Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке начисления и выплаты авторского вознаграждения за использование произведений в печатных и электронных изданиях Национального банка Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 09.01.2014 № 2
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.01.2014

м. Київ

N 2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2014 р. за N 191/24968

Про затвердження Положення про порядок нарахування та виплати авторської винагороди за використання творів у друкованих та електронних виданнях Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 6 жовтня 2015 року N 669)

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про Національний банк України", "Про інформацію", "Про авторське право і суміжні права", з метою приведення порядку нарахування та виплати авторської винагороди за використання творів у друкованих та електронних виданнях Національного банку України у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок нарахування та виплати авторської винагороди за використання творів у друкованих та електронних виданнях Національного банку України (додається).

2. Генеральному економічному департаменту (Коваленко О. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Департаменту персоналу, Фінансового департаменту, територіальних управлінь, структурних одиниць, навчальних закладів Національного банку України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б. В.

 

Голова

І. В. Соркін

 

Положення
про порядок нарахування та виплати авторської винагороди за використання творів у друкованих та електронних виданнях Національного банку України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про Національний банк України", "Про інформацію", "Про авторське право і суміжні права".

2. Це Положення визначає порядок нарахування та виплати авторської винагороди авторам за використання їх творів у друкованих та електронних виданнях Національного банку України (далі - авторська винагорода), а саме: у журналі "Вісник Національного банку України" (далі - "Вісник НБУ"); додатках до журналу "Вісник НБУ" "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності" та "Банкноти і монети України / Banknotes and Coins of Ukraine"; аналітично-статистичних виданнях "Бюлетень Національного банку України", "Bulletin of the National bank of Ukraine", "Платіжний баланс та зовнішній борг України", "Balance of Payments and External Debt of Ukraine", "Річний звіт Національного банку України", "Annual Report of the National Bank of Ukraine" та інших виданнях Національного банку України (далі - Національний банк).

3. Терміни і поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, а також нормативно-правовими актами Національного банку.

4. Авторська винагорода працівникам системи Національного банку виплачується за використання в друкованих та електронних виданнях Національного банку:

твору, створеного за власною ініціативою. Виплата авторської винагороди здійснюється згідно з ліцензійним договором приєднання шляхом пропозиції Національного банку укласти договір і прийняття пропозиції автором (додаток 1);

службового твору (за створення службового твору виплачується заробітна плата та інші виплати, які передбачені розпорядчими документами Національного банку з питань оплати праці працівників).

5. Авторська винагорода авторам, які не є працівниками системи Національного банку, виплачується згідно з ліцензійним договором приєднання шляхом пропозиції Національного банку укласти договір і прийняття пропозиції автором (додаток 1).

6. На сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку публікуються ліцензійний договір приєднання та вимоги до авторів щодо оформлення та подання творів.

II. Види творів, за використання яких виплачується авторська винагорода

1. До творів, за використання яких виплачується авторська винагорода, належать:

1) літературний твір:

інформаційно-аналітична стаття;

наукова розробка, дослідження, огляд, ексклюзивна стаття, науково-популярна стаття;

теоретична стаття;

юридична консультація;

науково-фахова експертиза, рецензія;

текстівка, вступна стаття;

нарис, кореспонденція, звіт, репортаж, інформація, інтерв'ю;

слоган;

коментар;

матеріали інших жанрів;

2) складений твір:

збірники, брошури, буклети тощо (упорядкування);

бази даних (таблиці та графіки, які не є ілюстрацією текстового матеріалу);

3) похідний твір:

переклад з іноземних мов на українську мову складних специфічних та економічних текстів;

переклад з української мови на іноземні мови складних специфічних та економічних текстів;

4) ілюстрації до творів:

графіки, рисунки, схеми, діаграми, таблиці, які ілюструють текстовий матеріал;

фотографії;

художній колаж;

5) твір образотворчого мистецтва:

дизайн оригінал-макета видань Національного банку;

дизайн оригінал-макета електронних версій видань Національного банку;

художня фотографія.

2. Цей перелік не є вичерпним, до нього можуть вноситися зміни.

III. Порядок нарахування авторської винагороди

1. Тарифи авторських винагород установлюються згідно з переліком, зазначеним у додатку 2 до цього Положення.

