Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 15 мая 2012 года N 240

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Постановление, Приказ от 28.01.2014 № 31
действует с 21.03.2014

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.01.2014

м. Київ

N 31

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2014 р. за N 275/25052

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240

Відповідно до статей 3, 4 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", статей 247, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 15 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за N 1116/21428 (далі - Наказ), такі зміни:

1) доповнити пункт 1 Наказу новими абзацами такого змісту:

"форму постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення згідно з додатком 10;

форму постанови про закриття справи про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності згідно з додатком 11";

2) доповнити Наказ додатками 10, 11, що додаються.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О. М.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Рибак О. В.) та Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С. Ю.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Міністр

Г. П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

 

ПОСТАНОВА N _____
про закриття справи про адміністративне правопорушення

     _______________
 (дата складання постанови)

                             _________________________
                                      (місце складання постанови)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_____________________________________________________________________________________,

розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності: ____________________________________________________________________________
                                                                   (зазначаються документи, складені за результатами
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         планової/позапланової перевірки)

складені стосовно _____________________________________________________________________:
(зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

1. Дата народження ____________________________________________________________________

2. Місце народження ___________________________________________________________________

3. Місце проживання ___________________________________________________________________

4. Місце роботи (навчання) ______________________________________________________________

5. Посада _____________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія _____, N _____________________, виданий ______________________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ___________________________________________
                                                                                                                                                 щодо порушення нею (ним)

______________________________________________________________________________________
(зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави
______________________________________________________________________________________
нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень
______________________________________________________________________________________
тощо, вимоги яких порушено)

та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи ________________________________________
                                                                                                                                (посади, прізвища,
_____________________________________________________________________________________,
імена та по батькові)

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
(виклад обставин справи та обґрунтування прийнятого рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

керуючись статтями 247, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

На підставі ________________________ статті ____________________________ Кодексу України про
                                        (пункт, частина)                                                                 (стаття)

адміністративні правопорушення справу про адміністративне правопорушення щодо ______________________________________________________________________________ закрити.
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

_____________________
(посада)

М. П.

_____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б. посадової особи)

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або до суду з урахуванням положень статей 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Копію постанови одержав ______________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

                                                                                                                          _________ _______________
                                                                                                                                                                          (дата)                     (підпис)

Копію постанови надіслано поштою ______________________________________________________
                                                                         (підприємство зв'язку, дата і
______________________________________________________________________________________
номер поштового відправлення)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

 

  

_____________________________________________________________________________________
(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

ПОСТАНОВА N _____
про закриття справи про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

      _______________
 (дата складання постанови)

                                  _________________________
                                              (місце складання постанови)

Я,  ___________________________________________________________________________________
                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_____________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності: _____________________________________________________________________________________
                                                                        (зазначаються документи, складені за результатами
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                планової/позапланової перевірки)

складені стосовно _____________________________________________________________________:
                                (зазначаються повне найменування юридичної особи/прізвище, ім'я,
______________________________________________________________________________________
по батькові фізичної особи - підприємця)

Для юридичної особи:

1. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

2. Код за ЄДРПОУ _____________________________________________________________________

3. Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника  _____________________________________________

4. Інші відомості _______________________________________________________________________

Для фізичної особи - підприємця:

1. Дата народження ____________________________________________________________________

2. Місце народження ___________________________________________________________________

3. Місце проживання ___________________________________________________________________

4. Місце роботи (навчання) ______________________________________________________________

5. Посада  _____________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, ___________________ серія _______, N _______________________,

виданий ______________________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ___________________________________________

щодо порушення нею (ним) ______________________________________________________________
                                         (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави
______________________________________________________________________________________
нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень
_____________________________________________________________________________________,
тощо, вимоги яких порушено)

та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи ________________________________________
                                                                                                                                                                   (посади, прізвища,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                імена та по батькові)

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
(виклад обставин справи та обґрунтування прийнятого рішення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

керуючись пунктом 8 Порядку накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1995 року N 244 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 735) (далі - Порядок),

ПОСТАНОВИВ:

На підставі __________________________________________ Порядку справу про накладання штрафу
                                                                 (підпункт, пункт)

за правопорушення у сфері містобудівної діяльності щодо _____________________________________
                                                                                                                                                                     (повне найменування

______________________________________________________________________________ закрити.
                              юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

_____________________
(посада)

М. П.

_____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б. посадової особи)

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження. Постанова може бути оскаржена до суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову.

Копію постанови одержав ______________________________________________________________
                                                                 (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої ним особи)
______________________________________________________________________________________
юридичної особи / прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)

                                                                                                                          _________ _______________
                                                                                                                                                                          (дата)                     (підпис)

Копію постанови надіслано поштою ______________________________________________________
                                                                                         (підприємство зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________
номер поштового відправлення)

 

Директор Департаменту державних
програм та розвитку житлового
будівництва

О. М. Непомнящий

Опрос