Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения органами Министерства доходов и сборов Украины оперативного учета налогов, сборов, таможенных платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, других платежей, уплачиваемых при таможенном оформлении товаров

Министерство доходов и сборов Украины
Порядок, Приказ от 05.12.2013 № 765
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2013

м. Київ

N 765

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 лютого 2014 р. за N 217/24994

Про затвердження Порядку ведення органами Міністерства доходів і зборів України оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 7 квітня 2016 року N 422)

З метою забезпечення ведення територіальними органами Міністерства доходів і зборів України оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів, керуючись вимогами Податкового та Митного кодексів України, Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та відповідно до підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення органами Міністерства доходів і зборів України оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів (додається).

2. Координаційно-моніторинговому департаменту Міністерства доходів і зборів України (Санжаревська І. С.) в установленому законодавством порядку:

подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

забезпечити оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази:

Державної податкової адміністрації України від 18 липня 2005 року N 276 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2005 року за N 843/11123;

Державної митної служби України від 20 липня 2007 року N 615 "Про затвердження Порядку ведення митними органами оперативного обліку коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митних органів як передоплата (доплата), і сум митних та інших платежів, які сплачуються платниками податків під час митного оформлення товарів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2007 року N 1096/14363 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

В. о. Голови
Державної казначейської
служби України

О. С. Даневич

 

Порядок
ведення органами Міністерства доходів і зборів України оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Податкового та Митного кодексів України, Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", інших нормативно-правових актів.

2. Цим Порядком встановлюється механізм ведення територіальними органами Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів) оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів.

3. Терміни в цьому Порядку вживаються в таких значеннях:

авансові платежі (передоплата) (далі - передоплата) - грошові кошти, внесені платником за власним бажанням на рахунки, відкриті на ім'я головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУ Міндоходів) у відповідному органі Державної казначейської служби України як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів;

інтегрована картка платника - форма оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, передоплати та єдиного внеску, що включає комплекс облікових показників з інтегрованих підсистем, за повноту, достовірність і своєчасність відображення яких несуть відповідальність структурні підрозділи територіальних органів Міндоходів за функціональними напрямами роботи;

платник - платник податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Податковому та Митному кодексах України, Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

4. Облік податків, зборів та єдиного внеску ведеться підрозділами Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників (далі - Міжрегіональне ГУ), спеціалізованих державних податкових інспекцій з обслуговування великих платників (далі - СДПІ), державних податкових інспекцій в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - ДПІ) відповідно до функціональних повноважень.

5. Облік митних платежів, передоплати та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів, ведеться підрозділами ГУ Міндоходів відповідно до функціональних повноважень.

6. Облік податків, зборів та єдиного внеску в об'єднаних державних податкових інспекціях ведеться з обов'язковою ознакою належності платника до відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

7. Контроль за достовірністю відображення в інформаційній системі показників стану розрахунків платників, механізму виявлення, усунення та упередження випадків неповного, неправильного або несвоєчасного відображення облікових показників та некоректного формування зведених і звітних показників центральної бази даних забезпечується структурними підрозділами за закріпленими напрямами роботи.

8. Супроводження єдиного технологічного процесу автоматизованої обробки інформації щодо обліку податків, зборів, митних платежів, передоплати та єдиного внеску здійснюється територіальними органами Міндоходів відповідно до функціональних повноважень.

9. Використання в інформаційній системі спеціального кодування всіх операцій з обліку податків, зборів, митних платежів, передоплати та єдиного внеску забезпечує на робочих місцях посадових осіб територіальних органів Міндоходів автоматизоване ведення інтегрованої картки платника та підтримання в актуальному стані інформаційної системи, яка дає змогу формувати звітність, довідкову інформацію тощо.

При введенні первинних документів до інформаційних систем / інтегрованих підсистем за кожною операцією фіксуються особистий номер працівника, дата та час уведення інформації.

10. Для забезпечення відповідності функціонування програмного забезпечення інформаційних систем / інтегрованих підсистем нормам чинного законодавства Міндоходів обов'язково проводить тестування проектів інформаційних систем (змін до них) та централізовано здійснює їх встановлення та оновлення.