2. Нарахування авторської винагороди за текстовий матеріал здійснюється з розрахунку за 40000 знаків (один авторський аркуш):

1) визначення вартості одного знака здійснюється за такою формулою:

Вартість одного знака = тариф/40000;

2) сума авторської винагороди обраховується як добуток вартості одного знака на кількість знаків.

3. Нарахування авторської винагороди за ілюстративний матеріал здійснюється з розрахунку за 3000 см2 (один авторський аркуш):

1) визначення вартості одного см2 здійснюється за такою формулою:

Вартість одного см2 = тариф/3000;

2) сума авторської винагороди обраховується як добуток вартості одного см2 на кількість см2 ілюстрації.

4. Підставою для внесення прізвища автора до відомості нарахування авторської винагороди є паспорт матеріалу1, який додається до будь-якого оригіналу матеріалу, що пропонується до друку, а також до остаточної верстки, на першій сторінці якої проставляється остаточна кількість знаків.
____________
1 Паспорт матеріалу - це бланк, який прикріплюється до матеріалу і на якому зазначається така інформація: дані про автора, редактора, коректора, відповідального секретаря, оператора, рецензента, дизайнера; підпис відповідальної особи редакції, яка дозволяє передавати матеріали до друку; а також кількість знаків у статті, контактні телефони й адреса автора, терміни підготовки статті тощо.

5. Редакція періодичних видань до 20 числа кожного місяця готує відомості нарахування авторських винагород за поточний номер видання, які підписує завідувач Редакції періодичних видань:

працівникам центрального апарату, Операційного управління, структурних підрозділів Національного банку України (додаток 3) та разом зі службовою запискою, у якій зазначаються відповідні коди кошторисної номенклатури, подає до Фінансового департаменту Національного банку;

працівникам територіальних управлінь, структурних одиниць (крім Операційного управління) та навчальних закладів Національного банку України (додаток 4) і надсилає її за основним місцем роботи авторів;

авторам, які не є працівниками системи Національного банку України (додаток 5), та разом зі службовою запискою, у якій зазначаються відповідні коди кошторисної номенклатури, подає до Фінансового департаменту Національного банку.

Редакція періодичних видань відповідає за правильність підготовки відомостей нарахування авторської винагороди працівникам центрального апарату, структурних підрозділів Національного банку, працівникам територіальних управлінь, структурних одиниць, навчальних закладів; авторам, які не є працівниками системи Національного банку України.

6. Фінансовий департамент Національного банку перевіряє правильність зазначення кодів кошторисної номенклатури в службових записках Редакції періодичних видань та наявність відповідного ліміту витрат, візує службові записки і надає:

разом із відомістю нарахування авторської винагороди працівникам центрального апарату, Операційного управління та структурних підрозділів Національного банку України (додаток 3) - до Департаменту персоналу Національного банку;

разом із відомістю нарахування авторської винагороди авторам, які не є працівниками системи Національного банку України (додаток 5), - до Операційного управління Національного банку.

IV. Порядок виплати авторської винагороди

1. Департамент персоналу на підставі відомості нарахування авторських винагород працівникам центрального апарату, Операційного управління та структурних підрозділів Національного банку України (додаток 3) та службової записки здійснює:

відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з виплатою авторських винагород авторам, які є працівниками центрального апарату, Операційного управління та структурних підрозділів Національного банку;

зарахування коштів авторських винагород на поточні рахунки працівників Національного банку;

функцію податкового агента.

2. Відповідальний підрозділ територіального управління, структурної одиниці (крім Операційного управління) та навчального закладу Національного банку після отримання від Редакції періодичних видань відомості нарахування авторської винагороди працівникам територіальних управлінь, структурних одиниць (крім Операційного управління) та навчальних закладів Національного банку України (додаток 4) і службової записки здійснює:

перевірку наявності відповідного ліміту витрат на виплату авторської винагороди працівникам територіальних управлінь, структурних одиниць (крім Операційного управління) та навчальних закладів Національного банку; якщо ліміту витрат немає, готує до Фінансового департаменту відповідне звернення;

відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з виплатою авторських винагород авторам, які є працівниками територіальних управлінь, структурних одиниць (крім Операційного управління) та навчальних закладів Національного банку України;

зарахування коштів авторських винагород на поточні рахунки працівників Національного банку;

функцію податкового агента.

3. Операційне управління на підставі відомості нарахування авторської винагороди авторам, які не є працівниками системи Національного банку України (додаток 5), та службової записки здійснює:

відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з виплатою авторських винагород авторам, які не є працівниками Національного банку;

виплату авторських винагород шляхом перерахування коштів авторам на рахунки, відкриті в банках України, або виплати готівки через операційні каси;

оподаткування податком на доходи фізичних осіб таких доходів та передає інформацію Департаменту персоналу для оформлення і подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ).

4. Витрати, пов'язані з виплатою авторської винагороди, відображаються за статтею "Інші операційні витрати" кошторису поточних доходів і витрат (плану витрат за економічними елементами) центрів кошторисної відповідальності Національного банку.

Редакція періодичних видань подає пропозиції Фінансовому департаменту щодо планової суми витрат на виплату авторських винагород у цілому по системі Національного банку та з їх розподілом у розрізі центрів кошторисної відповідальності для включення відповідних показників до кошторисів поточних доходів і витрат (планів витрат за економічними елементами) центрів кошторисної відповідальності.

5. Оподаткування авторської винагороди, нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на авторську винагороду здійснюються відповідно до Податкового кодексу України та законодавства України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

В. о. директора Генерального
економічного департаменту

О. І. Коваленко

 

Ліцензійний договір приєднання

Цей ліцензійний договір приєднання (далі - Договір), який є Договором приєднання згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу України, укладено між автором1 (співавторами) (далі - Автор (Співавтори)) і Національним банком України в особі завідувача Редакції періодичних видань Національного банку України, який діє на підставі довіреності від __________ N _______ (далі - Видавець) (разом - Сторони).

____________
1 Фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

I. Предмет Договору

1. Надаючи Видавцю будь-який твір, Автор (Співавтори) беззастережно погоджується (погоджуються) з умовами цього Договору.

2. Автор (Співавтори) надає (надають) Видавцю виключну ліцензію на використання твору на необмежений строк, а Видавець приймає та сплачує авторську винагороду за використання твору.

3. Видавець отримує право на використання твору такими способами:

копіювання, відтворення та технологічне опрацювання цілого твору або будь-якої його частини на комп'ютерному обладнанні Національного банку України шляхом запису, перезапису в цифровому форматі;

рецензування, редагування, скорочення, перероблення або доопрацювання тексту твору чи зображення в цифровому форматі на паперових або інших носіях;

переклад цілого твору або будь-якої його частини на англійську або іншу мову;

включення твору до складеного твору;

публікація, видання, перевидання на паперовому та (або) цифровому носії (випуск у світ, тиражування) твору мовою оригіналу та в перекладі на паперовому або цифровому носії (CD-диску);

розміщення (оприлюднення) твору в друкованих та електронних виданнях Національного банку України, у будь-якому цифровому форматі на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України, на внутрішньому інтернет-порталі Національного банку України, на інтернет-сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського;

включення назви твору та інформації про його Автора (Співавторів) до баз даних (переліку або покажчика публікацій), посилань і цитат у будь-якому з видань Національного банку України на паперових та електронних носіях;

публічне використання твору або будь-якої його частини під час презентацій, засідань круглих столів, прес-клубів, прес-конференцій з посиланням на назву твору та видання, в якому був опублікований твір, його Автора (Співавторів);

розповсюдження примірників видання з опублікованим (розміщеним) твором шляхом передплати видань Національного банку України, їх роздрібного продажу, презентації, передавання в рекламних цілях тощо.

4. Територія розповсюдження - без обмежень.

5. Максимальний тираж твору - 1 млн примірників.

II. Гарантії Автора (Співавторів)

1. Автор (Співавтори) гарантує (гарантують), що на час надання твору Видавцю:

йому (їм) належить (належать) авторські права на цей твір;

твір або будь-яка його частина раніше не була опублікована в будь-якому іншому виданні та не буде надана для публікації або оприлюднення в іншому виданні.

2. Автор (Співавтори) гарантує (гарантують), що у творі не використано частини або фрагменти інших творів, авторські права на які належать третім особам, а всі цитати з творів третіх осіб використовуються з посиланням на ім'я автора та першоджерело.

