Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению концессионных конкурсов на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог

Министерство инфраструктуры Украины
Положение, Приказ от 28.01.2014 № 61
действует с 11.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.01.2014

м. Київ

N 61

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2014 р. за N 292/25069

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення концесійних конкурсів на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг

Відповідно до статті 7 Закону України "Про концесії", Закону України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", пункту 12 Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року N 642, та Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2000 року N 1521,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з проведення концесійних конкурсів на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, що додається.

2. Державному агентству автомобільних доріг забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра К. О. Єфименка.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
автомобільних доріг України

Є. Д. Прусенко

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. М. Тимченко

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

Заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України -
керівник апарату

О. В. Сень

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з проведення концесійних конкурсів на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок створення, повноваження та порядок роботи конкурсних комісій з проведення концесійних конкурсів щодо надання Державним агентством автомобільних доріг України у концесію автомобільних доріг загального користування (далі - об'єкт концесії).

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

експерти - фізичні особи, які мають кваліфікацію у відповідній галузі та можуть надати висновки, роз'яснення, рекомендації, консультації з питань, що потребують спеціальних знань (з питань захисту прав працівників, оцінки майна, технічних, екологічних питань тощо), залучені у встановленому порядку;

інструкція для претендентів - документ, який визначає вимоги до оформлення заявок претендентами, їх змісту, порядку їх подання та реєстрації, відкриття та розгляду, а також вимоги до претендентів для допущення їх до участі у концесійному конкурсі;

інструкція для учасників - документ, що містить інформацію і вимоги щодо умов концесійного конкурсу, порядку його проведення, розроблення, оформлення і подання конкурсних пропозицій;

конкурсна документація - комплект документів, що містять інформацію про об'єкт концесії, умови та процедуру проведення концесійного конкурсу;

конкурсна комісія - колегіальний орган, створений концесієдавцем для проведення концесійного конкурсу;

конкурсна пропозиція - пропозиція щодо умов укладення концесійного договору, яка готується та подається на конкурс претендентом відповідно до вимог конкурсної документації;

концесієдавець - Державне агентство автомобільних доріг України, уповноважене Кабінетом Міністрів України на проведення концесійного конкурсу, укладення концесійного договору та виконання зобов'язань, що випливають з нього;

переможець конкурсу - учасник конкурсу, який за результатами проведеного конкурсу запропонував найкращу конкурсну пропозицію та якого визнано переможцем конкурсу в установленому порядку;

претендент - юридична особа, концесійну заявку якої зареєстровано в установленому порядку;

учасник конкурсу - претендент, який в установленому концесієдавцем порядку допущений до участі в концесійному конкурсі та сплатив реєстраційний внесок.

II. Порядок утворення та склад конкурсної комісії

2.1. У разі включення в установленому порядку відповідного об'єкта концесії до переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, концесієдавець утворює конкурсну комісію.

2.2. Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п'ять осіб.

До складу конкурсної комісії входять представники концесієдавця, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Мінекономрозвитку України та Держземагентства України у разі надання концесії на об'єкт права державної власності.

До складу конкурсної комісії можуть входити фахівці заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також експерти.

2.3. Концесієдавець направляє міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади (далі - орган державної влади), органам місцевого самоврядування, експертам письмові запити щодо надання кандидатур до складу конкурсної комісії.

Делегування представників до складу конкурсної комісії є обов'язковим для керівництва органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Експерти входять до складу конкурсної комісії за їх згодою.

У п'ятиденний строк з дня одержання запиту органи державної влади, органи місцевого самоврядування, експерти (у разі згоди входити до складу конкурсної комісії) направляють концесієдавцю відомості про кандидатури до складу конкурсної комісії (прізвище, ім'я та по батькові, посада, контактний телефон, факс, електронна адреса для листування).

2.4. Склад конкурсної комісії визначається для кожного об'єкта концесії окремо та затверджується наказом концесієдавця. Голова конкурсної комісії та відповідальний секретар конкурсної комісії повинні бути представниками концесієдавця. Зазначеним наказом також визначаються представники концесієдавця зі складу конкурсної комісії, які виконуватимуть обов'язки голови конкурсної комісії та відповідального секретаря конкурсної комісії у разі їх тимчасової непрацездатності, відсутності (відпустка, відрядження тощо).