11. За даними оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, коштів передоплати та єдиного внеску Міндоходів та його територіальними органами в автоматичному режимі формуються звітність і зведена інформація про нарахування та надходження податків, зборів, митних платежів, коштів передоплати, єдиного внеску, податковий борг, недоїмку із сплати єдиного внеску відшкодування податку на додану вартість, результати перевірочної роботи, розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу), надміру сплачених сум платежів та єдиного внеску тощо.

II. Порядок ведення інтегрованої картки платника

1. З метою обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску територіальними органами Міндоходів відкриваються інтегровані картки платників за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися платниками, а для обліку сум передоплати - за кожним платником.

При взятті на облік платника протягом відповідного року територіальним органом Міндоходів відкриваються інтегровані картки платника з дати нарахування або сплати податків, зборів, митних платежів, передоплати та єдиного внеску (залежно від того, яка з цих подій настала раніше).

За наявності у платника залишку коштів передоплати на депозитному рахунку 3734 після проведення всіх необхідних процедур із закриття звітного року відповідно до виведеного вихідного сальдо за результатами операцій на кінець бюджетного року відкриваються інтегровані картки.

2. Номери інтегрованих карток юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, підприємств, що провадять спільну підприємницьку діяльність, та фізичних осіб відповідають податковим номерам, які визначаються у порядку, встановленому законодавством.

3. При переведенні на обслуговування платника з одного територіального органу Міндоходів до іншого (взяття на облік / зняття з обліку) у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання / місця обслуговування платника), пов'язаного зі зміною адміністративно-територіальної одиниці або включенням/виключенням з реєстру великих платників податків, територіальний орган Міндоходів за попереднім місцем обліку засобами програмного забезпечення виконує процедуру закриття та передачі інтегрованих карток до територіального органу Міндоходів за новим місцезнаходженням у порядку, встановленому законодавством.

4. У разі зняття з обліку платників в територіальних органах Міндоходів платникам, які мають податковий борг, недоїмку зі сплати єдиного внеску, інтегровані картки закриваються після погашення сум боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, штрафних санкцій та пені та/або після списання сум податкового боргу, штрафних санкцій та пені.

Інтегровані картки при знятті з обліку в територіальних органах Міндоходів закриваються також після списання податкового боргу, штрафних санкцій та пені, нарахованих на суму погашеного та/або списаного боргу у порядку, встановленому законодавством.

5. У разі коли внаслідок припинення платника - юридичної особи шляхом реорганізації частина його зобов'язань чи заборгованості залишається непогашеною або у платника обліковується надміру сплачена сума, засобами програмного забезпечення переносяться до інтегрованих карток юридичних осіб - правонаступників облікові дані щодо хронології виникнення зобов'язань чи боргу або надміру сплаченої суми.

6. Інформація щодо нарахувань та надходжень платежів до бюджетів за платниками, у яких закриті інтегровані картки, враховується в оперативній звітності до кінця відповідного року, у якому відбулось таке нарахування та/або сплата.

7. Операції в інтегрованій картці платника здійснюються в хронологічному порядку.

8. Залежно від призначення платежів відкриваються такі інтегровані картки платника:

N з/п

Форма інтегрованої картки платника

Призначення

1

ф. N 5

для здійснення обліку податку на додану вартість (для платників - юридичних та фізичних осіб, які включені до реєстру платників податку на додану вартість)

2

ф. N 5*

для здійснення обліку податку на додану вартість (для платників - юридичних та фізичних осіб, виключених з реєстру платників податку на додану вартість та обліку розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податків на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами)

3

ф. N 6

для здійснення обліку платежів, за якими передбачено подання платником звітності та/або відображення результатів перевірки

4

ф. N 7

для здійснення обліку коштів, що обліковуються на відповідних рахунках ГУ Міндоходів як передоплата

5

ф. N 15

для здійснення обліку платежів, за якими не передбачено подання платником звітності, та обліку надходжень на погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками згідно з переліком боржників

6

ф. N 1Р

для здійснення обліку реструктурованих сум

9. Для зведеного оперативного обліку надходжень платежів, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих сум територіальними органами Міндоходів в електронному вигляді ведуться реєстри надходжень та повернень платежів за відповідною формою.

10. Реєстри за платежами до бюджету ведуться виключно за кодами бюджетної класифікації, контроль за справлянням (стягненням) платежів за якими покладено на Міндоходів.

11. Форми інтегрованих карток платника мають лицьовий та зворотний боки.

Зворотний бік інтегрованої картки відображає стан розрахунків платника (суми нарахованого та сплаченого платежів, пені, штрафних (фінансових) санкцій, процентів за користування розстроченням (відстроченням) грошових зобов'язань (податкового боргу), суми податкового боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, надміру та/або помилково сплачені, заявлені до відшкодування тощо) за податками, зборами, єдиним внеском, митними платежами, операції, що проводяться з коштами передоплати.

На лицьовому боці інтегрованої картки відображається додаткова інформація щодо стану розрахунків платника за податками, зборами, єдиним внеском, митними платежами та передоплатою.

12. Усі вартісні операції в інтегрованій картці платника здійснюються у гривнях з двома десятковими знаками.

13. Занесення/перенесення, виключення/включення операцій в інформаційній системі проводяться структурними підрозділами територіальних органів Міндоходів, на які покладено функції з введення відповідної інформації.

Контроль за достовірністю та повнотою відображення інформації в інформаційній системі забезпечується структурними підрозділами, на які покладено функції з введення відповідної інформації.

14. У разі усного звернення платника посадовою особою територіального органу Міндоходів на підставі даних інтегрованої картки здійснюється звірення стану розрахунків платника за податками, зборами, митними платежами, єдиним внеском та передоплатою за відповідний звітний період.

Підсумки проведеного територіальним органом Міндоходів звірення стану розрахунків платника за податками, зборами, митними платежами та єдиним внеском відображаються у книзі обліку звірення стану розрахунків платників (додаток 1).

15. На письмову вимогу платника звірення стану розрахунків платника за податками, зборами, митними платежами та єдиним внеском за звітний період оформляється актом (додаток 2).

16. Посадовими особами ГУ Міндоходів на підставі даних інтегрованої картки щороку станом на 01 січня здійснюється інвентаризація взаєморозрахунків за кожним платником та оформлюється акт про звірення залишків сум коштів передоплати на відповідному рахунку, відкритому на ім'я ГУ Міндоходів (додаток 3), обидва примірники якого направляються листом з повідомленням про вручення платнику податків для узгодження суми залишку. Протягом 30 днів з дати складання ГУ Міндоходів акта про звірення залишків перший примірник, підписаний платником, повинен бути повернений ГУ Міндоходів.

17. У разі неповернення підписаного платником примірника акта про звірення залишків сум коштів передоплати, направленого платнику, або акта з розбіжностями з дня їх внесення платнику починається відлік 1095-денного строку, у разі закінчення якого ГУ Міндоходів має право перерахувати залишок коштів до держбюджету за умови неотримання від платника таких документів за результатами проведення ще двох щорічних звірок та за умови перебування коштів передоплати на рахунку ГУ Міндоходів без іншого розпорядження про використання протягом 1095 днів з дня їх внесення.

III. Облік нарахованих сум платежів

1. Нарахуванню в інтегрованій картці платника підлягають:

зобов'язання, штрафні санкції та пеня за податками, зборами, митними платежами, самостійно визначені платником;

суми до сплати єдиного внеску, самостійно визначені платником;

зобов'язання, штрафні санкції та пеня за податками, зборами, митними платежами, суми до сплати єдиного внеску, визначені територіальним органом Міндоходів та узгоджені відповідно до чинного законодавства;

пеня за порушення встановлених строків погашення узгоджених сум зобов'язань за податками, зборами, митними платежами, єдиним внеском;

пеня на суму заниження податкового зобов'язання, нарахованого територіальним органом Міндоходів або платником;

проценти за користування розстроченням (відстроченням).

2. Зобов'язання, штрафні санкції, пеня за податками, зборами, митними платежами, суми до сплати єдиного внеску, самостійно визначені платником у звітності, відображаються територіальним органом Міндоходів в інтегрованій картці платника.

3. Зобов'язання, штрафні санкції та пеня за податками, зборами, митними платежами, суми до сплати єдиного внеску, розраховані територіальним органом Міндоходів, відображаються ним в інтегрованій картці платника за даними електронного реєстру повідомлень-рішень у частині узгоджених сум.

4. Нарахування податків, зборів та сум єдиного внеску в інтегрованій картці платника здійснюються відповідно до звітності, що подається платником до територіального органу Міндоходів, а також митних та інших платежів - на підставі оформленої митної декларації.

