Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об инструктажах, обучениях и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Положение, Приказ от 22.01.2014 № 25
редакция действует с 01.01.2016

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2014

м. Київ

N 25

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2014 р. за N 248/25025

Про затвердження Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 6 жовтня 2015 року N 612

Відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 40 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" та з метою забезпечення єдиного системного і комплексного підходу до питань з пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Начальнику Відділу охорони праці Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова профспілки
працівників зв'язку України

М. М. Стародуб

Голова Всеукраїнської
професійної спілки працівників
спеціального зв'язку

Н. І. Волк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Болотських

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

 

ПОЛОЖЕННЯ
про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

(У тексті Положення та додатках до нього: слова "Відділ охорони праці Адміністрації Держспецзв'язку" в усіх відмінках замінено словами "Відділ пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв'язку" у відповідних відмінках; слова "Відділ охорони праці" замінити абревіатурою "ВПБ ОП" згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 6 жовтня 2015 року N 612)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру проведення в Держспецзв'язку інструктажів, навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки з військовослужбовцями, державними службовцями та іншими працівниками (далі - співробітники Держспецзв'язку), які проходять службу (працюють) у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділах урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Держспецзв'язку, на підприємствах, в установах та організаціях, віднесених до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку.

(пункт 1.1 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 06.10.2015 р. N 612)

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

навчання з питань пожежної безпеки (далі - навчання) - підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації за тематичними планами і навчальними програмами з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму), затвердженими в установленому порядку;

об'єкт - територія, будівлі, споруди та приміщення (сукупність приміщень), а також їх інженерне і технологічне обладнання Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку, підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку;

(абзац третій пункту 1.2 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.10.2015 р. N 612)

особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, - співробітник Держспецзв'язку, призначений наказом Адміністрації Держспецзв'язку в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку чи наказом територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділу урядового фельд'єгерського зв'язку, територіального підрозділу, закладу, установи і організації Держспецзв'язку, підприємства, установи, організації, віднесених до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку, який виконує обов'язки, пов'язані з організацією забезпечення пожежної безпеки на об'єкті;

(абзац четвертий пункту 1.2 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.10.2015 р. N 612)

підрозділ Держспецзв'язку - територіальні органи Адміністрації Держспецзв'язку, Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділи урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальні підрозділи, заклади, установи і організації Держспецзв'язку, підприємства, установи та організації, віднесені до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку;

(абзац п'ятий пункту 1.2 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.10.2015 р. N 612)

уповноважений співробітник Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ВПБ ОП) - посадова особа ВПБ ОП, яка наділена повноваженнями щодо нагляду за дотриманням правил пожежної безпеки;

фахівець підрозділу Держспецзв'язку - спеціаліст з охорони праці та пожежної безпеки чи співробітник Держспецзв'язку, уповноважений керівником підрозділу Держспецзв'язку на здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки.

1.3. Співробітники Держспецзв'язку повинні:

під час прийняття на службу (роботу) та за місцем служби (роботи) проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі);

проходити навчання (пожежно-технічний мінімум) і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

1.4. Організація своєчасного та якісного проведення протипожежних інструктажів, навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділах Держспецзв'язку покладається на їх керівників.

1.5. Перелік посад, при призначенні на які співробітники Держспецзв'язку зобов'язані проходити навчання (пожежно-технічний мінімум) і перевірку знань з питань пожежної безпеки, наведено у додатку 1 до цього Положення.

1.6. Допуск до виконання посадових обов'язків, визначених посадовими інструкціями (функціональними обов'язками) співробітників Держспецзв'язку, які не пройшли протипожежний інструктаж, навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

II. Протипожежні інструктажі

2.1. За призначенням і часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

2.2. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з:

усіма співробітниками Держспецзв'язку, які щойно прийняті на службу (роботу);

особами, які прибули в структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділ Держспецзв'язку у відрядження, на стажування (навчання) та мають брати безпосередню участь у виконанні завдань, покладених на структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділ Держспецзв'язку.