2.5. Конкурсна комісія розпочинає свою роботу з дати видання концесієдавцем наказу про її створення.

Перше засідання конкурсної комісії повинно відбутися протягом десяти робочих днів після її створення.

2.6. Персональний склад конкурсної комісії може бути змінено за рішенням концесієдавця на підставі подання голови конкурсної комісії у разі:

якщо член конкурсної комісії систематично (більше двох разів) не брав участі у засіданні конкурсної комісії без поважної причини, а також перебував у відпустці в період проведення концесійного конкурсу;

звільнення члена конкурсної комісії із займаної посади за основним місцем роботи;

втрати членом конкурсної комісії працездатності на період більше ніж два тижні.

Залучення нових членів конкурсної комісії здійснюється концесієдавцем шляхом направлення запиту до відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, експерта, представником якого є член конкурсної комісії, якого пропонується замінити.

Відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування, експерт повинні запропонувати кандидатуру до складу конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дати отримання запиту шляхом направлення листа із зазначенням прізвища, імені, по батькові кандидатури, посади, контактного телефону, факсу, електронної адреси для листування.

III. Завдання, права та обов'язки конкурсної комісії

3.1. Конкурсна комісія у своїй роботі керується та діє на підставі законодавства України, у тому числі Закону України "Про концесії", Закону України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг", Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року N 642, Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2000 року N 1521, цього Положення та інших рішень, прийнятих концесієдавцем.

До завдань конкурсної комісії належать:

визначення строків проведення концесійного конкурсу;

розроблення та подання на затвердження концесієдавцю умов концесійного конкурсу, конкурсної документації, проекту інформаційного оголошення про проведення концесійного конкурсу;

реєстрація заявок претендентів на участь у концесійному конкурсі;

забезпечення учасників конкурсу необхідною інформацією (документами) для підготовки конкурсної пропозиції та надання учасникам конкурсу роз'яснень за підписом голови конкурсної комісії щодо конкурсної документації;

розгляд пропозицій учасників конкурсу, визначення їх відповідності умовам концесійного конкурсу;

підготовка висновків щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу;

підготовка висновків щодо визначення переможця конкурсу;

повідомлення переможця конкурсу про результати концесійного конкурсу за дорученням концесієдавця;

інші завдання, пов'язані з організацією та проведенням концесійного конкурсу.

3.2. Конкурсна комісія має право:

1) звертатися до концесієдавця та до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств із запитами щодо:

забезпечення конкурсної комісії інформацією про об'єкт концесії, документами та іншими матеріалами, необхідними для роботи конкурсної комісії під час розробки та визначення умов концесійного конкурсу та конкурсної документації;

отримання інформації, що потребує спеціальних знань, висновків, консультацій, роз'яснень тощо з питань, що виникають під час проведення концесійного конкурсу;

2) заслуховувати на своїх засіданнях пояснення уповноваженого представника учасника конкурсу.

3.3. Конкурсна комісія зобов'язана:

1) здійснювати свої повноваження відповідно до покладених на неї завдань;

2) сприяти забезпеченню рівних умов для претендентів та учасників конкурсу під час виконання покладених на неї завдань.

3.4. До повноважень голови конкурсної комісії належать:

1) організація роботи конкурсної комісії і здійснення керівництва нею, визначення дати та часу проведення засідань конкурсної комісії, прийняття та оголошення рішення про перерву в роботі конкурсної комісії;

2) визначення порядку денного засідання конкурсної комісії та прийняття рішення щодо включення питань до порядку денного засідання конкурсної комісії;

3) проведення засідання конкурсної комісії, оголошення питання порядку денного засідання конкурсної комісії, надання та позбавлення слова виступаючих на засіданні конкурсної комісії;

4) оголошення проектів рішень та остаточних рішень конкурсної комісії;

5) відкриття засідання конкурсної комісії та оголошення засідання комісії закритим;

6) підписання повідомлень, запитів, відповідей, пояснень та інших документів від імені конкурсної комісії за місцезнаходженням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних, юридичних осіб з питань, що стосуються роботи конкурсної комісії;

7) забезпечення належного ведення конкурсної справи;

8) виконання інших функцій, пов'язаних з організацією та проведенням концесійного конкурсу.

