Идет загрузка документа (655 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Сборника норм времени на поверку средств измерительной техники

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ, Сборник от 23.01.2014 № 62
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2014

м. Київ

N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2014 р. за N 227/25004

Про затвердження Збірника норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 21 грудня 2015 року N 1719)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та з метою проведення єдиної в державі технічної політики щодо забезпечення єдності вимірювань

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Збірник норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗБІРНИК
норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки

1. Цей Збірник застосовується державними підприємствами та установами, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, підприємствами (їх об'єднаннями), установами і організаціями незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України (далі - підприємства-виконавці), для проведення повірки засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) відповідно до закону.

2. Наведені в цьому Збірнику норми часу є типовими для всіх підприємств-виконавців і встановлені для виконання робіт з повірки ЗВТ з урахуванням часу на:

проведення операцій повірки згідно з документами на методики повірки ЗВТ. Зміст операцій повірки, її обсяг та перелік обладнання, що використовується під час цих робіт, регламентуються відповідними методиками повірки ЗВТ, які є обов'язковими для підприємств-виконавців;

підготовчо-заключні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби виконавця.

3. У цьому Збірнику використовуються такі терміни:

норма часу - установлена середня величина затрат праці (людино-години), яка необхідна і достатня для виконання робіт з повірки ЗВТ різними виконавцями за однією і тією самою методикою повірки при заданих організаційно-технічних умовах робочого місця;

норма часу підприємства - власна норма часу з повірки ЗВТ підприємства-виконавця, яка встановлюється з урахуванням ступеня автоматизації та продуктивності повірочного обладнання.

4. Наведені в цьому Збірнику границі діапазонів вимірювань ЗВТ (довжина, маса, об'єм, напруга, потужність тощо), у яких указано "до", слід розуміти як "включно".

5. Норми часу призначені для використання при визначенні вартості повірки ЗВТ згідно з Методикою визначення вартості метрологічних робіт і послуг, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 червня 2012 року N 706, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за N 1696/22008.

6. Норми часу підприємства на повірку ЗВТ, не передбачених цим Збірником, установлюються з урахуванням зазначених норм часу та/або норм часу підприємства на повірку аналогічних ЗВТ, або на підставі хронометражної карти, форма якої наведена в додатку до цього наказу.

Таблиця 1

Вимірювання геометричних величин

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

01001

Автоколіматори візуальні

усіх типів

РД 50-434-83

3,7

2

01002

Автоколіматори фотоелектричні

- " -

РД 50-434-83

3,3

3

01003

Автоколіматори, робочий еталон 1 розряду

- " -

МПУ 045/01-2003

40,0

4

01004

Автоколіматори, робочий еталон 2 розряду

- " -

- " -

33,4

5

01005

Автоколіматори, робочий еталон 3 розряду

- " -

- " -

30,0

6

01006

Автоколімаційна установка для повірки нівелірів, робочий еталон 3 розряду

АУПН та аналогічні

МПУ 142/01-2003

19,0

7

01007

Бабки вимірювальні

усіх типів

розділ ЕД

1,4

8

01008

Биттєміри для зубчатих коліс

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.147:2008

1,3

9

01009

Бруски контрольні, робочий еталон 3 розряду (за одну поверхню)

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.345:2008

7,3

10

01010

Бруски контрольні (за одну робочу поверхню)

- " -

- " -

2,9

11

01011

Бусолі

- " -

МИ 1815-88, МИ 1816-87, МИ 1817-87, ГКНИП 17-199-85

2,8

12

01012

Валки контрольні

- " -

розділ ЕД

1,1

13

01013

Вимірювач опадів автоматичний

ВОА-1 та аналогічні

- " -

8,0

14

01014

Вставки до різьбових мікрометрів

усіх типів

МИ 2077-90

0,8

15

01015

Глибиноміри

- " -

МИ 2006-89, МИ 2018-89

0,7

16

01016

Голівки вимірювальні важільно-зубчасті

- " -

МИ 2195-92

0,9

17

01017

Голівки оптичні розподілювальні з ціною поділки 1"; 2"

- " -

ГОСТ 8.046-85

12,7

18

01018

Голівки оптичні розподілювальні з ціною поділки 5"; 10"

- " -

- " -

5,0

19

01019

Голівки оптичні розподілювальні з ціною поділки 60"

- " -

- " -

3,5

20

01020

Гоніометри, робочі еталони 1, 2 розрядів

- " -

МПУ 048/01-2003

46,7

21

01021

Гоніометри, робочі еталони 3 розряду

усіх типів

МПУ 047/01-2003

29,2

22

01022

Гоніометри

ГС-1М, ГС-2 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.266:2008

13,4

23

01023

Гоніометри

ГС-1Л та аналогічні

МИ 1120-86

8,4

24

01024

Гоніометри

Г-5М, ГС-5, ГС-5Э та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.266:2008

7,4

25

01025

Діафрагми стандартні

усіх типів

ГОСТ 8.563.1-97

3,6

26

01026

Дигітайзери

- " -

МПУ 049/01-2003

6,7

27

01027

Дилатометри

ДКВ-5 та аналогічні

МИ 294-83

10,0

28

01028

Дефектоскопи акустичні

АД-40И, АД-60С та аналогічні

МИ 418-83

7,9

29

01029

Дефектоскопи вихрострумові

ВД-23, ВД-80К, ВД-30К та аналогічні

МИ 27-75, МИ 418-83, ДСТУ ГОСТ 8.283:2008

3,8

30

01030

Дефектоскопи магнітні

МД-40К, МД-42К, ПМД-70, МД-50 та аналогічні

МИ 27-75, ДСТУ ГОСТ 8.283:2008

3,1

31

01031

Дефектоскопи вихрострумові спеціалізовані

ВД-11НФ та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.283:2008

2,3

32

01032

Дефектоскопи ультразвукові

УД2-12, УД-10П, УД-10УА, ДУК-66ПМ, УД-11ПУ та аналогічні

МИ 571-84, МИ 436-84, ДСТУ ГОСТ 8.283:2008

11,7

33

01033

Дефектоскопи ультразвукові мікропроцесорні

USN-52, УД4Т, ЕРОСН-III, УД2-70 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.283:2008

12,7

34

01034

Довжиноміри горизонтальні з цифровим відліком

ИЗГ-5 та аналогічні

ГОСТ 12441-66

6,7

35

01035

Довжиноміри вертикальні з цифровим відліком

ИЗВ-5 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.114:2008

3,8

36

01036

Довжиноміри оптичні

ДВО, ДВЭ, ДГЭ та аналогічні

МУ 341, МИ 316-83

2,0

37

01037

Дротики та ролики для середнього діаметра різьби від 0,1 до 35 мм (за одиницю)

усіх типів

МИ 2078-90

0,4

38

01038

Імітатор ехо-сигналів

- " -

розділ ЕД

8,6

39

01039

Евольвентоміри, робочий еталон 2 розряду

- " -

МИ 2130-91

6,7

40

01040

Евольвентоміри

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.376:2008

5,0

41

01041

Екзаменатори, робочий еталон 1 розряду

- " -

ДСТУ ГОСТ 13012:2008

50,8

42

01042

Екзаменатори, робочий еталон 2 розряду

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 13012:2008

20,0

43

01043

Екзаменатори, робочі еталони 3, 4 розрядів

- " -

- " -

10,9

44

01044

Екзаменатори

- " -

- " -

3,3

45

01045

Екзаменатори геодезичні

- " -

- " -

7,4

46

01046

Еталони чутливості (за комплекти 1 - 3)

ЭЧК 1-3 та аналогічні

МИ 564-84

3,3

47

01047

Зразки стандартні для капілярної та магнітопорошкової дефектоскопії

КД, МД та аналогічні

ПНАЄГ-7-015-89, ГОСТ 18442-80, ПНАЄГ-7-018-89

4,3

48

01048

Зразки стандартні для ультразвукової дефектоскопії, товщинометрії та структуроскопії (за 1 зразок)

усіх типів

ГОСТ 14782-86, МИ 1800-87

6,7

49

01049

Зразки шорсткості поверхні (порівняння), за одиницю

- " -

МИ 1850-88

0,8

50

01050

Зубоміри

- " -

МИ 181-79

1,8

51

01051

Індикатори важільно-зубчасті багатообертові з ціною поділки 0,001; 0,002 мм

- " -

МИ 1876-88

1,5

52

01052

Індикатори годинникового типу до 25 мм

- " -

МИ 2192-92

0,7

53

01053

Інтерферометри для вимірювання неплощинності, робочий еталон 1 розряду

- " -

МИ 500-84, МИ 501-84

43,4

54

01054

Інтерферометри для вимірювання неплощинності

- " -

- " -

6,9

55

01055

Інтерферометри контактні

- " -

Інструкція 102-58

5,0

56

01056

Інтерферометри лазерні

- " -

МИ 1214-86

20,0

57

01057

Калібратор тензометрів

КТ та аналогічні

МИ 782-85

20,0

58

01058

Катетометри

усіх типів

МИ 1586-86

6,9

59

01059

Квадранти оптичні

- " -

ГОСТ 8.393-80

4,0

60

01060

Кільця до сферометра (за одиницю)

- " -

МИ 8.089-73

6,7

61

01061

Кільця для повірки нутромірів, робочий еталон 4 розряду від 3 до 200 мм (за одиницю)

- " -

МИ 82-87

1,8

62

01062

Кільця установочні від 3 до 50 мм (за одиницю)

- " -

МИ 2106-90

1,2

63

01063

Кіпрегелі

- " -

МИ 1966-89, ГКНИП 17-198-85

6,7

64

01064

Колеса зубчасті вимірювальні, модуль більше 1 мм (за один параметр)

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.235:2008

3,4

65

01065

Колеса зубчасті вимірювальні, модуль до 1 мм (за один параметр)

- " -

- " -

13,4

66

01066

Компаратори горизонтальні, робочий еталон 3 розряду

ИЗА-8 та аналогічні

МИ 284-82

13,4

67

01067

Компаратори горизонтальні

ИЗА-2, ИЗА-7 та аналогічні

Інструкція 70-59

2,1

68

01068

Компаратор з перфлектометром до 200 мм

усіх типів

розділ ЕД

13,4

69

01069

Крокоміри

- " -

МИ 1265-86, МИ 1303-86

1,8

70

01070

Кругломіри

модель 290 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.481:2008

22,3

71

01071

Курвіметри

усіх типів

МПУ 051/01-2003

2,0

72

01072

Кутники повірочні 90°, клас 0

- " -

МИ 1799-87

2,5

73

01073

Кутники повірочні 90°, будівельні та теслярські

- " -

- " -

1,1

74

01074

Кутовий масштаб

УМ-01 та аналогічні

розділ ЕД

8,9

75

01075

Кутоміри

усіх типів

МИ 2131-90

1,2

76

01076

Лазерний вимірювач висоти хмар

ЛВВХ та аналогічні

розділ ЕД

28,0

77

01077

Лінійки вимірювальні, метри брускові та складні

усіх типів

МИ 2024-89, МИ 1848-88, Інструкція 86-55

0,4

78

01078

Лінійки для підбору окулярних оправ

- " -

розділ ЕД

1,7

79

01079

Лінійки лекальні

- " -

МИ 1729-87

1,8

80

01080

Лінійки оптичні, робочий еталон 1 розряду

- " -

МИ 2082-90

26,7

81

01081

Лінійки повірочні, робочі еталони 2, 3 розрядів

- " -

МИ 1729-87

21,4

82

01082

Лінійки оптичні

- " -

МИ 2082-90

8,0

83

01083

Лінійки повірочні (за одну поверхню)

- " -

МИ 1729-87

5,1

84

01084

Лінійки синусні 1, 2 класів

- " -

МИ 2191-92

5,0

85

01085

Лічильники метражу

- " -

ОСТ 160.886.081

4,0

86

01086

Луноофтальмоскопи

ЭОС-22 та аналогічні

розділ ЕД

10,0

87

01087

Лупи вимірювальні

усіх типів

- " -

1,2

88

01088

Машини для вимірювання довжини текстильного полотна

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.471:2008

4,7

89

01089

Машини електронні для вимірювання площ шаблонів та лекал

усіх типів

розділ ЕД

3,9

90

01090

Машини оптико-механічні вимірювальні (за один метр)

ИЗМ та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.336:2008

7,0

91

01091

Машини шкіромірні

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 13818:2008

3,1

92

01092

Метр-компаратори робочого еталону 3 розряду

МК та аналогічні

МИ 936-85

3,0

93

01093

Метроштоки

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.247:2009

1,8

94

01094

Міжвісеміри

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.490:2008

1,3

95

01095

Мікроінтерферометри

МИИ-4 та аналогічні

МИ 120-77

6,4

96

01096

Мікрометри до 100 мм

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.411:2009, МИ 782-85, МИ 2051-90, МИ 2077-90, МИ 2087-90, МУ 235

0,9

97

01097

Мікрометри окулярні

- " -

МИ 350-83

2,4

98

01098

Мікроскопи відлікові

- " -

МИ 36-75

1,5

99

01099

Мікроскопи інструментальні

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.003:2008

4,9

100

01100

Мікроскопи подвійні

МИС-11 та аналогічні

Інструкція 147-58

6,4

101

01101

Мікроскопи універсальні

усіх типів

МИ 236-81

10,5

102

01102

Мікрокатори, мінікатори, мікатори

- " -

МИ 53-87, МИ 1790-87, МИ 1813-87

1,8

103

01103

Мініметри широкошкальні

- " -

розділ ЕД

0,9

104

01104

Міра евольвентна, робочий еталон 3 розряду (за профіль)

- " -

МИ 2165-91

7,5

105

01105

Міри акустичної довжини

МАД-0.5 та аналогічні

ГИЦА 943129-001ПМ

13,4

106

01106

Міри висоти нерівності одноштрихові і ступінчаті з цифровим відліком

усіх типів

ДСТУ 5017:2008

3,5

107

01107

Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 1 розряду від 0,1 до 10 мм (за одиницю)

МКП та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.367:2009, МИ 1604-87

5,0

108

01108

Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 1 розряду від 10,5 до 50 мм (за одиницю)

- " -

- " -

6,7

109

01109

Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 1 розряду від 60 до 100 мм (за одиницю)

- " -

- " -

10,2

110

01110

Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 2 розряду від 0,1 до 100 мм та робочі класу 1 (за одиницю)

МКП та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.367:2009, МИ 1604-87

0,6

111

01111

Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 2 розряду від 100 до 500 мм (за одиницю)

- " -

- " -

5,4

112

01112

Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 2 розряду від 600 до 1000 мм (за одиницю)

- " -

- " -

6,7

113

01113

Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 3 розряду від 0,1 до 100 мм (за одиницю)

- " -

МИ 2079-90, МИ 1604-87

0,5

114

01114

Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 3 розряду від 100 до 1000 мм (за одиницю)

- " -

- " -

4,0

115

01115

Міри довжини штрихові, робочий еталон 3 розряду (за один інтервал)

типи I, II, IV та аналогічні

МИ 1987-89

3,7

116

01116

Міри площинного кута призматичні класів 0 - 2 (за один кут)

типи 1 - 4

МИ 1758-87

0,2

117

01117

Міри площинного кута призматичні, робочий еталон 1 розряду (за один кут)

тип 4

- " -

3,4

118

01118

Міри площинного кута призматичні, робочий еталон 2 розряду (за один кут)

типи 4, 5

- " -

1,2

119

01119

Міри площинного кута призматичні, робочий еталон 3 розряду (за один кут)

типи 1 - 4

- " -

0,65

120

01120

Міри кутові спеціальні для контролю метрологічних характеристик комп'ютеризованих стендів регулювання розвал-сходження коліс автомобілів

усіх типів

МПУ 099/01-2003

15,0

121

01121

Міри товщини покриття (за зразок)

- " -

МИ 1903-88

0,7

122

01122

Міри установочні до мікрометрів понад 100 мм

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.411:2009, МИ 782-85, МУ 235

0,8

123

01123

Міри шорсткості з регулярним профілем, робочий еталон 2 розряду

ОМШ та аналогічні

МПУ 052/01-2003

5,9

124

01124

Мікронівеліри, робочий еталон 2 розряду

МН та аналогічні

ДСТУ 3386-96

8,0

125

01125

Набір приладдя до кінцевих мір довжини (за пару боковиків)

усіх типів

МИ 2066-90

1,9

126

01126

Нівеліри високоточні оптико-механічні

Н05 та аналогічні

МПУ 164/01-2003

13,4

127

01127

Нівеліри точні

Н3 та аналогічні

ГКИНТ 17-196-85

8,4

128

01128

Нівеліри технічні

Н10 та аналогічні

- " -

6,7

129

01129

Нормалеміри

усіх типів

МИ 1440-86, МИ 1946-88

0,9

130

01130

Ножі вимірювальні (за одиницю)

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.236:2008

1,0

131

01131

Нутроміри індикаторні

- " -

МИ 2194-92

1,8

132

01132

Нутроміри мікрометричні від 50 до 1250 мм

НМ та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 17215:2009

8,7

133

01133

Нутроміри мікрометричні від 150 до 6000 мм

- " -

- " -

14,9

134

01134

Об'єкт-мікрометри, робочий еталон 2 розряду

усіх типів

МИ 1721-87, МИ 1987-89

3,4

135

01135

Об'єкт-мікрометри

ОМО, ОМП та аналогічні

МИ 253-87

2,9

136

01136

Оптикатори

усіх типів

МИ 1863-88

3,5

137

01137

Оптиметри

- " -

МИ 1958-89

3,5

138

01138

Периметри настільні

- " -

розділ ЕД

2,5

139

01139

Планіметри пропорційні та кореневі (за радіус)

- " -

МИ 1053-85

0,6

140

01140

Планіметри полярні

- " -

- " -

4,0

141

01141

Пластини плоскі скляні, робочі еталони 2, 3 розрядів

- " -

ГОСТ 8.215-76

4,0

142

01142

Пластини плоскі скляні 1 класу

ПИ та аналогічні

- " -

2,4

143

01143

Пластини плоскі скляні 2 класу

- " -

- " -

1,5

144

01144

Пластини плоскопаралельні скляні (за одиницю)

- " -

МИ 1875-88

1,0

145

01145

Плити повірочні, робочий еталон 2 розряду

усіх типів

МИ 2007-89

20,0

146

01146

Плити повірочні, робочий еталон 3 розряду

- " -

- " -

16,7

147

01147

Плити повірочні 1 - 3 класів (за кожний метр)

- " -

- " -

5,4

148

01148

Нівеліри лазерні

- " -

МПУ 100/01-2003

6,7

149

01149

Плоскоміри, робочий еталон 3 розряду

- " -

розділ ЕД

4,6

150

01150

Приймачі GPS одночастотні геодезичного призначення

- " -

МПУ 054/01-2003

40,3

151

01151

Приймачі GPS двочастотні геодезичного призначення

- " -

МПУ 055/01-2003

43,7

152

01152

Призми повірочні та розмічувальні

- " -

МИ 2031-89

2,5

153

01153

Прилади для визначення відхилення паралельності вимірювальних поверхонь мікрометрів

ППМ-600 та аналогічні

МИ 218-80

2,6

154

01154

Прилади для повірки ультразвукової діагностичної апаратури

моделі УД-113, УД-2В та аналогічні

МИ 1527-86

3,4

155

01155

Прилади

модель 2313-2М та аналогічні

розділ ЕД

6,7

156

01156

Прилади для визначення товщини захисного шару бетону та розташування арматури

ИЗС та аналогічні

МИ 369-83

3,4

157

01157

Прилад для визначення лінійних розмірів кузовів автомобілів

усіх типів

розділ ЕД

21,5

158

01158

Прилад для вимірювання люфту керма автомобілів

- " -

- " -

7,6

159

01159

Прилад для повірки ультразвукових дефектоскопів

ЦП-10ПУ та аналогічні

МИ 1165-86

6,7

160

01160

Прилади вимірювальні двокоординатні

усіх типів

МИ 1342-86

12,0

161

01161

Прилади для визначення неплощинності

ППС-11 та аналогічні

розділ ЕД

6,5

162

01162

Прилади для контролю виробів на биття в центрах

усіх типів

МИ 1304-86

1,0

163

01163

Прилади для повірки вимірювальних головок, робочий еталон 2 розряду

- " -

розділ ЕД

5,0

164

01164

Прилади для повірки індикаторів, робочий еталон 4 розряду

- " -

МУ 342

4,5

165

01165

Прилади вертикального проектування

- " -

ГКИНП 17-196-85

10,0

166

01166

Прилад контролю центричності електродів

- " -

розділ ЕД

8,6

167

01167

Прилади для повірки колійних шаблонів

ППШ та аналогічні

МИ 1316-86

2,9

168

01168

Прилади для повірки мір площинного кута призматичних (контактні), робочий еталон 3 розряду

КПУ та аналогічні

ГОСТ 15031-69

4,0

169

01169

Прилади для повірки синусних лінійок

АПСЛ та аналогічні

розділ ЕД

6,7

170

01170

Прилади показувальні з індуктивними перетворювачами

усіх типів

- " -

4,2

171

01171

Прилади універсальні зубовимірювальні електронні

ИР-200, ТА-450 та аналогічні

МИ 1579-86

7,1

172

01172

Прилади універсальні зубовимірювальні механічні

усіх типів

- " -

2,5

173

01173

Пристрої для вимірювання внутрішніх розмірів

ИЗО-1 та аналогічні

розділ ЕД

1,7

174

01174

Пристрої для повірки плит та лінійок

усіх типів

- " -

1,7

175

01175

Пристрій поворотний для вимірювання світлорозподілу фар і сили світла ламп

усіх типів

розділ ЕД

30,0

176

01176

Пристрої з мікрометричною голівкою для повірки індикаторів та індикаторних нутромірів, робочий еталон 4 розряду

- " -

МИ 1601-87

2,6

177

01177

Прогиноміри

6 ПАО Максимова та аналогічні

МИ 956-85

1,6

178

01178

Проектори вимірювальні

усіх типів

МИ 1825-86

4,0

179

01179

Проектори профільні

VS-16 та аналогічні

МПУ 056/01-2003

12,6

180

01180

Профілографи-профілометри, робочий еталон 1 розряду

усіх типів

МПУ 057/01-2003

26,7

181

01181

Профілографи-профілометри, робочий еталон 2 розряду

- " -

- " -

12,5

182

01182

Профілографи-профілометри

- " -

розділ ЕД

5,0

183

01183

Рейки для контролю прямолінійності

РК-1 та аналогічні

ИІ-75

0,7

184

01184

Рейки нівелірні (за один метр)

РН та аналогічні

ГКИНП 17-196-85

0,9

185

01185

Рейки нівелірні інварні (за один метр)

усіх типів

- " -

3,4

186

01186

Рівні електронні, робочий еталон 2 розряду

- " -

МПУ 058/01-2003

16,2

187

01187

Рівні електронні

- " -

МИ 390-87, МИ 811-85, МИ 1532-86, ГОСТ 15982-70

5,1

188

01188

Рівні з мікрометричним подаванням ампули

- " -

ГОСТ 15982-70

2,5

189

01189

Рівні брускові

- " -

МИ 1532-86

2,0

190

01190

Рулетки вимірювальні металеві понад 20 м та з лотом 2, 3 класів

- " -

МИ 1780-87

1,1

191

01191

Рулетки вимірювальні металеві до 20 м 2, 3 класів

- " -

- " -

0,8

192

01192

Світловіддалеміри

група П та аналогічні

ГКИНП 17-197-85

37,5

193

01193

Світловіддалеміри

група Г та аналогічні

- " -

41,7

194

01194

Світловіддалеміри

група Т та аналогічні

- " -

22,5

195

01195

Світловіддалеміри лазерні ручні

усіх типів

МПУ 059/01-2003

3,0

196

01196

Системи вимірювальні з растровими та індуктивними перетворювачами

- " -

розділ ЕД

12,7

197

01198

Скоби з відліковим пристроєм до 100 мм

- " -

МИ 1919-88

1,3

198

01199

Стенди регулювання розвалу і сходження коліс автомобілів комп'ютеризовані

усіх типів

МПУ 050/01-2003

34,2

199

01200

Стенди регулювання розвалу і сходження коліс автомобілів оптико-електронні, оптико-механічні та лазерні

- " -

МПУ 053/01-2003

25,0

200

01201

Структуроскопи вихореструменеві, магнітні

- " -

розділ ЕД

7,7

201

01202

Стійки і штативи

- " -

МИ 1673-87

0,4

202

01203

Стенди для калібрування крапкових шаблонів

- " -

розділ ЕД

8,6

203

01204

Стенди для повірки колієвимірювальних шаблонів

- " -

МПУ 060/01-2003

8,6

204

01205

Столи круглі

СТ-9 та аналогічні

МИ 319-83

1,4

205

01206

Столи промірні

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.471:2008

2,7

206

01207

Столи подільні оптичні

- " -

МУ 238

5,0

207

01208

Столики для повірки щупів

- " -

розділ ЕД

0,5

208

01209

Стрічки вимірювальні, робочий еталон 3 розряду

- " -

МИ 1780-87

10,0

209

01210

Сферометри

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.089:2008

6,8

210

01211

Тахеометри

- " -

ГКИНП 17-198-85

27,45

211

01212

Тензометри

- " -

Інструкція 236-56

1,9

212

01213

Теодоліти

Т 05, Т 1 та аналогічні

ГКИНП 17-195-85

20,0

213

01214

Теодоліти оптико-механічні та електронні

Т 2, FET та аналогічні

МПУ 164/01-2003

16,7

214

01215

Теодоліти

Т 5 та аналогічні

ГКИНП 17-195-85

10,0

215

01216

Теодоліти

Т 30 та аналогічні

- " -

6,7

216

01217

Товщиноміри і стінкоміри індикаторні

усіх типів

МИ 1724-87, МИ 1814-87

0,8

217

01218

Товщиноміри покриття

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.502:2009

3,8

218

01219

Товщиноміри ультразвукові

Кварц-6, Кварц-15, УТ-55Б, УТ-93П та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.495:2009, МИ 40-75, МИ 787-85, МИ 431-84, МИ 1272-86

7,5

219

01220

Тонометр-тонограф

ТНЦ, ТНГ та аналогічні

МП БРИД 94.1222.001ИП

14,3

220

01221

Ультразвукові діагностичні апарати

"SIEMENS SL-1" та аналогічні

МПУ 061/10-2003

16,7

221

01222

Ультразвукові перетворювачі

"Приз Д1", "Приз 5" та аналогічні

МИ 1267-86

2,5

222

01223

Ультразвукові структуроскопи (вимірювачі швидкості, затухання ультразвуків)