Інструктаж проводиться у спеціально обладнаному для цього приміщенні, за допомогою необхідних програмно-методичних і матеріальних засобів з урахуванням особливостей підрозділу (інструктаж може проводитись зі вступним інструктажем з питань охорони праці), а саме:

у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку - уповноваженим співробітником ВПБ ОП;

у підрозділах Держспецзв'язку - фахівцем підрозділу Держспецзв'язку.

Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується:

для структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку - Головою Держспецзв'язку;

(абзац восьмий пункту 2.2 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.10.2015 р. N 612)

для підрозділів Держспецзв'язку після погодження начальником ВПБ ОП - керівником підрозділу Держспецзв'язку.

2.3. Первинний протипожежний інструктаж співробітника Держспецзв'язку проводиться безпосередньо на його робочому місці до початку виконання посадових інструкцій (функціональних обов'язків).

Первинний протипожежний інструктаж повинні проходити:

усі новоприйняті на службу (роботу);

співробітники Держспецзв'язку, переведені з інших структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку;

особи, які прибули у відрядження з іншого структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділу Держспецзв'язку і мають брати безпосередню участь у виконанні завдань, покладених на структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділ Держспецзв'язку;

курсанти, слухачі, аспіранти та докторанти навчальних закладів під час проходження ними стажування (практики), виконання службових завдань у структурному підрозділі Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділі Держспецзв'язку;

інші особи, які виконують у підрозділах Держспецзв'язку будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;

Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділах Держспецзв'язку після погодження з ВПБ ОП затверджується керівниками структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділів Держспецзв'язку, відповідальними за протипожежний стан.

Примірний перелік питань, з якими необхідно ознайомити співробітників Держспецзв'язку під час проведення вступного, первинного та повторного інструктажів, наведено у додатку 2 до цього Положення.

2.4. Повторний протипожежний інструктаж на робочому місці проводиться з усіма співробітниками Держспецзв'язку не рідше ніж, один раз на рік за примірним переліком питань, з яким їх необхідно ознайомити під час проведення вступного та первинного інструктажів.

2.5. Позаплановий інструктаж проводиться зі співробітниками Держспецзв'язку на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні:

у разі прийняття нових нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень) або змін і доповнень до них;

у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

на вимогу уповноваженого співробітника ВПБ ОП, працівників територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, якщо виявлено незадовільні знання співробітниками Держспецзв'язку правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або загально з певною кількістю співробітників Держспецзв'язку відповідних посад. Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що спричинили необхідність його проведення.

2.6. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться зі співробітниками Держспецзв'язку перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних), при ліквідації аварій, стихійного лиха.

2.7. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті.

2.8. Первинний, повторний і позаплановий протипожежні інструктажі завершуються перевіркою знань з обов'язковим записом у графі 9 журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки відповідно до додатка 3 до цього Положення.

Перевірку знань проводить співробітник Держспецзв'язку, який проводив інструктаж.

2.9. Програми для проведення протипожежних інструктажів розробляються:

вступного протипожежного інструктажу в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку - ВПБ ОП;

первинного протипожежного інструктажу в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку - особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті;

вступного та первинного протипожежних інструктажів в підрозділах Держспецзв'язку - фахівцями підрозділів Держспецзв'язку.

2.10. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами співробітників Держспецзв'язку, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив, у журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт), відповідно до нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки.

III. Навчання (пожежно-технічний мінімум) і перевірка знань з питань пожежної безпеки співробітників Держспецзв'язку

3.1. Планування навчання (пожежно-технічного мінімуму) осіб, визначених у пункті 3.2 цього розділу, проводиться ВПБ ОП, який складає і подає на затвердження Голові Держспецзв'язку перелік конкретних посад, які потребують його проходження в наступному році, а осіб, визначених у пункті 3.3 цього розділу, - фахівцем підрозділу Держспецзв'язку, який складає і подає на затвердження керівнику підрозділу Держспецзв'язку перелік конкретних посад, які потребують його проходження у наступному році.

3.2. Співробітники Держспецзв'язку, посади яких зазначені в пунктах 1, 2 та підпунктах 1 - 3 пункту 3 додатка 1 до цього Положення, до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки у ВПБ ОП.

3.3. Співробітники Держспецзв'язку, посади яких зазначені в підпунктах 4 - 9 пункту 3 додатка 1 до цього Положення, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо проходять навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім (один раз на рік) перевірку знань з питань пожежної безпеки у підрозділах Держспецзв'язку.

3.4. Звільнення від проходження навчання (пожежно-технічного мінімуму) надається співробітникам Держспецзв'язку, які за попереднім місцем служби (роботи) вже проходили його (відповідно до спеціальності або виду роботи, на яку їх приймають) і мають відповідне посвідчення установленого зразка.

Строк останньої перевірки їх знань не повинен перевищувати один рік.

3.5. Співробітники Держспецзв'язку, які пройшли навчання (пожежно-технічний мінімум) у ВПБ ОП та підрозділах Держспецзв'язку, від вступного та первинного протипожежних інструктажів звільняються. Співробітники Держспецзв'язку, які проходили навчання (пожежно-технічний мінімум) на інших підприємствах, в установах та організаціях, від зазначених інструктажів не звільняються.

3.6. Приймання заліків у співробітників Держспецзв'язку, які закінчили навчання (пожежно-технічний мінімум) у ВПБ ОП та підрозділах Держспецзв'язку, а також перевірку знань з питань пожежної безпеки у співробітників Держспецзв'язку проводить комісія з перевірки знань з питань пожежної безпеки (далі - комісія), яка утворюється в Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділах Держспецзв'язку.

3.7. Склад комісії призначається:

в Адміністрації Держспецзв'язку - наказом Адміністрації Держспецзв'язку (в кількості 3 - 5 осіб):

голова комісії - начальник ВПБ ОП;

члени комісії - заступник начальника ВПБ ОП та працівник ВПБ ОП, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері пожежної безпеки в Держспецзв'язку;

у підрозділі Держспецзв'язку - наказом підрозділу Держспецзв'язку (в кількості 3 - 5 осіб):

голова комісії - заступник керівника підрозділу Держспецзв'язку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків організовує виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки;

члени комісії - фахівець підрозділу Держспецзв'язку та особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті.

(пункт 3.7 у редакції наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.10.2015 р. N 612)

3.8. Перелік контрольних запитань для перевірки знань з питань пожежної безпеки у співробітників Держспецзв'язку розробляється:

начальником ВПБ ОП та затверджується Головою Держспецзв'язку;

фахівцями підрозділів Держспецзв'язку та затверджується керівниками підрозділів Держспецзв'язку.

(пункт 3.8 у редакції наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.10.2015 р. N 612)

3.9. Заліки приймаються комісією з урахуванням специфікації засобів протипожежного захисту, протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку, де будуть проходити службу (роботу) співробітники Держспецзв'язку.

3.10. Знання співробітників Держспецзв'язку оцінюються за критеріями 90 % і більше правильних відповідей від контрольних запитань для перевірки знань з питань пожежної безпеки у співробітників Держспецзв'язку, розроблених та затверджених у порядку, визначеному пунктом 3.8 цього розділу, - "ЗАРАХОВАНО", менше ніж 90 % правильних відповідей - "НЕ ЗАРАХОВАНО", а результати заліків оформляються протоколом засідання комісії з прийняття заліків і перевірки знань з питань пожежної безпеки (далі - протокол) (додаток 4), який підписується головою і членами комісії та скріплюється печаткою ВПБ ОП (гербовою печаткою підрозділу Держспецзв'язку).

(пункт 3.10 у редакції наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.10.2015 р. N 612)

3.11. На підставі протоколу комісії співробітникам Держспецзв'язку, які успішно склали заліки, видають посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки, зразок якого наведено у додатку 5 до цього Положення (далі - посвідчення).

Відмітки про перевірку знань з питань пожежної безпеки вносяться до посвідчення в розділ "Відомість про перевірку знань".

3.12. Співробітники Держспецзв'язку, які мають незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки.

3.13. Посвідчення заповнюється від руки чорнилом або за допомогою друкарської техніки.

Посвідчення підписується головою комісії, скріплюється печаткою ВПБ ОП (підрозділу Держспецзв'язку) і реєструється в книзі обліку видачі посвідчень про проходження навчання з питань пожежної безпеки (додаток 6) із присвоєнням порядкового номера.

(пункт 3.13 у редакції наказу Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.10.2015 р. N 612)

3.14. Посвідчення є офіційним документом і має бути у співробітника Держспецзв'язку під час перебування на службі (роботі). Воно дійсне лише за наявності службового посвідчення.

У разі втрати посвідчення співробітником Держспецзв'язку дублікат посвідчення на заміну втраченого видається на підставі письмового звернення співробітника Держспецзв'язку (із обов'язковим зазначенням обставин втрати посвідчення) до голови комісії, яка видала посвідчення.

 

Начальник Відділу охорони праці
Адміністрації Держспецзв'язку
майор Держспецзв'язку

В. О. Ковач

 

ПЕРЕЛІК
посад, при призначенні на які співробітники Держспецзв'язку зобов'язані проходити навчання (пожежно-технічний мінімум) і перевірку знань з питань пожежної безпеки

Перелік посад, при призначенні на які співробітники Держспецзв'язку зобов'язані проходити навчання (пожежно-технічний мінімум) і перевірку знань з питань пожежної безпеки, поширюється на керівництво Держспецзв'язку, співробітників Держспецзв'язку структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку, а саме:

1. Голова Держспецзв'язку, перший заступник і заступники Голови Держспецзв'язку, обов'язки яких пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки.

(пункт 1 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 06.10.2015 р. N 612)

2. Структурні підрозділи Адміністрації Держспецзв'язку:

1) співробітники ВПБ ОП;

2) особи, відповідальні за пожежну безпеку на об'єкті.

3. Підрозділи Держспецзв'язку:

1) керівники, заступники керівників територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку і підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку;

(підпункт 1 пункту 3 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 06.10.2015 р. N 612)

2) особи, відповідальні за пожежну безпеку на об'єкті;

3) фахівці підрозділів Держспецзв'язку;

4) особи, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б і В, а також виконують роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем-повітрям та один з одним;

5) електрогазозварювальники;

6) електрики, що працюють з електроустановками у вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних зонах;

7) співробітники Держспецзв'язку складських приміщень, де зберігаються пожежонебезпечні та (або) вибухопожежонебезпечні матеріали та речовини;

8) співробітники Держспецзв'язку, на яких покладено повноваження для розміщення та проведення огляду вогнегасників на об'єкті Держспецзв'язку, організації їх технічного обслуговування, ведення експлуатаційних документів і навчання співробітників Держспецзв'язку об'єкта правилам застосування вогнегасників;

9) співробітники Держспецзв'язку, відповідальні за експлуатування систем протипожежного захисту на об'єкті Держспецзв'язку.

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
питань, з якими необхідно ознайомити співробітників Держспецзв'язку під час проведення вступного, первинного та повторного інструктажів

I. Вступний протипожежний інструктаж

Під час проведення вступного протипожежного інструктажу співробітники Держспецзв'язку, які прийняті на службу (роботу), мають бути ознайомлені з:

наявністю вибухо-, пожежонебезпечних виробництв (дільниць, робіт) та їх загальною характеристикою;

чинними на об'єкті правилами, інструкціями, наказами Адміністрації Держспецзв'язку з питань пожежної безпеки, загальними вимогами щодо утримання протипожежного режиму;

порядком паління, застосування відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

можливими причинами пожеж і заходами щодо запобігання їм;

відповідальністю за порушення правил пожежної безпеки;

наявним на об'єкті порядком (системою) сповіщення людей про пожежу;

діями у разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежно-рятувальних підрозділів, евакуації людей, матеріальних цінностей тощо);

правилами використання первинних засобів пожежогасіння.

II. Первинний і повторний протипожежні інструктажі

Під час проведення первинного і повторного протипожежних інструктажів необхідно ознайомити співробітників Держспецзв'язку з:

стислою характеристикою пожежної небезпеки агрегатів, устаткування, речовин і матеріалів, що використовуються в цьому приміщенні, на дільниці або на певній споруді;

можливими причинами виникнення пожеж, запобіжними заходами та діями щодо них (у тому числі в процесі роботи та після її завершення);

інструкціями про заходи пожежної безпеки, встановленими для співробітників цього приміщення, дільниці або споруди;

засобами зв'язку та місцезнаходженням найближчого телефону для виклику пожежно-рятувальної служби;

правилами утримання шляхів евакуації;

призначенням існуючих автоматичних установок пожежної сигналізації та автоматичних установок пожежогасіння;

місцезнаходженням первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використання;

діями в разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежно-рятувальної служби, оповіщення людей, проведення евакуації тощо).

Проведення інструктажів супроводжується практичним показом застосування існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

___________________________________________________________________________________________________________
(структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальний орган, територіальний підрозділ, заклад чи установа Держспецзв'язку)

N
з/п

Дата

Вид інструктажу (вступний, первинний, повторний, позаплановий) і назва або номер інструкції, за якою проведено інструктаж

Прізвище, ім'я та по батькові співробітника Держспецзв'язку, з яким проводиться інструктаж

Посада співробітника Держспецзв'язку, з яким проводять інструктаж
(для вступного інструктажу - найменування підрозділу, куди направляється співробітник Держспецзв'язку)

Прізвище, ініціали, посада співробітника Держспецзв'язку, який проводить інструктаж

Підписи

Результати перевірки знань за первинним, повторним і позаплановим інструктажем
(зараховано / не зараховано)

співробітника Держспецзв'язку, з яким проводиться інструктаж

співробітника Держспецзв'язку, який проводив інструктаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Журнал нумерується, прошнуровується та скріплюється печаткою.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.10.2015 р. N 612)

 

ПРОТОКОЛ N ______
засідання комісії з прийняття заліків і перевірки знань з питань пожежної безпеки

"___" ________ 20__ р.

м. _____________

Комісія _____________________________________________ у складі:
                   (Адміністрації Держспецзв'язку або підрозділу Держспецзв'язку)

голови комісії ________________________________________________________________________,
                                                                       (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

членів комісії:
____________________________________________________________________________________
                                                     (посади, військове звання, прізвища, імена та по батькові)

____________________________________________________________________________________,

створена на підставі наказу __________________________________________ від _______ N _____,
                                                           (Адміністрації Держспецзв'язку або підрозділу Держспецзв'язку)

провела перевірку знань у співробітників __________________________________ Держспецзв'язку
                                     (структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку або підрозділу Держспецзв'язку)

____________________________________________________________________________________
                                                         (перелік нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки,

____________________________________________________________________________________
                                                                               за якими проводилася перевірка знань)

з прийняттям заліків.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Найменування підрозділу

Результати заліків

Призначити повторні заліки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

 

 

____________________
                (посада)
            М. П.

___________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

 

 

____________________
                 (посада)

___________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________________
                (посада)

___________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.10.2015 р. N 612)

 

 
Зразок

Додаток 5
до Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України
(пункт 3.11)

ПОСВІДЧЕННЯ
про проходження навчання з питань пожежної безпеки

ПОСВІДЧЕННЯ
про проходження навчання з питань
пожежної безпеки

Видано ___________________________________
                                              (прізвище та ініціали)

Посада __________________________
Місце служби (роботи) _____________________
_________________________________________

Місце проведення навчання ________________
       (вказується об'єкт Держспецзв'язку, на базі якого

________________________________________
                                  проведено навчання)

ВІДОМІСТЬ
про перевірку знань

Перевірку знань пройшов ___________________
_________________________________________
                   (прізвище, ім'я та по батькові, коли і де)

_________________________________________

М. П.

Підстава: протокол
засідання комісії від


"___" __________ 20__ року
N _________

Голова комісії ____________________________
                                                 (прізвище, підпис)

Власник посвідчення пройшов навчання та склав заліки.

 

Підстава: протокол
засідання комісії від


"___" __________ 20__ року N _______
М. П.

Голова комісії _________________________
                                                   (прізвище, підпис)

"___" __________ 20__ року
Реєстраційний N __________

Обкладинка посвідчення
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ

про проходження навчання з питань
пожежної безпеки

 

 

КНИГА
обліку видачі посвідчень про проходження навчання з питань пожежної безпеки

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування підрозділу та посада

Номер посвідчення та номер протоколу комісії

Дата видачі

Підпис про одержання

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Примітка. Книга нумерується, прошнуровується та скріплюється печаткою.

____________

Опрос