Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок составления финансовой и бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств

Минфин
Приказ от 27.01.2014 № 26
действует с 14.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2014

м. Київ

N 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2014 р. за N 286/25063

Про внесення змін до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, та з метою складання достовірної фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509 (зі змінами), такі зміни:

абзац третій підпункту 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 викласти в такій редакції:

"Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України (додаток 21)";

у підпункті 3.5.7 пункту 3.5 глави 3:

абзац сьомий після слів "економічної класифікації видатків бюджету" доповнити словами "та класифікації кредитування бюджету";

в абзаці дев'ятнадцятому знаки та цифри "N 4-2д, N 4-2м" та цифру "6" виключити;

в абзаці двадцять першому після слова "форми" доповнити знаками та цифрами "N 4-2д, N 4-2м", слово та цифру "(додаток 7)" замінити словом та цифрами "(додатки 6, 7)";

абзац двадцять дев'ятий після слів "економічної класифікації видатків бюджету" доповнити словами "та класифікації кредитування бюджету";

в абзаці першому пункту 4.8 глави 4 слова "Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України" замінити словами "Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України";

додаток 6 до Порядку викласти в новій редакції, що додається;

у назві додатка 21 до Порядку слова "на рахунках інших клієнтів" замінити словами "на інших рахунках клієнтів";

рядок 21 графи 3 форми N 9д, N 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" (додаток 2)2 розділу I додатка 37 до Порядку викласти в такій редакції:

"Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 560 плюс рядок 610, графа 10 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 560 плюс рядок 610, графа 16 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 610 плюс рядок 660 графа 10".

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної казначейської
служби України 

С. І. Харченко 

 

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д, N 4-2м),
за ____________ 20__ р.

 

Коди 

Установа _____________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


 

Територія _____________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ___________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____________

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _________________

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Нараховано доходів за звітний період (рік)

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Надходження коштів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

Х

Х

 

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Х

030

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

Х

040

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Фінансування

Х

050

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки та надання кредитів - усього

Х

060

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

070

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

080

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата праці

2110

090

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Заробітна плата

2111

100

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

110

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Нарахування на оплату праці

2120

120

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Використання товарів і послуг

2200

130

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

140

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

150

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Продукти харчування

2230

160

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

170

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки на відрядження

2250

180

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

190

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

200

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата теплопостачання

2271

210

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

220

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата електроенергії

2273

230

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата природного газу

2274

240

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата інших енергоносіїв

2275

250

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

260

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

270

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

280

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

290

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

300

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

310

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти

2600

320

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

330

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

340

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

350

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Соціальне забезпечення

2700

360

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

370

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Стипендії

2720

380

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Інші виплати населенню

2730

390

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Інші поточні видатки

2800

400

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні видатки

3000

410

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання основного капіталу

3100

420

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

430

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

440

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

450

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

460

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт

3130

470

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

480

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

490

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція та реставрація

3140

500

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

510

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

520

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

530

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

540

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

550

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти

3200

560

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

570

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

580

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

590

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

600

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Внутрішнє кредитування

4100

610

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Надання внутрішніх кредитів

4110

620

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

630

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

640

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

650

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Зовнішнє кредитування

4200

660

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Надання зовнішніх кредитів

4210

670

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос