Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды субъектам хозяйствования, лицензирование деятельности которых осуществляется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Порядок, Постановление от 24.01.2014 № 23
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.01.2014

м. Київ

N 23

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 лютого 2014 р. за N 266/25043

Про затвердження Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам господарювання, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 23 квітня 2015 року N 1304)

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 5, пункту 16 частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам господарювання, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, що додається.

2. Департаменту тарифної політики та регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Михайлістий А. Л.) забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Т. в. о. Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Г. М. Семчук

 

ПОРЯДОК
визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам господарювання, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про питну воду та питне водопостачання".

1.2. Цей Порядок застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), при визначенні та встановленні індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам господарювання, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування якої здійснюється Комісією.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - суб'єкт господарювання, який звернувся до Комісії із заявою щодо визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі - ІТНВПВ) - поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води, розраховані відповідно до галузевих технологічних нормативів використання питної води суб'єктами господарювання, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією, з урахуванням місцевих умов.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та Галузевих технологічних нормативах використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 лютого 2004 року N 33, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2004 року за N 1557/10156 (далі - Галузеві ТНВПВ ВКГ).

II. Порядок, строки подання та розгляду заяви

2.1. Для визначення та встановлення ІТНВПВ заявник подає до Комісії заяву за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, та розрахунки ІТНВПВ, які виконані заявником відповідно до вимог Галузевих ТНВПВ ВКГ.

2.2. У разі якщо заява не відповідає формі, наведеній у додатку до цього Порядку, та/або додані до неї розрахунки ІТНВПВ не відповідають вимогам Галузевих ТНВПВ ВКГ, заява залишається без розгляду, про що Комісія письмово повідомляє заявника протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви.

2.3. У разі відповідності заяви формі, наведеній в додатку до Порядку, та доданих до неї розрахунків вимогам Галузевих ТНВПВ ВКГ Комісія розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до Комісії.

2.4. Комісія може письмово запросити в заявника додаткові письмові обґрунтування щодо наданих розрахунків та/або інші підтвердні документи, необхідні для визначення ІТНВПВ.

2.5. Розгляд заяви продовжується на строк з дати письмового запиту Комісії щодо реалізації пункту 2.4 цього розділу до дати отримання письмової відповіді заявника щодо наданих розрахунків та/або інших необхідних підтвердних документів.

2.6. Опрацювання заяви та доданих до неї розрахунків здійснюється структурним підрозділом Комісії з питань тарифної політики у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

2.7. Після визначення ІТНВПВ структурний підрозділ Комісії з питань тарифної політики у сфері централізованого водопостачання та водовідведення готує та подає на розгляд Комісії проект постанови про встановлення ІТНВПВ.

2.8. Рішення про встановлення ІТНВПВ приймаються на відкритих засіданнях Комісії.

2.9. Копія постанови Комісії про встановлення ІТНВПВ надсилається заявнику листом протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення Комісії.

III. Підстави перегляду та зміни ІТНВПВ

3.1. Підставою для перегляду ІТНВПВ є закінчення строку дії ІТНВПВ.

3.2. Підставами внесення змін до ІТНВПВ є:

1) зміни в чинному законодавстві;

2) зміна технології виробництва;

3) зміни в технічному стані та кількості мереж і споруд водопостачання та водовідведення;

4) зміни в оснащенні абонентів засобами обліку.

 

Директор Департаменту тарифної
політики та регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Михайлістий

 

ЗАЯВА
щодо визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

_____________________________________________________________________________________
                              (повне найменування, місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)
                                                                                          суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________________________________
                                                  (назва, серія, номер та дата видачі ліцензії(й) суб'єкта господарювання)

Прошу розглянути заяву та додані до неї розрахунки щодо визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.

Заява та документи, що до неї додаються, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                 _________________
                                       (підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

                      М. П.

 

____________

Опрос