Нарахування узгоджених сум грошових зобов'язань за податками, зборами, митними платежами та сум єдиного внеску, нарахованих до сплати, в інтегрованій картці платника здійснюється датою граничного строку сплати таких нарахувань.

При поданні уточнюючого розрахунку, що збільшує або зменшує грошові зобов'язання минулих податкових періодів платника та ліквідаційної звітності, нарахування в інтегрованій картці платника проводиться датою його подання.

5. Суми нарахованих платежів за результатами перевірок, пені та штрафних (фінансових) санкцій обліковуються за тими самими кодами бюджетної класифікації, що й податки, збори, за якими здійснено такі нарахування.

Суми єдиного внеску, нараховані до сплати за результатами перевірок, пені та штрафних (фінансових) санкцій обліковуються в інтегрованій картці відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності.

6. Сума розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) за податками, зборами, митними платежами, проценти за користування розстроченням (відстроченням) відображаються в інтегрованій картці платника у порядку, визначеному чинним законодавством.

IV. Облік надходження сум податків, зборів, митних платежів, передоплати та єдиного внеску, помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та єдиного внеску

1. Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників територіальні органи Міндоходів проводять оперативний облік надходжень:

1) за податками, зборами, митними платежами на підставі документів, визначених Порядком взаємодії органів Міністерства доходів і зборів України та органів Державної казначейської служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України від 04 грудня 2013 року N 760/1031, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2013 року за N 2193/24725;

2) за єдиним внеском на підставі документів, визначених Положенням про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України, Міністерства фінансів України від 19 вересня 2013 року N 493/815, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за N 1667/24199.

2. Органи Міндоходів України щоденно одержують від уповноваженого банку відповідно до укладених договорів зведену інформацію про рух коштів на банківських балансових рахунках 2603.

Готівка, що перебуває в касі митниці на кінець робочого дня, не пізніше наступного робочого дня здається підрозділом фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку з метою зарахування на відповідні рахунки митниць для подальшого розпорядження в установленому порядку.

3. ГУ Міндоходів одержують від Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві виписку з балансового рахунку 3734, відкритого на ім'я ГУ Міндоходів.

4. Інформацію про реквізити рахунків, відкритих органами Державної казначейської служби для зарахування податків, зборів, митних платежів, передоплати та єдиного внеску, територіальні органи Міндоходів доводять до платників шляхом її розміщення на дошці оголошень, установленій на доступному для огляду місці (біля входу до приміщення органу Міндоходів), на офіційному веб-порталі Міндоходів.

5. Дані про надходження податків, зборів, митних платежів, передоплати та єдиного внеску відображаються територіальним органом Міндоходів, на який покладено функції з ведення обліку відповідного платежу, в інтегрованій картці платника і в реєстрі надходжень та повернень у день отримання від органів Державної казначейської служби України відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Територіальний орган Міндоходів у разі виявлення в реєстрі розрахункових документів помилкових записів обліковує ці дані в окремій картці за спеціальним кодом "нез'ясовані платежі". Форма інтегрованої картки за спеціальним кодом "нез'ясовані платежі" повинна відповідати формі інтегрованої картки, за якою ведеться оперативний облік платежу. Зазначені суми надходжень підлягають уточненню у відповідних інтегрованих картках платників у строк не пізніше ніж 10 робочих днів від дня одержання електронного реєстру розрахункових документів від органу Державної казначейської служби України.

6. Облік платежів, за якими не передбачено подання платником звітності до територіальних органів Міндоходів, та надходжень на погашення простроченої заборгованості за бюджетними позичками, крім випадків донарахування таких платежів за актами перевірок, ведеться загальною сумою у реєстрі надходжень та повернень.

7. З метою обліку сум митних та інших платежів, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України, щоденно координаційно-моніторинговими підрозділами формуються реєстри належних до перерахування сум митних та інших платежів, сплачених платниками, та передаються підрозділам фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку для підготовки платіжних документів.

8. Помилково та/або надміру сплачені суми грошових зобов'язань за податками, зборами, митними платежами підлягають поверненню платнику у порядку, встановленому законодавством.

9. Помилково або надміру сплачені кошти єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку, встановленому законодавством.

10. Кошти, що обліковуються на рахунках територіальних органів Міндоходів як передоплата, підлягають поверненню платникам у порядку, встановленому законодавством.