УК-10ПМС, УС-12, УКБ-1 та аналогічні

МИ 1089-86, МИ 834-85, МИ 43-75

6,7

223

01224

Установка для повірки товщиномірів покриття

усіх типів

МИ 231-81

10,0

224

01225

Установка для повірки ультразвукових дефектоскопів

- " -

МИ 1165-86

6,7

225

01226

Установка для повірки ультразвукових товщиномірів

- " -

МИ 231-81

11,7

226

01227

Центри підвищені

- " -

розділ ЕД

1,2

227

01228

Шаблони колійні контрольні від 0 до 1525 мм

- " -

МИ 1795-87, Інструкція 93-58

1,3

228

01229

Шаблони колієвимірювальні

ПШ, ЦУП-1, ЦУП-2Д та аналогічні

МИ 1316-86, ИНШК-273 И 08809.000И, розділ ЕД

1,3

229

01230

Шкали скляні від 0 до 200 мм, робочий еталон 2 розряду

тип II-Б та аналогічні

МИ 1721-87

13,4

230

01231

Шкали скляні від 0 до 100 мм, робочий еталон 2 розряду

- " -

- " -

8,4

231

01232

Шкали скляні від 0 до 50 мм, робочий еталон 2 розряду

- " -

- " -

5,0

232

01233

Шкали з перехрестям

ШК2 та аналогічні

МУ 159

3,4

233

01234

Штангенрейсмаси до 200 мм

усіх типів

МИ 2190-92

0,5

234

01235

Штангенглибиноміри

- " -

МИ 2196-92

0,4

235

01236

Штангензубоміри

- " -

МИ 524-89

0,4

236

01237

Штангенциркулі понад 200 до 1000 мм

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.113:2009

0,9

237

01238

Щупи (за одиницю)

- " -

МИ 1893-88

0,3

238

01239

Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 4 розряду від 0,1 до 100 мм та робочі 2 - 5 класів (за одиницю)

МКП та аналогічні

МИ 2079-90, МИ 1604-87

0,4

239

01240

Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 4 розряду від 100 до 1000 мм та робочі 1 - 5 класів (за одиницю)

- " -

МИ 2186-92, МИ 1604-87

3,0

240

01241

Нівеліри електронні

усіх типів

МПУ 164/01-2003

13,4

241

01242

Профілометр

моделі 240, 253, 283, 296 та аналогічні

ГОСТ 8.241-86

2,4

242

01243

Стенд спеціальний для повірки приладів ИЗС-10МН

-

розділ ЕД

14,4

243

01244

Рулетка гідрогеологічна довжиною до 30 м

ГРТУ та аналогічні

- " -

5,1

244

01245

Рулетка гідрогеологічна довжиною понад 30 м

- " -

- " -

10,3

245

01246

Міра площі (контрольний шаблон) для настройки фотоелектронних та шкіромірних машин

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 13818:2008

1,6

246

01247

Міри довжини штрихові робочі (за інтервал)

- " -

МИ 1987-89

2,0

247

01248

Прилад для вимірювання товщини клина та прогину пластин

О9ЭР-2,5-0,04 та аналогічні

розділ ЕД

21,6

248

01249

Установка автоколімаційна для повірки нівелірів та теодолітів

АУПНТ та аналогічні

МПУ 142/01-2003

32,0

249

01250

Пропорціоноскоп

модель 144000 та аналогічні

розділ ЕД

23,2

250

01251

Рейка дорожня універсальна (ухиломір)

усіх типів

- " -

8,8

251

01252

Прилад для вимірювання товщини дна пластику

CONTROLE, MAGNA, MIKE, MBT 7000 та аналогічні

- " -

15,2

252

01253

Прилад для визначення пенетрації нафтових бітумів (пенетрометр)

усіх типів

- " -

5,3

253

01254

Стіл складальний

Mathemat та аналогічні

- " -

30,4

254

01255

Датчик вимірювання ухилу та лінійного переміщення

усіх типів

- " -

8,0

255

01256

Вимірювальна система

"EASY-LASER" та аналогічні

- " -

26,0

256

01257

Рейки снігомірні переносні та стаціонарні

М-103М, М-104М та аналогічні

М-27.00.000 МП, М-26.00.000 МП

0,35

257

01258

Рейки льодоснігомірні

ГР-31М та аналогічні

ГР 8.00.000 МП

0,6

258

01259

Прилад телескопічний

ПТ-550 та аналогічні

розділ ЕД

9,3

259

01260

Установка для створення та визначення кута природного нахилу навалювальних вантажів

усіх типів

- " -

11,5

260

01261

Вимірювач довжини кабелю

усіх типів

розділ ЕД

1,2

261

01262

Дилатометри інтерференційні

ДИД-2 та аналогічні

- " -

7,0

262

01263

Зразки стандартні для вихроструменевого неруйнівного контролю (за одиницю)

усіх типів

ТИ 143-КЛ-27-2001

2,00

263

01264

Прилад для вимірювання внутрішніх та зовнішніх розмірів підшипників

- " -

ДЗ 13-2М.00.000ПС

3,50

264

01265

Прилад для вимірювання діаметра кілець підшипників

- " -

розділ ЕД

1,80

265

01266

Різьбомір

- " -

- " -

0,80

266

01267

Ростомір

- " -

- " -

0,30

267

01268

Скоба вимірювальна

МЛ та аналогічні

- " -

2,20

268

01269

Стрічка землемірна

ЛЗ, ЛЗШ та аналогічні

ГКИНП 17-197-85

1,80

269

01270

Шаблон зварювальника

УШС та аналогічні

розділ ЕД

1,00

270

01271

Штанген

ВВП та аналогічні

- " -

2,40

271

01272

Міри площинного кута призматичні, робочий еталон 4 розряду (за один кут)

типи 1 - 4

МИ 1758-87

0,4

272

01273

Кільця установочні від 50 до 200 мм (за одиницю)

усіх типів

МИ 2106-90

1,7

273

01274

Мікрометри понад 100 мм

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.411:2009, МИ 782-85, МИ 2051-90, МИ 2077-90, МИ 2087-90, МУ 235

1,0

274

01275

Міри установочні до мікрометрів до 100 мм

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.411:2009, МИ 782-85, МИ 2077-90, МУ 235

0,6

275

01276

Рівні рамні

- " -

МИ 1532-86

2,6

276

01277

Скоби з відліковим пристроєм понад 100 мм

- " -

МИ 1919-88

1,7

277

01278

Штангенрейсмаси понад 200 мм

- " -

МИ 2190-92

0,9

278

01279

Штангенциркулі до 200 мм

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.113:2009

0,6

279

01280

Штангенциркулі понад 1000 мм

- " -

- " -

1,5

280

01281

Дефектоскопи для випробувань суцільності ізоляції

- " -

розділ ЕД

6,0

281

01282

Дефектоскопи багатоканальні ультразвукові:
за 4 вимірювальні канали;
за кожний додатковий вимірювальний канал

усіх типів

розділ ЕД

16,0
 
2,5

282

01283

Міри установочні до нутромірів мікрометричних

- " -

ДСТУ ГОСТ 17215:2009

1,2

283

01284

Приймачі DGPS, приймачі супутникових навігаційних систем та мобільні GPS

- " -

МПУ 225/01-2008

13,5

284

01285

Координатний поворотний стіл

КПА-5 та аналогічні

МПУ 226/01-2008

19,0

285

01286

Стенд коліматорний для повірки нівелірів, теодолітів та приладів вертикального проектування

АУПНТ та аналогічні

МПУ 142/01-2003

15,3

286

01287

Вимірювач нижньої межі хмар

"Промінь"

розділ ЕД

14,0

287

01288

Промислова відеосистема для дистанційного вимірювання геометричних розмірів

IPLEX SA-2 та аналогічні

МПУ 227/01-2008

64,0

288

01289

Вимірювач геометричних розмірів дорогоцінного каміння

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.113:2009

1,6

289

01290

Циркометр

- " -

МИ 2106-90

3,2

290

01291

Система для вимірювання геометричних параметрів банки алюмінієвої

BW 06 та аналогічні

МПУ 228/01-2008

24,0

291

01292

Кутомір-ухиломір

усіх типів

МПУ 183/01-2006

5,6

292

01293

Інклінометр гіроскопічний

- " -

МПУ 229/01-2008

7,6

293

01294

Стіл інклінометричний

- " -

МПУ 230/01-2008

10,2

294

01295

Нутроміри з ціною поділки 0,001 та 0,002 мм

- " -

МИ 2193-92

3,5

295

01296

Штангенциркулі шляхові

ПШВ

МИ 516-84

2,3

296

01297

Камери Горяєва, Фукс-Розенталя (за сітку)

БКГ-4 та аналогічні

МПУ 01-003-2005

1,4

297

01298

Гребневимірювач

усіх типів

розділ ЕД

2,9

298

01299

Індикатори важільно-зубчасті з ціною поділки 0,01 мм

ИРТ, ИРБ та аналогічні

МИ 1928-88

1,2

299

01300

Індикатори годинникового типу понад 25 мм

ИЧ 50 та аналогічні

МИ 694-85

1,4

300

01301

Радіусоміри

LVS-24

24.09.00.00 РЭ

4,2

301

01302

Резервуари сталеві циліндричні вертикальні з еліптичними днищами місткістю від 10 до 50 м3 (геометричний метод); D = ± 0,5 %

усіх типів

МПУ 298/01-2009

46,3

302

01303

Резервуари сталеві циліндричні вертикальні з еліптичними днищами місткістю більше 50 м3 (геометричний метод); D = ± 0,3 %

усіх типів

МПУ 298/01-2009

57,2

303

01304

Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 3 до 50 м3 (геометричний метод); D = ± 0,5 %

- " -

МПУ 295/01-2009

17,2

304

01305

Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні для скрапленого газу місткістю від 50 до 200 м3 (геометричний метод); D = ± 0,3 %

- " -

- " -

28,2

305

01306

Резервуари сталеві сферичні для скрапленого газу місткістю більше 100 м3 (геометричний метод); D = ± (0,15 - 0,3) %

- " -

МПУ 296/01-2009

64,0

306

01307

Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 8 до 50 м3 (геометричний метод); D = ± (0,5 - 0,8) %

- " -

МПУ 294/01-2009

19,5

307

01308

Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 50 до 200 м3 (геометричний метод); D = ± (0,3 - 0,5) %

- " -

- " -

33,2

308

01309

Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 50 до 1000 м3 (геометричний метод); D = ± (0,2 - 0,3) %

- " -

МПУ 297/01-2009

65,3

309

01310

Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 1000 до 10000 м3 (геометричний метод); D = ± (0,1 - 0,2) %

- " -

- " -

96,3

310

01311

Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 10000 до 100000 м3 (геометричний метод); D = ± (0,05 - 0,1) %

- " -

- " -

184,0

311

01312

Комплекси технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах (без каналу вимірювання густини)

SiteSentinel.., Veeder-Root TLS... та аналогічні

МПУ 236/03-2009

10,0

312

01313

Комплекси технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах (з каналом вимірювання густини)

- " -

- " -

15,0

313

01314

Кренометр та прогибомір доковий (за пару)

усіх типів

розділ ЕД

16,0

314

01315

Лот ручний для вимірювання глибини

- " -

- " -

7,3

Таблиця 2

Вимірювання механічних величин

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

02001

Аеродинамічні труби

АТ та аналогічні

МИ 2000-89

47,8

2

02002

Акселерометри ударні до 6000 м/с2

усіх типів

МИ 1826-88

6,0

3

02003

Акселерометри ударні до 100000 м/с2

- " -

- " -

7,9

4

02004

Акселерометри ударні до 1000000 м/с2

- " -

- " -

13,4

5

02005

Анемометри, за один вітроприймач

- " -

розділ ЕД

4,0

6

02006

Апаратура вібровимірювальна з октавними фільтрами з кількістю смуг не більше 10

- " -

- " -

10,8

7

02007

Апаратура вібровимірювальна з фільтрами (за один канал)

- " -

- " -

7,9

8

02008

Ваги автомобільні до 15 т

- " -

ГОСТ 8.453-82, розділ ЕД

5,4

9

02009

Ваги автомобільні понад 15 до 30 т

- " -

- " -

9,0

10

02010

Ваги автомобільні понад 30 до 60 т

- " -

- " -

11,6

11

02011

Ваги вагонні для статичного зважування до 200 т

- " -

- " -

11,6

12

02012

Ваги гідростатичні

- " -

ГОСТ 8.520-84

0,8

13

02013

Ваги для статичного зважування до 20 кг

- " -

ГОСТ 8.453-82, розділ ЕД

0,6

14

02014

Ваги для статичного зважування понад 20 до 50 кг

- " -

- " -

1,5

15

02015

Ваги для статичного зважування понад 50 до 500 кг

- " -

- " -

2,0

16

02016

Ваги для статичного зважування понад 500 кг

- " -

- " -

5,0

17

02017

Ваги електронні з визначенням маси, ціни та вартості

- " -

- " -

1,7

18

02018

Ваги електронні з реєстрацією маси, ціни та вартості товару, вагові чекодрукувальні комплекси, у тому числі зі штрих-кодуванням

- " -

- " -

2,6

19

02019

Ваги лабораторні важільні 3, 4 класів

- " -

ГОСТ 8.520-84

1,2

20

02020

Ваги лабораторні важільні рівноплечі 1, 2 класів

- " -

- " -

3,8

21

02021

Ваги лабораторні двопризмові важільні рівноплечі з умонтованими гирями на повне навантаження 2 - 4 класів

усіх типів

ГОСТ 8.520-84

4,0

22

02022

Ваги лабораторні електронні загального призначення й еталонні

- " -

ГОСТ 8.520-84, розділ ЕД

3,5

23

02023

Ваги лабораторні еталонні важільні всіх розрядів

- " -

ГОСТ 8.520-84

4,5

24

02024

Ваги лабораторні квадрантні і торсіонні

- " -

ГОСТ 8.520-84, ДСТУ ГОСТ 13718:2009

1,0

25

02025

Вимірювач зносу сталевих канатів

ИИСК-5

розділ ЕД

3,2

26

02026

Вимірювач деформації клейковини

ИДК-1 та аналогічні

- " -

2,0

27

02027

Велоергометри

усіх типів

 

5,8

28

02028

Вібрографи, тастографи

- " -

- " -

4,0

29

02029

Віброкалібрувальні столики з фіксованою частотою

- " -

МИ 99-76

4,0

30

02030

Віброметри

ВА-2, ИВ-76, БИП-5 та аналогічні

МИ 1873-88

6,0

31

02031

Віброметри

УП-4П та аналогічні

- " -

6,0

32

02032

Віброметри

ЭВМ-БП-2 та аналогічні

- " -

7,0

33

02033

Віброметри

ВИ6-6ТН (у комплекті), ЛГИВУ, "Шлюмберже", "Эндевко" та аналогічні

МИ 1873-88

11,5

34

02034

Віброметри (1 ВИП, один параметр, один канал)

усіх типів

- " -

6,0

35

02035

Віброметри (1 ВИП, два параметри, один канал)

- " -

- " -

9,8

36

02036

Віброметри (1 ВИП, три параметри, один канал)

- " -

- " -

13,6

37

02037

Віброперетворювачі з погоджувальним підсилювачем та вольтметром

- " -

- " -

6,0

38

02038

Віброапаратура контрольно-сигнальна, за один параметр одного каналу

- " -

розділ ЕД

3,0

39

02039

Вібростоли лабораторні

- " -

- " -

8,8

40

02040

Грамометри

- " -

- " -

1,0

41

02041

Генератори керуючі

СУВУ-3 від ВЭДС та аналогічні

- " -

11,9

42

02042

Генератори керуючі

1047, 1022, 15УС10 та аналогічні

розділ ЕД

13,6

43

02043

Генератори керуючі

1025 та аналогічні

- " -

17,2

44

02044

Гирі (кг) еталонні 4 розряду, 4 класу до 20 кг

усіх типів

МИ 1747-87

0,2

45

02045

Гирі (кг) еталонні 4 розряду понад 20 до 500 кг,
понад 500 до 2000 кг

- " -

- " -

1,5
3,0

46

02046

Гирі (мг, г) еталонні 4 розряду, 4 класу до 500 г

- " -

- " -

0,1

47

02047

Гирі загального призначення 5, 6 класів

- " -

- " -

0,1

48

02048

Гирі (кг, г, мг) загального призначення 2, 3 класів та гирі еталонні 2, 3 розрядів

- " -

- " -

0,5

49

02049

Гирі (кг, г, мг) еталонні 1а розряду (метод калібрування)

- " -

- " -

3,0

50

02050

Гирі (кг, г, мг) еталонні 1, 2 розрядів та гирі загального призначення 1 класу точності (метод калібрування)

- " -

- " -

2,1

51

02051

Датчики силовимірювальні тензорезисторні та інші

- " -

МИ 1934-88, розділ ЕД

5,0

52

02052

Динамометр для повірки вимірювального зусилля мікрометра

- " -

ГОСТ 8.287-78

1,0

53

02053

Динамометри робочі до 50 кН

- " -

ДСТУ ГОСТ 13782:2009, МИ 810-85

2,0

54

02054

Динамометри робочі понад 50 кН

- " -

- " -

3,0

55

02055

Динамометри еталонні розтягування та стиснення 3 розряду до 50 кН

- " -

ГОСТ 8.287-78

3,5

56

02056

Динамометри еталонні розтягування та стиснення 3 розряду понад 50 кН до 1 МН

- " -

- " -

4,5

57

02057

Динамометри еталонні розтягування та стиснення 3 розряду:
від 1 до 2 МН;
від 2 до 3 МН;
від 3 до 5 МН

- " -

- " -

6,0
17,6
29,5

58

02058

Динамометри еталонні змінних сил

- " -

РД 50-274-81

4,5

59

02059

Динамометри медичні

- " -

розділ ЕД

1,0

60

02060

Динамометри універсальні еталонні 3 розряду

усіх типів

ГОСТ 8.287-78

6,0

61

02061

Дистанційні вимірювачі швидкості автомобілів

"Бартер-1, 2", "Бар'єр 2М-2" та аналогічні

розділ ЕД

3,5

62

02062

Дозатори вагові автоматичні

усіх типів

МИ 1540-91

3,2

63

02063

Дозатори фасувальних машин (за 1 дозатор)

- " -

розділ ЕД

3,0

64

02064

Ваги та дозатори вагові безперервної дії

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.469:2009

8,2

65

02065

Дозатори вагові дискретної дії до 500 кг

- " -

МИ 1540-91, розділ ЕД

2,3

66

02066

Дозатори вагові дискретної дії понад 500 кг

- " -

- " -

4,5

67

02067

Канал вимірювання швидкості вітру автоматизованої метеорологічної станції

AWOS та аналогічні

розділ ЕД

12,0

68

02068

Канал вимірювання напрямку вітру автоматизованої метеорологічної станції

- " -

- " -

4,0

69

02069

Квадранти номерні та вагові

усіх типів

Інструкція 64-56

0,8

70

02070

Ключі моментні:
до 200 Н·м;
від 200 до 800 Н·м;
понад 800 Н·м

- " -

розділ ЕД

2,0
3,6
6,5

71

02071

Копри маятникові

- " -

МИ 1782-87

3,0

72

02072

Лінія діагностики технічного стану автомобілів

SDL-300 та аналогічні

розділ ЕД

21,6

73

02073

Лічильники тришкальні

усіх типів

- " -

3,0

74

02074

Лічильники обертів до 100000

СОП.105 та аналогічні

- " -

1,0

75

02075

Лічильники обертів механічні

СО 35 та аналогічні

- " -

0,28

76

02076

Машини випробувальні та преси з одним діапазоном вимірювань;
на кожний наступний діапазон

усіх типів

РД 50-482-89, ГОСТ 8.065-85

7,0
3,0

77

02077

Машини для випробування металів та сплавів на вигин з крученням

- " -

- " -

4,5

78

02078

Машини для випробування металів та сплавів на кручення

- " -

- " -

3,5

79

02079

Машини для випробування металів та сплавів на повзучість (за одну комірку)

- " -

- " -

2,5

80

02080

Машини для випробування металів та сплавів на втомленість (за кожну шкалу)

усіх типів

ГОСТ 8.065-85

4,5

81

02081

Машини силовимірювальні еталонні (100 тс)

ОСМ-2-100 та аналогічні

ГОСТ 14017-82, ГОСТ 8.065-85

23,4

82

02082

Машини силовимірювальні еталонні (5, 10, 50 тс)

ДО-2-5, ДОГ-10, ДОГ-50 та аналогічні

- " -

23,4

83

02083

Механізовані заправочні агрегати місткістю до 2000 т

усіх типів

МУ 301

6,0

84

02084

Мікротвердоміри

- " -

МИ 244-82

8,0

85

02085

Міри еталонні (акселерометри) 1, 2 розрядів (за одиницю)

- " -

розділ ЕД

17,8

86

02086

Міри твердості по Шору (за одиницю)

- " -

ГОСТ 8.426-81

1,0

87

02087

Міри твердості еталонні по Бринеллю (за одиницю)

- " -

ГОСТ 8.398-80

4,0

88

02088

Міри твердості еталонні по Віккерсу (за одиницю)

- " -

- " -

2,0

89

02089

Міри твердості еталонні по Роквеллу, міри твердості еталонні по Супер-Роквеллу (за одиницю)

- " -

ГОСТ 8.398-80, МИ 1469-86

1,5

90

02090

Моментоміри еталонні

МПО та аналогічні

МИ 715-85

4,0

91

02091

Мотор-тестер

ЭЛКОН 300, МОТ-251 та аналогічні

розділ ЕД

12,6

92

02092

Прилади твердості по Бринеллю

усіх типів

ГОСТ 8.398-80

2,5

93

02093

Прилади твердості по Віккерсу

- " -

- " -

2,0

94

02094

Прилади твердості по Роквеллу

- " -

ГОСТ 8.398-80, МИ 1469-86

2,5

95

02095

Прилади твердості по Супер-Роквеллу

- " -

- " -

2,5

96

02096

Прилади твердості по Шору

- " -

ГОСТ 8.426-81

1,0

97

02097

Прилади твердості універсальні

- " -

ГОСТ 8.398-80

4,0

98

02098

Перетворювачі сили струнні арматурні

ПСАС

розділ ЕД

1,2

99

02099

Пневмометричні трубки

ПТ

- " -

6,0

100

02100

Пневмотахометри

усіх типів

- " -

1,0

101

02101

Пристрій ваговий для регулювання зерна в потоці

- " -

МИ 364-83, розділ ЕД

3,0

102

02102

Пристрій ваговий тензометричний

- " -

МИ 997-87, розділ ЕД

8,0

103

02103

Пурки робочі

- " -

МИ 2022-89

2,5

104

02104

Пурки еталонні 2 розряду

усіх типів

МИ 2022-89

4,0

105

02105

Самописці рівня

2305, 2307, 02013 та аналогічні

розділ ЕД

5,0

106

02106

Спідометри електричні

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.262:2008

0,5

107

02107

Спідометри механічні

- " -

- " -

0,5

108

02108

Строботахометри

СТ-5, 2ТСТС32, 2ТСТ-100 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.285:2008

3,0

109

02109

Стенди балансувальні діагностичні

усіх типів

розділ ЕД

12,0

110

02110

Стенди вібровипробувальні

ВЭДС, СУ-1, ST-5/5000, УВЭ, ВУ-7/500 та аналогічні

ГОСТ 25051.3-83, МИ 49-75

19,2

111

02111

Стенд діагностики двигунів автомобілів

ЭД-2А та аналогічні

розділ ЕД

9,8

112

02112

Стенди для повірки вимірювачів швидкості

усіх типів

МИ 606-84

8,0

113

02113

Стенди для повірки локомотивних швидкостемірів

А.1240.06, А.1240.60М та аналогічні

МИ 325-87

8,0

114

02114

Стенди для перевірки гальмівних сил автомобілів

СТ-2 та аналогічні

розділ ЕД

15,6

115

02115

Стенди для перевірки стану амортизаторів автомобілів

BCS-152 та аналогічні

- " -

4,0

116

02116

Стенди для перевірки стану рульового колеса

усіх типів

- " -

3,5

117

02117

Стенди для перевірки паливних насосів автомобілів

EPS та аналогічні

- " -

5,8

118

02118

Стенд регулювання світла фар

EFLE-61 та аналогічні

- " -

11,7

119

02119

Таксометри автомобільні

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.291:2008

1,0

120

02120

Таксометри електронні з фіскальною пам'яттю

"ЭЛТАКС-01ФТ" та аналогічні

розділ ЕД

2,0

121

02121

Тахограф

"Відер-Рут 8400" та аналогічні

- " -

4,0

122

02122

Тахометри

РВТ та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.285:2008

5,0

123

02123

Тахометри годинникові

ТЧ 10-Р, СК-751 та аналогічні

- " -

0,5

124

02124

Тахометри електричні

ИСТ-1, ИСТ-2 та аналогічні

МИ 1332-86

1,0

125

02125

Тахометри механічні

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.285:2008

0,5

126

02126

Тахометри стендові

ТСФУ та аналогічні

- " -

3,0

127

02127

Тахометри цифрові

ЦАТ, ЦТ, ТЭСА та аналогічні

- " -

2,0

128

02128

Тензорезистори

усіх типів

МИ 1020-95

1,5

129

02129

Ультразвукові доплерівські діагностичні апарати

- " -

розділ ЕД

8,0

130

02130

Установки віброкалібрувальні
(за один вібратор)

 4808, 4809, 4810 "Совку-68" та аналогічні

МИ 246-82

30,0

131

02131

Установки для повірки анемометрів

УПАР, ПО-37 та аналогічні

розділ ЕД

30,0

132

02132

Установки для повірки таксометрів

УПТ-1 та аналогічні

- " -

6,0

133

02133

Установки для повірки спідометрів

усіх типів

- " -

8,0

134

02134

Установки прямого навантаження

- " -

МИ 1978-89

32,0

135

02135

Установки тахометричні

УТО5-60 та аналогічні

розділ ЕД

8,0

136

02136

Центрифуги

усіх типів

- " -

8,0

137

02137

Швидкостеміри локомотивні електромеханічні

- " -

ГОСТ 8.281-78

1,8

138

02138

Швидкостеміри локомотивні електронні

"Вектор" та аналогічні

розділ ЕД

6,0

139

02139

Твердоміри для гуми

усіх типів

ГОСТ 8.406-80

2,0

140

02140

Датчики ваговимірювальні тензорезисторні:
класу D;
класів A, B, C

- " -

МПУ 046/02-2003

7,0
12,0

141

02141

Анеморумбомерти

- " -

розділ ЕД

5,0

142

02142

Автономні вимірювачі швидкості вітру і температури

- " -

- " -

7,0

143

02143

Ваги вагонні для зважування в русі

- " -

- " -

16,0

144

02144

Ваги автомобільні для зважування в русі

- " -

- " -

16,0

145

02145

Ваги кранові

- " -

ГОСТ 8.453-82, розділ ЕД

7,5

146

02146

Ваги елеваторні електронні

- " -

розділ ЕД

11,2

147

02147

Ваги маслопробні

- " -

ГОСТ 13675-68, розділ ЕД

2,0

148

02148

Ваги для проб картоплі

- " -

ГОСТ 13591-68

2,0

149

02149

Ваги конвеєрні електронно-тензометричні

- " -

розділ ЕД

16,0

150

02150

Вимірювачі швидкості повітряних і газових потоків

усіх типів

розділ ЕД

7,0

151

02151

Вимірювач швидкості польоту кулі

- " -

- " -

14,5

152

02152

Мультиметр автодіагностичний

- " -

- " -

4,8

153

02153

Прилад для повірки тахографів

- " -

- " -

14,5

154

02154

Машини випробувальні для визначення границь міцності суміші при розтягуванні в зоні концентрації вологи