3.5. Відповідальний секретар конкурсної комісії:

1) складає та оформляє протоколи засідань конкурсної комісії;

2) здійснює підрахунок голосів членів конкурсної комісії за результатами голосування з питань порядку денного засідання конкурсної комісії;

3) організовує, забезпечує та контролює виконання рішень конкурсної комісії;

4) готує документи з питань порядку денного засідань конкурсної комісії і організовує ознайомлення членів конкурсної комісії з документами;

5) організовує проведення засідань конкурсної комісії, готує та розсилає повідомлення членам конкурсної комісії про проведення засідань конкурсної комісії у порядку, визначеному цим Положенням;

6) веде конкурсну справу та забезпечує її збереження;

7) приймає пропозиції щодо питань порядку денного засідань конкурсної комісії у письмовому вигляді та невідкладно передає їх голові конкурсної комісії;

8) приймає пропозиції, заяви та інші звернення членів конкурсної комісії;

9) реєструє заявки на участь у концесійному конкурсі у книзі реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та передає їх у день реєстрації робочій групі концесієдавця, реєструє конкурсні пропозиції щодо концесії відповідного об'єкта концесії, а також інші документи, які надходять до конкурсної комісії;

10) від імені конкурсної комісії готує та надсилає учасникам конкурсу запити щодо надання додаткової інформації, запрошення на засідання конкурсної комісії для надання пояснень щодо наданих документів, а також повідомлення, запити, відповіді та інші документи претендентам, учасникам, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам;

11) готує проекти рішень з питань порядку денного засідання конкурсної комісії;

12) виконує доручення голови конкурсної комісії, забезпечує належну підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією та правильність ведення протоколів засідань конкурсної комісії;

13) виконує інші функції, пов'язані з організацією та проведенням концесійного конкурсу.

3.6. Член конкурсної комісії:

1) бере участь в обговоренні питань порядку денного засідання конкурсної комісії, надає пропозиції щодо питань порядку денного засідань конкурсної комісії та проекти рішень з питань порядку денного засідань конкурсної комісії, голосує з питань порядку денного засідань конкурсної комісії;

2) ознайомлює з документами, що виносяться на розгляд конкурсної комісії, та з протоколами засідань конкурсної комісії;

3) викладає у письмовій формі на ім'я голови конкурсної комісії свою окрему думку у разі незгоди з прийнятим на засіданні конкурсної комісії рішенням або зі змістом протоколу;

4) звертається з пропозиціями, заявами та іншими зверненнями до голови конкурсної комісії;

5) додержується норм законодавства України та цього Положення;

6) бере участь у діяльності конкурсної комісії, виконує розпорядження і доручення голови конкурсної комісії;

7) об'єктивно та неупереджено оцінює конкурсні пропозиції учасників конкурсу відповідно до основних критеріїв і порядку оцінки конкурсних пропозицій, визначених умовами концесійного конкурсу.

3.7. Усі члени конкурсної комісії зобов'язані не розголошувати інформацію, яка стосується концесійного конкурсу, в тому числі інформацію, надану претендентами та учасниками конкурсу.

IV. Порядок роботи конкурсної комісії

4.1. Голова конкурсної комісії керує діяльністю конкурсної комісії і організовує її роботу.

4.2. Відповідальний секретар конкурсної комісії з дати призначення концесієдавцем складу конкурсної комісії заводить конкурсну справу, яка включає:

книгу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, що стосується концесійного конкурсу;

протоколи засідань конкурсної комісії;

копію рішення концесієдавця про допущення (недопущення) претендента до участі у концесійному конкурсі, яка передається відповідальному секретареві конкурсної комісії після його затвердження;

заявки, конкурсні пропозиції та додані до них документи;

листи претендентів та учасників конкурсу, отримані поштою, факсом або електронною поштою;

інші матеріали, що стосуються концесійного конкурсу.

4.3. Книга реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції нумерується, прошивається та скріплюється печаткою концесієдавця.

Ведення та збереження конкурсної справи забезпечують голова конкурсної комісії та відповідальний секретар конкурсної комісії. Зберігання конкурсної справи здійснюється у концесієдавця.

Після закінчення концесійного конкурсу конкурсна справа за описом передається до архіву концесієдавця.

4.4. Відповідальний секретар конкурсної комісії за дорученням голови конкурсної комісії зобов'язаний повідомити всіх членів конкурсної комісії про заплановане засідання та порядок денний не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання. Повідомлення за підписом голови конкурсної комісії надсилаються поштою, факсом, телефонограмою або електронною поштою (скановані та збережені у форматі PDF).

Повідомлення повинно містити такі дані:

повне найменування об'єкта концесії;

дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати або зали) проведення засідання конкурсної комісії;

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний засідання конкурсної комісії);

порядок ознайомлення членів конкурсної комісії з документами.

4.5. Голова конкурсної комісії призначає дату, місце засідання конкурсної комісії та визначає порядок денний засідання конкурсної комісії.

4.6. Пропозиції членів конкурсної комісії щодо внесення питань до порядку денного засідання конкурсної комісії мають бути викладені у письмовій формі на ім'я голови конкурсної комісії та надіслані телефонограмою, факсом, електронною поштою або надані особисто через відповідального секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за два робочі дні до дати засідання конкурсної комісії.

Пропозиції членів конкурсної комісії реєструються відповідальним секретарем конкурсної комісії у книзі вхідної та вихідної кореспонденції.

Пропозиція до порядку денного засідання конкурсної комісії має містити:

прізвище, ім'я та по батькові члена конкурсної комісії, який її вносить;

найменування особи, представником якої є член конкурсної комісії;

зміст пропозиції щодо включення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії та проект рішення із запропонованого питання;

перелік документів, які додаються до пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії та є необхідними для прийняття членами комісії рішень з питань порядку денного засідання конкурсної комісії.

4.7. Голова конкурсної комісії при отриманні пропозиції члена конкурсної комісії щодо включення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії вносить пропозицію шляхом включення нових питань та проектів рішень до порядку денного засідання конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії відмовляє у внесенні питання до порядку денного засідання конкурсної комісії у разі, якщо:

пропозиція щодо внесення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії містить питання, яке не належить до компетенції конкурсної комісії відповідно до законодавства, цього Положення, інших нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини щодо проведення концесійних конкурсів;

пропозиція щодо внесення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії оформлена з порушенням вимог, зазначених у пункті 4.6 цього розділу;

пропозиція щодо внесення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії містить питання, рішення з якого було прийняте на одному з попередніх засідань.

Про прийняте рішення щодо включення питання до порядку денного засідання конкурсної комісії або про відмову у включенні такого питання до порядку денного засідання конкурсної комісії та про порядок денний засідання конкурсної комісії з урахуванням питань, які були включені за пропозиціями членів конкурсної комісії, голова конкурсної комісії повідомляє членам конкурсної комісії, які прибули для участі у засіданні конкурсної комісії, на початку такого засідання конкурсної комісії.

4.8. На засіданні конкурсної комісії голова конкурсної комісії визначає порядок обговорення питань, надає роз'яснення щодо порядку ведення засідання конкурсної комісії і голосування з питань порядку денного засідання конкурсної комісії, роз'яснює пропозиції щодо питань порядку денного засідання конкурсної комісії, забезпечує встановлений порядок голосування з питання порядку денного засідання конкурсної комісії.

4.9. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин усіх членів конкурсної комісії.

4.10. У разі присутності на засіданні конкурсної комісії менше двох третин її складу голова конкурсної комісії призначає нову дату засідання конкурсної комісії, але не пізніше ніж через три робочі дні від дати засідання конкурсної комісії, що не відбулося.

4.11. Засідання конкурсної комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо учасника конкурсу, його конкурсних пропозицій тощо конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

4.12. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівної кількості голосів голос голови конкурсної комісії на засіданні є вирішальним.

Усі рішення конкурсної комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до відповідного протоколу.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, що підписуються усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні. Протокол засідання конкурсної комісії веде відповідальний секретар конкурсної комісії.

4.13. За результатами концесійного конкурсу конкурсна комісія складає протокол, який не пізніше ніж через три дні після його підписання надсилає концесієдавцю для прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу.

4.14. Після затвердження результатів концесійного конкурсу або якщо концесійний конкурс не відбувся, діяльність конкурсної комісії припиняється на підставі наказу концесієдавця.

 

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
автомобільних доріг

Д. О. Котлубей

Опрос