Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу МВД Украины от 22 ноября 2012 года N 1077

МВД
Приказ от 21.01.2014 № 43
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2014

м. Київ

N 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2014 р. за N 251/25028

Про затвердження Змін до наказу МВС України від 22 листопада 2012 року N 1077

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 22 листопада 2012 року N 1077
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 грудня 2017 року N 1024)

Відповідно до Закону України від 10 жовтня 2013 року N 644-VII "Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини" та з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом МВС України від 22 листопада 2012 року N 1077, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2109/22421, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Маркін Е. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 10 жовтня 2013 року N 644-VII "Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини", але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО: 

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини 

В. В. Лутковська 

Заступник в. о. Міністра
соціальної політики -
керівник апарату 

В. М. Коломієць 

Голова Державної
міграційної служби України 

М. М. Ковальчук 

Міністр оборони України 

П. В. Лебедєв 

 

ЗМІНИ
до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів

1. Доповнити розділ II новими пунктами 2.10 - 2.12 такого змісту:

"2.10. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив один із батьків дитини або законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини (далі - дані), зразок яких наведено в додатку 27 до цього Порядку.

2.11. Працівник територіального підрозділу ДМС України протягом доби з дня отримання даних:

реєструє їх у Журналі обліку заяв про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи. Дата реєстрації даних у цьому Журналі є датою реєстрації місця проживання новонародженої дитини;

заповнює відомості про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини та надсилає їх до адресно-довідкового підрозділу для внесення до графи 14 відомостей про реєстрацію місця проживання одного з батьків дитини або того із законних представників, який подав заяву для призначення допомоги при народженні дитини;

вносить дані про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини до графи 12 картки реєстрації особи, до адресної картки та до відривного корінця даних, який у п'ятиденний строк повертається до відповідного органу соціального захисту.

2.12. Якщо під час опрацювання даних буде встановлено, що місце проживання одного з батьків дитини або її законного представника не зареєстровано або в реєстрації місця проживання дитини відмовлено, про це негайно повідомляється орган соціального захисту населення".

2. Доповнити Порядок новим додатком 27, що додається.

 

Т. в. о. начальника Управління
взаємодії з центральними органами
виконавчої влади та органами
військового управління МВС України

Е. В. Маркін

 

 

Кому ____________________________________________
                   (найменування територіального підрозділу ДМС України)
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Направляємо дані новонародженої дитини, що зазначив один з батьків дитини або її законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини для реєстрації місця її проживання.

Дані новонародженої дитини

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

Дата народження

 

 

Місце народження

 

 

Стать

 

 

Місце проживання із зазначенням адреси

 

 

Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі і найменування органу, що його видав

 

 

Дані одного з батьків дитини або її законного представника

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

Дата народження

 

 

Зареєстроване місця проживання

 

 

Паспортний документ одного з батьків дитини або її законного представника, його серія та номер, дата видачі і найменування органу, що його видав

 

_____________________________________________________________________________________
                                         (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків дитини або її законного представника)

перевірив(ла) правильність внесених про себе та свою дитину даних та повідомив(ла) про те, що місце проживання новонародженої дитини визначено за згодою її батьків або законних представників. Мені також відомо те, що при різному проживанні батьків дитини або її законних представників місце її проживання може бути зареєстровано лише разом з одним із них*.

________________________
(підпис законного представника)

Додаток: квитанція про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати.

___ ____________ 20__ року

                                                                                    ____________________________________________
                                                                                                              (підпис, прізвище, ініціали посадової особи
                                                                                                                органу соціального захисту населення, яка прийняла заяву)

М. П.

____________
* Заповнюється при різному місці проживання батьків новонародженої дитини або її законних представників.

_____________________________________________________________________________________
(лінія відриву)

Відривний корінець до даних

                                                                          _________________________________________________
                                                                                            (найменування органу соціального захисту)
                                                                          _________________________________________________
                                                                                                 (вих. N, дата, прізвище, ім'я, по батькові законного представника)

Місце для проставляння штампа реєстрації місця проживання або внесення інформації про відмову в реєстрації місця проживання із зазначенням причини

____________

Опрос