III. Права Сторін

1. Видавець має право:

встановлювати правила (умови) приймання та опублікування творів у виданнях Національного банку України;

використовувати твір на свій розсуд будь-якими способами в межах цього Договору.

2. Автор (Співавтори) має (мають) право:

отримувати від Видавця інформацію, необхідну для доопрацювання твору в цілому;

вимагати виключити своє ім'я (свої імена) у разі використання твору Видавцем, повідомивши про це Видавця в письмовому вигляді не пізніше завершення підготовки до використання твору;

протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню, змінам твору, якщо такі дії можуть завдати шкоди честі та репутації Автора (Співавторів). Автор (Співавтори) погоджується (погоджуються), що реалізація Видавцем переданих прав відповідно до умов цього Договору не може вважатися як посягання на особисті немайнові права Автора (Співавторів).

IV. Обов'язки Сторін

1. Автор (Співавтори) зобов'язується (зобов'язуються):

1) надати твір Видавцю відповідно до вимог щодо оформлення та подання творів, які розміщуються на сайті Видавця та друкуються в журналі "Вісник Національного банку України";

2) не публікувати твір в інших друкованих і (або) електронних виданнях українською або іншими мовами і не розповсюджувати його без згоди Видавця.

2. Видавець зобов'язується:

1) забезпечити рецензування твору, наукове, літературне та художньо-технічне редагування, виготовлення та (або) оброблення ілюстративного матеріалу, виготовлення паперового та електронного оригіналів-макетів, відтворення і розповсюдження твору в паперовій та (або) електронній формі згідно з умовами цього Договору;

2) погоджувати з Автором (Співавторами) унесені до твору правки;

3) у разі публікації, тиражування, оприлюднення твору зазначати ім'я (імена) Автора (Співавторів) відповідно до даних, які були надані в творі або супровідних документах;

4) якщо протягом трьох місяців з часу одержання Видавцем твір не отримав позитивної рецензії, що є підставою для його публікації, то Автор (Співавтори) має (мають) бути проінформованим (проінформованими) про відхилення твору. Матеріальний носій твору, що надається Автором (Співавторами) Видавцю, поверненню не підлягає. Видавець не здійснює листування з Автором (Співавторами) з питань (мотивів) відхилення твору. Після цього всі права на твір, надані Видавцю за цим Договором, переходять до Автора (Співавторів).

V. Виплата авторської винагороди

1. За використання твору після його публікації Автору (Співавторам) виплачується авторська винагорода за весь обсяг прав на використання твору, наданих Видавцю відповідно до пункту 3 розділу I цього Договору.

2. Авторська винагорода виплачується у вигляді одноразового платежу, виходячи з мінімальних ставок винагороди за використання об'єктів авторського права і суміжних прав, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав".

3. Якщо Автор (Співавтори) відмовляється (відмовляються) від отримання авторської винагороди, то він (вони) має (мають) підтвердити це письмово.

4. Авторська винагорода виплачується протягом трьох місяців із часу виходу друкованого або електронного видання Національного банку України у світ.

5. Авторська винагорода виплачується Співавторам твору в однакових частинах, якщо попередньо Співавтори в письмовій формі не уклали договір про розподіл авторської винагороди. Копія цього договору подається до Редакції періодичних видань разом з іншими документами, необхідними для нарахування авторської винагороди.

6. Видавець за бажанням Автора (Співавторів) нараховує авторську винагороду на його (їх) рахунок (рахунки), відкритий (відкриті) у банках України, або Автор (Співавтори) отримує (отримують) кошти готівкою через операційні каси Національного банку України.

VI. Відповідальність Сторін

1. Автор (Співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладених у творі фактів, цитат, посилань на законодавство України, офіційну документацію та (або) за наукову обґрунтованість твору.

2. Автор (Співавтори) несе (несуть) відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на твір.

VII. Порядок розв'язання спорів

1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів.

2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, то він вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

VIII. Інші умови цього Договору

1. Цей Договір є договором приєднання, умови якого визначаються Видавцем, і може бути укладений іншою Стороною не інакше як шляхом приєднання до цього Договору в цілому. Надання Автором (Співавторами) твору Видавцю є згодою Автора (Співавторів) на укладення Договору на зазначених умовах.

2. Цей Договір набирає чинності з дня надання Автором (Співавторами) твору Видавцю.

 

Тарифи авторської винагороди

N
з/п

Вид твору

Тариф
(грн)

1

Літературний твір

 

 

інформаційно-аналітична стаття

(1,5 х мін. ЗП)*

 

наукова розробка, дослідження, огляд, ексклюзивна стаття, науково-популярна стаття

(1,5 х мін. ЗП)

 

теоретична стаття

(1,5 х мін. ЗП)

 

юридична консультація

(1,5 х мін. ЗП)

 

науково-фахова експертиза, рецензія

(1,5 х мін. ЗП)

 

текстівка, вступна стаття

(1,5 х мін. ЗП)

 

нарис, кореспонденція, звіт, репортаж, інформація, інтерв'ю

(1,5 х мін. ЗП)

 

слоган

(0,5 х мін. ЗП)*

 

коментар

(0,5 х мін. ЗП)

 

матеріали інших жанрів

(1,5 х мін. ЗП)

 

 

 

2

Складений твір

 

 

збірники, брошури, буклети тощо (упорядкування)

(0,5 х мін. ЗП)

 

бази даних (таблиці та графіки, які не є ілюстрацією текстового матеріалу)

(0,5 х мін. ЗП)

 

 

 

3

Похідний твір

 

 

переклад з іноземних мов на українську складних специфічних та економічних текстів

(0,5 х мін. ЗП)

 

переклад з української мови на іноземні складних специфічних та економічних текстів

(0,6 х мін. ЗП)*

 

 

 

4

Ілюстрації до творів

 

 

графіки, рисунки, схеми, діаграми, таблиці, які ілюструють текстовий матеріал

40 % від тарифу за текстовий матеріал, який ілюструється**

 

фотографії

40 % від тарифу за текстовий матеріал, який ілюструється

 

художній колаж

40 % від тарифу за текстовий матеріал, який ілюструється

 

 

 

5

Твір образотворчого мистецтва

 

 

дизайн оригінал-макета видань Національного банку України

1 % від відпускної ціни тиражу видання***

 

дизайн оригінал-макета електронних версій видань Національного банку України

1 % від відпускної ціни тиражу видання

 

художня фотографія

1 % від відпускної ціни тиражу видання

 

 

 

____________
* Ставки винагороди нараховуються за один авторський аркуш обсягом 40000 друкованих знаків виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

** Ставки винагороди нараховуються за один авторський аркуш обсягом 3000 см2.

*** Ставки винагороди нараховуються як відсоток відпускної ціни тиражу видання.

Примітка. Ставки авторської винагороди визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав".

 

Відомість
нарахування авторської винагороди працівникам центрального апарату, Операційного управління та структурних підрозділів Національного банку України
за __________________________________________________________
(назва видання Національного банку України, його номер, місяць та рік видання)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце роботи [назва департаменту центрального апарату або структурного підрозділу, або Операційне управління Національного банку України]

Твір (службовий/ створений за власною ініціативою)

Підстави для нарахування авторської винагороди та її розрахунок

Сума авторської винагороди

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Відомість
нарахування авторської винагороди працівникам територіальних управлінь, структурних одиниць (крім Операційного управління) та навчальних закладів Національного банку України
за ___________________________________________________________
(назва видання Національного банку України, його номер, місяць та рік видання)

N
 з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце роботи [назва територіального управління, структурної одиниці (крім Операційного управління) та навчального закладу Національного банку України]

Твір (службовий/ створений за власною ініціативою)

Підстави для нарахування авторської винагороди та її розрахунок

Сума авторської винагороди

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Відомість
нарахування авторської винагороди авторам, які не є працівниками системи Національного банку України,
за ___________________________________________________________
(назва видання Національного банку України, його номер, місяць та рік видання)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Банківські реквізити автора; реєстраційний номер облікової картки платника податків; контролюючий орган, що видав картку платника податку; серія та номер паспорта1

Підстави для нарахування авторської винагороди та її розрахунок

Сума авторської винагороди

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

____________

Опрос