- " -

- " -

5,5

155

02155

Ротор контрольний

КР-1 та аналогічні

- " -

11,9

156

02156

Віброперетворювач (без погоджувального підсилювача)

ВД та аналогічні

- " -

1,0

157

02157

Комплекси ваговимірювальні

усіх типів

- " -

5,2

158

02158

Ланцюг для повірки конвеєрних ваг

- " -

- " -

4,8

159

02159

Ваги бункерні:
до 15 т;
понад 15 т

- " -

- " -

8,0
15,7

160

02160

Ваги лабораторні спеціального призначення

- " -

- " -

4,0

161

02161

Вимірювач вібрації

ИВЦ-1, ИВЦ-2 та аналогічні

- " -

8,0

162

02162

Міри робочі (акселерометри) за одиницю

МВ та аналогічні

- " -

2,6

163

02163

Прилад для вимірювання очного тиску

усіх типів

- " -

2,4

164

02164

Прилад для вимірювання зусилля натягування арматурного дроту

ДИС-1

- " -

14,85

165

02165

Прилад для оперативного випробування шкіри

"ПОИСК"

- " -

4,0

166

02166

Пристрій для визначення зусилля спрацьовування динамометричних ключів

усіх типів

- " -

7,4

167

02167

Склерометри

- " -

- " -

2,0

168

02168

Лінія для визначення забрудненості цукрових буряків

"РЮПРО"

РД 50-384-83

8,0

169

02169

Ваги автомобільні понад 60 до 80 т

усіх типів

ГОСТ 8.453-82, розділ ЕД

15,5

170

02170

Вимірювач натягу канатів віброчастотний

- " -

розділ ЕД

6,0

171

02171

Ваги автомобільні понад 80 до 100 т

- " -

- " -

19,8

172

02172

Ваги автомобільні для визначення навантажень на осі

- " -

- " -

16,0

173

02173

Ваги для статичного зважування автомобільні двоплатформні

усіх типів

розділ ЕД

18,0

174

02174

Ваги автомобільні для статичного зважування та зважування в русі (комбіновані)

- " -

- " -

22,5

175

02175

Ваги вагонні для статичного зважування двоплатформні

- " -

- " -

18,0

176

02176

Ваги вагонні для статичного зважування триплатформні

- " -

- " -

27,0

177

02177

Ваги вагонні для статичного зважування та зважування в русі (комбіновані)

- " -

- " -

22,5

178

02178

Ваги автоматичні для контролю маси (вагосортувальні автомати)

- " -

- " -

4,8

179

02179

Ваги електронні лабораторні дводіапазонні

- " -

- " -

6,9

180

02180

Ваги електронні лабораторні тридіапазонні

- " -

- " -

7,8

181

02181

Ваги електронні еталонні дводіапазонні

- " -

- " -

8,9

182

02182

Ваги електронні еталонні тридіапазонні

- " -

- " -

9,8

183

02183

Аналізатори спектра механічних коливань
(з одним віброперетворювачем)

- " -

- " -

20,0

184

02184

Ваги електронні для статичного зважування платформні класу точності II (високий) до 50 кг

- " -

- " -

6,0

185

02185

Ваги електронні для статичного зважування платформні класу точності II (високий) понад 50 до 500 кг

- " -

- " -

12,0

186

02186

Ваги електронні для статичного зважування платформні класу точності II (високий) понад 500 до 3000 кг

- " -

- " -

18,0

187

02187

Ваги електронні для статичного зважування платформні класу точності II (високий) понад 3000 кг

- " -

- " -

24,0

188

02188

Вимірювач адгезії

ПСО та аналогічні

- " -

12,0

189

02189

Твердоміри електронні

ТЭМП-2, МЕТ-У1, МЕТ-Д1, МЕТ-УД, ЭТМ-01, ТДМ-1 та аналогічні

- " -

6,4

190

02190

Вимірювач міцності бетону електронний

ИПС-МГ4.03 та аналогічні

- " -

9,50

191

02191

Тонометр внутрішньоочного тиску по Маклакову

ТГД-01

- " -

1,0

Таблиця 3

Вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об'єму речовини

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

03001

Автомати торговельні

АТ

ГОСТ 8.364-79

1,5

2

03002

Автоцистерни калібровані та паливозаправники, за 1000 л

усіх типів

Р 50-059-95

1,5

3

03003

Апарат контролю повітря (за кожний канал)

АКВ "Воздух" та аналогічні

розділ ЕД

0,2

4

03004

Аспіратори

АМ

- " -

0,25

5

03005

Валюметри

усіх типів

ОСТ 54-1-201-76

2,0

6

03006

Вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра-лічильника, за кожний додатковий канал (тиску, температури, об'єму)

"Флоутек", "Флоукор" та аналогічні

МПУ 020/03-2003

12,0
4,0

7

03007

Вимірювальні комплекси (за один трубопровід) з витратоміром змінного перепаду тиску з одним звужувальним пристроєм (або осереднювальною напірною трубкою) та одним перетворювачем диференціального тиску:

"Флоутек", "Флоукор", "Суперфлоу" та аналогічні

МПУ 020/03-2003, "Інструкція. Багатонитковий вимірювальний мікропроцесорний комплекс СУПЕР-ФЛОУ II. Методика повірки", 1994 рік, розділ ЕД

27,8

за кожний додатковий звужувальний пристрій; 

11,0 

за кожний додатковий перетворювач диференціального тиску 

12,0 

8

03008

Вимірювач об'ємів

ИО-1

розділ ЕД, ИО-1.00.000 ПС

2,0

9

03009

Витратомір ультразвуковий (безпроливний метод)

УЗРВ, ДРК та аналогічні

МИ 1652-90, розділ ЕД

8,0

10

03010

Витратоміри-лічильники електромагнітні (безпроливний метод)

ИР-61, ИР-45 та аналогічні

ГОСТ 8.320-78, розділ ЕД

2,5

11

03011

Витратоміри-лічильники ультразвукові (безпроливний метод)

НМВ, СВТУ-10 та аналогічні

ШИМН 407251. 00241

4,5

12

03012

Витратоміри-лічильники, витратоміри DN до 50 (проливний метод)

усіх типів

ГОСТ 28723-90, ГОСТ 8.320-78, розділ ЕД

6,0

13

03013

Витратоміри плівкові

усіх типів

розділ ЕД

3,3

14

03014

Водолічильники крильчасті DN15…20:

- " -

ГОСТ 8.156-83, МИ 1592-86, ДСТУ 3580-97

 

горизонтального розміщення при одночасній повірці до 6 одиниць; 

1,2 

горизонтального та вертикального розміщення при одночасній повірці до 6 одиниць 

1,7 

15

03015

Водолічильники крильчасті з DN більше 20 мм

- " -

ГОСТ 8.156-83

2,0

16

03016

Водолічильники турбінні DN до 50

- " -

- " -

2,0

17

03017

Вторинний пневмоприлад

- " -

розділ ЕД

1,5

18

03018

Градуювання ротаметрів:
типорозмірів до 6,3
типорозмірів понад 6,3

РМ, РС

ГОСТ 8.122-99

2,0
4,6

19

03019

Дозатори піпеткові (за один канал)

усіх типів

розділ ЕД

1,0

20

03020

Дозатори поршневі

- " -

- " -

2,0

21

03021

Дозатори машин для фасування харчових та технічних рідин (за один дозатор)

- " -

- " -

2,0

22

03022

Електроаспіратори

модель "Тайфун" та аналогічні

Эл 7.00.00 Д1

2,0

23

03024

Колонки мастилороздавальні

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.220:2008

4,0

24

03025

Колонки паливороздавальні для рідкого палива (на один вимірювач об'єму)

- " -

МИ 1864-88

4,0

25

03026

Лічильники газу роторні

РГ

Фs 2.784.000 Д1

3,0

26

03027

Лічильники газу барабанні

ГСБ, РГ

ГОСТ 8.324-78

4,0

27

03028

Лічильники газу побутові при одночасній повірці до 5 одиниць

усіх типів

Р 50-071-98

1,4

28

03029

Лічильники газу турбінні

СГ, ЛГ та аналогічні

Фs 2.784.008 Д1

3,0

29

03030

Лічильники молока

усіх типів

Методичні вказівки з повірки об'ємних лічильників молока. ВНИМИ, 1976 рік

1,6

30

03031

Лічильники рідини, у тому числі молока класу точності 0,5

ШЖУ, ППО, ППВ та аналогічні

ГОСТ 8.451-81

3,0

31

03032

Лічильники рідких нафтопродуктів класу точності 1,0

- " -

- " -

2,7

32

03033

Міри місткості скляні технічні та кухлі мірні (об'ємним методом)

- " -

Інструкція 32-53

0,3

33

03034

Міри місткості скляні еталонні і технічні з однією відміткою,
на кожну наступну відмітку

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.100:2008

1,5
0,8

34

03035

Мірники газові еталонні до 20 л

- " -

ГОСТ 8.400-80

3,0

35

03036

Мірники газові еталонні понад 20 л

- " -

- " -

1,5

36

03037

Мірники еталонні 1 розряду до 10 л

- " -

- " -

2,0

37

03038

Мірники еталонні 1 розряду понад 10 до 20 л

- " -

- " -

4,0

38

03039

Мірники еталонні 1 розряду понад 50 до 100 л

- " -

- " -

6,0

39

03040

Мірники еталонні 1 розряду 200 л

- " -

- " -

8,0

40

03041

Мірники еталонні 1 розряду 500 л

- " -

- " -

8,0

41

03042

Мірники еталонні 2 розряду та технічні до 50 л

- " -

ГОСТ 8.400-80, ГОСТ 13844-68

1,5

42

03043

Мірники еталонні 2 розряду та технічні понад 50 до 100 л

- " -

- " -

2,0

43

03044

Мірники еталонні 2 розряду та технічні понад 100 до 500 л

- " -

- " -

4,0

44

03045

Мірники технічні та шкальні понад 500 до 2500 л

- " -

- " -

5,0

45

03046

Мірники технічні і шкальні понад 2500 до 10000 л

- " -

- " -

8,0

46

03047

Мірники технічні і шкальні понад 10000 л

- " -

- " -

18,0

47

03048

Молокоміри

- " -

ГОСТ 13697-68

1,0

48

03049

Обчислювач об'єму нафти

"Солартрон"

МПУ 038/03-2003

12,3

49

03050

Обчислювачі на базі витратоміра-лічильника:
за кожний додатковий канал

ОЕ, "Лідер" та аналогічні

МПУ 039/03-2003, розділ ЕД

8,0
3,0

50

03051

Обчислювачі (за один трубопровід) з витратоміром змінного перепаду тиску з одним звужувальним пристроєм (або осереднювальною напірною трубкою) та одним перетворювачем диференційного тиску:

ОЕ, "Лідер" та аналогічні

МПУ 039/03-2003, розділ ЕД

18,0

за кожний додатковий звужувальний пристрій; 

6,6 

за кожний додатковий перетворювач диференціального тиску 

3,0 

51

03052

Перетворювачі витрат турбінні

"Турбоквант", "НОРД", МИГ

розділ ЕД

16,0

52

03053

Перетворювачі імпульсів

КОР-МАС

- " -

4,0

53

03055

Піпетки 2 класу

усіх типів

ГОСТ 8.234-77

0,8

54

03056

Резервуари сталеві вертикальні циліндричні від 100 до 100000 м3 за 1 пояс (геометричний метод)

- " -

ДСТУ 4147:2003 (ГОСТ 8.570-2000, MOD)

15,0

55

03059

Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні від 10 до 25 м3 (геометричний метод)

- " -

ДСТУ 4218:2003 (ГОСТ 8.346-2000, MOD)

22,0

56

03060

Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні від 25 до 75 м3 (геометричний метод)

- " -

- " -

25,0

57

03061

Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні від 75 до 200 м3 (геометричний метод)

- " -

- " -

37,0

58

03062

Резервуари горизонтальні циліндричні (об'ємний метод) за 1000 л та інші нециліндричної форми

- " -

ДСТУ 4218:2003

3,0

59

03063

Реометри

РДС

МИ 1644-87

0,9

60

03064

Рівнеміри робочих еталонів 1, 2 розрядів

усіх типів

розділ ЕД

28,0

61

03065

Рівнеміри радіолокаційні робочі (на місці експлуатації)

- " -

ГОСТ 8.321-78

56,0

62

03066

Рівнеміри робочі (на місці експлуатації)

усіх типів, крім радіолокаційних

- " -

12,0

63

03067

Рівнеміри робочі (у лабораторії)

усіх типів

- " -

10,0

64

03068

Рівнеміри та перепадоміри дистанційні самописні

УБП, ЕВ та аналогічні

розділ ЕД

20,0

65

03069

Ротаметри типорозмірів:
до 6,3;
понад 6,3

РМ, РС

ГОСТ 8.122-85

1,0
3,2

66

03070

Ротаметри

модель 679

д А2.833.403 Д

0,5

67

03071

Спірометри водяні

усіх типів

МА 2.893.000 ПС (додаток до паспорта)

1,0

68

03072

Спірометри сухі

- " -

ТК2.933.001 Д1

0,5

69

03073

Установка газомірна з еталонними лічильниками

- " -

562.М.Т.407368.002 Д1

25,9

70

03074

Установки вантажокільцеві газомірні

ГКУ

розділ ЕД

21,8

71

03075

Дозатори машин карусельного типу для дозування харчових рідин (за один дозатор)

усіх типів

- " -

1,0

72

03076

Міри повної місткості для харчових рідин (кеги)

- " -

- " -

1,8

73

03077

Дозатори лабораторні електронні

- " -

- " -

1,5

74

03078

Витратоміри-лічильники коріолісові DN до 40

 

МИ 163-78

8,0

75

03079

Лічильники газу мембранні

G10, G16, G25, G40

МПу 177/03-2005

2,5

76

03080

Лічильники газу роторні

РЛ-10, РЛ-20

562.M.T2.784.000Д1

2,5

77

03081

Лічильники газу роторні

GMS

GMS.407273.001МП

5,2

78

03082

Лічильники газу турбінні

ЛИС

407329.001 Д1

2,2

79

03083

Спірометр з додатковими функціями

усіх типів

розділ ЕД

2,5

80

03084

Установка повірочна проливна

УВЛ 15/25, VS-50, УВП

20810646.001 МП, розділ ЕД

36,0

81

03085

Пристрої витратомірні еталонні DN 32

ВЗЛЕТ АПК

ГОСТ 28723-90, ГОСТ 8.320-78, розділ ЕД

29,5

82

03087

Індикатори витрати тяги

усіх типів

розділ ЕД

3,0

83

03088

Водолічильники крильчасті з імпульсним виходом з DN 15.....50

- " -

МИ 1592-86

2,6

84

03089

Калібратор (літровий шприц)

- " -

розділ ЕД

0,8

85

03090

Водолічильники турбінні DN 65 … 80

- " -

ГОСТ 8.156-83

3,3

86

03091

Водолічильники турбінні DN більше 80

- " -

- " -

4,6

87

03092

Водолічильники турбінні з імпульсним виходом DN 50

- " -

МИ 1592-86

3,3

88

03093

Водолічильники турбінні з імпульсним виходом DN 65 … 80

усіх типів

МИ 1592-86

5,8

89

03094

Водолічильники турбінні з імпульсним виходом DN більше 80

- " -

- " -

7,9

90

03095

Витратоміри-лічильники, витратоміри DN 65….80 (проливний метод)

- " -

ГОСТ 28723-90, ГОСТ 8.320-78, розділ ЕД

8,8

91

03096

Витратоміри-лічильники, витратоміри DN більше 80 (проливний метод)

- " -

- " -

14,6

92

03097

Витратоміри-лічильники коріолісові DN 50….80

- " -

МИ 163-168

15,9

93

03098

Витратоміри-лічильники коріолісові DN більше 80

- " -

- " -

24,9

94

03099

Установки повірочні проливні

УВЛ 15/50, VS-80, УВП

20810646.003 МП, розділ ЕД

59,1

95

03100

Пристрої витратомірні еталонні DN 50

ВЗЛЕТ АПК

ГОСТ 28723-90, ГОСТ 8.320-78, розділ ЕД

44,4

96

03101

Ротаметри рідини

усіх типів

ГОСТ 14167-83, розділ ЕД

12,0

97

03102

Робочі еталони-витратоміри-лічильники (проливний метод)

- " -

ГОСТ 28723-90, ГОСТ 8.320-78, розділ ЕД

29,6

98

03103

Лічильники газу ультразвукові

"Курс" та аналогічні

АЧЦА 407251.008 МП

12,8

99

03104

Лічильники газу вихрові до DN 300 - проливний метод; більше DN 300 - безпроливний метод

WBZ, ВСАГ та аналогічні

МПУ 036/03-2003

12,8

100

03105

Витратоміри газових середовищ з об'ємною витратою до 1 дм3/хв

"DryCal" та аналогічні

МПУ 186/03-2006

9,6

101

03106

Витратоміри газових середовищ з об'ємною витратою понад 1 дм3/хв

- " -

МПУ 187/03-2006

6,4

102

03107

Індикатор витрати

"ИРиТ"

розділ ЕД

8,0

103

03108

Лічильник газу барабанний 0,5 класу

"Actaris" та аналогічні

ГОСТ 8.324-2002

16

104

03109

Лічильник газу еталонний

"Калибр"

ДАКН.4072273.008 МП

32,0

105

03110

Колонки паливороздавальні для скрапленого газу (на один вимірювач об'єму)

усіх типів

розділ ЕД

8,0

106

03111

Колонки паливороздавальні для стисненого газу (на один вимірювач об'єму)

- " -

- " -

8,0

107

03112

Реометри

РКС

розділ ЕД

1,5

108

03113

Пробовідбірник

усіх типів

ЭЛ 7.00.00.Д1

2,0

109

03114

Водолічильники комбіновані

- " -

ДСТУ ISO 7858-3:2006

11,7

110

03115

Вимірювальні комплекси, коректори (виконання Т) на базі витратоміра-лічильника

Флоутек-ТМ, Флоукор та аналогічні

МПУ 290/03-2009

5,04

111

03116

Комп'ютеризовані установки для повірки лічильників газу з робочими еталонами - лічильниками газу та каналами вимірювання температури і надлишкового тиску

усіх типів

МПУ 168/03-2008

33,0

112

03117

Піктометр

- " -

ГОСТ 1770-74

6,0

Таблиця 4

Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

04001

Барометри мембранні

усіх типів

МИ 1802-87

2,7

2

04002

Сфігмоманометри механічні

- " -

МПУ 174/04-2005

0,25

3

04003

Сфігмоманометри автоматичні

- " -

МПУ 001/04-2003

0,4

4

04005

Вимірювачі тиску

РС та аналогічні

МПУ 003/04-2003

4,0

5

04010

Компресіометри, компресіографи

усіх типів

- " -

0,6

6

04011

Мановакуумметри поршневі

МВП-2,5

МПУ 010/04-2003

8,0

7

04013

Мановакуумметри робочі

усіх типів

МПУ 003/04-2003

0,25

8

04014

Манометри, вакуумметри 0,6 та 1,0 класів

МТИ, ВТИ

- " -

0,5

9

04015

Манометри, вакуумметри з умовними шкалами 0,4 класу

11201, 11202, 11203

МПУ 002/04-2003

1,6

10

04016

Манометри, вакуумметри з умовними шкалами 0,15; 0,25 класів

1226, 1227

МПУ 002/04-2003

2,4

11

04017

Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі

усіх типів

МПУ 003/04-2003

0,16

12

04019

Манометри високого тиску (понад 60 МПа)

- " -

- " -

0,5

13

04021

Мікромановакуумметри

МКМ-4

МПУ 009/04-2003

24,0

14

04022

Мікромановакуумметри

МКВ-250

МПУ 008/04-2003

8,0

15

04023

Мікромановакуумметри робочі

ММН-240

МПУ 003/04-2003

2,7

16

04024

Напороміри, тягоміри, тягонапороміри

усіх типів

- " -

0,6

17

04025

Перетворювачі тиску багатограничні (за одну границю)

ИПД, ИПДЦ

МИ 677-84

4,0

18

04026

Перетворювачі тиску 0,5...1,5 класів

усіх типів

МПУ 005/04-2003

3,5

19

04027

Перетворювачі тиску 0,05...0,25 класів

- " -

- " -

7,0

20

04028

Перетворювачі диференціального тиску при робочому тиску 0,05...0,5 класів (за одну границю)

- " -

- " -

15,5

21

04029

Поршневі системи манометрів 1 розряду до 6 МПа

до МП-60

МПУ 004/04-2003

16,0

22

04030

Поршневі системи манометрів 1 розряду понад 6 МПа

до МП-2500

- " -

20,0

23

04031

Поршневі системи манометрів 2, 3 розрядів до 6 МПа

до МП-60

- " -

5,0

24

04032

Поршневі системи манометрів 2, 3 розрядів понад 6 МПа

до МП-2500

- " -

6,5

25

04033

Прилади вимірювальні з вхідним уніфікованим сигналом

усіх типів

розділ ЕД

1,6

26

04034

Спецвантажі до поршневих манометрів (за одиницю)

- " -

МПУ 004/04-2003

0,5

27

04035

Манометри, мановакуумметри цифрові робочі

- " -

МПУ 003/04-2003

3,00

28

04036

Вимірювачі атмосферного тиску цифрові робочі

БАР та аналогічні

розділ ЕД

0,50

29

04037

Вимірювачі атмосферного тиску цифрові 1 - 3 розрядів

- " -

- " -

2,50

30

04038

Калібратори тиску універсальні цифрові 1, 2 розрядів
(за кожен додатковий модуль)

DPI-610, PPC та аналогічні

МПУ 011/04-2003,
МПУ 012/04-2003

17,50
6,90

31

04039

Манометри універсальні цифрові 1, 2 розрядів

МТ та аналогічні

МПУ 169/04-2005

17,50

32

04040

Мановакуумметри рідинні 3 розряду

ППР

МПУ 007/04-2003

4,00

33

04041

Мановакуумметри рідинні робочі

МВ

МПУ 003/04-2003

1,50

34

04042

Манометри електроконтактні

ЭКМ, ЭКВ

- " -

0,50

35

04043

Манометри кисневі робочі

МК

- " -

0,50

36

04044

Манометри з контрольною стрілкою

усіх типів

- " -

0,50

37

04045

Манометри шинні

усіх типів

МПУ 003/04-2003

0,50

38

04046

Манометри дистанційні

- " -

- " -

1,00

39

04048

Манометри самописні

- " -

- " -

1,00

40

04049

Тонометри офтальмологічні безконтактні

- " -

МПУ 203/11-2006

3,2

41

04050

Перетворювачі тиску багатопараметричні 0,5...1,5 класів (за кожен параметр)

- " -

МПУ 005/04-2003

3,5

42

04051

Перетворювачі тиску багатопараметричні 0,05... 0,25 класів (за кожен параметр)

- " -

- " -

7,0

43

04052

Вимірювач параметрів повітря (вимірювання тиску, вологості, температури)

"Атмосфера-1-3"

МПУ 170/04-2006

19,2

44

04053

Вимірювач параметрів повітря (канал вимірювання тиску)

"Атмосфера-1-1"

- " -

3,56

45

04054

Вимірювач параметрів повітря

"Атмосфера-1М"

МПУ 173/04-2006

30,39

46

04055

Мобільний метеорологічний комплекс

"Тропосфера"

розділ ЕД

30,67

47

04056

Вимірювальний повірочний комплекс

"Стратосфера-2"

- " -

11,21

48

04057

Барометр-анероїд

БАММ-1 та аналогічні

- " -

7,6

49

04058

Вимірювач параметрів повітря (вимірювання температури, вологості)

Атмосфера-1, МЕС-200, Метеоскоп

МПУ 170/04-2006

17,1

50

04059

Вимірювач параметрів повітря (вимірювання тиску, вологості)

- " -

- " -

15,3

51

04060

Вимірювач параметрів повітря (вимірювання тиску, температури)

- " -

- " -

6,9

52

04061

Мобільний вимірювальний комплекс (вимірювання температури, вологості, швидкості та напрямку повітряного потоку)

ПРОТОСФЕРА-C

розділ ЕД

27,8

53

04062

Мобільний вимірювальний комплекс (вимірювання тиску, температури, вологості)

ПРОТОСФЕРА-D

- " -

26,0

54

04063

Мобільний вимірювальний комплекс (вимірювання швидкості та напрямку повітряного потоку)

ПРОТОСФЕРА-E

- " -

5,5

55

04064

Мобільний вимірювальний комплекс (вимірювання температури, вологості)

ПРОТОСФЕРА-F

- " -

21,9

Таблиця 5

Вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

05001

Автоматичний прилад для вимірювання густини рідин

ДМА-48, ДМА-35 та аналогічні

МПУ 062/05-2003

8,1

2

05002

Аналізатори глюкози в крові

ЭКСАН та аналогічні

розділ ЕД

4,9

3

05003

Аналізатори метану в комплекті

АТ1-1, АТЗ-1, АТБ та аналогічні

- " -

6,0

4

05004

Аналізатори для контролю викидів компонентів:
для одного каналу чи компонента;
додатково за кожний канал чи компонент

305-ФА, 102-ФА, 121ФА, "Інфраліт", "Палладій", "Тесто", "Еколайн" та аналогічні

МИ 1002-86, МИ 1401-86, МИ 1616-87, МИ 622-86, розділ ЕД

2,7
0,4

5

05005

Аналізатори концентрації компонентів у повітрі

АГП-01 та аналогічні

МПУ 063/05-2003

7,1

6

05006

Аналізатори концентрації компонентів у рідинах та твердих матеріалах

АН-1, АН -7529, "Мікран", "Юлія", "Ртуть", МХА-1000, КАМ98-1М, Лактан-1-4, АЖА-01 та аналогічні

МИ 389-83, МПУ 064/05-2003, МПУ 065/05-2003, розділ ЕД

11,0

7

05007

Аналізатори парів спирту

"Алкотест" та аналогічні

МПУ 066/05-2003

5,0

8

05008

Аналізатори харчових продуктів (для одного показника одного продукту)

АБЗ-1, Kjeltec, Infratec, ПЧП, "Спектран" та аналогічні

МПУ 067/05-2003, МПУ 068/05-2003, розділ ЕД

12,0

9

05009

Апарати для гемодіалізу

усіх типів

МПУ 069/05-2003, розділ ЕД

16,0

10

05010

Ареометри скляні

АН, АНТ, АСП, АОН, АСПТ, АС та аналогічні

МИ 1914-88

1,5

11

05011

Ареометри скляні

- " -

МПУ 070/05-2003

1,1

12

05012

Ареометри скляні 1 розряду

усіх типів

- " -

6,0

13

05013

Біохімічні аналізатори крові з електрохімічними комірками

усіх типів

МПУ 071/05-2003, МПУ 072/05-2003

5,5

14

05014

Віскозиметри для вимірювання динамічної в'язкості рідин за методом Гепплера, ротаційні, вібраційні

- " -

РД 50.366-82, МИ 487-84, МИ 1975-89, МПУ 073/05-2003

21,0

15

05015

Віскозиметри капілярні:

ВПЖ

МИ 1748-87

3,8

з обчисленням нової константи за двома стандартними зразками; 

7,2 

з обчисленням нової константи за трьома стандартними зразками 

10,6 

16

05016

Віскозиметри умовної в'язкості (для одного сопла)

ВЗ-1, ВЗ-4, ВЗ-246, ВУ та аналогічні

МИ 1740-87, ГОСТ 8.290-78

1,5

17

05017

Вологоміри деревини

ЭВ-2К та аналогічні

МПУ 074/05-2003

1,0

18

05018

Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм

М-30, МВ-200 та аналогічні

МПУ 075/05-2003

6,1

19

05019

Вологоміри деревини

L-609, L-601-3, L-606 та аналогічні

МПУ 074/05-2003, ГОСТ 8.519-84

8,0

20

05020

Вологоміри зерна діелькометричні (для одного продукту)

Sinar, WILLE, KERN, Motomko та аналогічні

МПУ 076/05-2003

7,1

21

05021

Гемоцитометри кондуктометричні

ГЦМК 3 та аналогічні

розділ ЕД

4,5

22

05022

Гігрографи

М-21 та аналогічні

МИ 1768-87

2,9

23

05023

Гігрометри

"Волна" 1М (2М, 5), "Дельта-1", "ГС-210", АПВ-201 та аналогічні

ГОСТ 8.472-82, розділ ЕД

8,8

24

05024

Гігрометри проточні

"Байкал", "Торос", "Гігролог" та аналогічні

МПУ 077/05-2003, МИ 400-83, МИ 1732-87, розділ ЕД

12,7

25

05026

Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні:
за один канал (датчик);
додатково за кожний канал (датчик)

ТХГ, ГМК, СВК, СТХ, ЩИТ, ТП, 151 ФА, СТМ, "Сигналмик", "Варта", ФЖС, ТКП, ГАЗ-1, ГАЗ-3М та аналогічні

МИ 662-84, МИ 889-85, МИ 1095-86, МИ 1472-86, МИ 1854-88, МУ 313У, розділ ЕД

2,4
 
0,4

26

05027

Газовизначники

ГХ-М, CO-025, CO2-2, SO2 та аналогічні

розділ ЕД

0,3

27

05028

Денсиметри, спиртоміри та цукроміри робочі з поправками

усіх типів

МИ 1914-88

4,0

28

05029

Денсиметри, спиртоміри, цукроміри (ареометри) робочі з поправками

- " -

МПУ 070/05-2003

2,2

29

05030

Електроди для потенціометричних вимірювань

ЭВЛ, ЭСЛ, ЭВМ та аналогічні

МИ 1770-87, МИ 1771-87, МИ 1772-87

1,0

30

05031

Електроди порівняння еталонні

ЭСО-01, ЭСО-02

ДСТУ ГОСТ 17792:2009, МИ 1773-87

8,0

31

05032

Іономіри та pH-метри лабораторні

И-130, ЭВ-74, 744 рН, АІ-123, Hanna та аналогічні

МИ 1619-87

3,0

32

05033

Коагулометри

усіх типів

МПУ 078/05-2003

3,8

33

05034

Комплекси засобів повірки гігрометрів

КСПГ-79, ПСГ-120, "Родник-2М" та аналогічні

МИ 260-82, розділ ЕД

15,8

34

05035

Кондуктометри, солеміри лабораторні:
з однією коміркою;
на кожну додаткову комірку

усіх типів

ГОСТ 8.292-84

11,3
4,3

35

05036

Кондуктометри, солеміри промислові

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.354:2008, МПУ 079/05-2003

6,1

36

05037

Контрольно-індикаторна трубка для перевірки вмісту компонентів (за 10 одиниць)

- " -

розділ ЕД

0,1

37

05038

Пристрої пробозабірні до газоаналізаторів

УГ-2, ГХ, ПГА-ВПМ, ТКП, АМ-1 та аналогічні

МИ 1852-88

0,8

38

05039

Промислові іономіри та pH-метри

усіх типів

МИ 1619-87

2,2

39

05040

Полярографи та полярографічні аналізатори (без урахування трудомісткості виготовлення та атестації стандартних зразків)

ПУ-1, ППТ-1, РА-1,2 та аналогічні

МИ 1980-89, МИ 1004-85

8,2

40

05041

Повірочні газові суміші для одного компонента

ПГС

МВВ на ДЕТУ-05-01-95

2,9

41

05043

Титратори автоматичні

усіх типів

МПУ 080/05-2003, МПУ 081/05-2003

6,7

42

05044

Титратори за методом К. Фішера та кулонометричні

- " -

- " -

16,5

43

05045

Вимірювачі октанового числа бензинів (без урахування трудомісткості виготовлення та атестації стандартних зразків)

ОКМ-1М, ОК-1М, ОК 2М та аналогічні

розділ ЕД

8,0

44

05046

Установки для визначення цетанового та октанового числа палив

ИДТ-69, УИТ-65, УИТ-85 та аналогічні

МПУ 083/05-2003, МПУ 084/05-2003, розділ ЕД

16,0

45

05047

Установки рентгенофлуоресцентні

"Контроль-01М" та аналогічні

розділ ЕД

15,5

46

05048

Установки газоаналітичні для повірки газоаналізаторів

УПО-1, ГУО, УДГ-1, ГР, ПС, ГАУ, КИМ та аналогічні

- " -

8,0

47

05049

Установки повітряні теплові для вимірювання вологості зерна

СЭШ-3 М, УВТО та аналогічні

РД 50-077-98

7,9

48

05050

Хроматографи газові

усіх типів

розділ ЕД

10,2

49

05051

Хроматографи рідинні

"Waters HPLC" та аналогічні

МПУ 083/05-2003, розділ ЕД

16,4

50

05053

Шахтні та інші сигналізатори й аналізатори горючих газів переносні, шахтні інтерферометри

ПГФ, СТХ-5, ЭТХ-1, ШИ-3, ШИ-10, СМС, "Сигнал" та аналогічні

МИ 750-85, МИ 806-85, МИ 876-85, МИ 875-85, МИ 896-85

1,0

51

05054

Термогігрометри - вимірювальний канал вологості

Testo 605, 608, ART, TH, TFA, THG та аналогічні

МПУ 144/05-2003

1,0

52

05055

Прилади та системи для контролю параметрів оточуючого середовища - вимірювальний канал вологості

метеометри, системи кондиціювання

ГОСТ 8.472-82, розділ ЕД

8,8

53

05056

Аналізатори соматичних клітин

"Соматос", АМВ-1-02, АСК-1, МСКМ-1 та аналогічні

розділ ЕД

5,5

Таблиця 6

Температурні і теплофізичні вимірювання

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

06001

Вимірювачі теплопровідності

ИТ-400 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.140:2009

6,0

2

06002

Градуювання термоелектричних перетворювачів та термоперетворювачів опору через 10° C, від 0 до 300° C

ТК, ХК, ХА, ПП, ТСП, ТСМ та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.338:2004, ДСТУ 2837-94

4,0

3

06003

Градуювання термоелектричних перетворювачів та термоперетворювачів опору через 20° C, від 0 до 100° C

МК, ХК, ХА, ТСП, ТСМ та аналогічні

- " -

2,0

4

06004

Градуювання термоелектричних перетворювачів через 20° C, від мінус 200 до 0° C

МК, ХК, ХА та аналогічні

- " -

3,0

5

06005

Градуювання термоелектричних перетворювачів через 50° C, від 0 до 1200° C

ХА, ПП та аналогічні

- " -

6,0

6

06006

Калібратори температури

SE, ТН та аналогічні

ДСТУ 3742-98, розділ ЕД

16,0

7

06007

Калібратори температури універсальні

MC-5R, TC-305, MLC та аналогічні

ГР 18624-99, ВНИИМС, 1999 рік

30,0

8

06008

Калориметри спалювання

В-06, В-08 та аналогічні

ДСТУ 2614-94, МИ 2096-90

20,0

9

06009

Комплект термоперетворювачів опору для вимірювання різниці температури

ТСП, ТСМ, ТПР та аналогічні

МИ 70.57-91

4,0

10

06010

Лампи температурні на яскравісну температуру

ТРУ, СИ-10-300 та аналогічні

ДСТУ 3194-95, МИ 2180-91

16,0

11

06011

Логометри, мілівольтметри регулювальні та показувальні

Ш6900 та аналогічні

ГОСТ 8.012-72, ДСТУ ГОСТ 8.209:2008

0,5

12

06012

Логометри, мілівольтметри показувальні

Ш69 та аналогічні

- " -

0,3

13

06013

Метеокомплекс (за один параметр)

AWOS та аналогічні

розділ ЕД

12,0

14

06014

Мілівольтметри з елементом компенсації температури холодного спаю термопари

Ш4501, Ш4540 та аналогічні

ГОСТ 8.012-72

1,0

15

06015

Міри теплопровідності

КВ та аналогічні

МИ 1605-87

6,0

16

06016

Мости, потенціометри автоматичні самописні, одноканальні, регулювальні та регулятори температури

КСП, КСМ, "Диск", РП, РТ, ЕРА та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.280:2008

0,5

17

06017

Мости, потенціометри самописні та регулювальні багатоканальні

КСП, КСМ, РП та аналогічні

- " -

1,0

18

06018

Перетворювачі вимірювальні

Ш-71, Ш-72, Ш-73, Ш-78, Ш-79, ПТ-ТС-68, ПТ-ТП-68, ПВ-0, ПВ-3 та аналогічні

МИ 2409-97, розділ ЕД

1,2

19

06019

Перетворювачі термоелектричні

ТПР

ДСТУ ГОСТ 8.338:2004, ДСТУ 2837-94

4,0

20

06020

Перетворювачі термоелектричні від 0 до 1200° C

ТХА та аналогічні

- " -

0,8

21

06021

Перетворювачі термоелектричні від 0 до 300° C

ТХА, ТХК та аналогічні

- " -

1,0

22

06022

Перетворювачі термоелектричні робочі від мінус 200 до 0° C

МК, ХА, ХК та аналогічні

- " -

0,5

23

06023

Перетворювачі термоелектричні від 500 до 1800° C

ВР

- " -

4,0

24

06024

Перетворювачі термоелектричні мідь-константанові 2 розряду

МКО

МИ 1298-86

3,0

25

06025

Перетворювачі термоелектричні платинородій-платинові

ПП

ДСТУ ГОСТ 8.338:2004, ДСТУ 2837-94

2,0

26

06026

Перетворювачі термоелектричні платинородій-платинові 2, 3 розрядів

ППО

МИ 1744-94

6,0

27

06027

Пірометри

"Смотрич" та аналогічні

МИ 1474-88

4,0

28

06028

Пірометри радіаційні повного та часткового випромінювання

ППТ-121, ППТ-131, ПТ-142, ПЧД-131, ПЧД-121 та аналогічні

ДСТУ 3194:2005, МИ 1200-86

1,0

29

06029

Пірометри оптичні від 800 до 5000° C

"Промінь" та аналогічні

ГОСТ 8.130-74, ДСТУ 3194-95

4,0

30

06030

Пірометри та мікропірометри оптичні

ОМП, ВИМП

ДСТУ 3194:2005, МИ 1733-87

4,0

31

06031

Пірометри, тепловізори до 3000° C

ЭОП-66, ЛОП-72, Raytek та аналогічні

- " -

16,0

32

06032

Пірометри яскравісні від 800 до 3200° C

ОППИР, "Промінь"

ГОСТ 8.130-74, ДСТУ 3194:2005

1,6

33

06033

Потенціометри, мости автоматичні, міліамперметри та мілівольтметри 0,25 класу

КСМ-4, КСП-4 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.280:2008, МИ 242-82

1,0

34

06034

Психрометри аспіраційні

МВ та аналогічні

МИ 1908-88

3,0

35

06035

Психрометри

ВИТ-1, ВИТ-2 та аналогічні

ГОСТ 8.279-78

1,0

36

06036

Теплолічильники

усіх типів

МПУ 041/06-2003, розділ ЕД

сума норм часу складових частин теплолічильника

37

06037
 
 

Теплообчислювачі, що мають вхідні канали від двох перетворювачів температури та одного витратоміра змінного перепаду тиску:

- " -

розділ ЕД

16,0

за кожний додатковий канал від перетворювачів температури, тиску тощо; 

1,0 

за кожний додатковий канал від витратоміра змінного перепаду тиску 

6,0 

38

06038

Теплообчислювачі, що мають вхідні канали від двох перетворювачів температури та одного лічильника (витратоміра-лічильника) води:

СПТ-90, "Лідер", ЛВТЕ-3, "Multidata S1-U", "Multical", "Suрercal" та аналогічні

МПУ 041/06-2003, розділ ЕД

8,0

за кожний додатковий канал від перетворювачів температури, тиску тощо; 

1,0 

за кожний додатковий канал від лічильника води 

2,5 

39

06039

Термографи

М-16 та аналогічні

ГОСТ 6416-75

0,8

40

06040

Термометри електроконтактні від 0 до 100° C

ТПК, ТЭК та аналогічні

ГОСТ 8.279-78

0,6

41

06041

Термометри електроконтактні від 0 до 300° C

ТПК, ТЭК та аналогічні

- " -

1,0

42

06042

Термометри манометричні та біметалеві, показувальні та регулювальні від 0 до 300° C

ЭКТ, ТПГ, ТБ та аналогічні

ГОСТ 8.305-78

1,0

43

06043

Термометри манометричні самописні від 0 до 300° C

ТГС та аналогічні

ГОСТ 8.305-78

1,0

44

06044

Термометри напівпровідникові

ЭТП-М

розділ ЕД

1,0

45

06045

Термометри скляні від 0 до 100° C

ТТ, ТЛ та аналогічні

ГОСТ 8.279-78

0,4

46

06046

Термометри скляні від 0 до 300° C та вище

- " -

- " -

1,0

47

06047

Термометри скляні лабораторні 2, 3 розрядів від 0 до 100° C

ТЛ

ГОСТ 8.317-78

2,5

48

06048

Термометри скляні лабораторні 2, 3 розрядів:
від 0 до 300° C,
від мінус 30 до 20° C

- " -

- " -

3,0
3,0

49

06049

Термометри скляні від мінус 80 до 0° C

ТН та аналогічні

ГОСТ 8.279-78

2,0

50

06050

Термометри скляні метастатичні 2 розряду

ТЛ-1

ГОСТ 8.317-78

4,0

51

06051

Термометри скляні метастатичні

- " -

ГОСТ 8.279-78

3,0

52

06052

Термометри скляні рівноподільні від 0 до 300° C

ТР

- " -

2,0

53

06053

Термометри скляні рівноподільні 1 - 3 розрядів від 0 до 300° C

- " -

ГОСТ 8.317-78

3,0

54

06054

Термометри цифрові

ТТЦ та аналогічні

МИ 1657-87, МИ 2341-95

3,2

55

06055

Термоперетворювачі з уніфікованими вихідними сигналами:
від 0 до плюс 300° C;
понад 300° C

ТСПУ, ТСМУ, ТХАУ, ТХКУ та аналогічні

МИ 70.46-90, МИ 2356-95

2,0
4,0

56

06056

Термоперетворювачі опору 1, 2 розрядів:
від мінус 200 до 0° C
від 0 до 660° C

ПТС-10, ТСПН та аналогічні

ГОСТ 8.568-99

14,0
14,0

57

06057

Термоперетворювачі опору платинові та мідні

ТСМ, ТСП

ГОСТ 8.461-82, ДСТУ 2858-94

1,6

58

06058

Термоперетворювачі термоелектричні 1 розряду

ППО

МИ 1744-94

14,0

59

06059

Телескопи радіаційного пірометра

ТЕРА-50

ГОСТ 8.130-74

1,2

60

06060

Телескопи радіаційного пірометра, робочі еталони

- " -

МИ 1839-88

1,5

61

06061

Термометри поверхневі

ТП та аналогічні

МИ 1607-87

2,0

62

06062

Установка

УТТ-6, УВПТ-2АМ та аналогічні

розділ ЕД

4,0

63

06063

Термометри скляні від мінус 30 до 100° C

ТП, ТН та аналогічні

ГОСТ 8.317-78

1,0

64

06064

Пірометри від мінус 30 до 300° C

Нимбус та аналогічні

МПХ 05.1075-2005, розділ ЕД

8,0

65

06065

Пірометри до 1000° C

Нимбус, Raunger та аналогічні

МПХ 05.748-2004, розділ ЕД

8,0

66

06066

Прилади багатофункціональні (канал вимірювань температури)

Testo, TD, Метран та аналогічні

МИ 2341-95, розділ ЕД

1,2

67

06067

Контролери з уніфікованими вхідними-вихідними сигналами (за 1 канал)

МК, Термоконт та аналогічні

ПРМК 421457.10МК

3,2

68

06068

Термометри скляні технічні та лабораторні від 0 до 500° C

ТТ, ТТМ та аналогічні

ГОСТ 8.279-78

1,5

69

06069

Термометри скляні технічні та лабораторні від мінус 50 до 100° C

ТТ, ТЛ та аналогічні

- " -

1,8

70

06070

Теплолічильники єдині

усіх типів

ДСТУ EN 1434-5:2006

8,7

71

06071

Мости, потенціометри автоматичні самописні одноканальні регулювальні (за кожен додатковий канал)

КСМ, КСП, РП, ДИСК та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.280:2008, МИ 456-84

0,3

72

06072

Багатоканальний прецизійний термометр

СА 320

розділ ЕД, методика повірки

3,0

Таблиця 7

Вимірювання часу і частоти

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

07001

Аналізатори інтервалів часу і частоти

НР 5371А та аналогічні

МПУ 126/07-2003

12,5

2

07002

Апаратура почасового обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер)

АПОР, АПОР-АВН та аналогічні

МП НВО "Система", 1996 рік, ІП 8.230-84б

19,8

3

07003

Апаратура почасового обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер)

TPLAK-1000, "Крокус" та аналогічні

МПУ 091/07-2003

17,1

4

07004

Блоки змінні до частотомірів

усіх типів

розділ ЕД

2,5

5

07005

Вимірювачі параметрів ходу годинників

П-133, П-157, П-157м, П-161, ППЧ-7 та аналогічні

- " -

8,0

6

07006

Вимірювачі параметрів ходу годинників

П-180

- " -

18,4

7

07007

Вимірювачі часових інтервалів

И2-23, И2-26 та аналогічні

- " -

11,2

8

07008

Вимірювачі частоти резонансні

усіх типів

- " -

4,0

9

07009

Генератор для повірки частотомірів

ГПЧ-3

- " -

17,2

10

07010

Годинники

АЧС-1, АЧС-1х, 60-ЧП та аналогічні

МИ 1835-88, розділ ЕД

4,0

11

07011

Калібратори інтервалів часу

КИВ-1, КИВ-3 та аналогічні

МПУ 130/07-2003

12,0

12

07012

Компаратори

Ч7-38, 39, 42

розділ ЕД

15,5

13

07013

Компаратори, приймачі сигналів еталонних частот, синхронометри кварцові

Ч7-12, Ч7-15, Ч7-37, ПК-66 та аналогічні

- " -

8,0

14

07014

Лічильники імпульсів

Ф5007, Ф-588, СИ-061 та аналогічні

- " -

4,0

15

07015

Лічильник-накопичувач часу напрацювання

СНВН, СВН та аналогічні

- " -

4,2

16

07016

Мілісекундоміри

Ф209, Ф291 та аналогічні

ГОСТ 8.286-78, розділ ЕД

2,5

17

07017

Міри частоти обмеженої точності

Ч1-40, Ч1-43, Ч1-53, СЧК та аналогічні

МИ 2188-92

10,2

18

07018

Міри частоти прецизійні

Ч1-50, Ч1-73, Ч1-56, Ч1-69, Ч1-74, СЧВ-74 та аналогічні

- " -

27,4

19

07019

Перетворювачі частоти

Ч5-13

розділ ЕД

7,9

20

07020

Подільники частоти

Ф5093 та аналогічні

- " -

5,0

21

07021

Помножувачі частоти

Ч6-2 та аналогічні

- " -

8,0

22

07022

Приймач-компаратор телевізійний

ПКТ та аналогічні

МИ 1266-86

11,5

23

07023

Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона

"Ротор" та аналогічні

МПУ 108/07-2003

7,4

24

07024

Пристрій визначення тривалості часу розмов чип-карткового таксофона

PF 08 C та аналогічні

МПУ 095/07-2003, МПУ 103/07-2003

6,0

25

07025

Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона

"Телекарт-01", "Телекарт-02", "Телекарт-04", "Телекарт-101" та аналогічні

МПУ 090/07-2003, МПУ 102/07-2003

3,0

26

07026

Пристрої інформаційні електровимірювальні

ІТЕК-210 та аналогічні

розділ ЕД

12,0

27

07027

Система вимірювання тривалості телефонних розмов програмно-апаратного комплексу передплачених телефонних розмов мобільного зв'язку

"Triloque Infinity", PPS

МПУ 129/07-2003

80,0

28

07028

Радіогодинники

"Автохрон"

розділ ЕД

8,0

29

07029

Секундоміри електричні

усіх типів

ГОСТ 8.286-78

1,0

30

07030

Секундоміри механічні до 30 хв.

- " -

ГОСТ 8.423-81

1,5

31

07031

Секундоміри механічні до 60 хв.

- " -

- " -

3,0

32

07032

Секундоміри-калібратори

СК-1Н та аналогічні

ГОСТ 8.339-78

4,0

33

07033

Секундоміри-таймери

СТЦ-1 та аналогічні

МИ 1243-86

6,0

34

07034

Синтезатори частоти

Ч6-31, Ч6-71, Ч6-74 та аналогічні

розділ ЕД

12,0

35

07035

Синхронометри

Ч7-43

МИ 962-85

16,0

36

07036

Секундоміри електронні

HS-5, HS-1000, HW-50 та аналогічні

МПУ 101/07-2003

3,0

37

07037

Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції:
основний режим;
режим конференц-зв'язку;
режим переадресування викликів

МТ-20/25, "Квант", "Исток", ARM-20, ARE-13 та аналогічні

МП НВО "Система", 1996 рік, МПУ 087/07-2003, МПУ 088/07-2003, МПУ 089/07-2003, МПУ 098/07-2003, МПУ 128/07-2003

72,0
12,0
32,0

38

07038

Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції:
основний режим;
режим конференц-зв'язку;
режим переадресування викликів;
режим транзитного зв'язку;
режим міжміського зв'язку

SDE, EWSD, 5ESS, Alcatel 4400, Alcatel 1000E-10, Harrys 20-20, SI2000 та аналогічні

КНД-45-097-98, КНД-45-122-98, КНД-45-130-98, МПУ 018/07-2003, МПУ 128/07-2003, МПУ 131/07-2003, МПУ 133/07-2003, МПУ 191/07-2006, МПУ 192/07-2006, МПУ 204/07-2006

76,0
12,0
32,0
76,0
76,0

39

07039

Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку:
основний режим;
режим конференц-зв'язку;
режим переадресування викликів;
режим WAP;
режим F&F;
режим VPN;
режим WAP через GPRS

DX200, DX 200 MTX, Damm MTX, AXE-10, AXE-810, Siemens D900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/D1800 та аналогічні

МПУ 093/07-2003, МПУ 106/07-2003, МПУ 120/07-2003, МПУ 121/07-2003, МПУ 122/07-2003, МПУ 205/07-2006, МПУ 206/07-2006, МПУ 207/07-2006

81,0
12,0
32,0
20,0
19,9
20,1
20,0

40

07040

Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку (включаючи IN-платформу)

Siemens 900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/1800 та аналогічні

МПУ 089/07-2003, МПУ 105/07-2003, МПУ120/07-2003, МПУ 121/07-2003

208,0

41

07041

Системний таймер часових інтервалів

усіх типів

розділ ЕД

7,0

42

07042

Тарифікатори та системи вимірювання часу розмов міжміських переговорних пунктів

"Темп", "Сигма", "Регістр", "Гіацинт", АПП-4, АПП-80, АПП-16/32 та аналогічні

МПУ 109/07-2003

16,0

43

07043

Термінали паркувальні

усіх типів

МПУ 104/07-2003

6,0

44

07044

Установки відтворювання частоти

АУПМЧ та аналогічні

МИ 627-84

48,0

45

07045

Установки для повірки електричних та механічних секундомірів

усіх типів

розділ ЕД

6,0

46

07046

Установки частотовимірювальні

АКПЧ-1

- " -

46,8

47

07047

Хронометри

усіх типів

ГОСТ 8.466-82

11,6

48

07048

Частотоміри електронно-лічильні до 37,5 ГГц

Ч3-46, Ч3-51, Ч3-58, Ч3-61, Ч3-63, Ч3-64, Ч3-65 та аналогічні

МИ 1835-88

7,9

49

07049

Частотоміри стрілкові

усіх типів

розділ ЕД

1,0

50

07050

Частотоміри електронно-лічильні

Ч3-24, Ч3-35, Ч3-44, Ч3-57, Ф5035 та аналогічні

МИ 1835-88

5,7

51

07051

Частотоміри електронні

Ф5043 та аналогічні

розділ ЕД

5,50

52

07052

Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона

"Телекарт-2000" та аналогічні

МПУ 108/07-2003

5,9

53

07053

Стенд контролю карток

СКК-1

розділ ЕД

16,00

54

07054

Частотоміри електронно-лічильні комбіновані

53152 А, CNT-90

МИ 1835-88, МИ 1672-87

14,00

55

07055

Апаратура почасового обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за кожний МАК-модуль абонентського комплекту або локальний контролер)

С-32 та аналогічні

розділ ЕД

17,50

56

07056

Прилад для визначення числа падіння

ПЧП-3 та аналогічні

- " -

2,30

57

07057

Тестер якості синхронізації

SyncTester 5565 та аналогічні

МПУ 193/09-2006

196,4

58

07058

Вимірювач часових відхилень

ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні

розділ ЕД

48,0

59

07059

Міри частоти прецизійні

OSA5581C та аналогічні

МПУ 199/07-2006

333,3

60

07060

Системи вимірювання тривалості телефонних розмов міжнародного центру комутації

EWSD D900/D1800 та аналогічні

МПУ 196/07-2006

224,0

61

07061

Аналізатор параметрів систем мобільного зв'язку

5000 ЕХ та аналогічні

розділ ЕД

9,0

62

07062

Частотоміри електронно-лічильні

ЧВ-50 та аналогічні

- " -

5,7

63

07063

Система обліку часу комутованих з'єднань з Інтернетом (за кожне)

усіх типів

КНД Державної служби зв'язку України, МПУ 152/07-2003

39,6

64

07064

Автоматизована система обліку тривалості телефонних розмов таксофонного комплексу СТЕК-103

СТЕК-103

КНД 45-171-2001

51,5

65

07065

Пристрій визначення тривалості інтервалів часу таксофона (дистанційна повірка)

Телекарт-121, Ротор 2000 У та аналогічні

МПУ 07-80-2010

0,38

Таблиця 8

Вимірювання електричних та магнітних величин

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

08001

Ампервольтметри багатограничні 1,0...1,5 класів точності до 6 границь

Д128 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 184-62

0,6

2

08002

Ампервольтметри електронні

Ф5273 та аналогічні

розділ ЕД

3,0

3

08003

Ампервольтметри постійного та змінного струму

Ц4311 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 184-62

6,2

4

08004

Ампервольтметри самописні багатограничні постійного та змінного струму

Н314, Н3140, Н344 та аналогічні

- " -

1,5

5

08005

Амперметри, вольтметри, ватметри постійного та змінного струму та самописні однограничні 1,0...4,0 класів точності

Э421, Э8005, М362, М4231, М4247, М4275, Э378, Н32, Н392 та аналогічні

- " -

0,5

6

08006

Амперметри змінного струму 0,1...0,5 класів точності

Д553, 5017 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 184-62

3,5

7

08007

Амперметри, вольтметри, ампервольтметри постійного струму понад 6 границь 0,1...0,5 класів точності

М502, М1104, М1109, М2007, М2018, М2020, М1108, М253 та аналогічні

- " -

2,9

8

08008

Амперметри, вольтметри постійного та змінного струму понад 6 границь 0,1...0,5 класів точності

Д566, Д573, Д5014, Д5018, Д5075, Д5082, Э59, Э532 та аналогічні

- " -

3,7

9

08009

Амперметри, вольтметри постійного струму до 6 границь 0,1...0,5 класів точності

М1104, М2007, М2018 та аналогічні

- " -

2,2

10

08010

Амперметри, вольтметри постійного та змінного струму до 6 границь 0,1…0,5 класів точності

Э59, Э534, Э535, Э536, Д5014, Д5078, Д5101 та аналогічні

- " -

2,5

11

08011

Амперметри, вольтметри постійного та змінного струму 2, 3 розрядів

Д5014, Д5075 - Д5082, Д5096 - Д5103, Д5018, Д533, Д5017 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.022:2009, ДСТУ 3834-98, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 184-62

7,0

12

08012

Апарати для повірки вимірювальних трансформаторів

К535, К507, АИТ та аналогічні

МИ 114-77, МИ 989-85, розділ ЕД

16,2

13

08013

Автоматизовані системи обліку і контролю електроенергії (за два канали)

усіх типів

МПУ 092/08-2002

92,0

14

08014

Блоки конденсаторів на 1 частоті

- " -

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009

0,6

15

08015

Блоки конденсаторів на 4 частотах

- " -

- " -

3,2

16

08016

Блоки повірки

БП

розділ ЕД

1,0

17

08017

Ватварметри

Д5068 - Д5071 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008

2,8

18

08018

Ватметри на підвищеній частоті 1,0...4,0 класів точності

Д30, Д305, Ц301 та аналогічні

- " -

1,0

19

08019

Ватметри постійного та змінного струму 0,1...0,5 класів точності

Д5016, Д5020, Д5104, Д5085, Д5089 та аналогічні

- " -

5,9

20

08020

Ватметри-лічильники однофазні та трифазні еталонні 0,1…0,2 класів точності

"BX-14", "TPZ-308", "PWS 1.3", "PWS 2.3" та аналогічні

ДСТУ 4116-2002

18,5

21

08021

Ватметри постійного та змінного струму 2 розряду

Д5016, Д5020, Д5089, Д5104, Д5107 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008

11,9

22

08022

Вимірювачі відстані до місця пошкодження кабелю

ЦРО-200 та аналогічні

розділ ЕД

2,00

23

08023

Вимірювачі електростатичних зарядів

ИЭ3П та аналогічні

- " -

3,7

24

08024

Вимірювачі імітансу, індуктивності, ємності, мости змінного струму 0,1...0,5 класів

Е7-14, Е7-14/1, Р5010, Р5030, Р5079, Е8-4, ВМ509, ЦЕ-5002 та аналогічні

ГОСТ 8.294-85

6,8

25

08025

Вимірювачі індуктивності, ємності, мости змінного струму

Р556, Р566, Р577, Р589, Р591 та аналогічні

- " -

4,0

26

08026

Вимірювачі магнітної індукції 2 розряду

Ш1-1, Ш1-9 та аналогічні

ДСТУ 3390-96

6,9

27

08027

Вимірювачі магнітної індукції (з калібруванням)

ЭМЦ2-17, ЭМЦ-21 та аналогічні

- " -

8,0

28

08028

Вимірювачі магнітної індукції (з калібруванням)

Ш1-7, Ш1-8, ЭМЦ2-20 та аналогічні

- " -

7,0

29

08029

Вимірювачі магнітної індукції (з калібруванням)

ЭМ2-20, ЭМ2-14 та аналогічні

- " -

10,0

30

08030

Вимірювачі напруги дотику та струму короткого замикання

ЭКО-200 та аналогічні

розділ ЕД

3,5

31

08031

Вимірювачі ланцюга фаза-нуль та струму короткого замикання

Щ41160, М417 та аналогічні

- " -

1,2

32

08032

Вимірювачі нестабільності та відношення змінних напруг

В8-8, В2-35 та аналогічні

- " -

2,8

33

08033

Високовольтна вимірювальна система для повірки робочих еталонів високої напруги 2 розряду на постійному та змінному струмі

ВСВН-1-100, ВСВН-2-100

розділ ЕД, ДСТУ 3863-99, ДСТУ 3864-99

91,4

34

08034

Вольтамперфазометри

ВАФ-85 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 2009-89

2,0

35

08035

Вольтметри електронні

Ф506, Ф563, Ф584, Ф564, Ф5263 та аналогічні

ГОСТ 8.118-85

 

36

08036

Вольтметри цифрові диференціальні

В2-34, В2-36, В2-27 та аналогічні

МИ 1202-86, розділ ЕД

4,5

37

08037

Вольтметри цифрові підвищеної точності

Ф30, С1202, С1206, С1212 та аналогічні

- " -

4,8

38

08038

Вольтметри цифрові на частотах понад 100 кГц

В7-16А, В7-37, В7-27А та аналогічні

- " -

5,9

39

08039

Вольтметри цифрові постійного струму

Щ1413, Щ304, Щ1612, Щ4312, Щ1516, В2-20, Ф283, Ф4834 та аналогічні

- " -

2,2

40

08040

Вольтметри цифрові змінного струму високочастотні

В3-60 та аналогічні

- " -

12,0

41

08041

Вольтметри цифрові постійного та змінного струму однограничні

Ф214-217, Ф2000-2003, Ф266 та аналогічні

- " -

1,8

42

08042

Вольтметри цифрові універсальні та мультиметри

В7-22, В7-35, Щ301, Щ4313, Р386, В7-16, В7-18, В7-20, В7-23, В7-27, Щ300, Ф480, Щ68000, IEC-1010 та аналогічні

- " -

6,8

43

08043

Вольтметри цифрові універсальні та високовольтні

Щ-31, В7-28, В7-40, В7-43, В7-34, В7-43, В7-34 А, В7-31 та аналогічні

- " -

11,5

44

08044

Вольтметри цифрові універсальні з широким динамічним та частотним діапазоном

В7-34А/1, В7-39 та аналогічні

- " -

8,0

45

08045

Вольтметри-електрометри цифрові

В7-29, В7-30 та аналогічні

розділ ЕД

7,5

46

08046

Гістерезиметри

Ф5155/1 та аналогічні

МИ 1930-88

4,2

47

08047

Гістерезиметри

Ф5155/2 та аналогічні

- " -

4,0

48

08048

Джерела живлення стабілізовані

БП-5, Б5-21, Б5-49, Б-2, ТЕС та аналогічні

розділ ЕД

3,2

49

08049

Джерела еталонної напруги

ИОНА та аналогічні

розділ ЕД

4,0

50

08050

Джерела малих струмів

ИТ-12, В7Э-42 та аналогічні

- " -

6,8

51

08051

Зразки стандартні

МТМ

ДСТУ 2216-94

7,5

52

08052

Зразки стандартні 3 розряду

МММ та аналогічні

розділ ЕД

7,2

53

08053

Імітатори електродної системи

И-01, И-02 та аналогічні

- " -

1,0

54

08054

Індикатори 90-градусного зсуву

Д5002 та аналогічні

- " -

10,0

55

08055

Калібратори

ЕК1-6 та аналогічні

- " -

7,0

56

08056

Калібратори

П-327 та аналогічні

МИ 1199-86

11,5

57

08057

Калібратори

П320, П321, В1-12, В1-13 та аналогічні

МИ 1199-86, розділ ЕД

18,5

58

08058

Калібратори

В1-18 та аналогічні

- " -

23,8

59

08059

Калібратори

В1-19 та аналогічні

- " -

15,5

60

08060

Калібратори сили та напруги постійного та змінного струму 0,2 класу точності

МА4301, МА4304, МВ4305, МА4302, МВ4303 та аналогічні

- " -

13,8

61

08061

Вимірювальні канали автоматизованих систем обліку і контролю електроенергії (за один канал)

усіх типів

розділ ЕД

9,5

62

08062

Кіловатметри, мегаватметри

Д367, Э365 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 184-62

0,7

63

08063

Кіловольтметри 1 кВ

С-53, С503...509 та аналогічні

МИ 184-62

1,1

64

08064

Кіловольтметри до 75 кВ

С100 та аналогічні

МИ 184-62, розділ ЕД

4,5

65

08065

Кіловольтметри до 3 кВ

С-502, С-511, С-50 та аналогічні

- " -

1,5

66

08066

Кіловольтметри до 30 кВ

С196, С197 та аналогічні

- " -

2,3

67

08067

Кліщі струмовимірювальні

У-4501, Д90, Д91 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 2159-91

1,0

68

08068

Компаратори напруги

Р3003 та аналогічні

розділ ЕД

11,7

69

08069

Компаратори напруги

Р3017 та аналогічні

- " -

12,5

70

08070

Компаратори опору

Р346, Р3015 та аналогічні

- " -

15,5

71

08071

Компаратори опору

Щ68200, 68201 та аналогічні

- " -

4,8

72

08072

Комплекти вимірювальні

К50, К505, К540 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, розділ ЕД

5,2

73

08073

Комплекти вимірювальні

К51, К506, К541 та аналогічні

- " -

6,8

74

08074

Конденсатори змінної ємності

Р534, Р512, Р5093 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009

3,8

75

08075

Конденсатори постійної ємності

Р533, Р535 та аналогічні

- " -

1,5

76

08076

Котушки вимірювальні магнітного поля

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

5,0

77

08077

Лічильники імпульсів

СИ-204 та аналогічні

розділ ЕД

3,0

78

08078

Лічильники електричної енергії постійного струму

Д600М та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.391:2008

1,0

79

08079

Лічильники електричної енергії індукційні однофазні 2,0....2,5 класів точності

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007

0,3

80

08080

Лічильники електричної активної та реактивної енергії індукційні трифазні 2,0...3,0 класів точності

САЗУ-И680, СР4У-И673, САЧ-5006 та аналогічні

- " -

0,5

81

08081

Лічильники електричної енергії індукційні трифазні з датчиком імпульсів 1,0...2,5 класів точності

САЗУ-68, САЗУ-И670Д, СО-5000И та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007, МИ 2337-95

0,6

82

08082

Лічильники електричної активної та реактивної енергії електронні трифазні 0,5...1,0 класів точності

Ф443 та аналогічні

МИ 2158-91, розділ ЕД

8,0

83

08083

Лічильники електричної енергії однофазні електронні однотарифні 1,0...2,0 класів точності

ЦЭ6807В, ЦЭ6827, СО-ЭАКЗМ та аналогічні

- " -

1,2

84

08084

Лічильники електричної енергії електронні трифазні багатотарифні 0,2...1,0 класів точності

LZMF, ZMU, ЭТ, ЭТК та аналогічні

- " -

12,3

85

08085

Лічильники електричної енергії еталонні трифазні 0,1…0,2 класів точності

У-441, EHF-3, ЦЭ6806 та аналогічні

МИ 702-85, розділ ЕД

16,0

86

08086

Лічильники електричної енергії індукційні однофазні двотарифні 2,0 класу точності

CO-U449M та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007, розділ ЕД

1,0

87

08087

Лічильники електричної енергії електронні однофазні двотарифні 1,0…2,0 класів точності

СЭО-1, СЭО-101, ЦЭ-6807 та аналогічні

МИ 2158-91, розділ ЕД

1,3

88

08088

Лічильники електричної енергії однофазні багатотарифні багатофункціональні 1,0…2,0 класів точності

ЭЭ8003 та аналогічні

- " -

4,0

89

08089

Лічильники активної та реактивної електричної енергії три-, чотирипровідні трифазні реверсивні електронні багатотарифні 0,2...1,0 класів точності

LZQM, "Альфа", ЭТ, ЦЭ6823, ЦЭ6822 та аналогічні

- " -

20,5

90

08090

Лічильники електричної енергії електронні багатофункціональні трифазні 0,2...1,0 класів точності

"Облік", "Енергія-8" та аналогічні

- " -

24,3

91

08091

Магазини взаємоіндуктивності

Р5000, Р5017, Р5057 та аналогічні

МИ 1985-89

8,9

92

08092

Магазини ємності з відліком понад або менше 20 точок

Р524, Р561, Р583 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009

2,0

93

08093

Магазини ємності

Р513, Р544, Р5025 та аналогічні

- " -

5,8

94

08094

Магазини індуктивності

Р546, Р567 та аналогічні

МИ 1985-89

5,0

95

08095

Магазини опору високоомні однодекадні 3 розряду

Р403, Р404, Р405, Р407, Р4075, Р4041, Р4042 та аналогічні

ДСТУ 3712-98, МИ 1695-87

3,9

96

08096

Магазини опору постійного струму високоомні однодекадні

- " -

МИ 1695-87

2,2

97

08097

Магазини опору постійного струму 0,02...0,5 класів точності

МСР-63, Р4831, 4834, Р326, Р33 та аналогічні

- " -

3,0

98

08098

Магазини опору постійного струму 3 розряду

Р4831, Р326, МСР-60, МСР-63 та аналогічні

ДСТУ 3712-98, МИ 1695-87

7,8

99

08099

Магазини опору високоомні багатодекадні 3 розряду

Р4001, Р4002, Р40101 та аналогічні

- " -

8,5

100

08100

Магазини опору

КСМ-4 та аналогічні

МИ 1695-87

1,5

101

08101

Магазини опору постійного струму високоомні багатодекадні

Р4001, Р4002, Р40101, Р40102, Р40107, Р40108 та аналогічні

МИ 1695-87

3,6

102

08102

Магазини опору та провідності змінного струму навантажувальні

Р5018, Р5054 та аналогічні

розділ ЕД

10,2

103

08103

Магазини опору постійного та змінного струму

Р 4830/1, 2, 3, Р4834 та аналогічні

МИ 1695-87

12,0

104

08104

Мегаомметри понад 1000 В

Ф4102/2-1М, Ф4100, М1101М, М4100/4, М4100/5 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.409:2009

2,0

105

08105

Мегаомметри до 1000 В

Ф4101, Ф-2, Е6-16, Ф4106, 4102, ЭСО-200, МС-05, МС-06, М4100/4-3, М1101/1-3, М1102 та аналогічні

- " -

1,5

106

08106

Мікровеберметри

Ф1-190, Ф1-191, Ф1-199, Ф5050 та аналогічні

МИ 1930-88

1,5

107

08107

Мікротесламетри

Г79 та аналогічні

МИ 2185-92

7,0

108

08108

Мілівеберметри

М19, М119, М1119 та аналогічні

МИ 1930-88

1,2

109

08109

Мілітесламетри універсальні

43205 та аналогічні

МИ 2185-92

7,9

110

08110

Мілітесламетри

Ф4355 та аналогічні

- " -

3,3

111

08111

Мілітесламетри з калібруванням

- " -

МИ 2185-92, розділ ЕД

4,0

112

08112

Міри взаємної індуктивності (за одиницю)

Р5009, Р547, Р536 та аналогічні

МИ 1985-89

2,8

113

08113

Міри електрорушійної сили 2 розряду

Х482, Х4811, Х488, Х489 та аналогічні

ДСТУ 3834-98, ГОСТ 8.212-84

9,8

114

08114

Міри електрорушійної сили 3 розряду

НЭ-65, Х485, Х488 та аналогічні

- " -

6,7

115

08115

Міри електрорушійної сили 0,0005...0,002 класів точності (за один елемент)

Х482, Х488, Х489, Х4811 та аналогічні

ГОСТ 8.212-84

5,9

116

08116

Міри електрорушійної сили 0,005 класу точності

НЭ-65, Х480 та аналогічні

- " -

1,2

117

08117

Міри електрорушійної сили ненасичені 0,01...0,02 класів точності

Э-303, Х-485/3, Х4810, МЭ 4700 та аналогічні

- " -

0,8

118

08118

Міри індуктивності

КИ-5 та аналогічні

МИ 1985-89

1,0

119

08119

Міри опору високоомні постійного струму 2 розряду

Р4013, Р4023, Р4033, Р4015, Р4016, Р4018 та аналогічні

ДСТУ 3712-98, ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

5,2

120

08120

Міри опору високоомні постійного струму 3 розряду

- " -

- " -

4,0

121

08121

Міри опору високоомні 0,01...0,005 класів точності (за одиницю)

Р401, Р402, Р4011, Р4021, Р4061, Р4030, Р4012, Р4023, Р4033 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

2,0

122

08122

Міри електричного опору 1 розряду (за одиницю)

Р3030, Р3005, МКС-1, Н2-1 та аналогічні

ДСТУ 3712-98, ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

19,5

123

08123

Міри опору постійного струму, визначення температури коефіцієнта опору (за одиницю)

Р310, Р321, Р322, Р323, Р331, Р361, ОКС-1, 2 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

8,0

124

08124

Міри опору постійного струму 1 розряду (за одиницю)

Р310, Р321, Р322, Р323, Р331, Р361, ОКС-1, 2, Р3030, Р3031 та аналогічні

ДСТУ 3712-98, ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

8,0

125

08125

Міри опору постійного струму 2 розряду (за одиницю)

- " -

- " -

4,8

126

08126

Міри опору постійного струму 3 розряду та 0,01...0,02 класів точності (за одиницю)

- " -

- " -

3,4

127

08127

Міри ємності (за одиницю)

Р597, Р5050 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009

2,0

128

08128

Міри ємності 1 розряду (за одиницю)

Р597, КСД, Р5050, КМЕ-11, 101 та аналогічні

- " -

24,0

129

08129

Міри ємності 2 розряду (за одиницю)

Р597, Р5050, КМЕ-11, 101 та аналогічні

- " -

6,0

130

08130

Міри ємності 3 розряду (за одиницю)

Р597, Р5050, КМЕ-11, КМЕ-101 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009

4,0

131

08131

Міри-імітатори

Р4085, Р4085-М1 та аналогічні

ГОСТ 8.237:2008, МИ 1695-87

10,0

132

08132

Міри індуктивності 1 розряду (за одиницю)

Р5101, Р5115 та аналогічні

МИ 1985-89

8,0

133

08133

Міри індуктивності 2 розряду (за одиницю)

Р596, Р5101-5115 та аналогічні

- " -

4,2

134

08134

Міри індуктивності 0,05...1,0 класів точності та 3 розряду (за одиницю)

- " -

- " -

3,5

135

08135

Міри індуктивності високочастотні (за одиницю)

Р593, L-0170-2 та аналогічні

- " -

4,0

136

08136

Міри магнітної індукції 2 розряду (змінного поля)

усіх типів

ДСТУ 3390-96

8,0

137

08137

Міри магнітної індукції 2 розряду (постійного поля)

- " -

- " -

 

138

08138

Міри магнітної індукції 3 розряду (змінного поля)

- " -

розділ ЕД

6,2

139

08139

Міри магнітної індукції 3 розряду (постійного поля)

- " -

ДСТУ 3390-96

2,0

140

08140

Міри напруги 0,0005 класу точності

В1-30 та аналогічні

розділ ЕД

4,2

141

08141

Міри електричного опору багатозначні постійного струму 0,01 класу точності та 3 розряду

Р3026, Р327 та аналогічні

ДСТУ 3712-98, МИ 1695-87

14,0

142

08142

Міри опору перехідні постійного струму 0,01…0,1 класів точності та 3 розряду

Р4064, Р4065, Р4066, Р4080 - Р4083 та аналогічні

- " -

4,0

143

08143

Міри опору кодокеровані

Р3045 та аналогічні

МИ 1695-87

7,5

144

08144

Міри опору постійного та змінного струму

Р3030, Р3031 та аналогічні

ГОСТ 8.237:2008

18,0

145

08145

Мости змінного струму

Е7-11, Е7-13, Р5016 та аналогічні

ГОСТ 8.294-85, розділ ЕД

7,0

146

08146

Мости змінного струму високовольтні

Р-525, Р5026 та аналогічні

розділ ЕД

12,4

147

08147

Мости змінного струму мікропроцесорні

Р5083, Е7-10, Е7-8 та аналогічні

ГОСТ 8.294-85, розділ ЕД

20,0

148

08148

Мости кабельні

Р334 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.449:2009

2,5

149

08149

Мости постійного струму

Р3009, Щ402 та аналогічні

- " -

16,0

150

08150

Мости постійного струму

Р-39 та аналогічні

- " -

7,8

151

08151

Мости постійного струму 0,05...0,2 класів точності

Р-4053, Р4060, Р329, МОД-58, МО-61, МО-62, МОД-61, МТВ, Р333 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.449:2009

3,3

152

08152

Мости постійного струму 0,5...5,0 класів точності

ММВ, МКМВ, Р3043 та аналогічні

- " -

2,8

153

08153

Мости-потенціометри

Р304 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.478:2009

1,0

154

08154

Нановольтміліамперметри

Р341 та аналогічні

розділ ЕД

3,0

155

08155

Омметри мікропроцесорні прецизійні 0,001...0,005 класів точності

Щ306 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.366:2009

4,8

156

08156

Омметри цифрові

Щ30, Щ34 та аналогічні

- " -

2,5

157

08157

Омметри, міліомметри, мікроомметри

Р380, Р382, М246, М416, Ф415 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.409:2009

2,0

158

08158

Опори додаткові

ДС та аналогічні

МИ 1695-87

0,2

159

08159

Перетворювачі активної та реактивної потужності

Е-849 та аналогічні

розділ ЕД

2,0

160

08160

Перетворювачі кількості обертів диска електролічильника в послідовність імпульсів

УП-2М, УП-3, УП-3М та аналогічні

- " -

0,5

161

08161

Перетворювачі напруги

В9-1, В9-5, В9-6 та аналогічні

- " -

3,0

162

08162

Перетворювач струму

И564

 

12,0

163

08163

Перетворювачі струму, напруги та потужності

Е842, Е825 та аналогічні

МИ 1570-86

1,0

164

08164

Підсилювачі

У5-7, У5-9 та аналогічні

розділ ЕД

3,0

165

08165

Підсилювачі до потенціометра

Р355, Р309, Р345, Р363 та аналогічні

- " -

4,0

166

08166

Підсилювачі до приладу В1-9

Я1В-20, Я1В-22

- " -

5,5

167

08167

Подільники напруги

ДНС-01 та аналогічні

ГОСТ 8.278-78

0,9

168

08168

Подільники напруги 0,0001...0,0002 класів точності

Р3027 та аналогічні

ГОСТ 8.278-78, розділ ЕД

12,4

169

08169

Подільники напруги

Р5/1, ДН1 та аналогічні

ГОСТ 8.278-78

1,0

170

08170

Подільники напруги (з юстируванням)

Р356, Р313, Р35 та аналогічні

ГОСТ 8.278-78, розділ ЕД

3,0

171

08171

Потенціометри низькоомні

Р306, Р330 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.478:2009

1,0

172

08172

Потенціометри постійного струму

Р355 та аналогічні

- " -

7,5

173

08173

Потенціометри постійного струму 0,01...0,05 класів точності

Р2/1, Р37, Р307, Р368, ППТВ, ПП-63 та аналогічні

- " -

2,7

174

08174

Потенціометри постійного струму самоповірювані

Р309, Р345, Р363, Р348 та аналогічні

- " -

6,8

175

08175

Прилади випробувальні підривні світлодіодні

ВИС

розділ ЕД

0,5

176

08176

Прилади конденсаторні підривні з випробуванням підривного ланцюга

ПИВ-100

- " -

0,6

177

08177

Прилади контролю підривного імпульсу

ПКВИ

- " -

1,2

178

08179

Прилади для повірки вольтметрів

В1-9, В1-20, В1-25, В1-27 та аналогічні

- " -

32,0

179

08180

Прилади для повірки вольтметрів програмовані

В1-28 та аналогічні

- " -

36,4

180

08181

Прилади кабельні переносні

ПКП-4, ПКП-5 та аналогічні

- " -

4,0

181

08182

Прилади комбіновані (тестери)

Ц4312, Ц4313, Ц4357, Ц4356 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, ГОСТ 8.409:2009

2,5

182

08183

Прилади комбіновані цифрові

Щ4310, 4311 та аналогічні

ГОСТ 8.409:2009, МИ 1202-86

4,0

183

08184

Прилади універсальні вимірювальні

УПИП-60 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.478:2009, МИ 1695-87

4,2

184

08185

Прилади універсальні вимірювальні

Р4833 та аналогічні

- " -

6,0

185

08186

Прилади вимірювальні комбіновані

МК 4700 та аналогічні

- " -

6,5

186

08187

Прилади швидкодіючі та багатограничні самописні

Н3030, Н307, Н399, Н3012, Н331 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, розділ ЕД

2,5

187

08189

Приставки до індукційних лічильників

УП-4

розділ ЕД

1,0

188

08190

Тераомметри

МОМ-3, МОМ-4, ЕК6-7, Е6-3, Е6-13, Е6-14 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.409:2008, розділ ЕД

3,7

189

08191

Термоперетворювачі напруги 1 розряду (за одиницю)

ПНТЭ-6, 12, ПН та аналогічні

ГОСТ 8.458-82, МИ1935-88

11,8

190

08192

Термоперетворювачі струму (за одиницю)

ПТТЭ, Т300 та аналогічні

ГОСТ 8.458-82, розділ ЕД

9,0

191

08193

Теслаамперметри

Ф4354/1 та аналогічні

МИ 1930-88

2,0

192

08194

Трансформатори напруги лабораторні

УТН-1 та аналогічні

ГОСТ 8.216-88

6,4

193

08195

Трансформатори напруги до 35 кВ 1 розряду

И510 та аналогічні

ГОСТ 8.216-88, ДСТУ 3864-99

34,6

194

08196

Трансформатори напруги 0,5...1,5 класів точності

ТН-20

ГОСТ 8.216-88

0,3

195

08197

Трансформатори напруги однофазні до 35 кВ 0,5 класу точності

НОМ-35, ЗНОМ-35, НОМ-3, НОМ-6, НОМ-10 та аналогічні

- " -

5,9

196

08198

Трансформатори напруги до 35 кВ 2 розряду

И-50, НЛЛ-15, НЛЛ-35 та аналогічні

ГОСТ 8.216-88, ДСТУ 3864-99

27,5

197

08199

Трансформатори напруги трифазні

НТМИ, НТМК, НТАМИ та аналогічні

ГОСТ 8.216-88

12,5

198

08200

Трансформатори напруги трифазні 0,2 класу точності

НАМИ, ЗНМИ

ГОСТ 8.216-88, ДСТУ 3864-99

17,3

199

08201

Трансформатори напруги лабораторні до 35 кВ 0,1 класу точності

И510 та аналогічні

ГОСТ 8.216-88

30,1

200

08202

Трансформатори напруги лабораторні 0,2 класу точності

И50, НЛЛ-15, НЛЛ-35 та аналогічні

- " -

23,8

201

08203

Трансформатори струму 2 розряду

И-561 та аналогічні

ДСТУ 6097:2009, ГОСТ 8.550-86

16,6

202

08204

Трансформатори струму 0,05 класу точності

И56, И56М, И та аналогічні

ДСТУ 6097:2009

48,4

203

08205

Трансформатори струму високовольтні

ТЛ, ТНШЛ-40, ТШЛ-10, ТПФМ, ТВЛ, ТОЛ та аналогічні

- " -

3,5

204

08206

Трансформатори струму лабораторні

УТТ-6, УТТ-6, УТТ-6М та аналогічні

- " -

11,8

205

08207

Трансформатори струму високовольтні до 800 А

ТПЛ-10, ТПОЛ-10 та аналогічні

ДСТУ 6097:2009

1,8

206

08208

Трансформатори струму 0,02 класу точності

И-561 та аналогічні

- " -

12,3

207

08209

Трансформатори струму низьковольтні до 1000 А

ТК-20, ТК-40, ТШ-20, ТШ-40, Т-0,66 та аналогічні

- " -

1,0

208

08210

Трансформатори струму 2 розряду

И56, И56М, И-512

ДСТУ 6097:2009, ДСТУ ГОСТ 8.550:2009

55,6

209

08211

Трансформатори струму

И54, И515, УТТ-5 та аналогічні

ДСТУ 6097:2009

 

210

08212

Трансформатори струму високовольтні (800...2000 А)

ТПЛ-10, ТПОЛ-10 та аналогічні

- " -

2,2

211

08213

Установки для повірки калібраторів змінного струму та напруги 1 розряду

В1-26, УППУ-1М та аналогічні

розділ ЕД

80,5

212

08214

Установки

ЭУ-5000 та аналогічні

- " -

2,5

213

08215

Установки

ЭУ-5001 та аналогічні

- " -

4,0

214

08216

Установки для визначення характеристик магнітно-твердих матеріалів 2 розряду

МТМ

ДСТУ 2816-94

15,7

215

08217

Установки для визначення характеристик магнітно-м'яких матеріалів 2 розряду

МММ

розділ ЕД

14,0

216

08218

Установки для вимірювання опору заземлення

СБ-864 та аналогічні

- " -

7,5

217

08219

Установки мостові

У-401 та аналогічні

- " -

4,0

218

08220

Установки повірочні

УИЗИ, У200, У300, УПАВ-2 та аналогічні

- " -

4,4

219

08221

Установки повірочні

У309, У355, У358, У1134 та аналогічні

- " -

16,3

220

08222

Установки повірочні

К68001, ЦЭ-6800/3 та аналогічні

розділ ЕД

24,0

221

08223

Пробійна установка

УПУ-1М та аналогічні

МПУ 214/08-2006

15,00

222

08224

Пробійна установка

УПИ-3 та аналогічні

розділ ЕД

3,6

223

08225

Пробійна установка

УИП-3, ВЧФ-5 та аналогічні

розділ ЕД

3,2

224

08226

Фазометри еталонні

Д5043 та аналогічні

МИ 2009-89

4,0

225

08227

Фазометри

Д578, Д5781, Д5782, ЭАФ1М та аналогічні

- " -

3,2

226

08228

Фазометри

Д31, Д37, Д39 та аналогічні

- " -

1,0

227

08229

Фазометри 0,2 класу точності

Д5000 та аналогічні

- " -

4,0

228

08230

Шунт (з підстроюванням)

Р357

МИ 1991-89, розділ ЕД

4,4

229

08231

Шунти

Р6, 75ШСМ, 75ШСМ-0,2 та аналогічні

МИ 1991-89

2,0

230

08232

Ампервольтметри багатограничні 1,0...1,5 класів точності понад 6 границь

М231, М193 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 184-62

2,0

231

08233

Ампервольтметри постійного струму 3 розряду

М2018, М2020, М2007 та аналогічні

ГОСТ 8.022-91, ДСТУ 3834-98, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 184-62

8,2

232

08234

Лічильники електричної енергії трифазні електронні однотарифні 1,0...2,0 класів точності

ЦЭ6803В, Ф68700В та аналогічні

МИ 2158-91, розділ ЕД

2,0

233

08235

Калібратори-вольтметри

1045Є 02 та аналогічні

розділ ЕД

27,0

234

08236

Ампервольтватметри змінного струму

Д552, Д552Т та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 184-62

6,5

235

08237

Мости змінного струму високовольтні автоматичні

СА7100-1, СА7100-2 та аналогічні

ДСТУ 2225-95, ТУУ 16308549.005-00

30,7

236

08238

Вимірювально-обчислювальний комплекс обліку електроенергії "Метроніка" на базі лічильників "Альфа" (за один канал)

"Метроніка"

розділ ЕД

9,5

237

08239

Пункт телемеханіки інтелектуальний контролюючий (за один канал)

ІКТП

МПУ 119/08-2003

7,9

238

08240

Міри напруги багатозначні

МК4702, К4705М та аналогічні

розділ ЕД

11,2

239

08241

Ватметри-лічильники однофазні та трифазні еталонні 1 розряду

ЦЭ6802, "SM3050", "SM5050", "BX-33", "EPZ-303-5" та аналогічні

ДСТУ 4116-2002

99,0

240

08242

Аналізатори гармонік електричної мережі

43250

розділ ЕД

32,00

241

08243

Вимірювачі несиметрії цифрові

43204

- " -

23,00

242

08244

Вимірювачі струму і відхилення напруги

43203

- " -

19,20

243

08245

Пристрій інформаційно-вимірювальний контролю та обліку електричної енергії

СИНЕТ-1 та аналогічні

- " -

29,50

244

08246

Лічильники електричної енергії однофазні чотиритарифні 1,0...2,0 класів точності

SOLO-1 та аналогічні

- " -

1,60

245

08247

Вторинний еталон одиниці електричної напруги змінного струму з комплектом ПНТЭ-10А

РЭН-2, РЭН-2М

- " -

272,00

246

08248

Перетворювач напруги термоелектричний

ПНТЭ-14 та аналогічні

- " -

32,00

247

08249

Перетворювач напруги термоелектричний

ПНТЭ-13 та аналогічні

- " -

120,00

248

08250

Калібратор універсальний

Н4-6 та аналогічні

- " -

64,00

249

08251

Подільник напруги змінного струму

ТДН-4, ТДН-5 та аналогічні

- " -

40,00

250

08252

Вольтметр універсальний

VTE-вольтметр та аналогічні

- " -

8,00

251

08253

Автоматизована установка для повірки лічильників електричної енергії

РТС-8320D, РТС-8125Д та аналогічні

- " -

84,50

252

08254

Магазини опору високоомні багатодекадні постійного та змінного струму 3 розряду

Р4001, Р40101 та аналогічні

ДСТУ 3712-98, МИ 1695-87

11,50

253

08255

Міри перехідні електричного опору

Р40111, Р40112, Р40113, Р40114, Р40115 та аналогічні

ДСТУ 3712-98, ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

9,50

254

08256

Прилади кабельні

ИРК-ПРО та аналогічні

розділ ЕД

14,80

255

08257

Ватметр-лічильник трифазний еталонний 0,02 класу точності

EPZ-303 та аналогічні

Типова методика повірки робочих еталонів електричної потужності ПЗЗ ДЕТУ 08-08-2002

268,00

256

08258

Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного та змінного струму (за один параметр)

F07, MY-65, FLUKE 70, DT 830, M 830, UT 70C, M 890F, TELARIS ISO та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009, ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, ГОСТ 8.402-80, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, ГОСТ 8.422-81, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 1202-86, МИ 1695-87, МИ 2009-89, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД

1,50

257

08259

Кліщі струмовимірювальні цифрові (на один параметр)

РК-120, DM-206 та аналогічні

МИ 1202-86, МИ 1695-87, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД

1,30

258

08260

Міра-імітатор багатозначна 0,02...0,2 класів точності

Р40116 та аналогічні

розділ ЕД

12,50

259

08261

Вимірювач швидкості руху потягів

ИСДПМ та аналогічні

- " -

16,20

260

08262

Компенсатор змінного струму

К509 та аналогічні

- " -

28,00

261

08263

Міра взаємної індуктивності 3 розряду

Р5009 та аналогічні

- " -

14,00

262

08264

Лічильник електричної енергії трифазний електронний багатотарифний активної та/або реактивної енергії 1,0...2,0 класів точності

ЦЭ 6828 та аналогічні

- " -

3,00

263

08265

Лічильник електричної енергії трифазний електронний реверсивний активної та/або реактивної енергії 1,0...2,0 класів точності

ЦЭ 6811 та аналогічні

- " -

2,80

264

08266

Амперметри, вольтметри самописні постійного струму 0,5...1,5 класів точності

Н3092 та аналогічні

- " -

2,60

265

08267

Лічильник електричної енергії еталонний однофазний 0,2...0,5 класів точності

ВХ-14 та аналогічні

- " -

17,50

266

08268

Установка для регулювання та повірки однофазних лічильників електричної енергії

УРПС-1Ф-48Э та аналогічні

розділ ЕД

29,80

267

08269

Лічильник електричної енергії трифазний електронний 1,0...2,0 класів точності

ЦЭ6801, СТ-ЭА05 та аналогічні

- " -

2,40

268

08270

Прилад вимірювальний багатофункціональний цифровий

ЕР 180 та аналогічні

- " -

1,50

269

08271

Пристрій зонного обліку електричної енергії

УЗУ-01 та аналогічні

- " -

1,60

270

08272

Тарифікатор електричної енергії

ТЕ-1

- " -

1,30

271

08273

Міри індуктивності і добротності високочастотні 3 розряду (за одиницю)

Р593

МИ 1985-89

6,61

272

08274

Міри індуктивності високочастотні 3 розряду (за одиницю)

L-0170-2

- " -

5,02

273

08275

Пристрій для проведення вхідного контролю сповіщувачів пожежних

ПКИ-1

розділ ЕД

6,00

274

08276

Гальванометри постійного струму

М195 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.261:2008

0,90

275

08277

Неавтоматизований блок струму

БТ-50 та аналогічні

розділ ЕД

6,00

276

08278

Обчислювач

ВПЭ-01

- " -

1,20

277

08279

Програмнокерований блок для автоматизованого стенда для повірки і регулювання електролічильників (АСПРЕ)

ПУБТ, ПУБН

- " -

21,50

278

08280

Трансформатори струму низьковольтні 1000...2000 А

ТШ, ТНШЛ та аналогічні

ДСТУ 6097:2009

1,30

279

08281

Установка для повірки лічильників електричної енергії

АСПРСЭ та аналогічні

розділ ЕД

56,00

280

08282

Ферозондові полюсошукачі

ФП 1, ФП 3

М 871-97

8,00

281

08283

Аналого-дискретні перетворювачі перешкодостійкого виконання з вбудованою функцією діагностики

АДП-1-ДПИ, АДП-2-ДПИ, АДП-22-ДПИ та аналогічні

розділ ЕД

0,53

282

08284

Аналого-дискретні перетворювачі перешкодостійкого виконання з вбудованою функцією діагностики

АДП-11-ДПИ

- " -

0,78

283

08285

Блок розподілу уніфікованого струмового сигналу перешкодостійкого виконання з вбудованою функцією діагностики

БГРТ-ДПИ

- " -

0,37

284

08286

Перетворювач вимірювальний

Ш-1-ДПН

- " -

5,20

285

08287

Пристрій управління ескалатором

SCAD УЭ та аналогічні

розділ ЕД

32,0

286

08288

Компаратор без функцій вимірювання потужності навантаження та втрат напруги і без трансформаторів струму

СА 507

ААУЛ.411439.001МП

18,5

287

08289

Пересувна високовольтна повірочна лабораторія

ПЛМ-35, ПЛЛ-35 за документом 25907965001-XXXKE

МПУ 201/08-2006

108,00

288

08290

Аналізатор мережі в частині вимірювання показників якості електроенергії

MEMOBOX-300 та аналогічні

МПУ 202/08-2006

79,00

289

08291

Магазин ємності 3 розряду

Р5025, МЕ5002 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009

8,0

290

08292

Міліомметр, мікроомметр цифрові

АМ-6000, С.А.6250, МОМ 690 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, МИ 1202

3,5

291

08293

Конденсатор високовольтний

Р5023 та аналогічні

розділ ЕД

2,5

292

08294

Цифровий трифазний вимірювальний прилад для мереж низької напруги (за один параметр)

MultisLMg та аналогічні

МПУ 213/08-2006

3,8

293

08295

Прилад захисту управління, діагностики електронних привідних електродвигунів

AMTest та аналогічні

МПУ 212/08-2006

2,0

294

08296

Джерело живлення постійного струму програмоване

PS-3010, P3P-405, PS-603, PSP-2010 та аналогічні

МПУ 208/08-2006, МПУ 209/08-2006

4,2

295

08297

Первинний перетворювач

УЕС-ПП та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007, ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94

3,2

296

08298

Вимірювач опору заземлення та опору заземлювальних пристроїв

АМ-6004, MRU 101 та аналогічні

МПУ 210/08-2006, МПУ 211/08-2006

1,5

297

08299

Пристрої для повірки вимірювальних трансформаторів 2 розряду

К535

3.489.010 ТО

37,60

298

08300

Подільник напруги постійного струму

ДН 400

ДСТУ 3026-95

81,50

299

08301

Вимірювач коефіцієнта трансформації

СА610 та аналогічні

розділ ЕД

14,0

300

08302

Калібратори універсальні багатофункціональні за одну фізичну величину: U~, U- тощо

Fluke 9100 та аналогічні

МПУ 231/08-2008

19,7

301

08303

Лічильник електричної енергії однофазний електронний однотарифний двоелементний 1,0...2,0 класів точності

НІК2102, СОЕ-5028 МНВ та аналогічні

розділ ЕД

2,0

302

08304

Портативний цифровий вимірювач індуктивності, ємності та електричного опору

МНС 1100, Е7-22 та аналогічні

- " -

10,2

303

08305

Компаратор з функцією вимірювання потужності навантаження та втрат напруги

СА507

ААЕЛ.411539.001 МП

36,0

304

08306

Компаратор у комплекті з трансформаторами струму еталонними 2 розряду

СА507, СА535, СА564/3 та аналогічні

- " -

91,0

305

08307

Трансформатори струму 2 розряду

ТС(п)-05, ТС(п)-06 та аналогічні

ДСТУ 6097:2009

36,0

306

08308

Вимірювач трифазний цифровий універсальний (за один параметр на одній фазі)

TST3, TOPAS 1020, FLUKE 1744 та аналогічні

МИ 1202-86, МИ 2009-89

1,3

307

08309

Вимірювач втрат напруги

СА610 та аналогічні

розділ ЕД

13,50

308

08310

Трансформатор струму

ТФН-35, ТФН-35М, ТФНД-35 та аналогічні

ДСТУ 6097:2009

11,00

309

08311

Перетворювачі вимірювальні, вимірювання: фазної та міжфазної напруги змінного струму, частоти

МТЕ 111....

Керівництво з експлуатації 24077728.2.001 РЭ

0,97

310

08312

Перетворювачі вимірювальні, вимірювання: сили змінного струму

МТЕ 121....

- " -

0,75

311

08313

Перетворювачі вимірювальні, вимірювання: фазної або міжфазної напруги змінного струму, фазової сили струму, активної, реактивної, повної потужності електричної мережі змінного струму, частоти

МТЕ 141....

- " -

1,81

312

08314

Перетворювачі вимірювальні, вимірювання: фазної та міжфазної напруги змінного струму, частоти

МТЕ 112...., МТЕ 113...

- " -

2,83

313

08315

Перетворювачі вимірювальні, вимірювання: сили змінного струму

МТЕ 122....

- " -

2,64

314

08316

Перетворювачі вимірювальні, вимірювання: фазної або міжфазної напруги змінного струму, фазової сили струму, активної, реактивної, повної потужності електричної мережі змінного струму, частоти

МТЕ 142....

Керівництво з експлуатації 24077728.2.001 РЭ

5,29

315

08317

Перетворювачі вимірювальні, вимірювання: сили змінного струму

МТЕ 123....

- " -

1,61

316

08318

Перетворювачі вимірювальні, вимірювання: фазної або міжфазної напруги змінного струму, фазової сили струму, активної, реактивної, повної потужності електричної мережі змінного струму, частоти

МТЕ 143....

- " -

3,77

317

08319

Мегаомметр

ЭСО210, ЦСО202

розділ ЕД

4,0

Таблиця 9

Радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

09001

Амперметри, міліамперметри термоелектричні

Т-15, Т-16 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.350:2008, МУ 276

1,9

2

09002

Аналізатори низькочастотних сигналів

РСМ-23 та аналогічні

МПУ 043/09-2003

23,6

3

09003

Аналізатори спектра високочастотні

С4-74, С4-80 та аналогічні

МИ 1201-86

10,1

4

09004

Аналізатори спектра комбіновані високочастотні і низькочастотні

СК4-83, СК4-84 та аналогічні

- " -

11,9

5

09005

Аналізатори спектра надвисокочастотні

С4-60 та аналогічні

- " -

11,8

6

09006

Аналізатори спектра низькочастотні

СК4-72 та аналогічні

- " -

7,8

7

09007

Аналізатор характеристик абонентського шлейфа

"Dynatelтм 965 MC" та аналогічні

МПУ 095/09-2003

49,6

8

09008

Аналізатори модульованих сигналів, демодулятори

FMA, FAM та аналогічні

МПУ 044/09-2003

39,6

9

09009

Аналізатори перешкод

АП-1 та аналогічні

розділ ЕД

27,8

10

09011

Аналізатори спектра з мікропроцесором та програмовані

С4-77, С4-82 та аналогічні

МИ 1201-86

31,7

11

09012

Аналізатори телевізійних мереж

SOKF та аналогічні

МПУ 042/09-2003

39,5

12

09013

Аналізатори телевізійних сигналів

"Promax 4" та аналогічні

МПУ 107/09-2003

16,0

13

09014

Аналізатори телевізійних сигналів програмовані

"Prolink-7", MC-944 та аналогічні

МПУ 109/09-2003

31,6

14

09015

Аналізатор характеристик систем зв'язку

РСМ-40 та аналогічні

МПУ 132/09-2003

48,0

15

09016

Антени рупорні вимірювальні

П6-16А, П6-17А, П6-32 та аналогічні

ГОСТ 8.463-82

7,8

16

09017

Антени вимірювальні до вимірювача напруженості поля (за кожну антену)

FMA-6, FSA-101, FMA-11 та аналогічні

ГОСТ 8.363-79

11,1

17

09018

Антени вимірювальні до вимірювача напруженості поля

РА-101, МА-101, DP-1 та аналогічні

МИ 1874-88

14,8

18

09019

Антени вимірювальні до вимірювача напруженості поля

DP-3 та аналогічні

- " -

9,9

19

09020

Антени рупорні вимірювальні

П6-23, П6-33 та аналогічні

ГОСТ 8.463-82

15,8

20

09021

Антени логоперіодичні вимірювальні

П6-21, П6-31 та аналогічні

- " -

11,6

21

09022

Апарати гальванізації (із вбудованими вимірювальними каналами)

усіх типів

розділ ЕД

1,5

22

09023

Апарати низькочастотної терапії (із вбудованими вимірювальними каналами)

- " -

МИ 77-75, розділ ЕД

4,1

23

09024

Апарати високочастотної терапії (із вбудованими вимірювальними каналами)

- " -

розділ ЕД

7,7

24

09025

Апарат ультразвукової терапії (із вбудованими вимірювальними каналами)

- " -

МИ 125-77

4,8

25

09027

Атенюатори хвилевідні поляризаційні від 37 до 78 ГГц

Д3-37, Д3-38 та аналогічні

розділ ЕД

8,3

26

09028

Атенюатори еталонні (на кожній частоті)

Д1-13, Д1-13А та аналогічні

МИ 209-80

3,1

27

09029

Атенюатори плавні (на кожній частоті)

Д2-13, Д2-14, Д2-17, Д5-18 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.249:2008

2,5

28

09030

Атенюатори фіксовані (на кожній частоті)

Д2-22, Д2-27, Д2-36 та аналогічні

- " -

1,0

29

09031

Атенюатори хвилевідні поляризаційні від 17 до 37 ГГц

Д3-35А, Д3-36А та аналогічні

розділ ЕД

8,2

30

09032

Атенюатори хвилевідні поляризаційні до 17 ГГц

Д3-32А, Д3-33А та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.249:2008

8,2

31

09033

Блоки замінні до вимірювача коефіцієнта амплітудної модуляції

БС-1, 2, 3 та аналогічні

РД 50-085-95

3,8

32

09034

Блоки замінні до осцилографів низьких частот

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009

2,1

33

09035

Блоки замінні до стробоскопічних осцилографів

- " -

МИ 14-74

3,8

34

09036

Варіометри втрат

ВТУП-1В та аналогічні

МИ 370-83, розділ ЕД

39,6

35

09037

Ватметри надвисоких частот

М3-1, М3-1А та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.392:2008

3,2

36

09038

Ватметри надвисоких частот

М3-39, М3-40, М3-41, М3-42 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.397:2008

8,3

37

09039

Ватметри надвисоких частот калориметричні

М3-11, М3-13, М3-45, М3-48 та аналогічні

розділ ЕД

8,4

38

09040

Ватметри поглинюваної потужності на надвисоких частотах

М3-51 - М3-58 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.392:2008

11,0

39

09041

Ватметри поглинюваної потужності (комплектний метод)

М3-28

ДСТУ ГОСТ 8.392:2008, розділ ЕД

7,7

40

09042

Вентилі коаксіальні хвилевідні

Э6-, Э8- та аналогічні

розділ ЕД

3,2

41

09043

Вимірювачі LC високочастотні

Е7-5, Е7-9 та аналогічні

- " -

3,7

42

09044

Вимірювачі густини потоку енергії

П3-9Г та аналогічні

- " -

39,5

43

09045

Вимірювачі густини потоку енергії

П3-19, П3-20, П3-30

- " -

39,5

44

09046

Вимірювачі добротності

Е4-7, Е4-10, Е4-11 та аналогічні

МИ 1769-87

4,2

45

09047

Вимірювачі коефіцієнта амплітудної модуляції

С2-23 та аналогічні

ДСТУ 4006-2000

7,8

46

09048

Вимірювачі коефіцієнта амплітудної модуляції (базовий блок)

С2-10 та аналогічні

ДСТУ 4006-2000

5,5

47

09049

Вимірювачі коефіцієнта амплітудної модуляції обчислювальні

СК2-24 та аналогічні

- " -

9,1

48

09050

Вимірювачі коефіцієнта нелінійних спотворень

С6-11 та аналогічні

ДСТУ 3777-98

6,2

49

09051

Вимірювачі коефіцієнта нелінійних спотворень

СК6-13 та аналогічні

ДСТУ 3777-98, розділ ЕД

7,7

50

09052

Вимірювачі коефіцієнта частотної та амплітудної модуляції

СК3-40, СК3-45 та аналогічні

ДСТУ 4005-2000, ДСТУ 4006-2000

11,7

51

09053

Вимірювачі комплексних коефіцієнтів передачі, на кожному перерізі

Р4-11, Р4-23 та аналогічні

розділ ЕД

4,3

52

09054

Вимірювачі коефіцієнта стоячої хвилі по напрузі панорамні коаксіальні, на кожному перерізі

Р2-52, Р2-53, Р2-54/4 та аналогічні

МИ 1766-87

5,3

53

09055

Вимірювачі коефіцієнта стоячої хвилі по напрузі панорамні хвилевідні

Р2-60, Р2-61 та аналогічні

- " -

6,2

54

09056

Вимірювачі коефіцієнта стоячої хвилі по напрузі та повного опору

Р3-32 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.493:2008

3,1

55

09057

Вимірювачі напруженості електромагнітного поля

П3-15, П3-17, П3-21 та аналогічні

розділ ЕД

22,5

56

09058

Вимірювачі нестабільності та відношення змінних напруг

В8-6, В8-7 та аналогічні

- " -

4,8

57

09059

Вимірювачі параметрів електронно-вакуумних приладів

Л1-3, Л3-3 та аналогічні

розділ ЕД, МИ 867-85

3,9

58

09060

Вимірювачі параметрів імпульсів

И4-5 та аналогічні

розділ ЕД

5,7

59

09061

Вимірювачі параметрів ліній передачі

Р5-10 та аналогічні

- " -

6,2

60

09062

Вимірювачі параметрів напівпровідникових приладів

Л2-41 та аналогічні

МИ 93-76 та інші, розділ ЕД

5,5

61

09063

Вимірювачі різниці фаз та амплітуд

ФК2-12, ФК2-18 та аналогічні

ГОСТ 8.462-82

10,6

62

09064

Вимірювачі радіоперешкод (за кожний вид індикації)

SMV-6, SMV-7, SMV-8, SMV-11 та аналогічні

МИ 1764-87

8,3

63

09065

Вимірювачі шуму низьковольтних частот

Х5-30 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.334:2008

29,6

64

09066

Вимірювач перехідних перешкод

ИПП та аналогічні

розділ ЕД

7,6

65

09067

Вимірювачі групового часу запізнення

Ф4-16 та аналогічні

- " -

31,5

66

09068

Вимірювачі густини потоку енергії

П3-9А, П3-9Б, П3-9В та аналогічні

розділ ЕД

20,8

67

09069

Вимірювачі густини потоку енергії

П3-18, Н1-1501, Н1-600 та аналогічні

- " -

32,6

68

09070

Вимірювачі зміни частот у групових трактах

ИР-2,1 та аналогічні

- " -

31,5

69

09071

Вимірювачі зміни частоти в групових трактах

УР-2,1 та аналогічні

- " -

31,4

70

09072

Вимірювачі комплексних коефіцієнтів передачі (на кожному перерізі)

Р4-36, Р4-37, Р4-38 та аналогічні

 

8,3

71

09073

Вимірювачі напруженості електромагнітного поля (на промисловій частоті)

ИНЕП-2 та аналогічні

- " -

10,7

72

09074

Вимірювачі радіоперешкод (за кожний вид індикації)

STV-401 та аналогічні

МИ 1764-87

5,8

73

09075

Візометри

TR-1213/016 та аналогічні

МП Міністерства зв'язку СРСР

11,7

74

09076

Вольтметри імпульсні аналогові

В4-12, В4-14 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.429:2009

3,5

75

09077

Вольтметри імпульсні цифрові

В4-13, В4-17 та аналогічні

РД 50-347-82

6,3

76

09078

Вольтметри діодні компенсаційні робочі

В3-49 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.117:2008

6,0

77

09079

Вольтметри діодні компенсаційні з мікропроцесором

В3-63 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.117:2008, розділ ЕД

8,2

78

09080

Вольтметри електронні аналогові до 1000 МГц

В3-40, В3-43, В3-57 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.118:2009

4,9

79

09081

Вольтметри електронні універсальні аналогові (за кожну основну шкалу)

В7-26 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.118:2009, розділ ЕД

1,1

80

09082

Вольтметри селективні та підсилювачі селективні

В6-10, У2 та аналогічні

ГОСТ 8.119-85, розділ ЕД

4,8

81

09083

Генератори імпульсів програмовані (еталонні)

Г5-75, Г5-79, Г5-82 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.206:2008

8,3

82

09084

Генератори імпульсів наносекундного діапазону двоканальні

Г5-48, Г5-56 та аналогічні

- " -

7,9

83

09085

Генератори імпульсів наносекундного діапазону одноканальні

Г5-72 та аналогічні

- " -

6,7

84

09086

Генератори імпульсів одноканальні

Г5-54 та аналогічні

- " -

4,8

85

09087

Генератори інфранизьких та низьких частот

Г3-39 та аналогічні

розділ ЕД

5,9

86

09088

Генератори вимірювальні високостабільні мікропроцесорні

Г4-176 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.322:2008

12,6

87

09089

Генератори високостабільні кварцові

Г3-105, Г3-110 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.314:2008

8,0

88

09090

Генератори імпульсні двоканальні

Г5-27 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.206:2008

7,2

89

09091

Генератори перепадів

И1-12, И1-15, Я4С-20, Я4С-89 та аналогічні

розділ ЕД

8,3

90

09092

Генератори рівня

PS-10 та аналогічні

МПУ 124/09-2003

7,9

91

09093

Генератори рівня високостабільні

GF-61 та аналогічні

МПУ 125/09-2003

15,5

92

09094

Генератори сигналів вимірювальні до 400 МГц

Г4-143, Г4-117 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.322:2008

6,2

93

09095

Генератори сигналів складної форми

Г6-26, Г6-27, Г3-106, Г3-111, ГФ-05 та аналогічні

розділ ЕД

7,3

94

09096

Генератори сигналів вимірювальні надвисоких частот

Г4-76, Г4-78, Г4-79 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.322:2008

7,9

95

09097

Генератори сигналів низьких частот

Г3-104, Г3-106 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.314:2008

3,8

96

09098

Генератори сигналів низьких частот з прецизійною формою сигналу

Г3-102, Г3-107, Г3-118 та аналогічні

- " -

5,1

97

09099

Генератори сигналів телевізійні

Г6-30, Г6-35 та аналогічні

розділ ЕД

11,5

98

09100

Генератори сигналів телевізійні

РМ 5418 та аналогічні

МПУ 127/09-2003

39,2

99

09101

Генератори шуму надвисоких частот

Г2-32, Г2-36 та аналогічні

МИ 168-76, розділ ЕД

10,3

100

09102

Генератори шуму низьких частот

Г2-37, Г2-47, Г2-57 та аналогічні

розділ ЕД

7,8

101

09103

Голівки термісторні (на кожній частоті)

від М5-29 до М5-45, М5-49, М5-50 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.392:2008

1,2

102

09104

Еквіваленти мережі

NNB-103

МИ 1763-87

6,0

103

09105

Еквіваленти мережі

NNB-111 та аналогічні

- " -

15,7

104

09106

Електроенцефалографи

ЭЭПП-402, ЕЕС-8 та аналогічні

МИ 76-75

7,8

105

09109

Електрокардіографи, електроенцефалографи, за кожний додатковий канал

усіх типів

МИ 76-75, МИ 75-75

4,0
2,2

106

09110

Електрокардіоскопи

ЭКС-05 та аналогічні

МИ 75-75

2,8

107

09111

Електрогастрографи

ЭГС-4М та аналогічні

МИ 193-79

7,5

108

09112

Електроміографи

"Миигуограф" та аналогічні

МИ 74-75

7,8

109

09113

Електроміоплетизмографи

ЭМПА2-01 та аналогічні

розділ ЕД

7,6

110

09114

Калібратори модулометрів

СК2-15 та аналогічні

- " -

5,8

111

09115

Калібратори осцилографів з мікропроцесором

И1-17, И1-18 та аналогічні

- " -

15,5

112

09116

Калібратори потужності хвилевідні

М1-6…М1-9, КМС та аналогічні

- " -

15,7

113

09117

Калібратори фазового зсуву

Ф5125 та аналогічні

- " -

11,8

114

09118

Калібратори фазового зсуву

Ф1-4 та аналогічні

- " -

11,6

115

09119

Калібратори фазового зсуву

Ф5224 та аналогічні

МИ 343-83

8,1

116

09120

Калібратори для повірки теплообчислювачів

КТ-061, КТ-061М, КК-063, КК-063У та аналогічні

розділ ЕД

7,6

117

09121

Калібратори осцилографів

И1-9, И1-11, И1-14 та аналогічні

- " -

8,2

118

09122

Контролери та пульти управління паливороздавальними колонками (за кожен канал)

КУ, ПДУ та аналогічні

МП НД 423120. 001.11

2,1

119

09123

Лінії вимірювальні коаксіальні

Р1-17, Р1-34 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.351:2008

5,5

120

09124

Лінії вимірювальні хвилевідні

Р1-21, Р1-27 та аналогічні

- " -

5,5

121

09125

Магазини затухання (на кожній частоті)

М3-50 та аналогічні

розділ ЕД

2,9

122

09126

Мости вимірювальні високочастотні

Е7-12 та аналогічні

- " -

5,7

123

09127

Мости термісторні на постійному струмі

М3-22, М3-22А, Я2М-64, Я2М-66 та аналогічні

- " -

4,2

124

09128

Навантаження коаксіальні еталонні (за кожне)

ЭК9-180 та аналогічні

ГОСТ 8.365-79, МИ 1388-86

3,2

125

09129

Навантаження хвилевідні еталонні (за кожне)

Э9-80/1, Э9-81/1 та аналогічні

МИ 1581-79

4,3

126

09130

Осцилографи запам'ятовувальні

С8-13, С8-14, С8-17 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009, розділ ЕД

7,8

127

09131

Осцилографи-мультиметри

С1-117, С1-107, С1-114 та аналогічні

- " -

7,9

128

09132

Осцилографи із замінними блоками (базовий блок)

С1-74, С1-91, С1-122 та аналогічні

- " -

4,7

129

09133

Осцилографи спеціальні

С9-7, С9-14, С9-6 та аналогічні

розділ ЕД

11,5

130

09134

Осцилографи стробоскопічні

С7-16 та аналогічні

МИ 14-74

11,6

131

09135

Осцилографи універсальні двоканальні

С1-64, С1-79 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009

6,1

132

09136

Осцилографи універсальні одноканальні

С1-65, С1-72, С1-94 та аналогічні

- " -

4,9

133

09137

Осцилографи швидкісні

С7-19 та аналогічні

розділ ЕД

11,5

134

09138

Перетворювачі падаючої потужності

Я2М-21, 22, 23, 24 та аналогічні

МИ 211-80, МИ 212-80

23,7

135

09139

Перетворювачі напруги

В9-10 та аналогічні

розділ ЕД

9,5

136

09140

Перетворювачі напруги-опору

ПНС та аналогічні

МП.2.706.001 Д

5,6

137

09141

Підсилювачі вимірювальні

У3, У4 та аналогічні

розділ ЕД

4,2

138

09142

Підсилювачі біопотенціалів

УПБП-02 та аналогічні

МИ 194-79

5,5

139

09143

Підсилювачі вимірювальні високочастотні

У3-33 та аналогічні

розділ ЕД

6,9

140

09144

Подільники напруги

ДНВ-5, ДНВ-6 та аналогічні

МИ 210-80

9,6

141

09145

Покажчики рівня

РМ-10, РМ-20 та аналогічні

МПУ 140/09-2003

7,1

142

09146

Покажчики рівня високостабільні

MV-61 та аналогічні

МПУ 141/09-2003

9,8

143

09147

Покажчики рівня, неперметри, псофометри

ИУ-600, МУ-307 та аналогічні

МП Державної служби зв'язку України

3,7

144

09148

Приймачі вимірювальні

П5-15 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.254:2008

10,5

145

09149

Прилади вимірювальні

ІВТ-10, ІВТ-20 та аналогічні

МПУ 111/09-2003, МПУ 112/09-2003

32,3

146

09150

Прилади вимірювальні

PFA-35 та аналогічні

МПУ 117/09-2003

48,0

147

09151

Прилади вимірювальні

ISB-1000 та аналогічні

МПУ 113/09-2003

18,5

148

09152

Прилади вимірювальні

PA-41 та інші

МПУ 116/09-2003

28,1

149

09153

Прилади для дослідження амплітудно-частотних характеристик високих частот

Х1-38, Х1-48, Х1-49 та аналогічні

розділ ЕД

15,7

150

09154

Прилади для приймальних випробувань кабелю

"Dynatel тм 957 MC" та аналогічні

МПУ 094/09-2003

40,0

151

09155

Прилади вимірювальні

ANT-20 та аналогічні

МПУ 110/09-2003

48,0

152

09156

Прилади для дослідження амплітудно-частотних характеристик високих частот

Х1-47, Х1-50 та аналогічні

розділ ЕД

7,2

153

09157

Прилади для дослідження амплітудно-частотних характеристик з мікропроцесорним управлінням

Х1-53, Х1-54, Х1-55, Х1-56 та аналогічні

- " -

15,7

154

09158

Прилади для дослідження амплітудно-частотних характеристик низьких частот

Х1-36 та аналогічні

- " -

8,1

155

09159

Прилади для дослідження амплітудно-частотних характеристик низьких частот

Х1-46 та аналогічні

- " -

9,8

156

09160

Пристрої для настроювання радіорелейної апаратури

УРН-1 та аналогічні

- " -

9,0

157

09161

Радіозв'язкові сервіс-монітори

СМД, СМС та аналогічні

МПУ 139/09-2003

39,5

158

09162

Реографи

ОРЧ-02 та аналогічні

МИ 92-76

7,7

159

09163

Реоплетизмографи

РПГ2-02 та аналогічні

розділ ЕД

7,5

160

09164

Ритмокардіовазометри

РКВ та аналогічні

МИ 159-78

6,6

161

09165

Ритмокардіометри

РКМ-01 та аналогічні

- " -

4,2

162

09166

Ритмокардіоскопи

РКС-02 та аналогічні

розділ ЕД

5,8

163

09167

Транзитести телевізійні

Ласпи-01 та аналогічні

- " -

12,7

164

09168

Установки для виміру часткових розрядів

ИЧР-Д та аналогічні

- " -

7,0

165

09169

Установки для повірки атенюаторів

Д1-3, Д1-9, Д1-14 та аналогічні

МИ 1762-82

12,2

166

09170

Установки для повірки вимірювачів коефіцієнтів нелінійних спотворень

СК6-10, К2С-57 та аналогічні

розділ ЕД

15,9

167

09171

Установки для повірки атенюаторів

ДК1-12, ДК1-16 та аналогічні

МИ 1762-82

39,5

168

09172

Установки для повірки вольтметрів

В1-15, В1-16 та аналогічні

розділ ЕД

16,2

169

09173

Установки для повірки вольтметрів

В1-4, В1-5, В1-8 та аналогічні

- " -

5,9

170

09174

Установки для повірки та калібрування атенюаторів

ДК1-15 та аналогічні

МИ 1762-82

20,8

171

09175

Установки для повірки електрокардіографів

УП ЭКГ-01 та аналогічні

МИ 1528-87

15,3

172

09176

Установки еталонні електричного та магнітного поля

П1-5 та аналогічні

розділ ЕД

48,9

173

09177

Установки для повірки вимірювачів коефіцієнтів потужності

УПКМ-5 та аналогічні

- " -

53,0

174

09178

Фазометри електронні

Ф2-13, Ф2-16 та аналогічні

МИ 1672-87

3,0

175

09179

Фазометри цифрові

Ф5131, Ф2-28, Ф2-34 та аналогічні

- " -

6,2

176

09180

Фантом для вимірювання потужності апаратів терапії

УИМВЧ та аналогічні

розділ ЕД

7,8

177

09181

Фільтри високих частот

ФРФ-1, ФР та аналогічні

- " -

4,3

178

09182

Вольтметри діодні компенсаційні 1 розряду

В3-49 та аналогічні

МИ 899-85

39,20

179

09183

Вольтметри діодні компенсаційні з мікропроцесором 1 розряду

В3-63 та аналогічні

- " -

41,60

180

09184

Лінія затримки

ЛЗТ-1

розділ ЕД

8,00

181

09185

Осцилографи цифрові багатофункціональні запам'ятовувальні

TDS 1012, TDS 3012, HM 1008 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009

12,50

182

09186

Антени вимірювальні до 1000 МГц

АИ5.0

МИ 1874-88

35,00

183

09187

Кардіодефібрилятори

ДК1-Н-15 та аналогічні

розділ ЕД

12,00

184

09188

Струмознімачі

ТИ2-2 та аналогічні

ГОСТ 11001-80, розділи 2.3.2, 2.3.2.6

8,00

185

09189

Генератори комбіновані

ГК4-19, ГК4-21 та аналогічні

розділ ЕД

20,00

186

09190

Генератори коливальної частоти

ГКЧ

розділ ЕД

7,00

187

09191

Калібратори для повірки теплообчислювачів

КТ-061С, КТ-061/2С, КТ-061/2М, КТК-063, КТК-063/2, КТК-063/2С, ККС-065

- " -

10,50

188

09192

Ватметр поглинюваної потужності (поелементний метод)

М3-28

ДСТУ ГОСТ 8.392:2008, розділ ЕД

21,00

189

09193

Генератор функціональний

SAG-830, HM 8030-5, PCG10/8016 та аналогічні

ГОСТ 8.322-78

11,50

190

09194

Генератор сигналів вимірювальний до 40 ГГц

Agilent E 8257 D PSG

ДСТУ ГОСТ 8.322:2008, розділ ЕД

24,50

191

09195

Установка для калібрування аналізаторів та вимірювачів рівня телевізійних і частотно-змодульованих радіосигналів у діапазоні частот від 5 до 2150 МГц

усіх типів

розділ ЕД

44,20

192

09197

Пристрій стикової ланки

ПСЛ-1К, ПСЛ-1С, ПСЛ-2, ПСЛ-3 та аналогічні

МПУ 185/09-2006

12,0

193

09198

Аналізатор абонентських ліній

ПИТ-801

розділ ЕД

40,0

194

09199

Аналізатор базових передавальних станцій та параметрів систем мобільного зв'язку (платформа)

Y400C та аналогічні

МПУ 198/09-2006

22,0

модуль

YBA250 та аналогічні

10,0

модуль

YBT250 та аналогічні

16,0

195

09200

Аналізатор протоколів

А8619 Domino Plus та аналогічні

МПУ 158/09-2003, МПУ 160/09-2003

28,1

196

09201

Аналізатори спектра

E4402B

МПУ 217/09-2006

50,2

197

09203

Пристрій для перевірки грозостійкості

УПГС та аналогічні

МПУ 151/07-2003

14,0

198

09204

Аналізатор xDSL

SunSet MTT

МПУ 189/09-2006

40,0

199

09205

Аналізатори спектра до 3 ГГц

GSP, E4402, FSH3 та аналогічні

МПУ 123/09-2003

31,6

200

09206

Аналізатори спектра до 26 ГГц

FSQ-26, E4407 та аналогічні

- " -

35,0

201

09207

Аналізатори спектра від 26 до 40 ГГц

FSP-30, FSP-40 та аналогічні

МПУ 123/09-2003

39,6

202

09208

Аналізатор характеристик кабелю

WireScoрe, Рейс-105 та аналогічні

МПУ 200/09-2006

40,0

203

09209

Вимірювачі крайових спотворень

ИКИ-С, ИК-3У-1

МУ Міністерства зв'язку СРСР

30,0

204

09210

Вимірювачі завад (псофометри)

12XN031, 12XN047, EPS-73 та аналогічні

- " -

22,0

205

09211

Вимірювачі електромагнітних випромінювань у діапазоні частот 0,01 - 300 МГц

П3-31, П3-41 та аналогічні

розділ ЕД

22,5

206

09212

Вимірювачі електромагнітних випромінювань у діапазоні частот 0,3 - 40 ГГц

- " -

- " -

39,5

207

09213

Вольтметри цифрові змінного струму високочастотні

В3-52/1, В3-59 та аналогічні

- " -

12,0

208

09214

Калібратори сигналів посадки

КСП-69, КСП-80

- " -

45,0

209

09215

Лабораторний імітатор маяків

ЛИМ-70

- " -

25,5

210

09216

Лічильники імпульсів багатоканальні

ЛБ-8 та аналогічні

- " -

7,3

211

09217

Осцилографи цифрові багатофункціональні 4-канальні

TDS 2024, TDS 3052, TPS 2014

МПУ 216/09-2006

20,8

212

09218

Осцилографи промислові

Скопметр Fluke 123 і 199

МПУ 215/09-2006

16,2

213

09219

Прилад вимірювальний

АП-23 ПР

розділ ЕД

7,2

214

09220

Прилад вимірювальний

EDT-135

- " -

48,0

215

09221

Прилад для вимірювання тривалості індуктивних імпульсних сигналів

ИДИР

- " -

9,8

216

09222

Системи обліку об'єму переданих даних для некомутованих з'єднань

усіх типів

КНД Державної служби зв'язку України

43,2

217

09223

Тестери інтерфейсних сигналів

ТИС-Е1, Е2, Е3

розділ ЕД

48,0

218

09224

Уніфікований сервісний вимірювальний комплект

УСИК-01

- " -

40,0

219

09225

Вимірювальний канал з аналоговим входом 4-20 м·А

САУ ГРС 5 та аналогічні

МИ 2002-89, розділ ЕД

7,00

220

09226

Осцилограф цифровий запам'ятовувальний зі смугою пропускання 1 ГГц

DPO 4104

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009

40,8

221

09227

Антени рупорні вимірювальні в діапазоні частот до 18 ГГц

М3115 та аналогічні

МПУ 283/09-2009

28,0

222

09228

Антени рупорні вимірювальні в діапазоні частот до 40 ГГц

М3116 та аналогічні

- " -

29,6

223

09229

Антени параболічні та логоперіодичні вимірювальні в діапазоні частот до 26,5 ГГц

HL 050 та аналогічні

- " -

32,8

224

09230

Монітори пацієнта

ЮМ-300 та аналогічні

розділ ЕД

8,7

225

09231

Пульсоксиметри

ЮТАСОКСИ-200 та аналогічні

- " -

5,4

226

09232

Випробувальний приймач

ESPI, ESCI та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.254:2008, МИ 1764-87

42,5

227

09233

RLC-метри прецизійні 1, 2 розрядів

МНС 1100 та аналогічні

розділ ЕД

41,0

228

09234

Ватметри закордонного виробництва:
діапазон частот від 0 до 8 ГГц;
вимірювання потужності 200 нВт - 200 МВт ± 4 %

NRP-Z11 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.569:2009

27,6

229

09235

Ватметри закордонного виробництва:
діапазон частот від 0 до 18 ГГц;
вимірювання потужності 1 мкВт - 100 МВт ± 4 %

NRP-Z51 та аналогічні

- " -

38,4

230

09236

Вимірювачі оптичної потужності:
довжина хвилі від 800 до 1650 нм;
динамічний діапазон вхідного рівня від мінус 70 до плюс 5 дБм ± 3 - 5 %

усіх типів

МПУ 315/09-2010

16,0

231

09237

Багатофункціональний пост радіомоніторингу:
діапазон частот 0,1 - 2600 МГц ± 25 - 60 Гц;
вимірювання ширини полоси частот від 5 до 15 кГц ± 1 кГц;
вимірювання ширини полоси частот від 15 до 300 кГц ± 5 кГц

РМ-1300М-Р3/5М

Інструкція по повірці ЦЮНИ.461.001.002

18,8

232

09238

Кліщі поглинальні:
діапазон частот 30 - 300 МГц;
похибка калібрувального коефіцієнта ± 2 дБ

MDS-21 та аналогічні

ДСТУ CISPR 16-1:2005

14,8

233

09239

Нановольтметри селективні:
діапазон частот 1,5 Гц - 150 кГц ± 2 %;
межі напруг, що вимірюються, - 1 мкВ - 100 мВ ± [6 + 2 (Uк / U) - 1] %

Unipan 233, 237 та аналогічні

Інструкція по повірці, викладена в ТО

11,5

234

09240

Підсилювачі попередні:
діапазон частот 1 Гц - 150 кГц;
коефіцієнт підсилення 20 дБ ± 0,2 дБ

Unipan 233.7 та аналогічні

- " -

 

235

09241

Пробники напруги:
діапазон частот 9 кГц - 30 МГц;
похибка калібрувального коефіцієнта ± 0,5 дБ

ТК-9420 та аналогічні

ДСТУ CISPR 16-1:2005

8,5

236

09242

Прилади для пошуку інженерних комунікацій та/або місць їх пошкоджень:
діапазон перестройки частоти 900 - 1000 Гц;
вихідна потужність генератора Ј 30 Вт;
чутливість приймача 0,2 мкВ

Універсал-911М-4, НІКА-12XX, Seektech та аналогічні

Сборник методических указаний по поверке средств измерений проводной связи, частина II

16,0

237

09243

Оптичні джерела випромінювання:
довжина хвилі: 850, 1300, 1310, 1550 нм ± 20 нм;
рівень вихідного сигналу від мінус 10 до плюс 30 дБм;
короткочасна нестабільність рівня випромінювання ± 0,05 дБ

N 3974 A та аналогічні

МПУ 315/09-2010

11,2

238

09244

Оптичні тестери (мультиметри):
довжина хвилі: 850, 1300, 1310, 1550 нм ± 20 нм;
рівень вихідного сигналу від мінус 10 до плюс 30 дБм;
відносна похибка вимірювання потужності ± 3 - 5 %

AQ 2150 та аналогічні

- " -

24,8

239

09245

Оптичні атенюатори:
довжина хвилі від 850 до 1550 нм;
діапазон ослаблення вхідного рівня від 2,5 до 70 дБ ± 0,03 - 0,15 дБ

FVA-60B та аналогічні

- " -

9,9

240

09246

Оптичні рефлектометри:
довжина хвилі 850, 1300, 1310, 1550, 1625 нм;
відносна похибка вимірювання відстані ± (2 - 5) · 10-5;
динамічний діапазон рівня сигналу (35 - 45) дБм;
відносна похибка вимірювання потужності ± 3 - 5 %

AQ 7275, UFO-320 та аналогічні

МПУ 315/09-2010

17,7

241

09247

Мобільний комплекс моніторингу:
діапазон частот 400 - 6000 МГц ± 1 кГц; поріг чутливості в діапазоні робочих частот не більше + 107 дБм;
абсолютна похибка коефіцієнта амплітудної модуляції ± 5 %

НАГЛЯД-А6

Інструкція по повірці ЦЮНИ.461.001.002

32,75

242

09248

Портативний автоматизований вимірювальний комплекс радіомоніторингу:
діапазон частот від 20 до 3000 МГц ± 5 - 30 Гц;
поріг чутливості в діапазоні робочих частот не більше 0,6 мВт;
абсолютна похибка коефіцієнта амплітудної модуляції ± 5 %

АИК-СП

- " -

21,0

243

09249

Портативний автоматизований вимірювальний комплекс радіомоніторингу:
діапазон частот від 20 до 6000 МГц ± 25 - 250 Гц;
поріг чутливості в діапазоні робочих частот не більше 1 мВт;
абсолютна похибка коефіцієнта амплітудної модуляції ± 5 %

АИК-СП-6

- " -

26,3

244

09250

Портативний автоматизований вимірювальний комплекс радіомоніторингу:
діапазон частот від 0,1 до 2600 МГц ± 25 - 60 Гц;
поріг чутливості в діапазоні робочих частот не більше 0,6 мВт;
абсолютна похибка коефіцієнта амплітудної модуляції ± 5 %

АИК-С

- " -

21,3

245

09251

Антени логоперіодичні вимірювальні (направлені) у діапазоні частот до 18 ГГц:
діапазон частот від 1 до 18 ГГц;
коефіцієнт підсилення від 9 до 26 дБ;
коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі від 1,5 до 1,7

НЕ-300 та аналогічні

ГОСТ 8.463-82

26,2

246

09252

Ватметри поглинюваної потужності закордонного виробництва на надвисоких частотах:
діапазон частот від 10 МГц до 6 ГГц;
вимірювання потужності до 100 МВт D 0,21 дБ

KEITHLEY та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.569-2009

17,5

Таблиця 10

Вимірювання акустичних величин

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

10001

Аналізатори частотні в діапазоні від 2 до 20000 Гц

усіх типів

розділ ЕД

15,8

2

10002

Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 до 20000 Гц

- " -

- " -

17,6

3

10003

Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 до 200000 Гц

- " -

- " -

19,5

4

10004

Аудіометри

МА-31 та аналогічні

ГОСТ 27072-86, розділ ЕД

16,0

5

10005

Багатоканальний підсилювач (за один канал)

00037 та аналогічні

розділ ЕД

4,0

6

10006

Вимірювачі потужності ультразвукового випромінювання

ИМУ-3 та аналогічні

- " -

2,5

7

10007

Генератори інфранизьких та низьких частот

03005 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.314:2008

3,0

8

10008

Генератори синхронні, сигнальні та шуму

1024, 1027, 1050, 03006, 03008, 03020 та аналогічні

- " -

7,8

9

10009

Генератори шуму

03004 та аналогічні

- " -

4,0

10

10010

Джерела шуму еталонні

ИОШ та аналогічні

МУ 305

19,2

11

10011

Дозиметри шуму

усіх типів

розділ ЕД

4,0

12

10012

Зонди акустичні

ЗА-5М та аналогічні

- " -

4,0

13

10013

Калібратори та пістонфони

ПП-101А, PF101, 4220, 4230, 05000, 05001 та аналогічні

- " -

1,5

14

10014

Луноенцефалографи

ЭЭС-11, ЭЭС-12, ЭХО-11 та аналогічні

- " -

4,0

15

10015

Магнітофони вимірювальні (за один канал)

усіх типів

- " -

3,8

16

10016

Мікрофони вимірювальні звукового тиску вільного поля

- " -

ГОСТ 8.153-75

4,0

17

10017

Приймачі гідроакустичні в діапазоні частот від 0,002 до 200 кГц

- " -

розділ ЕД

23,4

18

10018

Приймачі гідроакустичні в діапазоні частот від 200 до 1000 МГц

- " -

- " -

23,4

19

10019

Прилад "Вухо штучне"

УИ-12М, 4152, 4153 та аналогічні

ГОСТ 8.154-75

6,0

20

10020

Прилад "Рот штучний"

РИ-1 та аналогічні

розділ ЕД

6,0

21

10021

Підсилювачі вимірювальні

2603 - 2610, 2626, 2628, 2635, 2636, М60Т та аналогічні

- " -

5,0

22

10022

Підсилювачі потужності

усіх типів

- " -

2,0

23

10023

Самописці рівня (за канал)

- " -

- " -

3,0

24

10024

Телефони електродинамічні

ТД-6, ТДК-1, ТДК-2 та аналогічні

- " -

2,0

25

10025

Фільтри октавні, 1/3-октавні та комбіновані (одна смуга)

усіх типів

ГОСТ 8.553-88

1,0

26

10026

Шумовіброінтегратор

ШВИЛ-1 та аналогічні

2Т2.745.001 Д3

7,8

27

10027

Шумоміри 2, 3 класів

ШМ-1 та аналогічні

ГОСТ 8.257-84

5,0

28

10028

Шумоміри з вбудованими октавними, 1/3-октавними фільтрами з кількістю смуг не більше 10

ВШВ-003, ИШВ-1 00017, 2215, 00023 та аналогічні

ГОСТ 8.257-84, ГОСТ 8.553-88

11,5

29

10029

Шумоміри з електродинамічним та п'єзокерамічним мікрофонами

усіх типів

ГОСТ 8.257-84

5,0

30

10030

Шумоміри інтегрувальні

- " -

- " -

5,8

31

10031

Штучний мастоїд

4930 та аналогічні

розділ ЕД

14,5

32

10032

Прилад акустичний локаційний

"Скорпіон" та аналогічні

- " -

14,5

33

10033

Монітори фітальні

MD2, BD 4000, IFM та аналогічні

- " -

9,7

34

10034

Шумоміри 0 та 1 класів без вбудованих октавних, 1/3-октавних фільтрів

усіх типів

ГОСТ 8.257-84

7,0

35

10035

Акустично-емісійний діагностичний комплекс

ЕМА та аналогічні

розділ ЕД

30,0

Таблиця 11

Оптико-фізичні вимірювання

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

11001

Авторефрактометри, автокератометри

усіх типів

МПУ 030/11-2003

4,8

2

11002

Аналізатори агрегації тромбоцитів фотометричні

- " -

СОЛ 2.850.003-01 МП

2,5

3

11003

Аналізатори гематологічні

АК-11, "Cobas", "Micros" та аналогічні

МПУ 031/11-2003

6,5

4

11004

Аналізатори жиру

"Лактан-Ж" та аналогічні

РСК 2.840.020РЭ

4,0

5

11005

Аналізатори імуноферментні

АКИ-Ц-01 та аналогічні

066.00.00.000 ПС

2,6

6

11006

Аналізатори імуноферментні (ридери)

усіх типів

МПУ 032/11-2003

7,0

7

11007

Аналізатори інфрачервоні

"ІНФРАПІД-61" та аналогічні

МПУ 033/11-2003

8,0

8

11008

Актинометри, піранометри

МЗ, АП-1, М-80М та аналогічні

розділ ЕД

8,0

9

11009

Аналізатори рідини флюорометричні

"Флюорат-02" та аналогічні

ИТЮЕ 001.МП

6,0

10

11010

Апарати лазеротерапії (із вбудованими вимірювальними каналами)

АФДЛ-1, АФЛ-1, 2 та аналогічні

розділ ЕД

7,0

11

11011

Блискоміри

усіх типів

МИ 2160-91

1,2

12

11012

Ватметри потужності, що поглинається

ОМ3-65, ОМ3-66

МИ 1818-87

5,6

13

11013

Вимірювачі білості борошна

РЗ-БПЛ, "БЛИК-РЗ" та аналогічні

МИ 313-83

3,4

14

11014

Вимірювачі білості борошна з градуюванням

- " -

- " -

5,8

15

11015

Вимірювачі калориметричні твердотілі

ИКТ-1М

МИ 2162-91

13,4

16

11016

Вимірювачі потужності лазерного випромінювання (на одній довжині хвилі)

ИМО-2, ИМО-2-2

- " -

11,4

17

11017

Вимірювачі потужності та енергії лазерного випромінювання
(на одній довжині хвилі)

ИМО-2Н

- " -

15,6

18

11018

Гемоглобінометри, мініфотометри, еритрометри фотометричні

усіх типів

розділ ЕД

6,5

19

11019

Гемокоагулометр турбідиметричний, фотометричний

- " -

СОЛ 2.850.005-01

4,0

20

11020

Генератори оптичних імпульсів

ОГ4-162, ОГ4-163

розділ ЕД

5,2

21

11021

Генератори оптичних та електричних імпульсів (за оптичними параметрами)

ОГ5-87А, БТИСС, СНБ, ЛУЧ

- " -

4,5

22

11022

Денситометри

усіх типів

МИ 710-85, МИ 1225-86 та аналогічні

6,0

23

11023

Джерела потоку випромінювання

АЛ 107

МИ 315-83

3,0

24

11024

Димоміри

усіх типів

розділ ЕД

3,2

25

11025

Димоміри стендові та імпортні

ИДС-3М, SSM-2000, RTM-430 та аналогічні

розділ ЕД

4,5

26

11026

Діоптриметри візуальні

усіх типів

МИ 339-83, МИ 1396-86 та аналогічні

3,0

27

11027

Діоптриметри автоматичні

- " -

МПУ 021/11-2003

5,0

28

11028

Засоби вимірювання середньої потужності лазерного випромінювання еталонні (на одній довжині хвилі)

ОСИ-СМ

МИ 1519-86

16,0

29

11029

Засоби вимірювання середньої потужності лазерного випромінювання еталонні (на одній довжині хвилі)

ОСИ-Э

МИ 1708-87

12,0

30

11030

Зразок робочий до блискоміра ФБ-2

МС-20, УФС-6

МИ 1608-87

0,6

31

11031

Інтерферометри

ЛИР-1, 2; ИТР-1, 2

ДСТУ ГОСТ 13005:2009

4,6

32

11032

Інтерференційні світлофільтри

усіх типів

МПУ 022/11-2003

1,0

33

11033

Колориметри, спектроколориметри

- " -

МИ 315-83, МИ 1035-88, МИ 1909-88

6,4

34

11034

Комплекти засобів повірки інфрачервоних спектрофотометрів

НПС-ИКС, ПКС-731

МИ 1312-86

6,2

35

11035

Комплекти світлофільтрів

КС-100, КС-101, КНФ-1 та аналогічні

МПУ 023/11-2003

11,5

36

11036

Комплекти світлофільтрів

КС-102, КНФ-1М

МПУ 024/11-2003

13,5

37

11037

Лампи світловимірювальні

СИП, СИС

МИ 2057-90, МИ 2229-92

6,7

38

11038

Лейкометри

"Цейс", "Спутник", БЮТА

МИ 68-92

2,8

39

11039

Лінійки скіаскопічні

усіх типів

МИ 986-85

1,6

40

11040

Люксметри робочі

Ю-116, Ю-117 та аналогічні

МИ 1882-88

1,8

41

11041

Люксметри робочі з юстуванням

усіх типів

- " -

3,2

42

11042

Люксметри еталонні

- " -

- " -

24,0

43

11043

Міри оптичної густини на пропускання та відбиття еталонні (за одне поле)

КОМ-3 та аналогічні

МПУ 025/11-2003

1,8

44

11044

Міри показника заломлення (за одиницю)

ОП-1, ОП-2, ОНМПП та аналогічні

МИ 1487-86

1,8

45

11046

Міри світлового коефіцієнта відбиття, пропускання та яскравості (за одиницю)

КУРА, НС, МС-14 та аналогічні

МУ 264

3,1

46

11047

Міри спектрального коефіцієнта відбиття та пропускання, координат кольору та кольоровості (за одиницю)

усіх типів

МИ 1608-67

5,2

47

11048

Мікрофотометри

МФ-2, ИФО-451, ИФО-460, МФ-4

МИ 838-85

5,8

48

11049

Набір еталонних лінз та призм

КПП-1

Методика "ВНИИОФИ"

20,0

49

11050

Набір еталонних лінз та призм

КПП-2, КПП-2У

- " -

13,5

50

11051

Напівавтоматичні лінії для визначення цукристості

УЛС-1 та аналогічні

РД 50-391-83

20,0

51

11052

Офтальмометри

усіх типів

ОФ-300-00Д

2,0

52

11053

Пластини еліпсометричні

ЕП

Інструкція "ВНИИМ"

2,4

53

11054

Пластини поляриметричні

ОКП, ППО та аналогічні

ГОСТ 8.239-77

3,5

54

11055

Поляриметри портативні

П-161 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.258:2008

0,7

55

11056

Поляриметри робочі підвищеної точності

ФЭП-02 та аналогічні

МИ 20-74

5,8

56

11057

Поляриметри фотоелектричні автоматичні

А1-ЕПО, А1-ЕПЛ, А1-ЕПМ та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.258:2008

2,6

57

11058

Поляриметри, цукрометри візуальні

усіх типів

- " -

2,4

58

11059

Полярископи-поляриметри

ПКС-125, ПКС-250 та аналогічні

МИ 215-80

1,8

59

11060

Приймачі порожнинні

ПП-1

МИ 1010-85

20,0

60

11061

Приймачі потоку випромінювання

ФД

розділ ЕД

2,0

61

11062

Прилад для визначення світлопропускання скла, D = ± 4 %

"Люкс", ИС-2

МПУ 311/11-2010

1,2

62

11063

Радіометри енергетичної освітленості

РАТ-1П, РАТ-2П та аналогічні

розділ ЕД

6,0

63

11064

Резольвометри

РП-2, РП-2М, РП-2М1

МИ 850-85

17,0

64

11065

Рефрактометри

"Аббе", "Пульфриха" всіх типів

МПУ 145/11-2003, Інструкція 279-66 та аналогічні

2,6

65

11066

Рефрактометри автоматичні

А1-ЕРО, А1-ЕДР, А1-Е2Р

МИ 1378-86

2,7

66

11067

Рефрактометри автоматичні імпортні

усіх типів

МПУ 145/11-2003, розділ ЕД

4,5

67

11068

Рефрактометри заглибні

ИРФ-1, К. Цейс, ИРФ-451

МИ 1574-76

3,2

68

11069

Рефлектометри оптичні

ГЕЛІОС та аналогічні

МИ 1907-88

7,2

69

11070

Спектрофотометри

СФ-10, СФ-14, СФ-18

МИ 619-84

7,5

70

11071

Спектрофотометри ультрафіолетової та видимої частини спектра (UV-VIS) імпортні

усіх типів

МИ 1249-86

8,0

71

11072

Спектрофотометри

СФ-4А, СФ-16, СФ-26, СФ-46, "Спекол" та аналогічні

МИ 26-75, МИ 251-82, МИ 1249-86

7,2

72

11073

Спектрофотометри

ИКС-22, ИКС-24, ИКС-29 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.229:2008

6,2

73

11074

Спектрофотометри

СФ-8, СФ-20, "Спекорд М400" та аналогічні

МИ 1933-88 та аналогічні

13,3

74

11075

Спектрофотометри

"Спекорд М80", 75ИК, УР-10, 20

ДСТУ ГОСТ 8.229:2008

11,4

75

11076

Спектрофотометри атомно-абсорбційні

С-302, С-115, С-600, AAS-3, КАС-120 та аналогічні

МИ 1588-86, МИ 1936-99 та аналогічні

10,0

76

11077

Спектрофотометри атомно-абсорбційні імпортні

AAS-4 - 6, Spectr AA-50, МГА-915 та аналогічні

915.00.00.00 МП та аналогічні

10,5

77

11078

Спектрофотометри УФ-ВІЗ

усіх типів

НТЦ 2.850.001-01 та аналогічні

7,6

78

11079

Спектрометри інфрачервоні (ІК-Фур'є спектрометри)

Paragon, Инфралюм, ФТ та аналогічні

151.00.00.00.00 МП та аналогічні

7,2

79

11080

Спектрометри рентгенофлуоресцентні

усіх типів

МПУ 026/11-2003

15,0

80

11081

Спектрометри рентгеноспектральні

- " -

МИ 1684-87

15,0

81

11082

Спектрометри оптичні емісійні

МФС-8, ДФС-51 та аналогічні

МПУ 027/11-2003

15,0

82

11083

Тестери оптичні

ОТ-6, ОМКЗ-76 та аналогічні

розділ ЕД

5,2

83

11084

Фотометр фотоелектричний

КФК-3

2.853.021МП

5,0

84

11085

Фотоелектроколориметри

ФЭК, ФЭК-56, ФЭК-56М, КФО, КФК, КФК-2, ЛМФ-72 та аналогічні

ГОСТ 8.298-78, МИ 1236-86 та аналогічні

1,9

85

11086

Фотоелектроколориметри

КФК-2МП

МИ 442-84

3,0

86

11087

Фотометри

ФОУ, ФМШ, ФО-1 та аналогічні

МИ 522-84, МИ 605-84

3,0

87

11088

Фотометри відбиття медичні

усіх типів

МПУ 028/11-2003

2,0

88

11089

Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом

- " -

МПУ 029/11-2003 та аналогічні

6,0

89

11090

Фотометри медичні аналітичні

"МЕФАН", РМ 2111 та аналогічні

2.850.009211СОЛ 2.850.007-01

4,0

90

11091

Фотометри полуменеві

усіх типів

МИ 314-83, МИ 1383-86

5,0

91

11092

Фотометр цифровий

ТЕС 0693 та аналогічні

розділ ЕД

5,8

92

11093

Аналізатори рідини турбідиметричні та нефелометричні (мутноміри)

усіх типів

ГОСТ 29024-91

7,2

93

11094

Міри оптичної густини на пропускання (плівки) робочі (за одне поле)

- " -

МПУ 025/11-2003

0,6

94

11095

Набір пробних окулярних лінз та призм

- " -

МУ 271-64

6,7

95

11096

Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри

IMX, Victor та аналогічні

розділ ЕД

5,5

96

11097

Набори білих та сірих мір коефіцієнтів відбиття (робочі шкали еталонів за ГОСТ 9733)

-

- " -

5,8

97

11098

Лічильники аерозольних часток фотометричні

АЗ-5, ПК, ГТА та аналогічні

МИ 96-76

6,0

98

11099

Вимірювачі дальності видимості

ВВ-1 та аналогічні

МПУ 312/11-2010

12,0

99

11100

Лічильники часток, зважених у рідині

APSS-2000, Accusizer 780, HIAC ROYCO та аналогічні

МПУ 314/11-2010

8,0

100

11101

Вимірювачі запиленості

DUSTHUNTER та аналогічні

- " -

5,5

101

11102

Вимірювачі запиленості

D-R 300, D-R 800, D-RX 254 та аналогічні

МПУ 314/11-2010

8,0

102

11103

Прилад для визначення світлопропускання скла, D = ± 2 %

ТОНИК та аналогічні

МПУ 311/11-2010

3,0

Таблиця 12

Вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант

N
з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ,
метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу, людино-годин

1

2

3

4

5

6

1

12001

Альфа-, бета-джерела, Бк

П 9, СО та аналогічні

МИ 1541-86, МИ 1542-86

6,8

2

12002

Аналізатори імпульсів

NC-482 та аналогічні

МИ 1916-88

8,0

3

12003

Блоки детектування

А-БАД, АД, БДЗА, ДБ та аналогічні

ГОСТ 8.308-78

4,8

4

12004

Вимірювачі потужності еквівалентної дози нейтронів

КДН-2 та аналогічні

РД 50-458-84

7,0

5

12005

Вимірювачі швидкості лічення

УИМ2-1еМ, УИМ2-2(3) та аналогічні

ГОСТ 8.308-78

4,6

6

12006

Вимірювальні канали систем автоматичного контролю радіаційної безпеки на атомній електростанції з блоками детектування потужності: гамма-, альфа-, бета-випромінювань; пристрою детектування газів бета-частиць та рідини (за один канал)

усіх типів

МИ 1870-88, МИ 1871-88, МИ 609-90

11,8

7

12007

Гамма-джерела

ГИК, ИГИ-Ц, ОСГД та аналогічні

МИ 1986-89, РД 50-465-84

10,2

8

12008

Джерела гамма-випромінювальних нуклідів об'ємні

ОИСН (ОМАСН) А>100 Бк та аналогічні

МИ 1368-86

7,0

9

12009

Джерела гамма-випромінювальних нуклідів об'ємні

- " -

- " -

8,8

10

12010

Джерела нейтронні

усіх типів

РД 50-427-83

18,0

11

12011

Дозиметри

ДРГ3-01, ДРГ3-02, ДРГ3-03, ДРГ3-04 та аналогічні

МИ 1788-87

5,0

12

12012

Дозиметри

ДРГ-01Т, ДЭС-04, КДГ-1, ДБГ-01Н, РД-10, ДБГ-06Т та аналогічні

МИ 1788-87, МИ 1910-88

3,6

13

12013

Дозиметри

ДРГ-05, ДКС-04 та аналогічні

МИ 1788-87

6,3

14

12014

Дозиметри

EL 1101 та аналогічні

розділ ЕД

6,8

15

12015

Дозиметри

РМ-1201-12.03, ДКС РМ-120 та аналогічні

РД 50-525-84, МИ 1135-86

6,0

16

12016

Дозиметри

ДКС-01М, ДКС-90, ДКС-90У, ДКС-90Н, РКС-01, ДКС-01 та аналогічні

- " -

8,1

17

12017

Дозиметри індивідуальні (за одиницю)

ДК-02, ДКП-50, ИД-1, ИД-02, КИД-6, ДТУ-01 та аналогічні

ГОСТ 8.013-72

0,13

18

12018

Дозиметри індивідуальні побутові

РКСБ-104, "Белла", "Мастер-1", ИРГ-01, "РАТОН-901", "Прип'ять", "Юпітер", ДП-5 (побутові) та аналогічні

МИ 1788-87

0,5

19

12019

Дозиметри високої точності (від 3 до 7 %)

UA-J-18, 27012, ДРГ2-01 та аналогічні

- " -

17,8

20

12020

Індикатори радіоактивності

ДРС-01, ДП-63(А) ДП-64 та інші

- " -

3,0

21

12021

Комплекти фотоплівкових дозиметрів (за 10 одиниць, від 0,1 до 2 Р)

ИФКУ-1, ИФК-2, ИФК-3 та аналогічні

ГОСТ 8.013-72

3,0

22

12022

Лічильники імпульсів

ПП-15, НК-350, ПСО2-2еМ, ПСО2-4еМ та аналогічні

ГОСТ 8.308-78

3,5

23

12023

Лічильники імпульсів

ПСО2-08, ПП-16, ПС-100, ПС-20, ПСТ-100 та аналогічні

ГОСТ 8.308-78

5,0

24

12024

Прилади

ДГ1-5, 7, 9, 15, КРБГ-1, РМГ3-01 та аналогічні

розділ ЕД

5,7

25

12025

Пульти вимірювальні

КИД-2, 6, ИФК та аналогічні

ГОСТ 8.307-89

3,4

26

12026

Радіометри

КРБ-1 та аналогічні

ГОСТ 8.040-84

5,00

27

12027

Радіометри (за один канал)

"Калина" та аналогічні

розділ ЕД

11,2

28

12028

Радіометри

РУБ-01, РКГ-05Н, РИГ-01, РУГ-91 та аналогічні

ГОСТ 8.526-85

18,1

29

12029

Радіометри

СРП-2, СРП-68-01, "Спутник", СРП-68-02, СРП-68-03, "Прогноз", "Бета", "Прип'ять" та аналогічні

розділ ЕД

3,00

30

12030

Радіометри

H1370W, ДП-100АД, КРВП-3АБ, РИС, РУПП, КРАБ-2, КРАН-1, КРК-1, РКБ4-1еМ, "Тисс", "Кура" та аналогічні

- " -

9,6

31

12031

Радіометри

РУП-1 та аналогічні

ГОСТ 8.355-79, розділ ЕД

14,1

32

12032

Радіометри (повірка з використанням твердих джерел)

РВ-4, ДП-100, КРВП-3Б та аналогічні

розділ ЕД

6,8

33

12033

Радіометри

ИЭВ та аналогічні

- " -

12,0

34

12034

Радіометри активності гамма-випромінювальних нуклідів у рідині

РЖГ-07 та аналогічні

- " -

14,2

35

12035

Радіометри питомої (об'ємної) активності

РУГ-1М та аналогічні

ГОСТ 8.526-85, розділ ЕД

21,5

36

12036

Радіометр-дозиметр (шість блоків детектування)

МКС-01Р та аналогічні

ГОСТ 8.040-84, ГОСТ 8.041-84, розділ ЕД

31,9

37

12037

Радіометри-дозиметри універсальні

МКС-02А та аналогічні

розділ ЕД

26,6

38

12038

Радіометри-дозиметри

ДКС-96М, ДКС-96 А.Б.Г. та аналогічні

- " -

7,7

39

12039

Рентгенметри

ДП-12, ДП-3А, ДП-3Б, ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В та аналогічні

МИ 1788-87, розділ ЕД

3,5

40

12040

Сигналізатор забрудненості

С3Б2-1еМ, С3Б-03, С3Б-04, СПСС2-1 та аналогічні

ГОСТ 8.040-84

3,0

41

12041

Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінювань (за один канал за двома геометріями вимірювання)

"Ortec", "Robotron", АМА02-Ф, СЭГ-2, СЭГ-5 та аналогічні

МИ 1916-88

39,4

42

12042

Спектрометри рентгенівські

СРМ та інші

ГОСТ 8.527-85

14,2

43

12043

Спектрометри гамма-випромінювання людини та тварини

"Скріннер", СУГ-1М та аналогічні

розділ ЕД

39,6

44

12044

Стенди дозиметричні

Р-3 - 6 та аналогічні

ГОСТ 8.087-81, розділ ЕД

7,2

45

12045

Установки

ГО-27, А-1, А-2 та аналогічні

- " -

9,8

46

12046

Установки дозиметричні

КДУ-2М, КДУ-5 та аналогічні

- " -

10,3

47

12047

Установки корабельні

КРАБ-3 та аналогічні

МИ 1275-86

8,0

48

12048

Установки малого фона

УМФ-1500 та аналогічні

розділ ЕД

9,2

49

12049

Установки сигнальні (за один детектор)

Р3Б04-04, Р3Б05-01, РА12С та аналогічні

ГОСТ 8.040-84

4,0

50

12050

Радіометри-дозиметри (за один блок детектування)

МКС-У та аналогічні

МИ 1788-87, розділ ЕД

6,0

51

12051

Системи контролю рівня радіації (за один канал)

СКР-1, РПС та аналогічні

- " -

8,0

52

12052

Радіометри (за один канал)

РКС-03, РКС-04, РКС-07П

розділ ЕД

11,2

53

12053

Рентгенметри

ДП-2, ИМФ

МИ 1788-87

2,5

54

12054

Радіометри вибіркові

РИ-БГ, РИ-АБ

розділ ЕД

28,9

55

12055

Радіометри

РУГ-Р, LB-200

- " -

21,5

56

12056

Дозиметри електронні

РД-3і

МИ 1788-87

3,0

57

12057

Дозиметри електронні

PDE-4, "Telescan 330A", RO-20, RO-7

розділ ЕД

6,3

58

12058

Радіометр-дозиметр

МКС-1Е

- " -

9,1

59

12059

Радіометр сумарної альфа-бета-активності

РКС-ТЕ-001, "УМФ-2000"

- " -

21,5

60

12060

Радіометр

СРП-88 та аналогічні

- " -

3,5

 

Заступник директора департаменту
технічного регулювання

Д. В. Сандулов

 

ХРОНОМЕТРАЖНА КАРТА N ________

Назва відділу _________________________________________________ Код типу ЗВТ ____________________

Засіб вимірювальної техніки, що повіряється _______________________________________________________

Вид повірки _________________________ Чисельність виконавців на проведення повірки ________________

Повірник ____________________________ Стаж повірочної роботи _________

Повірочне обладнання, що застосовується під час повірки

Операція повірки згідно з методикою повірки (керівництвом з експлуатації)

Результати хронометражних спостережень
(хв., с)

Коефіцієнт стійкості

Сума врахованих результатів

Кількість урахованих результатів

Середня тривалість операції
(хв., с)

нормований

фактичний

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Зовнішній огляд

 

 

 

 

 

 

Опробування

 

 

 

 

 

 

Контроль абсолютної похибки

 

 

 

 

 

 

Оброблення та оформлення результатів повірки

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу

_______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Державний повірник

_______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Керівник планово-економічного відділу

_______________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос