Идет загрузка документа (81 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы и Порядка составления Налогового отчета об использовании средств неприбыльных учреждений и организаций

Министерство доходов и сборов Украины
Порядок, Приказ от 27.01.2014 № 85
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2014

м. Київ

N 85

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2014 р. за N 276/25053

Про затвердження форми і Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 червня 2016 року N 553)

Відповідно до пункту 157.14 статті 157 розділу III Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій;

Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

2. Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н. Є.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

надання Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників затвердженої форми Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій в електронному вигляді та алгоритму контролю для приймання та автоматизованої обробки такого звіту у триденний строк від дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України та в засобах масової інформації.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 31 січня 2011 року N 56 "Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2011 року за N 192/18930 (із змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

 

Відмітка про одержання
(штамп територіального
органу Міністерства доходів і
зборів України)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
27 січня 2014 року N 85

  

(грн)

Показники

Код рядка

Наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року

1

2

3

Частина I

Фінансування установ (організацій), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту "а" пункту 157.1 статті 157 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс) (ознака неприбутковості 0001 - 0004 та 0019)
                                                                                      (сума рядків 1.1
- 1.3)

1

 

фактично одержане фінансування за загальним фондом

1.1

 

залишки коштів на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

 

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом (сума рядків 1.3.1 - 1.3.7)

1.3

 

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань
                                                                              (сума рядків 1.3.1.1, 1.3.1.2)

1.3.1

 

сума коштів

1.3.1.1

 

вартість майна

1.3.1.2

 

пасивні доходи

1.3.2

 

кошти або майно, які надходять до бюджетних установ (організацій) як компенсація вартості отриманих державних послуг

1.3.3

 

доходи державних навчальних закладів, отримані від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг

1.3.4

 

доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю

1.3.5

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

1.3.6

 

інші надходження, що зараховуються до складу кошторисів (на спеціальні рахунки)

1.3.7

 

Доходи неприбуткових установ (організацій), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту "б" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0005 - 0008 та 0014)
                                                                                      (сума рядків 2.1
- 2.5)

2

 

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (сума рядків 2.1.1, 2.1.2)

2.1

 

сума коштів

2.1.1

 

вартість майна

2.1.2

 

пасивні доходи

2.2

 

надходження від ведення основної діяльності з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 розділу III Кодексу, у тому числі:

2.3

 

сума коштів

2.3.1

 

вартість майна

2.3.2

 

доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо ціна регулюється державою

2.3.3

 

вартість активів (коштів або майна), отриманих неприбутковою організацією після ліквідації інших неприбуткових організацій

2.3.4

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

2.4

 

доходи, отримані як третейський збір

2.5

 

Доходи пенсійних фондів, кредитних спілок, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту "в" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0009 та 0010)
                                                                                        (сума рядків 3.1, 3.2)

3

 

Доходи пенсійних фондів                                   (сума рядків 3.1.1 - 3.1.5)

3.1

 

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законом

3.1.1

 

доходи від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до цих питань

3.1.2

 

пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законом про пенсійні фонди

3.1.3

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

3.1.4

 

доходи, отримані як третейський збір

3.1.5

 

Доходи кредитних спілок                                   (сума рядків 3.2.1 - 3.2.5)

3.2

 

сума коштів, які надходять до кредитних спілок у вигляді внесків на потреби, передбачені законом

3.2.1

 

доходи від здійснення операцій з активами (без врахування пасивних доходів) кредитних спілок

3.2.2

 

пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законом про кредитні спілки

3.2.3

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

3.2.4

 

доходи, отримані як третейський збір

3.2.5

 

Доходи неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту "г" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0011) (сума рядків 4.1 - 4.5)

4

 

разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів

4.1

 

доходи, отримані у вигляді коштів або майна від провадження їх основної діяльності, у тому числі:

4.2

 

доходи від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо ціна регулюється державою

4.2.1

 

пасивні доходи

4.3

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

4.4

 

доходи, отримані як третейський збір

4.5

 

Доходи неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту "ґ" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0012)
                                                                                      (сума рядків 5.1
- 5.4)

5

 

разові або періодичні внески засновників та членів

5.1

 

пасивні доходи

5.2

 

дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін

5.3

 

доходи, отримані як третейський збір

5.4

 

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту "д" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0013) (сума рядків 6.1 - 6.4)

6

 

безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань
                                                                                (сума рядків 6.1.1 та 6.1.2)

6.1

 

сума коштів

6.1.1

 

вартість майна

6.1.2

 

інші доходи від надання культових послуг

6.2

 

пасивні доходи

6.3

 

доходи, отримані як третейський збір

6.4

 

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту "е" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0015)
                                                                                      (сума рядків 7.1 - 7.3)

7

 

доходи, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності                                 (сума рядків 7.1.1 - 7.1.3)

7.1

 

сума внесків

7.1.1

 

сума коштів

7.1.2

 

вартість майна

7.1.3

 

пасивні доходи

7.2

 

доходи, отримані як третейський збір

7.3

 

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту "ж" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0017)
                                                                                      (сума рядків 8.1 - 8.4)

8

 

вступні, членські та цільові внески

8.1

 

доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань

8.2

 

пасивні доходи

8.3

 

доходи, отримані як третейський збір

8.4

 

Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до підпункту "з" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу (ознака неприбутковості 0018)
                                                                                      (сума рядків 9.1 - 9.4)

9

 

разові та періодичні внески

9.1

 

доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань

9.2

 

пасивні доходи

9.3

 

доходи, отримані як третейський збір

9.4

 

Усього отриманих безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування

10

 

з них: гуманітарної допомоги

10.1

 

Профінансовані видатки бюджетної установи (організації)
                                                                                   (сума рядків 11.1, 11.2)

11

 

сума видатків за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

11.1

 

сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

11.2

 

Загальна сума профінансованих видатків неприбуткової установи (організації), крім бюджетних установ (організацій)
                                                                                   (сума рядків 12.1
, 12.2)

12

 

сума витрат на утримання неприбуткової організації, крім бюджетних, у межах кошторису

12.1

 

витрати, що здійснюються неприбутковими організаціями для провадження діяльності, визначеної для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації (сума рядків 12.2.1 - 12.2.9)

12.2

 

для провадження благодійної діяльності

12.2.1

 

для провадження екологічної діяльності

12.2.2

 

для провадження оздоровчої діяльності

12.2.3

 

для провадження аматорської спортивної діяльності

12.2.4

 

для провадження культурної діяльності

12.2.5

 

для провадження просвітньої діяльності

12.2.6

 

для провадження освітньої діяльності

12.2.7

 

для провадження наукової діяльності

12.2.8

 

для інших потреб, передбачених статутними документами

12.2.9

 

Усього використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування

13

 

з них: гуманітарної допомоги

13.1

 

Частина II

 

 

Дохід з джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 статті 157, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу III Кодексу

14

 

Сума витрат, пов'язаних з отриманням доходів, зазначених у рядку 14

15

 

Безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, використані не за цільовим призначенням, що вважаються доходом і підлягають оподаткуванню

16

 

з них: гуманітарна допомога

16.1

 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню (рядок 14 - рядок 15 + рядок 16)

17

 

Податкове зобов'язання (рядок 17 х ___6/100)

18

 

Самостійне виправлення помилок8

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (рядок 18 Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки - рядок 18 Податкового звіту, який уточнюється) (або рядок 01 додатка ВП)

19

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкового звіту, що подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 19 х 5 %) (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Податкового звіту повинна дорівнювати рядку 02 додатка ВП)

20

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 2 розділу II Кодексу (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Податкового звіту повинна дорівнювати рядку 03 додатка ВП)

21

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду (періодів), що уточнюється (рядок 18 Податкового звіту, який уточнюється - (рядок 18 Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки) (або рядок 04 додатка ВП)

22

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Податкового звіту (рядок 19 х 3 %)

23

 

Наявність додатків

ГД7

ВП8

Доповнення до Податкового звіту (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

N з/п

Зміст доповнення

 

 

 

 

Інформація, наведена у Податковому звіті та додатку до нього, є достовірною.

Дата подання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки або
серія та номер паспорта)
9

 

___________________
(підпис)

 

____________________
(ініціали та прізвище)

 

 

М. П.

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки або
серія та номер паспорта)
9

 

___________________
(підпис)

 

___________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 Заповнюється платниками податку у разі подання ними Податкового звіту за податкові (звітні) періоди або у разі уточнення податкових (звітних) періодів, коли базовим податковим (звітним) періодом був календарний квартал.

2 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

3 Для звітного (звітного нового) Податкового звіту звітний податковий період, що уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП. Для уточнюючого Податкового звіту звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

4 Під податковою адресою розуміється місцезнаходження юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

5 Номер телефону, факсу та e-mail заповнюються за бажанням.

6 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, яка встановлена статтею 151 Кодексу.

7 Заповнюється у разі здійснення операцій з гуманітарної допомоги.

8 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилки(ок) шляхом уточнення показників Податкового звіту відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

9 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Міністерства доходів і зборів України і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

Ця частина Податкового звіту заповнюється посадовими особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України

  

 

Директор Департаменту координації
нормотворчої та методологічної роботи
з питань оподаткування

Н. Є. Привалова

 

 

Звітний

 

Звітний новий


 

 

Додаток ВП
до рядків 19 - 22 Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій

  

Розрахунок податкових зобов'язань за період, за який виявлено помилку(и)3

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и)

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід з джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 статті 157, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу III Кодексу

14

 

Сума витрат, пов'язаних з отриманням доходів, зазначених у рядку 14

15

 

Безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, використані не за цільовим призначенням, що вважаються доходом і підлягають оподаткуванню

16

 

з них: гуманітарна допомога

16.1

 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню (рядок 14 - рядок 15 + рядок 16)

17

 

Податкове зобов'язання (рядок 17 х ___3/100)

18

 

Таблиця 2. Результати виправлення самостійно виправлених помилок

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, який уточнюється (рядок 18 Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки - рядок 18 Податкового звіту, який уточнюється)

01

 

Сума штрафу (р. 01 х 5 %)

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 2 розділу II Кодексу

03

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду (рядок 18 Податкового звіту, який уточнюється, - рядок 18 Податкового звіту з урахуванням виправленої помилки)

04

 

____________
1 Зазначається у разі уточнення звітних (податкових) періодів, коли базовим податковим (звітним) періодом був календарний квартал.

2 Звітні (податкові) періоди, що використовувалися у 2011 році.

3 Цей додаток заповнюється у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Податкового звіту.

Керівник (уповноважена особа)

___________________
(підпис)

М. П.

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

___________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий


______________________

 

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Звітний (податковий) період 20__ року

 

Рік

Звітний (податковий) період, що уточнюється, 20__ року

 

 


Розшифровки операцій з гуманітарної допомоги

1. Залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на початок звітного (податкового) року

N з/п

Найменування організації, яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про визнання гуманітарної допомоги, за яким відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги
(транспортні засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги)

Одиниця виміру
(кг, шт. тощо)

Кількість
(вага, об'єм, обсяг)

Вартість транспортних засобів, товарів (коштів), виконаних робіт, наданих послуг (грн)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

 

x

 

2. Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік

N з/п

Найменування організації, яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про визнання гуманітарної допомоги, за яким відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги
(транспортні засоби, товари, кошти, у тому числі в іноземній валюті, виконані роботи, надані послуги)

Одиниця виміру
(кг, шт. тощо)

Кількість
(вага, об'єм, обсяг)

Вартість транспортних засобів, товарів (коштів), виконаних робіт, наданих послуг

код валюти

сума у валюті

в грн за курсом НБУ на дату отримання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

 

x

 

 

 

3. Розподілено гуманітарну допомогу за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік*

N з/п

Набувач

Дата, номер наказу про визнання гуманітарної допомоги, за яким відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги
(транспортні засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги)

Одиниця виміру
(кг, шт. тощо)

Кількість
(вага, об'єм, обсяг)

Вартість товарів (коштів), виконаних робіт, наданих послуг (грн)

Дата та номер акта передачі гуманітарної допомоги

код за ЄДРПОУ

найменування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

x

 

 

 

4. Залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на кінець звітного (податкового) року

N з/п

Найменування організації, яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про визнання гуманітарної допомоги, за яким відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги
(транспортні засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги)

Одиниця виміру
(кг, шт. тощо)

Кількість
(вага, об'єм, обсяг)

Вартість транспортних засобів, товарів (коштів), виконаних робіт, наданих послуг (грн)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

5. Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік

N з/п

Найменування організації, яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про визнання гуманітарної допомоги, за яким відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги
(транспортні засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги)

Одиниця виміру
(кг, шт. тощо)

Кількість
(вага, об'єм, обсяг)

Вартість транспортних засобів, товарів (коштів), виконаних робіт, наданих послуг (грн)

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Усього

x

x

 

x

 

____________
* У разі якщо набувачами гуманітарної допомоги є фізичні особи, у графі 3 розділу 3 зазначається загальна кількість фізичних осіб - набувачів, які отримали гуманітарну допомогу в звітному (податковому) періоді; графа 2 розділу 3 не заповнюється.

Керівник (уповноважена особа)

_____________________________
(підпис)

М. П.

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_____________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали, прізвище)

 

Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок застосовується установами та організаціями, які визначено підпунктом 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та включено територіальними органами Міністерства доходів і зборів України до Реєстру неприбуткових установ та організацій, ведення якого передбачено пунктом 157.12 статті 157 розділу III Кодексу, з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.

3. Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі - Податковий звіт) складається за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 27 січня 2014 року N 85, та подається неприбутковою установою, організацією, їх відокремленими підрозділами (далі - неприбуткова організація) до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку неприбуткова організація (за основним місцем обліку).

4. Податковий звіт складається у порядку, встановленому статтею 48 розділу II Кодексу.

5. Податковий звіт складається у гривнях.

6. Податковий звіт складається наростаючим підсумком з початку календарного року (коли базовим (податковим) звітним періодом був календарний квартал). Дані, наведені у Податковому звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати правилам складання податкової звітності. Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Податкового звіту до контролюючого органу) та засвідчується печаткою.

7. Неприбуткові організації мають право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Податкового звіту надіслати його на адресу відповідного контролюючого органу поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

II. Порядок заповнення Податкового звіту

1. У загальній частині Податкового звіту зазначаються: тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий); звітний (податковий) період, за який подається Податковий звіт; звітний (податковий) період, що уточнюється; повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами; код за ЄДРПОУ; код виду економічної діяльності (КВЕД); податкова адреса неприбуткової установи (організації); номер телефону, електронна адреса та факс (заповнюється за бажанням); дата та номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій; ознака неприбуткової установи (організації); найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України, до якого подається Податковий звіт.

2. Звіт складається з двох частин.

3. У першій частині Податкового звіту в рядках 1 - 9 відображаються всі доходи відповідної неприбуткової організації, що звільняються від оподаткування податком на прибуток.

4. У разі отримання неприбутковою організацією майна, що надійшло безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, чи добровільних пожертвувань (рядки 1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2, 7.1.3, 8.2 та 9.2), у зазначених рядках відображається вартість такого майна відповідно до супровідних документів.

5. У рядку 10 Податкового звіту неприбутковими організаціями відображається загальна сума отриманих ними безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування, з яких сума отриманої гуманітарної допомоги відображається у рядку 10.1.

6. Профінансовані видатки бюджетної установи (організації) відображаються у рядку 11, видатки інших неприбуткових організацій - у рядку 12. Суми витрат на утримання неприбуткових організацій, крім бюджетних, відображаються у рядку 12.1, витрати, що здійснюються неприбутковою організацією для виконання статутних завдань, - у рядку 12.2, за відповідними напрямами використання - у рядках 12.2.1 - 12.2.9 Податкового звіту.

7. У рядку 13 Податкового звіту відображається сума використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування, з яких сума використаної гуманітарної допомоги відображається у рядку 13.1.

8. У другій частині Податкового звіту наводиться розрахунок податку на прибуток за звітний (податковий) період від доходу, отриманого неприбутковою організацією з інших джерел, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 статті 157 розділу III Кодексу (абзац другий пункту 157.11 статті 157 розділу III Кодексу), що проводиться у звітному (податковому) періоді (рядки 14 - 18).

9. Якщо неприбуткові організації отримують дохід з джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9, що підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 157.11 статті 157 розділу III Кодексу, то такі доходи відображаються у рядку 14 Податкового звіту.

10. У рядку 15 Податкового звіту відображається сума витрат, пов'язаних з отриманням вказаних у рядку 14 доходів, за той самий звітний (податковий) період, що і вказані доходи.

11. У рядку 16 Податкового звіту відображаються безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, що вважаються доходом та підлягають оподаткуванню, з них: гуманітарна допомога, що вважається доходом та підлягає оподаткуванню, відображається у рядку 16.1 Податкового звіту.

12. Об'єкт оподаткування податком на прибуток відображається у рядку 17 Податкового звіту.

13. У рядку 18 Податкового звіту відображається податкове зобов'язання.

14. Рядки 19, 20 (23) або 22 Податкового звіту заповнюються у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкового звіту відповідно до статті 50 розділу II Кодексу. Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

15. У рядку 21 Податкового звіту відображається пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 2 розділу II Кодексу.

16. Додаток ВП до рядків 19 - 22 Податкового звіту подається у разі виправлення помилок у складі Податкового звіту звітного/звітного нового, в якому наводиться інформація про виправлені помилки.

17. Додаток ГД до рядків 10.1, 13.1, 16.1 Податкового звіту подається неприбутковими установами та організаціями в обов'язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарної допомоги.

18. Податковий звіт подається неприбутковими установами та організаціями до відповідного територіального органу Міністерства доходів і зборів України за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, разом з річною фінансовою звітністю, подання якої передбачено положеннями пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу.

 

Директор Департаменту координації
нормотворчої та методологічної роботи
з питань оподаткування

Н. Є. Привалова

Опрос