11. Територіальний орган Міндоходів вирішує питання щодо списання помилково та/або надміру сплачених сум податків, зборів, що обліковуються в інтегрованій картці платника більше 1095 днів без руху (відсутні зменшення та нарахування зобов'язань або нарахування, які мають нульове значення, та сплата), за умови відсутності заяви платника про їх повернення згідно із законодавством.

12. ГУ Міндоходів вирішує питання щодо перерахування до державного бюджету коштів передоплати, що перебувають на рахунку ГУ Міндоходів без розпорядження про використання протягом 1095 днів з дня їх внесення.

V. Облік податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску, їх погашення. Списання безнадійного податкового боргу

1. У разі наявності у платника податкового боргу за податками, зборами територіальні органи Міндоходів зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник, в рахунок погашення боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником. У такому самому порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника відповідно до статті 95 Податкового кодексу України або за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

2. У разі несплати або неповної сплати митних платежів у встановлений строк такі платежі стягуються в порядку та строки, визначені Податковим кодексом України.

3. Погашення податкового боргу є зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідними документами.

4. При погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов'язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник, в наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу зараховуються в рахунок пені.

Якщо платник не виконує встановленої цим пунктом черговості платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), територіальний орган Міндоходів самостійно здійснює такий розподіл такої суми у порядку, визначеному цим пунктом.

5. Списання безнадійного податкового боргу відображається в інтегрованих картках платників у порядку, визначеному чинним законодавством.

6. Списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника, не пов'язаної з банкрутством, відображається в інтегрованих картках платників відповідно до Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1231.

7. У разі наявності у платника несплаченої суми недоїмки, штрафів та пені сплачені ним суми єдиного внеску зараховуються в рахунок сплати недоїмки, штрафів та пені у порядку календарної черговості їх виникнення.

VI. Порядок припинення в територіальних органах Міндоходів обліку податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску, контроль за справлянням яких здійснюють інші державні органи

1. З метою припинення територіальними органами Міндоходів обліку податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску, контроль за справлянням яких знято з Міндоходів і покладено на інші державні органи, координаційно-моніторинговими підрозділами територіальних органів Міндоходів за даними інтегрованої картки платників проводиться інвентаризація сум заборгованості, надміру та/або помилково сплачених коштів у розрізі відповідних платежів.

За результатами інвентаризації складаються акти інвентаризації (у двох примірниках) за формою, зазначеною у додатку 4 до цього Порядку.

2. Відповідно до актів інвентаризації керівником (заступником керівника) територіального органу Міндоходів приймається рішення про передачу до інших державних органів сум заборгованості, надміру та/або помилково сплачених коштів для подальшого контролю за станом розрахунків платників.

3. Територіальні органи Міндоходів датою рішення керівника (заступника керівника) відповідного органу в обліку проводять операції з коригування сальдо розрахунків за податками, зборами, митними платежами та єдиним внеском, оперативний облік яких припиняється в територіальних органах Міндоходів, після чого відповідні інтегровані картки платників закриваються.

Суми заборгованості, надміру та/або помилково сплачених коштів у звітності, що складається після проведення цих операцій, не відображаються.

4. Передача іншому державному органу, на який покладено контроль за справлянням відповідних платежів, інформації про стан розрахунків платників здійснюється шляхом складання акта прийому-передачі, згідно з яким один примірник акта інвентаризації (з додатками) зберігається в територіальному органі Міндоходів.

 

Директор
Координаційно-моніторингового
департаменту

І. С. Санжаревська

 

КНИГА
ОБЛІКУ ЗВІРЕННЯ СТАНУ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТНИКІВ

N з/п

Дата проведення звірення / період, за який проводиться звірення

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Назва податку, збору, митних платежів та єдиного внеску, за яким проводиться звірення

Дані щодо розрахунків (грн) за даними

Сума несплаченої пені
проценти за користування розстроченням (відстроченням)
(грн) за даними

Підпис платника або його представника

Підпис посадової особи територіального органу Міндоходів

платника

територіального органу Міндоходів

платника

територіального органу Міндоходів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті.

 

Податковий номер або серія та номер паспорта* ____________________________________________

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ___________________

Податкова адреса _______________________________________________________________________

АКТ

_______________ 20__ року

Посадова особа ______ територіального органу Міндоходів _______ і бухгалтер ______ провели звірення розрахунків платника за період з ____________ до ____________ 20__ року

Назва податку, збору та платежу __________________________________________________________

 

 

За даними територіального органу Міндоходів, грн

За даними платника, грн

Розбіжності (+, -)**

А

В

1

2

3

Сальдо на ____________

(початок періоду, що перевіряється)

Від'ємне сальдо розрахунків (без урахування пені)

 

 

 

Несплачена пеня

 

 

 

Позитивне сальдо розрахунків

 

 

 

Нараховано (зменшено) сум зобов'язань за період, що перевіряється (+, -)

Основні платежі та штрафні (фінансові) санкції

 

 

 

Пеня

 

 

 

Донараховано (зменшено) платежів за повідомленнями-рішеннями (+, -)

Основні платежі та штрафні (фінансові) санкції

 

 

 

Пеня

 

 

 

Списано (поновлено списаних сум)

Основні платежі та штрафні (фінансові) санкції

 

 

 

Пеня

 

 

 

Сплачено (повернуто) сум податку, збору та платежу (+, -)

Платіж

 

 

 

Вексель

 

 

 

Погашено пені

 

 

 

 

Сальдо на ______________

Від'ємне сальдо розрахунків (без урахування пені)

 

 

 

Несплачена пеня

 

 

 

Позитивне сальдо розрахунків

 

 

 

Керівник підрозділу, який здійснює облік
бюджетних та інших надходжень

_______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Керівник підрозділу***

_______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Бухгалтер підприємства

_______________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті.

** Арифметична різниця між обліковими даними територіального органу Міндоходів та даними платника.

*** У разі наявності розбіжностей акт (другий примірник, який залишається в органі Міндоходів) підписують керівники структурних підрозділів за функціональними напрямами роботи (адміністрування податків, зборів та платежів за юридичними/фізичними особами, приймання та обробка звітності платника, розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу), списання боргу, контрольно-перевірочна робота).

 

АКТ
про звірення залишків сум коштів передоплати на відповідному рахунку, відкритому на ім'я територіальних органів Міндоходів

станом на ___________________
(дата)

Найменування платника - юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

_____________

Код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника
податків - фізичної особи (серія та номер паспорта)*

_____________

(грн)

Залишок коштів передоплати станом на
01 січня 20__ року

Дані територіального органу Міндоходів

Дані платника податків

надходження коштів на відповідний рахунок

списано за МД, МД-1 (іншим документом)

перераховано коштів на відповідний рахунок, відкритий на ім'я територіальних органів Міндоходів

списано за МД, МД-1 (іншим документом)

1

2

3

4

5

Сума залишку коштів передоплати
станом на 01 січня поточного року                   _______________________________

Платник податків

_____________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

Посадова особа територіального органу
Міндоходів                                                       _____________                         ___________________
                                                                                                            (підпис)                                                  (прізвище та ініціали)

М. П.

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті.

 

НАЙМЕНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ МІНДОХОДІВ

______________________________________________________________________________________

АКТ

"___" ____________ 20__ року

N ___________________

за результатами проведеної інвентаризації за податками, зборами, митними платежами, єдиним внеском, оперативний облік за якими припиняється в територіальних органах Міндоходів на підставі здійснення контролю за такими податками та зборами, митними платежами, єдиним внеском іншими державними органами

Підстава: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Посадова особа, що проводила інвентаризацію: ___________________________________________
                                                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали)

Зміст та характер проведеної роботи:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

За результатами проведеної інвентаризації встановлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перелік платників, у яких обліковуються суми боргу або помилково та/або надміру сплачені суми зобов'язань податків, зборів, митних платежів та сум єдиного внеску, оперативний облік за якими припиняється в територіальних органах Міндоходів, наведено нижче.

Акт складено у двох примірниках.

Посадова особа підрозділу

_____________
           (підпис)

_______________________
           (прізвище та ініціали)

Керівник підрозділу

_____________
           (підпис)

_______________________
             (прізвище та ініціали)

Установлено в результаті проведеної інвентаризації:

N з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Назва податку, збору, митних платежів та єдиного внеску, за яким проводиться звірення

Сума боргу за результатами інвентаризації, грн

Сума помилково та/або надміру сплачених сум зобов'язань податків, зборів, митних платежів та сум єдиного внеску, грн

усього

у тому числі

за зобов'язання

штрафна санкція

пеня та проценти за користування розстроченням (відстроченням)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Міндоходів і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос