Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций (деятельность по предоставлению услуг доступа к Интернет)

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Правила, Решение от 10.12.2013 № 803
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

10.12.2013

м. Київ

N 803

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2014 р. за N 207/24984

Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 13 січня 2015 року N 18
,
від 23 серпня 2016 року N 439
,
від 26 листопада 2019 року N 561

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 19 листопада 2019 року N 541)

Відповідно до статей 18, 44 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), що додаються.

2. Департаменту регулювання та ліцензування подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
(діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України" та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

1.2. Ці Правила містять перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернету (далі - Діяльність).

1.3. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють Діяльність і в установленому порядку включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - Реєстр).

1.4. При здійсненні Діяльності суб'єкт господарювання зобов'язаний виконувати вимоги Законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", чинних Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 295 (далі - Правила надання послуг), інших нормативно-правових актів, стандартів, нормативних документів у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

1.5. Контроль за додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій цих Правил здійснюється відповідно до статей 19, 191 Закону України "Про телекомунікації", статті 18 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13 грудня 2012 року N 649, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2013 року за N 92/22624, та Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 27 грудня 2012 року N 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за N 175/22707.

1.6. Терміни в цих Правилах вживаються у значеннях, що наведені у Законах України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України" та Правилах надання послуг.

II. Організаційні вимоги до операторів, провайдерів при здійсненні Діяльності

2.1. Початок здійснення Діяльності у сфері телекомунікацій:

1) право на здійснення Діяльності суб'єкт господарювання набуває шляхом подання до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України "Про телекомунікації" та Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року N 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за N 1958/22270;

(підпункт 1 пункту 2.1 у редакції рішення Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26.11.2019 р. N 561)

2) у разі якщо Діяльність передбачає використання радіочастотного ресурсу України, право на здійснення такої Діяльності суб'єкт господарювання набуває за умови отримання відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України";

3) у разі зміни відомостей, зазначених у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, суб'єкт господарювання зобов'язаний подати до НКРЗІ відповідне повідомлення у порядку, визначеному частиною третьою статті 42 Закону України "Про телекомунікації", протягом десяти робочих днів з дня настання таких змін.

(підпункт 3 пункту 2.1 у редакції рішення Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 26.11.2019 р. N 561)

2.2. Здійснення Діяльності у сфері телекомунікацій:

1) договори про надання послуг доступу до Інтернету укладаються операторами, провайдерами телекомунікацій з іншими юридичними або фізичними особами відповідно до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29 листопада 2012 року N 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за N 2150/22462;

2) тарифи на послуги доступу до Інтернету встановлюються договором про надання телекомунікаційних послуг. Розрахунки тарифів на надання телекомунікаційних послуг повинні базуватися на принципах регулювання тарифів, визначених у статті 67 Закону України "Про телекомунікації";

3) оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані надавати послуги доступу до Інтернету за встановленими показниками якості відповідно до законодавства.

2.3. Оператори телекомунікацій зобов'язані:

1) надавати Національному центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України (далі - НЦУ) інформацію про власну мережу телекомунікацій, її стан в обсязі та порядку, які встановлює Кабінет Міністрів України;

2) відповідно до законодавства встановлювати спеціальний режим доступу на об'єктах телекомунікацій, а також в окремих структурних підрозділах операторів телекомунікацій, де обробляється або зберігається інформація з обмеженим доступом, що є власністю держави;

3) у встановленому Центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (далі - ЦОВЗ) порядку забезпечувати готовність до виконання своїх функцій у надзвичайних ситуаціях, за умови надзвичайного та воєнного стану, у тому числі можливість оповіщення своїх споживачів. Під час надзвичайного стану всі засоби та телекомунікаційні мережі зв'язку незалежно від форм власності використовуються для забезпечення проведення мобілізації та задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку. Оператори телекомунікацій взаємодіють при цьому з НЦУ з питань, що належать до його компетенції;

4) надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для укладання договору, а також для надання та отримання послуг доступу до Інтернету відповідно до Правил надання послуг;

5) забезпечувати правильність застосування тарифів;

6) забезпечувати зберігання відомостей щодо юридичних та фізичних осіб, отриманих при укладенні договору з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

7) вести достовірний облік послуг доступу до Інтернету, що надаються споживачеві, зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом;

8) своєчасно надавати НКРЗІ звіти та інформацію в обсягах, порядку і строки, визначені законодавством;

9) не допускати порушень законодавства про захист економічної конкуренції на ринку телекомунікацій;

10) забезпечити підключення вимірювального обладнання до своїх телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій для проведення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж відповідно до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30 липня 2013 року N 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за N 1426/23958;

11) забезпечувати в установленому законодавством порядку доступ уповноважених посадових осіб НКРЗІ на територію та в приміщення оператора телекомунікацій для здійснення державного нагляду, надавати на їхню вимогу інформацію, пояснення та інші матеріали, що стосуються питань перевірки, в строки, визначені чинним законодавством;

12) своєчасно виконувати приписи та розпорядження уповноважених посадових осіб НКРЗІ стосовно усунення порушень законодавства у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

2.4. Вимоги пункту 2.3 цього розділу, крім підпунктів 1, 3, поширюються також на провайдерів телекомунікацій.

2.5. У разі якщо оператор, провайдер телекомунікацій планують припинити Діяльність, вони повинні:

1) попередити споживачів про припинення надання послуг доступу до Інтернету відповідно до вимог статті 35 Закону України "Про телекомунікації";

2) за наявності отриманих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України подати до НКРЗІ заяви про анулювання отриманих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про радіочастотний ресурс України";

3) подати до НКРЗІ заяву про виключення з Реєстру.

III. Кваліфікаційні вимоги до операторів, провайдерів телекомунікацій

3.1. Склад персоналу, який безпосередньо виконує функції щодо надання послуг доступу до Інтернету і здійснює технічне обслуговування та експлуатацію мереж, повинен мати базову вищу освіту в галузі радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку або досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року.

(пункт 3.1 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 13.01.2015 р. N 18)

3.2. Персонал операторів, провайдерів телекомунікацій повинен дотримуватись вимог частин другої та третьої статті 41 Закону України "Про телекомунікації".

IV. Технологічні вимоги до операторів телекомунікацій при здійсненні Діяльності

4.1. Оператор телекомунікацій повинен використовувати лише ті технічні засоби телекомунікацій, застосування яких дозволено ЦОВЗ відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про телекомунікації".

4.2. Оператор телекомунікацій повинен створювати телекомунікаційні мережі відповідно до законодавства у сферах телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом.

4.3. Оператор телекомунікацій зобов'язаний надавати послуги доступу до Інтернету з використанням власної мережі безперервно, за винятком періодів проведення необхідних профілактичних і ремонтних робіт, які повинні плануватись на час, коли незручності для абонентів мінімальні. Про графік виконання робіт не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку проведення зазначених робіт мають бути поінформовані оператори мереж, з якими він взаємодіє та на роботу яких зазначені роботи можуть вплинути, та споживачі відповідно до Правил надання послуг.

4.4. Оператор телекомунікацій повинен забезпечити відповідність параметрів власних телекомунікаційних мереж технічним нормам, встановленим законодавством.

4.5. Оператор телекомунікацій зобов'язаний виконувати вимоги метрологічного забезпечення у сфері телекомунікацій.

4.6. Оператор телекомунікацій повинен здійснювати взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж на договірних засадах.

Обов'язковими вимогами до такого договору є зазначення предмета договору, номера та дати реєстрації сторін такого договору в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій як операторів телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернету, а в разі, якщо надання послуг доступу до Інтернету передбачає використання радіочастотного ресурсу України, номер ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України", умов і порядку участі сторін у розгляді претензій, умов розірвання взаємоз'єднання.

(пункт 4.6 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 23.08.2016 р. N 439)

4.7. Оператор телекомунікацій повинен забезпечити можливість ведення обліку наданих послуг доступу до Інтернету та технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційної мережі і технічний контроль за її станом.

4.8. Оператор телекомунікацій зобов'язаний дотримуватись вимог частини четвертої статті 39 Закону України "Про телекомунікації".

 

Директор Департаменту
регулювання та ліцензування

М. Сокирко

Опрос