Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Правилам сертификации экземпляра государственного воздушного судна Украины

Минобороны
Приказ от 22.01.2014 № 44
действует с 14.03.2014

ЗМІНИ
до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1 слова "та контролю" виключити;

2) в абзаці п'ятому пункту 1.3 слово "(контролем)" виключити.

2. У розділі II:

1) абзац третій пункту 2.7 після слів "на ремонтних підприємствах" доповнити словами "робіт з переведення на експлуатацію за технічним станом";

2) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Сертифікат (спеціальний сертифікат) льотної придатності підписується начальником Управління регулювання діяльності державної авіації України (у разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки) та скріплюється гербовою печаткою Управління регулювання діяльності державної авіації України.".

3. У розділі III:

1) пункт 3.5 після слова та цифри "(додаток 5)" доповнити словами "(далі - перелік агрегатів)";

2) пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Перелік агрегатів надсилається до Управління регулювання діяльності державної авіації України.

Якщо під час експлуатації державного повітряного судна ресурс (строк служби) будь-якого комплектуючого виробу, блока, агрегату (далі - виріб) із переліку агрегатів закінчується раніше строку дії сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності, експлуатуюча організація здійснює заходи щодо заміни цього виробу або продовження його ресурсу (строку служби), про що не пізніше ніж за п'ять діб до закінчення його ресурсу (строку служби) повідомляє Управління регулювання діяльності державної авіації України.

У разі відсутності можливості заміни такого виробу чи продовження його ресурсу (строку служби) експлуатуюча організація повідомляє Управління регулювання діяльності державної авіації України, повертає сертифікат (спеціальний сертифікат) льотної придатності.";

3) у пункті 3.8 слово "контролю" замінити словом "перевірки".

4. У тексті розділу IV слова "заява та акт" у всіх відмінках замінити словами "заява, акт та перелік агрегатів" у відповідних відмінках.

5. У розділі VII:

1) у абзаці другому пункту 7.1 слова "начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України" замінити словами "першим заступником Міністра оборони України";

2) у заголовку слово "Контроль" у всіх відмінках замінити словом "Перевірка" у відповідних відмінках;

3) у тексті слово "контроль" у всіх відмінках замінити словом "перевірка" у відповідних відмінках.

6. У розділі VIII:

1) абзац другий пункту 8.1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

2) абзац другий пункту 8.3 виключити;

3) пункт 8.4 викласти в такій редакції:

"8.4. Управління регулювання діяльності державної авіації України під час перевірок здійснює контроль за виконанням суб'єктами державної авіації вимог цих Правил щодо залучення державних повітряних суден до польотів.".

7. Пункт 9.4 розділу IX виключити.

8. У пункті 6 додатка 4 до Правил слово і цифри "пунктом 2.6" замінити словом і цифрами "пунктом 2.7".

9. У тексті Правил та додатках до них слова "стан льотної придатності", "Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України" у всіх відмінках замінити словами "льотна придатність", "Управління регулювання діяльності державної авіації України" у відповідних відмінках.

 

Начальник Управління регулювання
діяльності державної авіації України

І. С. Руснак

Опрос