансфертного ціноутворення3

Загальні відомості

Код найменування операції

Предмет контрольованої операції

Дата здійснення операції

Номер додатка4

Номер з/п контро-
льованої операції
5

Сума коригування

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

код особи

контракт (договір)

доходів (+)

витрат (-)

дата

номер

опис предмета операції

код типу предмета операції

код за Державним класифіка-
тором продукції та послуг

код товару за УКТ ЗЕД

код послуги згідно з Класифіка-
цією зовнішньо-
економічних послуг

з

по

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Товари (роботи, послуги), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах6

 

 

Цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах7

 

 

Цінні папери, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах8

 

 

Таблиця 2. Пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов'язань платника податку для цілей трансфертного ціноутворення

Загальні відомості3

Повідомлення Міністерства доходів і зборів України про можливість проведення пропорційного коригування

Повідомлення Міністерства доходів і зборів України про проведення зворотного коригування

Сума коригування:

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

код особи

контракт (договір)

доходів (+, -)

витрат (+, -)

дата

номер

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах9

 

 

Коригування щодо цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах10

 

 

Коригування щодо цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах11

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Відомості граф 1 - 12 таблиці 1 та граф 1 - 4 таблиці 2 формуються згідно з Порядком складання звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року N 669, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2190/24722.

4 Графа збігається з номером додатка у Звіті про контрольовані операції, що подано платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

5 Зазначається N з/п з графи 1 розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що подано платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

6 Сумарне значення:

графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 03.19 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку;

графи 16 таблиці 1 - у рядку 07.34 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

7 Сумарне значення:

графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.13 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку;

графи 16 таблиці 1 - у рядку 02.13 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

8 Сумарне значення:

графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.16 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку;

графи 16 таблиці 1 - у рядку 02.16 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

9 Сумарне значення:

графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 03.20 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку;

графи 10 таблиці 2 - у рядку 07.35 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

10 Сумарне значення:

графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.14 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку;

графи 10 таблиці 2 - у рядку 02.14 таблиці 1 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

11 Сумарне значення:

графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку;

графи 10 таблиці 2 - у рядку 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ІД
до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Звітний (податковий) період _____ року

 

 

Рік1

 

I квартал2

 

Півріччя2

 

Три квартали2

 

Рік2

 

 

 

II квартал3

 

II - III квартали3

 

II - IV квартали3


Інші доходи банківських установ

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.21)

03

 

Доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

03.1

 

Доходи у вигляді роялті

03.2

 

Доходи від володіння борговими вимогами

03.3

 

Доходи від операцій оренди/лізингу

03.4

 

Суми штрафів (неустойки, пені)

03.5

 

Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

03.6

 

Суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі:

03.7

 

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилася неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду

03.7.1

 

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді

03.8

 

Суми безнадійної кредиторської заборгованості

03.9

 

Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем

03.10

 

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.11

 

Доходи, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

03.12

 

Доходи, визначені відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України, по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

03.13

 

Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та не включених до доходів до дати затвердження передавального акта

03.14

 

Суми страхового відшкодування

03.15

 

Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)

03.16

 

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним

03.17

 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

03.18 СБ

 

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

03.19 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

03.20 ТЦ

 

Інші доходи

03.21

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток СБ
до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 07.31 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку

  

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

Коригування здійснюється у зв'язку з невиконанням умов договору(ів)

Коригування здійснюється на підставі

Показники

номер договору

дата

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, з якою укладено договір, її податковий номер4

платник податку згідно з договором є: продавцем або покупцем5

положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

 

таких документів

коригування суми доходів (+,-)

коригування суми витрат (+,-)

пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

за звітний (податковий) період

за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень

за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (графа 9 - графа 10)

код рядка

 

03.18

07.31

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по укладених договорах6

 

 

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 У разі укладання договору з нерезидентом зазначається код нерезидента в країні резиденції.

5 У графі 4 в обов'язковому порядку зазначається "продавець" або "покупець" залежно від того, ким є платник податку згідно з даним договором.

6 У даній графі відображається загальна сума доходів/витрат, яка відповідно заноситься до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 та до рядка 07.31 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку, а також у графах 9 - 11 проставляється загальна сума пені за відповідний період.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ОВ
до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Звітний (податковий) період 20__ року

 

 

Рік1

 

I квартал2

 

Півріччя2

 

Три квартали2

 

Рік2

 

 

 

II квартал3

 

II - III квартали3

 

II - IV квартали3


Витрати від операційної діяльності банківських установ

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Витрати від операційної діяльності банківських установ (сума рядків 05.1 - 05.10)

05

 

Процентні витрати за кредитно-депозитними операціями, в тому числі за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання, цінними паперами власного обігу

05.1

 

Комісійні витрати, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління

05.2

 

Від'ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів

05.3

 

Від'ємне значення курсових різниць від переоцінки активів та зобов'язань у зв'язку зі зміною офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

05.4

 

Суми страхових резервів, сформованих у порядку, передбаченому статтею 159 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі суми страхових резервів, сформованих за:

05.5

 

всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), включаючи нараховані проценти та комісії, із них:

05.5.1

 

страховий резерв, сформований за рахунок сум наданих гарантій, включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.1.1

 

коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.2

 

придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.3

 

іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані проценти та комісії

05.5.4

 

Суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

05.6

 

Витрати з придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг)

05.7

 

Витрати, пов'язані з реалізацією заставленого майна

05.8

 

Інші витрати, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг

05.9

 

Інші витрати, передбачені розділом III Податкового кодексу України

05.10

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ІВ
до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Звітний (податковий) період 20__ року

 

 

Рік1

 

I квартал2

 

Півріччя2

 

Три квартали2

 

Рік2

 

 

 

II квартал3

 

II - III квартали3

 

II - IV квартали3


 

Інші витрати банківських установ

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

Інші витрати банківських установ (сума рядків 07.1 - 07.36)

07

 

Витрати на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III Податкового кодексу України

07.1

 

Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди

07.2

 

Амортизація основних засобів та необоротних активів

07.3 АМ

 

Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів на 01 квітня 2011 року

07.4 АМ

 

Амортизація нематеріальних активів

07.5 АМ

 

Витрати із страхування

07.6

 

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), за винятком таких витрат, відображених у рядку 07.27 цього додатка

07.7

 

Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами

07.8

 

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

07.9

 

Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, які згідно із законодавством фінансуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій в обов'язковому порядку

07.10

 

Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості

07.11

 

Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

07.12

 

Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до закону, що регулює питання створення та функціонування фондів банківського управління

07.13

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

07.14

 

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного (податкового) року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 розділу III Податкового кодексу України, в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного (податкового) року

07.15

 

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

07.16

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) рік

07.17

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

07.18

 

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний (податковий) рік

07.19

 

Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

07.20

 

Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України, по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

07.21

 

Витрати на операції оренди/лізингу

07.22

 

Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта

07.23

 

Витрати у сумі, що становить 85 відсотків вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус

07.24

 

Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом

07.25

 

Нараховані на користь нерезидента роялті в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності за рік, що передує звітному (податковому) періоду

07.26

 

Витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності за рік, що передує звітному (податковому) періоду

07.27

 

Витрати, передбачені підпунктом 140.1.3 пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України

07.28

 

Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -)

07.29

 

Суми фактично повернутої поворотної фінансової допомоги

07.30

 

Врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

07.31 СБ

 

Від'ємне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

07.32 ЦП

 

Від'ємне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

07.33 ЦП

 

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

07.34 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+,-)

07.35 ТЦ

 

Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

07.36

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток АМ
до рядків 07.3 - 07.5 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Звітний (податковий) період 20__ року

 

 

Рік1

 

I квартал2

 

Півріччя2

 

Три квартали2

 

Рік2

 

 

 

II квартал3

 

II - III квартали3

 

II - IV квартали3


Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний (податковий) період

Нарахована амортизація за звітний (податковий) період

у тому числі

основних засобів та інших необоротних активів4

нематеріальних активів5

витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин

тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01 квітня 2011 року6

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) року

Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік
(графа 1 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний (податковий) період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду
(графа 3 в межах графи 2)

1

2

3

4

 

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Значення графи 2 таблиці 1 цього додатка заноситься до рядка 07.3 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

5 Значення графи 3 таблиці 1 цього додатка заноситься до рядка 07.5 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

6 Значення графи 5 таблиці 1 цього додатка заноситься до рядка 07.4 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ТП
до рядків 10 та 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку

  

Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -) (рядок А3 + рядок Б3)

10

 

Сума податку на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшена на вартість придбаних торгових патентів (рядок А + рядок Б)

13

 

Доходи, отримані від провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів

А1

 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі:

А2

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду4

А2.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (рядок А1 - рядок А2)

А3

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному (податковому) періоді для здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, дія яких припадає на звітний (податковий) період

А4

 

Податок на прибуток, отриманий від здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, зменшений на вартість патентів (позитивне значення ((рядок А3 х ___5 /100) - рядок А4))

А

 

Доходи, отримані від провадження діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти

Б1

 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів, зазначених у рядку Б1, у тому числі:

Б2

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду4

Б2.1

 

Об'єкт оподаткування: позитивний (+), від'ємний (-) (рядок Б1 - рядок Б2)

Б3

 

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному (податковому) періоді для провадження діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, дія яких припадає на звітний (податковий) період

Б4

 

Податок на прибуток, отриманий від здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, зменшений на вартість торгових патентів (позитивне значення ((рядок Б3 х ___5 /100) - рядок Б4))

Б

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Включається відповідно до статті 150 розділу III Податкового кодексу України.

5 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ЗП
до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку

  

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники

Код
рядка

Сума

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 14.1 + рядок 14.2 + рядок 14.5.1 + рядок 14.6)

14

 

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні у розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду

14.1

 

Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів

14.2

 

Сума сплачених авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) в звітному (податковому) періоді

14.3

 

Сума сплачених авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) в минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 14.5.2 додатка ЗП до рядка 14 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

14.4

 

Сума сплачених авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 14.3 + рядок 14.4), у тому числі:

14.5

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

14.5.1

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 14.5 - рядок 14.5.1, переноситься до рядка 14.4 додатка ЗП до рядка 14 Податкової декларації за наступний звітний (податковий) період)

14.5.2

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України4

14.6

 

Таблиця 2. Розрахунок податку на прибуток, що сплачується до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів

Підрозділи платника податку

Код рядка

Сума витрат

Питома вага
(графа 3/графа 3 рядка В)

Нарахована сума податку5
(графа 5 рядка В х графа 4)

1

2

3

4

5

Платник податку за консолідованою декларацією

В

 

Х

 

Відокремлені підрозділи в цілому, у тому числі:

14.26

 

 

 

відокремлений підрозділ

14.2.1

 

 

 

відокремлений підрозділ7

14.2.2

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Заповнюється платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

5 У рядку В графи 5 таблиці 2 відображається сума рядків 12 та 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку, зменшена на суму рядків 14.1, 14.5.1 таблиці 1 цього додатка.

6 Сума рядка 14.2 графи 5 таблиці 2 відображається у рядку 14.2 таблиці 1 цього додатка.

7 Кількість рядків може бути збільшено залежно від кількості відокремлених підрозділів.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток АВ
до рядка 18 Податкової декларації з податку на прибуток банку

  

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)4

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів), у тому числі:

1

 

сума дивідендів, виплачена фізичним особам

1.1

 

сума дивідендів, виплачена у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента

1.2

 

сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування

1.3

 

Сума дивідендів, що отримана материнською компанією

2

 

Сума перевищення виплачених над отриманими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році (рядок 4 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік)

3

 

Сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді (рядок 1 - рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3 - рядок 2 - рядок 3)

4

 

Сума авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді (рядок 4 х рядок ___5/100), у тому числі:

5

 

сума авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи (переноситься до рядка 18 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

5.1

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Рядки 1, 1.1, 1.2, 1.3 та 2 цього додатка заповнюються материнською компанією наростаючим підсумком, починаючи з 01 квітня 2011 року.

5 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча


 

Додаток ПН
до рядка 21 Податкової декларації з податку на прибуток банку

  

Повне найменування нерезидента ________________________________________
________________________________________

Місцезнаходження нерезидента ________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Код нерезидента в країні резиденції

Назва країни, в якій зареєстрована
особа4 _____________________________________
___________________________________________
 
 
 

Код країни4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу5

 

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України6

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором7

Сума податку
(графа 3 х (графа 4/100 або графа 5/100)) 8

1

2

3

4

5

6

Доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України, із них:

21

 

Х

Х

 

проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом

21.1

 

15

 

 

дивіденди, які сплачуються резидентом

21.2

 

15

 

 

роялті

21.3

 

15

 

 

фрахт

21.4

 

6

 

 

доходи від інжинірингу

21.5

 

15

 

 

лізингова/орендна плата за договорами оперативного лізингу/оренди

21.6

 

15

 

 

доходи від продажу нерухомого майна

21.7

 

15

 

 

прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

21.8

 

15

 

 

доходи, отримані від спільної діяльності

21.9

 

15

 

 

винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

21.10

 

15

 

 

брокерська, комісійна, агентська винагорода

21.11

 

15

 

 

внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України

21.12

 

15

 

 

доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

21.13

 

15

 

 

доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

21.14

 

15

 

 

інші доходи

21.15

 

15

 

 

прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями9

21.16

 

______10

 

 

проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

21.17

 

Х

Х

Х

проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

21.18

 

Х

Х

Х

доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

21.19

 

20

 

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 21.16 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку (графа 4 - графа 3)

Сума податку на прибуток
(графа 5 х___10/ 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

21.16

Х

Х

Х

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

5 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

7 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та норму, за якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України)
_____________________________________________________________________________________.

8 Переноситься до рядка 21 Податкової декларації з податку на прибуток банку.

9 Значення рядка 21.16 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 21.16 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 21.16 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 21.16 графи 6 таблиці 2.

10 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована


 

Додаток ВП
до рядків 25 - 28, 30 - 33 та 35 - 38 Податкової декларації з податку на прибуток банку

  

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)4

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку(и)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)

01

 

Дохід від операційної діяльності банківських установ

02

 

Інші доходи

03

 

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06 + рядок 07 + рядок 08)

04

 

Витрати операційної діяльності банківських установ

05

 

Адміністративні витрати

06

 

Інші витрати

07

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року5

08

 

Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)

09

 

Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)

10

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 02.3 та 02.4 додатка ОД до рядка 02; рядків 07.32 та 07.33 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

11

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 09 - рядок 10 (при позитивному значенні) х ___6 /100)

12

 

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

13

 

Зменшення нарахованої суми податку

14

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 + рядок 13 - рядок 14)

15

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 15 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)2

16

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 15 - рядок 16) (+, -)2

17

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку з виплатою дивідендів та прирівняних до них платежів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи

18

 

Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку з виплатою дивідендів та прирівняних до них платежів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 18 Податкової декларації з податку на прибуток банку за попередній звітний (податковий) період поточного року)2

19

 

Сума авансового внеску у зв'язку з виплатою дивідендів та прирівняних до них платежів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 18 - рядок 19)2

20

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за звітний (податковий) період

21

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 21 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)2

22

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 22)2

23

 

Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок(ки)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 151 (172) - рядок 151 (172) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 181 (202) - рядок 181 (202) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється)) (дані цього рядка переносяться до рядка 25 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

01

 

Сума штрафу (рядок 01 х 5 %) (дані цього рядка переносяться до рядка 26 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (дані цього рядка переносяться до рядка 27 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

03

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 151 (172) - рядок 151 (172) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 181 (202) - рядок 181 (202) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється)) (дані цього рядка переносяться до рядка 28 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

04

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 211 (232) - рядок 211 (232) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється)) (дані цього рядка переносяться до рядка 30 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

05

 

Сума штрафу (рядок 05 х 5 %) (дані цього рядка переносяться до рядка 31 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

06

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (дані цього рядка переносяться до рядка 32 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

07

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 211 (232) - рядок 211 (232) Податкової декларації з податку на прибуток банку, яка уточнюється)) (дані цього рядка переносяться до рядка 33 Податкової декларації з податку на прибуток банку)

08

 

Самостійне виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 24 х ___7 - рядок 24 х ___7 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 35 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої) з податку на прибуток банку)

09

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 09 х 5 %) (переноситься до рядка 36 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої) з податку на прибуток банку)

10

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) переноситься до рядка 37 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої) з податку на прибуток банку)

11

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 24 х ___7 - рядок 24 х ___7 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 38 Податкової декларації (звітної/звітної нової/консолідованої) з податку на прибуток банку)

12

 

N
з/п

Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків7

20_____ року

20__ року

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток банку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

5 Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року відображається без урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, попереднього звітного (податкового) року.

6 Зазначається основна ставка податку на прибуток, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.

7 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток банку щомісяця нараховано суму авансових внесків з податку на прибуток.

8 У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляються:

у рядку 1 - позначка "+" напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);

у рядку 2 - сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)
М. П.

___________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос