Идет загрузка документа (239 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на доходы (прибыль) страховщика

Министерство доходов и сборов Украины
Форма, Приказ от 27.01.2014 № 84
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2014

м. Київ

N 84

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2014 р. за N 284/25061

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 20 жовтня 2015 року N 897)

Відповідно до положень пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (далі - Податкова декларація), що додається.

2. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н. Є.) у встановленому порядку забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) надання Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників Податкової декларації в електронному вигляді відповідно до затвердженої форми та алгоритму контролю для приймання та автоматизованої обробки такої декларації у триденний строк від дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України та в засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Нацкомфінпослуг

Б. Візіров

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 
Відмітка про одержання
(штамп територіального органу
Міністерства доходів і зборів України)
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
27.01.2014 N 84

  

(грн)

ПОКАЗНИКИ

Код
рядка

Сума

1

2

3

Дохід від страхової діяльності

01 ДС

 

Нарахована сума податку за ставкою 3 % (рядок 01 х 3 / 100)

02

 

Інші доходи

03 ДС

 

Частка інших витрат

04 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування від іншої діяльності попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 06 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за попередній звітний (податковий) рік)

05

 

Об'єкт оподаткування від іншої діяльності (рядок 03 ДС - рядок 04 ІВ - рядок 05)

06

 

Сума податку на прибуток від іншої діяльності (позитивне значення рядка 06 х ____8/100)

07

 

Сума сплачених авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих звітних (податкових) періодів, із них:

08

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку

08.1

 

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні (податкові) періоди

08.2

 

Нарахована сума податку на прибуток за основною ставкою (рядок 07 - рядок 08.1)

09

 

Нарахована сума податку на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

10

 

Загальне податкове зобов'язання (рядок 02 + рядок 09 + рядок 10)

11

 

Зменшення податкового зобов'язання, у тому числі:

12

 

відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України9

12.1

 

відповідно до пункту 161.4 статті 161 розділу III Податкового кодексу України

12.2

 

Податкове зобов'язання за звітний (податковий) період (рядок 11 - рядок 12)

13

 

Сума нарахованого податку за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 13 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за попередній звітний (податковий) період)2

14

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 13 - рядок 14)2

15

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

16 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 16 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за попередній звітний (податковий) період)2

17

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 16 - рядок 17)2

18

 

Сума податків, які відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу III Податкового кодексу України сплачуються за власний рахунок страховика, який здійснює страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, нарахована за звітний (податковий) період

19 ПН

 

Сума податків, які відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу III Податкового кодексу України сплачуються за власний рахунок страховика, який здійснює страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 19 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за попередній звітний (податковий) період)2

20

 

Сума податків, які відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу III Податкового кодексу України сплачуються за власний рахунок страховика, який здійснює страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 19 - рядок 20)2

21

 

Дохід від діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення (за ставкою 0 %, довідково)

22

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток10

Авансовий внесок (загальна сума податку на прибуток, нарахована до сплати за звітний (податковий) рік (рядок 11 + рядок 08.1 - рядок 12.2)/12) (що підлягатиме сплаті щомісяця)

23

 

Самостійне виправлення помилки(ок)11

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 131 (152) - рядок 131 (152) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 19 ПН1 (212) - рядок 19 ПН1 (212) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється) або рядок 01 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

24

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 02 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

25

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки у складі звітної/звітної нової Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (повинна дорівнювати рядку 03 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика))

26

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 131 (152) - рядок 131 (152) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 19 ПН1 (212) - рядок 19 ПН1 (212) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється) або рядок 04 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

27

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (рядок 24 х 3 %)

28

 

Самостійне виправлення помилки(ок) з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів11

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 ПН1 (182) - рядок 16 ПН1 (182) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється) або рядок 05 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

29

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 06 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

30

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки у складі звітної/звітної нової Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (повинна дорівнювати рядку 07 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика))

31

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 16 ПН1 (182) - рядок 16 ПН1 (182) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється) або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика))

32

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (рядок 29 х 3 %)

33

 

Самостійне виправлення помилки(ок) по авансових внесках з податку на прибуток11

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення ((рядок 23 х ___12) - (рядок 23 х ___12) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється) або рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації податку на доходи (прибуток) страховика)

34

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 10 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації податку на доходи (прибуток) страховика)

35

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової Податкової декларації повинна дорівнювати рядку 11 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації податку на доходи (прибуток) страховика)

36

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення ((рядок 23 х ___12) - (рядок 23 х ___12) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється) або рядок 12 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації податку на доходи (прибуток) страховика)

37

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (рядок 34 х 3 %)

38

 

Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків13

N з/п

20_____ рік

20_____ рік

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповнення до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 

Наявність додатків14

ДС

СП

ПП

ЦП

ІВ

АМ

СБ

ПН

РН

СВ

ТЦ

ВП15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки на ___ арк.

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та додатках до неї, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)16

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

 

М. П.

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта)16

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 Для звітної (звітної нової) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика. Для уточнюючої Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковий) періоду, що уточнюється.

5 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457.

6 Під податковою адресою розуміється місцезнаходження юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

7 Заповнюється за бажанням платника податку.

8 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.

9 Заповнюється платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

10 Заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за рік (крім новостворених та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів).

11 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

12 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика щомісяця нараховано суму авансових внесків з податку на прибуток.

13 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток. У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляються:
у рядку 1 - позначка "+" напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);
у рядку 2 - сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.

14 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинок під літерами "ПН", в якій проставляється кількість поданих додатків ПН до рядків 16 ПН та 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

15 Цей додаток подається у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

16 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Міністерства доходів і зборів України і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

Ця частина Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року

 

(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (потрібне позначити):

 

порушень (помилок) не виявлено

 

 

складено акт від "___" ____________ 20__ року N ___

"___" ____________ 20__ року

 

(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))

 

Директор Департаменту координації
нормотворчої та методологічної роботи
з питань оподаткування

Н. Є. Привалова

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

  

Доходи страховика

Таблиця 1. Доходи від страхової діяльності

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

Дохід від страхової діяльності (рядок 01.1СП - рядок 01.1.1ПП + (сума рядків 01.2 - 01.14))

01 ДС

____4

страхові платежі, страхові внески, страхові премії, нараховані страховиком за договорами страхування, співстрахування і перестрахування ризиків на території України або за її межами протягом звітного періоду, у т. ч.:5

01.1 СП

 

страхові платежі, страхові внески, страхові премії, нараховані страховиком за договорами перестрахування

01.1.1 ПП

 

інвестиційний дохід, нарахований страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя

01.2

 

суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, співстрахування, перестрахування

01.3

 

доходи від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині перевищення над виплаченими страховими відшкодуваннями

01.4

 

нараховані відсотки на депоновані премії за ризиками, прийнятими у перестрахуванні

01.5

 

суми санкцій за невиконання умов договору страхування, визначені боржником добровільно або за рішенням суду

01.6

 

суми винагород за надання послуг сюрвейєра, аварійного комісара та аджастера, страхового брокера та агента

01.7

 

суми повернення частки страхових платежів (внесків, премій) за договорами перестрахування у разі їх дострокового припинення

01.8

 

суми винагород і тантьєм (форм винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами перестрахування

01.9

 

інші доходи від страхової діяльності

01.10

 

перерахунок доходів у разі зміни компенсації вартості страхових послуг (+, -)

01.11

 

перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -)

01.12

 

сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.13 ТЦ

 

сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу І Податкового кодексу України (+, -)

01.14 ТЦ

 

Таблиця 2. Доходи від іншої діяльності, не пов'язаної із страховою діяльністю, та доходи, одержані страховиком-цедентом від перестраховиків за договорами перестрахування

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.24)

03 ДС

____6

Дивіденди, отримані від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

03.1

 

Проценти

03.2

 

Роялті

03.3

 

Доходи від володіння борговими вимогами

03.4

 

Доходи від операцій оренди/лізингу

03.5

 

Суми штрафів (неустойки, пені)

03.6

 

Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді

03.7

 

Суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі:

03.8

 

умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду

03.8.1

 

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

03.9 СБ

 

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді

03.10

 

Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертаються на його користь за рішенням суду

03.11

 

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів

03.12

 

Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України

03.13

 

Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням

03.14

 

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

03.15 ЦП

 

Позитивне значення загального фінансового результату від операцій РЕПО та операцій з деривативами (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

03.16 ЦП

 

Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта

03.17

 

Виплата суми страхового відшкодування застрахованих збитків відповідно до підпункту 140.1.6 пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України

03.18

 

Доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (у межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно із укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування

03.19

 

Перерахунок доходів у разі зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)

03.20

 

Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+, -)

03.21

 

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

03.22 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

03.23 ТЦ

 

Інші доходи

03.24

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Значення, що переноситься до рядка 01 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

5 Крім доходу від діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення

6 Значення, що переноситься до рядка 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

Керівник (уповноважена особа)

________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

  

Інформація по нарахованих та отриманих сумах страхових та перестрахових платежів в розрізі страхувальників/перестрахувальників

Таблиця 1. Юридичні особи

N
з/п

Повне найменування страхувальника/ перестрахувальника

Код за ЄДРПОУ або податковий номер платника податків страхувальника/ перестрахувальника

Сума нарахованих страхових/перестрахових платежів, грн

Сума отриманих страхових/перестрахових платежів, грн

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Усього

х

х

_______4

 

Таблиця 2. Фізичні особи

Кількість страхувальників

Загальна сума нарахованих страхових платежів, грн

Загальна сума отриманих страхових платежів, грн

1

2

3

 

_______4

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 Сума значень графи 4 таблиці 1 та графи 2 таблиці 2 переноситься до рядка 01.1СП таблиці 1 додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

М. П.

___________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_______________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

  

Інформація по нарахованих та сплачених сумах перестрахових платежів в розрізі перестраховиків

N
з/п

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ

 

Сума нарахованих перестрахових платежів, грн

Сума сплачених перестрахових платежів, грн

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Усього

х

х

_______4

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 Значення, що переноситься до рядка 01.1.1 ПП таблиці 1 додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

Керівник (уповноважена особа)

________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

________________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

Додаток ТЦ
до рядків 01.13 ТЦ, 01.14 ТЦ, 03.22 ТЦ, 03.23 ТЦ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; рядків 04.3.20 ТЦ, 04.3.21 ТЦ додатка ІВ до рядка 04 ІВ; рядків 01.13 ТЦ, 01.14 ТЦ, 02.13 ТЦ, 02.14 ТЦ таблиці 1 та рядків 01.16 ТЦ, 01.17 ТЦ, 02.16 ТЦ, 02.17 ТЦ таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

  

Таблиця 1. Самостійне коригування податкових зобов'язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення3

Загальні відомості:

Код найменування операції

Предмет контрольованої операції

Дата здійснення операції

номер додатка4

номер з/п контрольо-
ваної операції
5

Сума коригування:

повне найменування особи (прізвище, ім'я, по батькові), яка бере участь у контрольованій операції

код особи

контракт (договір)

дата

номер

опис предмета операції

код типу предмета операції

код за Державним класифіка-
тором продукції та послуг

код товару за УКТ ЗЕД

код послуги згідно з Класифікацією зовнішньо-
економічних послуг

з

по

доходів (+)

витрат (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Доходи від страхової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Всього за укладеними договорами6

 

х

Товари (роботи, послуги), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за укладеними договорами7

 

 

Цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно допункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за укладеними договорами8

 

 

Цінні папери, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за укладеними договорами9

 

 

Таблиця 2. Пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов'язань платника податку для цілей трансфертного ціноутворення

Загальні відомості3:

Повідомлення Міндоходів про можливість проведення пропорційного коригування

Повідомлення Міндоходів про проведення зворотного коригування

Сума коригування

повне найменування особи (прізвище, ім'я, по батькові), яка бере участь у контрольованій операції

Код особи

Контракт (договір)

дата

номер

дата

номер

доходів (+, -)

витрат (+, -)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доходи від страхової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

Всього за укладеними договорами10

 

х

Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за укладеними договорами11

 

 

Коригування щодо цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за укладеними договорами12

 

 

Коригування щодо цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за укладеними договорами13

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Відомості граф 1 - 12 таблиці 1 та граф 1 - 4 таблиці 2 формуються згідно з Порядком складання звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року N 669, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2190/24722.

4 Графа співпадає з N додатка у Звіті про контрольовані операції, що подано платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

5 Зазначається N з/п з графи 1 розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що подано платником податку відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Графа не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

6 Сумарне значення графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.13 ТЦ таблиці 1 додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

7 Сумарне значення:
графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 03.22 ТЦ таблиці 2 додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика;
графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 04.3.20 ТЦ додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

8 Сумарне значення:
графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.13 ТЦ таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика;
графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 02.13 ТЦ таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

9 Сумарне значення:
графи 15 таблиці 1 відображається у рядку 01.16 ТЦ таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика;
графи 16 таблиці 1 відображається у рядку 02.16 ТЦ таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

10 Сумарне значення графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.14 ТЦ таблиці 1 додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

11 Сумарне значення:
графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 03.23 ТЦ таблиці 2 додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика;
графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 04.3.21 ТЦ додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

12 Сумарне значення:
графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.14 ТЦ таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика;
графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 02.14 ТЦ таблиці 1 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

13 Сумарне значення:
графи 9 таблиці 2 відображається у рядку 01.17 ТЦ таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика;
графи 10 таблиці 2 відображається у рядку 02.17 ТЦ таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

Керівник (уповноважена особа)

________________
(підпис)

М. П.

____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнюча


 

 

Додаток СБ
до рядка 03.9 СБ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядка 04.3.5 СБ додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

  

Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

Коригування здійснюється у зв'язку з невиконанням умов договору(ів):

Коригування здійснюється на підставі:

Показники

номер договору

дата

найменування особи (прізвище, ім'я, по батькові), з якою укладено договір, її податковий номер4

платник податку згідно з договором є: продавцем або покупцем5

положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

таких документів

коригування суми доходів (+, -)

коригування суми витрат (+, -)

пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

за звітний (податковий) період

за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень

за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (графа 9 - графа 10)

код рядка

03.9 СБ

04.3.5 СБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за укладеними договорами6

 

 

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 У разі укладання договору з нерезидентом зазначається код нерезидента в країні резиденції.

5 У графі 4 в обов'язковому порядку зазначається "продавець" або "покупець", залежно ким є платник податку згідно з цим договором.

6 У даній графі відображається загальна сума доходів/витрат, яка відповідно заноситься до рядка 03.9 СБ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та до рядка 04.3.5 СБ додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, а також у графах 9 - 11 проставляється загальна сума пені за відповідний період.

Керівник (уповноважена особа)

________________
(підпис)

М. П.

____________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

 

Додаток ЦП
до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

  

Таблиця 1. Операції з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 - 01.11) - рядок 01.12 + рядок 01.13 + рядок 01.14)

01

 

акції, з них:

01.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1

 

облігації підприємств, з них:

01.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

01.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

01.3

 

облігації зовнішніх державних позик

01.4

 

облігації місцевих позик

01.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

01.6

 

іпотечні облігації

01.7

 

інвестиційні сертифікати

01.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

01.10

 

інші види цінних паперів

01.11

 

Сума нарахованих, але не отриманих процентів за операціями з торгівлі борговими цінними паперами

01.12

 

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.13 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

01.14 ТЦ

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 - 02.11) - рядок 02.12 + рядок 02.13 + рядок 02.14)

02

 

акції, з них:

02.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1

 

облігації підприємств, з них:

02.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

02.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

02.3

 

облігації зовнішніх державних позик

02.4

 

облігації місцевих позик

02.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

02.6

 

іпотечні облігації

02.7

 

інвестиційні сертифікати

02.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

02.10

 

інші види цінних паперів

02.11

 

Сума сплачених продавцю процентів за операціями з борговими цінними паперами

02.12

 

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

02.13 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

02.14 ТЦ

 

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

03

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+, -)

04

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104 /100)

05

 

Податок на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року2

06

 

Податок на прибуток за останній календарний квартал звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+, -)2

07

 

Таблиця 2. Операції з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 - 01.14) - рядок 01.15 + рядок 01.16 + рядок 01.17)

01

 

акції, з них:

01.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1

 

облігації підприємств, з них:

01.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

01.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

01.3

 

облігації зовнішніх державних позик

01.4

 

облігації місцевих позик

01.5

 

іпотечні облігації

01.6

 

облігації міжнародних фінансових організацій

01.7

 

інвестиційні сертифікати

01.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

01.10

 

казначейські зобов'язання України

01.11

 

векселі, з них:

01.12

 

фінансові векселі

01.12.1

 

заставні

01.13

 

інші види цінних паперів

01.14

 

Сума нарахованих, але не отриманих процентів за операціями з торгівлі борговими цінними паперами

01.15

 

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.16 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

01.17 ТЦ

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів (сума рядків 02.1 - 02.17)

02

 

акції, з них:

02.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1

 

облігації підприємств, з них:

02.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

02.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

02.3

 

облігації зовнішніх державних позик

02.4

 

облігації місцевих позик

02.5

 

іпотечні облігації

02.6

 

облігації міжнародних фінансових організацій

02.7

 

інвестиційні сертифікати

02.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

02.10

 

казначейські зобов'язання України

02.11

 

векселі, з них:

02.12

 

фінансові векселі

02.12.1

 

заставні

02.13

 

інші види цінних паперів

02.14

 

Сума сплачених продавцю процентів за операціями з борговими цінними паперами

02.15

 

Сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

02.16 ТЦ

 

Сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

02.17 ТЦ

 

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

03

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) (+, -)

04

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 04 (у разі позитивного значення) х 104/100)

05

 

Податок на прибуток за попередній звітний (податковий) період поточного року2

06

 

Податок на прибуток за останній календарний квартал звітного (податкового) періоду (рядок 05 - рядок 06) (+, -)2

07

 

Таблиця 3. Операції з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі

01

 

Витрати, пов'язані з придбанням корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі

02

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі
(рядок 01 - рядок 02) (+, -)

03

 

Дохід від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств

04

 

Витрати, пов'язані з придбанням акцій приватних акціонерних товариств

05

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств (рядок 04 - рядок 05) (+, -)

06

 

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами

07

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів, емітованих нерезидентами

08

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітованих нерезидентами (рядок 07 - рядок 08) (+, -)

09

 

Загальний фінансовий результат (рядок 03 + рядок 06 + рядок 09) (+, -)5

10

 

Таблиця 4. Операції РЕПО та операції з деривативами

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від операцій РЕПО (сума рядків 01.1 - 01.3):

01

 

за біржовими операціями РЕПО

01.1

 

за позабіржовими операціями РЕПО

01.2

 

відсотки, отримані за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО

01.3

 

Витрати, пов'язані з операціями РЕПО (сума рядків 02.1 - 02.3):

02

 

за біржовими операціями РЕПО

02.1

 

за позабіржовими операціями РЕПО

02.2

 

відсотки, сплачені за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО

02.3

 

Фінансовий результат від операцій РЕПО
(рядок 01 - рядок 02) (+, -)

03

 

Дохід від операцій з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 04.1 - 04.4):

04

 

зі свопами

04.1

 

з опціонами

04.2

 

з форвардними контрактами

04.3

 

з ф'ючерсними контрактами

04.4

 

Дохід від операцій з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 05.1 - 05.4):

05

 

зі свопами

05.1

 

з опціонами

05.2

 

з форвардними контрактами

05.3

 

з ф'ючерсними контрактами

05.4

 

Витрати, пов'язані з операціями з деривативами на фондовій біржі, з них (сума рядків 06.1 - 06.4):

06

 

зі свопами

06.1

 

з опціонами

06.2

 

з форвардними контрактами

06.3

 

з ф'ючерсними контрактами

06.4

 

Витрати, пов'язані з операціями з деривативами поза фондовою біржею, з них (сума рядків 07.1 - 07.4):

07

 

зі свопами

07.1

 

з опціонами

07.2

 

з форвардними контрактами

07.3

 

з ф'ючерсними контрактами

07.4

 

Фінансовий результат від операцій з деривативами ((рядок 04 + рядок 05) - (рядок 06 + рядок 07))

08

 

Загальний фінансовий результат (рядок 03 + рядок 08) (+, -)6

09

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Ставка податку відповідно до пункту 151.4 статті 151 розділу III Податкового кодексу України.

5 Позитивне значення рядка 10 таблиці 3 заноситься до рядка 03.15 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, негативне значення - до рядка 04.3.15 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

6 Позитивне значення рядка 09 таблиці 4 заноситься до рядка 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, негативне значення - до рядка 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

Керівник (уповноважена особа)

_________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

  

Розрахунок частки інших витрат

Таблиця 1. Розрахунок питомої ваги доходу від діяльності, не пов'язаної із страхуванням, у загальному доході страховика

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Загальний дохід страховика, у тому числі:

1

 

дохід від страхової діяльності (рядок 01 ДС додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

2

 

дохід від діяльності, не пов'язаної із страхуванням, а також за договорами перестрахування (рядок 03 ДС + рядок 01.1.1 ПП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

3

 

Питома вага доходу від діяльності, не пов'язаної із страхуванням, у загальному доході страховика (рядок 3/рядок 1 х 100 %)

4

 

Таблиця 2. Склад частки інших витрат

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Частка інших витрат, у тому числі:

04 ІВ

____4

Адміністративні витрати

04.1

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

04.2

 

Інші операційні витрати та інші витрати звичайної діяльності, у тому числі:

04.3

 

від'ємне значення курсових різниць згідно зі статтею 153 розділу III Податкового кодексу України

04.3.1

 

сума нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами

04.3.2

 

сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

04.3.3

 

витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, придбання літератури, оплату інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань

04.3.4

 

суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+, -)

04.3.5 СБ

 

витрати на придбання спеціальних дозволів

04.3.6

 

суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перерахованих (переданих) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 розділу III Податкового кодексу України у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

04.3.7

 

суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах 4 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України

04.3.8

 

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

04.3.9

 

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

04.3.10

 

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік

04.3.11

 

сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди5

04.3.12

 

страхування будь-яких ризиків, крім страхування майна

04.3.13

 

суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта

04.3.14

 

від'ємне значення фінансового результату по операціях з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (рядок 10 таблиці 3 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

04.3.15 ЦП

 

від'ємне значення фінансового результату за операціями з деривативами та операціями РЕПО (рядок 09 таблиці 4 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

04.3.16 ЦП

 

суми коштів у розмірі, що дорівнює щорічному зменшенню банком на 0,5 відсотка від суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років, що ідуть за трирічним строком повного та своєчасного виконання позичальником реструктуризованих зобов'язань за кредитним договором

04.3.17

 

перерахунок витрат у разі зміни компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)

04.3.18

 

перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -)

04.3.19

 

сума самостійного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

04.3.20 ТЦ

 

сума пропорційного та/або зворотного коригування відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+, -)

04.3.21 ТЦ

 

інші витрати господарської діяльності, до яких розділом III Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат

04.3.22

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 Значення, що переноситься до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

5 З урахуванням положень пункту 11 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

Керівник (уповноважена особа)

_________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

  

Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період

Нарахована
амортизація за звітний (податковий) період

У тому числі

основних засобів та інших необоротних активів

нематеріальних активів

тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01 квітня 2011 року

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) року

Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік
(графа 1 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний (податковий) період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду (графа 3 в межах графи 2)

1

2

3

4

 

 

 

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

Керівник (уповноважена особа)

_________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

  

Повне найменування нерезидента ___________________________________________
___________________________________________

Місцезнаходження нерезидента _______________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________

Назва країни, в якій зареєстрована
особа4 _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Код нерезидента в країні резиденції

Код країни4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу5

 

Звіт про виплачені доходи нерезидентам та утриманий з них податок

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України6

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором7

Сума податку (графа 3 х (графа 4/100 або графа 5/100))

1

2

3

4

5

6

Доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України, із них:

16 ПН

 

х

х

_______8

проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом

16.1

 

15

 

 

дивіденди, які сплачуються резидентом

16.2

 

15

 

 

роялті

16.3

 

15

 

 

фрахт

16.4

 

6

 

 

доходи від інжинірингу

16.5

 

15

 

 

лізингова/орендна плата за договорами оперативного лізингу/оренди

16.6

 

15

 

 

доходи від продажу нерухомого майна

16.7

 

15

 

 

прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

16.8

 

15

 

 

доходи, отримані від спільної діяльності

16.9

 

15

 

 

винагорода за впровадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

16.10

 

15

 

 

брокерська, комісійна, агентська винагорода

16.11

 

15

 

 

доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

16.12

 

15

 

 

доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

16.13

 

15

 

 

інші доходи

16.14

 

15

 

 

прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями9

16.15

 

_______10

 

 

проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

16.16

 

х

х

х

проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

16.17

 

х

х

х

доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

16.18

 

20

 

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (до рядка 16.15 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку (графа 4 - графа 3)

Сума податку на прибуток
(графа 5 х ___10/ 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

16.15

Х

Х

Х

 

 

Таблиця 3. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань при здійсненні страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), страхових виплат (страхових відшкодувань) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу III Податкового кодексу України

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Сума податку (графа 3 х (графа 4/100))

1

2

3

4

5

 Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, із них:

19 ПН

 

х

_____11

страхові платежі (страхові внески, страхові премії) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів в інших випадках, ніж зазначені у рядках 19.2, 19.3, 19.4 цієї таблиці

19.1

 

12

 

страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування ризиків за межами України в інших випадках, ніж зазначені у рядку 19.3 цієї таблиці

19.2

 

4

 

страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів з обов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб - нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена карта"

19.3 СВ

 

0

х

страхові платежі (страхові внески, страхові премії) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів відповідно до абзацу четвертого пункту 160.6 статті 160 розділу III Податкового кодексу України

19.4 РН

 

0

х

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426.

5 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

7 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та статтю, згідно з якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

8 Значення, що переноситься до рядка 16 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

9 Значення рядка 16.15 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16.15 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 16.15 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 16.15 графи 6 таблиці 2.

10 Зазначається основна ставка податку на прибуток, визначена відповідно до статті 151 розділу III Податкового кодексу України.

11 Значення, що переноситься до рядка 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

Керівник (уповноважена особа)

_________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

  

Інформація про суми страхових платежів на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких відповідає установленим вимогам, за договорами страхування (перестрахування) ризиків

Таблиця 1

N з/п

Номер і дата укладення договору страхування (пере-
страхування)
4

Номер і дата укладення договору перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки5

Найменування та місцезнаходження страховика (перестраховика) - нерезидента, з яким безпосередньо укладено договір страхування (перестрахування)

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків (перестрахо-
виків) - нерезидентів

Найменування міжнародного рейтингового агентства, яке встановило рейтинг

Джерело інформації про рейтинг (назва, дата)

Сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на користь нерезидентів

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

х

________6

Таблиця 2

N з/п

Номер і дата укладення брокер-
ського документа, що підтвер-
джує перестра-
хування
4

Номер і дата укладення договору пере-
страхування з обов'язкового страхування цивільної відпові-
дальності оператора ядерної установки
5

Найменування та місце-
знаходження перестрахового брокера, яким від імені страховика-
резидента укладено договір перестраху-
вання

Найменування та місце-
знаходження перестраховика - нерезидента, з яким укладено договір пере-
страхування (згідно з переліком у брокерському документі)

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків (перестрахо-
виків) - нерезидентів

Найменування міжнародного рейтингового агентства, яке встановило рейтинг

Джерело інформації про рейтинг (назва, дата)

Сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на користь нерези-
дентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

х

х

_______6

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

4 У разі заповнення графи 2 графа 3 не заповнюється.

5 У разі заповнення графи 3 графи 2, 4 - 7 не заповнюються.

6 Сума значень графи 8 таблиці 1 та графи 9 таблиці 2 переноситься до рядка 19.4 РН таблиці 3 додатка ПН до рядків 16 ПН та 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

Керівник (уповноважена особа)

_________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

  

Інформація про суми страхових виплат (страхових відшкодувань) з обов'язкових видів страхування

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Сума страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів (рядок 19.3.1 + рядок 19.3.2), із них:

19.3 СВ

_____4

за договорами з обов'язкових видів страхування фізичних осіб - нерезидентів

19.3.1

 

за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена картка"

19.3.2

 

____________
1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Значення, що переноситься до рядка 19.3 СВ таблиці 3 додатка ПН до рядків 16 ПН та 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.

Керівник (уповноважена особа)

_________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітна  

 

 Звітна нова 


 

 
Додаток ВП
до рядків 24 - 27, 29 - 32 та 34 - 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика 

  

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)4

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку(и)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід від страхової діяльності

01 ДС

 

Нарахована сума податку за ставкою 3 % (рядок 01 х 3 %)

02

 

Інші доходи

03 ДС

 

Частка інших витрат

04 ІВ

 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування від іншої діяльності попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 06 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за попередній звітний (податковий) рік)

05

 

Об'єкт оподаткування від іншої діяльності (рядок 03 ДС - рядок 04 ІВ - рядок 05)

06

 

Сума податку на прибуток від іншої діяльності (позитивне значення рядка 06 х ____5/100)

07

 

Сума сплачених авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих звітних (податкових) періодів, із них:

08

 

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку

08.1

 

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні (податкові) періоди

08.2

 

Нарахована сума податку на прибуток за основною ставкою (рядок 07 - рядок 08.1)

09

 

Нарахована сума податку на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика)

10

 

Загальне податкове зобов'язання (рядок 02 + рядок 09 + рядок 10)

11

 

Зменшення податкового зобов'язання, у т. ч.:

12

 

відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України6

12.1

 

відповідно до пункту 161.4 статті 161 розділу III Податкового кодексу України

12.2

 

Податкове зобов'язання за звітний (податковий) період (рядок 11 - рядок 12)

13

 

Сума нарахованого податку за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 13 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за попередній звітний (податковий) період)2

14

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 13 - рядок 14)2

15

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів за звітний (податковий) період

16 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 16 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за попередній звітний (податковий) період)2

17

 

Сума податків, які утримуюються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 16 ПН - рядок 17)2

18

 

Сума податків, які відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу III Податкового кодексу України сплачуються за власний рахунок страховика, який здійснює страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, нарахована за звітний (податковий) період

19 ПН

 

Сума податків, які відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу III Податкового кодексу України сплачуються за власний рахунок страховика, який здійснює страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 19 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за попередній звітний (податковий) період)2

20

 

Сума податків, які відповідно до пункту 160.6 статті 160 розділу III Податкового кодексу України сплачуються за власний рахунок страховика, який здійснює страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 19 - рядок 20)2

21

 

Дохід від діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення (за ставкою 0 %, довідково)

22

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток6

 

 

Авансовий внесок (загальна сума податку на прибуток, нарахована до сплати за звітний (податковий) рік (рядок 11 + рядок 08.1 - рядок 12.2)/12) (що підлягатиме сплаті щомісяця))

23

 

Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилки(ок)7

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 131 (152) - рядок 131 (152) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 19 ПН1 (212) - рядок 19 ПН1 (212) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 24 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

01

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 01 х 5 %) (переноситься до рядка 25 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 26 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

03

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 131 (152) - рядок 131 (152) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 19 ПН1 (212) - рядок 19 ПН1 (212) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 27 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

04

 

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 ПН1 (182) - рядок 16 ПН1 (182) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 29 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

05

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 05 х 5 %) (переноситься до рядка 30 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

06

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 31 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

07

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 16 ПН1 (182) - рядок 16 ПН1 (182) Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 32 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

08

 

 

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 23 х ___8 - рядок 23 х ___8 Податкової декларації, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 34 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

09

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 09 х 5 %) (переноситься до рядка 35 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

10

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) переноситься до рядка 36 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

11

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 23 х ___8 - рядок 23 х ___8 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка уточнюється)) (переноситься до рядка 37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (звітної/звітної нової))

12

 

N з/п

Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків9

 

20_____ рік

20_____ рік

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листо-
пад

грудень

січень

лютий

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
 1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

4 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

5 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.

6 Заповнюється платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

7 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

8 Зазначається кількість місяців, за які станом на час виправлення помилок уточнюється сума авансових внесків з податку на прибуток.

9 У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляються:
у рядку 1 - позначка напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);
у рядку 2 - сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.

Керівник (уповноважена особа)

_________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

__________________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос